Aktualności na trasie

Aktualności

Budowa drogi ekspresowej S3 stanowi jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w ostatnich latach. Ta nowoczesna trasa, która ma połączyć południową Polskę z zachodnią i północno-zachodnią częścią kraju, przyniesie liczne korzyści dla regionów, przez które będzie przebiegać.

Realizacja drogi ekspresowej S3 rozpoczęła się kilka lat temu i obecnie trwają intensywne prace, mające na celu jej ukończenie. Projekt obejmuje budowę nowych odcinków, modernizację istniejących dróg oraz budowę mostów i wiaduktów. Głównym celem tej inwestycji jest skrócenie czasu podróży i poprawa komunikacji między ważnymi ośrodkami gospodarczymi i turystycznymi.