Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Aktualności Z-3

13.03.2018r.

 

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac / lokalizacja
1. Wykonywanie nasypu / wykopu 2 400 m3
2. Odhumusowanie 100 m3
droga DD1A
3. Odhumusowanie prawego najazdu – WD-33A 767 m3
4. Rozbiórka drogi na prawym najeździe – WD-33A 410 m3
5. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ):
- kruszywo 0/31,5 (ilości zgodnie pkt. 4)
- pospółka na warstwę mrozochronną (ilości zgodnie pkt. 4)
6. Utrzymanie drogi technologicznej
7. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Spycharka 3
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 4
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 2
6. Walec gumowy 1
7. Wozidło 2
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 12
9. Ciągnik siodłowy z naczepą 73
RAZEM 105
 

2. Branża Mostowa

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-29A
- zbrojenie kap chodnikowych
- piaskowanie szczelin dylatacyjnych
2. Obiekt WD-29
- montaż desek gzymsowych
3. Obiekt WD-27
- betonowanie kap chodnikowych
4. Obiekt PMZ-5
- wykonywanie wykopu pod materac
- wykonywanie szalunku materaca geosyntatycznego
- wykonywanie materaca geosyntatycznego
5. Obiekt WA-1
- przygotowanie do ułożenia krawężników i desek gzymsowych
- inwentaryzacja zbrojenia na kapy chodnikowe
6. Obiekt PG-1
- wykonanie izolacji cienkiej betonu ochronnego
7. Obiekt WA-2
- szalowanie płyty przejściowej podpora 4
- betonowanie płyt przejściowych
- pielęgnacja betonu płyt przejściowych
 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Pompa do betonu 1
2. Koparka kołowa 2
3. Koparka gąsienicowa 1
RAZEM 4
 
 

06.03.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ):
- kruszywo 0/31,5
- pospółka na warstwę mrozochronną
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt branży Drogowej na Placu Budowy w minionym tygodniu
1. Ciągnik siodłowy z naczepą 45
RAZEM 45

2. Branża Mostowa

1. Obiekt WD-29A
- zbrojenie kap chodnikowych
2. Obiekt WD-29
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych przed montażem dylatacji
- montaż desek gzymsowych
3.Obiekt WA-2
- zbrojenie płyt przejściowych podpora 4
 

 

27.02.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypu 32 000 m3
37+300 – 37+400
37+760 – 38+630
MOP Lubin Północ
46+900 – 47+100 (Węzeł Lubin Północ)
47+167 – 47+242 (Węzeł Lubin Północ)
47+250 – 47+450 (Węzeł Lubin Północ)
 
2. Wykonywanie wykopu w rowach 100 m3
35+090 – 37+905
 
3. Rozbiórka podbudowy betonowej 4 700 m2
43+250 – 44+500
 
4. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ):
- kruszywo 0/31,5
- pospółka na warstwę mrozochronną
 
5. Utrzymanie drogi technologicznej
 
6. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
SPRZĘT BRANŻY DROGOWEJ  W MINIONYM TYGODNIU
Lp. Sprzęt / maszyny   Szt.
1. Spycharka 4
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 4
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 4
6. Walec gumowy 1
7. Wozidło 6
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 62
RAZEM 89
 
2. Branża Mostowa
 
Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-27
- przygotowanie zbrojenia pod kapy na skrzydłach
 
2. Obiekt WD-29A
- przygotowanie szalunków do gruntów zbrojonych
 
3. Obiekt WD-29
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych przed montażem dylatacji
- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A
 
4. Obiekt PG-1
- beton warstwy ochronnej dylatacji
 
5. Obiekt WA-2
- zbrojenie płyt przejściowych podpora 4
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Pompa do betonu 1

 

 

20.02.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypu 36 600 m3
37+760 – 38+630
43+350 – 43+600 str. P
43+900 – 44+130 str. L
MOP Lubin Północ
46+700 – 46+800 (Węzeł Lubin Północ)
47+167 – 47+242 str. P (Węzeł Lubin Północ)
47+250 – 47+450 (Węzeł Lubin Północ)
2. Profilowanie skarp 2 000 m2
35+090 – 37+905
3. Wykonywanie wykopu w rowach 500 m3
35+090 – 37+905
4. Wykonywanie wykopu (rozbiórka nasypu) 2 600 m3
47+250 – 47+450 (Węzeł Lubin Północ)
5. Rozbiórka podbudowy betonowej 16 800 m2
43+250 – 44+500
6. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ)
- kruszywo 0/31,5
- pospółka na warstwę mrozochronną
7. Utrzymanie drogi technologicznej
8. Kontrola istniejącego oznakowania COR
9. Węzeł Kaźmierzów:
Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV z pozyskaniem - 8 600 m3

Sprzęt / maszyny Szt.
1. Spycharka 4
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 4
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 3
6. Walec gumowy 2
7. Wozidło 5
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 54
RAZEM 80

2. Branża Mostowa
Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-25A

- szalowanie dylatacji

2. Obiekt WD-27

- brak prac

3. Obiekt WD-29

- przygotowywanie wnęk dylatacyjnych przed montażem dylatacji

4. Obiekt PG-1

- zbrojenie belki gzymsowej
- szalowanie belki gzymsowej
- przygotowanie powierzchni pod beton ochronny
- wykonywanie zasypek 8. warstwy podpora A

5. Obiekt WA-2

- układanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe na podporze 4

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

1. Pompa do betonu 1
2. Zagęszczarka 1
RAZEM 2

 

 

13.02.2018r.

1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Sekcja  I (33+300 – 40+830)

        - Wykonywanie nasypu/GWN – 9 200 m3

                    - 38+000 – 38+630

        - Profilowanie skarp – 2 450 m2

                    - 33+300 – 34+700

                    - 35+100 – 37+065

        - Wykonywanie wykopu w rowach – 540 m3

                    - 33+300 – 34+700

                    - 35+100 – 37+065

        - Układanie geosiatki – 7 000m2

                    - 38+000 – 38+630

Sekcja II (40+830 – 47+678,08)

        - Wykonywanie nasypu – 12 300 m3 (planowano 8 400 m3)

                    - 43+200 – 43+500 str. L

                    - 46+800 – 47+100

                    - 47+167 – 47+242 str. P

        - Załadunek i wywóz gruzu – 200 m3 (planowano 1 000 m3)

                    - 44+000 – 45+600

                    - węzeł Lubin Północ

        - Odhumusowanie – 1100 m3 (planowano 1 000 m3)

                    - MOP Lubin Północ

        - Rozbiórka nasypu – 5 450 m3 (planowano 1 800 m3)

                    - 47+167 – 47+242 str. P

                    - 47+250 – 47+418

        - Wykonywanie wymiany gruntu – 150 m3

                    - 43+750 – 43+850

        - Przyjęcie materiałów na magazyn

                    - Węzeł Lubin Północ

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- 4x Spycharka

- 6x Koparka kołowa

- 4x Koparka gąsienicowa

- 2x Walec okołkowany

- 3x Walec gładki

- 2x Walec gumowy

- 5x Wozidło

- 38x Samochód czteroosiowy

RAZEM: 64 szt.

 

2. Branża Mostowa

- obiekt WD-25A

- betonowanie dylatacji

- obiekt WD-27

- zbrojenie kap chodnikowych

- obiekt WD-29A

- montaż wkładek uszczelniających dylatacji

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- brak

 

3. Urządzenia infrastruktury tecnicznej

 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna

- brak prac

Sprzęt branży na placu budowy w minionym tygodniu:

- brak

 

 

06.02.2018r.

1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

- Wykonywanie nasypu – ok. 8 600 m3

- 38+000-38+630

- 47+167-47+242 str. L

 

- Profilowanie skarp – ok. 2 700 m2

- 33+300-34+700

 

- Wykonywanie wykopu w rowach – ok. 700 m3

- 33+300-34+700 – 150 m3

 

- Wykonywanie wykopu (rozbiórka nasypu) – ok. 1 000 m3

- 47+167-5=47+242 str. P

 

- Przerzucanie humusu na DD1A wzdłuż rowu

- Przerzucanie humusu pomiędzy PE-8 a WD-27 wzdłuż rowu

 

- Osuszanie istniejącej warstwy nasypu – ok. 5 000 m2

- Węzeł Kaźmierzów

 

- Załadunek i odwóz gruzu – ok. 326 m3

- 44+000-45+600

 

- Odhumusowanie z odwozem – ok. 690 m3

- 45-500-45+650

 

- Załadunek i odwóz humusu – ok. 4 500 m3

- MOP Lubin Północ

 

- Zagęszczanie warstw nasypu – ok. 16 000 m2

- 44+000-44+650

 

- Profilowanie – ok. 24 000 m2

- węzeł Lubin Północ

 

 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 3x Spycharka

- 5x Koparka kołowa

- 3x Koparka gąsienicowa

- 1x Walec okołkowany

- 3x Walec gładki

- 2x Walec gumowy

- 5x Wozidło

- 7x Samochód czteroosiowy

- 1x Recykler

- 1x Rozsypywacz

 

RAZEM: 31 szt.

 

2. Branża Mostowa

 

- WD-25A

- przygotowanie wnęk pod dylatacje w osi A i B

- szalowanie dylatacji

 

- WD-26

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych

 

- WD-27

- zbrojenie kap chodnikowych

 

- WA-2

- przygotowanie wnęk pod montaż dylatacji

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- brak

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

 

- wykonywanie zasilania

- Węzeł Kaźmierzów

 

Branża instalacyjna

 

- brak prac

 

Sprzęt branży na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 2x podnośnik koszowy

 

 

30.01.2018r.

1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

 

- Wykonywanie nasypu – ok. 6 700 m3 (planowano 8 500 m3)

- 38+000 – 38+630

 

- Profilowanie skarp – ok. 1 900 m2 (planowano ok. 3 000 m2)

- 33+300 – 34+700

 

- Wykonywanie wykopu w rowach – ok. 500 m3 (planowano 1 500 m3)

- 33+300 – 34+700 na

 

- Wykonywanie warstwy technologicznej – ok. 1 500 m2

- Łącznica L05

 

- Odhumusowanie z odwozem – ok. 870 m3

- 45+550 – 45+650

- 47+100

- MOP Lubin Północ

 

- Odhumusowanie bez odwozu – ok. 9 300 m2

- MOP Lubin Północ

 

- Załadunek i wywóz humusu – ok. 4 800 m3

- MOP Lubin Północ

 

- Załadunek i wywóz gruzu – ok. 420 m3

- okolice obiektu WD-33A prawy najazd

- 45+550 – 45+640

- 47+100

 

- Profilowanie nasypu – ok. 30 000 m2

- 42+950 – 43+250

- 47+167 – 47+442

- plac przeładunkowy w km 45+600, łącznica A

- droga powiatowa DP1236D, droga dojazdowa DD13a

 

- Zagęszczanie warstw nasypu – ok. 12 000 m2

- 44+000 – 44+650

- 44+740 – 45+600

 

- Wykonywanie makroniwelacji – 3 000 m2

- MOP Lubin Północ

 

- Hałdowanie materiału – 500 m3

- 41+200

 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 4x Spycharka

- 5x Koparka kołowa

- 2x Koparka gąsienicowa

- 1x Walec okołkowany

- 3x Walec gładki

- 1x Walec gumowy

- 5x Wozidło

- 5x Samochód czteroosiowy

 

RAZEM: 26 szt.

2. Branża Mostowa

- WD-25A

- przygotowanie wnęk pod dylatacje w osi A i B

 

- WD-26

- zbrojenie i szalunek kap chodnikowych

- betonowanie kap chodnikowych -

 

- WA-2

- wykonywanie izolacji cienkiej belki pod płytę przejściową podpora 4

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

 

 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

 

- wykonywanie zasilania

- Węzeł Kaźmierzów

 

Branża instalacyjna

 

- brak prac

 

Sprzęt branży na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 2x podnośnik koszowy

 

23.01.2018r.

1. Branża Drogowa

 

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

- Wykonywanie nasypu – 5 150 m3
- 38+000 – 38+630

- Profilowanie skarp – 51 000 m2
- 33+300 – 34+800
- 37+300 – 37+765
- 43+250 – 45+550
- 46+700 – 47+100

- Wykonywanie wykopu w rowach – 800 m3
- 33+300 – 34+800
- 37+500 – 37+630

- Zagęszczanie nasypu – 21 000 m2
- 42+950 – 43+250
- 44+740 – 45+600
- 46+700 – 47+100

- Wykonywanie stabilizacji – 70 m3
- 37+300 – 37+765

- Rozbieranie krawężników betonowych na ławie betonowej – 1050 mb
- 42+950 – 44+000

- Załadunek i wywóz gruzu – 1 040 m3
- 45+650

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- 4x Spycharka
- 2x Koparka kołowa
- 3x Koparka gąsienicowa
- 1x Walec okołkowany
- 2x Walec gładki
- 1x Walec gumowy
- 2x Wozidło
- 4x Wywrotka

RAZEM: 19 szt.

2. Branża Mostowa

- WD-25A
- przygotowanie wnęk pod dylatacje

- WD-26
- zbrojenie i szalunek kap chodnikowych

- WA-2
- rozszalowanie progu pod płytę przejściową

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- brak

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac 

Branża instalacyjna

- brak prac 

 

16.01.2018r.
1. Branża Drogowa

Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Wykonywanie nasypu - 3900 m3
- 34+950 - 35+085 - 300 m3
-37+300 - 37+765 - 2100 m3
- 38+500 - 38+630 - 1500 m3

Profilowanie skarp - 2500 m2
- 33+300 - 34+700 - 2500 m2
- 37+675 - 38+630

Wykonywanie wykopu w rowach - 350 m3
- 33+900 - 34+100 - 100 m3
- 37+300 - 37+400 - 100 m3
- 37+500 - 37+630 - 150 m3

Wykonywanie podbudowy oraz warstwy wiążącej - 300 m2
- droga DP 1236

Rozebranie krawężników betonowych - 1640 m2
- 44+000 - 45+640

Prace porządkowe w ciągu Trasy Głównej

Sprzęt branży Drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2
- koparka kołowa x1
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x1
- walec gładki x2
- wywrotka x4
- samochód czteroosiowy x2
- układarka x1

2. Branża Mostowa
WD-25A

- prace przygotowawcze przed betonowaniemkap chodnikowych
- betonowanie kap chodnikowych
- pielęgnacja betonu kap

WD-26
- prace przygotowawcze przed betonowaniem kap chodnikowych

WA-2
- prace przygotowawcze przed betonowaniem progów pod płyty przejściowe podpora 4
- betonowanie progów pod płyty przejściowe podpora 4
- pielęgnacja betonu progów

Sprzet branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- pompa do betonu x1
- betonowóz x1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac
Branża instalacyjna
- brak prac

 

09.01.2018r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Wykonywanie nasypu 
- 34+400 - 34+700 (ok. 3200 m2)

Profilowanie skarp 
- 34+400 - 34+700 (ok. 3200 m2)
- Węzeł Kaźmierzów ( 500 m2)

Profilowanie podłoża pod warstwę mrozoochronną i GWN
- Węzeł Kaźmierzó (1000 m2)

Sprzęt branży Drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2
- koparka kołowa x1
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x1
- walec gładki x1
- wywrotka x4

2. Branża Mostowa
-  brak prac

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
Branża instalacyjna
- brak prac

 
02.01.2018r.
1. Branża Drogowa
- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
2. Branża Mostowa
- Prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie BHP - wszystkie obiekty
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
Branża instalacyjna
- brak prac
 
26.12.2017r.
1. Branża Drogowa
- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Wykonanie nasypu – km 34+820-35+085 oraz Węzeł Kaźmierzów (ok. 7050 m3)
- Układanie geotekstyliów (warstwa nr 5) – Węzeł Kaźmierzów (ok. 450 m2)
- Prace przygotowawcze pod układanie masy bitumicznej
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- Spycharka 2x
- Koparka kołowa 1x
- Koparka gąsienicowa 4x
- Walec okołkowany 1x
- Walec gładki 2x
- Walec gumowy 2x
- Wozidło 5x
- Samochód czteroosiowy 2x
- Recykler 1x
- Rozsypywacz 1x
- Ciągnik z beczką 1x
2. Branża Mostowa
- Prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie BHP – wszystkie obiekty
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
Branża instalacyjna:
- prace porządkowe na kolizji technologicznej nr 7
 
 

19.12.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 40 cm - Węzeł Kaźmierzów (ok. 4500 m2)
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 25 cm - Węzeł  Kaźmierzów (ok. 3100 m2)

- Wykonanie nasypu - km 34+820 - 35+085 oraz Węzeł Kaźmierzów (ok. 7960 m3)

- Profilowanie skarp - Węzeł Kaźmierzów ( ok. 2250 m2)

- Prace zabezpieczające w zakresie BHP - km 33+300 - 33+650

- Układanie masy bitumicznej - warstwa podbudowy (ok. 2010t)

Sprzęt branży drogowej na Placu Budowy w minionym tygodniu :
- spycharka x2
- koparka gąsienicowa x2
- walec okołkowany x1
- walec gładki x6
- walec gumowy x2
- wozidło x5
- samochód czteroosiowy x12
- recykler x1
- rozsypywacz x1
- koparko - ładowarka x1

- koparka kołowa x1

- ciągnik z beczką x1

- układarka x2

2. Branża Mostowa
- prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie BHP - wszystkie obiekty

- zabezpieczenie szczelin przy zasypce korpusu WD-31

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna:

- prace porządkowe na kolizji technologicznej nr 7

 

12.12.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 40 cm - km 35+000 - 35+085 km 34+820 - 35+085 (ok. 1800 m2)
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 25 cm - km 34+820 - 35+085 (ok. 4500 m2)
- Wykonanie nasypu - km 35+000 - 35+085 oraz km 34+820 - 35+085 (ok. 5490 m3)
- Prace przygotowawcze pod ukłądanie masy bitumicznej - km 45+610 - 41+210
- Naprawa skarp, porządkowanie terenu

Sprzęt branży drogowej na Placu Budowy w minionym tygodniu :
- spycharka x2
- koparka gąsienicowa x1
- walec okołkowany c1
- walec gładki x1
- walec gumowy x2
- wozidło x4
- samochód czteroosiowy x4
- recykler x1
- rozsypywacz x1
- koparko - ładowarka x1

2. Branża Mostowa
- prace porządkowe na obiektach WD-29, PE-10, WD-30
- prace wykończeniowe na kapac chodnikowych PE-11A, PE-11B, PE-12A, PE-12B
- zabezpieczenie szczelin przy zasypce korpusu WA-2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna:

- brak prac

 
05.12.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Prace porządkowe i kosmetyczne
 
2. Branża Mostowa
- prace porządkowe na obiektach
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna:

- brak prac

28.11.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Prace porządkowe i kosmetyczne

 
2. Branża Mostowa
- prace porządkowe na obiektach
- montaż dylatacji (obiekt WD-29)
Sprzęt branży Mostowej na Placu Budowy w minionym tygodniu:
- ładowarka x1
- koparko - ładowarka x1
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

       - brak prac

Branża instalacyjna:

- kolizja 7 - regulacja zasuw na komorach

 
 
21.11.2017r.
1. Branża Drogowa
 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Makroniwelacja MOP Polkowice
 • Wykonywanie nasypu – 4 500 m3

- km 37+300-37+700

- km 47+172-47+425

 • Rozbiórka podbudowy betonowej starej DK3 – 1 000m2
 • Odhumusowanie DK3 – 1 000m2
 • Wykop - 3000m3
 • Dogęszczanie warstw nasypów:
  - 47+172-47+425
 • DK 3 rozbiórki i wywóz elementów betonowych
 • (rejon od ronda w str. WD1 łącznica BC)

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- spycharka x2

- równiarka x2

- walec okołkowany x1

- walec gładki x2

- koparka x2

- wozidło x4
- samochody 4-osiowe x2

2. Branża Mostowa

- prace porządkowe na obiektach

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- ładowarka x1

- koparko-ładowarka x1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

       - brak prac

Branża instalacyjna:

Regulacja wpustów deszczowych

 
 
14.11.2017r.
1. Branża Drogowa
• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
• Prace kosmetyczne – kruszywo, GWN
• Układanie ścieku monolitycznego 
Odhumusowanie przy drodze DK3
• Podbudowa zasadnicza – 5200 m2
- 35+100- 35+500 str L
• Wykonywanie wykopu – 8000 m3
- 46+350 – 46+600
• Wykonywanie nasypu
- 47+172 + 47+350
 
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2
- równiarka x2
- walec okołkowany x1 
- walec gładki x2- koparka x4
- wozidło x7
- samochody 4-osobowe x5
 
2. Branża Mostowa
 
• WD-29:
- montaż dylatacji
 
• PE-10:
- prace porządkowe
 
• PE-12
- rozbiórka deskowania
- prace porządkowe
 
• WD-33A:
- montaż platformy pod ustrój nośny
 
• WA-2:
- prace porządkowe
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- ładowarka x2
- koparko-ładowarka x2
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
• Branża instalacyjna:
Regulacja wpustów deszczowych
- km 41+220 do 41+070
- km 40+870 do 40+630
 
• Montaż kolektora DA 2.1 DN 300
- km 33+540
 
• Montaż kratek żeliwnych
- km 41+975 do 42+130
 
• Montaż budowli wylotowych na skarpac na obiekcie DO 2/2

 

07.11.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Prace kosmetyczne – kruszywo, GWN
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2 - równiarka x1
- walec okołkowany x1 - walec gładki x1

2. Branża Mostowa​

• WD-29A:
- montaż dylatacji
 
• WD-29:
- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A1 
 
• PE-10:
- prace porządkowe
- wykonywanie murów oporowych
 
• WD-33A:
- montaż platformy pod ustrój nośny
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- prace porządkowe
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- ładowarka x2
- koparko-ładowarka x1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac

Branża instalacyjna:
- brak prac

31.10.2017r.

1. Branża Drogowa

 

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie nasypu –  18 000 m3 
- 47+170-47+420
- W. Polkowice
- W. Kaźmierzów
- DD 13A 0+000-0+200
 
• Podbudowa zasadnicza – 7 500 m2 
- 42+100-42+900
 
• Materac / warstwa poślizgowa – 1 500 m3
- 40+050-40+300 JL
 
• DP 1236 wykop – likwidacja hałdy pokopalnianej 5000m3
 
• DO 2/1 leśniczówka – wykop 3000m3
 
• 43+200-43+600 odhumusowanie pasa rozdziału DK3
 
• DK3 frezowanie podbudowy betonowej – 10 000 m2
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x4 - walec gumowy x3
- wozidło x3 - wywrotka x9
- ciągnik z beczką x4
 
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

 

• WD-27:
- prace wykończeniowe przy kapach chodnikowych
 
• WD-29A:
- montaż dylatacji
 
• WD-29:
- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A1 
 
• PE-12
- wykonywanie wykopu pod fundament jezdnia prawa
 
• PE-10:
- prace porządkowe
- wykonywanie murów oporowych
 
• WA-1:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
 
• PG-1
- montaż desek gzymsowych
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x2
- ładowarka x2
- koparko-ładowarka x1
- dźwig x1

3. Urządzenia ifrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- przygotowanie stanowisk słupowych linii zasilającej
 
 
Branża instalacyjna:
 
Kanalizacja deszczowa – 50,71%
Wpustu deszczowe DN 500 – 7 szt.
Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 80,85 mb
Montaż kratek żeliwnych – 40 szt.
Montaż włazów na studniach deszczowych DN 600 – 3szt.
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x1
- koparka kołowa x1

 

24.10.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie nasypu – 20 000m3 
- 34+800-35+100
- 35+100-35+500
- 43+200-43+600
- 46+800-47+100
 
• Podbudowa pomocnicza – 3 500 m2 
- 35+100-35+500
 
• Droga DO 2/1
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
- wykonywanie wykopu - leśniczówka
 
• Droga DO 2/2
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
 
• Droga DP 1236 
- wykonywanie wykop – likwidacja hałdy pokopalnianej
- podbudowa zasadnicza - 0+640-0+745P
 
• DK3 frezowanie – 12 000 m2 
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x3 - wywrotka x12
- ciągnik z beczką x4
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa

• WD-25B, WD-26:
- prace przy kapach chodnikowych
 
 
• PE-8, PE-9:
- prace kosmetyczne
 
• WD-29:
- prace porządkowe
- odtworzenie rowu kolejowego
- przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji grubej
 
• PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.A1-A2 w osi A6
- prace porządkowe
 
• PE-12
- wykonywanie wykopu pod fundament jezdnia prawa
 
• PMZ-5:
- wykonywanie wykopu
 
• WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x2
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x1

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- brak prac
 
 
Branża instalacyjna:
 
Kanalizacja deszczowa – 50,29%
- regulacja pokryw i pierścieni na wpustach – 45szt.
- montaż wpustów deszczowych DN 500 – 10szt.
- montaż przykanalików deszczowych DN 200 PVC – 56,25 mb
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x1
- koparka kołowa x1

 

18.10.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
• Wykonywanie nasypu - 30 000 m3 
- 35+100-35+500
- 37+980-38+600
- 38+650-39+000
- 46+800-47+100
- 47+170-47+120
- W. Polkowice W. Kaźmierzów
- DD 13a 0+000-0+200
• Podbudowa zasadnicza - 8 000 m2 
- 42+200-42+900 JP
• Droga DO 2/1:
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
• Droga DO 2/2:
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
• Droga DP 1236:
- wykonywanie wykopów - likwidacja hałdy pokopalnianej 5000m3
• Droga DK3 - frezowanie 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x3 - wywrotka xl5
- ciągnik z beczką x6
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa 

• WD-25B:
- prace przy kapach chodnikowych
• WD-26:
- prace przy kapach chodnikowych
• PE-8:
- prace kosmetyczne
• PE-9:
- prace kosmetyczne
• WD-29:
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora Cl-Dl
- prace porządkowe
- odtworzenie rowu kolejowego
- przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji grubej
• WD-31:
- prace porządkowe
• WD-32, WD-33:
- montaż kotew pod drabiny rewizyjne
• PT KGHM:
- prace porządkowe
• PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.Al-A2 w osi A6
- przygotowanie podłoża płyt odciążających pod izolaq'ę grubą
- przygotowanie stref zakotwień do zbrojenia
• PMZ-5:
- wykonywanie wykopu
• WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
- układanie krawężników
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- zbojenie i deskoanie progu pod płytę przejściową podpora 4
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa xl
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig xl
- zagęszczarka x3
- pompa do betonu xl

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
Branża instalacyjna
- montaż włazów na studzienkach kanalizacyjnych
- montaż zadaszeń komór (kolizja 7)

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka xl
- koparka kołowa xl

 

 

10.10.2017r.

1. Brana Drogowa

Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
Wykonywanie nasypu - 35 000 m3 
- 35+100-35+500
- 37+980-38+600
- 38+650-39+000
- W. Polkowice
- 46+800-47+100
- 47+170-47+420
- droga DD 13a - 0+000-0+200
Podbudowa pomocnicza - 16 000 m2 
- 33+520-33+620
- 41+000-41+250
- 40+300-40+600
- 42+200-42+900
Podbudowa zasadnicza - 12 000 m2 
- 33+400-33+500
- 33+520-33+620
- 41+000-41+250
Podbudowa bitumiczna - 12 000 m2
Frezowanie drogi DK3 
Warstwa wiążąca - 12 000 m2 
- 33+700-34+700
- 33+300-33+650
Roboty rozbiórkowe - droga DK3
Wykonywanie ścieku ślizgowego - 33+300-33+650
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x6 - walec gumowy x4
- wozidło x6 - wywrotka xl7
- ciągnik z beczką x6 - układarka x2 oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

WD-25A:
- prace porządkowe
WD-25B:
- przygotowanie powierzchni pod żywice na kapach chodnikowych
- układanie żywicy epoksydowej na kapach chodnikowych
WD-27:
- montaż desek gzymsowych
- montaż krawężników
WD-29A:
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A
WD-29:
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora Cl-Dl
- prace porządkowe
- przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji grubej
WD-31, WD-33:
- prace porządkowe
WD-32:
- śrutowanie powierzchni płyty ustroju nośnego
PT KGHM:
- prace porządkowe
PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.Al-A2 w osi A6
- wykonywanie murów oporowych w osi Cl i C2
- przygotowanie podłoża pod beton podkładowy
- przygotowanie podłoża pod izolację grubą na płycie odciążającej w osi Al
- zbrojenie fundamentów w osi B2 na odkładzie
WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
- montaż kotew talerzowych
PG-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- iniekcja kanałów kablowych
- zbrojenie belek pod płytę przejściową podpora 4
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa xl
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig xl
- zagęszczarka x3
- pompa do betonu xl
 
3. Urządzenia ifrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
Branża instalacyjna
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka xl
- koparka kołowa xl
 

03.10.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie wykopu – 5 000 m3
- makroniwelacja MOP oraz drogi DO2/1
 
• Wykonywanie nasypu – 17 000 m3 
- 35+100-35+500
- 38+650-39+000
- 46+800-47+100
- 47+170-47+420
- droga DD 13a – 0+000-0+200
- łącznica P-Lo1L
- droga DO 2/1
- Rondo Polkowice
 
• Podbudowa pomocnicza – 25 000 m2
- 41+000-41+250
- 40+300-40+600
- 42+200-42+900
 
• Wykonywanie materaca:
- warstwa poślizgowa km 40+050-40+300 L
- kruszywo 35cm w km 47+570-47+678
 
• Podbudowa zasadnicza – 12 000 m2 
- 33+400-33+500
- 33+520-33+620
- 41+000-41+250
- 47+570-47+678
 
• Podbudowa bitumiczna – 13 000 m2
- 33+750-34+750
 
• Droga DO 2/1 
- skarpowanie i humusowanie
- montaż barier
- oznakowanie poziome i pionowe
- przełożenie ruchu droga DO 2/1 oraz droga DP1218D
- wykonywanie wykopu (Leśniczówka)
 
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x6
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x6 - wywrotka x16
- ciągnik z beczką x5 - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał
 

2. Branża Mostowa

• WD-25A:
- montaż desek gzymsowych
- montaż krawężników
 
• WD-25B:
- przygotowanie powierzchni pod żywice na kapach chodnikowych
- układanie żywicy epoksydowej na kapach chodnikowych
 
• WD-27:
- montaż desek gzymsowych 
 
• WD-29A:
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A
 
• WD-29:
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1
 
• WD-31, WD-32, WD-33:
- prace porządkowe
 
• PT KGHM:
- prace porządkowe
 
• PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.A1-A2 w osi A6
- wykonywanie murów oporowych w osi C1 i C2
- zbrojenie i deskowanie ciosów fundamentowych w osi B1
- betonowanie ciosów fundamentowych w osi B1
- zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej na skrzydle SKA.1*
- betonowanie ścianki zaplecznej na skrzydle SKA.1*
 
• PE-11A oraz PE-12A
- wykonywanie żywicy na kapach chodnikowych
 
• WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
 
• PG-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x1
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x1
- zagęszczarka x3
- pompa do betonu x1
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
 
 
Branża instalacyjna
 
• Kolizja 7
- wykonywanie pokrycia na komorach
 
• Kanalizacja deszczowa
- regulacja włazów na kolektorach
 
• Wodociąg MOP Polkowice
- przygotowanie do próby szczelności
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x1
- koparka kołowa x1
- zagęszczarka x1
 

26.09.2017r.

1. Branża Drogowa

 
• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie nasypu – 38 500 m3 
- 35+100 – 35+500
- 35+500 – 35+700
- 37+980 – 38+600
- 38+650 – 39+000
- 46+900 – 47+100
- 47+100 – 47+420
- węzeł Polkowice
 
• Warstwa poślizgowa – 1 500 m3 
- 40+050 – 40+300
 
• Podbudowa pomocnicza – 26 000 m3 
- 33+400 – 33+500
- 40+300 – 40+600
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
- 42+200 – 42+900
 
• Podbudowa zasadnicza – 10 000 m2 
- 33+400 – 33+500
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
 
• Podbudowa mineralno-bitumiczna – 15 000 m2 
- 33+750 – 34+750
- droga powiatowa zjazd w kierunku m.Szklary
 
• Droga DO 2/1 oraz DO 2/2:
- prace porządkowe
- skarpowanie i humusowanie
- wykonanie poboczy
- montaż barier (DO 2/1)
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x6
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x8 - wywrotka x12
- ciągnik z beczką x6 - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2.Branża Mostowa

• WD-25A:
- montaż kotew talerzowych
- montaż desek gzymsowych
- montaż krawężników
 
• WD-25B:
- przygotowanie powierzchni pod żywice na kapach chodnikowych
 
• WD-27:
- montaż desek gzymsowych 
 
• WD-29A:
- przygotowanie płyt ustrojów pod izolację
 
• WD-29:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1
- betonowanie ustroju nośnego podpora C1-D1
- pielęgnacja betonu ustroju nośnego
 
• WD-31, WD-32, WD-33:
- prace porządkowe
 
• PT KGHM:
- prace porządkowe
 
• PE-10:
- betonowanie ustroju nośnego p.A1-A2 w osi A6
- montaż kabli sprężających
- wykonywanie murów oporowych w osi C1 i C2
- deskowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B5 - etap II
- betonowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B5 – etap II
 
• PE-11A oraz PE-12A:
- SMA, przygotowanie pod przeciwspadek
- prace przygotowawcze pod fundamenty barierek schodów
 
• WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- wykonywanie izolacji grubej na kapach chodnikowych
- montaż desek gzymsowych
 
• PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje grube
- wykonywanie izolacji grubej na kapach chodnikowych
- montaż taśm dylatacyjnych
- wykonywanie zasypek
 
• WA-2:
- zasypki w gruntów zbrojonych podpora 1
- pielęgnacja betonu ustrojów
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- sprężanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x3
- ładowarka x5
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x1
- zagęszczarka x2
- pompa do betonu x2
- betonowóz x7

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
 
 
Branża instalacyjna
 
• Kolizja 7
- wykonywanie pokrycia na komorach
 
• Wodociąg MOP Polkowice
- przygotowanie do próby szczelności
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x1
- koparka kołowa x1
- zagęszczarka x1

 

19.09.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie nasypu – 36 500 m3 
- 33+400 – 33+600
- 35+100 – 35+500
- 35+500 – 35+700
- 37+980 – 38+600
- 38+650 – 39+000
- 42+300 – 43+100 (GWN)
- 47+000 – 47+107
- 47+120 – 47+240
- 47+350 – 47+420
 
• Warstwa mrozoochronna – 2 000 m3 
- 40+300 – 40+600
 
• Podbudowa pomocnicza:
- 33+400 – 33+500
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
- 41+800 – 42+100
 
• Materac na szkody górnicze:
- 40+050 – 40+300
- 47+600 – 47+678
 
• Podbudowa zasadnicza –
- 33+400 – 33+500
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
- 41+800 – 42+100
 
• Podbudowa mineralno-bitumiczna – 16 000 m2 
- 36+900 – 37+300
- 33+750 – 34+750
 
• Ściek ślizgowy
- 33+650 – 34+780
 
• Droga DO 2/1 oraz DO 2/2:
- prace porządkowe
- skarpowanie i humusowanie
- wykonanie poboczy
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x6
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x9 - wywrotka x14
- ciągnik z beczką x6 - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

• WD-25A:
- montaż kotew talerzowych
- montaż desek gzymsowych
- montaż krawężników
 
• WD-25B:
- przygotowanie powierzchni pod żywice na kapach chodnikowych
- montaż uchwytów drabin rewizyjnych na podporach
 
• WD-27:
- montaż desek gzymsowych 
 
• WD-29A:
- przygotowanie płyt ustrojów pod izolację
 
• WD-29:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1
- przygotowanie płyt ustrojów pod izolację
 
• WD-31:
- zbrojenie i deskowanie fundamentu oś B jezdnia prawa
- betonowanie fundamentu oś B jezdnia prawa
- wykonywanie izolacji cienkiej fundamentu
 
• PT KGHM:
- prace porządkowe
 
• WD-32:
- izolacja płyt przejściowych
- montaż krawężników
- montaż desek gzymsowych
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych
 
• WD-33:
- izolacja płyt przejściowych
 
• PE-10:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- betonowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- zbrojenie i deskowanie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2
- betonowanie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2
- zbrojenie i deskowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B4
- betonowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B4
- betonowanie fundamentu SK1 w osi PE-10.B1
- wykonywanie murów oporowych oś C1
 
• PE-11A:
- SMA, przygotowanie pod przeciwspadek
- prace przygotowawcze pod fundamenty barierek schodów
 
• PE-12A:
- SMA, przygotowanie pod przeciwspadek
- prace przygotowawcze pod fundamenty barierek schodów
 
• WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- wykonywanie izolacji grubej na kapach chodnikowych
- montaż desek gzymsowych
 
• PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje grube
- montaż taśm dylatacyjnych
- montaż barier energochłonnych
- wykonywanie zasypek
 • WA-2:

- zasypki w gruntów zbrojonych podpora 1
- betonowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa
- betonowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- betonowanie ustroju nośnego p. 3-4
- pielęgnacja betonu ustrojów
 

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- koparka kołowa x3

- ładowarka x4

- koparko-ładowarka x3

- dźwig x1

- zagęszczarka x2
- pompa do betonu x2
- betonowóz x3

3. Urządzenia infrastruktury tecnicznej

 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
 
 
Branża instalacyjna
 
• Kanalizacja deszczowa – narastająco 50,00%
- regulacja włazów żeliwnych na kolektorach
- regulacja wpustów deszczowych
 
 
• Wodociąg MOP Polkowice
- przygotowanie do próby szczelności
- montaż armatury komory
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x2
- koparka kołowa x2
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x2

 

12.09.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Wykonywanie wykopu
- Zbiornik Z11, Z12 i Z14

•    Wykonywanie nasypu – 38 000 m3
- 33+400 – 33+600
- 35+100 – 35+500
- 35+500 – 35+700
- 37+980 – 38+600
- 38+650 – 39+000
- 42+800 – 42+900

•    Podbudowa pomocnicza:
- 33+400 – 33+500 
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
- 41+800 – 42+100

•    Materac na szkody górnicze:
- 40+050 – 40+300 L - 1500 m3

•    Podbudowa zasadnicza – 10 000 m2 
- 33+400 – 33+500
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
- 41+800 – 42+100

•    Podbudowa mineralno-bitumiczna – 21 500 m2
- 36+900 – 37+300
- 33+750 – 34+750

•    DO 2/1:
- układanie kostki na zat. autobusowej 190m2
- układanie masy w-wa wiążąca

•    Skarpowanie nasypu:
- 47+270 – 47+350

•    DO 2/2:
- podbudowa mineralno-bitumiczna
- dogęszczanie oraz profilowanie ronda
- wykonanie poboczy

•    DP 1236:
- wykop – likwidacja hałdy pokopalnianej
- wprowadzenie TOR

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5            - równiarka x4
- ładowarka x3            - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3        - walec okołkowany x6
- walec gładki x5            - walec gumowy x4
- wozidło x9            - wywrotka x14
- ciągnik z beczką x6        - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- deskowanie płyt przejściowych podpora A
- betonowanie płyt przejściowych podpora A
- deskowanie płyt przejściowych podpora B
- betonowanie płyt przejściowych podpora B
- montaż desek gzymsowych

•    WD-29A:
- rozdeskowanie ścianki zaplecznej podpora B
- zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora A
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A
- zasypki z gruntów zbrojonych

•    WD-29:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- betonowanie stref zakotwień
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1

•    WD-31:
- zbrojenie i deskowanie fundamentu oś B

•    PT KGHM:
- prace porządkowe

•    WD-32:
- montaż desek gzymsowych

•    PE-10:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- zbrojenie i deskowanie fundamentów
- wykonywanie murów oporowych oś C

•    PE-12:
- deskowanie skrzydeł podpora 1 jezdnia lewa
- deskowanie skrzydeł podpora 2 jezdnia lewa

•    WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- zbrojenie kap chodnikowych

•    PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WA-2:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 1
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa
- przygotowanie ustroju nośnego p. 3-4 do betonowania

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x2
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x1
- zagęszczarka x4

3.Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- kopanie trasy kablowej pod zasilanie węzła Kaźmierzów

Branża instalacyjna

•    Kanalizacja deszczowa – narastająco 50,00%
- montaż przykanalików deszczowych
- montaż wpustów deszczowych
- prace przy kolektora DA11.2

Wykonano:
Studnie DN 1500 – 1 szt.
Studnie DN 1000 – 1 szt.
Wpust deszczowy DN 500 – 1 szt.
Kolektor DN 400 – 54,10 mb
Kolektor DN 300 – 18,18 mb
Przykanaliki deszczowe DN 200 – 24 mb
Regulacja włazów na studniach – 20 szt.
Regulacja kratek żeliwnych – 7 szt.

•    Wodociąg MOP Polkowice
- prace ziemne, zasypywanie wodociągu
- montaż armatury komory

•    Wodociąg MOP Lubin
- przygotowanie do próby szczelności

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x2
- koparka kołowa x2
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x2

 

 

05.09.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
   
 • Wykonywanie wykopu – 6 500 m3 (planowano 6 000 m3)
  - Zbiornik Z11, Z12 i Z14
   
 • Wykonywanie nasypu – 38 500 m3 
  - 33+400 - 33+600                    - 35+100 - 35+500
  - 35+500 - 35+700                    - 37+980 - 38+600
  - 38+650 - 39+000                    - 42+600 - 42+800

- 42+885 - 42+915                    - 43+200 - 43+400

- 47+360 - 47+420

 

 • Warstwa mrozoochronna – 1 300 m3 
  Km 40+300 - 40+600 - 2500 m3

 

 • Podbudowa pomocnicza – 12 500 m2 (planowano 15 000 m2)
  - 33+400 - 33+500
  - 41+000 - 41+250
  - 41+400 - 41+500

- 41+600 - 41+750

 

 • Podbudowa zasadnicza – 12 000 m2 (planowano 10 000 m2)
  - 41+250 - 41+400
  - 33+300 - 33+400
  - 33+600 - 33+750

 

 • Podbudowa mineralno-bitumiczna – 1 800 m2 
  - droga DO 2/1
  - droga DP 1236

 

 • Warstwa wiążąca – 29 000 m2 
  - droga DO 2/1
  - droga DP 1236

 

 • MOP Lubin - wywóz frezowiny
 • MOP Polkowice – wywóz humusu

 

 • rondo Lubin Północ

- podbudowa pomocnicza - 870m2

 

 • DO 2/1

- skarpowanie i humusowanie skarp

 

 • Materac na szkody górnicze

- 40+050 - 40+300

 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- spycharka x5                             - równiarka x4

- ładowarka x3                            - koparka kołowa x3

- koparka gąsienicowa x3             - walec okołkowany x7

- walec gładki x6                         - walec gumowy x4

- wozidło x8                                - wywrotka x17

- ciągnik z beczką x6                    - układarka x2

oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A
- zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych podpora A
- zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych podpora B

•    WD-29A:
- rozdeskowanie ścianki zaplecznej podpora B
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
- zasypki z gruntów zbrojonych

•    WD-29:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1

•    WD-31:
- prace porządkowe

•    PT KGHM:
- prace porządkowe

•    WD-32:
- wykonanie izolacji cienkiej
- zbrojenie płyty przejściowej podpora C

•    PE-10:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- rozdeskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- rozdeskowanie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2 – etap I
- rozdeskowanie F1.2 w osi PE-10.B4 – etap I
- rozdeskowanie F1.2 w osi PE-10.B6 – etap II

•    PE-11:
- montaż deskowania płyty ustroju nośnego jezdnia prawa

•    PE-12:
- deskowanie skrzydeł podpora 1
- deskowanie skrzydeł podpora 2

•    WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WA-2:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa
- przygotowanie ustroju nośnego p. 3-4 do betonowania

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x4
- ładowarka x4
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x1
- zagęszczarka x2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- kopanie trasy kablowej pod zasilanie węzła Kaźmierzów

Branża instalacyjna

•    Kanalizacja deszczowa – narastająco 49,49%
- prace przy kolektorze DA.2
- montaż wpustów deszczowych
- prace przy kolektora DA11.2

Wykonano:
- Studnia DN 1000 – 1 szt.
- Wpusty deszczowe DN 500 – 7 szt.
- Regulacja kratek żeliwnych – 9 szt.
- Kolektor DN 300 PP – 6,10 mb
- Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 133,43mb
- Drenaże DN 200 – 18,30 mb

•    Wodociąg MOP Polkowice
- prace ziemne
- montaż wodociągu
- montaż armatury komory

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x2
- koparka kołowa x2
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x3

 

29.08.2017r.

1. Branża Drogowa

 

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Wykop – 10 000 m3 (planowano 6 000 m3)
Zbiornik Z11        Zbiornik Z12
Zbiornik Z14

•    Nasyp – 25 000 m3 (planowano 50 000 m3)
- 33+400-33+600    
- 35+100-35+200
- 35+500-35+700        
- 41+400-41+520
- 43+200-44+400    
- 47+525-47+600
- 47+360-47+420

•    Podbudowa pomocnicza – 18 000 m2 (planowano 18 000 m2)
- 33+300-33+400    
- 33+610-33+725
- 41+000-41+250    
- 41+575-41+725

•    Podbudowa zasadnicza – 25 000 m2 (planowano 20 000 m2)
- 41+250-41+400    
- 33+610-33+725
- 33+300-33+400    
- 34+400-34+380
- droga DP 1236

•    Podbudowa AC WMS – 12 000 m2 (planowano 30 000 m2)
- 36+200-37+300
- Droga DO 2/1

•    Warstwa wiążąca – 4 500 m2 (planowano 13 000 m2)
- 36+000-36+600

•    Ulepszenie podłoża, stabilizacja – 9 000 m2 (planowano 8 000 m2)

•    Humusowanie – DO 2/1

•    Prace brukarskie:
- droga DO 2/1
- droga DP 1236

•    Materace na szkodach górniczych:
- 47+600-47+678
- 40+050-40+300

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5            - równiarka x3
- ładowarka x3            - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3        - walec okołkowany x8
- walec gładki x6            - walec gumowy x4
- wozidło x10            - wywrotka x19
- ciągnik z beczką x6        - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- deskowanie ścianki zaplecznej podpora B
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora B
- betonowanie progu pod płytę przejściową podpora A

•    WD-29A:
- deskowanie ścianki zaplecznej podpora B
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora B
- zasypki z gruntów zbrojonych

•    WD-29:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora B1-C1
- deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1

•    WD-31:
- przygotowanie prowadnic pod rurki do betonowania ustroju

•    PT KGHM:
- prace porządkowe

•    WD-32:
- wykonanie betonu podkładowego pod płytę przejściową podpora C
- betonowanie progu pod płytę przejściową podpora C

•    PE-10:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- rozdeskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- zbrojenie i deskowanie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2 – etap I
- betonowanie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2 – etap I
- zbrojenie i deskowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B4 – etap I
- betonowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B4 – etap I
- zbrojenie i deskowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B6 – etap II
- betonowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B6 – etap II

•    PE-11:
- montaż deskowania płyty ustroju nośnego jezdnia prawa

•    PE-12:
- zbrojenie i deskowanie fundamentu ścian bocznych podpora 1 i 2 jezdnia lewa
- betonowanie fundamentu ścian bocznych podpora 1 i 2 jezdnia lewa

•    WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WA-2:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa
- przygotowanie ustroju nośnego p. 3-4 do betonowania

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x4
- ładowarka x4
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x2
- zagęszczarka x3

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- montaż rozdzielni Nn na stacja transformatorowych MOP Polkowice i MOP Lubin Północ
- montaż stacji transformatorowych MOP Polkowice i MOP Lubin Północ
- kopanie trasy kablowej pod zasilanie węzła Kaźmierzów

Branża instalacyjna

•    Kanalizacja deszczowa
- prace przy kolektorze DA.2
    - montaż wpustów skarpowych w km 47+600
- montaż wpustów deszczowych na kolektorze DA.2.1 i DA.2.2

•    Wodociąg MOP Polkowice
- prace ziemne
- montaż wodociągu
- montaż armatury komory

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x3
- koparka kołowa x2
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x4

 

 

 

22.08.2017r.

1. Branża Drogowa

 

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Wykop – 8 000 m3 (planowano 3 500)
Zbiornik Z11        Zbiornik Z12
Zbiornik Z

•    Nasyp – 25 000 m3 (planowano 45 000 m3)
33+400 - 33+480    33+510 - 33+620
37+980 - 38+600    38+650 - 39+000
39+200 - 39+500    42+900 - 43+100
47+525 - 47+680    47+360 - 47+420
42+600 - 42+800 GWN

•    Podbudowa pomocnicza – 17 000 m2 (planowano 15 000m2)
41+000-41+250    33+300-33+475
34+500-34+780

•    Podbudowa zasadnicza – 20 000 m2 (planowano 20 000 m2)
41+250 - 41+400    33+620 - 33+725
33+300 - 33+475
DO 2/2 + Rondo Lubin Północ

•    Podłoże – 9 000 m2 (planowano 10 000 m2)
41+700 - 42+100

•    Podbudowa AC WMS – 18 000 m2 (planowano 20 000 m2)
36+200 - 37+300    
35+600 - 36+400 JL
35+600 - 36+200 JP

•    Odcinek próbny warstwa wiążąca – 10 000 m2
35+600 – 35+700    35+610-36+230 JL
35+610-35+990 JP

•    Zarób próbny SMA

•    Prace porządkowe:
MOP Lubin - hałdowanie frezowiny, wywóz kruszywa
Istniejące DK3-rondo Lubin - korytowanie
DO 2/1 – skarpowanie i humusowanie skarp

•    Prace brukarskie:
DO 2/1 - poprawki krawężników na zatokach autobusowych
Krawężnik DP1236 – 200mb (planowano 200mb)

•    Materace na szkodach górniczych:
- 47+600 – 47+678
 
•    Naprawa rozmyć skarp

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5            - równiarka x3
- ładowarka x3            - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3        - walec okołkowany x8
- walec gładki x6            - walec gumowy x4
- wozidło x10            - wywrotka x18
- ciągnik z beczką x5        - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

 

•    WD-25A:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- deskowanie ścianki zaplecznej podpora B
- betonowanie progu pod płytę przejściową podpora A

•    WD-29A:
- deskowanie ścianki zaplecznej podpora B

•    WD-29:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora A i A1
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora B1-C1
- betonowanie stref zakotwień
- deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1

•    WD-30:
- przygotowywanie powierzchni płyt przejściowych

•    WD-31:
- montaż taśm dylatacyjnych i blach osłonowych

•    PT KGHM:
- zbrojenie ściany podpora A
- wykonywanie izolacji cienkiej fundamentu

•    WD-32:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- montaż dylatacji
- piaskowanie wnęk dylatacyjnych

•    PE-10:
- deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- zbrojenie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2
- zbrojenie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B4
- sprężanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- rozdeskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5

•    PE-11:
- montaż deskowania płyty ustroju nośnego jezdnia prawa

•    PE-12:
- zbrojenie fundamentu ścian bocznych podpora 1 i 2 jezdnia lewa

•    WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- śrutowanie powierzchni
- zbrojenie kap chodnikowych

•    PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WA-2:
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x6
- ładowarka x4
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x1
- zagęszczarka x5

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

•    Wykonywanie zasilania MOP Polkowice i MOP Lubin Północ

Branża instalacyjna

•    Wodociąg MOP Polkowice
- prace przy studni PMI 51
- montaż studni, montaż wodociągu
- roboty ziemne, zagęszczanie materiału

•    Kanalizacja deszczowa – 48,14%
- wykonywanie kolektora DA2

•    Wykonano :
Studnie DN 1200 – 2 szt.
Kanał DN 300 PP – 42,10 mb
Regulacja włazów na kanale DA4 – 10 szt.
Roboty zabezpieczające na kanale DA15.5 oraz DA15.4
(wyrwy w skarpach po deszczach)

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x3
- koparka kołowa x2
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x3

15.08.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Wykop – 6 000 m3
- Zbiornik Z11, Zbiornik Z12
•    Nasyp – 35 000 m3
    - 33+510-33+620
    - 37+980-38+600
    - 39+200-39+500
    - 41+400-41+600
    - 47+550-47+67
•    Warstwa mrozoochronna: - 6 000 m3
    - 41+000-41+225
    - 40+300 - 40+600
•    Podbudowa pomocnicza – 20 200 m2
    - 41+250-41+400,     - 33+620-33+725
    - 34+400-34+780
•    Podbudowa zasadnicza – 35 000 m2
- 40+600-41+000    - 33+620-33+725
    - 34+450-34+780    - 36+400-36+900
•    Podbudowa AC WMS – 15 000 m2
- 33+750-34+200
    - 35+580-36+210
•    Ściek ślizgowy – 2 000 mb
- 35+580-36+400
    - 33+725-34+450
•    Prace porządkowe – 7 000 m3
    Wywóz humusu z MOP Lubin
•    Prace brukarskie:
    - Droga powiatowa - krawężniki wtopione 80mb
    - Uzupełnienie i poprawki krawężników
•    Wykonywanie drenażu francuskiego:
- 36+400 – 37+300
•    Materac na szkodach górniczych:
Km 40+300-40+500 – 2 500 m2
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x6
- równiarka x4
- ładowarka x3
- koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x8
- walec gładki x6
- walec gumowy x4
- wozidło x7
- wywrotka x18
- ciągnik z beczką x5
- układarka x1
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych jezdnia prawa i lewa
- wykonywanie zasypek za podporą A
- deskowanie ścianki zaplecznej podpora B

•    WD-26:
- pielęgnacja betonu dylatacji

•    WD-27:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WD-29A:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora B

•    WD-29:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora A i A1
- zbrojenie stref zakotwień
- pielęgnacja betonu ustroju nośnego podpora B1-C1

•    WD-31:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PT KGHM:
- zbrojenie ściany podpora A

•    WD-32:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PE-10:
- deskowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B3
- betonowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B3
- deskowanie i zbrojenie płyty odciążającej skrzydło SKA1*
- betonowanie płyty odciążającej skrzydło SKA1*
- pielęgnacja betonu
- deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6

•    WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- śrutowanie powierzchni
- zbrojenie kap chodnikowych

•    PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WA-2:
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa
- przygotowanie ustroju do betonowania p. 3-4 jezdnia prawa

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x6
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x2
- zagęszczarka x8

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

•    Kanał teletechniczny
- numerowanie studni kablowych, montaż zabezpieczeń
(na wszystkich wykonanych odcinkach kanału tj.:
43+100 – 43+250, 34+100 – 34+700, 44+300 – 44+500)

•    Wykonywanie zasilania MOP Polkowice i MOP Lubin Północ

Branża instalacyjna

•    Wodociąg MOP Polkowice
- prace przy studni PMI 51
- montaż studni
- zagęszczanie materiału

•    Kanalizacja deszczowa – 47,925
- montaż kratek żeliwnych na wpustach deszczowych
- wykonywanie wykopu na kolektorze DA11.1
- wykonywanie kolektora DA14.2

Wykonano :
Studnie DN 1000-1 szt.
Studnie DN 1200 – 3 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 – 5 szt.
Kanał DN 300 – 91,62 mb
Przykanaliki DN 200 PVC – 59,67 mb
Montaż kratek żeliwnych – 27 szt.
(w km 35+700 36+400)

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x3
- koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x3
- wywrotka x1
- minikoparka x1
- samochód terenowy x1
- ubijak x1

 

08.08.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Wykop – 6 500 m3
Zbiornik Z11, Z12

•    Nasyp – 52 000 m3
Km 33+400-33+480
Km 33+510-33+620
Km 37+980-38+600
Km 39+200-39+500
Km 42+850-43+100
Km 47+380-47+450 L    
Km 47+525-47+680

•    Warstwa mrozoochronna – 5 000 m3
Km 41+000-41+225

•    Podbudowa pomocnicza – 28 000 m2
Km 34+450-34+780
Km 41+500-42+150
DO2/2 + cz. Ronda

•    Podbudowa zasadnicza – 32 000 m2
Km 36+400-37+300
Km 33+700-34+450

•    Układanie masy asfaltowej DO 2/1 – 26 000 m2
Podbudowa bitumiczna
Odc. próbny wiążącej
Zarób próbny warstwa wiążąca

•    Skarpowanie nasypów – 2 200 m2
DO 2/1

•    Prace porządkowe:
Wywóz humusu – 7 200 m3

•    Prace brukarskie: 
- Droga powiatowa-krawężniki wtopione 
- Uzupełnienie i poprawki krawężników

•    Wykonywanie drenażu francuskiego w km 36+400 – 37+300

•    Materac na szkodach górniczych:
Km 40+300-40+500 – 2 500 m2

•    Uszlachetnianie nasypów – 6 500 m2
•    Profilowanie KRZ

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x6
- równiarka x4
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x2
- koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x5
- walec gładki x4
- walec gumowy x3
- wozidło x7
- samochód czteroosiowy x9
- wywrotka x15
- ciągnik z beczką x5
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych jezdnia prawa i lewa
- wykonanie chudego betonu pod płytą przejściową
- betonowanie belek pod płytę przejściową
- wykonywanie zasypek za podporą A

•    WD-26:
- betonowanie dylatacji modułowych

•    WD-27:
- betonowanie dylatacji modułowych

•    WD-29A:
- zasypki z gruntów zbrojonych za podporą A i B

•    WD-29:
- zbrojenie ustroju nośnego p. B1-C1
- deskowanie ustroju nośnego p. C1-D1

•    WD-31:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PT KGHM:
- szalowanie fundamentu w osi A
- betonowanie fundamentu w osi A

•    WD-32:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PE-10:
- betonowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- pielęgnacja betonu ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- zbrojenie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- deskowanie fundamentu skrzydło SK3*
- deskowanie płyty odciążającej skrzydło SKA1*

•    WA-2:
- zasypka fundamentów podpora 4
- deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
- deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. prawa
- zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
- deskowanie ciosów podłożyskowych podpora 1

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x6
- ładowarka x5
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x2
- zagęszczarka x7

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

•    Kanał teletechniczny
- montaż zamków zabezpieczających pokrywy studni
(na wszystkich wykonanych odcinkach kanału tj.:
43+100 – 43+250, 34+100 – 34+700, 44+300 – 44+500)

•    Wykonywanie zasilania MOP Polkowice

Branża instalacyjna

•    Gazociąg
- likwidacja gazociągu

•    Kolizja 6
- prace przy wykonywaniu posadzek

•    Kanalizacja deszczowa
- regulacja pierścieni odciążających
- wykonywanie kolektora deszczowego DA14.2

Studnie DN 1200 – 3 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 – 2 szt.
Kanał DN 300 PP – 52,84 mb
Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 36,32 mb
Regulacja wpustów deszczowych – 32 szt. 
(w km 34+065 do 34+740)

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x5
- koparka kołowa x4
- zagęszczarka x4
- wywrotka x1
- minikoparka x1
- samochód terenowy x1
- ubijak x1

 

01.08.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Wykonywanie nasypów – 30 000 m3
Km 41+900-42+100
Km 42+350-42+500
Km 45+100-45+300
Km 47+400-47+420
Km 47+550-47+678
DD13a

•    Wykonanie wykopów – 7 000 m3
- Zbiornik Z11

•    Warstwa technologiczna – 10 000 m2
DP1236D

•    Podbudowa zasadnicza KR3:
- kruszywowa – 18 000 m2 
- bitumiczna – 14 000 m2 

•    Wywóz humusu – 5 500 m3
- Zbiornik Z12

•    Montaż przepustów drogowych :
- P1/DO-2/2 – DN 800 – 18 mb – km 0+158,75
- P2/DO-2/2 – DN 800 – 11 mb – km 0+160,11
- P1/DP1236D – DN 800 – 13,11 – km 0+174,89

•    Uszlachetnianie nasypów – 6 500 m2
•    Profilowanie KRZ

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x6
- równiarka x4
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x2
- koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x5
- walec gładki x4
- walec gumowy x3
- wozidło x7
- samochód czteroosiowy x9
- wywrotka x15
- ciągnik z beczką x5
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych jezdnia prawa i lewa
- zbrojenie belek pod płytą przejściowa podpora B
- przygotowanie powierzchni do chudego betonu podpora B
- wykonywanie zasypek za podporą A
 
•    WD-26 oraz WD-27:
- zbrojenie i deskowanie dylatacji modułowych
 
•    WD-29A:
- zasypki z gruntów zbrojonych za podporą A i B
 
•    WD-29:
- deskowanie ustroju nośnego p. B1-C1
- montaż rusztowania ustroju nośnego p. C1-D1
 
•    WD-31:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- wykonywanie izolacji cienkiej
- prace porządkowe
 
•    WD-32:
- montaż BHP
- montaż dylatacji
- wykonywanie izolacji cienkiej
 
•    WD-33:
- piaskowanie kap chodnikowych
 
PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A4
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- szalowanie płyty odciążającej skrzydło SK1*
 
•    PE-11A:
- wykonywanie izolacji cienkiej
 
•    PE-12:
- rozdeskowanie fundamentu podpora 1 jezdnia lewa
- zbrojenie fundamentu podpora 2 jezdnia lewa
- przygotowanie fundamentu do betonowania
 
•    PE-12A :
- umacnianie stożków
- wykonywanie izolacji cienkiej
 
•    PG-1:
- rozdeskowanie ław pod bariery energochłonne
 
•    WA-2:
- zasypka fundamentów podpora 1 oraz 4
- deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
- deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. prawa
- zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x6
- ładowarka x5
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x2
- zagęszczarka x7

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

•    Kanał teletechniczny
- montaż zamków zabezpieczających pokrywy studni
(na wszystkich wykonanych odcinkach kanału tj.:
43+100 – 43+250, 34+100 – 34+700, 44+300 – 44+500)

•    Wykonywanie zasilania MOP Lubin Północ
Wykonywanie zasilania MOP Polkowice

Branża instalacyjna

•    Wodociąg Lubin Północ w km 42+000 – 44+000
- prace ziemne, wykop pod wodociąg
- zgrzewanie i zasypka wodociągu
- prace przygotowawcze przed próbą szczelności
- wykonywanie próby szczelności

•    Wodociąg Polkowice w km 33+150 – 35+600
- prace ziemne, wykop pod wodociąg
- zgrzewanie i zasypka wodociągu
- wykonanie przewiertu sterowanego

•    Kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów deszczowych na kolektorze DA5
- montaż przykanalików przy kolektorze DA14.1 i DA14.2
- wykonywanie kolektora DA18

Studnie DN 2000 – 1 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 – 4 szt.
Kolektor DN 800 PP – 14,75 mb
Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 61,62 mb
Regulacja wpustów deszczowych – 10 szt.

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x5
- koparka kołowa x4
- zagęszczarka x4
- wywrotka x1
- minikoparka x1
- samochód terenowy x1
- zgrzewarka do rur PE x1
- ubijak x1

 

25.07.2017r. 

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Wykonywanie nasypów - 51 450 m3 (planowano 50 000 m3)
•    Wykonanie wykopów - 8 200 m3 (planowano 7 500 m3)
•    Profilowanie KRZ - 4 900 m2 (planowano 4 500 m2)
•    Warstwa technologiczna - 14 200 m2 (planowano 15 000 m2)
•    Uszlachetnianie nasypów - 8 000 m2 (planowano 8 500 m2)
•    Podbudowa zasadnicza KR3 - 11 600 m2 (planowano 12 000 m2)
•    Wywóz humusu - 5 850 m3 (planowano 4 500 m3)
•    Wykonywanie drenażu francuskiego
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    spycharka x5
-    równiarka x4
-    ładowarka x3
-    koparko-ładowarka x2
-    koparka kołowa x3
-    koparka gąsienicowa x3
-    walec okołkowany x4
-    walec gładki x4
-    walec gumowy x3
-    wozidło x7
-    samochód czteroosiowy x8
-    wywrotka xl8
-    ciągnik z beczką x4
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą B
-    prace przygotowawcze przed betonowaniem ustrojów
-    betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
-    betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego
•    WD-27:
-    zbrojenie i deskowanie dylatacji modułowych
•    WD-29A:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za przyczółkiem A i B
•    WD-29:
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło Cl-Dl
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
-    wykonywanie izolacji cienkiej
-    montaż blach osłonowych
•    WD-32:
-    wykonywanie zabezpieczeń BHP
-    prace przygotowawcze przed montażem dylatacji
•    WD-33:
-    przygotowanie powierzchni do betonowania kap chodnikowych
-    betonowanie kap chodnikowych
•    PE-10:
-    iniekcja kanałów kablowych p. A1-A2 w osi A4
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
-    montaż podparcia deskowania ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
•    PE-12:
-    betonowanie fundamentów jezdnia lewa
-    pielęgnacja betonu fundamentów
•    PE-12A:
-    profilowanie stożków
-    umacnianie stożków geokratą
•    PG-1:
-    zbrojenie i deskowanie ław pod bariery energochłonne
-    betonowanie ław pod bariery energochłonne
•    WA-2:
-    zasypka fundamentów podpora 1 oraz 4
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. prawa
-    zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
-    montaż osłonek kablowych podpora 3-4 j. prawa
-    zasypka fundamentów podpora 4 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparka kołowa x4
-    ładowarka x4
-    koparko-ładowarka x2
-    dźwig x2
-    zagęszcza rka x4
-    betonowóz x3
-    pompa do betonu x3

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał teletechniczny
-    montaż zamków zabezpieczających pokrywy studni (na wszystkich wykonanych odcinkach kanału)
•    Wykonywanie zasilania MOP Lubin Północ
•    Wykonywanie zasilania MOP Polkowice
Branża instalacyjna
•    Wodociąg Lubin Północ, Wodociąg Polkowice
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
-    wykonywanie przewiertu sterowanego (Wodociąg Polkowice)
•    Kanalizacja deszczowa - narastająco 46,27%
-    prace przy kolektorze DB11
-    prace przy kolektorze DA15
-    prace przy kolektorze DA14.3 i DA14.4
-    prace przy kolektorze DA1.4
-    montaż budowli wylotowych DO 2/1
Studnie DN 1500 - 2 szt.
Studnie DN 1200 - 2 szt.
Studnie DN 1000 - 1 szt.
Wpust deszczowy DN 500 - 2 szt.
Kanał deszczowy DN 300 PP - 122,58 mb Przykanaliki deszczowe PVC DN 200 - 22,05 mb
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparko-ładowarka x5
-    koparka kołowa x4
-    zagęszcza rka x4
-    wywrotka xl
-    minikoparka xl
-    samochód terenowy xl
-    zgrzewarka do rur PE xl
ubijak xl

 

 

18.07.2017r. 

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Wykonywanie nasypów - 49 800 m3 (planowano 48 000 m3)
•    Wykonanie wykopów - 6 200 m3 (planowano 6 000 m3)
•    Profilowanie KRZ - 4 500 m2 (planowano 4 000 m2)
•    Warstwa technologiczna - 15 000 m2 (planowano 14 000 m2)
•    Uszlachetnianie nasypów - 7 700 m2 (planowano 7 000 m2)
•    Podbudowa zasadnicza KR3 - 14 300 m2 (planowano 14 000 m2)
•    Wywóz humusu - 7 000 m3 (planowano 6 000 m3)
•    Wykonywanie drenażu francuskiego
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    spycharka x6
-    równiarka x4
-    ładowarka x3
-    koparko-ładowarka x2
-    koparka kołowa x3
-    koparka gąsienicowa x5
-    walec okołkowany x4
-    walec gładki x4
-    walec gumowy x3
-    wozidło x7
-    samochód czteroosiowy xl0
-    wywrotka xl6
-    ciągnik z beczką x5
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Brana Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą B
•    WD-29A:
- wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-29:
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
-    zbrojenie wspólnego fundamentu
-    czyszczenie ścianek szczelnych
•    WD-33:
-    zbrojenie kap chodnikowych
-    montaż desek gzymsowych
•    PE-10:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
•    PE-11A, PE-12A:
-    montaż wpustów wraz z uzupełnieniem drenażu
-    przygotowanie kap pod żywice
•    WA-2:
-    zasypka fundamentów podpora 1 oraz 4
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. prawa
-    zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
-    demontaż deskowania ustroju przęsło 3-4 j. lewa
    Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparka kołowa x4
-    ładowarka x4
-    koparko-ładowarka x2
-    dźwig x2
-    zagęszczarka x4

 

3. Urządzenia Infrastruktury Technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał technologiczny
-    numerowanie studni kablowych, montaż zabezpieczeń
-    w km 33+300 - 33+600, 33+800 - 34+050, 35+000 - 36+050
•    Demontaż oświetlenia
•    Wykonywanie przepustów pod kable SN i SZR
Branża instalacyjna
Wodociąg Lubin Północ, Wodociąg Polkowice
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
Kanalizacja deszczowa - narastająco 45,47%
-    wykonywanie kolektora DA.l
-    montaż budowli wylotowych na obiekcie DO 2/1
Studnie DN 1200 - 1 szt.
Wpust deszczowy DN 500 - 10 szt.
Kanał DN 300 - 30,51 mb
Przykanaliki deszczowe PVC DN 200 - 109,33 mb
Regulacja wpustów deszczowych - lOszt. (w km 34+035 - 33+755)
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparko-ładowarka x5
-    koparka kołowa x4
-    zagęszcza rka x4
 

 

11.07.2017r. 

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Wykonywanie nasypów - 52 000 m3 (planowano 48 000 m3)
•    Wykonanie wykopów - 7 200 m3 (planowano 6 000 m3)
•    Profilowanie KRZ - 4 800 m2 (planowano 4 000 m2)
•    Warstwa technologiczna - 15 500 m2 (planowano 16 000 m2)
•    Uszlachetnianie nasypów - 7 600 m2 (planowano 7 000 m2)
•    Podbudowa zasadnicza KR3 - 15 200 ml (planowano 14 500 m2)
•    Wywóz humusu - 6 500 m3 (planowano 5 000 m3)
•    Odcinek próbny ścieku ślizgowego
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    spycharka x6
-    równiarka x4
-    ładowarka x3
-    koparko-ładowarka x2
-    koparka kołowa x3
-    koparka gąsienicowa x5
-    walec okołkowany x4
-    walec gładki x3
-    walec gumowy x3
-    wozidło x7
-    samochód czteroosiowy xl4
-    wywrotka xl5
-    ciągnik z beczką x6
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa'

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą B
-    montaż wpustów, sączków i kotew
•    PMZ-1:
-    zasypka przepustu
•    PMZ-2:
-    zasypka przepustu
•    WD-29A:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-29:
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
-    prace porządkowe
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
-    beton podkładowy
-    zbrojenie wspólnego fundamentu
-    czyszczenie ścianek szczelnych
•    WD-32:
Mostowa
2
-    montaż desek gzymsowych
•    WD-33:
-    betonowanie dylatacji
-    prace przygotowawcze przed ułożeniem papy
-    montaż desek gzymsowych
•    PE-10:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
-    pielęgnacja betonu ustroju p. A1-A2 w osi A4
-    demontaż deskowania ustroju p. A1-A2 w osi A3
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
•    WA-2:
-    zasypka fundamentów podpora 1 oraz 4
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. prawa
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
-    demontaż deskowania ustroju przęsło 3-4 j. lewa
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparka kołowa x4
-    ładowarka x3
-    koparko-ładowarka x2
-    dźwig x2
-    zagęszczarka x2
-    wywrotka x3 

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Demontaż oświetlenia
•    Budowa przepustów pod oświetlenie oraz zasilanie obiektów
Branża instalacyjna
Kolizja 6 i 7
-    transport rur z rozbiórek
Wodociąg Lubin Północ
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
Wodociąg Polkowice
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
Kanalizacja deszczowa - narastająco 44,75%
-    wykonywanie kolektora DA.l
-    regulaqa wpustów żeliwnych
-    montaż budowli wylotowych na obiekcie DO 2/1
Studnie DN 1200 - 3 szt.
Wpust deszczowy DN 500 - 5 szt.
Kanał DN 300 - 81,34 mb
Przykanaliki DN 200 - 81,38 mb
Montaż wylotów na obiekcie D02/2 KPED 2.17-5 szt.
Montaż wylotów na obiekcie D02/2 KPED 1.20 - 10 szt.
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparko-ładowarka x5
-    koparka kołowa x4
-    zagęszczarka x4
 

 

04.07.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Wykonywanie nasypów, stabilizaq'a - 50 000 m3 (plan wg TNT nr 99 - 48 000 m3)
•    Uszlachetnianie nasypu - 6 400 m2 (plan wg TNT nr 99 - 6 000 m2)
•    Wykonywanie wykopów łącznie ze skarpowaniem nasypów - 6 500 m3 (plan wg TNT nr 99 - 6 000 m3)
•    Profilowanie KRZ - 3 800 m2 (plan wg TNT nr 99 - 4 000 m3)
•    Warstwa technologiczna - 16 000 m2 (plan wg TNT nr 99 - 15 000 m2)
•    Wywóz humusu - 6 200 m3 (plan wg TNT nr 99 - 6 000 m3)
•    Podbudowa zasadnicza KR3 - 14 800 m2 (plan wg TNT nr 99 - 15 000 m2)
•    Dren francuski - 200 mb (w km 36+012 do km 35+800)
•    Przepust DN 800 PEHD P3/DP1236D w km 0+523,86 (zakończono)
•    Przepust DN 1000 P3/DO-2/2 w km 0+344,00
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    spycharka x5
-    równiarka x4
-    ładowarka x3
-    koparko-ładowarka x2
-    koparka kołowa x3
-    koparka gąsienicowa x5
-    walec okołkowany x4
-    walec gładki x3
-    walec gumowy x3
-    wozidło x7
-    samochód czteroosiowy xl4
-    wywrotka xl5
-    ciągnik z beczką x5
oraz samochody dostarczające materiał (w sumie ok 60 wozideł)

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą A
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą B
-    montaż wpustów, sączków i kotew
•    PMZ-1:
-    wykonywanie wykopu
-    wykonywanie materaca geosyntetycznego
-    wykonywanie fundamentu kruszywowego
•    PMZ-2:
-    zasypka przepustu
•    WD-29A:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-29:
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
-    przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju przęsło Cl-Dl
-    montaż podparcia deskowania przęsło Cl-Dl
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
•    WD-31 i PT KGHM:
-    prace przygotowawcze przed materacem geosyntetycznym
-    wykonywanie materaca geosyntetycznego
•    WD-32:
-    montaż dylatacji
-    betonowanie płyty przejściowej
-    pielęgnacja betonu płyty przejściowej
•    WD-33:
-    zbrojenie dylatacji
•    PE-10:
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    demontaż deskowania ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A2
-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A4
-    wykonywanie fundamentu Fl.l oraz fundamentu FI.2
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło A1-A2 w osi A4
-    pielęgnaq'a betonu ustroju A1-A2 w osi A4
-    montaż podparcia deskowania ustroju p. A1-A2 w osi A5
-    montaż kabli sprężających, sprężanie ustroju nośnego
-    układanie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju p. A1-A2 w osi A6
•    PE-12:
-    szalowanie fundamentu
-    montaż wytyków podpora 1 j. lewa
•    WA-2:
-    zasypka fundamentów podpora 1 oraz 4
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
-    demontaż deskowania ustroju przęsło 3-4 j. lewa 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparka kołowa x4
-    ładowarka x4
-    koparko-ładowarka x2
-    pompa do betonu x2
-    betonowóz x6
-    dźwig x2
-    zagęszczarka x5
-    ciągnik ze szczotką xl
-    wywrotka x4

 

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał technologiczny
-    prace w km 42+000 - 42+500
Branża instalacyjna
•    Kolizja 6
-    zasypka i zagęszczanie
-    demontaż bajpasa DN1000
•    Wodociąg Lubin Północ
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
•    Wodociąg Polkowice
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
•    Kanalizacja deszczowa - narastająco 44,15%
-    wykonywanie kanalizaqi DB.8
-    regulacja urządzeń (w km 35+500 - 36+100)
Kanał DN 300 PP - 35,10 mb
Przykanalik deszczowy DN 200 PVC - 7,17 mb Studnie DN 1000 - 1 szt.
Wpust deszczowy DN 500 - 1 szt.
Regulacja wpustów deszczowych - 28 szt.
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparko-ładowarka x4
-    koparka kołowa x4
-    wywrotka xl
-    minikoparka xl
-    samochód terenowy xl
-    ubijak xl
zagęszczarka x4

 

27.06.2017r

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Wykonywanie nasypów - 27 500
•    Profilowanie KRZ - 2 800
•    Warstwa mrozochronna - 1 900
•    Zbrojenie główne - 1 550
•    Warstwa technologiczna - 9 500
•    Stabilizacja - 3 900
•    Naprawa rozmyć skarp - 6 500
•    Wywóz humusu
•    Wykonywanie krawężników
•    Podbudowa zasadnicza KR3 - 3 850
•    Skarpowanie nasypu

 

2. Branża Mostowa

 

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą A
O    PMZ-2:
-    wykonywanie wykopu
-    wykonywanie materaca geosyntetycznego
•    PE-8:
- deskowanie płyty przejściowej podpora B jezdnia lewa
•    WD-29A:
- wykonywanie gruntów zbrojonych podpora A i B
•    WD-29:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    pielęgnaga betonu ustroju nośnego przęsło A-B
-    zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora C
-    budowa fundamentu tymczasowego pod rusztowanie p. Bl-Cl
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
•    WD-31 i PT KGHM:
-    gromadzenie materiału przed wykonywaniem gruntów zbrojonych
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-32:
- zbrojenie płyty przejściowej od strony przyczółku A
•    WD-33:
- zbrojenie dylatacji
•    PE-10:
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    demontaż deskowania ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A2
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    betonowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A4
 WA-2:
-    rozdeskowanie bloków kotwiących ustrój
-    prace przygotowawcze przed sprężaniem ustroju
-    sprężanie ustroju nośnego
-    szalowanie ustroju nośnego przęsło 3.1-4.1

3.Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał technologiczny
-    prace w km 42+000 - 42+500
Branża instalacyjna
•    Kolizja 6
-    wykonywanie bloków oporowych DN1000
-    demontaż bajpasa DN1000
•    Wodociąg Lubin Północ
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
•    Wodociąg Polkowice
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
•    Kanalizacja deszczowa - narastająco 43,93%
Studnie betonowe DN 1200 - 2 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 - 3 szt.
Kanał DN 300 PP - 69,97 mb Przykanaliki deszczowe DN 200 - 53,11 mb Dren francuski - 200mb
(odcinek 35+7750 - 35+896,75 oraz odcinek 35+897,21 - 35+976,79)

 

20.06.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu - 7 500 m3
•    Wykonywanie wykopów (zbiorniki oraz CG) - 6 800 m3
•    Wykonywanie nasypów - 35 000 m3
•    Profilowanie KRZ - 18 500 m
•    Wykonanie warstwy technologicznej - 7 500 m2
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej - 2 900 m2
•    Stabilizacja - 3 000 m2
•    Wywóz humusu - 4 000 m3

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie poprzecznic
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą A
•    WD-29:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora C
-    budowa fundamentu tymczasowego pod rusztowanie p. B1-C2
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-32:
-    wykonywanie chudego betonu pod płyty najazdowe podpora A
•    WD-32:
-    montaż dylataq'i
•    PE-10:
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    pielęgnacja betonu ustroju p. A1-A2 w osi A2
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    montaż podparcia deskowania ustroju p. A1-A2 w osi A4
•    PG-1:
-    uzupełnianie zasypki fundamentów
-    wykonywanie izolacji pionowej
•    WA-2:
-    betonowanie ustroju nośnego p. 3.2 - 4.2
-    obsypka fundamentów podpora 1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał technologiczny
-    prace w km 36+000 - 37+000 oraz Węzeł Polkowice
Branża instalacyjna
•    Kolizja 6
-    wykonywanie bloków oporowych DN1000
-    demontaż bajpasa DN1000

 

13.06.2017r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac
•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu - 55 00 m3
•    Wykonywanie wykopów - 5 800 m3
•    Wykonywanie nasypów - 31 000 m3
•    Profilowanie KRZ - 18 500 m
•    Wykonanie warstwy technologiczne - 4 500 m2
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej - 2 500 m2
•    Stabilizacja - 8 000 m2
•    Wywóz humusu - 4 000 m3

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie poprzecznie - etap II
•    WD-27:
-    montaż dylatacji modułowych
•    WD-29:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    przygotowanie fundamentów tymczasowych pod podparcie p. Bl-Cl
-    zbrojenie ścianki zaplecznej podpora C
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie wykopu pod materac
-    prace przygotowawcze przed wykonywaniem materaca
•    WD-32:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych przyczółek A
-    szalowanie progów pod płytę przejściową podpora A
-    zbrojenie płyty przejściowej
•    WD-32:
-    beton podkładowy pod płytę przejściową
•    PE-10:
-    sprężanie ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    zbrojenie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A2
-    betonowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A2
-    pielęgnacja betonu ustroju p. A1-A2 w osi A2
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    montaż podparcia deskowania ustroju p. A1-A2 w osi A4
•    WD-33A:
-    iniekcja kabli sprężających
•    PG-1:
-    uzupełnianie zasypki fundamentów
-    wykonywanie izolacji pionowej
•    WA-2:
-    rozdeskowanie oczepu
-    montaż wpustów, sączków oraz kotew talerzowych
-    obsypka fundamentów podpora 1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
• Kanał technologiczny
- prace w km 36+000 - 37+000 oraz Węzeł Polkowice
Branża instalacyjna
• Kolizja 6
-    pompowanie wody
-    prace przygotowawcze przed przepięciem
-    przepięcie rurociągu fi 1000
•    Kolizja 7
-    czyszczenie komór K7
•    Gazociąg
-    likwidacja gazociągu (w km 46+200)
• Kanalizacja deszczowa - narastająco 42,85%
-    prace przy kolektorze DA 15.1-15.5 (w km 39+300 - 39+450)
-    prace przy kolektorze DA 19 (w km 39+900)
-    prace przy kolektorze DA 20 (w km 40+950)
Studnie DN 1200 - 1 szt.
Studnie DN 1200 - 5 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 - 11 szt.
Kolektor deszczowy DN 300 - 50,09mb Przykanaliki deszczowe DN 200 - 151,55 mb

 

06.06.2017r.

1. Branża Drogowa
•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu — 2500 m3
•    Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 1950 m3
•    Wykonywanie  wykopów -2000 M3
•    Wykonywanie nasypów — 15 200 m3
•    Profilowanie KRZ — 32 500 m2
•    Warsywa mrozochronna – 38 000 m2
•    Zbrojenie główne
•    Wykonanie warstwy technologicznej 
•    Wstawianie reperów talerzowych 
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 2900 m2
•    Stabilizacja – 1900 m2
•    Wywóz humusu – 3500 m2
•    Hałdowanie piasku – 300 m

2. Branża Mostowa
•    WD-25A:
-    zbrojenie  i deskowanie poprzecznic – etap II
•    WD-27
- betonowanie płyty przejściowej podpora B jezdnia lewa
- montaż dylatacji modułowych
•    WD-29:
-    Zbrojenie I deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
-    Przygotowanie fundamentów tymczasowych pod podparcie p. B1-C1
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło B-C

•    WD-31 i PT KGHM
-    Wykonywanie zasypek
-    Wykonywanie wykopu pod materac

•    PE-10
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    sprężanie ustroju nośnego
-    zbrojenie i deskowanie ustrojów nośnych przęsło A1-A2 w osi A2 I A3

•    WD-32
-    Wykonywanie gruntów zbrojonych przyczółek A

•    PE-11A, PE-12A:
-    Montaż schodów skarpowych
-    Formowanie stożków
•    WD-33A:
-    Prace porządkowe po rozbiórce ustroju nośnego

•    WA-2:
-    Montaż dylatacji podpora 1, izolacja cienka na zimno podpora 1
-    Rozdeskowanie oczepu podpora 2.1
-    Pielęgnacja betonu oczepu podpora 2.2
-    Deskowanie ustroju nośnego podpora 3.1 – 4.1
-    Zbrojenie ustroju nośnego podpora 3.2 – 4.2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:

•    Kanał technologiczny
Branża instalacyjna

•    Kolizja 6
-    Wykonywanie izolacji rurociągów
-    Zasypka rurociągów

•    Kolizja 7
-    Izolacja komór
-    Przygotowania do odbioru

•    Kanalizacja deszczowa – narastająco 41,79%
-    Studnie DN 1200 – 3 szt
-    Wpusty deszczowe DN 500 – 2 szt.
-    Kanał DN 400 PP – 130,37 mb
-    Kanał DN 300PP – 36,95 mb
-    Przykanaliki deszczowe DN 200 – 21,80 mb

30.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Zdjęcie warstwy humusu — 4300 m3
 • Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 4000 m3
 • Wykonywanie nasypów — 38 624 m3
 • Profilowanie KRZ — 24 500 m2
 • Warsywa mrozoochronna – 14 475 m2
 • Zbrojenie główne – 1550 m2
 • Wykonanie warstwy technologicznej – 4000 m2
 • Wstawianie reperów talerzowych – 22szt.
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 2600 m2
 • Stabilizacja – 16 290 m2
 • Zdjęcie warstwy humusu ( z odwozem) – 1800 m2
 • Wywóz humusu – 4150 m2
 • Hałdowanie piasku – 4150 m2
 • Skarpowanie nasypu – 500 m2

2. Branża Mostowa

 • WD-25A:

zbrojenie  i deskowanie poprzecznic – etap II
betonowanie poprzecznic podpora B jezdnia lewa
montaż dylatacji pionowych
prace porządkowe
przygotowanie do montażu belek prefabrykowanych typu T
montaż belek prefabrykowanych typu T

 • WD-25B, WD-25C, WD-28,PE-8, PE-9:

- prace porządkowe

 • WD-26

Montaż dylatacji modułowych

 

 • WD-27

-Zbrojenie I deskowanie płyt przejściowych podpora B jezdnia prawa

- betonowanie płyt przejściowych podpora B jezdnia prawa

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych

- deskowanie płyt przejściowych podpora B jezdnia lewa

- prace porządkowe

 • WD-28

Zbrojenie stref zakotwień

 

 • WD-29:

rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
pielęgnacja brtonu ustroju nośnego przęsło B-C
montaż rusztowania oraz deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
prace przygotowawcze przed sprężaniem ustroju nośnego
sprężanie ustroju nośnego

 

 

 • PE-10

Betonowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3
pielęgnacja betonu ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3
wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
montaż podparcia deskowania ustroju nośnego przęsło A1-A2 w osi A2
demontaż deskowania ustrojów nośnych przęsło A2-A3 w osi A5 I A6

 • WD-32

Wykonywanie gruntów zbrojonych za przyczółkiem A

 • WD-33

- Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod piaskowanie

•    PE-IIB, PE-12B:
-    Uzupełnianie stożków
•    PE-11A, PE-12A
-    Malowanie pochwytów ekranów przeciwolśnieniowych
•    PE-12 
-    Wykonywanie chudego betonu 
-    Rozdeskowanie materaca I chudego betonu
-    Obsypka piaskiem

•    WD-33A:
-    Zdawanie materiału
-    Wykonywanie izolacji cienkiej na zimno podpora A
-    Rozdeskowanie ustroju nośnego 

•    PG-1
-    Wykonywanie zapypek za przyczółkami
•    WA-2:
-    Deskowanie ustroju nośnego podpora 3.1 -4.1, 3.2 – 4.2
-    Betonowanie oczepu podpora 2.2
-    Deskowanie I zbrojenie oczepów podpora 2.2
-    Wykonywanie izolacji cienkiej na zimno podpora 1
-    Zbrojenie ustroju nośnego podpora 3.2 – 4.2
-    Montaż łożysk podpora 3.1 – 4.1, 3.2 – 4.2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenerget:yczna:

•    Kanał technologiczny

Branża instalacyjna

•    Kolizja 6
-    Przełączenie kanałów RW2 fi 800
•    Kolizja 7
-    Izolacja rur stalowych w komorach
•    Kanalizacja deszczowa – narastająco 40,81%
-    Prace przy kolektorze DA8 w km 35+400
-    Prace pzry kolektorze DA13 I DA14 w km 38+300 – 38+700
-    W tygodniu rozliczeniowym wykonano:
-    Studnie DN 1500 – 5 szt
-    Studnie DN 1200 – 2 szt
-    Wpusty deszczowe DN 500 – 8 szt.
-    Kanał DN 400 PP – 9,41 mb
-    Kanał DN 300PP – 55,14 mb
-    Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 37,73 mb
-    Wykonanie kaskad 300/200 wraa z betonowaniem – 14 szt.
-    Wykonanie kaskad 200/200 wraz z betonowaniem – 12szt

23.05.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu — 1500 m3
•    Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 3000 m3
•    Wykonywanie wykopów — 5100 m3
•    Wykonywanie nasypów — 32 090 m3
•    Profilowanie KRZ — 30 500 m2
•    Wykonywanie nasypów – 2200 m3
•    Warsywa mrozoochronna – 5800 m2
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 3800 m2
•    Rozebranie podbudowy – 1800 m2
•    Stabilizacja – 5000m2
•    Wywóz humusu – 1770 m2
•    Skarpowanie nasypu - 700
•    Zbieranie nadmiaru materiału – 1000
•    Rozbiórka barrier stalowych – 1100 m

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie  i deskowanie poprzecznic
-    betonowanie poprzecznic podpora A  jezdnia lewa
-    betonowanie poprzecznicy podpora A jezdnia prawa

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-28, PE-9:
- prace porządkowe

•    WD-27:
-    Beton podkłądowy pod płytę przejściową od strony podpory B
-    Pielęgnacja betonu 
•    PE-8:
-    Zbrojenie płyt przejściowych
-    Przygotowanie do betonowqnia płyt przejściowych
•    WD-29A:
-    wykonywanie zasypek
-    formowanie stożków
•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A-B
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło B-C

•    WD-30, WD-31
-    prace porządkowe
•    WD-32, WD-33
-    Wykonywanie gruntów zbrojonych za przyczółkiem A
•    PT KGHM:
-prace porządkowe

•    PE-10

-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych
-    sprężanie ustroju nośnego 
-    iniekcja kanałów kablowych 
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3

•    PE-IIB, PE-12B:
-    deskowanie  kap chodnikowych
-    przygotowanie kap chodnikowych do betonowania
-    betonowanie kap chodnikowych
•    PE-12 
-    Wykonywanie materaca geosyntetycznego

•    WD-33A:
-    Montaż kabli spręzających przęsło B-C
-    Rozdeskowanie ustroju nośnego 

•    PG-1, WA-1:
-    Zasypki z gruntów zbroonych

•    WA-2:
-    Przygotowanie powierzchni do izolacji cienkiej podpora 1
-    Zbrojenie I deskowanie oczepu podpora 2.1
-    Betonowanie oczepu podpora 2.1
-    Zbrojenie I deskowanie oczepu podpora 2.2
-    Zbrojenie I szalowanie skrzydłą podpora 3.2 – 4.2
-    Montaż łożysk podpora 3.2 – 4.2, 3.1 – 4.1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:

 • Kanał technologiczny

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa – narastająco 40,27%

 

16.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Zdjęcie warstwy humusu — 1560 m3
 • Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 1850 m3
 • Wykonywanie wykopów — 4100 m3
 • Wykonywanie nasypów — 22 350 m3
 • Profilowanie KRZ — 14 760 m2
 • Wykonywanie nasypów (górna warstwa) — 600 m3
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 3000 m2
 • Frezowanie podbudowy betonowej — 1500 m2
 • Hałdowanie piasku — 3000 m3

2. Branża Mostowa

 

•    WD-25A:
-    zbrojenie  i deskowanie poprzecznic
-    betonowanie poprzecznic podpora B jezdnia prawa

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-28, PE-9:
- prace porządkowe

•    WD-27:
-    betonowanie progów pod płyty przejściowe
-    betonowanie  ścianek zaplecznych
-    wykonywanie chudego betonu pod płyt:y przejściowe
-    zbrojenie płyt przejściowych

•    WD-29A:
-    wykonywanie zasypek
-    formowanie stożków
-    izolacja  cienka fundamentów

•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A-B
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C

•    WD-30, WD-31, WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe

•    PT KGHM:
-    izolacja cienka na zimno
-    zdawanie materiału
-    prace porządkowe
-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego
-    zbrojenie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A6
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A6
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A4
-    wykonywanie murów oporowych
-    sprężanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A5
-    iniekcja kanałów kablowych przęsło A2-A3 w osi AS
-    iniekcja kanałów kablowych przęsło A1-A2 w osi A1
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3

-    deskowanie poprzecznic
-    betonowanie poprzecznic

•    PE-IIB, PE-12B:
-    deskowanie  kap chodnikowych
-    przygotowanie kap chodnikowych do betonowania
-    betonowanie kap chodnikowych
-    wykonywanie wykopów pod fundament
-    deskowanie podwalin
-    betonowanie oporników stożków

•    WD-33A:
-    zbrojenie ustroju nośnego
-    montaż kotew talerzowych
-    montaż wpustów
-    betonowanie ustroju nośnego

•    PG-1, WA-1:
-    prace porządkowe

•    WA-2:
-    zdawanie materiału (szalunków)
-    rozdeskowanie skrzydła podpora 1 jezdnia lewa
-    zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 3.2 — 4.2
-    układanie płyt drogowych podpora 4.1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:

 • Kanał technologiczny

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa

 

09.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Wykonywanie nasypu — 9050 m3
 • Wykonywanie wykopów - 1700 m3
 • Zdjęcie warstwy humusu — 500 m3
 • Profilowanie KRZ — 300 m3
 • Transport materiału — 5250 t

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    rozdeskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
-    deskowanie poprzecznic

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28
•    PE-8, PE-9:

-    prace porządkowe

•    WD-29A:
-    grunt:y zbrojone za przyczółkiem podpora A
-    wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów

•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A-B
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
-    rozdeskowanie ustroju nośnego A1-BI

•    WD-30, WD-31, WD-32, WD-33:
- prace porządkowe

•    PT KGHM:
-    rozdeskowanie skrzydeł podpora B
-    prace porządkowe
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi AS
-    zbrojenie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A6
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A4
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    szalowanie  i zbrojenie poprzecznic
-    wykonywanie wykopów pod fundament

•    PE-12A:
-    deskowanie  podwalin
-    betonowanie oporników stożków

•    WD-33A:
-    zbrojenie ustroju nośnego

-    wykonywanie gruntów zbrojonych

•    WA-1:
-    prace porządkowe
•    WA-2:
-    zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa
-    betonowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa
-    rozdeskowanie skrzydła podpora 1 jezdnia lewa
-    zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 3.2 — 4.2

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7

Kanalizacja deszczowa

 

02.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Podłoża:

Do2/2  0+200 — 0+300

Rondo Polkowice

 • Nasyp:

CG: 46+700 - 47+680; 42+200 — 43+200

D02/1 0+400 — 0+750; 1+550 — 1+620

DD13A 0+000 — 0+300;

Do2/2

 • Wykop:

Do2/1 1+100 — 1+400;

CG: 40+800 -  41+200

 • Zagęszczanie GWN:

4+475 — 5+275

 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej: 2+475 — 3+000;
 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

2. Branża Mostowa

 • WD-25A:
  • deskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
  • betonowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
  • rozdeskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
  • betonowanie  ciosów podłożyskowych
  • wykonywanie  izolacji cienkiej
 • PMZ-1, PMZ-2:

- wykonywanie  zasypki przepustów

 • WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, PE-9:
  • prace porządkowe
 • WD-28,
  • śrutowanie powierzchni płyty pomostowej
 • PE-8:

- deskowanie ścianek zaplecznych  jezdnia lewa

 • WD-29A:
  • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
  • grunty zbrojone za przyczółkiem podpora A
  • wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów
 • WD-29:
  • montaż rusztowania ustroju nośnego
  • deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
 • WD-30, WD-31:

prace porządkowe

 • PT KGHM:
  • szalowanie skrzydeł podpora B
  • betonowanie skrzydeł w osi B
 • WD-32, WD-33:
  • prace porządkowe
 • konywanie murów oporowych obiektu PE-10B
 • rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A1-A2 w osi A1
 • deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 oś A5-A6
 • PE-11:
  • prace  przygotowawcze przed  wykonywaniem poprzecznic
  • szalowanie  i zbrojenie poprzecznic
 • PE-11A:
  • formowanie  stożków
 • PE-IIB:
  • montaż desek gzymsowych
 • PE-12:
  • prace przygotowawcze przed  wykonywaniem  ścianek zaplecznych
  • wbijanie ścianek szczelnych
 • PE-12A:
  • deskowanie podwalin
  • betonowanie oporników stożków
 • PE-12B:
  • zbrojenie kap chodnikowych
  • montaż  desek gzymsowych
 • WD-33A:
  • deskowanie poprzecznic przęsło B-C
  • uszczelniania  ustroju nośnego
  • zbrojenie ustroju nośnego
 • wykonywanie gruntów zbrojonych
 • WA-1:

-  prace porządkowe

 • WA-2:
  • zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa

wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej 

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa

Wodociąg MOP Lubin

 

25.04.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Podłoża:

Do2/2 0+200 - 0+300

Rondo Polkowice

TG 43+200 (PEII) — 43+400

 • Nasyp:

CG: 46+700 - 47+680; 41+200 — 41+400; 42+200 — 43+200

Łącznica: B oraz A

D02/1 0+400 — 0+750;

DD13A 0+000 — 0+300;

Do2/2

 • Wykop:

Do2/1 1+100 - 1+400;

CG: 40+800 — 41+200 1236D

Zbiornik Z14, Z13

 • Zagęszczanie GWN:

4+475 - 5+275

 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronna: 2+475 - 3+000;
 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

2. Branża Mostowa

 • WD-25A:
  • deskowanie i zbrojenie korpusu podpora A jezdnia lewa
 • PPIZ-1, PPIZ-2:
  • montaż przepustu
 • WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28,

- prace porządkowe

 • PE-9, PE-8:
  • prace porządkowe
 • WD-29A:
  • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
  • betonowanie ustroju nośnego przęsło A1-B1
  • grunty zbrojone za przyczółkiem podpora A
 • WD-29:
  • montaż rusztowania ustroju nośnego
 • WD-30, WD-31:
  • prace porządkowe
 • PT KGHN:
  • rozdeskowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa

wykonywanie izolacji cienkiej

 • WD-32, WD-33:

- prace porządkowe

 • PE-10:
  • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
  • betonowanie ustroju nośnego przęsło A1-A2
  • wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
 • PE-11:
  • szalowanie poprzecznic podpora 1 i 2 jezdnia prawa
 • PE-12A:
  • rozpoczęcie  prac przy opornikach stożków
 • WD-33A:
  • ustawianie podparcia pod ustrój nośny p. B-C
 • montaż taśm dylatacyjnych
 • wykonywanie gruntów zbrojonych

 

 • WA-1:
  • prace porządkowe
 • WA-2:
  • zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora I jezdnia prawa
  • betonowanie  ciosów podłożyskowych
  • wyciąganie ścianek szczelnych podpora 2
  • montaż płyt drogowych pod ustrój nośny
 • wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kolizja ż0
 • Kanalizacja deszczowa

18.04.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa  ustawienia istniejącego oznakowania COR

    Podłoża:
Do2/2 0-r200 — 0-r300
Rondo Polkowice
TG 43-r200 (PEII) — 43-r400

•    Nasyp:
CG: 46+700 - 47+680; 41+200 — 41+400; 42+200 — 43+200
Łącznica: B oraz A
D02/1  0+400 — 0+750;
DD13A  0+000 — 0+300;
Do2/2

•    Wykop:
Do2/1  1+100 — 1+400;
CG: 40+800 — 41+200 1236D
Zbiornik Z14, Z13

•    Zagęszczanie GWN:
4+475 — 5+275

•    Zagęszczanie  warstwy mrozoochronna:
2-r475 — 3-r000;

•    Rowy:
Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

•    Wykonywanie przepustu żelbetowego P0/S3
•    Wykonywanie przepustu żelbetowego P2/S3

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    deskowanie i zbrojenie korpusu podpora B jezdnia lewa

-    montaż przepustu

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28, PE-9, PE-8:
- prace porządkowe

•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie  ustroju nośnego przęsło A1-BI
-    grunty zbrojone za przyczółkiem  podpora A

•    WD-29:
- montaż rusztowania ustroju nośnego

•    WD-30, WD-31:
-    prace porządkowe

•    PT  KGHM:
-    zbrojenie i szalowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa
-    betonowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa

•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe

•    PE-10:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    montaż podparcia deskowania ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B

•    PE-11:
- szalowanie poprzecznic  podpora  1 i 2 jezdnia prawa

•    PE-12A:
- rozpoczęcie prac przy opornikach stożków

•    WD-33A:
-    ustawianie podparcia pod ustrój nośny p. B-C

-    montaż taśm dylatacyjnych
•    WA-1:
-    prace porządkowe

•    WA-2:
-    zbrojenie i szalowanie korpusu podpora 1 jezdnia prawa
-    betonowanie korpusu podpora 1 jezdnia prawa
-    wyciąganie ścianek szczelnych podpora 2
-    wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

•    Kolizja 6
•    Kolizja 7
•    Kanalizacja  deszczowa

 

11.04.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Nasyp
Ciąg Główny    42+400 — 43+200    46+700 — 47+680
D02/1    0+400 — 0+750; PL01L i PL01P

•    Wykop
Do2/1    1+100 — 1+400;
Ciąg Główny    40+800 — 41+200

•    Zagęszczanie GWN
DO 2/1    4+475  — 5+275

•    Zagęszczanie  warstwy mrozoochronnej
DO 2/1    2+475 — 3+200;

•    Rowy
Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

•    Wykonywanie  przepustu żelbetowego  P2/S3, P0/S3

 

2. Branża mostowa    

•    WD-25A:
-    deskowanie i zbrojenie korpusu podpora B jezdnia lewa
-    betonowanie korpusu podpora B jezdnia lewa
-    deskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
-    wykonywanie wykopu pod przepust
-    wykonywanie wykopu pod przepust
-    wykonywanie  materaca geosyntetycznego
-    wykonywanie  fundamentu  kruszywowego

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28, PE-9, PE-9, WD-30:
- prace porządkowe
        •    PE-8:
-    betonowanie  ścianek zaplecznych jezdnia prawa
-    betonowanie belek pod płyt:y przejściowe podpora A i B

•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie ustroju nośnego
-    grunt:y zbrojone za przyczółkiem podpora A

•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego
-    zbrojenie ustroju nośnego

•    PT  KGHM:
-    zbrojenie i szalowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa

•    WD-31:
- prace porządkowe, zdawanie materiału
•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    montaż podparcia  deskowania  ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B

•    PE-11:
-    szalowanie i zbrojenie poprzecznic podpora 1 i 2 jezdnia prawa

•    PE-11A:
-    szalowanie oporników stożków
-    betonowanie oporników stożków
-    rozdeskowanie oporników stożków

•    WD-33A:
-    szalowanie podparcia  ściągów skrzydeł
-    betonowanie  ściągów skrzydeł
-    ustawianie podparcia pod ustrój nośny p. B-C
-    układanie płyt drogowych pod podparcie ustroju nośnego
-    montaż folii kubełkowej

•    WA-1:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych

•    WA-2:
-    betonowanie ścianki zaplecznej podpora 1
-    zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa
-    wyciąganie  ścianek szczelnych  podpora 2
-    wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa

 

04.04.2017r.

1. Brana drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Nasyp

Ciąg Główny 42+400 - 43+200 46+700 - 47+680 D02/1 0+400 - 0+750;
DD13A 0+000 - 0+300;
PL01L i PL01P
•    Wykop
Do2/l 1+100 - 1+400;
Ciąg Główny 40+800 - 41+200 Zbiornik Z14, Z13
•    Zagęszczanie GWN
DO 2/1 4+475 - 5+275
•    Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej
DO 2/1 2+475 - 3+200;
•    Rowy
Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.
•    Wykonywanie przepustu żelbetowego P3/S3, P7/S3, P2/S3, P0/S3

 

2. Branża mostowa    

•    WD-25A:
-    deskowanie korpusu podpora B jezdnia lewa
    WD-25B, WD-25C:
-    prace porządkowe
    WD-26, WD-27, WD-28:
-    prace porządkowe
•    PE-8, PE-9:
-    prace porządkowe
•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Al-Bl
-    przygotowanie platformy pod ustrój nośny przęsła A-B, B-C
•    WD-30
-    prace porządkowe
•    PT KGHM:
-    szalowanie i zbrojenie fundamentów podpora B jezdnia prawa
•    WD-31:
-    betonowanie korpusu podpora A jezdnia prawa
-    pielęgnacja betonu, rozdeskowanie korpusu
•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe
•    PE-10:
-    sprężenia ustroju nośnego
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie ustroju nośnego
-    pielęgnacja betonu
-    montaż podparcia deskowania ustroju nośnego
-    przygotowanie podłoża pod mury oporowe
-    montaż kabli sprężających

 • PE-11:

-    betonowanie ciosów podpora 1 i 2
-    izolacje cienkie

 • PE-11A, PE-12A:

- prace przygotowawcze przed wykonywaniem oporników stożków

 • PE-11B, PE-12B:

- prace przygotowawcze do montażu desek gzymsowych
•    WD-33A:
- rozładunek materiału, prace przygotowawcze
•    PG-1:
- montaż taśm dylatacyjnych
•    WA-1:
- wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WA-2:
-    szalowanie i zbrojenie korpusu podpora 1
-    betonowanie słupów podpora 2.2
-    przygotowania do izolacji podpora 2
-    wykonywanie zasypek fundamentów podpora 3
-    wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna
• Kolizja 6 i 7:
- przebudowa sieci technologicznej

• Demontaż rurociągu stalowego DN150  

 

 

28.03.2017r.

1. Branża drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Nasyp

  Ciąg Główny 42+400 - 43+200 46+700 - 47+680 D02/1 0+400 - 0+750;

  DD13A 0+000 - 0+300;

  PL01L i PL01P

 • Wykop

  Do2/l 1+100 -1+400; Ciąg Główny 40+800 - 41+200 Zbiornik Z14, Z13

 • Zagęszczanie GWN

  DO 2/1 4+475 - 5+275

 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej

  DO 2/1 2+475 - 3+200;

 • Rowy

  Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

 • Wykonywanie przepustu żelbetowego P3/S3 i P7/S3

2. Branża mostowa

    •    WD-25A:
-    betonowanie korpusów podpora B jezdnia prawa
-    prace porządkowe
    •    WD-25B, WD-25C:
- prace porządkowe
    •    WD-26, WD-27, WD-28:
- prace porządkowe
    •    PE-8, PE-9:
- prace porządkowe
•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie skrzydła podpora B jezdnia lewa
-    rozdeskowanie skrzydła podpora B jezdnia lewa
 •    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A1-B1
-    przygotowanie platformy pod ustrój nośny przęsła A-B, B-C
    •    WD-30
- prace porządkowe
    •    PT KGHM:
- szalowanie i zbrojenie fundamentów podpora B jezdnia prawa
    •    WD-31:
-    przygotowanie do betonowania korpusu podpora A jezdnia prawa
-    izolacja fundamentów
•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe
•    PE-10:
-    sprężenia ustroju nośnego
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie ustroju nośnego
-    pielęgnacja betonu
-    montaż podparcia deskowania ustroju nośnego
-    przygotowanie podłoża pod mury oporowe
-    montaż kabli sprężających
•    PE-11:
-    szalowanie skrzydła podpora 1 i 2 jezdnia prawa
-    betonowanie skrzydeł podpora 1 i 2 jezdnia prawa
•    PE-11B, PE-12B:
-    ustawianie krawężników
•    WD-33A:
-    zbrojenie i szalowanie skrzydeł podpora A
-    betonowanie ciosów podpora A, B i C
-    wykonywanie platformy pod ustrój nośny
-    betonowanie skrzydeł podpora A
•    PG-1:
-    wykonywanie izolacji cienkiej
-    montaż taśm dylatacyjnych
•    WA-1:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
-    zbrojenie kap chodnikowych
•    WA-2:
-    szalowanie i zbrojenie korpusu podpora 1
-    betonowanie słupów podpora 2.2
-    przygotowania do izolacji podpora 2
-    wykonywanie zasypek fundamentów podpora 3
-    wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna Branża instalacyjna
•    Kolizja 6 i 7:
-    przebudowa sieci technologicznej
•    Kanalizacja deszczowa - 36,35%
-    kanał DN 500 PP - 23,02 mb
-    kanał DN 300 PP - 40,50 mb
studnie DN 1200 - 2szt,

 

 

21.03.2017

1. Branża drogowa

Opis wykonanych prac:

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Wykonywanie nasypu

Ciąg Główny:   42+400 - 43+200 46+700 - 47+680

D02/1              0+400 - 0+750

DD13A            0+000 - 0+300 1+500 - 2+000

                      3+000 - 3+400

PL01L i PL01P

Łącznica: D; BC; C

 • Wykonywanie wykopu

Do2/l 1+100 - 1+400;

Ciąg Główny 40+800 - 41+200

Zbiorniki Z14, Z13

 • Profilowanie GWN

DO 2/1 4+475 - 5+275

 • Zagęszczanie warstwy technologicznej

DO 2/1 2+475 - 3+500

 • Wykonywanie rowów

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

Wykonywanie przepustu żelbetowego P2/S3

2. Branża mostowa

 • WD-25A:

-deskowanie korpusu podpora B jezdnia prawa

 • WD-25B, WD-25C:

-prace porządkowe

 • WD-26, WD-27, WD-28:

-prace porządkowe

 • PE-8, PE-9:

-prace porządkowe

 • WD-29A:

-zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

-przygotowanie platformy pod ustrój nośny przęsło A-B, B-C

-wykonywanie izolacji fundamentu

 • WD-29:

-montaż deskowania przęseł A1-B1 oraz B-C

 •  WD-30

-prace porządkowe

 • PT KGHM:

-betonowanie fundamentu podpora B jezdnia lewa

-pielęgnacja betonu

-zbrojenie fundamentu podpora B jezdnia prawa

 • WD-31:

-betonowanie skrzydła podpora A jezdnia lewa

-pielęgnacja betonu

-deskowanie korpusu podpora A jezdnia prawa

 • WD-32, WD-33:

-prace porządkowe

 • PE-10:

-zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

-betonowanie ustroju nośnego

-pielęgnacja betonu

-montaż podparcia deskowania ustroju nośnego przęsło A1-A2

-przygotowanie podłoża pod mury oporowe

-montaż kabli sprężających przęsło A2-A3 oś PE10.A1

 • PE-11:

-szalowanie skrzydeł podpora 1 i 2 jezdnia prawa

 • PE-11 A, PE-11B:

-układanie krawężników

 • WD-33A:

-zbrojenie i szalowanie skrzydeł podpora A

-szalowanie ciosów podpora A, B i C

 • PG-1:

-wykonywanie izolacji cienkiej na zimno

-montaż drenażu za przyczółkami całego obiektu

 • WA-1:

-wykonywanie gruntów zbrojonych

-montaż drenażu za przyczółkami P1 i P3

 • WA-2:

-zbrojenie i deskowanie słupów podpora 2.2

-zbrojenie i deskowanie korpusu podpora 1

-wykonywanie gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

-przebudowa sieci technologicznej

 • Kanalizacja deszczowa - 36,02%

-roboty ziemnne

-kanał DN 800 PP - 38,62 mb

-przykanaliki deszczowe DN 200 - 16,90 mb

-studnie DN 2000- 2 szt.

-wpusty deszczowe DN 500 - 1 szt.

 

16.03.2017

1. Branża drogowa

 • Zagęszczanie podłoża
  - Ciąg Główny        41+800 – 42+100          42+100 – 42+250
  - DO 2/1:              0+400 – 0+750             4+500 – 5+000
  - PL01L:                0+150 – 1+500

2. Branża mostowa

 • WD-25A:
  - zbrojenie korpusów
 • WD-25B:
  - prace porządkowe
 • WD-25C:
  - prace porządkowe
 • WD-26, WD-27, WD-28:

          - prace porządkowe

 • PE-8, PE-9:

          - prace porządkowe

 • WD-29A

          - zbrojenie ustroju nośnego

 • WD-29

          - montaż deskowania przęseł A1-B1 oraz B-C

          - wykonywanie gruntów zbrojnych podpora C i D1

 • WD-30

          - prace porządkowe

 • PT KGHM

          - zbrojenie i szalowanie fundamentu podpora B

 • WD-31

          - zbrojenie korpusu podpora A jezdnia lewa

          - szalowanie skrzydła podpora A jezdnia lewa

 • WD-32, WD-33

          - prace porządkowe

          - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

          - przygotowanie nawierzchni pod izolację

          - wykonywanie izolacji na zimno
          - wykonywanie gruntów zbrojnych

          - betonowanie ustroju nośnego

 • PE-11

          - betonowanie korpusu podpora 2

 • WD-33A

          - betonowanie korpusu podpora A

 • WA-1

          - przygotowywanie powierzchni betonu ustroju pod izolację
          - wykonywanie gruntów zbrojonych

 • PG-1

          - przygotowanie powierzchni pod izolacje

          - wykonywanie powierzchni pod izolację

 • WA-2
  - betonowanie oczepów

          - betonowanie fundamentu

          - betonowanie słupów podpora 2.1

          - wyciąganie ścianek szczelnych podpora 2

          - wykonywanie gruntów zbrojonych podpora 4

          - wykonywanie zasypek fundamentów podpora 1 i 2

          - przygotowanie podbudowy pod szalowanie ustroju nośnego

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

          - przebudowa sieci technologicznej

 • Kanalizacja deszczowa

          - roboty ziemne

          - przykanalik DN200 ( 12,39mb)

          - kanał DN300 PP (63,87mb)

          - studzienka DN 1200 (3 szt.)

          - wpust DN500 ( 2szt.)

 

08.03.2017r.

1.Branża drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Zagęszczanie podłoża
  - Ciąg Główny        41+800 – 42+100          42+100 – 42+250
  - DO 2/1:              0+400 – 0+750             4+500 – 5+000
  - PL01L:                0+150 – 1+500
 • Wykonywanie warstwy technologicznej i mrozoochronnej
  - DO 2/1:              3+000 – 3+790

2.Branża mostowa

 • WD-25A:

- deskowanie korpusu podpora B jezdnia prawa
- betonowanie korpusu podpora A jezdnia prawa

 • WD-25B:

- prace porządkowe

 • WD-25C:

- prace porządkowe

 • WD-26, WD-27, WD-28:

- prace porządkowe

 • PE-8, PE-9:

- prace porządkowe

 • WD-29A

- montaż belek
- rozszalowywanie skrzydła oś B
- zbrojenie ustroju nośnego
- rozbiórka deskowania poprzecznic
- montaż pomostu BHP dla ustroju nośnego- izolacja fundamentów

 • WD-29

- wykonywanie izolacji na przyczółkach A i A1
- zasypka fundamentów podpora A1
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny przęsło A1-B1

 • WD-30

- prace porządkowe

 • PT KGHM

- wymiana gruntu
- wykonanie materaca geosyntetycznego podpora B
- wykonywanie korka betonowego podpora B

 • WD-31

- betonowanie podkładowy podpora B jezdnia lewa
- betonowanie skrzydła jezdnia prawa

 • WD-32

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A i C

 • WD-33

- prace porządkowe

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
- montaż reperów
- wykonywanie izolacji cienkiej
- montaż osłon kabli sprężających
- montaż łożysk

 • PE-11

- szalowanie korpusu podpora 2 jezdnia prawa

 • WD-33A

- szalowanie korpusu podpora A

 • WA-1

- zbrojenie ścianek zaplecznych jezdnia lewa
- wykonywanie gruntów zbrojonych

 • PG-1

 - przygotowanie powierzchni betonu pod izolacje

WA-2
- izolacje fundamentów
- zbrojenie filarów podpora 2.1
- szalowanie oczepu podpora 3.1
- zbrojenie fundamentu podpora 2.2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

 

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa

- prace porządkowe
- kolektor DN 400 (80,05mb)

- kolektor DN 500 (59,86mb)
- studzienki deszczowe (4szt.)

01.03.2017r.

 

1. Branża drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Przepust żelbetowy DN 1200 P1/P L02P (18,20mb)

2. Branża mostowa

 • WD-25A:
  - deskowanie korpusu podpora A jezdnia prawa
 • WD-25B:
  - prace porządkowe
 • WD-25C:
  - montaż odwodnienia
  - odwodnienie sączków dylatacyjnych
 • WD-26, WD-27, WD-28:

     - prace porządkowe

 • PE-8

     - prace porządkowe

 • WD-29A

- deskowanie skrzydła oś B jezdnia prawa
- deskowanie poprzecznic podpora A i B
- betonowanie poprzecznic
- wykonywanie izolacji na zimno
- betonowanie skrzydła oś B jezdnia prawa
- przygotowanie do montażu belek
- rozszalowywanie skrzydła oś B jezdnia prawa

 • WD-29

     - wykonywanie izolacji na przyczółkach A i A1

 • WD-30

     - prace porządkowe

 • PE-9

     - prace porządkowe

 • PT KGHM

     - wymiana gruntu
- wykonanie materaca geosyntetycznego podpora B
- wykonywanie korka betonowego podpora B

 • WD-31

zbrojenie ściany i słupów jezdnia lewa
- zbrojenie korpusu jezdnia prawa
- montaż deskowania skrzydła jezdnia prawa podpora A
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

 • PMZ-14

     - prace porządkowe

 • WD-32

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
- rozszalowywanie ścianki zaplecznej podpora A
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora C

 • WD-33

     - prace porządkowe

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
- montaż reperów
- wykonywanie izolacji cienkiej
- montaż osłon kabli sprężających
- montaż łożysk

 • PE-11

- szalowanie korpusu podpora A jezdnia prawa
- betonowanie przyczółka podpora 1 – etap I i II

 • PE-11A

- montaż barier przeciwolśnieniowych

 • WD-33A

- zbrojenie korpusu podpora A
- deskowanie filarów podpora B
- betonowanie filarów podpora B

 • WA-1

- zbrojenie stref zakotwień przęsło 2-3
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych
- zbrojenie ścianek zaplecznych jezdnia lewa

 • PG-1

- przygotowanie powierzchni betonu pod izolacje

 • WA-2

- izolacje fundamentów
- wykonywanie chudego betonu podpora 2.2
- szalowanie oczepu podpora 3.1
- wykonywanie zasypek fundamentów
- zbrojenie słupów podpora 2.1
- betonowanie oczepu podpora 3.1
- zbrojenie fundamentu podpora 2.2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej – branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa (km 42+580 - 42+708)

- prace porządkowe

- kolektor DN 500 (20,02mb)
- przykanaliki deszczowe DN 200 PVC (71,86mb)
- wpusty deszczowe DN 500 (5szt.)

21.02.2017r

1.Branża drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

2.Branża mostowa

 • WD-25A:
  - deskowanie korpusu podpora A jezdnia prawa
 • WD-25B:
  - prace porządkowe
 • WD-25C:
  - prace porządkowe
 • WD-26

- montaż odwodnienia

 • PE-8

- prace porządkowe

 • WD-27

- prace porządkowe

 • WD-28
  - prace porządkowe
 • WD-29A

- szalowanie skrzydła oś B jezdnia prawa
- zbrojenie poprzecznic podpora A i B

 • WD-29

- wykonywanie izolacji cienkiej na fundamencie podpora A1

 • WD-30

- prace porządkowe

 • PE-9

- prace porządkowe

 • PT KGHM

- montaż namiotu nad gruntem podpora B

 • WD-31

- zbrojenie ściany korpusu podpora A jezdnia lewa
- zbrojenie skrzydeł
- zagęszczenie gruntu pod materac podpora B

 • PMZ-14

- prace porządkowe

 • WD-32

- zbrojenie kap chodnikowych

- betonowanie kap chodnikowych

 • WD-33

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A

- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

 • PE-11

- szalowanie korpusu podpora 1 jezdnia prawa

 • PE-11A

- montaż barier przeciwolśnieniowych

 • PE-12A

- prace porządkowe

 • WD-33A

- zbrojenie korpusu podpora A
- zbrojenie słupów podpora B

 • WA-1

- betonowanie stref zakotwień

 • PG-1

- prace porządkowe
- przygotowanie do zasypek

 • WA-2
  - zbrojenie oczepu podpora 3

- betonowanie fundamentu podpora 2.1
- betonowanie podpora 1 jezdnia lewa

3.Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa

- prace porządkowe

- montaż wpustów deszczowych

- montaż kanału DN300 PP (34,91mb)

- montaż kanału DN500 PP (45,03mb)
- studzienki deszczowe DN1500 (2szt.)

 

5.02.2017r.

1.Brana drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Rozkładanie humusu na tereny zielone

2.Brana mostowa

 • WD-25A

- zbrojenie korpusów

 • WD-25B

- prace porządkowe

 • WD-25C

- prace porządkowe

 • WD-26

- prace porządkowe

 • PE-8

- prace porządkowe

 • WD-27

- prace porządkowe

 • WD-28
  - prace porządkowe
 • WD-29A

- rozdeskowywanie skrzydła

- szalowanie skrzydła oś A jezdnia lewa

- betonowanie skrzydła podpora A jezdnia lewa

- deskowanie poprzecznic

 • WD-29

- prace porządkowe

 • WD-30

- prace porządkowe

 • PE-9

- prace porządkowe

 • PT KGHM

- montaż namiotu nad gruntem podpora B

 • WD-31

- zbrojenie i szalowanie, betonowanie fundamentów oś A

- demontaż deskowanie fundamentu podpora A

 • PMZ-14

- prace porządkowe

 • WD-32

- zbrojenie kap chodnikowych

 • WD-33

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

 • PE-11A

- prace porządkowe

 • PE-12A

- prace porządkowe

 • WD-33A

- prace porządkowe

 • WA-1

- sprężanie ustroju nośnego przęsło 1-2 jezdnia prawa

- rozdeskowywanie ustroju nośnego

 • PG-1

- rozszalowywanie skrzydeł

- rozszalowywanie ustroju nośnego

- zbrojenie i szalowanie stref zakotwień

 • WA-2

- zbrojenie oczepu podpora 3

- betonowanie fundamentu podpora 1 jezdnia prawa

- zbrojenie fundamentu podpora 1 jezdnia lewa

- rozszalowywanie oczepu podpora 3.2

- wykonywanie materaca geosyntatecznego podpora 2.2

- wykonywanie chudego betonu

 

2.Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa

- prace porządkowe

- montaż wpustów deszczowych

- montaż studzienek deszczowych DN1500

- montaż kanału DN300 PP

- montaż kanału DN500 PP

 

08.02.2017r.

1. Branża drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Uzupełnianie ubytków nawierzchni
 • Rozbieranie barier energochłonnych
 • Rozkładanie humusu na tereny zielone
 • Rozbieranie ławy betonowej pod krawężnikami

2. Branża mostowa

 • WD-25A

- zbrojenie korpusów

 • WD-25B

- prace porządkowe

 • WD-25C

- prace porządkowe

 • WD-26

- prace porządkowe

 • PE-8

- prace porządkowe

 • WD-27

- prace porządkowe

 • WD-28
  - betonowanie ustroju nośnego przęsło B-C
 • WD-29A

- deskowanie skrzydła oś A jezdnia prawa

- betonowanie skrzydła oś A jezdnia prawa

 • WD-29

- wykonywanie fundamentu tymczasowego pod bramkę przęsła B-C

 • WD-30

- prace porządkowe

 • PE-9

- prace porządkowe

 • PT KGHM

- wymiana gruntu

- przygotowanie pod materac geosyntetyczny

 • WD-31

- zbrojenie fundamentów oś A

 • PMZ-14

- prace porządkowe

 • WD-32

- zbrojenie kap chodnikowych

 • WD-33

- prace porządkowe

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- deskowanie i betonowanie skrzydła SK3

 • PE-11A

- montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe

 • PE-12A

- montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe

 • WD-33A

- prace porządkowe

 • WA-1

- sprężanie ustroju nośnego przęsło 1-2 jezdnia prawa

- betonowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 jezdnia prawa

 • PG-1

- szalowanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego nr 1

- szalowanie ściany skrzydła S1 i S2

- betonowanie ściany skrzydła S1 i S2

- betonowanie ustroju nośnego segment zewnętrzny nr 1

 • WA-2

- betonowanie oczepu podpora 3.2

- szalowanie i deskowanie oczepu podpora 3

- szalowanie i betonowanie fundamentu podpora 1

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa

- prace porządkowe

- montaż wpustów deszczowych (7szt.)

- montaż studzienek deszczowych DN1500 (3szt.) i DN1200 (1szt.)

- montaż kanału DN300 PP (7,19mb)

- montaż kanału DN500 PP (75,83mb)

- montaż przykanaliku DN200 PVC-U lita (55,58mb)

 

02.01.2017r.

1. Branża drogowa:

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Uzupełnianie ubytków nawierzchni
 • Rozbieranie barier energochłonnych
 • Rozkładanie humusu na tereny zielone
 • Rozbieranie ławy betonowej pod krawężnikami

2.Branża mostowa:

 • WD-25A

- zbrojenie korpusów

 • WD-25B

- prace porządkowe

 • WD-25C

- prace porządkowe

 • WD-26

- prace porządkowe

 • PE-8

- prace porządkowe

 • WD-27

- prace porządkowe

 • WD-28

- rozdeskowanie ustroju nośnego

 • WD-29A

- deskowanie skrzydła oś A jezdnia prawa

 • WD-29

- wykonywanie fundamentu tymczasowego pod bramkę przęsła B-C

 • WD-30

- prace porządkowe

 • PE-9

- prace porządkowe

 • PT KGHM

- wymiana gruntu

- przygotowanie pod materac geosyntetyczny

 • WD-31

zbrojenie fundamentów oś A

 • PMZ-14

- prace porządkowe

 • WD-32

- zbrojenie kap chodnikowych

 • WD-33

- prace porządkowe

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- deskowanie skrzydła SK3

 • PE-11A

- montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe

 • PE-12A

- montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe

 • WD-33A

- prace porządkowe

 • WA-1

- sprężanie ustroju nośnego przęsło 1-2 jezdnia prawa

- betonowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 jezdnia prawa

 • PG-1

- szalowanie segmentu zewnętrznego nr 1

- szalowanie ściany skrzydła S1 i S2

 • WA-2
  - betonowanie oczep podpora 3.2

- szalowanie i deskowanie oczepu podpora 3

3. Urządzenia infrastruktury technicznej:

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa

- prace porządkowe

- montaż wpustów deszczowyc

- montaż studzienek deszczowych DN1500

- montaż kanału DN500 PP

28.12.2016r.

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania TOR
 • WD-25A, WD-25B, WD-25C, WD-26, PE-8, WD-27, WD-28, WD-29, WD-30, PE-9, PT KGHM, WD-31, PMZ-14, WD-32, WD-33, PE-11, PE-11A, PE-12A, WD-33A, PG-1:
  - brak wykonywanych prac na obiektach
 • WD-29A:

- deskowanie korpusu podpora B jezdnia prawa

- betonowanie korpusu podpora B jezdnia prawa

- zbrojenie skrzydła podpora A jezdnia lewa

 • PE-10:
  - nakładanie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego

- montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A2-A3 oś A1-A2

- deskowanie skrzydła SKA3

 • WA-1:

- zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa

- sprężanie ustroju nośnego

 • WA-2:

- wyciąganie ścianek szczelnych podpora 3

21.12.2016r.

 • Wykonywanie nasypu:

CG: 46+700 - 47+680; 43+200 - 45+650 Str. P

Łącznica: D; BC; C

D02/1 0+400 – 0+750;

DD13A 0+000 – 0+300; 1+500 – 2+000

PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

Do2/1 1+100 – 1+400;

Zbiornik Z15, Z13

 • Układanie warstwy mrozoochronnej:

Do2/1 2+475 – 3+500

 • GWN:

4+475 – 5+275

 • Kruszywo:

4+100 – 4+475; 5+275 - 5+785

 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

 • WD-25C, WD-26, PE-9, WD-30, WD-32, WD-33, PMZ-14:
  - prace porządkowe
 • WD-25A:

- zbrojenie korpusów podpora A i B

 • WD-27:

- wykonywanie gruntów zbrojonych

- betonowanie płyt przejściowych podpora A

 • WD-28:

- betonowanie ustroju przęsło A-B

- zbrojenie i deskowanie ustroju przęsło B-C

 • WD-29A:

- zbrojenie skrzydła podpora A jezdnia lewa

- betonowanie korpusu podpora A jezdnia prawa

- deskowane korpusu oś B jezdnia prawa

14.12.2016r.

 • Wykonywanie nasypu:

Ciąg Główny w km:       46+700 - 47+100          42+600 – 44+650

                                   39+080 – 39+550

      PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

Ciąg Główny w km:       40+800

 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej:

      Do2/1 w km:    4+100 – 4+475; 5+275 – 6+000

 • Wykonywanie GWN:

      2+050 – 2+475             3+500 – 4+100             4+475 – 5+275

 • Zagęszczanie podłoza:

Ciąg Główny w km:       44+000 – 45+000          38+300 – 38+600

 • Wykonywanie rowów:

      Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

 

07.12.2016r.

 • Wykonywanie nasypu:

CG: 46+700 - 47+680

CG: 42+400 – 43+200 Str. L i P; 43+200 - 45+650 Str. P

Łącznica: D; BC; C

D02/1 0+400 – 0+750;

DD13A 0+000 – 0+300; 1+500 – 2+000; 3+000 – 3+400

PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

Do2/1 1+100 – 1+400;

wykończenie 41+800 – 42+100

Zbiornik Z15, Z13

 • Układanie warstwy mrozoochronnej:

Do2/1 2+475 – 3+500

 • GWN:

4+475 – 5+275

 • Kruszywo:

4+100 – 4+475; 5+275 - 5+785

 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

 • PE-10:
  - betonowanie ściany skrzydła SKA3*

- deskowanie i zbrojenie ściany skrzydła SKA3

- betonowanie płyty odciążającej P1 oś A3

- zbrojenie i deskowanie ciosów

- przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego obiektu PE-10A1 przęsło A2-A3

 

 • PE-11:
  - deskowanie fundamentów oś 1
  - betonowanie fundamentów oś 1
  - deskowanie fundamentów oś 2
  - betonowanie fundamentów oś 2

 

 • PE-11A + PE-12A:
  - zbrojenie kap chodnikowych
  - beton kap chodnikowych
 • WD-33A:

- wykonywanie materaca podpora B

- wykonywanie chudego betonu podpora B

- zbrojenie fundamentów podpora B

 • WA-1:

- betonowanie ustroju przęsło 2 i 3 jezdnia lewa

- zbrojenie ustroju przęsło 1 i 2 jezdnia lewa

- szalowanie ustroju przęsło 1 i 2 jezdnia prawa

- montaż wpustów, sączków i kotew talerzowych

- wykonywanie gruntów zbrojonych podpora 1

 • PG-1:

- betonowanie ustroju nośnego segment wew. cz. III

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segment zew. cz. II

- szalowanie skrzydła S4

30.11.2016r.

 • Nasyp:

CG: 46+700 - 47+680

CG: 42+400 – 43+200 Str. L i P; 43+200 - 45+650 Str. P

Łącznica: D; BC; C

D02/1 0+400 – 0+750; 4+800 - 5+200  

DD13A 0+000 – 0+300; 1+500 – 2+000; 3+000 – 3+400

PL01L i PL01P

 • Wykop:

Do2/1 1+100 – 1+400; TG 42+300 - 42+400

40+800 – 41+200; wykończenie 41+800 – 42+100

Zbiornik Z15, Z13

 • Mrozoochronna:

Do2/1 2+475 – 3+500

 • GWN:

2+050 – 2+475; 3+500 – 4+100; 4+475 – 5+275

 • Kruszywo:

2+050-2+200

 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

23.11.2016

 • Wykonywanie nasypu:

Ciąg Główny w km:       46+700 - 47+100          42+600 – 44+650

                                   39+080 – 39+550

      DO 2/1 w km:               4+800 - 5+000 

      PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

Ciąg Główny w km:       40+800
DO 2/1 w km:               1+100 – 1+400

     

 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej:

      Do2/1 w km:    4+100 – 4+475; 5+275 – 6+000

 • Wykonywanie GWN:

      2+050 – 2+475             3+500 – 4+100             4+475 – 5+275

 • Zagęszczanie podłoza:

Ciąg Główny w km:       44+000 – 45+000          38+300 – 38+600

                                   36+000 – 36+500

DO 2/1 w km:               4+800 – 5+000

 • Odhumusowanie:       MOP
 • Czyszczenie nawierzchni drogowej
 • Wykonywanie rowów:

      Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

16.11.2016r.

 • Wykonywanie nasypu:

Ciąg Główny w km:       46+700 - 47+100          42+600 – 44+650

                                   39+080 – 39+550

      DO 2/1 w km:               4+800 - 5+000 

      PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

Ciąg Główny w km:       40+800
DO 2/1 w km:               1+100 – 1+40

 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej:

      Do2/1 w km:    4+100 – 4+475; 5+275 – 6+000

 • Wykonywanie GWN:

      2+050 – 2+475             3+500 – 4+100             4+475 – 5+275

 • Zagęszczanie podłoza:

Ciąg Główny w km:       44+000 – 45+000          38+300 – 38+600

                                   36+000 – 36+500

DO 2/1 w km:               4+800 – 5+000

 

 • Odhumusowanie:       MOP
 • Czyszczenie nawierzchni drogowej
 • Wykonywanie rowów:

      Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

 • PE-8, WD-25C, WD-32, WD-33:

- prace porządkowe

 • WD-25A:

- zbrojenie fundamentu podpora A i B jezdnia prawa

 • WD-26:

- wykonywanie chudego betonu pod płyty przejściowe

- montaż desek gzymsowych

- zbrojenie płyt przejściowych

 • WD-27:

- deskowanie ustroju nośnego

- wykonywanie gruntów zbrojonych podpora A

- zbrojenie ścianek zaplecznych podpora A

 • WD-28:

- deskowanie ustroju nośnego

 • WD-29A:

- zbrojenie korpusu oś B i A

- zasypki fundamentów oś A

- szalowanie korpusu oś B

02.11.2016r.

 • Wykonywanie nasypu:

Ciąg Głównyw km:        46+700 - 47+680          42+600 – 44+650

                                         41+200 - 41+800

      Łącznica: D; BC; C

      D02/1 w km:                4+800 - 5+200 

      DD13A w km:               0+000 – 0+300             1+500 – 2+000

                                         3+000 – 3+400

      PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

      Do2/1 w km:                1+100 – 1+400

      Ciąg Główny w km:       40+800 – 41+200          41+800 – 42+100

      Zbiornik Z15, Z13

 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej:

      Do2/1 w km:                2+475 – 3+500             4+100 – 4+475                         5+275 – 6+000

 • Wykonywanie GWN:

      2+050 – 2+475             3+500 – 4+100             4+475 – 5+275

 • Wykonywanie rowów:

      Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna:

Branża instalacyjna:

 • Kolizja 6 i 7:

- przebudowa sieci technologicznej

- budowa komór K7.1 i K7.2 (kolizja 7)

 • Kanalizacja deszczowa

- roboty ziemne

- układanie kanałów deszczowych

- montaż wpustów oraz studni

 

26.09.2016r.

 • Wykonywanie nasypów

Ciąg Główny w km:       34+800 – 34+950          39+000 – 39+080

DO 2/1 w km:               4+500 – 5+000

DD13A w km:               3+200 – 3+500

 • Wykonywanie wykopów

Ciąg Główny w km:       40+800

 • Zagęszczanie podłoża

Ciąg Główny w km:       44+150 – 45+800          38+300 – 38+600

                                   35+100 – 37+000          39+000 – 39+080

DO 2/1 w km:               0+450 – 0+700             3+800 – 4+100

                                   3+000 – 3+200             5+275 – 6+000

DD13A w km:               0+000 – 0+150             1+300 – 1+800

PL01P, PL01L w km:     0+200 – 0+600

 

 • Profilowanie podłoża

Ciąg Główny w km:       40+000 – 41+000

DD-1A w km:               0+084 – WD-25C

 • Wykonywanie warstwy mrozoochronna
  DO 2/1 w km:               5+275 – 6+000
 • Wykonywanie GWN:

DO 2/1 w km:               3+500 – 3+800             3+900 – 4+100

 • Odhumusowanie:

DO 2/2 w km:   0+000 – 0+250

 • Czyszczenie nawierzchni drogowej

 

12.09.2016r.

 • Wykonywanie nasypów

Ciąg Główny w km:       44+400 – 44+650          38+000 – 38+600

DO 2/1 w km:               2+050 – 2+600             3+500 – 4+000

 • Kopanie rowu:

DO 2/1 w km:               3+800 – 4+200

 • Wykonywanie wykopów

DO 2/1 w km:               40+850

 • Zagęszczanie podłoża

Ciąg Główny w km:       35+100 – 35+500          39+000 – 39+500

DO 2/1 w km:               4+800 – 5+200

 • Profilowanie podłoża

Ciąg Główny w km:       34+200 – 34+600          40+000 – 41+000

 • Czyszczenie nawierzchni drogowej
 • WD-26:

- montaż krawężników granitowych

- betonowanie ścianki zaplecznej podpora C

- szalowanie ścianki zaplecznej

 • WD-27:

- deskowanie skrzydła podpora B jezdnia lewa

- deskowanie poprzecznic – etap II

- deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

- deskowanie skrzydła podpora B jezdnia prawa

 • WD-28:

- wykonywanie zasypek z gruntu zbrojonego

 • WD-29:

- zbrojenie korpusu oś D1, C i A

- zbrojenie skrzydła oś C

- szalowanie oczepu oś C1

 • WD-30:

- wykonywanie zasypek z gruntu zbrojonego

- betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa

 • WD-32:

- montaż krawężników

- zbrojenie kap chodnikowych

 • WD-33:

- wykonywanie zasypek z gruntu zbrojonego

- formowanie stożków

- iniekcja kanałów kablowych

- zbrojenie kap chodnikowych