Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Aktualności

12.10-18.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności poprzez wykonanie stabilizacji
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Uzupełnienie nasypu w pasie rozdziału
- Rów chłonny
- Bariery ochronne-pas rozdziału
- Bariery ochronne
- Rozbiórka nawierzchni
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Demontaż kostki w pasie rozdziału - decyzja Inspektora Nadzoru
- Montaż kostki w pasie rozdziału
- Montaż schodów skarpowych
WD-25C
- Montaż zbrojenia podpora A str. Prawa
- Dobetonowanie skrzydeł podpora A str. Prawa
- Przygotowanie podłoża pod beton wyrównawczy podpora A str. Lewa i podpora B
- Beton wyrównawczy podpora A str. Lewa i podpora B
- Zbrojenie kap chodnikowych skrzydeł- podpora A i B strona lewa
WD-27
- Montaż schodów skarpowych
WD-28
- Profilowanie stożków podpora A i C
WD-29A
- Kosmetyka betonu
- Naprawa powierzchni płyty ustroju w obrębie kap chodnikowych
WD-29
- Wywóz materiałów z rozbiórki kap chodnikowych złożonych na płycie pomostowej, czyszczenie płyty pomostowej
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż konstrukcji podparcia belek Kujan (jezdnia lewa)
WD-32
- Rozbiórka murków oporowych przy podporze C
- Rozbiórka murków oporowych stożka przy podporze A
- Deskowanie murków oporowych stożków na podporze A
WD-33
- Usunięcie pozostałości nawierzchni przy dylatacjach oraz izolacji grubej na ustroju nośnym
- Beton kap chodnikowych - podpora C
- Montaż kostki na stożkach
- Przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji
- Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych na podporze C pod ułożenie nawierzchni (wykonano piaskowanie)
PE-10
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
- śrutowanie powierzchni ustroju nośnego pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej na obiekcie PE-10A
PE-11
- Montaż schodów skarpowych
PE-12
- Montaż schodów skarpowych
- Rozpoczęcie prac związanych z rozkuciem betonu ustroju nośnego, kapy chodnikowej oraz ścianki zaplecznej w zakresie programu naprawczego, jezdnia lewa
- Rozbiórka barier, balustrad w zakresie programu naprawczego
- Montaż krawężnika zanikającego, jezdnia prawa, podpora 1 i 2
- Usuwanie papy z ustroju nośnego wraz z pozostałościami nawierzchni w strefach przy dylatacjach
WA-1
- Rozdeskowanie murka oporowego stożka - podpora P3 jezdnia prawa
- Rozpoczęcie prac związanych zabezpieczeniem powiezchni podpory P2 powłoką specjaną, odporną na chlorki (powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie)
WA-2
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP - układanie kabli
- dokończenie zasilania oświetlenia węzeł Polkowice PN
Branża teletechniczna
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 prac związanych z przygotowaniem skarpy do montażu geokraty i rozpoczęcie prac z montażowych geokraty
- Zbiornik Z11 oczekujemy na firmę od przecisku
- Zbiornik Z10 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z9 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z8 dokończenie wykonania warstwy kamienia 31,5-63mm i przygotowanie jej do odbioru
Branża kanalizacja deszczowa
- wykonanie Kanału DB1a DN300 na DK3
- montaż wpustów koło obiektu WD28 na DG1a km 0+112 JL i JP oraz 0+185 JP i JL 0; montaż wpustów koło obiektu WD30
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach rozbieranych materaców
- rozpoczęcie prac ziemnych po zespół UP10A i wykonanie chudego betonu
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2, 4,5, 7, 13 (odpowiedzi od eksploatatorów sieci)
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

05.10-11.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Ściek trójkątny
- Humusowanie
- Humusowanie pas rozdziału
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Bariery ochronne-demontaż
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż kostki betonowej w pasie rozdziału
- Profilowanie skarpy pod schody skarpowe
- Montaż schodów skarpowych
WD-25C
- Demontaż desek gzysmowych na skrzydłach
- Montaż desek gzymsowych (za wyjątkiem podpory A str.prawa - konieczność dobetonowania skrzydła przed montażem)
WD-26
Rozbiórka obrzeży zamykających umocnienie
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie skarpy pod schody skarpowe
WD-28
- Zasypka podwaliny podpora A
- Profilowanie stożków podpora A i C
WD-29A
- Regulacja dylatacji
- Kosmetyka betonu
- Wywóz materiałów z rozbiórki kap chodnikowych złożonych na płycie pomostowej, czyszczenie płyty pomostowej
WD-30
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- uszczelnianie styków pomiędzy belkami prefabrykowanymi ustroju nośnego jezdni lewej i prawej
- montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni prawej
- montaż konstrukcji podparcia belek Kujan (jezdnia lewa)
WD-32
- Odtwarzanie stożków podpora A i C
- Rozbiórka murków oporowych - podpora A
WD-33
- Montaż krawężnika na kapach chodnikowych na podporze C
- Montaż krawężnika zanikającego na podporze A
- Usunięcie pozostałości nawierzchni przy dylatacjach oraz izolacji grubej na ustroju nośnym
- Beton kap chodnikowych - podpora C
- Montaż schodów skarpowych na podporze A oraz C
- Profilowanie stożków
- Montaż kostki na stożkach
PE-10
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
PE-11
- Frezowanie nawierzchni na obiekcie JL
PE-12
-Montaż krawężnika zanikającego, jezdnia prawa, podpora 1 i 2
- Frezowanie nawierzchni na obiekcie JL
WD-1
- Beton murka oporowego podpora P3 jezdnia prawa
WA-2
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Przepusty P6/S3
- Wykopy pod fundament wlot/wylot
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
Branża teletechniczna
- montaż studni teletechnicznych na węźle Polkowice PN,
- konserwacja studni i regulacja wysokości, konserwacja elementów betonowych naprawa uszkodzonych elementów
- czyszczenie studni teletechnicznych na węzłach WLP i Polkowice PN
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 dokończenie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku, rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem skarpy do montażu geokraty,
- Zbiornik Z11 prace przy przecisku miedzy zbiornikami Z11 i Z12 (zgrzewanie rur), po uzyskaniu odbioru kam. 31,5-63mm ułożenie części warstwy kamienia naturalnego 8-16mm
- Zbiornik Z10 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z9 po uzyskaniu odbioru warstwy kamienia 31,5-63mm wykonanie warstwy kamienia naturalnego(żwiru) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z8 po uzyskaniu odbioru wykopu wykonanie warstwy kamienia 31,5-63mm
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż umocnienia rowu przy wylotach kanałów/przykanalików TG 33+500 do 35+500
- montaż wpustów koło obiektu WD33 DO2/1 0+725 i 0+812
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 37+300 do 40+300 oraz od 44+300 do 45+600; 41+330 do 41+600; 41+330 do 41+600
- rozpoczęcie prac ziemnych po zespół UP10A
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2, 4, 13(odpowiedzi od eksploatatorów sieci)
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5, 7,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

28.09.-04.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna KR 1-2
- Warstwa ścieralna SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Ściek trójkątny
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Rozplantowanie hałdy nr 211
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż kostki betonowej w pasie rozdziału
- Kosmetyka powierzchni gzymsu w pasie rozdziału
WD-25C
- Opracowanie nowej niwelety
WD-26
- Rozbiórka obrzeży zamykających umocnienie
PE-8
- Profilowanie stożków
- Kosmetyka betonu
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Przygotowanie powierzchni betonu pod odświeżenie izolacji cienkiej
WD-28
- Wykonanie podwaliny skarpy podpory A
- Rozbiórka deskowania podwaliny podpora A
- Zasypka fundamentu na podporze C
WD-29A
- Regulacja dylatacji
- Kosmetyka betonu
WD-30
- Kosmetyka betonu
PT-KGHM
- Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej
- Deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
WD-31
- Montaż belek prefabrykowanych, obie jezdnie
WD-33
- Zbrojenie kap chodnikowych na podporze C
- Wykonywanie wpustów deszczowych, elementów systemu odwodnienia drogi, przed podporą A
- Montaż krawężnika zanikającego na podporze A
- Rozbiórka nawierzchni na obiekcie
- Usunięcie pozostałości nawierzchni przy dylatacjach oraz izolacji grubej na ustroju nośnym
- Demontaż ścieków przykrawężnikowych i wpustów
PE-10A
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
PE-11
- Demontaż ścieku przykrawężnikowego oraz góry wpustów, jezdnia lewa
PE-12
- Rozbiórka krawężnika zanikającego na jezdni prawej, podpora 1 i 2
WA-1
- Szalunek murka oporowego podpora P3 jezdnia prawa
WA-2
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia w rejonie Węzła Polkowice PN TG 41+300 do 41+41+750 JL oraz montaż słupów oświetleniowych
Branża teletechniczna
- w razie potrzeby i postępu frontu drogowego związanego z materacami będą prowadzone konieczne prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego,
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 po odebraniu warstwy kam 31,5-63mm rozkładanie warstwy filtracyjne z kamienia naturalnego(żwir) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z11 prace przygotowawcze do przecisku miedzy zbiornikami Z11 i Z12
- Zbiornik Z10 dokończenie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku i przygotowanie warstwy do odbioru,
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku oraz przygotowanie warstwy do odbioru,
- Zbiornik Z8 kontynuacja prac ziemnych w czaszy zbiornika, wywóz urobku oraz dokończenie profilowania skarp
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż umocnienia rowu przy wylotach kanałów/przykanalików TG 33+500 do 35+500
- montaż wpustów koło obiektu WD33 DO2/1 0+725 i 0+812
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 37+300 do 40+300 oraz od 44+300 do 45+600; 41+330 do 41+600; 41+330 do 41+600
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2, 4, 13(odpowiedzi od eksploatatorów sieci)
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5, 7,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

21.09-27.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający DW 331
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Pobocza
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur
przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
WD-25A
-Montaż kostki betonowej łezki stożków
-Rozbiórka kostki w pasie rozdziału
WD-25B
- Spoinowanie desek gzymsowych
- Demontaż wkładek dylatacyjnych
WD-26
- Kosmetyka betonu architektonicznego- usuwanie uwag komisji odbiorowej
- Obsypka murków oporowych
PE-8
- Profilowanie stożków
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie stożków
WD-28
- Profilowanie skarp na podporze C
- Przeprowadzono badania podwaliny stożka C
- Rozbiórka podwaliny stożka przy podporze A
WD-29A
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie stożków
WD-30
- Kosmetyka betonu
PE-9
- Rozbiórka materacy odciążających za przyczółkiem podpory A (dla obu jezdni)
PT KGHM
- Zbrojenie ustroju nośnego
- Beton wyrównawczy pod wspornik płyty przejściowej podpora A
WD-33
- Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe - podpora C
PE-10A
- Rozdeskowanie wsporników płyty oś A1
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
WA-1
- Deskowanie murka oporowego stożka P1 jezdnia lewa
- Betonowanie murka oporowego stożka P1 jezdnia lewa
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego- usuwanie uwag komisji odbiorowej
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
- prace z wykonaniem SZR i oświetlenia w rejonie Węzła Polkowice PN TG 41+300 do 41+41+750 JL
- w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych będą montowane słupy oświetlenia w rejonie MOP Lubin
Branża teletechniczna
- w razie potrzeby i postępu frontu drogowego związanego z materacami będą prowadzone konieczne prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego,
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 odebranie warstwy kam 31,5-63mm i rozłożenie kolejnej warstwy filtracyjne z kamienia naturalnego(żwir) 8-16mm
- Zbiornik Z11 kontynuacja wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku i pozostawienia miejsca na wykonanie pręcisku miedzy zbiornikami Z11 i Z12
- Zbiornik Z10 rozpoczęcie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku po uzyskaniu zgody inspektora
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku po uzyskaniu zgody inspektora
- Zbiornik Z8 kontynuacja prac ziemnych w czaszy zbiornika i wywóz urobku oraz rozpoczęcie profilowania skarp
Branża kanalizacja deszczowa
- wymiana uszkodzonego przykanalika TG 40+220JL
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowów na odcinku od PE11 do PE12
- montaż umocnienia rowu przy wylotach kanałów/przykanalików TG 33+500 do 35+500
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 37+300 do 40+300 oraz od 44+300 do 45+600
Branża sanitarna
- prace związane z przygotowaniem kolizji nr 4 do odbioru
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

14.09-20.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300 - 45+600
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający DW 331
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Pobocza
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Spoinowanie desek gzymsowych
- Montaż obrzeża zamykającego łezki stożków
WD-25 A,C
-Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu architektonicznego- usuwanie uwag komisji odbiorowej
- Rozdeskowanie i obsypka murków oporowych
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie stożków
WD-29A
-Kosmetyka betonu
WD-29
-Odtworzenie izolacji powłokowej podpory C/D1- korpus i skrzydła od strony zasypki
WD-30
-Kosmetyka betonu
PE-9
- Rozbiórka materacy odciążających za przyczółkiem podpory A (dla obu jezdni)
PT KGHM
-Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego
- Przygotowanie powierzchni styku betonu pod gzymsy na skrzydłach, piaskowanie wytyków zbrojenia na gzymsach skrzydeł.
- Rozdeskowanie oczepu tymczasowego
WD-33
- Betonowanie murków oporowych - podpora C obie strony
- Deskowanie kap chodnikowych podpora C- regulacja desek gzymsowych
PE-10
-Montaż deskowania wsporników płyty oś A1
- Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika, wklejanie prętów, uzupełnianie zbrojenia - oś A1
- montaż dylatacji na styku segmentów UN w osi podpory A1
- Betonowanie wspornika płyty oś A1
PE-11
-Kosmetyka betonu
WA-2
-Kosmetyka betonu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie Ronda P-PN
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Lubin JP i JL
Branża teletechniczna
-prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin po uzgodnieniu z inspektorem warunków wykonania prac odtworzeniowych
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 odebranie warstwy kam 31,5-63mm i rozłożenie kolejnej warstwy filtracyjne z kamienia naturalnego(żwir) 8-16mm
- Zbiornik Z11 kontynuacja wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku
- Zbiornik Z10 rozpoczęcie prac ziemnych w dnie i profilowanie skarp zbiornika
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy zbiornika i wywóz urobku oraz rozpoczęcie profilowania skarp po uzyskaniu dostępu do rampy zjazdowej
- Zbiornik Z8 rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy zbiornika i wywóz urobku oraz rozpoczęcie profilowania skarp
Branża sanitarna
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- inwentaryzacja kolizji pod względem brakujących elementów wyposażenia
- kontynuacja inwentaryzacja kolizji pod względem brakujących elementów wyposażenia
Branża kanalizacja deszczowa:
- przeprowadzono montaż umocnień na TG 47+500 do 47+678,08
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowu na DO2/1
- montaż umocnień rowu i wylotu przy kanalików na TG 41+400 do 41+575
- montaż umocnień w rejonie węzła Polkowice Północ
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

07-13.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający DW 331
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Humusowanie
- Rów chłonny
- W-wa technologiczna 0/31.5
- Podbudowa pomocnicza 0/31.5
- Podbudowa zasadnicza 0/31.5
- Gwoździe gruntowe
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Wywóz odpadów w. Polkowice: hałda 127
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-26
-Kosmetyka betonu
-Wykonanie brakujących części murków oporowych stożków
PE-8
-kosmetyka betonu
PE-9
-Rozbiórka materacy odciążających za przyczółkiem podpory A
WD-27
-Kosmetyka betonu
WD-29A
-Kosmetyka betonu
WD-29
-Rozbiórka materacy za podporami C i D1
WD-30
-Kosmetyka betonu
WD-31
-Pielęgnacja betonu poprzecznic w osiach A, B
-Demontaż schodni - udostępnienie frontu dla robót drogowych
-Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
PT KGHM
-Wklejanie zbrojenia zespalającego
-Zbrojenie płyty pomostowej - jezdnia lewa i prawa
-Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
-Wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
WD-32
-Profilowanie stożków podpora A, C
WD-33
-Podpora A - deskowanie murka oporowego stożka (strona lewa)
-Podpora A - rozdeskowanie murka oporowego stożka (strona prawa)
-Podpora C - przygotowanie podłoża pod murek oporowy stożka
PE-10
-Demontaż deskowania wsporników płyty oś A3
-Montaż deskowania wsporników płyty oś A1
-Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika, wklejanie prętów, uzupełnianie zbrojenia - oś A1
PE-11
-Kosmetyka betonu
WD-33A
-Odtworzenie stożka podpora A
WA-2
-Kosmetyka betonu
Montaż reperów przewidzianych do monitoringu obiektów mostowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- prace porządkowe i przygotowanie terenów pod dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Branża teletechniczna
- prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin mogą wystąpić opóźnienia ze względu na warunki atmosferyczne. Prace możliwe do wykonania pod warunkiem wykonania warstw nasypu na odpowiednim poziomie przez ekipy drogowe
Branża wod-kan
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowu w kolejności od WLP, a później wzdłuż TG
- montaż wylotów i umocnień na DO2/1 od 2+100 do 2+420 JP IJL oraz 4+490 do 5+070 JL
- montaż umocnień wylotów kanałów/przykanalików TG 47+500 do 47+678,08 JL i JP
Branża hydrotechniczna
- dokończenie prac ziemnych na zbiorniku Z-11 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny) oraz wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy zbiornika szerszego od projektowanego dla uzyskania większego stopnia bezpieczeństwa podczas wwożenia materiałów filtracyjnych do czaszy zbiornika
- rozpoczęcie ułożenie warstw dna zbiornika Z11 (geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- przygotowanie warstwy kam. 31,5-63mm pod rozłożenie geosyntetyku oraz ułożenie kolejnej warstwy filtracyjnej kam naturalnego (żwir) 8,0-16,0mm
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Branża sanitarna
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- przygotowanie dokumentacji do sprawdzenie czy planowane podniesienia terenu wpłyną na tereny objęte kolizjami
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- inwentaryzacja kolizji pod względem brakujących elementów wyposażenia
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

31.08.-06.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
WD-25C
- Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu
PE-8
- Kosmetyka betonu
WD-27
- Kosmetyka betonu
WD-28
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Rozbiórka materacy za podporami C i D1
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia zamiennego poprzecznic zgodnie z KNA/M/011
- Betonowanie poprzecznic w osiach A i B
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Izolacja cienka ścian przyczółka
- Montaż dylatacji poziomej pomiędzy poprzecznicą a podporą w osi A
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
WD-33
- Podpora A - deskowanie murka oporowego stożka
- Betonowanie murka oporowego podpora A strona prawa
- Podpora C - wykop pod murek oporowy stożka
- Podpora C - izolacja gruba ścianki zaplecznej i części płyty przejściowej (uzależnione od warunków pogodowych)
PE-10
- Demontaż deskowania wsporników płyty oś A3
- Montaż deskowania wsporników płyty oś A1
- Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika, wklejanie prętów, uzupełnianie zbrojenia - oś A1
WD-33A
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WA-1
- Rozbiórka murków oporowych stożka P1 jezdnia lewa
WA-2
- Kosmetyka betonu
Inne: Montaż reperów przewidzianych do monitoringu obiektów mostowych
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych na WLP łącznica "BC"
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Lubin
- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie Rondo P-PN
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie Rondo P-PN
Branża teletechniczna
- prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin mogą wystąpić opóźnienia ze względu na warunki atmosferyczne
Branża wod-kan
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowu w kolejności od WLP, a później wzdłuż TG
- przykanalik do wpustu w km 41+490
- montaż wylotów i umocnień na DO2/1 od 2+100 do 2+420
- montaż umocnień wylotów kanałów
Branża hydrotechniczna
- dokończenie prac ziemnych na zbiorniku Z-11 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny) oraz wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy zbiornika szerszego od projektowanego dla uzyskania większego stopnia bezpieczeństwa podczas wwożenia materiałów filtracyjnych do czaszy zbiornika
- kontynuacja ułożenie warstw dna zbiornika Z12 (geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- przygotowanie warstwy kam. 31,5-63mm pod rozłożenie geosyntetyku oraz ułożenie kolejnej warstwy filtracyjnej kam naturalnego (żwir) 8,0-16,0mm
- na zbiorniku Z-12 przygotowanie skarp pod wbudowanie materiału umocnienia skarpy
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Branża sanitarna
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

24.08.-30.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Warstwa mrozoochronna
- Warstwa technologiczna
- GWN
- Pobocza z drestruktu bitumicznego
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
WD-25C
- Wykonywanie stożka PA strona lewa
- Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-28
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Rozbiórka materacy za podporami C i D1
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia zamiennego poprzecznic zgodnie z KNA
- Zamknięcie deskowania poprzecznic - oś A, B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Rozpoczęcie zbrojenia ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
WD-33
- Podpora C - izolacja gruba ścianki zaplecznej i części płyty przejściowej
PE-10
- Betonowanie wsporników płyty oś A3
- Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika w osi A1
WD-33A
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WA-1
- Rozbiórka murków oporowych stożka P1 jezdnia lewa i P3 jezdnia prawa
WA-2
- Kosmetyka betonu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna:
- układanie kabli na odcinku WLP łącznica "BC"
- montaż fundamentów słupów na odcinku WLP łącznica "BC" i w rejonie ronda Polkowice Północ
- dokończenie prac porządkowych w rejonie MOP Lubin
Branża teletechniczna:
- prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin
Branża wod-kan-gaz:
- dokończenie prac montażowych wylotów na kanale DA7; montaż wpustu w rejonie wjazdu na MOP Lubin
- dokończenie prac związanych z montażem wylotów, ścieków skarpowych i umocnień rowów w rejonie WLP łącznicy "A", ronda Polkowice Południe i drogi DP 12118D;
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
- czyszczenie kanału DA20, prace związane z montażem wylotów kanałów/przykanalików na i umocnień rowu na trasie TG od33+500 do 33+800 oraz "WP"
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-11 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny)
- kontynuacja ułożenie warstw dna zbiornika Z12 (geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- na zbiorniku Z-12 wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy zbiornika szerszego od projektowanego dla uzyskania większego stopnia bezpieczeństwa podczas wwożenia materiałów filtracyjnych do czaszy zbiornika
Branża sanitarna
- prace związane z kolizjami 2 i 4 oraz przygotowawcze na kolejnych kolizjach
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

17.08.-23.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Warstwa technologiczna 0/31.5
- nasyp
- wykop
- podbudowa betonowa
- Pobocza z drestruktu bitumicznego
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Przepusty PEHD
- Warstwa ścieralna
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Rozbiórka zabruku powierzchni poziomych stożków
WD-25C
- Naprawa stożka PB strona lewa
- Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-28
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Usunięcie izolacji grubej kapy chodnikowej nad koleją - jezdnia prawa
- Rozbiórka betonu podkładowego płyty przejściowej C
- Kontynuacja rozbiórki materacy za podporą D i C
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia poprzecznic - oś A
- Zamknięcie deskowania poprzecznic - oś A, B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Rozpoczęcie zbrojenia ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- ucięcie ścianek szczelnych pod obiektem do rzędnej pod wykonanie konstrukcji tymczasowego oczepu
-rozpoczęcie wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
PE-10
- Montaż dylatacji pomiędzy segmentami UN - oś A3
- Betonowanie wsporników płyty oś A3
WD-33
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WD-33A
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WA-1
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacjach i krawężnikach
WA-2
- Kosmetyka betonu
- Uszczelnienie pomiędzy deskami gzymsowymi, czyszczenie desek gzymsowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna:
- montaż słupów oświetleniowych na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. P
- układanie kabli na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L
- montaż fundamentów słupów na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L i w rejonie ronda Polkowice Północ
Branża wod-kan-gaz:
- montaż ścieków umocnień rowów przy wylotach kanałów/przykanalików na TG od 43+270 do 44+700 JP oraz w rejonie WLP łącznicy "A" i "B" i ronda Polkowice Południe; Wyloty drenażu; Umocnienia dna rowu w rejonie DP 12118D JP; wykonywanie umocnień dna rowu na wysokości wylotów kanałów/przykanlików na bieżąco z postępem prac na rowach drogowych
- wykonanie wpustów na DO2/1 w rejonie Biedrzychowej i MOP Lubin Północ
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-12 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny)
- ułożenie warstw dna zbiornika (podsypka piaskowa, geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- na zbiorniku Z-11 wywóz urobku z czaszy zbiornika oraz profilowanie skarp i równanie dna zbiornika
Branża sanitarna
- prace przygotowawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

10.08.-16.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Ściek trójkątny
- Krawężnik
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Przygotowanie stożków nasypowych do dokonania napraw
WD-25C
- Naprawa stożka PB strona lewa
- Kosmetyka betonu
- Zasypka pod kapy chodnikowe skrzydeł
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Oczyszczenie wnęk dylatacyjnych
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Rozbiórka desek gzymsowych, zbrojenia kapy chodnikowej nad koleją - jezdnia prawa
- Usunięcie izolacji grubej kapy chodnikowej nad koleją - jezdnia prawa
PE-9
- Rozbiórka płyt przejściowych przy podporze A (od strony Nowej Soli)
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia poprzecznic - oś A i B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Dokończenie wiercenia otworów w półkach belek typu "Kujan" pod zbrojenie zespalające.
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Deskowanie ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- ucięcie ścianek szczelnych pod obiektem do rzędnej pod wykonanie konstrukcji tymczasowego oczepu
PE-10
- Montaż dylatacji pomiędzy segmentami UN - oś A3
- Deskowanie wnęk zakotwień kabli sprężających oś A3
- Zbrojenie wsporników płyty oś A3
WD-33
- Odtwarzanie stożków podpory C
- odtwarzanie stożków podpory A
PE-11B
- Odtwarzanie stożków
WD-33A
- Naprawa stożków nasypowych
WA-1
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacjach i krawężnikach
WA-2
- Kosmetyka betonu
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacji i krawężnikach
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna:
- montaż słupów oświetleniowych na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. P
- układanie kabli na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L i dokończenie montażu kabli w rejonie ronda Polkowice Północ
- montaż fundamentów słupów na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L i w rejonie ronda Polkowice Północ
Branża wod-kan-gaz:
- montaż wylotów kanałów/przykanalików na kanałach DA10 i DA9
- montaż ścieku skarpowego i wylotów na WLP łącznicy D
- montaż ścieków umocnień rowów przy wylotach kanałów przykanalików TG od 43+270 do 44+700
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-12 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny)
- na zbiorniku Z-11 wywóz urobku z czaszy zbiornika oraz profilowanie skarp
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

03.08.-08.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+900 - 45+600 str. L
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+300-45+600tr. P
- Podbudowa zasadnicza 0/31.5 mm
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Ściek trójkątny
- Krawężnik
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Przygotowanie stożków nasypowych do dokonania napraw
WD-25C
- Naprawa stożka PB strona lewa
- Kosmetyka betonu
- Zasypka pod kapy chodnikowe skrzydeł
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Oczyszczenie wnęk dylatacyjnych
- Kosmetyka betonu
PE-9
- Rozbiórka płyt przejściowych przy podporze A (od strony Nowej Soli)
WD-31+PT KGHM
- Dokończenie montażu deskowania poprzecznic - oś A i B
- Montaż zbrojenia poprzecznic - oś A i B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Dokończenie wiercenia otworów w półkach belek typu "Kujan" pod zbrojenie zespalające.
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Deskowanie ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
PE-10
- Montaż podparcia i deskowania wspornika UN PE-10A - oś A3
- Montaż dylatacji pomiędzy segmentami UN - oś A3
WD-33
- Odtwarzanie stożków podpory C
PE-11B
- Odtwarzanie stożków
WD-33A
- Naprawa stożków nasypowych
WA-2
- Kosmetyka betonu
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacji i krawężnikach
Roboty branżowe:
Branża elektroenergrtyczna:
- montaż słupów oświetleniowych na odcinku 44+300 do 45+600
- montaż fundamentów słupów na odcinku 44+300 do 45+600
- układanie kabli na odcinku 44+300 do 45+600
- rozpoczęto montaż kabli w rejonie ronda Polkowice Północ
Branża wod-kan-gaz
- montaż wylotów kanałów/przykanalików
- montaż ścieków skarpowych poniżej wylotów kanałów/przykanalików
- montaż ścieków umocnień rowów przy wylotach kanałów przykanalików
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-12 (wykop czaszy zbiornika i profilowanie skarp)
- na zbiorniku Z-11 prace przygotowawcze i rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy zbiornika
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

27.07.-02.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- warstwa SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Rów chłonny
- Humusowanie
- wywóz odpadów po poprzednim Wykonawcy
- kruszenie odpadów po poprzednim Wykonawcy
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Izolacja górnej powierzchni fundamentów wraz z zasypką
WD-25C
- Naprawa izolacji powłokowej skrzydeł
- Profilowanie stożka PB, strona lewa
- Warstwa drenażowa skrzydeł
- Zasypka pod kapy chodnikowe na skrzydłach
WD-26
- Zasypka fundamentów
WD-29A
- Kosmetyka powierzchni
- Izolacja gruba na styku płyt przejściowych i ścian podpór oraz skrzydeł
WD-29
- Rozbiórka materaca PD1
- Odtwarzanie stożka PD1
WD-31+PT KGHM
- Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic w osi podpory A i B obiektu WD-31
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą B)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora B)
- Montaż dodatkowego zbrojenia (pręty wklejane) w belkach prefabrykowanych Kujan - zgodnie z PW
- Dokończenie uszczelnienia szczelin pomiędzy belkami Kujan
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą A)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora A)
PE-10A
- Montaż prętów oczekujących (pręty wklejane) dla wsporników ustroju nośnego w osiach A1 i A3
- Montaż deskowania wsporników odciążających
PE-11B
- Odtwarzanie stożków
- Uzupełnienie izolacji fundamentów
PE-12
- Wykonywanie stożków nasypowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergrtyczna:
- montaż słupów oświetleniowych (w. Polkowice Południe)
- montaż fundamentów słupów (w. Polkowice Południe)
- układanie kabli (w. Polkowice Południe)
Branża wod-kan-gaz
- montaż wylotów wraz z umocnieniami (trasa główna)
- regulacja wpustów, montaż kratek - kontynuacja
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiornikach - kontynuacja (Z11, Z12)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

20.07-26.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Nasyp
- Rów chłonny
- Humusowanie
- W-wa technologiczna
Roboty mostowe:
WD-25A
- Obsypka fundamentu
- Izolacja cienka fundamentu
WD-25C
- Izolacja ścianek zaplecznych
- Odtworzenie izolacji skrzydeł wraz z w-wą drenażową
- Zasypka za obiektem pod kapy chodnikowe na skrzydłach
WD-26
- Naprawa izolacji powłokowej fundamentów
- Zasypka fundamentów
WD-29A
- Naprawa izolacji powłokowej skrzydeł wraz z montażem maty drenażowej
- Izolacja gruba na styku płyt przejściowych i ścian podpór oraz skrzydeł
- Rozpoczęcie zasypki pod kapy chodnikowe skrzydeł
- Kosmetyka betonu
- Rozbiórka deskowania dylatacji
WD-29
- Odkrywka materac w obrębie płyty przejściowej PD1
- Naprawa stożka PD1
- Kosmetyka betonu
WD-31+PT KGHM
- Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic w osi podpory A i B obiektu WD-31
- Izolacja cienka - trzecia warstwa - powierzchni fundamentu i przyczółka obiektu WD-31 oraz A obiektu PT KGHM
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą B)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora B)
- Montaż dodatkowego zbrojenia (pręty wklejane) w belkach prefabrykowanych Kujan - zgodnie z PW
- Dokończenie uszczelnienia szczelin pomiędzy belkami Kujan
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą A)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora A)
PE-10A
- Montaż prętów oczekujących (pręty wklejane) dla wsporników ustroju nośnego w osiach A1 i A3
PE-11
- Odtworzenie stożków P1 jezdnia lewa
- Odtworzenie stożków P2 jezdnia lewa
PE-11B
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12
- Nasyp stożków
WA-1
- Oczyszczenie wnęk dylatacyjnych z pozostałości pianki uszczelniającej
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- regulacja wpustów, regulacja studni
- montaż kanałów / przykanalików
- montaż wylotów DN200 (S3 TG, WD-33A)
- montaż wylotów DN300 (DA14.3/WL, DA14.4/WL)
- roboty wykończeniowe i rozwożenie materiału (kan. deszcz.)
Branża hydrotechniczna:
- zbiornik Z12 - roboty ziemne
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

13.07.-19.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna z SMA
- Warstwa ścieralna KR 1-2
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Doprowadzenie podłoża pod materacem do wymaganej nośności poprzez zastosowanie stabilizacji na miejscu
- Nasyp
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka betonu
- Obsypka fundamentu
- Czyszczenie cieku pod obiektem
- Przygotowanie do rozpoczęcia naprawy izolacji cienkiej fundamentów - usunięcie prętów w strefie otuliny
WD-25C
- Izolacja ścianek zaplecznych
- Odtworzenie izolacji skrzydeł wraz z w-wą drenażową
- Kosmetyka betonu
- Czyszczenie cieku pod obiektem
WD-29A
- Naprawa izolacji powłokowej skrzydeł wraz z montażem maty drenażowej
- Izolacja gruba na styku płyt przejściowych i ścian podpór oraz skrzydeł
- Rozpoczęcie zasypki pod kapy chodnikowe skrzydeł
WD-29
- Rozbiórka zbrojenia oraz betonu podkładowego płyty przejściowej D1
- Kosmetyka betonu
- Naprawa stożka PD1
WD-31+PT KGHM
- betonowania ciosów podłożyskowych na podporze B (WD-31)
- deskowanie - poprzecznica etap I (WD-31 podpora A i B)
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
PE-10A
- Montaż prętów oczekujących (pręty wklejane) dla wsporników ustroju nośnego w osiach A1 i A3
WD-31
- Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi podpory B obiektu WD-31
- Montaż łożysk garnkowych w osi podpory B obiektu WD-31
- Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic w osi podpory A i B obiektu WD-31
- Naprawa rys na powierzchniach odziemnych przyczółków podpory B obiektu WD-31 oraz A obiektu PT KGHM (nacięcie rys, zamknięcie zaprawą PCC, przykrycie papą termozgrzewalną)
- Izolacja cienka - trzecia warstwa - powierzchni fundamentu i przyczółka obiektu WD-31 oraz A obiektu PT KGHM
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora B)
PT KGHM
- Dokończenie uszczelnienia szczelin pomiędzy belkami Kujan
- Montaż dodatkowego zbrojenia (pręty wklejane) w belkach prefabrykowanych Kujan - zgodnie z PW
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora A)
PE-11
- Odtworzenie stożków P1 jezdnia lewa
- Odtworzenie stożków P2 jezdnia lewa
PE-11B
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12B
- profilowanie, odtworzenie stożków
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- regulacja wpustów, regulacja studni
- montaż kanałów / przykanalików
- montaż wylotów DN 200 (w. Lubin Północ, w. Polkowie, S3 w km 43+250 - 44+000)
- montaż wylotów DB8/WL, DB11/WL, DB3/WL, DB5/WL, DB7/WL, DB2/WL, DA22/WL
- montaż kanału DB1a
Branża hydrotechniczna:
- zbiornik Z12 - roboty ziemne (w trakcie)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

06.07.-12.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna z SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+900 - 45+600 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Podbudowa 0/31,5 mm
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Nasyp
Roboty mostowe:
WD-25A
- usunięcie styropianu z dylatacji w celu oceny stanu urządzeń dylatacyjnych
WD-25C
- profilowanie stożków
- usuwanie izolacji grubej ze ścianek zaplecznych podpora A i B
- kosmetyka betonu
WD-29A
- odtworzenie stożka podpora A jezdnia lewa i prawa
- odtworzenie stożka podpora B jezdnia prawa
- izolacja cienka płyty przejściowej oraz położenie izolacji grubej na płycie przejściowej i stykiem ze ścianką zapleczną i skrzydłem
- zrywanie izolacji grubej z płyty ustroju w obrębie kap chodnikowych
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- betonowania ciosów podłożyskowych na podporze B (WD-31)
- deskowanie - poprzecznica etap I (WD-31 podpora A i B)
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
PE-10A
- uzupełnienie brakującego zbrojenia "oczekującego" płyty ustroju pod wspornik wzdłuż podpory A1, A3
PE-11
- profilowanie, odtworzenie stożków - P1 jezdnia prawa
- profilowanie, odtworzenie stożków P2 jezdnia prawa
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków P1 jezdnia lewa
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków P2 jezdnia lewa
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- rozbiórka, profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12
- usypanie stożków w docelowym zakresie
PE-12B
- profilowanie, odtworzenie stożków
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- regulacja wpustów, regulacja studni
- montaż kanałów / przykanalików
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

29.06.-05.07.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+900 - 45+600 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności poprzez zastosowanie stabilizacji na miejscu
- Ściek trójkątny monolityczny
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5 mm
Roboty mostowe:
WD-25A
- usunięcie styropianu z dylatacji w celu oceny stanu urządzeń dylatacyjnych
WD-25C
- profilowanie stożków
- usuwanie izolacji grubej ze ścianek zaplecznych podpora A i B
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
- kosmetyka powierzchni betonowych
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących (po uzyskaniu decyzji odnośnie wklejania brakujących prętów "oczekujących")
WD-29
- rozbiórka częściowa stożków na podporze A (jezdnia lewa i prawa)
- odtworzenie stożka podpora A jezdnia lewa
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk (piaskowanie zbrojenia i styku betonu - ciosy podłożyskowe)
- deskowanie - poprzecznica etap I (WD-31 podpora B)
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
WD-33
- wykonano żywicę 3 warstwę - kapy na podporze A oraz ustroju nośnymym
PE-10A
- frezowanie pozostałości papy
- uzupełnienie brakującego zbrojenia "oczekującego" płyty ustroju pod wspornik wzdłuż podpory A1, A3
PE-11
- profilowanie, odtworzenie stożków - P1 jezdnia prawa
- usypanie stożków w docelowym zakresie (P1 jezdnia lewa, P2 jezdnia lewa i prawa - oczekiwanie na decyzję IK w związku ze stwierdzonymi pozostałościami nawierzchni drogowych w stożkach)
- żywica na kapach 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
- profilowanie, odtworzenie stożków
PE-12
- usypanie stożków w docelowym zakresie
- żywica na kapach 2 i 3 warstwa
PE-12B
- profilowanie, odtworzenie stożków
- szlifowanie, wyrównanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju nośnym
WA-1
- żywica na kapach 2 i 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
- żywica na kapach 3 warstwa (uzależnione od warunków pogodowych)
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- prace związane z czyszczeniem kanałów deszczowych
- regulacja wpustów deszczowych / studni kanalizacyjnych, montaż pierścieni odciążających
- montaż przykanalików
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

22.06-28.06.2020r.
Roboty drogowe:
- SMA
- W-wa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300 - 44+600; 44+900 - 45+600 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300-40+300
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- W-wa technologiczna
- Podbudowa 0/31,5
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Doprowadzenie podłoża do wymaganej nośności poprzez zastosowanie stabilizacji na miejscu
- Materac zabezpieczający na szkodach - w-wa poślizgowa
- Materac zabezpieczając - geowłóknina
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Rozbiórka nawierzchni - frezowanie
Roboty mostowe:
WD-25C
- profilowanie stożków
- usunięcie z płyt przejściowych tymczasowego najazdu wykonanego przez Salini
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
-frezowanie pozostałości papy
- kosmetyka powierzchni betonowych
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących (po uzyskaniu decyzji odnośnie wklejania brakujących prętów "oczekujących")
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk
- uszczelnienie styków pomiędzy belkami typu Kujan
WD-32
- hydrofobizacja podpór i ustroju nośnego
WD-33
- hydrofobizacja podpór i ustroju nośnego (jezdnia prawa)
- żywica na kapach (1 warstwa) - skrzydła za podporą A oraz na ustroju nośnym
PE-10A
- oczyszczenie bloków kotwiących i przygotowanie do betonowania
- frezowanie pozostałości papy
- uzupełnienie brakującego zbrojenia "oczekującego" płyty ustroju pod wspornik wzdłuż podpory A1, A3
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
- żywica na kapach (1 i 2 warstwa)
- profilowanie, odtworzenie stożków - P1 jezdnia prawa (P1 jezdnia lewa, P2 jezdnia lewa i prawa - oczekiwanie na decyzję IK w związku ze stwierdzonymi pozostałościami nawierzchni drogowych w stożkach)
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-12
- usypanie stożków w docelowym zakresie
- żywica na kapach (1 warstwa)
PE-12B
- szlifowanie, wyrównanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-33A
- ułożenie żywicy na kapie szerokiej
- hydrofobizacja
WA-1
- ułożenie żywicy
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
- ułożenie żywicy
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- prace związane z czyszczeniem kanałów deszczowych
- regulacja wpustów deszczowych / studni kanalizacyjnych, montaż pierścieni odciążających
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

15.06-21.06.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- SMA (odcinek próbny)
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300 - 44+600; 44+900 - 45+600 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- W-wa mrozoochronna
- W-wa technologiczna
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
-frezowanie pozostałości papy
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących
WD-29A
- zagęszczanie stożka podpora B jezdnia lewa
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk
- oczyszczenie szczeliny pomiędzy materacami a ścianą przyczółka WD-31, podpora A
- wykonano oczyszczenie szczeliny pomiędzy materacami a ścianą przyczółka PT KGHM podpora B
WD-32
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
WD-33
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
PE-10A
- oczyszczenie bloków kotwiących i przygotowanie do betonowania
- kontrolne rozbiórki
- frezowanie pozostałości pap
PE-10C
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację (jezdnia prawa)
- hydrofobizacja powierzchni betonu (jezdnia prawa)
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
- przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie żywicy
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-12
- oczyszczenie dylatacji ze styropianu podpora nr 2
- usypanie stożków w docelowym zakresie
- przygotowanie powierzchni kap pod ułożenie żywicy
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
- hydrofobizacja podpór i belek ustroju nośnego
PE-12A
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
- hydrofobizacja podpór
WD-33A
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice
- ułożenie żywicy na kapie szerokiej
- oczyszczenie powierzchni betonu pod hydrofobizację
WA-1
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice
Roboty branżowe:
Branża wod-kan-gaz
- rozpoczęcie prac związanych z czyszczeniem kanałów deszczowych
- rozpoczęcie prac związanych z czyszczeniem i regulacją wpustów deszczowych / studni kanalizacyjnych
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

08.06.-14.06.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300-44+600; 44+900-45+600 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Warstwa poślizgowa
- Wykop
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- oczyszczenie nisz dylatacyjnych
-frezowanie pozostałości papy
WD-28
- deskowanie bloków kotwiących
- betonowanie bloków kotwiących
WD-29A
- zagęszczanie stożka podpora B jezdnia lewa
WD-29
- kosmetyka powierzchni betonowych
- zrywanie izolacji grubej
- frezowanie pozostałości papy
- częściowe rozkucie płyty przejściowej i demontaż zbrojenia płyty przejściowej podpora D strona prawa, badania zasypek
PE-9
- frezowanie pozostałości papy
WD-31+PT KGHM
- przygotowanie do betonowania łożysk
- oczyszczenie szczeliny pomiędzy materacami a ścianą przyczółka PT KGHM, podpora B
PE-10A
- oczyszczenie bloków kotwiących i przygotowanie do betonowania
- kontrolna rozbiórka okładziny murów PE-10B oraz ponowne odtworzenie
- frezowanie pozostałości pap
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11A
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-11B
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-12
- odświeżenie izolacji cienkiej
- profilowanie stożków
- oczyszczanie dylatacji ze styropianu podpora nr 2
WA-2
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy

01.06-07.06.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300-44+600; 44+900-45+600 str. P
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- Stabilizacja podłoża spoiwem na miejscu
- Odhumusowanie
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- zrywanie izolacji grubej
WD-28
- Zbrojenie bloków kotwiących
- Deskowanie bloków kotwiących
WD-29
- częściowe rozkucie płyty przejściowej i demontaż zbrojenia płyty przejściowej podpora D strona prawa
- Kosmetyka powierzchni betonu
- Usunięcie izolacji grubej
WD-29A
- Demontaż desek gzymsowych
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych
- częściowa rozbiórka stożka podpora B strona lewa
PE-10
- Uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- Montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- Usunięcie izolacji grubej
- Miejscowa rozbiórka okładziny murów w celu oceny użytych materiałów
PE-11
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
PE-11A
- uszczelnienie desek gzymsowych
PE-12
- odświeżenie izolacji cienkiej
PE-12A
-Kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
PE-12B
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- utrzymanie i monitoring stanu COR

25.05.-31.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Segregacja odpadów po poprzednim Wykonawcy
- Profilowanie skarp i rowów
- Nasyp
- W-wa technologiczna
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Odhumusowanie
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- zrywanie izolacji grubej
WD-28
- Zbrojenie bloków kotwiących
- Deskowanie bloków kotwiących
WD-29
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
- Demontaż desek gzymsowych
- Kosmetyka powierzchni betonu
- Usunięcie izolacji grubej
WD-29A
- Demontaż desek gzymsowych
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych
WD-31
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora B
PT KGHM
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora A
PE-10
- Uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- Montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- Usunięcie izolacji grubej
- Montaż zbrojenia poprzecznic
PE-12
- Kosmetyka powierzchni betonu
- Uszczelnienie desek gzymsowych
- Czyszczenie desek gzymsowych
PE-12A
-Kosmetyka powierzchni betonu
PE-12B
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-1
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

18.05.-24.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Odhumusowanie
-Profilowanie skarp i rowów
- Roboty rozbiórkowe
- Segregacja odpadów po poprzednim Wykonawcy
- Nasyp
- W-wa technologiczna
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Podbudowa asfaltowa
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- zrywanie izolacji grubej
WD-28
- Zbrojenie bloków kotwiących
- Deskowanie bloków kotwiących
WD-29
- Demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
- Demontaż desek gzymsowych
- Kosmetyka powierzchni betonu
WD-29A
- Demontaż desek gzymsowych
WD-31
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora B
PT KGHM
- Izolacja cienka od strony zasypki podpora A
- Montaż deskowania ustroju nośnego
- Demontaż zbrojenia
PE-10
- Uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- Montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- Usunięcie izolacji grubej
PE-12
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-1
- Kosmetyka powierzchni betonu
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

11.05-17.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe
- Odhumusowanie
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Profilowanie skarp i rowów
- Warstwa technologiczna 0/31,5
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
Roboty mostowe:
PE-8
- przygotowanie dylatacji do betonowania
- demontaż zbrojenia kap
- demontaż krawężników
WD-28
- oczyszczenie zbrojenia bloków kotwiących
- oczyszczenie zbrojenia ścianki zaplecznej
- izolacja cienka skrzydeł
WD-29
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
- demontaż desek gzymsowych
- kosmetyka powierzchni betonu
WD-29A
- demontaż krawężników
WD-31
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
- wykonanie izolacji cienkiej przyczółka B
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
- izolacja cienka od strony zasypki
- montaż deskowania ustroju nośnego
- wykonano rusztowanie pod demontaż zbrojenia wspornika ustroju nośnego
WD-31
- izolacja cienka od strony zasypki
PE-12B
- zrywanie izolacji grubej z ustroju nośnego
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
- odtworzenie izolacji cienkiej podpór
WD-33
- kosmetyka powierzchni betonu
- wykop pod oporniki stożków podpora C
- odtworzenie izolacji cienkiej podpór
PE-10
- rozbiórka materacy w osi C2
- uszczelnienie styku pomiędzy belkami typu T
- montaż deskowania pomiędzy belkami typu T
- zrywanie izolacji grubej
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

04.05-10.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Nasyp
- Wykop
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Roboty rozbiórkowe 44+600 - 44+900
- Profilowanie skarp i rowów
- Profilowanie podbudowy zasadniczej 0/31,5
- Górna w-wa podbudowy zasadniczej
- W-wa wiążąca
- Skropienie i oczyszczenie warstw bitumicznych
- Podbudowa asfaltowa
Roboty mostowe:
WD-28
- oczyszczenie zbrojenia bloków kotwiących
WD-29
- oczyszczenie i częściowy demontaż zbrojenia płyt przejściowych
- demontaż krawężników na ustroju nośnym
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-31
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
- wykonanie izolacji cienkiej przyczółka B
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
- wykonanie izolacji cienkiej przyczółka A
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
WD-33
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-10
- rozbiórka fundamentów w osi C2
- rozbiórka materacy w osi C2
- piaskowanie poprzecznic oś B1 i B2 (styk technologiczny)
- zrywanie izolacji grubej
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy

27.04.-03.05.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Roboty rozbiórkowe 44+600 - 44+900
- Profilowanie podbudowy zasadniczej 0/31,5
- Podbudowa zasadnicza
- Górna w-wa podbudowy zasadniczej
- Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego
- Podbudowa asfaltowa
Roboty mostowe:
WD-29
- oczyszczenie i częściowy demontaż zbrojenia płyt przejściowych
- demontaż krawężników na ustroju nośnym
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-31
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej (w trakcie)
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
- przygotowanie powierzchni przyczółka i fundamentów pod wykonanie izolacji cienkiej
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
WD-33
- kosmetyka powierzchni betonu
PE-10
- rozbiórka fundamentów w osi C2
- rozbiórka materacy w osi C2
- piaskowanie poprzecznic oś B1 i B2 (styk technologiczny)
- zrywanie izolacji grubej
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie desek gzymsowych
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

20.04.-26.04.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Warstwa technologiczna
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
- Roboty rozbiórkowe 44+600 - 44+900
- Profilowanie podbudowy zasadniczej 0/31,5
Roboty mostowe:
WD-29
- oczyszczenie i częściowy demontaż zbrojenia plyt przejściowych
- przygotowanie zbrojenia oczekującego wnęk dylatacyjnych
- demontaż zbrojenia kap chodnikowych
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
WD-32
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
WD-33
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
- betonowanie płyty przejściowej (przyczółek C)
- pielęgnacja wilgotnościowa płyty przejściowej (przyczółek C)
- izolacja cienka płyty przejściowej (przyczółek C)
- przygotowanie ścianki zaplecznej, płyty przejściowej pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej (przyczółek C)
PE-10
- rozbiórka fundamentów w osi C2
- rozbiórka materacy w osi C2
- piaskowanie poprzecznic oś B1 i B2 (styk technologiczny)
- przygotowanie deskowania poprzecznic (zamknięcie pomiędzy belkami prefabrykowanymi) oś B1 i B2
- zrywanie izolacji grubej
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
- uzupełnienie izolacji cienkiej na przyczółkach i filarach
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie desek gzymsowych
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

13.04.-19.04.2020r.
Roboty drogowe:
- Roboty rozbiórkowe - frezowanie
- Roboty rozbiórkowe - kruszywo 0/63
- Roboty rozbiórkowe - georuszt
- Roboty rozbiórkowe - ściek
- Podbudowa z KŁSM
- Podłoże pod nasyp
- Nasyp
- Wywóz odpadów po poprzednim wykonawcy
Roboty mostowe:
PT KGHM
- demontaż zbrojenia
WD-33
- oczyszczenie zbrojenia płyty przejściowej
- deskowanie płyty przejściowej
- uszczelnienie krawężników na ustroju nośnym
- uszczelnienie desek gzymsowych nitka prawa
- uszczelnienie styku asfaltu twardolanego
PE-10
- kosmetyka powierzchni betonu (nitka prawa)
- rozbiórka fundamentów w osi C2
PE-11
- uszczelnienie krawężników
- uszczelnienie styku asfaltu twardolanego
PE-12
- uszczelnienie krawężników
- uszczelnienie styku asfaltu twardolanego
WD-33A
- kosmetyka powierzchni betonu
- uszczelnienie desek gzymsowych
WA-1
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

06.04-12.04.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
- roboty rozbiórkowe w km 44+300 – 45+600
- wykonanie warstwy technologicznej 3+350 – 3+890 na DD13a
- wykonanie podłoża pod nasyp DD13a 0+350 – 0+480, 0+600 – 0+700
- wykonanie podłoża pod nasyp DO 2/1 w km 0+800 – 0+940
- skarpowanie i odmulenie rowów wraz z uzupełnieniem rozmyć skarp 45+800 – 46+300 L+P
- skropienie podbudowy z KŁSM – DD13a w km 0+700 – 1+230
Roboty mostowe:
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie zbrojenia płyty przejściowej (WD-33)
- demontaż zbrojenia PT KGM
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie

30.03.-05.04.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
- roboty rozbiórkowe w km 44+300 – 45+600
- wykonanie podbudowy z KŁSM na DD13a
Roboty mostowe:
- kosmetyka powierzchni betonu
- oczyszczenie zbrojenia płyty przejściowej (WD-33)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiary w terenie
- monitoring osiadań

22.03.-29.03.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Branża mostowa:
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- montaż wagi samochodowej
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

16.03.-22.03.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Branża mostowa:
- kosmetyka powierzchni betonu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- roboty przygotowawcze do montażu wag samochodowych
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

09.03.-15.03.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- montaż wag samochodowych
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

02.03.-08.03.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

24.02.-01.03.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie (w tym monitoring osadzań)

17.02.-23.02.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

10.02.-16.02.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu (w tym roboty poprawkowe po przejazdach pojazdów nienormatywnych)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- naprawa płotków herpetologicznych
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

03.02.-09.02.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu (w tym roboty poprawkowe po przejazdach pojazdów nienormatywnych)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- naprawa płotków herpetologicznych
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

27.01.-02.02.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- organizacja zaplecza budowy
- nadzór środowiskowy
- naprawa płotków herpetologicznych
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie (w tym monitoring osiadań)

20.01-26.01.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- nadzór środowiskowego
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie (w tym monitoring osiadań)

13.01-19.01.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- zabezpieczenie Terenu Budowy
- nadzór środowiskowego
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie (w tym monitoring osiadań)

06.01-12.01.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu/nadzoru środowiskowego
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie (w tym monitoring osiadań)

30.12.2019-05.01.2020r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu/nadzoru środowiskowego
- pełnienie dyżuru i praca poza biurem Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

23.12-29.12.2019r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu środowiskowego
- pełnienie dyżuru i praca poza biurem Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- pomiar w terenie

16.12-22.12.2019r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu środowiskowego
- przygotowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne
- inwentaryzacja stanu istniejącego

09.12-15.12.2019r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu środowiskowego
- inwentaryzacja Terenu Budowy
- przygotowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
- prace kameralne

02.12-08.12.2019r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie Terenu Budowy
- kontynuacja przeglądu środowiskowego
- inwentaryzacja Terenu Budowy
- przygotowywanie Dokumentów Wykonawcy
Geodezja:
-prace kameralne

27.11-01.12.2019r.
Branża drogowa:
- utrzymanie wprowadzonych Czasowych Organizacji Ruchu
Pozostałe:
- przejęcie i utrzymanie Terenu Budowy
- rozpoczęcie przeglądu środowiskowego
- rozpoczęcie inwentaryzacji Terenu Budowy
- przygotowywanie Dokumentów Wykonawcy

29.11.2019r.

W dniu 27.11.2019r. został podpisany Protokół przekazania prawa dostępu do Placu Budowy dla wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Kontynuacja inwestycji: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól –Legnica (A4),, zadanie III: odcinek od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok 14,40 km tj. od km 33+300 do km 47+678,08'' między konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider), Masfalt Sp. z o.o. oraz Drogomex Sp. z o.o. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

20.11.2019r.

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider), Masfalt Sp. z o.o. oraz Drogomex Sp. z o.o. na zakończenie robót na odcinku drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. To ostatni brakujący odcinek S3 pomiędzy Bolkowem w województwie dolnośląskim a Szczecinem w województwie zachodniopomorskim.
Wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r. Prace na odcinku o długości ok. 14,4 km zrealizuje konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider), Masfalt Sp. z o.o. oraz Drogomex SP. z o.o. (partnerzy). Wartość umowy to ok. 228,4 mln zł.

Link do oficjalnej informacji na stronie GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35875/Umowa-na-dokonczenie-S3-podpisana

07.10.2019r.

Wskazaliśmy najkorzystniejszą ofertę na dokończenie S3 koło Lubina.

Oferta złożona przez konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider), Masfalt Sp. z o.o. oraz Drogomex Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza w przetargu na dokończenie prac na odcinku S3 pomiędzy węzłami Kaźmierzów i Lubin Północ. Wartość oferty to ok. 228,4 mln zł.

Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań i zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zostanie podpisana jeszcze w IV kwartale 2019 r. Wykonawca, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, na realizację zadania będzie miał 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu zimowego).

Link do aktualności na stronie GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35264/Wskazalismy-najkorzystniejsza-ofert...

17.09.2019r.

W dniu 16.09.2019r. Zamawiający otworzył koperty z ofertami złożonymi na Kontynuacje Inwestycji: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)
Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok km 47+678,00.

Zamawiający jest w trakcie wyboru Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z WYKONAWCĄ ZAD.III

W DNIU 29.04.2018 Zamawiający odstąpił od umowy GDDKiA O/WR I-2/PO/179/R/1-4/2013 z dnia 22 grudnia 2014r. z Wykonawcą, na wykonanie zadania ,,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.’’ Odstąpienie zostało dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

POWOŁANIE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ
Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu powołał Zarządzeniem nr 15 z dnia 29.04.2019r. Komisję Inwentaryzacyjną. Celem Komisji jest ustalenie zakresu i jakości robót oraz prac projektowych wykonanych w ramach realizacji umowy GDDKiA O/WR i-2/PO/179/R/I-4/2013 z dnia 22.12.2014r. Komisja Inwentaryzacyjna rozpoczęła prace z dniem 30.04.2019r. zgodnie z regulaminem Pracy Komisji Inwentaryzacyjnej. W chwili obecnej powstaje Raport z Prac Komisji Inwentaryzacyjnej.

W chwili obecnej Zamawiający przygotowuje przetarg na wykonanie robót zabezpieczających drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

07.05.2019r.

Informacja dla podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji GDDKiA

GDDKiA uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę „Serwis dla podwykonawców”, w której znajdują się informację o procedurach płatności, wzory wniosków, oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skut...

26.11 - 02.12.2018
Branża drogowa – wykonane prace
- Wykonywanie nasypów [m3] 3 666
- Wykonywanie GWN [m3] 3 887
- Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 3 748
- Podbudowa pomocnicza / warstwa technologiczna [m2] 4 420
- Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2] 14 988
- Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 [m2] 440
- Warstwa poślizgowa [m2] 1 500
- Wypełnienie georusztu – kruszywo 0,63 [m3] 1 500
- Układanie geowłókniny separującej [m2] 1 500
- Drenaż francuski [m] 700
- Pobocze – kruszywo [m3] 260
Branża mostowa – wykonane prace
- WA-2 próbne obciążenie JL
- WA-1 próbne obciążenie JL
- WD-33A próbne obciążenie, montaż barier
- PE-12 wykonanie asfaltu lanego, betonowanie kap chodnikowych
- PE-11 wykonanie asfaltu lanego, betonowanie kap chodnikowych
- PE-10 betonowanie fundamentów w osi C1-1,2 - etap 1
- WD-33 zbrojenie, szalowanie i betonowanie progu pod płytę przejściową w osi C
- WD-29 betonowanie progów pod płyty przejściowe JP
Sprzęt na placu budowy

Spycharka 6
Równiarka 2
Ładowarka 8
Koparko – ładowarka 7
Koparka kołowa 26
Koparka gąsienicowa 7
Walec gładki 7
Walec gumowy 6
Auto ciężarowe z HDS 1
Wozidło 27
Samochód czteroosiowy 45
Minikoparka 4
Ciągnik siodłowy z naczepą 68
Betonowóz 4
Pompa do betonu 1
Dźwig 2
Rozściełacz masy bitumcznej 2
Podnośnik koszowy 2
Zagęszczarka 3
Ubijak 1
Skraplarka 1
RAZEM 230

19-25.11.2018
Branża drogowa – wykonane prace
- Wykonywanie nasypów [m3] 360
- Wykonywanie GWN [m3] 1 800
- Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 260
- Podbudowa pomocnicza / warstwa technologiczna [m2] 3 120
- Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2] 31 800
- Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 [m2] 2 308
- Warstwa wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2] 2 847
- Nawierzchnia z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 [m2] 6 211
- Warstwa poślizgowa [m2] 260
- Warstwa odprężająca [m2] 130
- Wypełnienie georusztu – kruszywo 0,63 [m3] 14 200
- Drenaż francuski [m] 1 000
- Pobocze – kruszywo [m3] 3 500

Branża mostowa – wykonane prace
- WD-29 zbrojenie dylatacji w osi A1 i B1
- WD-30 profilowanie stożków, beton kap chodnikowych
- PE-10 chudy beton w osi C1, - montaż belek typu „T”, przygotowanie powierzchni pod hydrofobizacje
- PE-11 beton kap chodnikowych JP, beton dylatacji, zbrojenie kap chodnikowych JL
- PE-12 beton kap chodnikowych JP, zbrojenie, szalowanie i beton dylatacji,zbrojenie kap chodnikowych JL
- WA-1 ułożenie SMA, montaż barier
- WA-2 ułożenie SMA
- WD-33A ułożenie SMA
- WD-28 naprawy zgodnie z Programem Naprawczym
- WD-27 odtworzenie krawężników zanikających
- WD-33 zasypki z gruntu zbrojonego podpora C

Sprzęt na placu budowy
Spycharka 6
Równiarka 2
Ładowarka 8
Koparko - ładowarka 7
Koparka kołowa 26
Koparka gąsienicowa 9
Walec gładki 7
Walec gumowy 6
Auto ciężarowe z HDS 1
Wozidło 27
Samochód czteroosiowy 45
Minikoparka 4
Ciągnik siodłowy z naczepą 68
Betonowóz 4
Pompa do betonu 1
Dźwig 2
Rozściełacz masy bitumcznej 2
Podnośnik koszowy 2
Zagęszczarka 3
Ubijak 1
Skraplarka 1
RAZEM 232

22.10 - 28.10.2018
• Branża drogowa
Wykonywanie nasypów [m3] 2 003
Wykonywanie GWN [m3] 2 048
Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 2 254
Podbudowa pomocnicza / warstwa technologiczna [m2] 130
Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2] 2 430
Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 [m2] 840
Warstwa wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2] 10 961
Podbudowa zasadnicza z AC 22P 50/70 [m2] 8 294
Warstwa mrozoochronna [m2] 390
Warstwa odprężającej [m2] 2 912
Układanie georusztu - materac na szkodach górni. [m2] 3 783
Układanie geowłókniny separującej [m2] 15 500
Ściek ślizgowy [m] 848
• Branża mostowa
WD-26 umocnienie stożków
PE-11 wykonanie płyt przejściowych
PE-12 zasypki z gruntu zbrojonego, wykonanie progów pod płyty przejściowe, izolacja gruba pod kapami
WA-1 wykonanie asfaltu twardolanego, wykonanie krawężników zanikających JP
• Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna
Węzeł Lubin Północ
- Kable i fundamenty oświetleniowe
- Stawianie słupów oświetleniowych (37 szt.)

Węzeł Polkowice
- Fundamenty oświetleniowe
- Stawianie słupów oświetleniowych

Węzeł Kaźmierzów
- Fundamenty oświetleniowe
- Stawianie słupów oświetleniowych

Branża teletechniczna

Węzeł Kaźmierzów 34+700 - kanalizacja teletechniczna

Branża hydrotechniczna

- Zbiornik Z1, Z2:
- umacnianie skarp

- Zbiornik Z3:
- umocnienia dna zbiornika

- Zbiornik Z4, Z5:
- kontrukcja dna zbiornika

- Zbiornik Z7
- profilacja skarp
- wykop zbiornika

- Zbiornik Z13
- umocnienie dna zbiornika

- Zbiornik Z14:
- prace przygotowawcze

- Zbiornik Z15
- wykop zbiornika
- odwodnienie wykopu

- Zbiornik Z16:
- profilacja skarp
- prace przy rampach zjazdowych

- Zbiornik Z17:
- prace przy rampach zjazdowych
• Sprzęt na placu budowy
Sprzęt / maszyny
Spycharka 6
Równiarka 2
Ładowarka 5
Koparko - ładowarka 8
Koparka kołowa 18
Koparka gąsienicowa 12
Walec okołkowany 2
Walec gładki 6
Walec gumowy 6
Auto ciężarowe z HDS 0
Wozidło 17
Samochód czteroosiowy 56
Minikoparka 1
Ciągnik z beczką, szczotką 2
Ciągnik siodłowy z naczepą 62
Betonowóz 7
Pompa do betonu 2
Walec do MMA 5
Dźwig 0
Wózek teleskopowy 0
Rozściełacz masy bitumcznej 2
Podnośnik koszowy 1
Zagęszczarka 3
Ubijak 0
Skraplarka 1
RAZEM 224

19.09 – 23.09.2018
Branża drogowa
• Wykonywanie nasypów [m3] 8 278
• Wykonywanie GWN [m3] 624
• Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 3 064
• Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 [m2] 11 737
• "Warst. wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2] 28 136
• Nawierz. z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 - 4 cm [m2] 5 850
• Warstwa poślizgowa [m2] 2 431
• Wykonywanie przepustów [mb] 28
Branża mostowa
• WA-2 demontaż podparcia ustroju nośnego 1-2 JP, przygotowanie wnęk dylatacyjnych
• WA-1 montaż dylatacji JP, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych
• WD-33A dozbrajanie dylatacji, montaż krawężników
• PE-12 montaż taśm dylatacyjnych, montaż blach osłonowych, szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego
• PE-11 montaż taśm dylatacyjnych, montaż blach osłonowych
• PE-10 betonowanie dylatacji
• WD-33 ściek przykrawężnikowy i osadzanie wpustów
• WD-32 ściek przykrawężnikowy i osadzanie wpustów
• WD-31 / PT KGHM zbrojenie i szalowanie ścian bocznych podpora A, betonowanie ścian bocznych podpora A
• WD-29 szalowanie murków oporowych
• WD-25A montaż korków betonowych
• PMZ-1 i 2 umocnienie wlotu i wylotu geokratą
• WD-30 zbrojenie kap chodnikowych, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, szalowanie murków oporowych, układanie papy pod kapy chodnikowe
Sprzęt na placu budowy
o Spycharka 6
o Równiarka 2
o Ładowarka 4
o Koparko - ładowarka 3
o Koparka kołowa 20
o "Koparka gąsienicowa" 11
o "Walec okołkowany" 2
o Walec gładki 6
o Walec gumowy 8
o Wozidło 8
o Samochód czteroosiowy 56
o Minikoparka 2
o Ciągnik z beczką, szczotką 6
o Ciągnik siodłowy z naczepą 76
o Betonowóz 3
o Pompa do betonu 1
o Walec do MMA 11
o Dźwig 3
o Rozściełacz do masy bitumcznej 5
o Podnośnik koszowy 1
o Zagęszczarka 5
o Skraplarka 1
RAZEM 240

10.09.-16.09.2018
Branża drogowa
• Wykonywanie nasypów [m3] 12 091
• Wykonywanie GWN [m3] 1 183
• Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 2 491
• Podbudowa pomocnicza / warstwa technologiczna [m2] 364
• Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2] 975
• Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 [m2] 10 076
• Warst. wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2] 6 002
• Nawierz. z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 - 4 cm [m2] 1 517
• Warstwa mrozoochronna [m2] 598
• Warstwa poślizgowa [m2] 1 400
• Układa. georusztu - materac na szkodach górni. [m2] 11 500
• Ściek trójkątny monolityczny [mb] 300
• Ściek ślizgowy [mb] 2 050
Branża mostowa
• WA-2 demontaż podparcia ustroju nośnego 1-2 JP
• WA-1 montaż desek gzymsowych na skrzydłach JP
• WD-33A Betonowanie płyt przejściowych
• PE-11 rozszalowanie ustroju nośnego
• PE-10 Betonowanie fundamentów podpora B2.1 B2.2 i B2.3 etap II, szalowanie dylatacji, zbrojenie poprzecznic
• WD-33 montaż wpustów
• WD-31 Zbrojenie skrzydła
• WD-30 Wykonanie izolacji grubej pod kapami, zbrojenie kap chodnikowych
• WD-29 formowanie stożków, zbrojenie i szalunek progu pod płytę przejściową
• WD-29A zbrojenie płyty przejściowej
• WD-26 montaż koszy wpustów mostowych
• WD-25A Wykonanie kapy chodnikowej w pasie rozdziału, montaż koszy wpustów mostowych
• PMZ-1 umocnienie wlotu i wylotu geokratą
• PMZ-2 umocnienie wlotu i wylotu geokratą
Sprzęt na placu budowy
-Spycharka 6
-Równiarka 2
-Ładowarka 4
-Koparko - ładowarka 4
-Koparka kołowa 20
-"Koparka gąsienicowa" 11
-"Walec okołkowany" 2
-Walec gładki 6
-Walec gumowy 8
-Wozidło 8
-Samochód czteroosiowy 57
-Minikoparka 2
-Ciągnik z beczką, szczotką 6
-Ciągnik siodłowy z naczepą 76
-Walec do MMA 11
-Dźwig 3
-Rozściełacz do masy bitumcznej 4
-Podnośnik koszowy 1
-Zagęszczarka 5
-Ubijak 2
-Skraplarka 1
RAZEM 239

03.09-09.09.2018
Branża drogowa
• Wykonywanie nasypów [m3] 5 476
• Wykonywanie GWN [m3] 5 447
• Wykonywanie wykopów / rowów [m3] 2 391
• Podbudowa pomocnicza / warstwa technologi. [m2] 5 100
• Podbudowa zasadnicza - kruszywowa [m2] 43 663
• Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 - 16 cm [m2] 1 331
• Warst. wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 [m2] 2 379
• Warstwa mrozoochronna [m2] 299
• Nawierz. z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 - 4 cm [m2] 864
• Warstwa poślizgowa [m2] 10 600
• Układa. georusztu - materac na szkodach górni. [m2] 11 100
• Układanie geowłókniny separującej [m2] 1 300
Branża mostowa
• Obiekt WD-33A - Montaż dylatacji, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, chudy beton pod płyty przejściowe
• Obiekt PE-11 - Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego JL
• Obiekt PE-12 - wykonanie izolacji cienkiej
• Obiekt WA-1 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach JP
• Obiekt WA-2 - Betonowanie ścianki zapalecznej podpora 1 JP, demontaż podparcia ustroju nośnego 1-2 JP, śrutowanie płyty ustroju nośnego JP, zbrojenie kap chodnikowych
• Obiekt WD-33 - wykonanie granitowego ścieku przykrawężnikowego
• Obiekt WA-32 - montaż krawężnika zanikającego, wykonanie granitowego ścieku przykrawężnikowego
• Obiekt WD-31 - Zbrojenie korpusu podpora B JL, wykonanie zasypek z gruntu zbrojonego podpora A
• Obiekt PT KGHM - Szalowanie ściany korpusu podpora A JL, betonowanie ściany korpusu podpora A JL
• Obiekt PE-9 - śrutowanie płyty ustroju nośnego
• Obiekt WD-26 - montaż schodów skarpowych, Wykonanie nawierzchni SMA, Próbne obciążenie
• Obiekt WD-29A - usuwanie izolacji grubej
• Przepusty - prefabrykacja zbrojenia wlotów i wylotów
Sprzęt na placu budowy
o Spycharka 6
o Równiarka 2
o Ładowarka 4
o Koparko - ładowarka 2
o Koparka kołowa 19
o "Koparka gąsienicowa" 9
o "Walec okołkowany" 2
o Walec gładki 8
o Walec gumowy 8
o Auto ciężarowe z HDS 1
o Wozidło 8
o Samochód czteroosiowy 58
o Minikoparka 2
o Ciągnik z beczką, szczotką 6
o Ciągnik siodłowy z naczepą 73
o Walec do MMA 10
o Dźwig 3
o Wózek teleskopowy 0
o Rozściełacz do masy bitumcznej 4
o Podnośnik koszowy 1
o Zagęszczarka 2
o Ubijak 2
RAZEM 230

06.08.2018 – 12.08.2018

Branża drogowa

 • Wykonywanie nasypów                                                     16 538 m3
 • Wykonywanie GWN                                                           2 160 m3
 • Wykonywanie wykopów / rowów                                        2 682 m3
 • Podbudowa zasadnicza - kruszywowa                              2 791 m3
 • Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 - 16 cm             13 173 m3
 • Warstwa wiążąca z AC 16W PMB 25/55-60 - 10 cm         18 164 m3
 • Układanie georusztu, materac na szkodach górniczych    11 700 m3
 • Wykonywanie warstwy odprężającej                                  14 700 m3
 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej                             3 641 m3
 • Wykonywanie warstwy poślizgowej                                    2 000 m3
 • Wykonywanie geowłókniny separującej                            13 000 m3

       Branża mostowa

 • Obiekt WD-25A - montaż barier
 • Obiekt WD-26 - montaż barier
 • Obiekt WD-27 - beton kap na skrzydłach
 • Obiekt WD-29A - Chudy beton pod płyty przejściowe, profilowanie stożków, przygotowanie powierzchni pod beton podkładowy
 • Obiekt WD-32 - Drenaż i osadzenie wpustów
 • Obiekt PE-10 - zbrojenie i szalunek fundamentu w osi B2.4, zbrojenie stref zakotwień oś A1, montaż bloczków oporowych
 • Obiekt PE-11 - Beton ustroju nośnego jP, szalowanie ustroju nośnego JP, montaż łożysk,

szalowanie i zbrojenie poprzecznic

 • Obiekt PE-12 - rozszalowanie korpusu oś 2 JL, montaż łożysk,  szalowanie i zbrojenie poprzecznic
 • Obiekt WD-33A - zwrot elementów szalunkowych,  przygotowanie powierzchni pod izolację grubą, przygotowanie styku stref zakotwień
 • Obiekt WA-1 - Beton kap przy dylatacjach, Twardolany, Drenaż i osadzenie wpustów, Odwodnienie obiektu DWD, zbrojenie, szalowanie i betonowanie dylatacji, wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego JL, montaż desek gzymsowych, frezowanie ustroju nośnego JP, zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach, demontaż szalunków dylatacji, profilowanie stożków, montaż krawężników za obiektem
 • Obiekt WA-2 - Zbrojenie, krawężniki, deski gzymsowe przęsła 4-3, 3-2,2-1, Beton kap chodnikowych j/w, beton dylatacji 4,3, montaż dylatacji w osi 1,  szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego  1-2 JP, profilowanie stożków, montaż zbrojenia kap chodnikowych JL,  szalowanie i zbrojenie dylatacji podpora 1

Sprzęt / maszyny

Spycharka 6

Równiarka 2

Ładowarka 8

Koparko - ładowarka 3

Koparka kołowa 18

"Koparka gąsienicowa" 10

"Walec okołkowany"  2

Walec gładki 7

Walec gumowy 6

Wozidło 6

Samochód czteroosiowy 56

Minikoparka 3

Ciągnik z beczką, szczotką 5

Ciągnik siodłowy z naczepą 76

Walec do MMA10

Dźwig 5

Rozściełacz do masy bitumcznej 6

Zagęszczarka 2

Ubijak 1

 

RAZEM 232

30.07.2018

BRANŻA DROGOWA

 1. Wykonywanie nasypów              23 936 m3
 2. Wykonywanie GWN      6 393 m
 3. Wykonywanie wykopów rowów / wykopów    9 194 m3
 4. Wykonanie podbudowy pomocniczej   1 100 m2
 5. Wykonanie podbudowy zasadniczej     18 557 m2
 6. Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/50               1 170 m2
 7. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W PMB 25/55-60 17 381 m2
 8. Układanie georusztu, układanie geotekstyliów, materac na szkodach górniczych 19 200 m2
 9. Wykonywanie warstwy odprężającej   8 000 m2
 10. Wykonywanie warstwy poślizgowej      7 200 m2
 11. Układanie korytek ściekowych 105 mb
 12. Wykonywanie geowłókniny separującej             10 600 m2

BRANŻA MOSTOWA

1.Obiekt WD-27

- wykonanie drenażu na ustrojach

2.Obiekt WD-29

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora C/D1

3.Obiekt WD-31

4.Obiekt PE-10

- przygotowanie podłoża pod beton podkładowy oś B2 segment IV-VI

- montaż bloczków oporowych

- beton podkładowy oś B2 segment IV-VI

- zbrojenie stref zakotwień oś A1

- zbrojenie fundamentu B2.4

5.Obiekt PMZ-5

6.Obiekt WD-33A

- wykonanie iniekcji

- zwrot elementów szalunkowych

7.Obiekt PE-11

- betonowanie ciosów

- rozszalowanie korpusu

- szalowanie ustroju nośnego JP

-piaskowanie styków

- montaż łożysk

8.Obiekt PE-12

- betonowanie ciosów podłożyskowych

- szalowanie korpusu oś 2 JL

- rozszalowanie korpusu oś 2 JL

- szalowanie ciosów podłożyskowych

- montaż łożysk

9.Obiekt WA-1

- zbrojenie i szalowanie dylatacji

- montaż odwodnienia jezdnia lewa

- wykonanie izolacji grubej ustroju nośnego JL

- betonowanie dylatacji

10.Obiekt WA-2

- szalowanie i zbrojenie ustroju 1-2 JP

- rozszalowanie ustroju nośnego 1-2 JL

- profilowanie stożków

- zbrojenie i szalowanie dylatacji

-montaż dylatacji

- wykonanie izolacji grubej pod kapami

- Montaż zbrojenia kap chodnikowych JL

11.WD-26

12.WD-33

- wykonanie asfaltu twardolanego

13. WD-32

- wykonanie drenażu na ustrojach

 

SPRZĘT NA PLACU BUDOWY

ROBOTY DROGOWE

1.Spycharka6

2.Równiarka2

3.Ładowarka3

4.Koparko-ładowarka1

5.Koparka kołowa7

6.Koparka gąsienicowa10

7.Walec okołkowany2

8.Walec gładki7

9.Walec gumowy6

10.Wozidło6

11.Samochód czteroosiowy47

12.Ciągnik z beczką, szczorką3

13.Ciągnik siodłowy z naczepą66

14.Walec do MMA5

15.Rozściełacz do masy bitumicznej2

16.Zagęszczarka1

17.Skraplarka1

       RAZEM175

ROBOTY MOSTOWE

1.Ładowarka2

2.Koparko - ładowarka2

3.Koparka kołowa1

4.Betonowóz12

7.Pompa do betonu3

8.Dźwig5

RAZEM25

 

URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.Koparka kołowa4

2.Zagęszczarka5

3.Ubijak1

4.Koparko-ładowarka2

5.Minikoparka2

RAZEM15

RAZEM (wszystkie branże)215

 

23.07.2018

BRANŻA DROGOWA

 1. Wykonywanie nasypów              15 860 m3
 2. Wykonywanie GWN      3 110 m3
 3. Wykonywanie wykopów rowów / wykopów    3 930 m3
 4. Wykonanie podbudowy pomocniczej   7 280 m2
 5. Wykonanie podbudowy zasadniczej     46 900 m2
 6. Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/50               19 430 m2
 7. Wykonanie podbudowy technologicznej            890 m2
 8. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W PMB 25/55-60 2 000 m2
 9. Układanie georusztu, układanie geotekstyliów, materac na szkodach górniczych 10 700 m2
 10. Wykonywanie warstwy odprężającej   5 800 m2
 11. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej           3 640 m2
 12. Wykonywanie warstwy poślizgowej JL 14 400 m2
 13. Wykonanie warstwy podbudowy MMA              2 450 m2

BRANŻA MOSTOWA

 1. Obiekt WD-27

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach

2.Obiekt WD-29A

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora B

- szalowanie wnęk dylatacyjnych

3. Obiekt WD-29

- montaż i dozbrajanie dylatacji

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora B

4. Obiekt WD-31

- szalowanie korpusu podpora B jezdnia prawa

5. Obiekt PE-10

- montaż desek gzymsowych ;

- montaż bloczków muru oporowego ;

- zbrojenie fundamentu B2 ;

- zbrojenie i szalowanie wnęk stref zakotwień ;

- betonowanie wnęk stref zakotwień i fundamentu oś B2 segment I i II ;

- przygotowanie podłoża pod beton podkładowy oś B2 segment IV-VI;

6. Obiekt PMZ-5

- zasypka skrzydeł wlotu i wylotu

7. Obiekt WD-33A

- rozszalowanie ustroju nośnego

8. Obiekt PE-11

- szalowanie korpusów 1 i 2 jezdnia lewa

- betonowanie korpusu

9. Obiekt PE-12

- szalowanie korpusu podpora 2 jezdnia lewa

- betonowanie korpusu podpora 1 jezdnia lewa

10. Obiekt WA-1

- zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora 3 JP

- montaż dylatacji

- betonowanie murków oporowych

- betonowanie kap chodnikowych

- betonowanie płyt przejściowych

- betonowanie ścianki zaplecznej

- wykonanie izolacji cienkiej płyty przejściowej

- wykonanie izolacji grubej ścianki zaplecznej podpora 1

- piaskowanie wnęk dylatacyjnych

- szalowanie dylatacji oś 1 i 2

- dozbrajanie dylatacji oś 2

- Deskowanie i zbrojenie dylatacji oś 2

- Deskowanie dylatacji oś1

11. Obiekt WA-2

-Szalowanie, zbrojenie ustroju nośnego 1-2 JP

- szalowanie ścianki zaplecznej

- rozszalowanie ustroju nośnego 1-2 JL

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych

- betonowanie wnęk stref zakotwień

- betonowanie murków oporowych

- betonowanie płyt przejściowych podpora 1

- betonowanie kap chodnikowych

- betonowanie ścianki zaplecznej

- zbrojenie płyt przejściowych

- profilowanie stożków

- montaż dylatacji

- Deskowanie ustroju nośnego jezdnia prawa

- Zbrojenie i szalunek dylatacji w osi 4,3,2

 

Urządzenia infrastruktury technicznej

 1. Branża elektroenergetyczna

- Wykonywanie oświetlenia Węzeł Lubin Północ

- Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe

- Roboty ziemne przy fundamentach

 1. Branża teletechniczna

- Budowa kanału technologicznego

- Montaż studni kablowych: 46+600–47+688

 1. Branża instalacyjna

- Wykonanie wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej (na odcinku Mirbudu) - MOP Polkowice

- Regulacja kratek 47+500 - 47+550

- Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami

- kanał DA6 34+800 - 35+100

- Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami

- kanał DA12 37+800

- Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami -kanał DB3 44+000

Sprzęt na placu budowy –

ROBOTY DROGOWE

1.Spycharka7

2.Równiarka3

3.Ładowarka2

4.Koparko-ładowarka2

5.Koparka kołowa7

6.Koparka gąsienicowa9

7.Walec okołkowany2

8.Walec gładki6

9.Walec gumowy6

10.Wozidło7

11.Samochód czteroosiowy33

12.Ciągnik z beczką, szczorką4

13.Ciągnik siodłowy z naczepą87

14.Walec do MMA11

15.Rozściełacz do masy bitumicznej4

16.Zagęszczarka2

17.Skraplarka2

RAZEM194

Roboty mostowe

1.Ładowarka3

2.Koparko – ładowarka2

3.Koparka kołowa1

4.Betonowóz5

5.Pompa do betonu2

6.Dźwig4

RAZEM17

Urządzenia infrastruktury technicznej

1.Koparka kołowa4

2.Zagęszczarka3

3.Ubijak3

4.Koparko-ładowarka2

5.Minikoparka1

RAZEM13

RAZEM (wszystkie branże)226

16.07.2018

BRANŻA DROGOWA

 1. Wykonywanie nasypów              16 728 m3
 2. Wykonywanie GWN      2 522 m3
 3. Wykonywanie wykopów rowów / wykopów    2 988 m3
 4. Wykonanie podbudowy pomocniczej   18 060 m2
 5. Wykonanie podbudowy zasadniczej     28 170 m2
 6. Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/50               13 915 m2
 7. Układanie georusztu, materac na szkodach górniczych 23 000 m2
 8. Wykonywanie warstwy odprężającej   4 400 m2
 9. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej           300 m2

 

BRANŻA MOSTOWA

1.Obiekt WD-27

- zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach

2. Obiekt WD-29A

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora B

- szalowanie wnęk dylatacyjnych

3.Obiekt WD-29

- montaż dylatacji

- dozbrajanie dylatacji

4. Obiekt WD-31

5.Obiekt PE-10

- montaż desek gzymsowych

- montaż bloczków muru oporowego

- zbrojenie fundamentu B2

- zbrojenie i szalowanie wnęk stref zakotwień

6. Obiekt PMZ-5

- zasypka skrzydeł wlotu i wylotu

7. Obiekt WD-33A

- rozszalowanie boków wspornika ustroju

- sprężanie ustroju nośnego

8. Obiekt PE-11

- szalowanie korpusów 1 i 2 jezdnia lewa

- betonowanie korpusu

9. Obiekt PE-12

- szalowanie korpusów

- betonowanie korpusu

10. Obiekt WA-1

- betonowanie murków oporowych

- zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora 3 JP

- betonowanie płyt przejściowych i ścianki zaplecznej

- montaż dylatacji

11. Obiekt WA-2

- Szalowanie, zbrojenie ustroju nośnego 1-2 JP

- rozszalowanie ustroju nośnego 1-2 JP

- wykonanie izolacji płyt przejściowych pod. 4

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych

- sprężanie ustroju nośnego 1-2 jezdnia lewa

- betonowanie murków oporowych

- betonowanie płyt przejściowych podpora 1

- zbrojenie i szalowanie wnęk stref zakotwień

- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora 1

- profilowanie stożków

Branża elektroenergetyczna

- wykonywanie oświetlenia Węzeł Lubin Północ

- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe

- roboty ziemne przy fundamentach

Branża teletechniczna

- montaż studni telekomunikacyjnych WA-1 - WA-2

Branża instalacyjna

- Montaż studni kaskadowych - 43+000

- Wykonanie zasypki przy studniach kaskadowych kanał 11 WD29 - 37+700

- Wykonanie zasypki przy studniach kaskadowych kanał 11 WD29A - 37+751,20

- Regulacja kratek żeliwnych na wpustach - 47+150 - 47+500 WA1-WA2 w. Kaźmierzów

- Prace przy sieci wodociągowej - MOP Polkowice - 33+150 - 33+300

- Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami - kanał DA6 - 34+800+35+100

- Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami - kanał DA12 - 37+800

Sprzęt na placu budowy

ROBOTY DROGOWE

1.Spycharka7

2.Równiarka3

3.Ładowarka2

4.Koparko-ładowarka2

5.Koparka kołowa7

6.Koparka gąsienicowa9

7.Walec okołkowany2

8.Walec gładki6

9.Walec gumowy6

10.Wozidło7

11.Samochód czteroosiowy33

12.Ciągnik z beczką, szczorką4

13.Ciągnik siodłowy z naczepą87

14.Walec do MMA11

15.Rozściełacz do masy4

16.Zagęszczarka2

17.Skraplarka2

RAZEM194

ROBOTY MOSTOWE

1.Ładowarka3

2.Betonowóz5

3.Pompa do betonu1

4.Koparka kołowa3

5.Zagęszczarka3

6.Dźwig4

RAZEM19

URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.Koparka kołowa4

2.Zagęszczarka3

3.Ubijak3

4.Koparko-ładowarka2

5.Minikoparka1

RAZEM13

RAZEM (wszystkie branże)223

 

09.07.2018

BRANŻA DROGOWA

1. Wykonywanie nasypów18 494 m3

2. Wykonywanie GWN4 485 m3

3. Wykonywanie wykopów rowów / wykopów4 381 m2

4. Wykonanie podbudowy pomocniczej7 180 m2

5. Wykonanie podbudowy zasadniczej5 150 m2

6. Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/508 436

7. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W PMB 25/55-6029 159 m2

8. Ściek ślizgowy393 m

9. Układanie geoteksytlii25 600 m2

10. Wykonywanie warstwy poślizgowej17 700 m2

11. Wykonywanie warstwy odprężającej18 800 m2

 

BRANŻA MOSTOWA

1. Obiekt WD-27

- Montaż krawężników i zbrojenie kap chodnikowych podpora A

2. Obiekt WD-29A

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora B

3. Obiekt WD-29

- zasypki z gruntu zbrojonego podpora A,

- Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi,

- Montaż dylatacji BBR

4. Obiekt WD-31

- zbrojenie i szalunek fundamentu B

- betonowanie fundamentu podpora B jezdnia lewa

5. Obiekt PE-10

- montaż desek gzymsowych

- wykonanie murów oporowych

- wykonanie izolacji cienkiej płyty odciążającej,

- wykonanie murów oporowych,

- zbrojenie stref zakotwień,

- zbrojenie fundamentów B2

6. Obiekt PMZ-5

- szalowanie skrzydeł wlotu i wylotu, zasypka

7. Obiekt WD-33A

- zbrojenie ustroju nośnego A-B

- przygotowanie do betonu ustroju nośnego A-B

- beton ustroju nośnego A-B

- przygotowanie ustroju do sprężenia

8. Obiekt PE-11

- szalunek i zbrojenia ustroju nośnego JP

- zbrojenie korpusów jezdnia Lewa

9. Obiekt PE-12

- szalowanie korpusu 2 jezdnia prawa

- betonowanie korpusu 2 jezdnia prawa

10. Obiekt WA-1

- szalunek ścianki zaplecznej podpora 3,

- chudy beton pod płyty przejściowe pod. 1-3 JL,

- zbrojenie płyty przejściowej podpora 1-3 JL,

- montaż desek gzymsowych

- zbrojenie kap chodnikowych,

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych jezdnia lewa

- szalowanie murków oporowych

- beton ścianki zaplecznej podpora 3 JP

11. Obiekt WA-2

- szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego 1-2, chudy

- beton pod płyty przejściowe podpora 1-3 JL

- Betonowanie ustroju nośnego 1-2

- Zbrojenie płyty przejściowej

 

Sprzęt na placu budowy – roboty drogowe

1.Spycharka7

2.Równiarka3

3.Ładowarka2

4.Koparko-ładowarka2

5.Koparka kołowa6

6.Koparka gąsienicowa9

7.Walec okołkowany2

8.Walec gładki6

9.Walec gumowy6

10.Wozidło6

11.Samochód czteroosiowy33

12.Ciągnik z beczką, szczorką4

13.Ciągnik siodłowy z naczepą86

14.Walec do MMA11

15.Rozściełacz do masy4

16.Zagęszczarka2

17.Skraplarka2

RAZEM191

 

Sprzęt na placu budowy – roboty mostowe

1.Ładowarka3

2.Betonowóz5

3.Pompa do betonu1

4.Koparka kołowa3

5.Zagęszczarka3

6.Dźwig3

RAZEM18

02.07.2018

Branża drogowa

           Opis wykonanych prac / lokalizacja                      Wykonano

1.    Wykonywanie nasypów                                                   7 116

        DD13A – 3+190 – 3+700                                                770

        43+000 – 43+189                                                            1 760

        43+700 – 43+900                                                            78

        WD-29 – WD-30                                                              1 500

        45+500 – 45+600                                                             58

        44+500 – 45+100                                                             2 950   

2.    Wykonywanie GWN                                                          4 490

        42+900 – 43+189                                                             1 150

        43+900 – 44+100                                                              490

        47+172 – 47+418                                                             2 850

3.    Wykonywanie wykopów rowów / wykopów     3 380

        39+850 – 39+950                                                             200

        Zbiornik z14                                                                      260

        Zbiornik z15                                                                      800

        DD13A – 3+190 – 3+700                                                  920

        DD3A                                                                                1 000

        WD-29 – WD-30                                                              200

4.    Wykonanie podbudowy pomocniczej                               4 300

        47+172 – 47+400                                                             2 950

        42+900 – 43+050                                                             1 350

5.    Wykonanie podbudowy zasadniczej                                 4 200

        42+900 – 43+189                                                             4 200

6.    Wykonanie podbudowy z AC 22P 35/50                          31 720

        40+300 - 41+120                                                              7 450

        41+650 – 42+600                                                             15 200

        42+880 – 43+150                                                             4 120

        Łącznica BC – 0+023 – 0+250                                          4 950

       

7. Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W PMB 25/55-60          4 600

        Łącznica C                                                                              900

        Łącznica BC                                                                          3 700

8.    Ściek ślizgowy                                                                         850

9.    Układanie geoteksytlii  -                                                             -

10.  Wykonywanie warstwy poślizgowej                                         8 400

        37+300 – 37+530             

    Branża mostowa

Lp.  Wykonano (opis prac)

1.    Obiekt WD-28

        - naprawa ustroju nośnego

2.    Obiekt WD-29A

        profilowanie stożków,

zasypki z gruntu zbrojonego

3.    Obiekt WD-29

        zasypki z gruntu zbrojonego,

szalowanie ścianki zaplecznej podpora D1

4.    Obiekt WD-31

        Zbrojenie skrzydła B jezdnia prawa

5.    Obiekt PE-10

        przygotowanie podłoża pod beton

podkładowy podpora B2

wykonanie izolacji cienkiej płyty odciążającej,

wykonanie murów oporowych

zbrojenie stref zakotwień

6.    Obiekt PMZ-5

        beton płyt przejściowych

7.    Obiekt WD-33A

        zbrojenie ustroju nośnego A-B

8.    Obiekt PE-11

        zbrojenie korpusu podpora 2 jezdnia lewa,

wykonanie szalunku ustroju nośnego jezdnia prawa

9.    Obiekt PE-12

        zbrojenie i szalowanie korpusu 2 jezdnia prawa

10.  Obiekt WA-1

        deskowanie ścianki zaplecznej podpora 1 JP,

zbrojenie ścianki zaplecznej podpora 3 JL

zbrojenie progu pod płytę przejściową pod. 1 i 3 JL

montaż desek gzymsowych

beton ścianki zaplecznej pod. 1 JP,

beton progów pod płyty przejściowe pod. 1,

zbrojenie kap chodnikowych,

szalowanie murków oporowych

11.  Obiekt WA-2

        szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego 1-2,

deskowanie ścianki zaplecznej podpora 4 jezdnia prawa

szalowanie murków oporowych,

zasypanie progu pod płytę przejściową,

profilowanie podłoża pod beton podkładowy,

 1. Sprzęt na placu budowy

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu

Roboty drogowe

Sprzęt / maszyny

26 TR

27 TR

 

Spycharka

7

7

 

Równiarka

3

3

 

Ładowarka

2

2

 

Koparko-ładowarka

2

2

 

Koparka kołowa

6

6

 

Koparka gąsienicowa

9

9

 

Walec okołkowany

2

2

 

Walec gładki

6

6

 

Walec gumowy

6

6

 

Wozidło

6

6

 

Samochód czteroosiowy

33

33

 

Ciągnik z beczką, szczorką

4

4

 

Ciągnik siodłowy z naczepą

88

86

 

Walec do MMA

11

11

 

Rozściełacz do masy

4

4

 

Zagęszczarka

1

2

 

Skraplarka

2

2

 

RAZEM

192

191

 

Roboty mostowe

Sprzęt / maszyny

26 TR

27 TR

 

Ładowarka

2

3

 

Betonowóz

5

5

 

Pompa do betonu

2

1

 

Koparka kołowa

3

3

 

Zagęszczarka

3

3

 

Dźwig

2

3

 

RAZEM

17

18

 

 

 

Sprzęt / maszyny

26 TR

27 TR

 

Koparka kołowa

4

5

 

Zagęszczarka

3

3

 

Ubijak

3

3

 

Koparko-ładowarka

3

3

 

Minikoparka

1

1

 

RAZEM

14

15

 

RAZEM (wszystkie branże)

223

224

 

 

 

 

 

24.06.2018

Branża drogowa

1.            Wykonywanie nasypów

                DD1A

                PE-9 – WD-31

                WD-30 – PE-9

                43+300 – 43+500

                44+600 – 44+900

                45+150 – 45+600

                45+700 – 46+250

                Węzeł Lubin Północ – 47+172 – 47+418

                Droga powiatowa DP 1218D w km 0+050 – 0+200

                Droga Dojazdowa DD13A w km 4+000 – 4+100

2.            Wykonywanie GWN

                Węzeł Lubin Północ – Łącznica D w km 0+300 – 0+350

                Zjazd publiczny z DP1236D

                43+100 – 43+189

3.            Wykonywanie wykopów rowów / wykopów

                WD-27 – PE-8

                44+650 – 45+600

                45+700 – 46+250

                Zbiornik Z17

4.            Wykonanie podbudowy pomocniczej

                Węzeł Lubin Północ – Łącznica D w km 0+350 – 0+400

                Węzeł Lubin Północ – Rondo

5.            Wykonanie podbudowy zasadniczej (kruszywowa)

                41+600 – 41+780

                41+925 – 42+150

                42+200 – 42+900

                Węzeł Lubin Północ – Łącznica BC w km 0+025 – 0+250

                Droga powiatowa DP1236D w km 0+025 – 0+300

6.            Wykonanie podbudowy zasadnicza z AC 22P 35/50

                Węzeł Kaźmierzów – DK3 w km 0+040 – 0+180

                Węzeł Kaźmierzów – Łącznica L02L w km 0+000 – 0+030

                Węzeł Lubin Północ – Łącznica C w km 0+660 – 0+940

                Węzeł Lubin Północ – 46+700 – 46+860

                Węzeł Lubin Północ – 47+500 – 47+700

                40+300 – 42+340

7.            Wykonanie warstwy wiążącej

                Węzeł Kaźmierzów – Łącznica L02L w km 0+000 – 0+125

                Węzeł Kaźmierzów – Łącznica L03L w km 0+200 – 0+325

                Węzeł Kaźmierzów – Łącznica L04L w km 0+000 – 0+148

                Węzeł Lubin Północ – Łącznica C w km 0+950 – 1+150

Branża mostowa

1.            Obiekt WD-25A

                - profilowanie stożków

2.            Obiekt WD-26

                - wykonywanie obruków powierzchni płaskich

3.            Obiekt WD-28

                - naprawy stref nadłożyskowych ustroju nośnego

4.            Obiekt WD-29A

                - wykonanie oporników stożków skarpowych

              - profilowanie podłoża pod beton podkładowy

             - beton oporników stożków

             - zbrojenie płyt przejściowych pod. A

5.            Obiekt WD-29

                - szalowanie ścianki zaplecznej pod. D1

             - beton wnęk po kablach sprężających

6.            Obiekt WD-31

                - zbrojenie fundamentu pod. B JL i JP

7.            Obiekt PE-10

                - montaż boczków muru oporowego

              - profilowanie podłoża pod beton podkładowy

8.            Obiekt PMZ-5

                - szalowanie wlotu i wylotu

              - izolacja gruba płyty zespalającej

              - zbrojenie płyt przejściowych

9.            Obiekt WD-33A

                - montaż rusztowania podporowego

10.          Obiekt PE-11

                - zbrojenie fundamentu pod. 1 i 2 JL

              - betonowanie fundamentu pod. 1 i 2 JL

11.          Obiekt PE-12

                - zbrojenie korpusów pod. 1 i 2 JL

12.          Obiekt WA-1

                - szalowanie ścianki zaplecznej pod. 1

              - wykonanie zasypek z gruntów zbrojonych pod. 3

              - zbrojenie progu pod płytę przejściową pod. 1

               - szalowanie progu pod płytę przejściową pod. 1

              - demontaż desek gzymsowych

13.          Obiekt WA-2

                - montaż rusztowania podporowego ustroju 1-2

              - szalowanie i zbrojenie ustroju 1-2

              - zbrojenie progu pod płytę przejściową pod. 1

              - deskowanie progu pod płytę przejściową pod. 1

              - szalowanie ścianki zaplecznej pod. 4

Urządzenia infrastruktury technicznej

                1. Branża elektroenergetyczna

                - wykonywanie oświetlenia Węzeł Kaźmierzów

                - wykonywanie przepustów oświetleniowych

                - montaż słupów oświetleniowych

               

                2. Branża teletechniczna

                - brak prac

                3. Branża instalacyjna

                - kanalizacja deszczowa:

                - roboty ziemne i instalacyjne (200 mb):

                - 47+200 – 47+400

                - 34+950 - 35+150

                - 38+000

                - 45+000 – 45+200 - kanał B4

                -regulacja wpustów w km 42+600

    Branża mostowa

Lp.  Wykonano (opis prac)

1.    Obiekt WD-28

        - naprawa ustroju nośnego

2.    Obiekt WD-29A

        profilowanie stożków,

zasypki z gruntu zbrojonego

3.    Obiekt WD-29

        zasypki z gruntu zbrojonego,

szalowanie ścianki zaplecznej podpora D1

4.    Obiekt WD-31

        Zbrojenie skrzydła B jezdnia prawa

5.    Obiekt PE-10

        przygotowanie podłoża pod beton

podkładowy podpora B2

wykonanie izolacji cienkiej płyty odciążającej,

wykonanie murów oporowych

zbrojenie stref zakotwień

6.    Obiekt PMZ-5

        beton płyt przejściowych

7.    Obiekt WD-33A

        zbrojenie ustroju nośnego A-B

8.    Obiekt PE-11

        zbrojenie korpusu podpora 2 jezdnia lewa,

wykonanie szalunku ustroju nośnego jezdnia prawa

9.    Obiekt PE-12

        zbrojenie i szalowanie korpusu 2 jezdnia prawa

10.  Obiekt WA-1

        deskowanie ścianki zaplecznej podpora 1 JP,

zbrojenie ścianki zaplecznej podpora 3 JL

zbrojenie progu pod płytę przejściową pod. 1 i 3 JL

montaż desek gzymsowych

beton ścianki zaplecznej pod. 1 JP,

beton progów pod płyty przejściowe pod. 1,

zbrojenie kap chodnikowych,

szalowanie murków oporowych

11.  Obiekt WA-2

        szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego 1-2,

deskowanie ścianki zaplecznej podpora 4 jezdnia prawa

szalowanie murków oporowych,

zasypanie progu pod płytę przejściową,

profilowanie podłoża pod beton podkładowy,

 

28.05.2018r.

Branża drogowa:

1. Wykonywanie nasypów - 22 585 m3

Odcinek od WD-29 do WD-29A

Odcinek od PE-9 do WD-31        

43+250 – 43+380             

44+400 – 44+900             

44+900 – 45+150 str. L  

45+250 – 45+400 str. P 

DP 1236D 0+125 – 0+220             

Łącznica BC – 0+025 – 0+600      

Łącznica D – 0+345 – 0+392        

DD3A   

2. Wykonywanie GWN - 2 743 m3

Łącznica BC – 0+450 – 0+660      

3. Wykonywanie wykopów rowów - 5 856 m3

Droga DD4A      

Zbiornik Z16      

47+175 – 47+250 str. P 

DP 1236D – 0+025 – 0+250         

DD3A   

4. Wykonanie podbudowy zasadniczej               

Łącznica B – 0+700 – 1+068

Sprzęt:

- Spycharka - 6

- Równiarka - 2

- Ładowarka - 1

- Koparka kołowa - 8

- Koparka gąsienicowa - 8

- Walec okołkowany - 2

- Walec gładki - 5

- Walec gumowy - 5

- Wozidło - 5

- Samochód czteroosiowy - 33

- Ciągnik z beczką - 2

- Ciągnik siodłowy z naczepą - 118          

Branża mostowa:

1. Obiekt WD-25A

- Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

- Montaż barier energochłonnych

- Montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe

- Wykonywanie nawierzchni z żywicy na kapach

2. Obiekt WD-29A

- Wykonanie zasypek z gruntu zbrojonego podpora 1 i 2

3. Obiekt WD-29

- Wykonanie ścianki zaplecznej

- Szalowanie ścianki zaplecznej

4. Obiekt WD-31

- Rozładunek stali zbrojeniowej

5. Obiekt WD-32

- Zbrojenie kap chodnikowych na podporze A

6. Obiekt WD-33

- Beton murków oporowych

- Wykonanie murków oporowych

7. Obiekt PMZ-5

- Zbrojenie, montaż kotew pod płytę zespalającą

- Zbrojenie fundamentów skrzydeł

- Beton fundamentów skrzydeł

- Przygotowanie styków prefabrykatów do montażu izolacji

- Zbrojenie wlotu i wylotu

8. Obiekt WD-33A

- Wykonanie zasypki z gruntu zbrojonego

- Wykonywanie murków oporowych

9. Obiekt PE-10

- Zbrojenie gzymsów płyt ustroju nośnego

10. Obiekt PE-11

- Chudy beton podpora 1 i 2 jezdnia lewa

11. Obiekt PE-12

- Zbrojenie fundamentów jezdnia prawa

12. Obiekt WA-1

- Montaż desek prefabrykowanych

- Wykonanie zasypki z gruntu zbrojonego za podporą 3

- Montaż krawężników

13. Obiekt WA-2

- Montaż bramki podparcia ustroju nośnego

- Montaż rusztowania ustroju nośnego

- Zasypki z gruntu zbrojonego za podpora 1

- Zbrojenie ścianki zapleczem podpora 4

- Zbrojenie i deskowanie wnęk po kablach sprężających

Sprzęt:

- Ładowarka - 3

- Koparko-ładowarka - 1

- Koparka kołowa - 2

- Zagęszczarka – 2

Branża elektroenergetyczna:

- wykonywanie oświetlenia Węzeł Kaźmierzów

Branża instalacyjna:

Kanalizacja deszczowa – 315m

- wpusty deszczowe

- 38+300

- 47+300

Kolizja nr 6

- prace wykończeniowe przy komorze K6

Sprzęt:

- Koparka kołowa - 2

- Zagęszczarka - 3

- Ubijak                - 3

- Koparko-ładowarka - 1

14.05.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypów 9 600 m3
Trasa Główna
Łącznica BC
2. Wykonywanie GWN 3 800 m3
Trasa Główna
3. Wykonywanie wykopów rowów 1 800 m3
4. Wykonanie podbudowy zasadniczej 4 200 m2
Trasa Główna
DK3 0+030 – 0+250
5. Wykonanie podbudowy pomocniczej 2 800 m2
Łącznica B, C
6. Układanie masy bitumicznej 1 850 t
Trasa Główna
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt / maszyny
1. Spycharka 5
2. Równiarka 2
3. Ładowarka 2
4. Koparka kołowa 9
5. Koparka gąsienicowa 9
6. Walec okołkowany 2
7. Walec gładki 4
8. Walec gumowy 5
9. Wozidło 6
10. Samochód czteroosiowy 22
11. Ciągnik z beczką, szczorką 1
12. Ciągnik siodłowy z naczepą 33
13. Betonowóz 1
14. Pompa do betonu 1
15. Wiertnica 1
RAZEM 121
 
2. Branża Mostowa
1. Obiekt WD-25A
przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod asfalt twardolany, 
układanie asfaltu twardolanego
2. Obiekt WD-26
wykonanie szalunków murków oporowych,
układanie krawężników granitowych za obiektem,
zbrojenie kap chodnikowych za obiektem
układanie asfaltu twardolanego,
chudy beton pod kapy chodnikowe na skrzydłach
3. Obiekt WD-27
Reprofilacja płyty pod izolację grubą
4. Obiekt WD-29
szalowanie ścianki zaplecznej A1
5. Obiekt PMZ-5
Wykop pod fundament na skrzydłach
Zbrojenie fundamentów skrzydeł
Izolacja cienka prefabrykatów
6. Obiekt WD-33A
wykonanie 6 warstwy zasypki z gruntu zbrojonego
7. Obiekt PE-11
wykonanie materaca pod fundament 1 5
8. Obiekt WA-1
usuwanie wadliwe wykonanej izolacji grubej,
piaskowanie zbrojenia podpora 1
9. Obiekt WA-2
wykonanie podbudowy pod podparcie ustroju nośnego
10. Obiekt WD-32
Wykop pod oporniki stożków
Izolacja gruba na ustroju nośnym
 
Sprzęt / maszyny
1. Ładowarka 1
2. Koparko-ładowarka 1
3. Koparka kołowa 2
4. Auto ciężarowe z HDS 2
5. Układarka 1
RAZEM 7
 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna
- kanalizacja deszczowa:
* km 35+200 – kanalizacja wraz z wpustami
* km 47+200 – kanalizacja wraz z wpustami
- prace wykończeniowe przy komorze K6
 
Sprzęt / maszyny
1. Koparka kołowa 2
2. Zagęszczarka 2
3. Ubijak 2
4. Koparko-ładowarka 2
RAZEM 8
 
RAZEM (wszystkie branże) 136
 

07.05.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypów 5 262 m3
Odcinek od obiektu WD-30 do obiektu WD-31 1 200 m3
44+000 – 44+300 2 034 m3
47+172 – 47+418 – Węzeł Lubin Północ 1 534 m3
Droga powiatowa DP 1236D 494 m3
2. Wykonywanie GWN 3 000 m3
Odcinek od obiektu PE-8 do obiektu WD-27 3 000 m3
3. Wykonanie podbudowy zasadniczej 14 700 m2
Węzeł Kaźmierzów – DK3, Rondo 2 700 m2
46+320 – 46+700 12 000 m2
4. Wykonanie podbudowy pomocniczej 5 970 m2
Węzeł Kaźmierzów – L02L, L03L, L04L, DD01 3 500 m2
46+700 – 47+103 str. L 2 000 m2
Węzeł Lubin Północ – Łącznica D – 0+400 – 0+647 470 m2
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt / maszyny
1. Spycharka 5
2. Równiarka 2
3. Ładowarka 1
4. Koparka kołowa 5
5. Koparka gąsienicowa 7
6. Walec okołkowany 2
7. Walec gładki 4
8. Walec gumowy 3
9. Wozidło 6
10. Samochód czteroosiowy 11
11. Ciągnik z beczką, szczorką 1
RAZEM 47
 

2. Branża Mostowa

1. Obiekt WD-25A
- szlifowanie murków w pasie rozdziału
- prace przygotowawcze przed asfaltem twardolanym
2. Obiekt WD-26
- izolacja gruba ustroju nośnego
- wykonywanie oporników stożka
- chudy beton pod kapy na skrzydłach
3. Obiekt WD-28
- wykonywanie murków oporowych
4. Obiekt PMZ-5
- reprofilacja prefabrykatów
5. Obiekt WD-33A
- wykonywanie materaca geosyntetycznego
- wykonywanie zasypki za przyczółkiem
6. Obiekt PE-11
- wykonywanie materaca geosyntetycznego
7. Obiekt PE-12
- wykonywanie materaca geosyntetycznego
8. Obiekt WA-1
- demontaż wadliwie wykonanej izolacji
- piaskowanie ścianek zaplecznych i wnęk po kablach sprężających
9. Obiekt WA-2
- wykonywanie podbudowy pod podparcie ustroju nośnego
- montaż rusztowania pod ustrój nośny
 
Sprzęt / maszyny
1. Wozidło 1
2. Koparka kołowa 1
RAZEM 2
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża instalacyjna
- kanalizacja deszczowa:
* 38+300 Kanalizacja deszczowa DA13/7.2 – DA13/7.8 wraz z przykanalikami.
* 37+600 Kanalizacja deszczowa studnie kaskadowe wraz z przykanalikami
* 37+300 Przykanaliki 37+300P, 37+335P, 37+370P, 37+405P
* Przykanaliki na łącznicy C
* 47+000 Kanalizacja deszczowa - Przykanaliki DB6/15 – 47+080 - kanalizacja deszczowa:
* 38+300 Kanalizacja deszczowa DA13/7.2 – DA13/7.8 wraz z przykanalikami.
* 37+600 Kanalizacja deszczowa studnie kaskadowe wraz z przykanalikami
* 37+300 Przykanaliki 37+300P, 37+335P, 37+370P, 37+405P
* Przykanaliki na łącznicy C, WP11a, Wp10a, Wp9a, Wp4a, Wp5a, Wp6a, Wp7a, Wp5a,8
* 47+000 Kanalizacja deszczowa - Przykanaliki DB6/15 – 47+080L,P
 
Sprzęt / maszyny
1. Koparka kołowa 4
2. Zagęszczarka 2
3. Ubijak 2
4. Koparko-ładowarka 2
RAZEM 10
 

30.04.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypów 18 815 m3
PE-8 – WD-27 4 900 m3
WD-29 – WD-30 2 550 m3
PE-10 str. L 273 m3
43+350 – 43+700 str. L 5 574 m3
44+500 – 44+650 507 m3
46+700 – 47+000 str. P 533 m3
47+172 – 47+418 4 478 m3
2. Wykonywanie GWN 910 m2
Łącznica B – 0+801 – 1+068 (Węzeł Lubin Północ) 910 m3
3. Wykonywanie wykopów rowów 2 240 m3
43+450 – 43+600 str. L 624 m3
47+250 – 47+430 str. L (Węzeł Lubin Północ) 100 m3
47+550 – 47+678 (Węzeł Lubin Północ) 806 m3
DD01 710 m3
4. Wykonywanie podbudowy zasadniczej 3 450 m2
Węzeł Kaźmierzów – L02L, L03L, L04L, DD01 3 200 m2
Węzeł Kaźmierzów – DK3, Rondo 250 m2
5. Wykonywanie podbudowy pomocniczej 39 400 m2
Węzeł Kaźmierzów – DK3 wraz z rondem 6 700 m2
Węzeł Kaźmierzów – L02L, L03L, L04L, DD01 12 500 m2
46+320 – 47+103 16 200 m2
Łącznica C – 0+930 – 1+100 (Węzeł Lubin Północ) 2 000 m2
Łącznica D – 0+400 – 0+647 (Węzeł Lubin Północ) 2 000 m2
6. Wykonywanie warstwy mrozochronnej 1 125 m2
Łącznica C – 1+120 – 1+150 (Węzeł Lubin Północ) 325 m2
Węzeł Kaźmierzów – DK3 800 m2
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt / maszyny 
1. Spycharka 5
2. Równiarka 1
3. Ładowarka -
4. Koparka kołowa 7
5. Koparka gąsienicowa 4
6. Walec okołkowany 2
7. Walec gładki 5
8. Walec gumowy 2
9. Wozidło 81
10. Samochód czteroosiowy 15
11. Ciągnik siodłowy z naczepą -
RAZEM 122
 

2. Branża Mostowa

1. Obiekt WD-25A
- zbrojenie kap chodnikowych
- układanie krawężników granitowych za obiektem
- izolacja gruba ustroju nośnego
- beton kap chodnikowych
2. Obiekt WD-26
- zbrojenie płyty przejściowej podpora C
- izolacja gruba ścianki zaplecznej podpora C i A
- beton płyty przejściowej podpora C
- demontaż deskowania płyty przejściowej podpora C
- pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpora C
3. Obiekt WD-27
- montaż gumy dylatacyjnej na styku korpusu i ściany bocznej
4. Obiekt WD-28
- wykop pod oporniki skarpy
5. Obiekt WD-33A
-  montaż blachy dylatacyjnej na styku korpusu i ściany bocznej
6. Obiekt PMZ-5
- podbicie fundamentów zaprawą niskoskurczową
7. Obiekt PE-12
- wykop pod fundament
8. Obiekt WA-1
- usuwanie wadliwie wykonanej izolacji grubej
- piaskowanie zbrojenia ścianki zaplecznej podp. 1
9. Obiekt WA-2
- wykonanie podbudowy pod ustrój nośny
 
Sprzęt / maszyny 
1. Ładowarka 1
2. Wozidło 2
3. Koparka kołowa 2
4. Betonowóz 1
5. Pompa do betonu 1
6. Dźwig -
RAZEM 7
 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

1. Branża elektroenergetyczna
- MOP Polkowice – wykonywanie oświetlenia
2. Branża instalacyjna
- kanalizacja deszczowa:
 * roboty ziemne i instalacyjne przy kanale B6
 * montaż studni kaskadowych
 * montaż baterii oczyszczającej DA1
 
Sprzęt / maszyny
1. Minikoparka 1
2. Koparka kołowa 4
3. Zagęszczarka 2
RAZEM 7
 

24.04.2018r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac / lokalizacja Wykonano
1. Wykonywanie nasypów 29 691 m3
PE-8 – WD-27 900 m3
WD-29 – WD-29A 7 000 m3
Łącznica BC – 0+650 – 0+800 488 m3
Łącznica A – 0+070 – 0+150 1 599 m3
Łącznica B – 0+900 – 1+068 1 014 m3
44+200 – 44+650 6 174 m3
Droga DP1218D – 0+050 – 0+200 793 m3
47+172 – 47+418 7 202 m3
PE-10 str. L 741 m3
43+250 – 43+900 3 780 m3
2. Wykonywanie GWN 1 716 m3
Łącznica C – 0+930 – 1+100 1 716 m3
3. Wykonywanie wykopów rowów 2 085 m3
34+950 – 35+010 100 m3
Droga Dojazdowa DD4A 450 m3
Łącznica BC – 0+650 – 0+800 189 m3
Łącznica A – 0+070 – 0+150 416 m3
47+530 – 47+678 930 m3
4 Warstwa technologiczna 6 100 m2
Węzeł Kaźmierzów 6 100 m2
b
33+500 – 33+600 1 550 m2
35+150 – 35+240 500 m2
35+950 – 35+010 500 m2
Węzeł Kaźmierzów 1 200 m2
6. Wykonywanie podbudowy pomocniczej 9 009 m2
42+100 – 42+650 str. L 9 099 m2
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

Sprzęt / maszyny
1. Spycharka 5
Równiarka 1
2. Ładowarka 1
2. Koparka kołowa 7
3. Koparka gąsienicowa 5
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 5
6. Walec gumowy 3
7. Wozidło    6
8. Samochód czteroosiowy 25
9. Ciągnik siodłowy z naczepą 85
RAZEM 145
 

2. Branża Mostowa

 

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-25A
- izolacja ścianek zaplecznych
- podbudowa z kruszywa pod kapy chodnikowe
- beton podkładowy pod kapy chodnikowe
- układanie krawężników granitowych za obiektem
- zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach
2. Obiekt WD-26
- zbrojenie płyty przejściowej podpora A
- szalowanie płyty przejściowej podpora A
- beton progu pod płytę przejściową
- nadlewka płyt przejściowych
- beton podkładowy pod płytę przejściową
- zbrojenie płyty przejściowej podpora C
3. Obiekt PE-12
- zasypka fundamentów
- wykop pod fundament podpora 1 i 2 jezdnia prawa
4. Obiekt WD-29
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
5. Obiekt PMZ-5
- montaż prefabrykatów
- izolacja gruba jezdnia prawa
- zbrojenie kap chodnikowych
6. Obiekt WA-1
- wykonanie izolacji grubej jezdnia prawa
- zbrojenie kap chodnikowych
7. Obiekt WA-2
- podbudowa pod ustrój nośny

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

Sprzęt / maszyny
1. Ładowarka 2
2. Koparka kołowa 2
3. Betonowóz 2
4. Pompa do betonu 1
5. Dźwig 1
RAZEM 8

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

 

Wykonano (opis prac)

1. Branża elektroenergetyczna
- MOP Polkowice – wykonywanie oświetlenia
 
2. Branża instalacyjna
- kanalizacja deszczowa:
 * roboty ziemne i instalacyjne przy kanale B6
 * montaż studni kaskadowych
 * montaż baterii oczyszczającej DA1

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

Sprzęt / maszyny
1. Minikoparka 1
2. Koparka kołowa 4
3. Zagęszczarka 2
RAZEM 7

 

 

17.04.2018r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac / lokalizacja Wykonano
1. Wykonywanie nasypów 17 210 m3
-43+600 – 43+850 1 494 m3
-47+172 – 47+418 5 250 m3
-Odcinek od PE-8 do WD-27 3 900 m3
-43+850 – 44+100 1 890 m3
-Łącznica A 1 050 m3
-Łącznica BC 1 050 m3
-Łącznica C 500 m3
-44+100 – 44+300 1 530 m3
-DP1218D 546 m3
2. Wykonywanie GWN - /
3. Wykonywanie wykopów rowów 3 200 m3
-46+250 – 46+700 1 650 m3
-47+172 – 47+418 550 m3
-Łącznica BC 300 m3
-Łącznica D 700 m3
4 Wykonanie podbudowy 18 500 m2
-Odcinek od WD-27 do km 35+570 8 500 m2
-42+150 – 42+650 10 000 m2
5. Profilowanie skarp 4 602 m2
-46+250 – 46+700 702 m2
-33+150 – 35+010 3 900 m2
-46+280 – 46+700 22 000 m2
7. Wzmacnianie nasypu geosiatką 210 m2
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Sprzęt / maszyny 
1. Spycharka  5
Równiarka   1
2. Ładowarka 1
2. Koparka kołowa    7
3. Koparka gąsienicowa    5
4. Walec okołkowany    2
5. Walec gładki     4
6. Walec gumowy      3
7. Wozidło     86
8. Samochód czteroosiowy     25
9. Ciągnik siodłowy z naczepą      1
RAZEM:      140

 

2. Branża Mostowa

Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-26
- wykonanie 11 warstwy zasypki gruntu zbrojonego na podporą A
 
2. Obiekt PMZ-5
- czyszczenie fundamentu
- betonowanie fundamentu
- pielęgnacja betonu
- przygotowanie powierzchni pod izolację cienką
- zasypka wykopu materaca
3. Obiekt WD-29
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
4. Obiekt WD-25A
- przygotowanie powierzchni ustrojów pod izolację grubą
- wykonanie izolacji ścianek zaplecznych
5. Obiekt PE-12
- izolacja fundamentów
- zasypka fundamentów
6. Obiekt WA-1
- zbrojenie kap chodnikowych, 
- przygotowanie powierzchni pod izolację grubą jezdnia prawa

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny   
1. Ładowarka   1
2. Koparko-ładowarka    1
3. Koparka kołowa    1
4. Betonowóz    1
5. Pompa do betonu   1
RAZEM      5
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej:
 
Wykonano (opis prac)
1. Branża elektroenergetyczna
- MOP Polkowice – wykonywanie oświetlenia
2. Branża instalacyjna
- prace przy kanalizacji deszczowej
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny 
1. Minikoparka      1
2. Koparka kołowa       5
3. Podnośnik koszowy       1
4. Zagęszczarka       2
RAZEM       9
 

10.04.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypów 20 950 m3
MOP Biedrzychowa 1 400 m3
Trasa Główna 18 215 m3
Droga Powiatora DP 1218D 1 335 m3
2. Wykonywanie GWN 3 686 m3
Węzeł Lubin Północ (łącznica D) 507 m3
Węzeł Kaźmierzów 2 100 m3
Trasa Główna 1 079 m3
3. Wykonywanie wykopów rowów 1 925 m3
MOP Biedrzychowa 400 m3
Trasa Główna 825 m3
Węzeł Kaźmierzów 700 m3
4 Wykonanie podbudowy -
Trasa Główna -
5. Profilowanie skarp 1 600 m2
Trasa Główna 1 600 m2
6. Wykonywanie wykopów -
Drogi Dojazdowe -
7. Wywóz smoły po rozbiórce 1 756 m3
8. Wzmocnienie nasypu geosiatką 2 316 m3
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny  
1. Spycharka     5
Równiarka       1
2. Ładowarka     1
2. Koparka kołowa       6
3. Koparka gąsienicowa        5
4. Walec okołkowany         2
5. Walec gładki        3
6. Walec gumowy       3
7. Wozidło         6
8. Samochód czteroosiowy       33
9. Ciągnik siodłowy z naczepą       64
RAZEM         129

 

 

2. Branża Mostowa

 

1. Obiekt WA-1
- zbrojenie kap chodnikowych
- przygotowanie powierzchni pod izolację z papy jezdnia prawa
 
2. Obiekt PMZ-5
- czyszczenie zbrojenia płyty fundamentowej
3. Obiekt WD-29
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
4. Obiekt WD-26
- demontaż płyty przejściowej
- wykonanie 11. warstwy zasypki z gruntu zbrojonego za podporą A
5. Obiekt WD-28
- zbrojenie ścianki zaplecznej
6. Obiekt WD-25A
- przygotowanie powierzchni ustrojów pod izolację z papy
7. Obiekt PE-12
- izolacja fundamentu
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Sprzęt / maszyny 
1. Ładowarka   1
2. Koparko-ładowarka  1
3. Koparka kołowa /
4. Dźwig   /
RAZEM  2
 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna
- MOP Polkowice – wykonywanie oświetlenia
 
Branża instalacyjna
- wykonywanie drenażu podłużnego w pasie rozdziału
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Sprzęt / maszyny   14 TR
1. Minikoparka   1
2. Koparka kołowa   2
RAZEM     3

 

 

03.04.2018r.

1. Branża Drogowa

 
Opis wykonanych prac / lokalizacja
 
1. Wykonywanie nasypów 14 190 m3
1.1 Węzeł Kaźmierzów 2 200 m3
1.2 47+172 – 47+418 1 200 m3
1.3 43+250 – 43+600 5 290 m3
1.4 odcinek od PE-8 do WD-27 5 500 m3
2. Wykonywanie GWN 3 600 m3
2.1 46+700 – 47+103 str. L 3 400 m3
2.2 Łącznica D 200 m3
3. Wykonywanie wykopu rowów 600 m3
3.1 Odcinek od WD-27 do WD-28 600 m3
4. Profilowanie skarp 1 300 m2
4.1 Odcinek od WD-27 do WD-28 1 300 m2
5. Wywóz smoły po rozbiórce 3 050 m3
 
1. Przyjęcie materiału na magazyn 
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
4. Zabezpieczanie przejazdów kolejowych
5. Humusowanie 2 400 m2
33+500 – 33+700
6. Prace porządkowe, poprawa płotków herpetologicznych
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny 
1. Spycharka  4
2. Ładowarka  1
2. Koparka kołowa  6
3. Koparka gąsienicowa  4
4. Walec okołkowany  2
5. Walec gładki  4
6. Walec gumowy  3
7. Wozidło  5
8. Samochód czteroosiowy  29
9. Ciągnik siodłowy z naczepą  57
RAZEM  116
 

2. Branza Mostowa

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WA-1
- zbrojenie kap chodnikowych
- montaż barier ochronnych
2. Obiekt WA-2
- umocnienie podłoża pod podparcie ustroju
3. Obiekt PMZ-5
- zbrojenie i szalowanie fundamentu
4. Obiekt WD-25A
- przygotowanie powierzchni pod ułożenie izolacji
5. Obiekt WD-26
- demontaż płyty przejściowej
6. Obiekt WD-28
- piaskowanie styków
- zbrojenie ścianki zaplecznej
7. Obiekt WD-29
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
8. Obiekt WD-29A
- zbrojenie dylatacji
9. Obiekt WD-33A
- przygotowanie podłoża pod wykonanie gruntów zbrojonych
10. Obiekt PE-8
- piaskowanie wnęk dylatacyjnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny  
1. Ładowarka  1
2. Koparka kołowa2 3
3. Dźwig  1
RAZEM  5
 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Branża elektroenergetyczna
 
- MOP Polkowice – likwidacja kabla zasilającego
- MOP Polkowice – wykonywanie oświetlenia

 

Lp. Sprzęt / maszyny 
1. Minikoparka             1
2. Koparka kołowa    1
RAZEM             2

 

27.03.2018r.

1. Branża Drogowa

 

Opis wykonanych prac / lokalizacja
 
1. Wykonywanie nasypów 17 145 m3
1.1 Odcinek pomiędzy WD-29 a WD-30 6 300 m3
1.2 Odcinek pomiędzy WD-27 a WD-28 1 400 m3
1.3 Węzeł Kaźmierzów - Łącznica 0 - 3 800 m3
1.4 35+500 – 35+800 200 m3
1.5 47+150 – 47+400 495 m3
1.6 Droga Powiatowa DP1218D 1 235 m3
1.7 Okolice obiektu PE-10 960 m3
1.8 Węzeł Lubin Północ - Łącznica A 1 960 m3
1.9 Węzeł Lubin Północ Łącznica D 3 795 m3
 
2. Wykonywanie GWN 1 000 m3
2.1 46+700 – 47+103 str. L 1 000 m3
 
3. Wykonywanie wykopu rowów 650 m3
3.1 Odcinek pomiędzy WD-27 a WD-28 - 650 m3
 
4. Wykonywanie rowów odwadniających - /
 
5. Profilowanie skarp 2 550 m2
5.1 Odcinek pomiędzy WD-27 a WD-28 1 600 m2
5.2 35+500 – 35+800 950 m2
 
6. Wywóz smoły po rozbiórce 1 200 m3
1. Przyjęcie materiału na magazyn 
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
4. Rozbiórka przepustów
5. Odhumusowanie (PE-10) 1 200 m3
6. Prace porządkowe, poprawa płotków herpetologicznych

 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Sprzęt / maszyny 
1. Spycharka   4
2. Ładowarka   1
2. Koparka kołowa   6
3. Koparka gąsienicowa    5
4. Walec okołkowany    2
5. Walec gładki    3
6. Walec gumowy    1
7. Wozidło    5
8. Samochód czteroosiowy    52
9. Ciągnik siodłowy z naczepą    37
RAZEM    116
 

2. Brana Mostowa

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-25A
- rozdeskowanie dylatacji
- przygotowanie powierzchni ustroju przed wykonaniem izolacji
 
2. Obiekt WD-28
- piaskowanie wnęk dylatacyjnych i ścianek zaplecznych
- wykonanie barier BHP
3. Obiekt WD-29A
- zbrojenie i szalowanie dylatacji
4. Obiekt PE-12A
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych podpora 1 i 2
5. Obiekt PE-12
- piaskowanie zbrojenia korpusu podpora 1 i 2 jezdnia lewa
6. Obiekt PG-1
- zasypka korpusu
7. Obiekt WA-1
- montaż desek gzymsowych
- zbrojenie kap chodnikowych
- BHP
8. Obiekt WA-2
- rozładunek desek gzymsowych
- szalowanie ciosów podłożyskowych podpora 4
- umocnienie podłoża pod podparcie ustroju
9. Obiekt PMZ-5
- zbrojenie i szalowanie fundamentu
- wykonanie wykopu pod fundament skrzydeł
 
 
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny 
1. Pompa do betonu   /
2. Koparka kołowa        2
3. Koparka gąsienicowa  /
RAZEM         2

 

20.03.2018r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac / lokalizacja
1. Wykonywanie nasypów :15 800 m3
-MOP
-DD04
-Droga DP 1218D
-Węzeł Lubin Północ – łącznica A
-Węzeł Lubin Północ – łącznica D
-46+700 – 47+103
2. Wykonywanie wykopu rowów: 3 550 m3
-WD-27 – WD-28
-DD04
3. Profilowanie skarp 2 600 m2
4. Rozbiórka starej DK3 490 m3
5. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ)
6. Utrzymanie drogi technologicznej
7. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Spycharka 4
2. Ładowarka 1
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 5
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 4
6. Walec gumowy 3
7. Wozidło 5
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 52
9. Ciągnik siodłowy z naczepą 64
RAZEM 146

2. Branża Mostowa

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-25A
Betonowanie dylatacji
2. Obiekt WD-29A
Piaskowanie, zbrojenia i deskowanie dylatacji
3. Obiekt WD-29
Izolacja skrzydeł
4. Obiekt PE-12
Przygotowanie powierzchni fundamentu do wykonania izolacji cienkiej
5. Obiekt PMZ-5
Układanie chudego betonu
Zbrojenie fundamentów
6. Obiekt WA-1
Montaż desek gzymsowych
7. Obiekt PG-1
Betonowanie desek gzymsowych
Wykonywanie izolacji
Dogęszczanie warstw zasypki
8. Obiekt WA-2
Rozdeskowanie płyt przejściowych
Piaskowanie i szalowanie ciosów podłożyskowych podpora 1
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Pompa do betonu 1
2. Koparka kołowa 2
3. Koparka gąsienicowa 1
RAZEM 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Branża elektroenergetyczna
- wykonywanie stacji transformatorowej
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
 
Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Auto z HDS 1
2. Podnośnik koszowy 1
RAZEM 2

 

13.03.2018r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac / lokalizacja
1. Wykonywanie nasypu / wykopu 2 400 m3
2. Odhumusowanie 100 m3
droga DD1A
3. Odhumusowanie prawego najazdu – WD-33A 767 m3
4. Rozbiórka drogi na prawym najeździe – WD-33A 410 m3
5. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ):
- kruszywo 0/31,5 (ilości zgodnie pkt. 4)
- pospółka na warstwę mrozochronną (ilości zgodnie pkt. 4)
6. Utrzymanie drogi technologicznej
7. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Spycharka 3
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 4
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 2
6. Walec gumowy 1
7. Wozidło 2
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 12
9. Ciągnik siodłowy z naczepą 73
RAZEM 105
 

2. Branża Mostowa

Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-29A
- zbrojenie kap chodnikowych
- piaskowanie szczelin dylatacyjnych
2. Obiekt WD-29
- montaż desek gzymsowych
3. Obiekt WD-27
- betonowanie kap chodnikowych
4. Obiekt PMZ-5
- wykonywanie wykopu pod materac
- wykonywanie szalunku materaca geosyntatycznego
- wykonywanie materaca geosyntatycznego
5. Obiekt WA-1
- przygotowanie do ułożenia krawężników i desek gzymsowych
- inwentaryzacja zbrojenia na kapy chodnikowe
6. Obiekt PG-1
- wykonanie izolacji cienkiej betonu ochronnego
7. Obiekt WA-2
- szalowanie płyty przejściowej podpora 4
- betonowanie płyt przejściowych
- pielęgnacja betonu płyt przejściowych
 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Pompa do betonu 1
2. Koparka kołowa 2
3. Koparka gąsienicowa 1
RAZEM 4
 
 

06.03.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ):
- kruszywo 0/31,5
- pospółka na warstwę mrozochronną
2. Utrzymanie drogi technologicznej
3. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
Sprzęt branży Drogowej na Placu Budowy w minionym tygodniu
1. Ciągnik siodłowy z naczepą 45
RAZEM 45

2. Branża Mostowa

1. Obiekt WD-29A
- zbrojenie kap chodnikowych
2. Obiekt WD-29
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych przed montażem dylatacji
- montaż desek gzymsowych
3.Obiekt WA-2
- zbrojenie płyt przejściowych podpora 4
 

 

27.02.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypu 32 000 m3
37+300 – 37+400
37+760 – 38+630
MOP Lubin Północ
46+900 – 47+100 (Węzeł Lubin Północ)
47+167 – 47+242 (Węzeł Lubin Północ)
47+250 – 47+450 (Węzeł Lubin Północ)
 
2. Wykonywanie wykopu w rowach 100 m3
35+090 – 37+905
 
3. Rozbiórka podbudowy betonowej 4 700 m2
43+250 – 44+500
 
4. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ):
- kruszywo 0/31,5
- pospółka na warstwę mrozochronną
 
5. Utrzymanie drogi technologicznej
 
6. Kontrola istniejącego oznakowania COR
 
SPRZĘT BRANŻY DROGOWEJ  W MINIONYM TYGODNIU
Lp. Sprzęt / maszyny   Szt.
1. Spycharka 4
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 4
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 4
6. Walec gumowy 1
7. Wozidło 6
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 62
RAZEM 89
 
2. Branża Mostowa
 
Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-27
- przygotowanie zbrojenia pod kapy na skrzydłach
 
2. Obiekt WD-29A
- przygotowanie szalunków do gruntów zbrojonych
 
3. Obiekt WD-29
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych przed montażem dylatacji
- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A
 
4. Obiekt PG-1
- beton warstwy ochronnej dylatacji
 
5. Obiekt WA-2
- zbrojenie płyt przejściowych podpora 4
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
Lp. Sprzęt / maszyny Szt.
1. Pompa do betonu 1

 

 

20.02.2018r.

1. Branża Drogowa

1. Wykonywanie nasypu 36 600 m3
37+760 – 38+630
43+350 – 43+600 str. P
43+900 – 44+130 str. L
MOP Lubin Północ
46+700 – 46+800 (Węzeł Lubin Północ)
47+167 – 47+242 str. P (Węzeł Lubin Północ)
47+250 – 47+450 (Węzeł Lubin Północ)
2. Profilowanie skarp 2 000 m2
35+090 – 37+905
3. Wykonywanie wykopu w rowach 500 m3
35+090 – 37+905
4. Wykonywanie wykopu (rozbiórka nasypu) 2 600 m3
47+250 – 47+450 (Węzeł Lubin Północ)
5. Rozbiórka podbudowy betonowej 16 800 m2
43+250 – 44+500
6. Przyjęcie materiału na magazyn (W. Lubin Północ)
- kruszywo 0/31,5
- pospółka na warstwę mrozochronną
7. Utrzymanie drogi technologicznej
8. Kontrola istniejącego oznakowania COR
9. Węzeł Kaźmierzów:
Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV z pozyskaniem - 8 600 m3

Sprzęt / maszyny Szt.
1. Spycharka 4
2. Koparka kołowa 6
3. Koparka gąsienicowa 4
4. Walec okołkowany 2
5. Walec gładki 3
6. Walec gumowy 2
7. Wozidło 5
8. Samochód czteroosiowy / cysterna 54
RAZEM 80

2. Branża Mostowa
Lp. Wykonano (opis prac)
1. Obiekt WD-25A

- szalowanie dylatacji

2. Obiekt WD-27

- brak prac

3. Obiekt WD-29

- przygotowywanie wnęk dylatacyjnych przed montażem dylatacji

4. Obiekt PG-1

- zbrojenie belki gzymsowej
- szalowanie belki gzymsowej
- przygotowanie powierzchni pod beton ochronny
- wykonywanie zasypek 8. warstwy podpora A

5. Obiekt WA-2

- układanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe na podporze 4

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

1. Pompa do betonu 1
2. Zagęszczarka 1
RAZEM 2

 

 

13.02.2018r.

1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Sekcja  I (33+300 – 40+830)

        - Wykonywanie nasypu/GWN – 9 200 m3

                    - 38+000 – 38+630

        - Profilowanie skarp – 2 450 m2

                    - 33+300 – 34+700

                    - 35+100 – 37+065

        - Wykonywanie wykopu w rowach – 540 m3

                    - 33+300 – 34+700

                    - 35+100 – 37+065

        - Układanie geosiatki – 7 000m2

                    - 38+000 – 38+630

Sekcja II (40+830 – 47+678,08)

        - Wykonywanie nasypu – 12 300 m3 (planowano 8 400 m3)

                    - 43+200 – 43+500 str. L

                    - 46+800 – 47+100

                    - 47+167 – 47+242 str. P

        - Załadunek i wywóz gruzu – 200 m3 (planowano 1 000 m3)

                    - 44+000 – 45+600

                    - węzeł Lubin Północ

        - Odhumusowanie – 1100 m3 (planowano 1 000 m3)

                    - MOP Lubin Północ

        - Rozbiórka nasypu – 5 450 m3 (planowano 1 800 m3)

                    - 47+167 – 47+242 str. P

                    - 47+250 – 47+418

        - Wykonywanie wymiany gruntu – 150 m3

                    - 43+750 – 43+850

        - Przyjęcie materiałów na magazyn

                    - Węzeł Lubin Północ

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- 4x Spycharka

- 6x Koparka kołowa

- 4x Koparka gąsienicowa

- 2x Walec okołkowany

- 3x Walec gładki

- 2x Walec gumowy

- 5x Wozidło

- 38x Samochód czteroosiowy

RAZEM: 64 szt.

 

2. Branża Mostowa

- obiekt WD-25A

- betonowanie dylatacji

- obiekt WD-27

- zbrojenie kap chodnikowych

- obiekt WD-29A

- montaż wkładek uszczelniających dylatacji

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- brak

 

3. Urządzenia infrastruktury tecnicznej

 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna

- brak prac

Sprzęt branży na placu budowy w minionym tygodniu:

- brak

 

 

06.02.2018r.

1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

- Wykonywanie nasypu – ok. 8 600 m3

- 38+000-38+630

- 47+167-47+242 str. L

 

- Profilowanie skarp – ok. 2 700 m2

- 33+300-34+700

 

- Wykonywanie wykopu w rowach – ok. 700 m3

- 33+300-34+700 – 150 m3

 

- Wykonywanie wykopu (rozbiórka nasypu) – ok. 1 000 m3

- 47+167-5=47+242 str. P

 

- Przerzucanie humusu na DD1A wzdłuż rowu

- Przerzucanie humusu pomiędzy PE-8 a WD-27 wzdłuż rowu

 

- Osuszanie istniejącej warstwy nasypu – ok. 5 000 m2

- Węzeł Kaźmierzów

 

- Załadunek i odwóz gruzu – ok. 326 m3

- 44+000-45+600

 

- Odhumusowanie z odwozem – ok. 690 m3

- 45-500-45+650

 

- Załadunek i odwóz humusu – ok. 4 500 m3

- MOP Lubin Północ

 

- Zagęszczanie warstw nasypu – ok. 16 000 m2

- 44+000-44+650

 

- Profilowanie – ok. 24 000 m2

- węzeł Lubin Północ

 

 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 3x Spycharka

- 5x Koparka kołowa

- 3x Koparka gąsienicowa

- 1x Walec okołkowany

- 3x Walec gładki

- 2x Walec gumowy

- 5x Wozidło

- 7x Samochód czteroosiowy

- 1x Recykler

- 1x Rozsypywacz

 

RAZEM: 31 szt.

 

2. Branża Mostowa

 

- WD-25A

- przygotowanie wnęk pod dylatacje w osi A i B

- szalowanie dylatacji

 

- WD-26

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych

 

- WD-27

- zbrojenie kap chodnikowych

 

- WA-2

- przygotowanie wnęk pod montaż dylatacji

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- brak

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

 

- wykonywanie zasilania

- Węzeł Kaźmierzów

 

Branża instalacyjna

 

- brak prac

 

Sprzęt branży na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 2x podnośnik koszowy

 

 

30.01.2018r.

1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

 

- Wykonywanie nasypu – ok. 6 700 m3 (planowano 8 500 m3)

- 38+000 – 38+630

 

- Profilowanie skarp – ok. 1 900 m2 (planowano ok. 3 000 m2)

- 33+300 – 34+700

 

- Wykonywanie wykopu w rowach – ok. 500 m3 (planowano 1 500 m3)

- 33+300 – 34+700 na

 

- Wykonywanie warstwy technologicznej – ok. 1 500 m2

- Łącznica L05

 

- Odhumusowanie z odwozem – ok. 870 m3

- 45+550 – 45+650

- 47+100

- MOP Lubin Północ

 

- Odhumusowanie bez odwozu – ok. 9 300 m2

- MOP Lubin Północ

 

- Załadunek i wywóz humusu – ok. 4 800 m3

- MOP Lubin Północ

 

- Załadunek i wywóz gruzu – ok. 420 m3

- okolice obiektu WD-33A prawy najazd

- 45+550 – 45+640

- 47+100

 

- Profilowanie nasypu – ok. 30 000 m2

- 42+950 – 43+250

- 47+167 – 47+442

- plac przeładunkowy w km 45+600, łącznica A

- droga powiatowa DP1236D, droga dojazdowa DD13a

 

- Zagęszczanie warstw nasypu – ok. 12 000 m2

- 44+000 – 44+650

- 44+740 – 45+600

 

- Wykonywanie makroniwelacji – 3 000 m2

- MOP Lubin Północ

 

- Hałdowanie materiału – 500 m3

- 41+200

 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 4x Spycharka

- 5x Koparka kołowa

- 2x Koparka gąsienicowa

- 1x Walec okołkowany

- 3x Walec gładki

- 1x Walec gumowy

- 5x Wozidło

- 5x Samochód czteroosiowy

 

RAZEM: 26 szt.

2. Branża Mostowa

- WD-25A

- przygotowanie wnęk pod dylatacje w osi A i B

 

- WD-26

- zbrojenie i szalunek kap chodnikowych

- betonowanie kap chodnikowych -

 

- WA-2

- wykonywanie izolacji cienkiej belki pod płytę przejściową podpora 4

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

 

 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

 

- wykonywanie zasilania

- Węzeł Kaźmierzów

 

Branża instalacyjna

 

- brak prac

 

Sprzęt branży na placu budowy w minionym tygodniu:

 

- 2x podnośnik koszowy

 

23.01.2018r.

1. Branża Drogowa

 

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

- Wykonywanie nasypu – 5 150 m3
- 38+000 – 38+630

- Profilowanie skarp – 51 000 m2
- 33+300 – 34+800
- 37+300 – 37+765
- 43+250 – 45+550
- 46+700 – 47+100

- Wykonywanie wykopu w rowach – 800 m3
- 33+300 – 34+800
- 37+500 – 37+630

- Zagęszczanie nasypu – 21 000 m2
- 42+950 – 43+250
- 44+740 – 45+600
- 46+700 – 47+100

- Wykonywanie stabilizacji – 70 m3
- 37+300 – 37+765

- Rozbieranie krawężników betonowych na ławie betonowej – 1050 mb
- 42+950 – 44+000

- Załadunek i wywóz gruzu – 1 040 m3
- 45+650

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- 4x Spycharka
- 2x Koparka kołowa
- 3x Koparka gąsienicowa
- 1x Walec okołkowany
- 2x Walec gładki
- 1x Walec gumowy
- 2x Wozidło
- 4x Wywrotka

RAZEM: 19 szt.

2. Branża Mostowa

- WD-25A
- przygotowanie wnęk pod dylatacje

- WD-26
- zbrojenie i szalunek kap chodnikowych

- WA-2
- rozszalowanie progu pod płytę przejściową

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- brak

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac 

Branża instalacyjna

- brak prac 

 

16.01.2018r.
1. Branża Drogowa

Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Wykonywanie nasypu - 3900 m3
- 34+950 - 35+085 - 300 m3
-37+300 - 37+765 - 2100 m3
- 38+500 - 38+630 - 1500 m3

Profilowanie skarp - 2500 m2
- 33+300 - 34+700 - 2500 m2
- 37+675 - 38+630

Wykonywanie wykopu w rowach - 350 m3
- 33+900 - 34+100 - 100 m3
- 37+300 - 37+400 - 100 m3
- 37+500 - 37+630 - 150 m3

Wykonywanie podbudowy oraz warstwy wiążącej - 300 m2
- droga DP 1236

Rozebranie krawężników betonowych - 1640 m2
- 44+000 - 45+640

Prace porządkowe w ciągu Trasy Głównej

Sprzęt branży Drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2
- koparka kołowa x1
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x1
- walec gładki x2
- wywrotka x4
- samochód czteroosiowy x2
- układarka x1

2. Branża Mostowa
WD-25A

- prace przygotowawcze przed betonowaniemkap chodnikowych
- betonowanie kap chodnikowych
- pielęgnacja betonu kap

WD-26
- prace przygotowawcze przed betonowaniem kap chodnikowych

WA-2
- prace przygotowawcze przed betonowaniem progów pod płyty przejściowe podpora 4
- betonowanie progów pod płyty przejściowe podpora 4
- pielęgnacja betonu progów

Sprzet branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- pompa do betonu x1
- betonowóz x1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac
Branża instalacyjna
- brak prac

 

09.01.2018r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Wykonywanie nasypu 
- 34+400 - 34+700 (ok. 3200 m2)

Profilowanie skarp 
- 34+400 - 34+700 (ok. 3200 m2)
- Węzeł Kaźmierzów ( 500 m2)

Profilowanie podłoża pod warstwę mrozoochronną i GWN
- Węzeł Kaźmierzó (1000 m2)

Sprzęt branży Drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2
- koparka kołowa x1
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x1
- walec gładki x1
- wywrotka x4

2. Branża Mostowa
-  brak prac

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
Branża instalacyjna
- brak prac

 
02.01.2018r.
1. Branża Drogowa
- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
2. Branża Mostowa
- Prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie BHP - wszystkie obiekty
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
Branża instalacyjna
- brak prac
 
26.12.2017r.
1. Branża Drogowa
- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Wykonanie nasypu – km 34+820-35+085 oraz Węzeł Kaźmierzów (ok. 7050 m3)
- Układanie geotekstyliów (warstwa nr 5) – Węzeł Kaźmierzów (ok. 450 m2)
- Prace przygotowawcze pod układanie masy bitumicznej
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- Spycharka 2x
- Koparka kołowa 1x
- Koparka gąsienicowa 4x
- Walec okołkowany 1x
- Walec gładki 2x
- Walec gumowy 2x
- Wozidło 5x
- Samochód czteroosiowy 2x
- Recykler 1x
- Rozsypywacz 1x
- Ciągnik z beczką 1x
2. Branża Mostowa
- Prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie BHP – wszystkie obiekty
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
Branża instalacyjna:
- prace porządkowe na kolizji technologicznej nr 7
 
 

19.12.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 40 cm - Węzeł Kaźmierzów (ok. 4500 m2)
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 25 cm - Węzeł  Kaźmierzów (ok. 3100 m2)

- Wykonanie nasypu - km 34+820 - 35+085 oraz Węzeł Kaźmierzów (ok. 7960 m3)

- Profilowanie skarp - Węzeł Kaźmierzów ( ok. 2250 m2)

- Prace zabezpieczające w zakresie BHP - km 33+300 - 33+650

- Układanie masy bitumicznej - warstwa podbudowy (ok. 2010t)

Sprzęt branży drogowej na Placu Budowy w minionym tygodniu :
- spycharka x2
- koparka gąsienicowa x2
- walec okołkowany x1
- walec gładki x6
- walec gumowy x2
- wozidło x5
- samochód czteroosiowy x12
- recykler x1
- rozsypywacz x1
- koparko - ładowarka x1

- koparka kołowa x1

- ciągnik z beczką x1

- układarka x2

2. Branża Mostowa
- prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie BHP - wszystkie obiekty

- zabezpieczenie szczelin przy zasypce korpusu WD-31

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna:

- prace porządkowe na kolizji technologicznej nr 7

 

12.12.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 40 cm - km 35+000 - 35+085 km 34+820 - 35+085 (ok. 1800 m2)
- Ulepszenie warstwy nasypu za pomocą cementu na grubość 25 cm - km 34+820 - 35+085 (ok. 4500 m2)
- Wykonanie nasypu - km 35+000 - 35+085 oraz km 34+820 - 35+085 (ok. 5490 m3)
- Prace przygotowawcze pod ukłądanie masy bitumicznej - km 45+610 - 41+210
- Naprawa skarp, porządkowanie terenu

Sprzęt branży drogowej na Placu Budowy w minionym tygodniu :
- spycharka x2
- koparka gąsienicowa x1
- walec okołkowany c1
- walec gładki x1
- walec gumowy x2
- wozidło x4
- samochód czteroosiowy x4
- recykler x1
- rozsypywacz x1
- koparko - ładowarka x1

2. Branża Mostowa
- prace porządkowe na obiektach WD-29, PE-10, WD-30
- prace wykończeniowe na kapac chodnikowych PE-11A, PE-11B, PE-12A, PE-12B
- zabezpieczenie szczelin przy zasypce korpusu WA-2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna:

- brak prac

 
05.12.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Prace porządkowe i kosmetyczne
 
2. Branża Mostowa
- prace porządkowe na obiektach
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- brak prac

Branża instalacyjna:

- brak prac

28.11.2017r.
1. Branża Drogowa

- Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
- Prace porządkowe i kosmetyczne

 
2. Branża Mostowa
- prace porządkowe na obiektach
- montaż dylatacji (obiekt WD-29)
Sprzęt branży Mostowej na Placu Budowy w minionym tygodniu:
- ładowarka x1
- koparko - ładowarka x1
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

       - brak prac

Branża instalacyjna:

- kolizja 7 - regulacja zasuw na komorach

 
 
21.11.2017r.
1. Branża Drogowa
 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Makroniwelacja MOP Polkowice
 • Wykonywanie nasypu – 4 500 m3

- km 37+300-37+700

- km 47+172-47+425

 • Rozbiórka podbudowy betonowej starej DK3 – 1 000m2
 • Odhumusowanie DK3 – 1 000m2
 • Wykop - 3000m3
 • Dogęszczanie warstw nasypów:
  - 47+172-47+425
 • DK 3 rozbiórki i wywóz elementów betonowych
 • (rejon od ronda w str. WD1 łącznica BC)

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- spycharka x2

- równiarka x2

- walec okołkowany x1

- walec gładki x2

- koparka x2

- wozidło x4
- samochody 4-osiowe x2

2. Branża Mostowa

- prace porządkowe na obiektach

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- ładowarka x1

- koparko-ładowarka x1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

       - brak prac

Branża instalacyjna:

Regulacja wpustów deszczowych

 
 
14.11.2017r.
1. Branża Drogowa
• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
• Prace kosmetyczne – kruszywo, GWN
• Układanie ścieku monolitycznego 
Odhumusowanie przy drodze DK3
• Podbudowa zasadnicza – 5200 m2
- 35+100- 35+500 str L
• Wykonywanie wykopu – 8000 m3
- 46+350 – 46+600
• Wykonywanie nasypu
- 47+172 + 47+350
 
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2
- równiarka x2
- walec okołkowany x1 
- walec gładki x2- koparka x4
- wozidło x7
- samochody 4-osobowe x5
 
2. Branża Mostowa
 
• WD-29:
- montaż dylatacji
 
• PE-10:
- prace porządkowe
 
• PE-12
- rozbiórka deskowania
- prace porządkowe
 
• WD-33A:
- montaż platformy pod ustrój nośny
 
• WA-2:
- prace porządkowe
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- ładowarka x2
- koparko-ładowarka x2
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac
• Branża instalacyjna:
Regulacja wpustów deszczowych
- km 41+220 do 41+070
- km 40+870 do 40+630
 
• Montaż kolektora DA 2.1 DN 300
- km 33+540
 
• Montaż kratek żeliwnych
- km 41+975 do 42+130
 
• Montaż budowli wylotowych na skarpac na obiekcie DO 2/2

 

07.11.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Prace kosmetyczne – kruszywo, GWN
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x2 - równiarka x1
- walec okołkowany x1 - walec gładki x1

2. Branża Mostowa​

• WD-29A:
- montaż dylatacji
 
• WD-29:
- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A1 
 
• PE-10:
- prace porządkowe
- wykonywanie murów oporowych
 
• WD-33A:
- montaż platformy pod ustrój nośny
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- prace porządkowe
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- ładowarka x2
- koparko-ładowarka x1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- brak prac

Branża instalacyjna:
- brak prac

31.10.2017r.

1. Branża Drogowa

 

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie nasypu –  18 000 m3 
- 47+170-47+420
- W. Polkowice
- W. Kaźmierzów
- DD 13A 0+000-0+200
 
• Podbudowa zasadnicza – 7 500 m2 
- 42+100-42+900
 
• Materac / warstwa poślizgowa – 1 500 m3
- 40+050-40+300 JL
 
• DP 1236 wykop – likwidacja hałdy pokopalnianej 5000m3
 
• DO 2/1 leśniczówka – wykop 3000m3
 
• 43+200-43+600 odhumusowanie pasa rozdziału DK3
 
• DK3 frezowanie podbudowy betonowej – 10 000 m2
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x4 - walec gumowy x3
- wozidło x3 - wywrotka x9
- ciągnik z beczką x4
 
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

 

• WD-27:
- prace wykończeniowe przy kapach chodnikowych
 
• WD-29A:
- montaż dylatacji
 
• WD-29:
- zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A1 
 
• PE-12
- wykonywanie wykopu pod fundament jezdnia prawa
 
• PE-10:
- prace porządkowe
- wykonywanie murów oporowych
 
• WA-1:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
 
• PG-1
- montaż desek gzymsowych
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x2
- ładowarka x2
- koparko-ładowarka x1
- dźwig x1

3. Urządzenia ifrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- przygotowanie stanowisk słupowych linii zasilającej
 
 
Branża instalacyjna:
 
Kanalizacja deszczowa – 50,71%
Wpustu deszczowe DN 500 – 7 szt.
Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 80,85 mb
Montaż kratek żeliwnych – 40 szt.
Montaż włazów na studniach deszczowych DN 600 – 3szt.
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x1
- koparka kołowa x1

 

24.10.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie nasypu – 20 000m3 
- 34+800-35+100
- 35+100-35+500
- 43+200-43+600
- 46+800-47+100
 
• Podbudowa pomocnicza – 3 500 m2 
- 35+100-35+500
 
• Droga DO 2/1
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
- wykonywanie wykopu - leśniczówka
 
• Droga DO 2/2
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
 
• Droga DP 1236 
- wykonywanie wykop – likwidacja hałdy pokopalnianej
- podbudowa zasadnicza - 0+640-0+745P
 
• DK3 frezowanie – 12 000 m2 
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x3 - wywrotka x12
- ciągnik z beczką x4
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa

• WD-25B, WD-26:
- prace przy kapach chodnikowych
 
 
• PE-8, PE-9:
- prace kosmetyczne
 
• WD-29:
- prace porządkowe
- odtworzenie rowu kolejowego
- przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji grubej
 
• PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.A1-A2 w osi A6
- prace porządkowe
 
• PE-12
- wykonywanie wykopu pod fundament jezdnia prawa
 
• PMZ-5:
- wykonywanie wykopu
 
• WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x2
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x1

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- brak prac
 
 
Branża instalacyjna:
 
Kanalizacja deszczowa – 50,29%
- regulacja pokryw i pierścieni na wpustach – 45szt.
- montaż wpustów deszczowych DN 500 – 10szt.
- montaż przykanalików deszczowych DN 200 PVC – 56,25 mb
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x1
- koparka kołowa x1

 

18.10.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
• Wykonywanie nasypu - 30 000 m3 
- 35+100-35+500
- 37+980-38+600
- 38+650-39+000
- 46+800-47+100
- 47+170-47+120
- W. Polkowice W. Kaźmierzów
- DD 13a 0+000-0+200
• Podbudowa zasadnicza - 8 000 m2 
- 42+200-42+900 JP
• Droga DO 2/1:
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
• Droga DO 2/2:
- skarpowanie
- humusowanie
- kopanie rowów
• Droga DP 1236:
- wykonywanie wykopów - likwidacja hałdy pokopalnianej 5000m3
• Droga DK3 - frezowanie 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x3 - wywrotka xl5
- ciągnik z beczką x6
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa 

• WD-25B:
- prace przy kapach chodnikowych
• WD-26:
- prace przy kapach chodnikowych
• PE-8:
- prace kosmetyczne
• PE-9:
- prace kosmetyczne
• WD-29:
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora Cl-Dl
- prace porządkowe
- odtworzenie rowu kolejowego
- przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji grubej
• WD-31:
- prace porządkowe
• WD-32, WD-33:
- montaż kotew pod drabiny rewizyjne
• PT KGHM:
- prace porządkowe
• PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.Al-A2 w osi A6
- przygotowanie podłoża płyt odciążających pod izolaq'ę grubą
- przygotowanie stref zakotwień do zbrojenia
• PMZ-5:
- wykonywanie wykopu
• WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
- układanie krawężników
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- zbojenie i deskoanie progu pod płytę przejściową podpora 4
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa xl
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig xl
- zagęszczarka x3
- pompa do betonu xl

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
Branża instalacyjna
- montaż włazów na studzienkach kanalizacyjnych
- montaż zadaszeń komór (kolizja 7)

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka xl
- koparka kołowa xl

 

 

10.10.2017r.

1. Brana Drogowa

Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
Wykonywanie nasypu - 35 000 m3 
- 35+100-35+500
- 37+980-38+600
- 38+650-39+000
- W. Polkowice
- 46+800-47+100
- 47+170-47+420
- droga DD 13a - 0+000-0+200
Podbudowa pomocnicza - 16 000 m2 
- 33+520-33+620
- 41+000-41+250
- 40+300-40+600
- 42+200-42+900
Podbudowa zasadnicza - 12 000 m2 
- 33+400-33+500
- 33+520-33+620
- 41+000-41+250
Podbudowa bitumiczna - 12 000 m2
Frezowanie drogi DK3 
Warstwa wiążąca - 12 000 m2 
- 33+700-34+700
- 33+300-33+650
Roboty rozbiórkowe - droga DK3
Wykonywanie ścieku ślizgowego - 33+300-33+650
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x5
- walec gładki x6 - walec gumowy x4
- wozidło x6 - wywrotka xl7
- ciągnik z beczką x6 - układarka x2 oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

WD-25A:
- prace porządkowe
WD-25B:
- przygotowanie powierzchni pod żywice na kapach chodnikowych
- układanie żywicy epoksydowej na kapach chodnikowych
WD-27:
- montaż desek gzymsowych
- montaż krawężników
WD-29A:
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A
WD-29:
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora Cl-Dl
- prace porządkowe
- przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji grubej
WD-31, WD-33:
- prace porządkowe
WD-32:
- śrutowanie powierzchni płyty ustroju nośnego
PT KGHM:
- prace porządkowe
PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.Al-A2 w osi A6
- wykonywanie murów oporowych w osi Cl i C2
- przygotowanie podłoża pod beton podkładowy
- przygotowanie podłoża pod izolację grubą na płycie odciążającej w osi Al
- zbrojenie fundamentów w osi B2 na odkładzie
WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
- montaż kotew talerzowych
PG-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- iniekcja kanałów kablowych
- zbrojenie belek pod płytę przejściową podpora 4
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa xl
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig xl
- zagęszczarka x3
- pompa do betonu xl
 
3. Urządzenia ifrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
Branża instalacyjna
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka xl
- koparka kołowa xl
 

03.10.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie wykopu – 5 000 m3
- makroniwelacja MOP oraz drogi DO2/1
 
• Wykonywanie nasypu – 17 000 m3 
- 35+100-35+500
- 38+650-39+000
- 46+800-47+100
- 47+170-47+420
- droga DD 13a – 0+000-0+200
- łącznica P-Lo1L
- droga DO 2/1
- Rondo Polkowice
 
• Podbudowa pomocnicza – 25 000 m2
- 41+000-41+250
- 40+300-40+600
- 42+200-42+900
 
• Wykonywanie materaca:
- warstwa poślizgowa km 40+050-40+300 L
- kruszywo 35cm w km 47+570-47+678
 
• Podbudowa zasadnicza – 12 000 m2 
- 33+400-33+500
- 33+520-33+620
- 41+000-41+250
- 47+570-47+678
 
• Podbudowa bitumiczna – 13 000 m2
- 33+750-34+750
 
• Droga DO 2/1 
- skarpowanie i humusowanie
- montaż barier
- oznakowanie poziome i pionowe
- przełożenie ruchu droga DO 2/1 oraz droga DP1218D
- wykonywanie wykopu (Leśniczówka)
 
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x6
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x6 - wywrotka x16
- ciągnik z beczką x5 - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał
 

2. Branża Mostowa

• WD-25A:
- montaż desek gzymsowych
- montaż krawężników
 
• WD-25B:
- przygotowanie powierzchni pod żywice na kapach chodnikowych
- układanie żywicy epoksydowej na kapach chodnikowych
 
• WD-27:
- montaż desek gzymsowych 
 
• WD-29A:
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A
 
• WD-29:
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1
 
• WD-31, WD-32, WD-33:
- prace porządkowe
 
• PT KGHM:
- prace porządkowe
 
• PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p.A1-A2 w osi A6
- wykonywanie murów oporowych w osi C1 i C2
- zbrojenie i deskowanie ciosów fundamentowych w osi B1
- betonowanie ciosów fundamentowych w osi B1
- zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej na skrzydle SKA.1*
- betonowanie ścianki zaplecznej na skrzydle SKA.1*
 
• PE-11A oraz PE-12A
- wykonywanie żywicy na kapach chodnikowych
 
• WA-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
 
• PG-1:
- wykonywanie zasypek za przyczółkami
 
• WA-2:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x1
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x1
- zagęszczarka x3
- pompa do betonu x1
 
3. Urządzenia infrastruktury technicznej
Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
 
 
Branża instalacyjna
 
• Kolizja 7
- wykonywanie pokrycia na komorach
 
• Kanalizacja deszczowa
- regulacja włazów na kolektorach
 
• Wodociąg MOP Polkowice
- przygotowanie do próby szczelności
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x1
- koparka kołowa x1
- zagęszczarka x1
 

26.09.2017r.

1. Branża Drogowa

 
• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie nasypu – 38 500 m3 
- 35+100 – 35+500
- 35+500 – 35+700
- 37+980 – 38+600
- 38+650 – 39+000
- 46+900 – 47+100
- 47+100 – 47+420
- węzeł Polkowice
 
• Warstwa poślizgowa – 1 500 m3 
- 40+050 – 40+300
 
• Podbudowa pomocnicza – 26 000 m3 
- 33+400 – 33+500
- 40+300 – 40+600
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
- 42+200 – 42+900
 
• Podbudowa zasadnicza – 10 000 m2 
- 33+400 – 33+500
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
 
• Podbudowa mineralno-bitumiczna – 15 000 m2 
- 33+750 – 34+750
- droga powiatowa zjazd w kierunku m.Szklary
 
• Droga DO 2/1 oraz DO 2/2:
- prace porządkowe
- skarpowanie i humusowanie
- wykonanie poboczy
- montaż barier (DO 2/1)
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x6
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x8 - wywrotka x12
- ciągnik z beczką x6 - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2.Branża Mostowa

• WD-25A:
- montaż kotew talerzowych
- montaż desek gzymsowych
- montaż krawężników
 
• WD-25B:
- przygotowanie powierzchni pod żywice na kapach chodnikowych
 
• WD-27:
- montaż desek gzymsowych 
 
• WD-29A:
- przygotowanie płyt ustrojów pod izolację
 
• WD-29:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1
- betonowanie ustroju nośnego podpora C1-D1
- pielęgnacja betonu ustroju nośnego
 
• WD-31, WD-32, WD-33:
- prace porządkowe
 
• PT KGHM:
- prace porządkowe
 
• PE-10:
- betonowanie ustroju nośnego p.A1-A2 w osi A6
- montaż kabli sprężających
- wykonywanie murów oporowych w osi C1 i C2
- deskowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B5 - etap II
- betonowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B5 – etap II
 
• PE-11A oraz PE-12A:
- SMA, przygotowanie pod przeciwspadek
- prace przygotowawcze pod fundamenty barierek schodów
 
• WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- wykonywanie izolacji grubej na kapach chodnikowych
- montaż desek gzymsowych
 
• PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje grube
- wykonywanie izolacji grubej na kapach chodnikowych
- montaż taśm dylatacyjnych
- wykonywanie zasypek
 
• WA-2:
- zasypki w gruntów zbrojonych podpora 1
- pielęgnacja betonu ustrojów
- rozdeskowanie ustrojów nośnych
- sprężanie ustrojów nośnych
 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x3
- ładowarka x5
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x1
- zagęszczarka x2
- pompa do betonu x2
- betonowóz x7

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
 
 
Branża instalacyjna
 
• Kolizja 7
- wykonywanie pokrycia na komorach
 
• Wodociąg MOP Polkowice
- przygotowanie do próby szczelności
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x1
- koparka kołowa x1
- zagęszczarka x1

 

19.09.2017r.

1. Branża Drogowa

• Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 
• Wykonywanie nasypu – 36 500 m3 
- 33+400 – 33+600
- 35+100 – 35+500
- 35+500 – 35+700
- 37+980 – 38+600
- 38+650 – 39+000
- 42+300 – 43+100 (GWN)
- 47+000 – 47+107
- 47+120 – 47+240
- 47+350 – 47+420
 
• Warstwa mrozoochronna – 2 000 m3 
- 40+300 – 40+600
 
• Podbudowa pomocnicza:
- 33+400 – 33+500
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
- 41+800 – 42+100
 
• Materac na szkody górnicze:
- 40+050 – 40+300
- 47+600 – 47+678
 
• Podbudowa zasadnicza –
- 33+400 – 33+500
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
- 41+800 – 42+100
 
• Podbudowa mineralno-bitumiczna – 16 000 m2 
- 36+900 – 37+300
- 33+750 – 34+750
 
• Ściek ślizgowy
- 33+650 – 34+780
 
• Droga DO 2/1 oraz DO 2/2:
- prace porządkowe
- skarpowanie i humusowanie
- wykonanie poboczy
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5 - równiarka x4
- ładowarka x3 - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3 - walec okołkowany x6
- walec gładki x5 - walec gumowy x4
- wozidło x9 - wywrotka x14
- ciągnik z beczką x6 - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

• WD-25A:
- montaż kotew talerzowych
- montaż desek gzymsowych
- montaż krawężników
 
• WD-25B:
- przygotowanie powierzchni pod żywice na kapach chodnikowych
- montaż uchwytów drabin rewizyjnych na podporach
 
• WD-27:
- montaż desek gzymsowych 
 
• WD-29A:
- przygotowanie płyt ustrojów pod izolację
 
• WD-29:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1
- przygotowanie płyt ustrojów pod izolację
 
• WD-31:
- zbrojenie i deskowanie fundamentu oś B jezdnia prawa
- betonowanie fundamentu oś B jezdnia prawa
- wykonywanie izolacji cienkiej fundamentu
 
• PT KGHM:
- prace porządkowe
 
• WD-32:
- izolacja płyt przejściowych
- montaż krawężników
- montaż desek gzymsowych
- zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych
 
• WD-33:
- izolacja płyt przejściowych
 
• PE-10:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- betonowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- zbrojenie i deskowanie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2
- betonowanie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2
- zbrojenie i deskowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B4
- betonowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B4
- betonowanie fundamentu SK1 w osi PE-10.B1
- wykonywanie murów oporowych oś C1
 
• PE-11A:
- SMA, przygotowanie pod przeciwspadek
- prace przygotowawcze pod fundamenty barierek schodów
 
• PE-12A:
- SMA, przygotowanie pod przeciwspadek
- prace przygotowawcze pod fundamenty barierek schodów
 
• WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- wykonywanie izolacji grubej na kapach chodnikowych
- montaż desek gzymsowych
 
• PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje grube
- montaż taśm dylatacyjnych
- montaż barier energochłonnych
- wykonywanie zasypek
 • WA-2:

- zasypki w gruntów zbrojonych podpora 1
- betonowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa
- betonowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- betonowanie ustroju nośnego p. 3-4
- pielęgnacja betonu ustrojów
 

 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- koparka kołowa x3

- ładowarka x4

- koparko-ładowarka x3

- dźwig x1

- zagęszczarka x2
- pompa do betonu x2
- betonowóz x3

3. Urządzenia infrastruktury tecnicznej

 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
 
- wykonywanie zasilania węzła Kaźmierzów
 
 
Branża instalacyjna
 
• Kanalizacja deszczowa – narastająco 50,00%
- regulacja włazów żeliwnych na kolektorach
- regulacja wpustów deszczowych
 
 
• Wodociąg MOP Polkowice
- przygotowanie do próby szczelności
- montaż armatury komory
 
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x2
- koparka kołowa x2
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x2

 

12.09.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

Wykonywanie wykopu
- Zbiornik Z11, Z12 i Z14

•    Wykonywanie nasypu – 38 000 m3
- 33+400 – 33+600
- 35+100 – 35+500
- 35+500 – 35+700
- 37+980 – 38+600
- 38+650 – 39+000
- 42+800 – 42+900

•    Podbudowa pomocnicza:
- 33+400 – 33+500 
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
- 41+800 – 42+100

•    Materac na szkody górnicze:
- 40+050 – 40+300 L - 1500 m3

•    Podbudowa zasadnicza – 10 000 m2 
- 33+400 – 33+500
- 41+000 – 41+250
- 41+400 – 41+475
- 41+800 – 42+100

•    Podbudowa mineralno-bitumiczna – 21 500 m2
- 36+900 – 37+300
- 33+750 – 34+750

•    DO 2/1:
- układanie kostki na zat. autobusowej 190m2
- układanie masy w-wa wiążąca

•    Skarpowanie nasypu:
- 47+270 – 47+350

•    DO 2/2:
- podbudowa mineralno-bitumiczna
- dogęszczanie oraz profilowanie ronda
- wykonanie poboczy

•    DP 1236:
- wykop – likwidacja hałdy pokopalnianej
- wprowadzenie TOR

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5            - równiarka x4
- ładowarka x3            - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3        - walec okołkowany x6
- walec gładki x5            - walec gumowy x4
- wozidło x9            - wywrotka x14
- ciągnik z beczką x6        - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- deskowanie płyt przejściowych podpora A
- betonowanie płyt przejściowych podpora A
- deskowanie płyt przejściowych podpora B
- betonowanie płyt przejściowych podpora B
- montaż desek gzymsowych

•    WD-29A:
- rozdeskowanie ścianki zaplecznej podpora B
- zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora A
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A
- zasypki z gruntów zbrojonych

•    WD-29:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- betonowanie stref zakotwień
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1

•    WD-31:
- zbrojenie i deskowanie fundamentu oś B

•    PT KGHM:
- prace porządkowe

•    WD-32:
- montaż desek gzymsowych

•    PE-10:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- zbrojenie i deskowanie fundamentów
- wykonywanie murów oporowych oś C

•    PE-12:
- deskowanie skrzydeł podpora 1 jezdnia lewa
- deskowanie skrzydeł podpora 2 jezdnia lewa

•    WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- zbrojenie kap chodnikowych

•    PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WA-2:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 1
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa
- przygotowanie ustroju nośnego p. 3-4 do betonowania

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x2
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x1
- zagęszczarka x4

3.Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- kopanie trasy kablowej pod zasilanie węzła Kaźmierzów

Branża instalacyjna

•    Kanalizacja deszczowa – narastająco 50,00%
- montaż przykanalików deszczowych
- montaż wpustów deszczowych
- prace przy kolektora DA11.2

Wykonano:
Studnie DN 1500 – 1 szt.
Studnie DN 1000 – 1 szt.
Wpust deszczowy DN 500 – 1 szt.
Kolektor DN 400 – 54,10 mb
Kolektor DN 300 – 18,18 mb
Przykanaliki deszczowe DN 200 – 24 mb
Regulacja włazów na studniach – 20 szt.
Regulacja kratek żeliwnych – 7 szt.

•    Wodociąg MOP Polkowice
- prace ziemne, zasypywanie wodociągu
- montaż armatury komory

•    Wodociąg MOP Lubin
- przygotowanie do próby szczelności

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x2
- koparka kołowa x2
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x2

 

 

05.09.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
   
 • Wykonywanie wykopu – 6 500 m3 (planowano 6 000 m3)
  - Zbiornik Z11, Z12 i Z14
   
 • Wykonywanie nasypu – 38 500 m3 
  - 33+400 - 33+600                    - 35+100 - 35+500
  - 35+500 - 35+700                    - 37+980 - 38+600
  - 38+650 - 39+000                    - 42+600 - 42+800

- 42+885 - 42+915                    - 43+200 - 43+400

- 47+360 - 47+420

 

 • Warstwa mrozoochronna – 1 300 m3 
  Km 40+300 - 40+600 - 2500 m3

 

 • Podbudowa pomocnicza – 12 500 m2 (planowano 15 000 m2)
  - 33+400 - 33+500
  - 41+000 - 41+250
  - 41+400 - 41+500

- 41+600 - 41+750

 

 • Podbudowa zasadnicza – 12 000 m2 (planowano 10 000 m2)
  - 41+250 - 41+400
  - 33+300 - 33+400
  - 33+600 - 33+750

 

 • Podbudowa mineralno-bitumiczna – 1 800 m2 
  - droga DO 2/1
  - droga DP 1236

 

 • Warstwa wiążąca – 29 000 m2 
  - droga DO 2/1
  - droga DP 1236

 

 • MOP Lubin - wywóz frezowiny
 • MOP Polkowice – wywóz humusu

 

 • rondo Lubin Północ

- podbudowa pomocnicza - 870m2

 

 • DO 2/1

- skarpowanie i humusowanie skarp

 

 • Materac na szkody górnicze

- 40+050 - 40+300

 

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:

- spycharka x5                             - równiarka x4

- ładowarka x3                            - koparka kołowa x3

- koparka gąsienicowa x3             - walec okołkowany x7

- walec gładki x6                         - walec gumowy x4

- wozidło x8                                - wywrotka x17

- ciągnik z beczką x6                    - układarka x2

oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A
- zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych podpora A
- zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych podpora B

•    WD-29A:
- rozdeskowanie ścianki zaplecznej podpora B
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
- zasypki z gruntów zbrojonych

•    WD-29:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1

•    WD-31:
- prace porządkowe

•    PT KGHM:
- prace porządkowe

•    WD-32:
- wykonanie izolacji cienkiej
- zbrojenie płyty przejściowej podpora C

•    PE-10:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- rozdeskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- rozdeskowanie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2 – etap I
- rozdeskowanie F1.2 w osi PE-10.B4 – etap I
- rozdeskowanie F1.2 w osi PE-10.B6 – etap II

•    PE-11:
- montaż deskowania płyty ustroju nośnego jezdnia prawa

•    PE-12:
- deskowanie skrzydeł podpora 1
- deskowanie skrzydeł podpora 2

•    WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WA-2:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa
- przygotowanie ustroju nośnego p. 3-4 do betonowania

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x4
- ładowarka x4
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x1
- zagęszczarka x2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- kopanie trasy kablowej pod zasilanie węzła Kaźmierzów

Branża instalacyjna

•    Kanalizacja deszczowa – narastająco 49,49%
- prace przy kolektorze DA.2
- montaż wpustów deszczowych
- prace przy kolektora DA11.2

Wykonano:
- Studnia DN 1000 – 1 szt.
- Wpusty deszczowe DN 500 – 7 szt.
- Regulacja kratek żeliwnych – 9 szt.
- Kolektor DN 300 PP – 6,10 mb
- Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 133,43mb
- Drenaże DN 200 – 18,30 mb

•    Wodociąg MOP Polkowice
- prace ziemne
- montaż wodociągu
- montaż armatury komory

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x2
- koparka kołowa x2
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x3

 

29.08.2017r.

1. Branża Drogowa

 

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Wykop – 10 000 m3 (planowano 6 000 m3)
Zbiornik Z11        Zbiornik Z12
Zbiornik Z14

•    Nasyp – 25 000 m3 (planowano 50 000 m3)
- 33+400-33+600    
- 35+100-35+200
- 35+500-35+700        
- 41+400-41+520
- 43+200-44+400    
- 47+525-47+600
- 47+360-47+420

•    Podbudowa pomocnicza – 18 000 m2 (planowano 18 000 m2)
- 33+300-33+400    
- 33+610-33+725
- 41+000-41+250    
- 41+575-41+725

•    Podbudowa zasadnicza – 25 000 m2 (planowano 20 000 m2)
- 41+250-41+400    
- 33+610-33+725
- 33+300-33+400    
- 34+400-34+380
- droga DP 1236

•    Podbudowa AC WMS – 12 000 m2 (planowano 30 000 m2)
- 36+200-37+300
- Droga DO 2/1

•    Warstwa wiążąca – 4 500 m2 (planowano 13 000 m2)
- 36+000-36+600

•    Ulepszenie podłoża, stabilizacja – 9 000 m2 (planowano 8 000 m2)

•    Humusowanie – DO 2/1

•    Prace brukarskie:
- droga DO 2/1
- droga DP 1236

•    Materace na szkodach górniczych:
- 47+600-47+678
- 40+050-40+300

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5            - równiarka x3
- ładowarka x3            - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3        - walec okołkowany x8
- walec gładki x6            - walec gumowy x4
- wozidło x10            - wywrotka x19
- ciągnik z beczką x6        - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- deskowanie ścianki zaplecznej podpora B
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora B
- betonowanie progu pod płytę przejściową podpora A

•    WD-29A:
- deskowanie ścianki zaplecznej podpora B
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora B
- zasypki z gruntów zbrojonych

•    WD-29:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora B1-C1
- deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1

•    WD-31:
- przygotowanie prowadnic pod rurki do betonowania ustroju

•    PT KGHM:
- prace porządkowe

•    WD-32:
- wykonanie betonu podkładowego pod płytę przejściową podpora C
- betonowanie progu pod płytę przejściową podpora C

•    PE-10:
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- rozdeskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- zbrojenie i deskowanie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2 – etap I
- betonowanie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2 – etap I
- zbrojenie i deskowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B4 – etap I
- betonowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B4 – etap I
- zbrojenie i deskowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B6 – etap II
- betonowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B6 – etap II

•    PE-11:
- montaż deskowania płyty ustroju nośnego jezdnia prawa

•    PE-12:
- zbrojenie i deskowanie fundamentu ścian bocznych podpora 1 i 2 jezdnia lewa
- betonowanie fundamentu ścian bocznych podpora 1 i 2 jezdnia lewa

•    WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WA-2:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa
- przygotowanie ustroju nośnego p. 3-4 do betonowania

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x4
- ładowarka x4
- koparko-ładowarka x3
- dźwig x2
- zagęszczarka x3

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

- montaż rozdzielni Nn na stacja transformatorowych MOP Polkowice i MOP Lubin Północ
- montaż stacji transformatorowych MOP Polkowice i MOP Lubin Północ
- kopanie trasy kablowej pod zasilanie węzła Kaźmierzów

Branża instalacyjna

•    Kanalizacja deszczowa
- prace przy kolektorze DA.2
    - montaż wpustów skarpowych w km 47+600
- montaż wpustów deszczowych na kolektorze DA.2.1 i DA.2.2

•    Wodociąg MOP Polkowice
- prace ziemne
- montaż wodociągu
- montaż armatury komory

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x3
- koparka kołowa x2
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x4

 

 

 

22.08.2017r.

1. Branża Drogowa

 

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Wykop – 8 000 m3 (planowano 3 500)
Zbiornik Z11        Zbiornik Z12
Zbiornik Z

•    Nasyp – 25 000 m3 (planowano 45 000 m3)
33+400 - 33+480    33+510 - 33+620
37+980 - 38+600    38+650 - 39+000
39+200 - 39+500    42+900 - 43+100
47+525 - 47+680    47+360 - 47+420
42+600 - 42+800 GWN

•    Podbudowa pomocnicza – 17 000 m2 (planowano 15 000m2)
41+000-41+250    33+300-33+475
34+500-34+780

•    Podbudowa zasadnicza – 20 000 m2 (planowano 20 000 m2)
41+250 - 41+400    33+620 - 33+725
33+300 - 33+475
DO 2/2 + Rondo Lubin Północ

•    Podłoże – 9 000 m2 (planowano 10 000 m2)
41+700 - 42+100

•    Podbudowa AC WMS – 18 000 m2 (planowano 20 000 m2)
36+200 - 37+300    
35+600 - 36+400 JL
35+600 - 36+200 JP

•    Odcinek próbny warstwa wiążąca – 10 000 m2
35+600 – 35+700    35+610-36+230 JL
35+610-35+990 JP

•    Zarób próbny SMA

•    Prace porządkowe:
MOP Lubin - hałdowanie frezowiny, wywóz kruszywa
Istniejące DK3-rondo Lubin - korytowanie
DO 2/1 – skarpowanie i humusowanie skarp

•    Prace brukarskie:
DO 2/1 - poprawki krawężników na zatokach autobusowych
Krawężnik DP1236 – 200mb (planowano 200mb)

•    Materace na szkodach górniczych:
- 47+600 – 47+678
 
•    Naprawa rozmyć skarp

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x5            - równiarka x3
- ładowarka x3            - koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3        - walec okołkowany x8
- walec gładki x6            - walec gumowy x4
- wozidło x10            - wywrotka x18
- ciągnik z beczką x5        - układarka x2
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

 

•    WD-25A:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- deskowanie ścianki zaplecznej podpora B
- betonowanie progu pod płytę przejściową podpora A

•    WD-29A:
- deskowanie ścianki zaplecznej podpora B

•    WD-29:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora A i A1
- rozdeskowanie ustroju nośnego podpora B1-C1
- betonowanie stref zakotwień
- deskowanie ustroju nośnego podpora C1-D1

•    WD-30:
- przygotowywanie powierzchni płyt przejściowych

•    WD-31:
- montaż taśm dylatacyjnych i blach osłonowych

•    PT KGHM:
- zbrojenie ściany podpora A
- wykonywanie izolacji cienkiej fundamentu

•    WD-32:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- montaż dylatacji
- piaskowanie wnęk dylatacyjnych

•    PE-10:
- deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- zbrojenie fundamentu F1.1 w osi PE-10.B2
- zbrojenie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B4
- sprężanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- rozdeskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5

•    PE-11:
- montaż deskowania płyty ustroju nośnego jezdnia prawa

•    PE-12:
- zbrojenie fundamentu ścian bocznych podpora 1 i 2 jezdnia lewa

•    WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- śrutowanie powierzchni
- zbrojenie kap chodnikowych

•    PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WA-2:
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x6
- ładowarka x4
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x1
- zagęszczarka x5

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

 

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

•    Wykonywanie zasilania MOP Polkowice i MOP Lubin Północ

Branża instalacyjna

•    Wodociąg MOP Polkowice
- prace przy studni PMI 51
- montaż studni, montaż wodociągu
- roboty ziemne, zagęszczanie materiału

•    Kanalizacja deszczowa – 48,14%
- wykonywanie kolektora DA2

•    Wykonano :
Studnie DN 1200 – 2 szt.
Kanał DN 300 PP – 42,10 mb
Regulacja włazów na kanale DA4 – 10 szt.
Roboty zabezpieczające na kanale DA15.5 oraz DA15.4
(wyrwy w skarpach po deszczach)

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x3
- koparka kołowa x2
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x3

15.08.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Wykop – 6 000 m3
- Zbiornik Z11, Zbiornik Z12
•    Nasyp – 35 000 m3
    - 33+510-33+620
    - 37+980-38+600
    - 39+200-39+500
    - 41+400-41+600
    - 47+550-47+67
•    Warstwa mrozoochronna: - 6 000 m3
    - 41+000-41+225
    - 40+300 - 40+600
•    Podbudowa pomocnicza – 20 200 m2
    - 41+250-41+400,     - 33+620-33+725
    - 34+400-34+780
•    Podbudowa zasadnicza – 35 000 m2
- 40+600-41+000    - 33+620-33+725
    - 34+450-34+780    - 36+400-36+900
•    Podbudowa AC WMS – 15 000 m2
- 33+750-34+200
    - 35+580-36+210
•    Ściek ślizgowy – 2 000 mb
- 35+580-36+400
    - 33+725-34+450
•    Prace porządkowe – 7 000 m3
    Wywóz humusu z MOP Lubin
•    Prace brukarskie:
    - Droga powiatowa - krawężniki wtopione 80mb
    - Uzupełnienie i poprawki krawężników
•    Wykonywanie drenażu francuskiego:
- 36+400 – 37+300
•    Materac na szkodach górniczych:
Km 40+300-40+500 – 2 500 m2
 
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x6
- równiarka x4
- ładowarka x3
- koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x8
- walec gładki x6
- walec gumowy x4
- wozidło x7
- wywrotka x18
- ciągnik z beczką x5
- układarka x1
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych jezdnia prawa i lewa
- wykonywanie zasypek za podporą A
- deskowanie ścianki zaplecznej podpora B

•    WD-26:
- pielęgnacja betonu dylatacji

•    WD-27:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WD-29A:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora B

•    WD-29:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora A i A1
- zbrojenie stref zakotwień
- pielęgnacja betonu ustroju nośnego podpora B1-C1

•    WD-31:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PT KGHM:
- zbrojenie ściany podpora A

•    WD-32:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PE-10:
- deskowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B3
- betonowanie fundamentu F1.2 w osi PE-10.B3
- deskowanie i zbrojenie płyty odciążającej skrzydło SKA1*
- betonowanie płyty odciążającej skrzydło SKA1*
- pielęgnacja betonu
- deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6

•    WA-1:
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolacje
- śrutowanie powierzchni
- zbrojenie kap chodnikowych

•    PG-1:
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

•    WA-2:
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia lewa
- deskowanie ustroju nośnego p. 2-3 jezdnia prawa
- przygotowanie ustroju do betonowania p. 3-4 jezdnia prawa

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x6
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x2
- zagęszczarka x8

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

•    Kanał teletechniczny
- numerowanie studni kablowych, montaż zabezpieczeń
(na wszystkich wykonanych odcinkach kanału tj.:
43+100 – 43+250, 34+100 – 34+700, 44+300 – 44+500)

•    Wykonywanie zasilania MOP Polkowice i MOP Lubin Północ

Branża instalacyjna

•    Wodociąg MOP Polkowice
- prace przy studni PMI 51
- montaż studni
- zagęszczanie materiału

•    Kanalizacja deszczowa – 47,925
- montaż kratek żeliwnych na wpustach deszczowych
- wykonywanie wykopu na kolektorze DA11.1
- wykonywanie kolektora DA14.2

Wykonano :
Studnie DN 1000-1 szt.
Studnie DN 1200 – 3 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 – 5 szt.
Kanał DN 300 – 91,62 mb
Przykanaliki DN 200 PVC – 59,67 mb
Montaż kratek żeliwnych – 27 szt.
(w km 35+700 36+400)

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x3
- koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x1
- zagęszczarka x3
- wywrotka x1
- minikoparka x1
- samochód terenowy x1
- ubijak x1

 

08.08.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Wykop – 6 500 m3
Zbiornik Z11, Z12

•    Nasyp – 52 000 m3
Km 33+400-33+480
Km 33+510-33+620
Km 37+980-38+600
Km 39+200-39+500
Km 42+850-43+100
Km 47+380-47+450 L    
Km 47+525-47+680

•    Warstwa mrozoochronna – 5 000 m3
Km 41+000-41+225

•    Podbudowa pomocnicza – 28 000 m2
Km 34+450-34+780
Km 41+500-42+150
DO2/2 + cz. Ronda

•    Podbudowa zasadnicza – 32 000 m2
Km 36+400-37+300
Km 33+700-34+450

•    Układanie masy asfaltowej DO 2/1 – 26 000 m2
Podbudowa bitumiczna
Odc. próbny wiążącej
Zarób próbny warstwa wiążąca

•    Skarpowanie nasypów – 2 200 m2
DO 2/1

•    Prace porządkowe:
Wywóz humusu – 7 200 m3

•    Prace brukarskie: 
- Droga powiatowa-krawężniki wtopione 
- Uzupełnienie i poprawki krawężników

•    Wykonywanie drenażu francuskiego w km 36+400 – 37+300

•    Materac na szkodach górniczych:
Km 40+300-40+500 – 2 500 m2

•    Uszlachetnianie nasypów – 6 500 m2
•    Profilowanie KRZ

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x6
- równiarka x4
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x2
- koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x5
- walec gładki x4
- walec gumowy x3
- wozidło x7
- samochód czteroosiowy x9
- wywrotka x15
- ciągnik z beczką x5
oraz samochody dostawców transportujące materiał

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych jezdnia prawa i lewa
- wykonanie chudego betonu pod płytą przejściową
- betonowanie belek pod płytę przejściową
- wykonywanie zasypek za podporą A

•    WD-26:
- betonowanie dylatacji modułowych

•    WD-27:
- betonowanie dylatacji modułowych

•    WD-29A:
- zasypki z gruntów zbrojonych za podporą A i B

•    WD-29:
- zbrojenie ustroju nośnego p. B1-C1
- deskowanie ustroju nośnego p. C1-D1

•    WD-31:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PT KGHM:
- szalowanie fundamentu w osi A
- betonowanie fundamentu w osi A

•    WD-32:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych

•    PE-10:
- betonowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- pielęgnacja betonu ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- zbrojenie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- deskowanie fundamentu skrzydło SK3*
- deskowanie płyty odciążającej skrzydło SKA1*

•    WA-2:
- zasypka fundamentów podpora 4
- deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
- deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. prawa
- zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
- deskowanie ciosów podłożyskowych podpora 1

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x6
- ładowarka x5
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x2
- zagęszczarka x7

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

•    Kanał teletechniczny
- montaż zamków zabezpieczających pokrywy studni
(na wszystkich wykonanych odcinkach kanału tj.:
43+100 – 43+250, 34+100 – 34+700, 44+300 – 44+500)

•    Wykonywanie zasilania MOP Polkowice

Branża instalacyjna

•    Gazociąg
- likwidacja gazociągu

•    Kolizja 6
- prace przy wykonywaniu posadzek

•    Kanalizacja deszczowa
- regulacja pierścieni odciążających
- wykonywanie kolektora deszczowego DA14.2

Studnie DN 1200 – 3 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 – 2 szt.
Kanał DN 300 PP – 52,84 mb
Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 36,32 mb
Regulacja wpustów deszczowych – 32 szt. 
(w km 34+065 do 34+740)

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x5
- koparka kołowa x4
- zagęszczarka x4
- wywrotka x1
- minikoparka x1
- samochód terenowy x1
- ubijak x1

 

01.08.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Wykonywanie nasypów – 30 000 m3
Km 41+900-42+100
Km 42+350-42+500
Km 45+100-45+300
Km 47+400-47+420
Km 47+550-47+678
DD13a

•    Wykonanie wykopów – 7 000 m3
- Zbiornik Z11

•    Warstwa technologiczna – 10 000 m2
DP1236D

•    Podbudowa zasadnicza KR3:
- kruszywowa – 18 000 m2 
- bitumiczna – 14 000 m2 

•    Wywóz humusu – 5 500 m3
- Zbiornik Z12

•    Montaż przepustów drogowych :
- P1/DO-2/2 – DN 800 – 18 mb – km 0+158,75
- P2/DO-2/2 – DN 800 – 11 mb – km 0+160,11
- P1/DP1236D – DN 800 – 13,11 – km 0+174,89

•    Uszlachetnianie nasypów – 6 500 m2
•    Profilowanie KRZ

Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- spycharka x6
- równiarka x4
- ładowarka x3
- koparko-ładowarka x2
- koparka kołowa x3
- koparka gąsienicowa x3
- walec okołkowany x5
- walec gładki x4
- walec gumowy x3
- wozidło x7
- samochód czteroosiowy x9
- wywrotka x15
- ciągnik z beczką x5
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
- rozdeskowanie ustrojów nośnych jezdnia prawa i lewa
- zbrojenie belek pod płytą przejściowa podpora B
- przygotowanie powierzchni do chudego betonu podpora B
- wykonywanie zasypek za podporą A
 
•    WD-26 oraz WD-27:
- zbrojenie i deskowanie dylatacji modułowych
 
•    WD-29A:
- zasypki z gruntów zbrojonych za podporą A i B
 
•    WD-29:
- deskowanie ustroju nośnego p. B1-C1
- montaż rusztowania ustroju nośnego p. C1-D1
 
•    WD-31:
- wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych
- wykonywanie izolacji cienkiej
- prace porządkowe
 
•    WD-32:
- montaż BHP
- montaż dylatacji
- wykonywanie izolacji cienkiej
 
•    WD-33:
- piaskowanie kap chodnikowych
 
PE-10:
- rozdeskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A4
- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
- deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
- szalowanie płyty odciążającej skrzydło SK1*
 
•    PE-11A:
- wykonywanie izolacji cienkiej
 
•    PE-12:
- rozdeskowanie fundamentu podpora 1 jezdnia lewa
- zbrojenie fundamentu podpora 2 jezdnia lewa
- przygotowanie fundamentu do betonowania
 
•    PE-12A :
- umacnianie stożków
- wykonywanie izolacji cienkiej
 
•    PG-1:
- rozdeskowanie ław pod bariery energochłonne
 
•    WA-2:
- zasypka fundamentów podpora 1 oraz 4
- deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
- deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. prawa
- zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparka kołowa x6
- ładowarka x5
- koparko-ładowarka x2
- dźwig x2
- zagęszczarka x7

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna

•    Kanał teletechniczny
- montaż zamków zabezpieczających pokrywy studni
(na wszystkich wykonanych odcinkach kanału tj.:
43+100 – 43+250, 34+100 – 34+700, 44+300 – 44+500)

•    Wykonywanie zasilania MOP Lubin Północ
Wykonywanie zasilania MOP Polkowice

Branża instalacyjna

•    Wodociąg Lubin Północ w km 42+000 – 44+000
- prace ziemne, wykop pod wodociąg
- zgrzewanie i zasypka wodociągu
- prace przygotowawcze przed próbą szczelności
- wykonywanie próby szczelności

•    Wodociąg Polkowice w km 33+150 – 35+600
- prace ziemne, wykop pod wodociąg
- zgrzewanie i zasypka wodociągu
- wykonanie przewiertu sterowanego

•    Kanalizacja deszczowa
- regulacja wpustów deszczowych na kolektorze DA5
- montaż przykanalików przy kolektorze DA14.1 i DA14.2
- wykonywanie kolektora DA18

Studnie DN 2000 – 1 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 – 4 szt.
Kolektor DN 800 PP – 14,75 mb
Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 61,62 mb
Regulacja wpustów deszczowych – 10 szt.

Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
- koparko-ładowarka x5
- koparka kołowa x4
- zagęszczarka x4
- wywrotka x1
- minikoparka x1
- samochód terenowy x1
- zgrzewarka do rur PE x1
- ubijak x1

 

25.07.2017r. 

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Wykonywanie nasypów - 51 450 m3 (planowano 50 000 m3)
•    Wykonanie wykopów - 8 200 m3 (planowano 7 500 m3)
•    Profilowanie KRZ - 4 900 m2 (planowano 4 500 m2)
•    Warstwa technologiczna - 14 200 m2 (planowano 15 000 m2)
•    Uszlachetnianie nasypów - 8 000 m2 (planowano 8 500 m2)
•    Podbudowa zasadnicza KR3 - 11 600 m2 (planowano 12 000 m2)
•    Wywóz humusu - 5 850 m3 (planowano 4 500 m3)
•    Wykonywanie drenażu francuskiego
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    spycharka x5
-    równiarka x4
-    ładowarka x3
-    koparko-ładowarka x2
-    koparka kołowa x3
-    koparka gąsienicowa x3
-    walec okołkowany x4
-    walec gładki x4
-    walec gumowy x3
-    wozidło x7
-    samochód czteroosiowy x8
-    wywrotka xl8
-    ciągnik z beczką x4
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą B
-    prace przygotowawcze przed betonowaniem ustrojów
-    betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
-    betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego
•    WD-27:
-    zbrojenie i deskowanie dylatacji modułowych
•    WD-29A:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za przyczółkiem A i B
•    WD-29:
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło Cl-Dl
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
-    wykonywanie izolacji cienkiej
-    montaż blach osłonowych
•    WD-32:
-    wykonywanie zabezpieczeń BHP
-    prace przygotowawcze przed montażem dylatacji
•    WD-33:
-    przygotowanie powierzchni do betonowania kap chodnikowych
-    betonowanie kap chodnikowych
•    PE-10:
-    iniekcja kanałów kablowych p. A1-A2 w osi A4
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
-    montaż podparcia deskowania ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
•    PE-12:
-    betonowanie fundamentów jezdnia lewa
-    pielęgnacja betonu fundamentów
•    PE-12A:
-    profilowanie stożków
-    umacnianie stożków geokratą
•    PG-1:
-    zbrojenie i deskowanie ław pod bariery energochłonne
-    betonowanie ław pod bariery energochłonne
•    WA-2:
-    zasypka fundamentów podpora 1 oraz 4
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. prawa
-    zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
-    montaż osłonek kablowych podpora 3-4 j. prawa
-    zasypka fundamentów podpora 4 
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparka kołowa x4
-    ładowarka x4
-    koparko-ładowarka x2
-    dźwig x2
-    zagęszcza rka x4
-    betonowóz x3
-    pompa do betonu x3

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał teletechniczny
-    montaż zamków zabezpieczających pokrywy studni (na wszystkich wykonanych odcinkach kanału)
•    Wykonywanie zasilania MOP Lubin Północ
•    Wykonywanie zasilania MOP Polkowice
Branża instalacyjna
•    Wodociąg Lubin Północ, Wodociąg Polkowice
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
-    wykonywanie przewiertu sterowanego (Wodociąg Polkowice)
•    Kanalizacja deszczowa - narastająco 46,27%
-    prace przy kolektorze DB11
-    prace przy kolektorze DA15
-    prace przy kolektorze DA14.3 i DA14.4
-    prace przy kolektorze DA1.4
-    montaż budowli wylotowych DO 2/1
Studnie DN 1500 - 2 szt.
Studnie DN 1200 - 2 szt.
Studnie DN 1000 - 1 szt.
Wpust deszczowy DN 500 - 2 szt.
Kanał deszczowy DN 300 PP - 122,58 mb Przykanaliki deszczowe PVC DN 200 - 22,05 mb
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparko-ładowarka x5
-    koparka kołowa x4
-    zagęszcza rka x4
-    wywrotka xl
-    minikoparka xl
-    samochód terenowy xl
-    zgrzewarka do rur PE xl
ubijak xl

 

 

18.07.2017r. 

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Wykonywanie nasypów - 49 800 m3 (planowano 48 000 m3)
•    Wykonanie wykopów - 6 200 m3 (planowano 6 000 m3)
•    Profilowanie KRZ - 4 500 m2 (planowano 4 000 m2)
•    Warstwa technologiczna - 15 000 m2 (planowano 14 000 m2)
•    Uszlachetnianie nasypów - 7 700 m2 (planowano 7 000 m2)
•    Podbudowa zasadnicza KR3 - 14 300 m2 (planowano 14 000 m2)
•    Wywóz humusu - 7 000 m3 (planowano 6 000 m3)
•    Wykonywanie drenażu francuskiego
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    spycharka x6
-    równiarka x4
-    ładowarka x3
-    koparko-ładowarka x2
-    koparka kołowa x3
-    koparka gąsienicowa x5
-    walec okołkowany x4
-    walec gładki x4
-    walec gumowy x3
-    wozidło x7
-    samochód czteroosiowy xl0
-    wywrotka xl6
-    ciągnik z beczką x5
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Brana Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą B
•    WD-29A:
- wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-29:
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
-    zbrojenie wspólnego fundamentu
-    czyszczenie ścianek szczelnych
•    WD-33:
-    zbrojenie kap chodnikowych
-    montaż desek gzymsowych
•    PE-10:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
•    PE-11A, PE-12A:
-    montaż wpustów wraz z uzupełnieniem drenażu
-    przygotowanie kap pod żywice
•    WA-2:
-    zasypka fundamentów podpora 1 oraz 4
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. prawa
-    zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
-    demontaż deskowania ustroju przęsło 3-4 j. lewa
    Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparka kołowa x4
-    ładowarka x4
-    koparko-ładowarka x2
-    dźwig x2
-    zagęszczarka x4

 

3. Urządzenia Infrastruktury Technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał technologiczny
-    numerowanie studni kablowych, montaż zabezpieczeń
-    w km 33+300 - 33+600, 33+800 - 34+050, 35+000 - 36+050
•    Demontaż oświetlenia
•    Wykonywanie przepustów pod kable SN i SZR
Branża instalacyjna
Wodociąg Lubin Północ, Wodociąg Polkowice
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
Kanalizacja deszczowa - narastająco 45,47%
-    wykonywanie kolektora DA.l
-    montaż budowli wylotowych na obiekcie DO 2/1
Studnie DN 1200 - 1 szt.
Wpust deszczowy DN 500 - 10 szt.
Kanał DN 300 - 30,51 mb
Przykanaliki deszczowe PVC DN 200 - 109,33 mb
Regulacja wpustów deszczowych - lOszt. (w km 34+035 - 33+755)
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparko-ładowarka x5
-    koparka kołowa x4
-    zagęszcza rka x4
 

 

11.07.2017r. 

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Wykonywanie nasypów - 52 000 m3 (planowano 48 000 m3)
•    Wykonanie wykopów - 7 200 m3 (planowano 6 000 m3)
•    Profilowanie KRZ - 4 800 m2 (planowano 4 000 m2)
•    Warstwa technologiczna - 15 500 m2 (planowano 16 000 m2)
•    Uszlachetnianie nasypów - 7 600 m2 (planowano 7 000 m2)
•    Podbudowa zasadnicza KR3 - 15 200 ml (planowano 14 500 m2)
•    Wywóz humusu - 6 500 m3 (planowano 5 000 m3)
•    Odcinek próbny ścieku ślizgowego
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    spycharka x6
-    równiarka x4
-    ładowarka x3
-    koparko-ładowarka x2
-    koparka kołowa x3
-    koparka gąsienicowa x5
-    walec okołkowany x4
-    walec gładki x3
-    walec gumowy x3
-    wozidło x7
-    samochód czteroosiowy xl4
-    wywrotka xl5
-    ciągnik z beczką x6
oraz samochody dostawców transportujące materiał

 

2. Branża Mostowa'

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą B
-    montaż wpustów, sączków i kotew
•    PMZ-1:
-    zasypka przepustu
•    PMZ-2:
-    zasypka przepustu
•    WD-29A:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-29:
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
-    prace porządkowe
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
-    beton podkładowy
-    zbrojenie wspólnego fundamentu
-    czyszczenie ścianek szczelnych
•    WD-32:
Mostowa
2
-    montaż desek gzymsowych
•    WD-33:
-    betonowanie dylatacji
-    prace przygotowawcze przed ułożeniem papy
-    montaż desek gzymsowych
•    PE-10:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A5
-    pielęgnacja betonu ustroju p. A1-A2 w osi A4
-    demontaż deskowania ustroju p. A1-A2 w osi A3
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A6
•    WA-2:
-    zasypka fundamentów podpora 1 oraz 4
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. prawa
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
-    demontaż deskowania ustroju przęsło 3-4 j. lewa
Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparka kołowa x4
-    ładowarka x3
-    koparko-ładowarka x2
-    dźwig x2
-    zagęszczarka x2
-    wywrotka x3 

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Demontaż oświetlenia
•    Budowa przepustów pod oświetlenie oraz zasilanie obiektów
Branża instalacyjna
Kolizja 6 i 7
-    transport rur z rozbiórek
Wodociąg Lubin Północ
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
Wodociąg Polkowice
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
Kanalizacja deszczowa - narastająco 44,75%
-    wykonywanie kolektora DA.l
-    regulaqa wpustów żeliwnych
-    montaż budowli wylotowych na obiekcie DO 2/1
Studnie DN 1200 - 3 szt.
Wpust deszczowy DN 500 - 5 szt.
Kanał DN 300 - 81,34 mb
Przykanaliki DN 200 - 81,38 mb
Montaż wylotów na obiekcie D02/2 KPED 2.17-5 szt.
Montaż wylotów na obiekcie D02/2 KPED 1.20 - 10 szt.
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparko-ładowarka x5
-    koparka kołowa x4
-    zagęszczarka x4
 

 

04.07.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Wykonywanie nasypów, stabilizaq'a - 50 000 m3 (plan wg TNT nr 99 - 48 000 m3)
•    Uszlachetnianie nasypu - 6 400 m2 (plan wg TNT nr 99 - 6 000 m2)
•    Wykonywanie wykopów łącznie ze skarpowaniem nasypów - 6 500 m3 (plan wg TNT nr 99 - 6 000 m3)
•    Profilowanie KRZ - 3 800 m2 (plan wg TNT nr 99 - 4 000 m3)
•    Warstwa technologiczna - 16 000 m2 (plan wg TNT nr 99 - 15 000 m2)
•    Wywóz humusu - 6 200 m3 (plan wg TNT nr 99 - 6 000 m3)
•    Podbudowa zasadnicza KR3 - 14 800 m2 (plan wg TNT nr 99 - 15 000 m2)
•    Dren francuski - 200 mb (w km 36+012 do km 35+800)
•    Przepust DN 800 PEHD P3/DP1236D w km 0+523,86 (zakończono)
•    Przepust DN 1000 P3/DO-2/2 w km 0+344,00
Sprzęt branży drogowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    spycharka x5
-    równiarka x4
-    ładowarka x3
-    koparko-ładowarka x2
-    koparka kołowa x3
-    koparka gąsienicowa x5
-    walec okołkowany x4
-    walec gładki x3
-    walec gumowy x3
-    wozidło x7
-    samochód czteroosiowy xl4
-    wywrotka xl5
-    ciągnik z beczką x5
oraz samochody dostarczające materiał (w sumie ok 60 wozideł)

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą A
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą B
-    montaż wpustów, sączków i kotew
•    PMZ-1:
-    wykonywanie wykopu
-    wykonywanie materaca geosyntetycznego
-    wykonywanie fundamentu kruszywowego
•    PMZ-2:
-    zasypka przepustu
•    WD-29A:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-29:
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
-    przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju przęsło Cl-Dl
-    montaż podparcia deskowania przęsło Cl-Dl
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
•    WD-31 i PT KGHM:
-    prace przygotowawcze przed materacem geosyntetycznym
-    wykonywanie materaca geosyntetycznego
•    WD-32:
-    montaż dylatacji
-    betonowanie płyty przejściowej
-    pielęgnacja betonu płyty przejściowej
•    WD-33:
-    zbrojenie dylatacji
•    PE-10:
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    demontaż deskowania ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A2
-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A4
-    wykonywanie fundamentu Fl.l oraz fundamentu FI.2
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło A1-A2 w osi A4
-    pielęgnaq'a betonu ustroju A1-A2 w osi A4
-    montaż podparcia deskowania ustroju p. A1-A2 w osi A5
-    montaż kabli sprężających, sprężanie ustroju nośnego
-    układanie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju p. A1-A2 w osi A6
•    PE-12:
-    szalowanie fundamentu
-    montaż wytyków podpora 1 j. lewa
•    WA-2:
-    zasypka fundamentów podpora 1 oraz 4
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 j. lewa
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło 3-4 j. prawa
-    demontaż deskowania ustroju przęsło 3-4 j. lewa 

Sprzęt branży mostowej na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparka kołowa x4
-    ładowarka x4
-    koparko-ładowarka x2
-    pompa do betonu x2
-    betonowóz x6
-    dźwig x2
-    zagęszczarka x5
-    ciągnik ze szczotką xl
-    wywrotka x4

 

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał technologiczny
-    prace w km 42+000 - 42+500
Branża instalacyjna
•    Kolizja 6
-    zasypka i zagęszczanie
-    demontaż bajpasa DN1000
•    Wodociąg Lubin Północ
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
•    Wodociąg Polkowice
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
•    Kanalizacja deszczowa - narastająco 44,15%
-    wykonywanie kanalizaqi DB.8
-    regulacja urządzeń (w km 35+500 - 36+100)
Kanał DN 300 PP - 35,10 mb
Przykanalik deszczowy DN 200 PVC - 7,17 mb Studnie DN 1000 - 1 szt.
Wpust deszczowy DN 500 - 1 szt.
Regulacja wpustów deszczowych - 28 szt.
Sprzęt robót branżowych na placu budowy w minionym tygodniu:
-    koparko-ładowarka x4
-    koparka kołowa x4
-    wywrotka xl
-    minikoparka xl
-    samochód terenowy xl
-    ubijak xl
zagęszczarka x4

 

27.06.2017r

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Wykonywanie nasypów - 27 500
•    Profilowanie KRZ - 2 800
•    Warstwa mrozochronna - 1 900
•    Zbrojenie główne - 1 550
•    Warstwa technologiczna - 9 500
•    Stabilizacja - 3 900
•    Naprawa rozmyć skarp - 6 500
•    Wywóz humusu
•    Wykonywanie krawężników
•    Podbudowa zasadnicza KR3 - 3 850
•    Skarpowanie nasypu

 

2. Branża Mostowa

 

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą A
O    PMZ-2:
-    wykonywanie wykopu
-    wykonywanie materaca geosyntetycznego
•    PE-8:
- deskowanie płyty przejściowej podpora B jezdnia lewa
•    WD-29A:
- wykonywanie gruntów zbrojonych podpora A i B
•    WD-29:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    pielęgnaga betonu ustroju nośnego przęsło A-B
-    zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora C
-    budowa fundamentu tymczasowego pod rusztowanie p. Bl-Cl
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Bl-Cl
•    WD-31 i PT KGHM:
-    gromadzenie materiału przed wykonywaniem gruntów zbrojonych
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-32:
- zbrojenie płyty przejściowej od strony przyczółku A
•    WD-33:
- zbrojenie dylatacji
•    PE-10:
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    demontaż deskowania ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A2
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    betonowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A4
 WA-2:
-    rozdeskowanie bloków kotwiących ustrój
-    prace przygotowawcze przed sprężaniem ustroju
-    sprężanie ustroju nośnego
-    szalowanie ustroju nośnego przęsło 3.1-4.1

3.Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał technologiczny
-    prace w km 42+000 - 42+500
Branża instalacyjna
•    Kolizja 6
-    wykonywanie bloków oporowych DN1000
-    demontaż bajpasa DN1000
•    Wodociąg Lubin Północ
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
•    Wodociąg Polkowice
-    wykonywanie wodociągu
-    prace ziemne, wykop pod wodociąg
•    Kanalizacja deszczowa - narastająco 43,93%
Studnie betonowe DN 1200 - 2 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 - 3 szt.
Kanał DN 300 PP - 69,97 mb Przykanaliki deszczowe DN 200 - 53,11 mb Dren francuski - 200mb
(odcinek 35+7750 - 35+896,75 oraz odcinek 35+897,21 - 35+976,79)

 

20.06.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu - 7 500 m3
•    Wykonywanie wykopów (zbiorniki oraz CG) - 6 800 m3
•    Wykonywanie nasypów - 35 000 m3
•    Profilowanie KRZ - 18 500 m
•    Wykonanie warstwy technologicznej - 7 500 m2
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej - 2 900 m2
•    Stabilizacja - 3 000 m2
•    Wywóz humusu - 4 000 m3

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie poprzecznic
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą A
•    WD-29:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora C
-    budowa fundamentu tymczasowego pod rusztowanie p. B1-C2
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-32:
-    wykonywanie chudego betonu pod płyty najazdowe podpora A
•    WD-32:
-    montaż dylataq'i
•    PE-10:
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    pielęgnacja betonu ustroju p. A1-A2 w osi A2
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    montaż podparcia deskowania ustroju p. A1-A2 w osi A4
•    PG-1:
-    uzupełnianie zasypki fundamentów
-    wykonywanie izolacji pionowej
•    WA-2:
-    betonowanie ustroju nośnego p. 3.2 - 4.2
-    obsypka fundamentów podpora 1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał technologiczny
-    prace w km 36+000 - 37+000 oraz Węzeł Polkowice
Branża instalacyjna
•    Kolizja 6
-    wykonywanie bloków oporowych DN1000
-    demontaż bajpasa DN1000

 

13.06.2017r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac
•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu - 55 00 m3
•    Wykonywanie wykopów - 5 800 m3
•    Wykonywanie nasypów - 31 000 m3
•    Profilowanie KRZ - 18 500 m
•    Wykonanie warstwy technologiczne - 4 500 m2
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej - 2 500 m2
•    Stabilizacja - 8 000 m2
•    Wywóz humusu - 4 000 m3

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie poprzecznie - etap II
•    WD-27:
-    montaż dylatacji modułowych
•    WD-29:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    przygotowanie fundamentów tymczasowych pod podparcie p. Bl-Cl
-    zbrojenie ścianki zaplecznej podpora C
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie wykopu pod materac
-    prace przygotowawcze przed wykonywaniem materaca
•    WD-32:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych przyczółek A
-    szalowanie progów pod płytę przejściową podpora A
-    zbrojenie płyty przejściowej
•    WD-32:
-    beton podkładowy pod płytę przejściową
•    PE-10:
-    sprężanie ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    zbrojenie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A2
-    betonowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A2
-    pielęgnacja betonu ustroju p. A1-A2 w osi A2
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    montaż podparcia deskowania ustroju p. A1-A2 w osi A4
•    WD-33A:
-    iniekcja kabli sprężających
•    PG-1:
-    uzupełnianie zasypki fundamentów
-    wykonywanie izolacji pionowej
•    WA-2:
-    rozdeskowanie oczepu
-    montaż wpustów, sączków oraz kotew talerzowych
-    obsypka fundamentów podpora 1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
• Kanał technologiczny
- prace w km 36+000 - 37+000 oraz Węzeł Polkowice
Branża instalacyjna
• Kolizja 6
-    pompowanie wody
-    prace przygotowawcze przed przepięciem
-    przepięcie rurociągu fi 1000
•    Kolizja 7
-    czyszczenie komór K7
•    Gazociąg
-    likwidacja gazociągu (w km 46+200)
• Kanalizacja deszczowa - narastająco 42,85%
-    prace przy kolektorze DA 15.1-15.5 (w km 39+300 - 39+450)
-    prace przy kolektorze DA 19 (w km 39+900)
-    prace przy kolektorze DA 20 (w km 40+950)
Studnie DN 1200 - 1 szt.
Studnie DN 1200 - 5 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 - 11 szt.
Kolektor deszczowy DN 300 - 50,09mb Przykanaliki deszczowe DN 200 - 151,55 mb

 

06.06.2017r.

1. Branża Drogowa
•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu — 2500 m3
•    Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 1950 m3
•    Wykonywanie  wykopów -2000 M3
•    Wykonywanie nasypów — 15 200 m3
•    Profilowanie KRZ — 32 500 m2
•    Warsywa mrozochronna – 38 000 m2
•    Zbrojenie główne
•    Wykonanie warstwy technologicznej 
•    Wstawianie reperów talerzowych 
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 2900 m2
•    Stabilizacja – 1900 m2
•    Wywóz humusu – 3500 m2
•    Hałdowanie piasku – 300 m

2. Branża Mostowa
•    WD-25A:
-    zbrojenie  i deskowanie poprzecznic – etap II
•    WD-27
- betonowanie płyty przejściowej podpora B jezdnia lewa
- montaż dylatacji modułowych
•    WD-29:
-    Zbrojenie I deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
-    Przygotowanie fundamentów tymczasowych pod podparcie p. B1-C1
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło B-C

•    WD-31 i PT KGHM
-    Wykonywanie zasypek
-    Wykonywanie wykopu pod materac

•    PE-10
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    sprężanie ustroju nośnego
-    zbrojenie i deskowanie ustrojów nośnych przęsło A1-A2 w osi A2 I A3

•    WD-32
-    Wykonywanie gruntów zbrojonych przyczółek A

•    PE-11A, PE-12A:
-    Montaż schodów skarpowych
-    Formowanie stożków
•    WD-33A:
-    Prace porządkowe po rozbiórce ustroju nośnego

•    WA-2:
-    Montaż dylatacji podpora 1, izolacja cienka na zimno podpora 1
-    Rozdeskowanie oczepu podpora 2.1
-    Pielęgnacja betonu oczepu podpora 2.2
-    Deskowanie ustroju nośnego podpora 3.1 – 4.1
-    Zbrojenie ustroju nośnego podpora 3.2 – 4.2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:

•    Kanał technologiczny
Branża instalacyjna

•    Kolizja 6
-    Wykonywanie izolacji rurociągów
-    Zasypka rurociągów

•    Kolizja 7
-    Izolacja komór
-    Przygotowania do odbioru

•    Kanalizacja deszczowa – narastająco 41,79%
-    Studnie DN 1200 – 3 szt
-    Wpusty deszczowe DN 500 – 2 szt.
-    Kanał DN 400 PP – 130,37 mb
-    Kanał DN 300PP – 36,95 mb
-    Przykanaliki deszczowe DN 200 – 21,80 mb

30.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Zdjęcie warstwy humusu — 4300 m3
 • Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 4000 m3
 • Wykonywanie nasypów — 38 624 m3
 • Profilowanie KRZ — 24 500 m2
 • Warsywa mrozoochronna – 14 475 m2
 • Zbrojenie główne – 1550 m2
 • Wykonanie warstwy technologicznej – 4000 m2
 • Wstawianie reperów talerzowych – 22szt.
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 2600 m2
 • Stabilizacja – 16 290 m2
 • Zdjęcie warstwy humusu ( z odwozem) – 1800 m2
 • Wywóz humusu – 4150 m2
 • Hałdowanie piasku – 4150 m2
 • Skarpowanie nasypu – 500 m2

2. Branża Mostowa

 • WD-25A:

zbrojenie  i deskowanie poprzecznic – etap II
betonowanie poprzecznic podpora B jezdnia lewa
montaż dylatacji pionowych
prace porządkowe
przygotowanie do montażu belek prefabrykowanych typu T
montaż belek prefabrykowanych typu T

 • WD-25B, WD-25C, WD-28,PE-8, PE-9:

- prace porządkowe

 • WD-26

Montaż dylatacji modułowych

 

 • WD-27

-Zbrojenie I deskowanie płyt przejściowych podpora B jezdnia prawa

- betonowanie płyt przejściowych podpora B jezdnia prawa

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych

- deskowanie płyt przejściowych podpora B jezdnia lewa

- prace porządkowe

 • WD-28

Zbrojenie stref zakotwień

 

 • WD-29:

rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
pielęgnacja brtonu ustroju nośnego przęsło B-C
montaż rusztowania oraz deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
prace przygotowawcze przed sprężaniem ustroju nośnego
sprężanie ustroju nośnego

 

 

 • PE-10

Betonowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3
pielęgnacja betonu ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3
wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
montaż podparcia deskowania ustroju nośnego przęsło A1-A2 w osi A2
demontaż deskowania ustrojów nośnych przęsło A2-A3 w osi A5 I A6

 • WD-32

Wykonywanie gruntów zbrojonych za przyczółkiem A

 • WD-33

- Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod piaskowanie

•    PE-IIB, PE-12B:
-    Uzupełnianie stożków
•    PE-11A, PE-12A
-    Malowanie pochwytów ekranów przeciwolśnieniowych
•    PE-12 
-    Wykonywanie chudego betonu 
-    Rozdeskowanie materaca I chudego betonu
-    Obsypka piaskiem

•    WD-33A:
-    Zdawanie materiału
-    Wykonywanie izolacji cienkiej na zimno podpora A
-    Rozdeskowanie ustroju nośnego 

•    PG-1
-    Wykonywanie zapypek za przyczółkami
•    WA-2:
-    Deskowanie ustroju nośnego podpora 3.1 -4.1, 3.2 – 4.2
-    Betonowanie oczepu podpora 2.2
-    Deskowanie I zbrojenie oczepów podpora 2.2
-    Wykonywanie izolacji cienkiej na zimno podpora 1
-    Zbrojenie ustroju nośnego podpora 3.2 – 4.2
-    Montaż łożysk podpora 3.1 – 4.1, 3.2 – 4.2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenerget:yczna:

•    Kanał technologiczny

Branża instalacyjna

•    Kolizja 6
-    Przełączenie kanałów RW2 fi 800
•    Kolizja 7
-    Izolacja rur stalowych w komorach
•    Kanalizacja deszczowa – narastająco 40,81%
-    Prace przy kolektorze DA8 w km 35+400
-    Prace pzry kolektorze DA13 I DA14 w km 38+300 – 38+700
-    W tygodniu rozliczeniowym wykonano:
-    Studnie DN 1500 – 5 szt
-    Studnie DN 1200 – 2 szt
-    Wpusty deszczowe DN 500 – 8 szt.
-    Kanał DN 400 PP – 9,41 mb
-    Kanał DN 300PP – 55,14 mb
-    Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 37,73 mb
-    Wykonanie kaskad 300/200 wraa z betonowaniem – 14 szt.
-    Wykonanie kaskad 200/200 wraz z betonowaniem – 12szt

23.05.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu — 1500 m3
•    Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 3000 m3
•    Wykonywanie wykopów — 5100 m3
•    Wykonywanie nasypów — 32 090 m3
•    Profilowanie KRZ — 30 500 m2
•    Wykonywanie nasypów – 2200 m3
•    Warsywa mrozoochronna – 5800 m2
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 3800 m2
•    Rozebranie podbudowy – 1800 m2
•    Stabilizacja – 5000m2
•    Wywóz humusu – 1770 m2
•    Skarpowanie nasypu - 700
•    Zbieranie nadmiaru materiału – 1000
•    Rozbiórka barrier stalowych – 1100 m

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie  i deskowanie poprzecznic
-    betonowanie poprzecznic podpora A  jezdnia lewa
-    betonowanie poprzecznicy podpora A jezdnia prawa

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-28, PE-9:
- prace porządkowe

•    WD-27:
-    Beton podkłądowy pod płytę przejściową od strony podpory B
-    Pielęgnacja betonu 
•    PE-8:
-    Zbrojenie płyt przejściowych
-    Przygotowanie do betonowqnia płyt przejściowych
•    WD-29A:
-    wykonywanie zasypek
-    formowanie stożków
•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A-B
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło B-C

•    WD-30, WD-31
-    prace porządkowe
•    WD-32, WD-33
-    Wykonywanie gruntów zbrojonych za przyczółkiem A
•    PT KGHM:
-prace porządkowe

•    PE-10

-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych
-    sprężanie ustroju nośnego 
-    iniekcja kanałów kablowych 
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3

•    PE-IIB, PE-12B:
-    deskowanie  kap chodnikowych
-    przygotowanie kap chodnikowych do betonowania
-    betonowanie kap chodnikowych
•    PE-12 
-    Wykonywanie materaca geosyntetycznego

•    WD-33A:
-    Montaż kabli spręzających przęsło B-C
-    Rozdeskowanie ustroju nośnego 

•    PG-1, WA-1:
-    Zasypki z gruntów zbroonych

•    WA-2:
-    Przygotowanie powierzchni do izolacji cienkiej podpora 1
-    Zbrojenie I deskowanie oczepu podpora 2.1
-    Betonowanie oczepu podpora 2.1
-    Zbrojenie I deskowanie oczepu podpora 2.2
-    Zbrojenie I szalowanie skrzydłą podpora 3.2 – 4.2
-    Montaż łożysk podpora 3.2 – 4.2, 3.1 – 4.1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:

 • Kanał technologiczny

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa – narastająco 40,27%

 

16.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Zdjęcie warstwy humusu — 1560 m3
 • Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 1850 m3
 • Wykonywanie wykopów — 4100 m3
 • Wykonywanie nasypów — 22 350 m3
 • Profilowanie KRZ — 14 760 m2
 • Wykonywanie nasypów (górna warstwa) — 600 m3
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 3000 m2
 • Frezowanie podbudowy betonowej — 1500 m2
 • Hałdowanie piasku — 3000 m3

2. Branża Mostowa

 

•    WD-25A:
-    zbrojenie  i deskowanie poprzecznic
-    betonowanie poprzecznic podpora B jezdnia prawa

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-28, PE-9:
- prace porządkowe

•    WD-27:
-    betonowanie progów pod płyty przejściowe
-    betonowanie  ścianek zaplecznych
-    wykonywanie chudego betonu pod płyt:y przejściowe
-    zbrojenie płyt przejściowych

•    WD-29A:
-    wykonywanie zasypek
-    formowanie stożków
-    izolacja  cienka fundamentów

•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A-B
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C

•    WD-30, WD-31, WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe

•    PT KGHM:
-    izolacja cienka na zimno
-    zdawanie materiału
-    prace porządkowe
-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego
-    zbrojenie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A6
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A6
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A4
-    wykonywanie murów oporowych
-    sprężanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A5
-    iniekcja kanałów kablowych przęsło A2-A3 w osi AS
-    iniekcja kanałów kablowych przęsło A1-A2 w osi A1
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3

-    deskowanie poprzecznic
-    betonowanie poprzecznic

•    PE-IIB, PE-12B:
-    deskowanie  kap chodnikowych
-    przygotowanie kap chodnikowych do betonowania
-    betonowanie kap chodnikowych
-    wykonywanie wykopów pod fundament
-    deskowanie podwalin
-    betonowanie oporników stożków

•    WD-33A:
-    zbrojenie ustroju nośnego
-    montaż kotew talerzowych
-    montaż wpustów
-    betonowanie ustroju nośnego

•    PG-1, WA-1:
-    prace porządkowe

•    WA-2:
-    zdawanie materiału (szalunków)
-    rozdeskowanie skrzydła podpora 1 jezdnia lewa
-    zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 3.2 — 4.2
-    układanie płyt drogowych podpora 4.1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:

 • Kanał technologiczny

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa

 

09.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Wykonywanie nasypu — 9050 m3
 • Wykonywanie wykopów - 1700 m3
 • Zdjęcie warstwy humusu — 500 m3
 • Profilowanie KRZ — 300 m3
 • Transport materiału — 5250 t

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    rozdeskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
-    deskowanie poprzecznic

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28
•    PE-8, PE-9:

-    prace porządkowe

•    WD-29A:
-    grunt:y zbrojone za przyczółkiem podpora A
-    wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów

•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A-B
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
-    rozdeskowanie ustroju nośnego A1-BI

•    WD-30, WD-31, WD-32, WD-33:
- prace porządkowe

•    PT KGHM:
-    rozdeskowanie skrzydeł podpora B
-    prace porządkowe
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi AS
-    zbrojenie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A6
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A4
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    szalowanie  i zbrojenie poprzecznic
-    wykonywanie wykopów pod fundament

•    PE-12A:
-    deskowanie  podwalin
-    betonowanie oporników stożków

•    WD-33A:
-    zbrojenie ustroju nośnego

-    wykonywanie gruntów zbrojonych

•    WA-1:
-    prace porządkowe
•    WA-2:
-    zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa
-    betonowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa
-    rozdeskowanie skrzydła podpora 1 jezdnia lewa
-    zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 3.2 — 4.2

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7

Kanalizacja deszczowa

 

02.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Podłoża:

Do2/2  0+200 — 0+300

Rondo Polkowice

 • Nasyp:

CG: 46+700 - 47+680; 42+200 — 43+200

D02/1 0+400 — 0+750; 1+550 — 1+620

DD13A 0+000 — 0+300;

Do2/2

 • Wykop:

Do2/1 1+100 — 1+400;

CG: 40+800 -  41+200

 • Zagęszczanie GWN:

4+475 — 5+275

 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej: 2+475 — 3+000;
 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

2. Branża Mostowa

 • WD-25A:
  • deskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
  • betonowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
  • rozdeskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
  • betonowanie  ciosów podłożyskowych
  • wykonywanie  izolacji cienkiej
 • PMZ-1, PMZ-2:

- wykonywanie  zasypki przepustów

 • WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, PE-9:
  • prace porządkowe
 • WD-28,
  • śrutowanie powierzchni płyty pomostowej
 • PE-8:

- deskowanie ścianek zaplecznych  jezdnia lewa

 • WD-29A:
  • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
  • grunty zbrojone za przyczółkiem podpora A
  • wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów
 • WD-29:
  • montaż rusztowania ustroju nośnego
  • deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
 • WD-30, WD-31:

prace porządkowe

 • PT KGHM:
  • szalowanie skrzydeł podpora B
  • betonowanie skrzydeł w osi B
 • WD-32, WD-33:
  • prace porządkowe
 • konywanie murów oporowych obiektu PE-10B
 • rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A1-A2 w osi A1
 • deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 oś A5-A6
 • PE-11:
  • prace  przygotowawcze przed  wykonywaniem poprzecznic
  • szalowanie  i zbrojenie poprzecznic
 • PE-11A:
  • formowanie  stożków
 • PE-IIB:
  • montaż desek gzymsowych
 • PE-12:
  • prace przygotowawcze przed  wykonywaniem  ścianek zaplecznych
  • wbijanie ścianek szczelnych
 • PE-12A:
  • deskowanie podwalin
  • betonowanie oporników stożków
 • PE-12B:
  • zbrojenie kap chodnikowych
  • montaż  desek gzymsowych
 • WD-33A:
  • deskowanie poprzecznic przęsło B-C
  • uszczelniania  ustroju nośnego
  • zbrojenie ustroju nośnego
 • wykonywanie gruntów zbrojonych
 • WA-1:

-  prace porządkowe

 • WA-2:
  • zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa

wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej 

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa

Wodociąg MOP Lubin

 

25.04.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Podłoża:

Do2/2 0+200 - 0+300

Rondo Polkowice

TG 43+200 (PEII) — 43+400

 • Nasyp:

CG: 46+700 - 47+680; 41+200 — 41+400; 42+200 — 43+200

Łącznica: B oraz A

D02/1 0+400 — 0+750;

DD13A 0+000 — 0+300;

Do2/2

 • Wykop:

Do2/1 1+100 - 1+400;

CG: 40+800 — 41+200 1236D

Zbiornik Z14, Z13

 • Zagęszczanie GWN:

4+475 - 5+275

 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronna: 2+475 - 3+000;
 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

2. Branża Mostowa

 • WD-25A:
  • deskowanie i zbrojenie korpusu podpora A jezdnia lewa
 • PPIZ-1, PPIZ-2:
  • montaż przepustu
 • WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28,

- prace porządkowe

 • PE-9, PE-8:
  • prace porządkowe
 • WD-29A:
  • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
  • betonowanie ustroju nośnego przęsło A1-B1
  • grunty zbrojone za przyczółkiem podpora A
 • WD-29:
  • montaż rusztowania ustroju nośnego
 • WD-30, WD-31:
  • prace porządkowe
 • PT KGHN:
  • rozdeskowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa

wykonywanie izolacji cienkiej

 • WD-32, WD-33:

- prace porządkowe

 • PE-10:
  • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
  • betonowanie ustroju nośnego przęsło A1-A2
  • wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
 • PE-11:
  • szalowanie poprzecznic podpora 1 i 2 jezdnia prawa
 • PE-12A:
  • rozpoczęcie  prac przy opornikach stożków
 • WD-33A:
  • ustawianie podparcia pod ustrój nośny p. B-C
 • montaż taśm dylatacyjnych
 • wykonywanie gruntów zbrojonych

 

 • WA-1:
  • prace porządkowe
 • WA-2:
  • zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora I jezdnia prawa
  • betonowanie  ciosów podłożyskowych
  • wyciąganie ścianek szczelnych podpora 2
  • montaż płyt drogowych pod ustrój nośny
 • wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kolizja ż0
 • Kanalizacja deszczowa

18.04.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa  ustawienia istniejącego oznakowania COR

    Podłoża:
Do2/2 0-r200 — 0-r300
Rondo Polkowice
TG 43-r200 (PEII) — 43-r400

•    Nasyp:
CG: 46+700 - 47+680; 41+200 — 41+400; 42+200 — 43+200
Łącznica: B oraz A
D02/1  0+400 — 0+750;
DD13A  0+000 — 0+300;
Do2/2

•    Wykop:
Do2/1  1+100 — 1+400;
CG: 40+800 — 41+200 1236D
Zbiornik Z14, Z13

•    Zagęszczanie GWN:
4+475 — 5+275

•    Zagęszczanie  warstwy mrozoochronna:
2-r475 — 3-r000;

•    Rowy:
Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

•    Wykonywanie przepustu żelbetowego P0/S3
•    Wykonywanie przepustu żelbetowego P2/S3

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    deskowanie i zbrojenie korpusu podpora B jezdnia lewa

-    montaż przepustu

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28, PE-9, PE-8:
- prace porządkowe

•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie  ustroju nośnego przęsło A1-BI
-    grunty zbrojone za przyczółkiem  podpora A

•    WD-29:
- montaż rusztowania ustroju nośnego

•    WD-30, WD-31:
-    prace porządkowe

•    PT  KGHM:
-    zbrojenie i szalowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa
-    betonowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa

•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe

•    PE-10:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    montaż podparcia deskowania ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B

•    PE-11:
- szalowanie poprzecznic  podpora  1 i 2 jezdnia prawa

•    PE-12A:
- rozpoczęcie prac przy opornikach stożków

•    WD-33A:
-    ustawianie podparcia pod ustrój nośny p. B-C

-    montaż taśm dylatacyjnych
•    WA-1:
-    prace porządkowe

•    WA-2:
-    zbrojenie i szalowanie korpusu podpora 1 jezdnia prawa
-    betonowanie korpusu podpora 1 jezdnia prawa
-    wyciąganie ścianek szczelnych podpora 2
-    wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

•    Kolizja 6
•    Kolizja 7
•    Kanalizacja  deszczowa

 

11.04.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Nasyp
Ciąg Główny    42+400 — 43+200    46+700 — 47+680
D02/1    0+400 — 0+750; PL01L i PL01P

•    Wykop
Do2/1    1+100 — 1+400;
Ciąg Główny    40+800 — 41+200

•    Zagęszczanie GWN
DO 2/1    4+475  — 5+275

•    Zagęszczanie  warstwy mrozoochronnej
DO 2/1    2+475 — 3+200;

•    Rowy
Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

•    Wykonywanie  przepustu żelbetowego  P2/S3, P0/S3

 

2. Branża mostowa    

•    WD-25A:
-    deskowanie i zbrojenie korpusu podpora B jezdnia lewa
-    betonowanie korpusu podpora B jezdnia lewa
-    deskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
-    wykonywanie wykopu pod przepust
-    wykonywanie wykopu pod przepust
-    wykonywanie  materaca geosyntetycznego
-    wykonywanie  fundamentu  kruszywowego

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28, PE-9, PE-9, WD-30:
- prace porządkowe
        •    PE-8:
-    betonowanie  ścianek zaplecznych jezdnia prawa
-    betonowanie belek pod płyt:y przejściowe podpora A i B

•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie ustroju nośnego
-    grunt:y zbrojone za przyczółkiem podpora A

•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego
-    zbrojenie ustroju nośnego

•    PT  KGHM:
-    zbrojenie i szalowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa

•    WD-31:
- prace porządkowe, zdawanie materiału
•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    montaż podparcia  deskowania  ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B

•    PE-11:
-    szalowanie i zbrojenie poprzecznic podpora 1 i 2 jezdnia prawa

•    PE-11A:
-    szalowanie oporników stożków
-    betonowanie oporników stożków
-    rozdeskowanie oporników stożków

•    WD-33A:
-    szalowanie podparcia  ściągów skrzydeł
-    betonowanie  ściągów skrzydeł
-    ustawianie podparcia pod ustrój nośny p. B-C
-    układanie płyt drogowych pod podparcie ustroju nośnego
-    montaż folii kubełkowej

•    WA-1:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych

•    WA-2:
-    betonowanie ścianki zaplecznej podpora 1
-    zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa
-    wyciąganie  ścianek szczelnych  podpora 2
-    wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa

 

04.04.2017r.

1. Brana drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Nasyp

Ciąg Główny 42+400 - 43+200 46+700 - 47+680 D02/1 0+400 - 0+750;
DD13A 0+000 - 0+300;
PL01L i PL01P
•    Wykop
Do2/l 1+100 - 1+400;
Ciąg Główny 40+800 - 41+200 Zbiornik Z14, Z13
•    Zagęszczanie GWN
DO 2/1 4+475 - 5+275
•    Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej
DO 2/1 2+475 - 3+200;
•    Rowy
Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.
•    Wykonywanie przepustu żelbetowego P3/S3, P7/S3, P2/S3, P0/S3

 

2. Branża mostowa    

•    WD-25A:
-    deskowanie korpusu podpora B jezdnia lewa
    WD-25B, WD-25C:
-    prace porządkowe
    WD-26, WD-27, WD-28:
-    prace porządkowe
•    PE-8, PE-9:
-    prace porządkowe
•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Al-Bl
-    przygotowanie platformy pod ustrój nośny przęsła A-B, B-C
•    WD-30
-    prace porządkowe
•    PT KGHM:
-    szalowanie i zbrojenie fundamentów podpora B jezdnia prawa
•    WD-31:
-    betonowanie korpusu podpora A jezdnia prawa
-    pielęgnacja betonu, rozdeskowanie korpusu
•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe
•    PE-10: