Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Utrudnienia w ruchu

 

SIERPIEŃ 2018

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ZAD. III:

W dniu 27.08.2018 została wprowadzona organizacja ruchu COR nr 28 polegająca na przejęciu ruchu z Zad. IV. Ruch od strony Legnicy został przełożony tymczasową przewiązką na jezdnię wschodnią na styku zadań III i IV w km 47+688. Nowoprojektowaną jezdnią wschodnią S3 ruch został poprowadzony na długości 1 km na wprost przez nieczynny jeszcze  Węzeł Lubin Północ do tymczasowego ronda łączącego S3 z drogą dojazdową DO-2/1 jeszcze przed skrzyżowaniem do miejscowości Szklary Górne (droga DO-2/1 prowadzi nadal ruch pomiędzy Lubinem a Polkowicami  w miejsce rozebranej DK3 w ramach COR nr 22 od września 2017 roku). Na udostępnionym odcinku wschodniej jezdni S3 panuje ruch dwukierunkowy i obowiązuje ograniczenie prędkości do 70km/h z wyjątkiem tymczasowego ronda gdzie obowiązuje 40km/h.

 

LIPIEC 2018

UTRUDNIENIA W RUCHU NA ZAD. III:

1) Od dnia 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.

2) Od dnia 06.04.2018 wprowadzona została COR na 22 w miejsce wcześniej obowiązującej COR 20 i COR 15 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu na odcinkach:

a) DK3 w km 360+013 do 362+150 – utrzymane ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przekierowany na jezdnię południową DK3,

b) Utrzymane przełożenie ruchu z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Nadal funkcjonują zmiany komunikacji w zakresie skrzyżowań:

• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,

• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,

• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),

• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,

3) Od dnia 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.

4) Od dnia 29.05.2018 w miejsce funkcjonującej w rejonie Węzła Kaźmierzów COR nr 7 wprowadzono nową organizację ruchu COR 24 etap 1a polegającą na sprowadzeniu ruchu z zadania IV dwukierunkowo prawą nitką Trasy Głównej S3 i włączenie jej przewiązką w istniejącą zachodnią nitkę DK3 w km 353+500. Nadal funkcjonuje podporządkowana droga DO-1 jako dojazd do miejscowości Kaźmierzów, Sucha Górna oraz Szybu Jan Wyżykowski. Okres funkcjonowania około 1 m-c.

5) Dnia 03.07.2018 w rejonie Węzła Kaźmierzów wdrożono etap nr 3 COR nr 24 zmieniający przebieg ruchu odbywającego się dwukierunkowo prawą nitką Trasy Głównej S3 z włączenia bezpośrednio przewiązką w istniejącą DK3 w km 353+500, na nowy przebieg drogi DO-1 i przez część przyszłego ronda Kaźmierzów. Włączenie w istniejącą DK3 następuje w docelowej lokalizacji w km 354+100.

LIPIEC 2018

ZADANIE IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

W dniu 25.06.2018r. oddano do ruchu odcinek drogi S-3 od węzła Lubin Południe do granicy Zadania V ( w kierunku Legnicy). Na węźle Lubin Południe funkcjonuje Tymczasowa Organizacja Ruchu, która kieruje ruchem z S-3 na DK-3 (kierunek Lubin, Zielona Góra) oraz z DK-3 na S-3 (kierunek Legnica)

W obrębie drogi wojewódzkiej 335 oraz drogi powiatowej w zakresie węzła Lubin Zachód, bez dopuszczenia do ruchu na węźle

CZERWIEC 2018

ZADANIE IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

-  16.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 3 w rejonie miejscowości Chróstnik (obiekt WA-5) z wykorzystaniem docelowej jezdni DK-3 oraz ograniczeniami prędkości i kierunków ruchu.

MAJ 2018

ZADANIE V

07.05.2018 r. - wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu, polegającą na poprowadzeniu ruchu na obu jezdniach, od Węzła Legnica Zachód do Węzła Legnica Południe.  Przejazd w kierunku Jawora odbywa się poprzez autostradę A4 z Węzła Legnica Południe do Węzła Legnica i dalej drogą DK3. 

Jednocześnie został przełożony obustronny ruch z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią od km 61+000 do Węzła Legnica Zachód. 

ZADANIE IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

- 07.05.2018r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu wahadłowego na DK3 w rejonie miejscowości Chróstnik. Wprowadzone oznakowanie dotyczy wykonania końcowego zakresu drogi DO-1P na DK3. Planowany termin zakończenia utrudnień to 14.05.2018r.

-  16.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 3 w rejonie miejscowości Chróstnik (obiekt WA-5) z wykorzystaniem docelowej jezdni DK-3 oraz ograniczeniami prędkości i kierunków ruchu.

ZADANIE III

1) Od dnia 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.
 
2) Od dnia 06.04.2018 wprowadzona została COR na 22 w miejsce wcześniej obowiązującej COR 20 i COR 15 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu na odcinkach:
 
a) DK3 w km 360+013 do 362+150 – utrzymane ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przekierowany na jezdnię południową DK3,
b) Utrzymane przełożenie ruchu z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Nadal funkcjonują zmiany komunikacji w zakresie skrzyżowań:
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon włączen1ia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
 
3) Od dnia 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
4) Od 09.2015 w km 350+000 do 359+900 - COR nr 7 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przekierowany na drogę objazdową DO-1,

KWIECIEŃ 2018

ZADANIE V 

04.04.2018 r.  - wprowadzono Czasową Organizację Ruchu na drodze DP1227D od km 0+68 do km 0+490 ( od Kochlic w kierunku miejscowości Wiercień przez obiekt WD-37).

07.04.2018 r. - wprowadzono Czasową Organizację Ruchu na styku Zadań Budimex-u S.A. oraz MOTA ENGIL w km 58+974 - ruch wahadłowy w okresie kilku godzin na drodze D/4-01.

13.04.2018 r. - wprodzadzono Czasową Organizację Ruchu na drodze powiatowej DP2233D od km 0+000 do 0+400 ( Łącznica Węzła Legnica Północ, nastepnie starą drogą DK3 do wpięcia drogi do S3
w km 63+400 strona prawa).

16.04.2018r. – wprowadzono nowe Oznakowanie Ruchu na DP2194D, pod obiektem WD-40 (ruch wahadłowy)

17.04.2018 r. – wprowadzono nowe Oznakowanie Ruchu na DP2172D, pod obiektem WD-42 (ruch wahadłowy).

W dalszym ciągu trwa wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie Węzła Legnica Zachód polegającą na oddaniu dla ruchu kołowego w docelowej geometrii głównego ciągu drogi krajowej nr 94, pomiędzy Legnicą a Chojnowem (otwarcie ul. Chojnowskiej). Jazda w kierunku Zielonej Góry oraz Jeleniej Góry odbywać będzie się z ronda po zachodniej stronie. Do Zielonej Góry przez łącznicę Ł3 i dalej jezdnią zachodnią S3 oraz do Jeleniej Góry poprzez drogi DO-4/04 i DO-4/05 i dalej pod obiektem WD-46 do drogi krajowej nr 3 i do autostrady A4.

od 07.05.2018 r. Planowana jest nowa Tymczasowa Organizacja Ruchu, polegająca na prowadzeniu ruchu w obu kierunkach od Węzła Legnica II (od autostrady A4) do Wezła Legnica Zachód. 

 

ZADANIE III

 1. Od dnia 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.
 2. Od dnia 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,
 3. • rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
 4. • rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
 5. Od dnia 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
 6. Od 09.2015 w km 350+000 do 359+900 - COR nr 7 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przekierowany na drogę objazdową DO-1,
 7. Od 07.2015  w km 359+700 do 365+200 - COR nr 15 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przekierowany na jezdnię południową DK3 (od dnia wdrożenia COR 20 obowiązywanie COR 15 kończy się na km 362+020),

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- 16.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 3 w rejonie miejscowości Chróstnik z wykorzystaniem ruchu wahadłowego – planowany czas utrudnień – do 16.04.2018r.

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

MARZEC 2018

Zadanie V

1. W miesiącu marcu wdrożono Tymczasową Organizację Ruchu, w dniu 30.03.2018 r. :na drodze 1227D (na drodze Kochlice – Wiercień ruch odbywał się przez obiekt WD-37).

2. W dalszym ciągu trwa wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie Węzła Legnica Zachód polegającą na oddaniu dla ruchu kołowego w docelowej geometrii głównego ciągu drogi krajowej nr 94, pomiędzy Legnicą a Chojnowem (otwarcie ul. Chojnowskiej). Jazda w kierunku Zielonej Góry oraz Jeleniej Góry odbywać będzie się z ronda po zachodniej stronie. Do Zielonej Góry przez łącznicę Ł3 i dalej jezdnią zachodnią S3 oraz do Jeleniej Góry poprzez drogi DO-4/04 i DO-4/05 i dalej pod obiektem WD-46 do drogi krajowej nr 3 i do autostrady A4.

ZADANIE III

 1. Od dnia 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.
 2. Od dnia 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,
 3. • rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
 4. • rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
 5. Od dnia 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
 6. Od 09.2015 w km 350+000 do 359+900 - COR nr 7 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przekierowany na drogę objazdową DO-1,
 7. Od 07.2015  w km 359+700 do 365+200 - COR nr 15 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przekierowany na jezdnię południową DK3 (od dnia wdrożenia COR 20 obowiązywanie COR 15 kończy się na km 362+020),

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- 16.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 3 w rejonie miejscowości Chróstnik z wykorzystaniem ruchu wahadłowego – planowany czas utrudnień – do 16.04.2018r.

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

LUTY 2018

Zadanie V

W dalszym ciągu trwa wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonie Węzła Legnica Zachód polegającą na oddaniu dla ruchu kołowego w docelowej geometrii głównego ciągu drogi krajowej nr 94, pomiędzy Legnicą a Chojnowem (otwarcie ul. Chojnowskiej). Jazda w kierunku Zielonej Góry oraz Jeleniej Góry odbywać będzie się z ronda po zachodniej stronie. Do Zielonej Góry przez łącznicę Ł3 i dalej jezdnią zachodnią S3 oraz do Jeleniej Góry poprzez drogi DO-4/04 i DO-4/05 i dalej pod obiektem WD-46 do drogi krajowej nr 3 i do autostrady A4.

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Od 10.01.2018 godz.15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd  pod obiektem mostowym WA-5 (węzeł Lubin Południe) .

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

ZADANIE III

 1. Od dnia 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.
 2. Od dnia 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,
 3. • rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
 4. • rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
 5. Od dnia 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
 6. Od 09.2015 w km 350+000 do 359+900 - COR nr 7 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przekierowany na drogę objazdową DO-1,
 7. Od 07.2015  w km 359+700 do 365+200 - COR nr 15 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przekierowany na jezdnię południową DK3 (od dnia wdrożenia COR 20 obowiązywanie COR 15 kończy się na km 362+020),

STYCZEŃ 2018

Zadanie III

- W dniu 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:
• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,

- W dniu 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017  COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin -    Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;
-    Od 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Od 10.01.2018 godz.15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd  pod obiektem mostowym WA-5 (węzeł Lubin Południe) .

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Grudzień 2017

Zadanie V

W dniu 08.12.2017 r. o godzinie 12.00 na wysokości miejscowośći Karczowiska, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu, polegająca na przełożeniu ruchu z obiektu WD-36 na obiekt WD-35.

W dniu 15.12.2017 r. na DK3 i DP1227D została wprowadzona zmiana organizacji ruchu. 

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Od 07.07.2017 godz.15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5 (węzeł Lubin Południe) wraz z dodatkowymi wjazdami na budowę

(zmiana organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowana jest na drugą połowę grudnia 2017r.)

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Zadanie III

- W dniu 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:
• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,

- W dniu 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin -    Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;
-    Od 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.

Listopad 2017

Zadanie V

W dniu 17.11.2017 r. Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu w  rejonie przyszłego węzła Legnica Zachód, polegającą na oddaniu dla ruchu kołowego w docelowej geometrii głównego ciągu drogi krajowej nr 94, pomiędzy Legnicą a Chojnowem (otwarcie ul. Chojnowskiej). Jazda w kierunku Zielonej Góry oraz Jeleniej Góry odbywać będzie się z ronda po zachodniej stronie. Do Zielonej Góry przez łącznicę Ł3 i dalej jezdnią zachodnią S3 oraz do Jeleniej Góry poprzez drogi DO-4/04 i DO-4/05 i dalej pod obiektem WD-46 do drogi krajowej nr 3 i do autostrady A4.

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Od 07.07.2017 godz.15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5 (węzeł Lubin Południe) wraz z dodatkowymi wjazdami na budowę

(zmiana organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowana jest na przełomie listopada i grudnia 2017r.)

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Zadanie III

- W dniu 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:
• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,

- W dniu 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin -    Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;
-    Od 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.

Październik 2017

Zadanie V

W dniu 16.10.2017 r. Wykonawca wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu przy obiekcie WD-39.

Obecnie w km 59+000 - 73+850 ruch odbywa się na prawej nitce nowowybudowanej drogi S3. 

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Od dnia 23.10.2017r. na DW335  w pobliżu obiektu WA-4 został wprowadzony ruch wahadłowy na odcinku kilkuset metrów. Ruch sterowany jest za pomocą sygnalizacji śweitlnej. Przewiduje się, że obecna organzacja ruchu potrwa do dnia 17.11.2017r.

- Od 07.07.2017 godz.15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5 (węzeł Lubin Południe) wraz z dodatkowymi wjazdami na budowę

(powrót do docelowej organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowany jest na listopad 2017r.)

- Przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Zadanie III

- W dniu 28.09.2017 wprowadzona została COR na 20 polegająca na przełożeniu ruchu na długości ok 4,8 km z istniejącej drogi DK3 na odcinku km 362+150 do km  367+000 (od skrzyżowania na m. Biedrzychowa do Polmiedź-Trans) na nowo wybudowany układ drogowy drogi objazdowej DO2/1 i DO2/2 wraz z częścią ronda Lubin. Zmianie ulega komunikacja w zakresie skrzyżowań:
• rejon wjazdu do Polmiedź-Trans z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Obora z zachowaniem obecnej struktury kierunkowej i pasem lewoskrętnym dla kierunku od Lubina,
• rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m. Szklary Górne (skorygowany wlot do DO2/1),
• rejon włączenia ruchu z DO2/1 - skrzyżowanie do prywatnej wytwórni mas bitumicznej,
 
- W dniu 29.09.2017 wprowadzona została COR na 21 polegająca na przełożeniu ruchu na 60 metrowym odcinku połączenia drogi powiatowej DP1218D na Szklary Górne z DK3 (obecnie łącznikiem z DO2/1) na wybudowany bypass na czas budowy drugiej części wiaduktu WD-33a.
-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin -    Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;
-    Od 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.
 

Wrzesień 2017

Zadanie V

Wykonawca w dniu 18.09.2017 r. wprowadził organizację ruchu w km 64+500-67+700. Ruch w obu kierunkach odbywa się na jezdni prawej nowowybudowanej drogi S3. 

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- Ograniczenie prędkości i dodatkowe wjazdy na plac budowy na DW 335 w rejonie budowanego obiektu mostowego WA-4.

- Od 07.07.2017  godz. 15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5 (węzeł Lubin Południe) wraz z dodatkowymi wjazdami na budowę

(powrót do docelowej organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowany jest na jesień 2017r.)

- przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót czerwiec 2018r.

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin -    Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;
-    Od 07.09.2017 wdrożenie COR nr 19 - Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr DP1236D (od przejazdu kolejowego do włączenia do DK3) na nowy układ drogowy pod obiektem PG1 i tymczasowe włączenie jej do południowej jezdni DK3 w ramach przyszłego węzła Lubin Północ.

Sierpień 2017

Zadanie V

W dniu 18.08.2017 została wprowadzona druga faza organizacji ruchu, dotycząca zmiany sposobu dojazdu do miejscowości Karczowiska z wykorzystaniem obiektu WD-36.

W dniu 04.08.2017 r. została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu od początku Zadania V do km 64.

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- by-pass na Drodze Powiatowej 1219D (ul. Jana Pawła II)

- Ograniczenie prędkości i dodatkowe wjazdy na plac budowy na DW 335 w rejonie budowanego obiektu mostowego WA-4.

- by-pass na Drodze Gminnej 103116 ul. Przemysłowa

- Od 07.07.2017  godz. 15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5 (węzeł Lubin Południe) wraz z dodatkowymi wjazdami na budowę

(powrót do docelowej organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowany jest na jesień 2017r.)

- by-pass na Drodze Gminnej 103047 w m. Chróstnik

- przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót koniec 2017r.

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015  - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;

Lipiec 2017

Zadanie V

Od 01.07.2017 r. wszystkie pasy na obu jezdniach autostrady A4 (km 85+550 - 87+700) są przejezdne. 

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót koniec 2017r.

- zwężenie odcinka na DK3 w m. Chróstnik w rejonie obiektu mostowego WA-5;

Od 07.07.2017  godz. 15:00 na DK3 w miejscowości Chróstnik obowiązuje tymczasowy objazd w rejonie obiektu mostowego WA-5

(powrót do docelowej organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowany jest na jesień 2017r.)

- zmiana organizacji na DK3 w rejonie węzła Lubin Południe (wjazdy na budowę) – dodatkowe wjazdy będą funkcjonowały do zakończenia budowy odcinka drogi S3

- by-pass na Drodze Powiatowej 1219D (ul. Jana Pawła II)

- by-pass na Drodze Gminnej 103047 w m. Chróstnik

- by-pass na Drodze Gminnej 103116 ul. Przemysłowa

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;

Czerwiec 2017

Zadanie V

Od 20.04.2017 r. zamknięte są prawe pasy ruchu na obu jezdniach autostrady A4 (km 85+550-87+700). Utrudnienia w ruchu potrwają do końca czerwca.

Zadanie IV

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:

- przełożenie ruchu z DK3 na DO1P – Za miejscowością Chróstnik w kierunku Legnicy (Docelowa Droga zastępująca DK3 po oddaniu do użytku drogi S3) – planowane zakończenie robót koniec 2017r.

- zwężenie odcinka na DK3 w m. Chróstnik w rejonie obiektu mostowego WA-5 – w lipcu planowane jest przełożenie ruchu na by-pass wokół obiektu mostowego WA-5. (powrót do docelowej organizacji ruchu na przebudowanej DK3 planowany jest na jesień 2017r.)

- zmiana organizacji na DK3 w rejonie węzła Lubin Południe (wjazdy na budowę) – dodatkowe wjazdy będą funkcjonowały do zakończenia budowy odcinka drogi S3

- by-pass na Drodze Powiatowej 1219D (ul. Jana Pawła II)

- by-pass na Drodze Gminnej 103047 w m. Chróstnik

- by-pass na Drodze Gminnej 103116 ul. Przemysłowa

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    od 05.05.2017 do 30.10.2017- COR nr 17 - tymczasowy ruch dwukierunkowy na południowej jezdni DK3 (kierunek do Lubina) pomiędzy km 367+300 DP1236D (do m. Obora), a przyszłym węzłem Lubin Północ (łączy z COR nr 15) oraz zabezpieczenie obiektu PE12 (zwężenie obustronne jezdni) 364+100 - 364+300, dodatkowy wyjazd z budowy w km 363+950 oraz 364+820;

 

Maj 2017

Zadanie V

Od 20.04.2017 r. zamknięte są prawe pasy ruchu na obu jezdniach autostrady A4 (km 85+550-87+700). Utrudnienia w ruchu potrwają do końca czerwca.

 

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Kwiecień 2017

Zadanie V

Od 20.04.2017 r. zamknięte są prawe pasy ruchu na obu jezdniach autostrady A4 (km 85+550-87+700). Utrudnienia w ruchu potrwają do końca czerwca.

W dniu 12.04.2017 r. w km 69+560-70+500 zostanie przełożony ruch na nitkę prawą nowowybudowanej drogi S3. 

W dniu 10.04.2017 r. w km 72+800-73+950 został przełożony ruch na nitkę prawą nowowybudowanej drogi S3. 

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Marzec 2017

Zadanie V

Od 28.03.2017 r. do 06.04.2017 r. wdrożona zostanie organizacja ruchu na autostradzie A4, w celu zabezpieczenia podpór barierami energochłonnymi na obiektach WD-1A i WS-1, zamknięte zostaną szybkie pasy ruchu. 

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Luty 2017

Zadanie V

W dniu 20.02.2017 r. Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu między obiektami WD-42 i WD-40A. 

Wykonawca, w dniu 13.02.2017 r. wprowadził zmianę organizacji ruchu. Ruch został poprowadzony od drogi DK3 przez drogę DO-4/05, rondo przy cmentarzu, drogę DO-4/04 i rondo Legnica Zachód, powrót łącznicą na drogę DK3.

Wykonawca zakończył prace na autostradzie A4, ruch odbywa się na obu jezdniach.

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Styczeń 2017

Zadanie V

W dniu 27.01.2017 r. Wykonawca planuje przełożenie ruchu na autostradzie A4 na odcinku od kilometra 84 do kilometra 86. Zamknieta zostanie jezdnia północna z kierunku Zgorzelca, ruch będzie się odbywał dwukierunkowo po jezdni  południowej z Wrocławia w kierunku Zgorzelca. Zmiana organizacji ruchu potrwa około 2 tygodni.

W dniu 19.01.2017 r. Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu na autostradzie A4 na odcinku od kilometra 84 do kilometra 86, w celu demontażu rusztowań na obiektach WS-1 oraz WD-1A. Zamknieta została jezdnia południowa z Wrocławia w kierunku Zgorzelca, ruch odbywa się dwukierunkowo po jezdni północnej z kierunku  Zgorzelca. Zmiana organizacji ruchu potrwa około 2 tygodni.

Wykonawca wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu w dniu 09.01.2017 r. Trasa prowadzi od węzła Legnica Północ przez łącznicę LP-L03L na prawą jęzdnię drogi S3, do obiektu WD-40. 

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Grudzień 2016

Zadanie V

Poza fukncjonującymi Tymczasowymi Organizacjami Ruchu, Wykonawca w miesiącu grudniu nie planuje wprowadzenia nowych Tymczasowych Organizacji Ruchu.

Zadanie III

-    od 350+000 do 359+900 COR nr 7 - od 09.2015 do 30.12.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania ruch przerzucony na drogę objazdową DO1
-    od 359+700 do 365+200 COR nr 15 - od 07.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - ruch przerzucony na jezdnię południową DK3
-    43+206 wyjazd z budowy (PE11B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdnia
-    43+708 wyjazd z budowy (PE12B) COR nr 4 - od 11.2015 do 30.07.2017 - ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na istniejącej DK3 - prawa jezdni

Listopad 2016

Zadanie V

W bieżącym miesiącu Wykonawca zadania V nie planuje wprowadzenia nowych tymczasowych organizacji ruchu.

Zadanie IV

W dniu 29.11.2016 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drodze Krajowej nr 3 w rejonie miejscowości Chróstnik.Utrudnienia wiążą sie z pracami na  obiekcie  WA-5 (Węzeł Lubin Południe).

Zadanie III:

W dniu 04.11.2016r. nastąpiło przełożenie ruchu na odcinku pomiędzy Polkowicami a Lubinem od km ok.  360+050 do km ok 365+150 (utrudnienia na odcinku około 5,1 km).
Zmiana polega na przełożeniu ruchu z jezdni północnej na południową. Jezdnia północna została całkowicie wyłączona z ruchu, a ruch odbywa się tylko jezdnią południową po jednym pasie w każdym kierunku.
Zachowane zostały dotychczasowe możliwe relacje ruchu. Na skrzyżowaniu DK3 z drogą gminą w kierunku miejscowości Biedrzychowa nastąpiła likwidacja sygnalizacji świetlnej. 

Październik 2016

Zadanie V:

W dniu 20.10.2016 r. został przywrócony ruch na autostradzie A4. 

Zadanie III:

Przełożenie ruchu w dniu 12.10.2016r. do końca budowy z istniejącej DK3 na drogę objazdową DO-1 w rejonie planowanego węzła Kazimierzów (wspólnie z zadaniem 2) (zadanie 3 odcinek około 0,5 km; zadanie 2 odcinek około 4 km) 

Zadanie IV 

W dniu 27.10.2016 Na granicy zadania IV I V w pobliżu miejscowości Chróstnik przełożony został  ruch z istniejącej drogi DK3 na drogę objazdową (DO1P) przy zachowaniu dotychczasowych parametrów drogi, tzn. ilości i szerokości pasów ruchu. Droga DO1P docelowo będzie obsługiwać ruch lokalny w śladzie obecnej DK3.

Wrzesień 2016

Zadanie V:

06.09.2016 r. - wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na autostradzie A4,

W dniu 06.09.2016 r. ruch kołowy (jezdnia północna) odbywać się będzie dwoma pasami jezdni, ruch kołowy (jezdnia południowa) odbywać się będzie jednym pasem jezdni.

W dniu 07.09.2016 r. ruch kołowy (jezdnia północna) zostanie przełożony na istniejącym tymczasowym przejeździe w km 87+768 na jezdnię południową, ruch odbywał się będzie jako tymczasowy  dwukierunkowy aż do wybudowanego przejazdu w km 85+791 gdzie ruch kołowy ponownie zostanie skierowany na swoją jezdnię.

Reasumując pasy jezdni (jezdnia północna) zostaną wyłączone z ruchu.

Czerwiec 2016

Zadanie IV

21.06.2016 r.-  Na drodze DK3 w rejonie miejscowości Chróstnik wprowadzono tymczasowe oznakowanie w dwóch lokalizacjach związane z przepuszczeniem przez DK3 ruchu technologicznego niezbędnego do budowy drogi S3. Okresowo mogą powstawać niewielkie utrudnienia w ruchu.

Maj 2016

Zadanie IV:

18.05.2016 r. - wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu w rejonie drogi gminnej 103116D w Lubinie (ul. Przemyslowa) – organizacja ta będzie polegała na zamknięciu bardzo krótkiego odcinka drogi (ok. kilkadziesiąt metrów) i poprowadzeniu ruchu tzw. bay-passem, czyli krótkim objazdem prowadzącym tuż obok zamkniętego odcinka – taka sytuacja związana jest z budową obiektu inżynierskiego. W wyniku takiego zabiegu mogą występować niewielkie utrudnienia w ruchu

Zadanie V:

 • Od 18.05.2016 wprowadzono Tymczasową Organziację Ruchu na autostradzie A4, polegającą na zamknięciu pasów wewnętrznych na każdej z jezdni.
 • Informujemy, że w dniu 06.06.2016 (poniedziałek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na skrzyżowaniu drogi DK3 z drogą DK94.

Kwiecień 2016

Zadanie IV:

15.04.2016 r. - wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu w dwóch miejscach – droga gminna 103047D w m. Chróstnik oraz droga powiatowa 1219D prowadząca do m. Obora – organizacja ta będzie polegała na zamknięciu bardzo krótkiego odcinka drogi (ok. kilkadziesiąt metrów) i poprowadzeniu ruchu tzw. bay-passem, czyli krótkim objazdem prowadzącym tuż obok zamkniętego odcinka – taka sytuacja związana jest z budową obiektów mostowych. W wyniku takiego zabiegu mogą występować niewielkie utrudnienia w ruchu. 

Zadanie V:

 • Od 12.04.2016 planowane jest zwężenie autostrady A4 na odcinku pomiędzy węzłami Złotoryja i Legnica Południe do jednego pasa ruchu na każdej jezdni, z powodu prowadzonych robot na drodze S3.
 • W dniu 04.04.2016 wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze DK3 w km 381+500 - 381+800, polegającą na objeździe DK3, umożliwiającym budowę obiektu inżynierskiego na drodze S3.

Marzec 2016

Zadanie V:

W dniu 31.03.2016 wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na:

 • na DK3 w km 381+500 – 381+800

W dniu 30.03.2016 wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na:

 • skrzyżowaniu DK3 z ul. Działkową w Legnicy
 • na DK3 w km 383+600 – 383+800

Luty 2016

Zadanie IV:

 • droga wojewódzka 335 za Lubinem w kierunku m. Krzeczyn Wielki - odbywa się składowanie materiału w rejonie węzła Lubin Zachód: mogą pojawić się utrudnienia w ruchu związane z transportem materiału (spowodowane jest to częstym przejazdem licznych samochodów ciężarowych, które w niektórych przypadkach chwilowo blokują jeden z pasów ruchu nie mogąc wjechać na plac budowy). Ponadto w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h .

Styczeń 2016

Zadanie III:

 • dnia 22.01.2016r. nastąpi zwężenie pasa ruchu w km 361,500 w stronę Lubina z powodu wycinki drzew.

Grudzień 2015

Zadanie V:

 • W dniach 14.12.2015 – 20.12.2015r. będą występować utrudnienia w ruchu spowodowane wycinką drzew przez Lasy Państwowe. Prace będą prowadzone w kilometrażu: 384+300 do 385+200 drogi DK3.
 • W dniach 1.12 - 13.12.2015 nie będzie wstrzymywany ruch na drodze DK3 związany z wycinką drzew wzdłuż drogi .
 • Ponowne utrudnienia ruchu, związane z wycinką drzew nastąpią  od 14.12 - 20.12.2015 r.

Listopad 2015

Zadanie V:

 • W dniach 16.11.2015 – 24.12.2015r. będą występować utrudnienia w ruchu spowodowane wycinką drzew przez Lasy Państwowe oraz związanym z tym wdrożeniem, utrzymaniem i likwidacją Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze nr 3, w km 381+500 – 387+000 (odcinek Chróstnik - Kochlice).
 • Przewidywany czas postoju wynosi do 30 minut.

Zadanie III:

 • W dniu 17.11.2015r. nastąpi zwęzenie drogi w kierunku Polkowic w km 362+200 do km 362+700.
 • W dniu 16.11.2015r. nastąpi zwężenie drogi w kierunku Lubina w km od 36+000 do km 36+500.
 • W dniach 13 - 14.11.2015r. nastąpi zwężenie drogi w kierunku Polkowic w km 36+000 do km 36+500.
 • W dniu 09.11.2015r. nastąpi zwężenie drogi w kierunku Lubina w km od 36+000 do km 36+500.
 • W dniu 10.11.2015r. następi zwężenie drogi w kierunku Polkowic w km 36+000 do km 36+500.

Zadanie IV:

 • w dniach 23.11 - 28.11 mogą wystąpić utrudnienia spowodowane wycinką drzew przy drodze DK3 w km 378+900 - 379+400 (strona lewa) oraz wdrożeniem,utrzymaniem i likwidacją Tymczasowej Organizacji Ruchu w rejonie km 381+100 - 381+500 DK3 (na potrzeby wycinki drzew przez Nadleśnictwo Legnica),
 • w dniach 16.11 - 20.11 mogą wystąpić utrudnienia w poruszaniu się związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz likwidacją Tymczasowej Organizacji Ruchu w rejonie 381+100 - 381+500 DK3 (na potrzeby wycinki drzew przez Nadleśnictwo Legnica), ponadto wycinka drzew przy drodze DK3 prowadzona jest także w km 378+900 - 379+400 (strona lewa),
 • w dniach 05.11 - 07.11, wprowadzona zostanie Tymczasowa Organizacja Ruchu - nastąpi zwężenie odcinka DK3 w km od 378,600 do 379,400. Utrudnienia te spowodowane są wycinką drzew wzdłuż pasa prowadzącego w stronę m. Lubin,

Październik 2015

Zadanie V:

 • 16.10.2015 utrudnienia związane z planowanymi badaniami geotechnicznymi na autostradzie A4, węzeł Legnica II

Zadanie III:

 • W dniach 14.10-16.10 nastąpi zwężenie drogi w km 43+206 (obiekt PE-11) spowodowane wycinką drzew wzdłuż pasa DK3

Zadanie IV:

 • Aktualnie brak utrudnień w ruchu na zadaniu IV.

Wrzesień 2015

Zadanie IV:

 • Na zadaniu IV obecnie nie występują utrudnienia w ruchu.

Zadanie III:

 • W dniach od 05.10 do 08.10 nastąpiło zwężenie drogi do jednego pasa ruchu w okolicach węzła Kaźmierzów, ze względu na wycinkę drzew w tym rejonie.
 • Obecnie na zadaniu 3 nie odnotowano utrudnień w ruchu.

Zadanie V:

 • km 73+300 – 73+900 – zawężenie pasów ruchu
 • DK3 km 391+200 i 393+600 – wjazd/wyjazd z budowy