Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Aktualności Zadanie V

Aktualności:

19.06.2017 r. - 25.06.2017 r. 

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej najazd na WD37,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 71+900,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC4 WLII Ł1,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB8 km 73+100,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB12 km 73+700,
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 62, MOP Kochlice,
 • wstawianiem fundamentów oraz układaniem linii kablowej SO1 obwód 3 i 4 oraz przepusty zasilania ST-2,
 • budową drenażu (pas rozdziału przy WD38 oraz str. L) MOP Kochlice, (pas rozdziału) WLII km 0+500 - 0+900, WLII 0+540 - 0+700 (pas rozdziału), MOP Kochlice - 65+900 L, MOP Kochlice - 65+430 L, km 61+200 str. P, WLII Ł2 km 0+170-0+213 (pas rozdziału), km 65+350 str. L, wstawianie studni WLII, WLII - WD3,
 • montażem separatora na zlewni D47 km 67+900,
 • regulacją włazów km 70,
 • budową wpustów WLC11b-WLC12b-WLC13b WLII km 0+660 - 0+760,
 • montażem opraw oświetleniowych na trasie głównej A4 WLII,
 • stawianiem masztów oświetleniowych SO1 MOP Kochlice,
 • montażem krat żeliwnych na zlewni D6 km 62+160, WL II,
 • linią oświetlenia pod obiektem WS-1 (SO10) - stawianie fundamentów WLII,
 • stawianiem sztyc oraz montaż opraw WLII,
 • wykonywaniem zagęszczania km 65+250 - 65+350, DP-1227d, DS-4/14, km 65+400, L km 73+270 - 73+370, km 65+300,
 • wykonywaniem profilowania km 61+450 - 62+050, DS4/24, P km 73+000 - 73+340,  DS-4/08, L km 73+270 - 73+370, str. prawa km 73+700 - 73+900, L 73+140 - 73+260, km 64+000 P,
 • wykonywaniem humusowania km 60+300 - 60+750, Ł1 km 1+360 -1+700, km 60+600 - 61+000, km 65+450 - 65+700 P,
 • wykonywaniem osuszania km 65+250 - 65+350, km 78+600 - 78+650, km 69+600 - 70+000, km 65+400, DS 4/24, L km 73+520 - 73+370, km 65+400, str. lewa 73+025 - 73+140, str. lewa 73+400 - 73+520, km 78+760 - 78+780,
 • wykonywaniem skropienia DS-4/01 km 0+000-0+900, TG km 60+790-60+900 PA, km 1+160-1+927, km 60+100-WD34-60+190 P+L, km 62+130 - ED2 - 62+290 P+L, km 60+110 - 60+220,34 j. L, km 60+090 - 60+188,24 j. P,
 • wykonywaniem podbudowy DS-4/01 km 0+000-0+900, TG km 60+790-60+900 PA, km 1+160-1+927, km 60+100-WD34-60+190 P+L, km 62+130 - ED2 - 62+290 P+L,
 • wykonywanie warstwy wiążącej km 60+790-60+900 PA, km 60+110 - 60+220,34 j. L, km 60+090 - 60+188,24 j. P
 • wykonywanie warstwy ścieralnej DS 4/01 km 0+000-0+900, km 1+160-1+730,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 66+829 - 66+950, km 75+200 - 75+100, km 62+248 - 62+280, km 74+800 - 75+120, km 62+120 - 62+168, km 65+900 P, km 66+700 - 66+802, DS-4/07,
 • wykonywanie warstwy technologicznej km 66+829 - 66+950, km 65+180 - 65+350 P, km 65+390 - 65+450 P, km 65+240 - 65+350 L,
 • wykonywaniem stabilizacji km 78+720 - 78+740, km 78+880 - 78+900, km 78+760 - 78+780,
 • umacniania wpustów WD-34,  
 • umacnianiem poboczy km 65+600,
 • układaniem krawężnika betonowego WD-34,
 • układaniem ścieku trójkątnego WD-38,
 • wykonaniem warstwy konstrukcji mineralno – organicznej pod rowami km 65+450 - 65+850 P, km 66+485 - 66+600 P,
 • kopaniem rowu km 65+450 L, km 65+450 P, km 65+400 P,
 • odwozem humusu km 77+500 - 77+700 L, Ł1 km 1+750 - 1+850, TG km 78+760 - 78+780, km 78+300, km 78+400 - 78+600 L, km 78+000 - 78+200 P, TG km 78+870 - 78+900,
 • naprawą rozmyć skarp km 75+000 - 78+000,
 • wykonywaniem materaca geosyntetycznego TG km 78+780 - 78+820,
 • pantowania pasa drogowego km 78+300 - 78+600 P,
 • wzmocnieniem nasypu siatką DK94 4/02 km 0+160 - 0+180,
 • odwozem destruktu asfaltowego km 71+600, km 71+800 - 72+100, km 72+200 - 72+300,
 • rekultywacją terenu DK94 4/03 str. L,
 • obsianiem nasionami traw skarp i rowów, gr. 15 cm km 65+450 - 65+700 P,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 3: L km 73+270 - 73+680, DS 4/25, L km 73+050 - 73+140, km 69+600 - 70+000, WLZ – rondo,

Sekcja 4: DS4/25, DG 4/05 km 0+170 - 0+350, km 77+600 - 78+650,

Sekcja 5: TG km 1+380 - 1+480, Ł1 km 0+200 - 0+500, TG km 78+860 - 79+170,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: km 65+300,

Sekcja 3: km 72+650 zbiornik ZR-18, DG 4/01,

Sekcja 5: TG km 0+000 - 0+300, Ł4 km 0+100 - 0+200, Ł2 km 0+150 - 0+200, TG km 78+900 - 79+170,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P1 i P4, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie warstwy primera na ustroju nośnym nitki prawej, montaż desek gzymsowych, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki prawej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, wykonywanie fundamentów schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpór,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - betonowanie fundamentów schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpór, profilowanie stożków nasypowych podpór, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpór, deskowanie warstw wyrównawczych pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, betonowanie kapy chodnikowej na skrzydle podpory P2 nitki lewej, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej i prawej, wykonywanie warstwy primera na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej oraz kapy chodnikowej na skrzydle podpory P2 nitki lewej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej oraz kapy chodnikowej na skrzydle podpory P2 nitki lewej, wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpór,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie ustroju nośnego, montaż kabli sprężających ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, usuwanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych, wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpór, deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory P1 i P3, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3 (etap 1), montaż desek gzymsowych, układanie krawężników jezdni,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - zbrojenie ustroju nośnego, montaż kabli sprężających ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu, układanie bloczków ścian bocznych podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - odkopywanie głowic pali posadowienia podpory A i B nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej podpory A, C i D nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory C nitki prawej, rozkuwanie głowic pali posadowienia podpory A i B nitki lewej, rozkuwanie głowic pali posadowienia podpory C i D nitki lewej, przygotowania do próbnych obciążeń pali posadowienia podpór nitki lewej, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - rozkuwanie głowic pali posadowienia podpory A i B nitki lewej, przygotowania do próbnych obciążeń pali posadowienia podpór nitki lewej, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej, betonowanie korpusu podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - rozkuwanie głowic pali posadowienia podpory B nitki lewej, rozkuwanie głowic pali posadowienia podpory D i E nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - deskowanie ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie zasypki korpusu podpory C, zbrojenie ustroju nośnego nitki prawej, sprężanie ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - zbrojenie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i B,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie i deskowanie stref dylatacyjnych podpory A i D, wykonywanie zasypki korpusu podpory D, betonowanie stref dylatacyjnych podpory A i D, wykonywanie zasypki korpusu podpory A, pielęgnacja betonu stref dylatacyjnych podpory A i D, wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - montaż podestów roboczych pod wspornikami ustroju nośnego, układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - wykonywanie zasypki korpusu podpory E, wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - przygotowanie do betonowania ustroju nośnego nitki A4, sprężanie ustroju nośnego nitki Legnica, betonowanie ustroju nośnego nitki A4, wykonywanie zasypki korpusu podpory C, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki A4, rozdeskowywanie ustroju nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie wewnętrznych kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, pielęgnacja betonu wewnętrznych kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Legnica Lubawka, deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki Lubawka, montaż desek gzymsowych, montaż kotew ekranów, betonowanie ścianki żwirowej podpory A nitki Lubawka,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A i E,
 • przepustach stalowych:

            - PSE 4/16,

            - PSE 4/21,

            - PSE 4/22,

12.06.2017 r. - 18.06.2017 r. 

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D46 km 67,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D47 km 67,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 71+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC13 WLII Ł1,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC4 WLII Ł1,
 • przepustami zasilania ST-2 MOP,
 • wstawianiem fundamentów oświetleniowych SO3 i SO2 Węzeł Legnica Północ,
 • budową drenażu str. P km 65+425 - WD37, WLII Ł1 i Ł4,
 • regulacją włazów na zlewni D17 km 68,
 • regulacją włazów na zlewni D4 km 60,
 • regulacją włazów na zlewni D20 km 69+600,
 • regulacją wysokościową włazów DB2 km 71,
 • regulacją włazów na zlewni D21 km 69,
 • przewiertem sterowanym - zasilanie w pobliżu obiektu WS-1 A4,
 • budową drenażu WLII Ł1 i Ł4, km 65+480 - WD37 str. L oraz pas rozdziału,
 • montażem piaskowników DBOS4 i DBOS6 km 71,
 • wstawianiem fundamentów oraz układaniem linii kablowej SO1 obwód 3 i 4 str. P MOP Kochlice,
 • przepustem zasilania ST-2 MOP Kochlice,
 • wykonywaniem zagęszczania km 78+000 - 78+600 L, km 66+850, DP-1227d, ciąg główny str. L km 73+140 - 73+900, rondo WLZ, DK94 4/01, 4/02,
 • wykonywaniem profilowania km 60+250 - 60+400, km 66+850, km 69+600 - 70+000, km 61+250 - 61+650, PE-13 L, DP-1227d, PE-13 L,
 • wykonywaniem humusowania km 60+250 - 60+400,
 • wykonywaniem osuszania km 73+270 - 73+570 P, km 66+850, DS-4/14, DP-1227d, km 78+600 - 78+650, km 73+570 - 73+640 L,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej WL II km 1+370-1+630 Ł1 P, km 1+370-1+565 Ł1 L, km 0+200-0+250 Ł7
 • wykonywaniem skropienia WL II km 1+370-1+630 Ł1 P, km 1+370-1+500 Ł1 L, WLII km 1+500-1+565 Ł1 L, km 0+200-0+250 Ł7,
 • wykonywaniem podbudowy WLII km 1+500-1+565 Ł1L, km 0+200-0+250 Ł7,
 • rozbiórka by-passa km 65+300,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 60+206 - 60+230 P, km 60+219 - 60+230 L, DS-4/01 0+000 - 1+000, DS-4/01 1+200 - 2+200,
 • wykonywanie warstwy technologicznej km 62+150 - 62+163, km 62+248 - 62+280,
 • układanie ścieków trójkątnych WD-34,
 • układaniem krawężnika betonowego WD-34,
 • wywozem humusu MOP wschód, działka przyległa DK94 4/03, km 78+720 - 78+750, km 77+700 - 78+200 L, km 77+300 - 78+000 L, L01 0+280 - 0+340,
 • kopaniem rowu km 65+550 P, km 69+600 - 70+000 L, ZR-18, 65+500 L,
 • betonowaniem pasa włączenia A4 L07 km 0+000 - 0+600,
 • wykonywaniem plantowania działka przyległa DK94 4/03, km 78+400 - 78+600 P,
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej km 70+800 - 71+100,
 • wykonywaniem rowu o specjalnej konstrukcji km 66+400 -66+800,
 • wywozem frezu km 70+500 - 70+800,
 • kruszeniem nawierzchni bitumicznej km 71+100 - 71+200,
 • wywozem zalegającego gruntu na działce DK94 4/03 P,
 • likwidacją tymczasowego zjazdu na nasyp km 73+220 L,
 • likwidacją wjazdów tymczasowych km 73+280 P,
 • wzmocnieniem warstwy nasypu – siatka km 78+600 - 78+650,
 • uzupełnieniem pasa rozdziału km 75+500 - 75+700,
 • wykonywanie rowu o specjalnej konstrukcji km 66+400 -66+800,
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej km 71+200,
 • wzmocnieniem nasypu – siatka km 73+320 - 73+400 L,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: DS-4/14,

Sekcja 3: Rondo nr 1, km 73+430 - 73+500 P, km 73+140 - 73+240 P, km 73+040 - 73+130 P, km 73+260 - 73+360 L, km 69+800 L,

Sekcja 4: km 78+600 - 78+650,

Sekcja 5: km 1+180 - 1+220, km 78+860 - 78+880, km 1+380 - 1+480,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: km 65+300,

Sekcja 3: km 73+260 - 73+360 L,

Sekcja 5: km 0+300 - 0+400, Ł1 0+300 - 0+420, km 78+880 - 79+170,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - przygotowanie do betonowania ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, betonowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, pielęgnacja betonu ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, montaż desek gzymsowych, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki prawej, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - montaż desek gzymsowych, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 nitki lewej i prawej oraz podpory P2 nitki prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 nitki lewej i prawej oraz podpory P2 nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3, betonowanie fundamentów schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory P1 i P3, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - zbrojenie ustroju nośnego, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - wykonywanie podwalin umocnienia i schodów skarpowych stożków podpory P3, wykonywanie warstwy primera papy pod kapy na ustroju nośnym, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożku nasypowym podpory P1, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu, układanie bloczków ścian bocznych podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - odkopywanie głowic pali posadowienia podpory A, B, C i D nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej podpory C i D nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - odkopywanie głowic pali posadowienia podpory A i B nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - odkopywanie głowic pali posadowienia podpory A nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - przygotowywanie głowic pali posadowienia do wykonania warstwy wyrównawczej podpory A i B nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej podpory A, B, C, D i E nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - deskowanie ustroju nośnego nitki prawej, montaż kabli sprężających ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory C,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego, deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A i B, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - transport i składowanie materiału do zasypek, zbrojenie i deskowanie stref dylatacyjnych podpory A i D, wykonywanie zasypki korpusu podpory D,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - montaż podestów roboczych pod wspornikami ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory C, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitki A4, wykonywanie zasypki korpusu podpory C, montaż kabli sprężających ustroju nośnego nitki Legnica, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Legnica, montaż desek gzymsowych,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A, demontaż podestów roboczych na ustroju nośnym nitki Lubawka, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i E,
 • przepustach stalowych:

            - PSE 4/14,

            - PSE 4/15,

            - PSE 4/21,

            - PSE 4/22,

 

05.06.2017 r. - 11.06.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB6 km 72+350, km 72+400,
 • budową kanalizacji na zlewni D12 km 66,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewniach D6;D7;D8;D9 km 65 ( najazd na WD37),
 • budowa kanalizacji deszczowej na zlewni OS13 km 61+600,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB3 km 72+100,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 71+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB3 km 72+100,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DBOS8 km 76,
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 62,
 • budową drenażu km 74+840 - 75+023, Ł3, (pas rozdziału) km 75+037 - 75+073, (pas rozdziału) km 75+080 - 75+150, km 75+100 - 75+350 str. L, WLII Ł3,
 • kablem zasilającym Si-1/1 km 62+650,
 • kablem oświetleniowym SO1 65+000- 65+900,
 • wykonywaniem prób szczelności na zlewni D4 km 60+200,
 • montażem fundamentów oświetleniowych MOP Kochlice, km 65+450- 65+300
 • montażem kabla oświetleniowego km 65+450- 65+300,
 • wstawianiem fundamentów trasa główna A4 (SO10) Autostrada A4,
 • regulacją włazów na zlewni D6 km 62,
 • montażem fundamentów str. L MOP Kochlice,
 • regulacją włazów na zlewni D12 km 66+600,
 • zasilaniem obok stacji ST-2, fundamentami oświetleniowymi wzdłuż trasy głównej MOP Kochlice,
 • regulacją wysokościowa krat na zlewni D12 km 66+700,
 • przewiertem sterowanym - zasilanie w pobliżu obiektu WS-1 A4,
 • regulacją wysokościowa krat na zlewni D4 km 60,
 • przepustem zasilania i oświetlenia MOP Kochlice,
 • fundamentami oświetleniowymi SO1 MOP Kochlice,
 • budową drenażu str. L MOP Kochlice, WLII Ł3,
 • przewiertem sterowanym - zasilanie w pobliżu obiektu WS-1 A4,
 • wykonywaniem skarpowania DS 4/24, km 73+050 - 73+150 P, km 69+600 - 69+650, km 73+150 - 73+220 L, km 69+600 - 70+000 L,
 • wykonywaniem zagęszczania km 62+250 - 62+300, km 62+135 - 62+160, DS-4/01 1+850 - 2+150, km 59+100 - 59+300, przejście dla zwierząt PE-13 strona L, S3 km 58+974 - 59+320, wjazd na MOP zachód, km 62+250 - 62+300, km 62+130 - 62+160, km 60+260 - 60+700, wyjazd z MOP wschód,
 • wykonywaniem profilowania km 62+250 - 62+300, km 62+135 - 62+160, km 69+600 - 70+000, DS-4/01 km 1+850 - 2+150, km 59+100 - 59+300, km 61+200 - 61+400, wyjazd z MOP wschód, przejście dla zwierząt PE-14, km 60+260 - 60+550, km 60+700 - 61+100 L, km 69+600 - 70+000 L, S3 km 59+100 - 59+300, km 65+400, km 60+550 - 60+700, km 69+600 - 70+000, wjazd na MOP zachód, S3 59+100 - 59+300
 • wykonywaniem osuszania MOP zachód, DS 4/11, str. lewa 73+270 - 73+520, km 78+860 - 78+880, wjazd na MOP wschodni, wyjazd z MOP zachodni, km 67+400 L, km 73+465 - 73+520 L, km 78+600 - 78+650, km 73+360 - 73+465, km 73+530 - 73+600 P, km 73+040 - 73+140 P, km 65+400,
 • wykonywanie stabilizacji km 62+250 - 62+300, km 62+135 - 62+160, km 73+000 - 73+120 L, droga dojazdowa do przepompowni na MOP zachód, DS-4/01 1+850- 2+150, km 78+720 - 78+760, droga dojazdowa z DS-4/11 na MOP zachód,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej WLII km 0+300-0+550 Ł1P, km 0+000-0+240 Ł2, km 0+360-0+520 Ł1L, TG 1+670-2+040 j. P, 1+660-2+020 j. L, WLII Ł3 km 0+170-0+210, TG km 0+530-0+920 P+L, WLII Ł3 km 0+210-0+280,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 75+120-75+380 L, km 62+248 (ED2) - 62+280, km 75+120-75+350 L, km 74+800-75+120 L, km 65+400-65+450L,
 • wykonywaniem humusowania km 60+150 - 60+100, km 0+900 - 1+150, S3 59+600 - 60+100, S3 km 60+550 - 60+720, S3 km 62+650 - 62+850 strona L, MOP zachód WD 37 L (dosypywanie rowów), WD 37 P (dosypywanie skarpy), km 65+700/65+850 P, km 59+250/59+600, km 59+260 - 59+600, TG km 0+550-0+930 P+L, WLII Ł3 km 0+170-0+280, S3 60+150 - 60+100, km 58+974-59+250,
 • wykonywaniem skropienia WLII 0+000-0+550 Ł1L, WLII km 0+000-0+300 Ł1P, km 0+550-0+930 j. L, WLII km  0+300-0+550 Ł1P, km 0+000-0+240 Ł2, km 0+360-0+520 Ł1L, km 0+550-0+920 j. P, WLII km 0+210-0+280 Ł3, TG 1+670-2+040 j. P, km 1+880-2+020 P, 1+660-2+010 L, WLII 0+360-0+520 Ł1L,
 • wykonywaniem podbudowy WLII 0+000-0+550 Ł1L, km 0+550-0+930 j. L, WLII km 0+170-0+280 Ł3, km 0+550-0+920 j. P, WLII km 0+210-0+280 Ł3, km 1+880-2+020 P, 1+860-2+010 L, WLII 0+360-0+520 Ł1L,
 • wykonywaniem odhumusowania DS-4/14, str. prawa 74+200 - 74+300, zbiornik ZRI-21/4, DP-1227d,
 • wykonywanie podbudowy z kruszywa DS4/14 0+800 - 1+400, km 0+540 - 0+920 P, Ł3 km 0+160 - 0+260, WL2 Ł7 km 0+000-0+250, WL2 Ł3 km 0+160-0+260, km 1+890 - 2+010 L, km 1+860 - 2+020 P, DS4/01 km 2+000-2+200,
 • plantowaniem km 78+000 - 78+600 L, WL2 Ł1 km 1+350-1+620; Ł7 km 0+200-0+250, km 60+140-60+198, DS4/01 km 1+800-2+000,
 • układaniem nawierzchni betonowej L05 km 0+000 - 0+410, DK94 4/03 L,
 • wykonywaniem stabilizacji DS-4/14, Ł1 km 0+000 - 0+150,
 • wymianą punktową podłoża km 75+200 str. L,
 • wykonywaniem podbudowy - mieszanka związana cementem C8/10 L06 km 0+000-0+381,14, DS-4/14 0+800 - 1+400,
 • wywozem humusu km 0+700 - 0+800, LZ-L01P/ LZ-L03P, MOP wschód,
 • załadunkiem materiału MOP zachód + DS4/14, PE-15,
 • rozbiórką podbudowy z KŁSM km 69+600 - 70+000 L,
 • wykonywaniem nawierzchni betonowej L01,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 66+700 - 66+800,
 • kopaniem rowu km 65+600 L, km 65+550 P, km 65+600 P,
 • wywozem materiału km 59+000 strona L, km 59+100 strona L,
 • zbrojeniem nasypu geosyntetykami km 69+600 - 70+000 L,
 • dostarczeniem piasku do budowy zbiornika Z-4 km 1+404,
 • betonowaniem pasa włączenia A4 L06 km 0+000 - 0+300,
 • wykonywaniem wzmocnienia km 73+260 - 73+320 L, DK94 4/02 0+150 - 0+170,
 • rozbiórka by-passa km 65+300,
 • wykonaniem warstwy konstrukcji mineralno – organicznej pod rowami km 66+035/66+075 P,
 • wykonywaniem ścieku korytkowego 60x50x20 km 59+200 - 59+251,
 • rozłożeniem materaca km 78+780 - 78+800,
 • betonowaniem pasa włączenia A4 L07 km 0+000 - 0+075,
 • kopaniem zbiornika ZR-18,
 • wykonaniem warstwy konstrukcji mineralno – organicznej pod rowami km 66+075-66+305 P, km 66+305-66+485 P,
 • wzmocnieniem nasypu – siatką km 73+140 - 73+240 P,
 • kruszeniem gruzu asfaltowego km 70+000 - 70+050 L,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS-4/01 2+000 - 2+150, S3 km 59+100 - 59+300, przejście dla zwierząt PE-13 L,

Sekcja 2: km 66+900, km 67+400, km 66+850,  

Sekcja 3: str. lewa 73+270 - 73+650, rondo WLZ, km 73+520 - 73+600 L, WLZ Rondo nr 1, km 73+260 - 73+360 L, Rondo nr 1, km 73+360 - 73+500 P,

Sekcja 4: km 78+600 - 78+650,

Sekcja 5: L06 km 0+000 - 0+300, km 78+860 - 78+880, km 78+780 - 78+800,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: DS-4/01 1+000 - 0+850,

Sekcja 2: km 65+300,

Sekcja 3: ZRI 21/4,

Sekcja 5: Ł1 km 1+400 - 1+500, km 0+650 - 0+800, Ł1 km 0+000 - 0+150, km 0+300 - 0+400,

 • pracami przy przepustach betonowych:

           - Pdr 4/28-1,

           - Pd 4/28-2,

           - Pdr 4/00-1,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, zbrojenie, deskowanie i przygotowanie do betonowania ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, przygotowywanie dojazdów i stanowisk dla pomp i betonowozów, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1  - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej, zbrojenie i deskowanie stref dylatacyjnych podpory P1 i P4, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, montaż desek gzymsowych, betonowanie stref dylatacyjnych podpory P1 nitka lewa i prawa oraz podpory P4 nitka prawa,   
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory P2, prace porządkowe przy obiekcie, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych podpory P2, wykonywanie warstwy primera na ustroju nośnym nitki prawej,   
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej, montaż desek gzymsowych,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - przygotowanie do sprężenia ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, sprężanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - wykonywanie podwalin umocnienia i schodów skarpowych stożków podpory P1 i P3, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - zbrojenie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - wykonywanie podwalin umocnienia i schodów skarpowych stożków podpory P1 i P3, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1, zbrojenie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1, betonowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3, deskowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - wykonywanie pali fundamentu podpory A i B, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory A i D nitki prawej, montaż technologicznej ścianki szczelnej przy podporze D, odkopywanie głowic pali posadowienia podpory D, montaż technologicznej ścianki szczelnej przy podporze C, odkopywanie głowic pali posadowienia podpory C i D
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - prace porządkowe przy obiekcie, wykonywanie podwaliny umocnienia stożka podpory B nitki prawej, wykonywanie podwaliny umocnienia stożka podpory A nitki prawej, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożku nasypowym podpory A i B nitki prawej, odkopywanie głowic pali posadowienia podpory B nitki lewej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożka nasypowego podpory A i B nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - odkopywanie głowic pali posadowienia podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i B nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - odkopywanie głowic pali posadowienia podpór nitki lewej, prace porządkowe przy obiekcie, przygotowywanie głowic pali posadowienia do wykonania warstwy wyrównawczej podpory A i B,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C, deskowanie ustroju nośnego nitki prawej, montaż kabli sprężających ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A i B,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km78+635,35 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i D, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej (etap 1), zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej (etap 2), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej (etap 1), demontaż podestów roboczych na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory A i C, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory C,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - wykonywanie zasypki korpusu podpory C, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitki A4,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypki korpusu podpory E, wykonywanie zasypki korpusu podpory D, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Legnica, montaż desek gzymsowych, deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki Lubawka,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A, wykonywanie zasypki korpusu podpory E,
 • przepustach stalowych:

            - PSE 4/13,

            - PSE 4/14,

            - PSE 4/21,

            - PSE 4/22,

            - PD 4/24-2,

            - PD 4/24-1,

 

29.05.2017 r. - 04.06.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D7 km 62,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 71+900,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D10 km 65+350,
 • budowa kanalizacji deszczowej na zlewni DB4a km 74, km 71+900,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB6 km 72+350,
 • budową drenażu (pas rozdziału) km 59+300,  km 60+120, WD35 - km 62+850, km 62+246 - 62+415, WLII 0+660 - 0+740, km 62+100, WLII km 0+500 - 0+600 str. P km 0+800-0+900 str. L,
 • wykonywaniem prób szczelności na zlewni D3 km 60, D4 km 60+200
 • budową kanalizacji teletechnicznej MOP Kochlice, km 62+600
 • montażem kabla SN km 65+930,
 • wstawianiem fundamentów trasa główna A4 (SO10) Autostrada A4,
 • wykonywanie prób szczelności na zlewni D3 km 60,
 • przepustem zasilania MOP Kochlice,
 • kablem zasilający w obiekcie mostowym WD42 km 72+900,
 • regulacją włazów na zlewni DB5a WLZ - DK94 nr 4/01, km 74+800
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej km 72+600,
 • humusowaniem km 62+700 - 62+850, km 58+974 – 59+050 P, km 59+200 - 59+300, TG km 0+900 - 1+160,
 • wykonywaniem zagęszczania km 58+974 - 59+320, km 60+750 - 60+260, DS4/25, str. lewa km 73+270 - 73+520, DS-4/01 km 1+850 - 2+050, BY-PASS MOTAENGIL km 59+000, wraz z wyjazdem awaryjnym, km 62+100 - 62+160, DS-4/01 1+600 - 2+050, km 62+200 - 62+300, przejście dla zwierząt PE-13 L, km 59+000, km 58+974 - 59+320,
 • wykonywaniem profilowania DS-4/01 km 1+600 - 1+350, str. lewa km 73+000 - 73+520, km 75+120 - 75+380, km 74+760 - 75+120, km 73+000 - 73+520 P, DS-4/01 km 1+850 - 2+050, km 58+974 - 59+320, DS-4/01 km 1+000 - 1+300, km 62+250 - 62+300, km 62+100 - 62+160,
 • wykonywaniem osuszania DS-4/14, DS4/25, str. lewa km 73+270 - 73+520, km 1+920 - 2+000, Ł1 km 1+300 - 1+400, km 73+270 - 73+520 L, km 67+055 - 67+400, km 0+900 - 1+160, km 67+400 L, km 62+250 - 62+300, km 62+135 - 62+160, km 65+900 L, km 1+400 – 1+480
 • wykonywanie stabilizacji DS-4/01 1+600 - 1+200 wraz z zjazdami, BY-PASS MOTAENGIL 59+000, WYJAZD AWARYJNY 61+050 P,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 75+440 - 75+820 j. L, km 75+330 - 75+800 j. P, km 77+770 - 78+020 j. L,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 66+700 - 66+802, km 1+900 - 2+010,
 • wykonywaniem skropienia km 75+715,28 (WD46) - km 75+780 j. P,  km 75+736,07 (WD46) - km 75+810 j. L, km 77+800-78+020 j. L,  km 75+430 - 75+780 j. P, km 75+440 – 75-820 j. L, km 75+440 – 75+800 j. P,
 • wykonywaniem podbudowy km 75+715,28 (WD46) - 75+780 j. P, km 75+736,07 (WD46) - 75+810 j. L, km 77+800 - 78+010 j. L, km 75+440 - WD46 j. L, km 75+440 - WD46 j. P, km 77+800 - 78+010 j. L, Ł2 km 0+040 – 0+240, Ł1L km 0+360 – 0+520
 • wykonywaniem odhumusowania zbiornik ZR-21/4, DS-4/14,
 • wykonywanie podbudowy z kruszywa WL2 Ł1 km 0+360-0+560 L Ł2 km 0+000-0+280, km 0+540-0+900 L, CPR DO-4/04 0+150-0+300, km 1+900 – 2+010, km 0+540 – 0+930 P
 • wykonywaniem ścieku trójkątnego km 60+140 - 60+210 L,
 • kopaniem rowu km 65+700, km 65+600, DS-4/12,
 • rozkuwaniem nawierzchni z siatką stalową km 69+400 - 69+560,
 • wywozem humusu DS 4/24, DK94 4/03,
 • załadunkiem materiału z PE-15,
 • załadunkiem humusu MOP zachód,
 • wykonywaniem warstwy podbudowy - mieszanka związana cementem L-05 km 0+000 - 0+410,
 • załadunkiem materiału z makroniwelacji MOP zachód,
 • transportem materiału z odkładu przejście dla zwierząt PE-13 L,
 • rozpychaniem humusu DS-4/14,
 • obróbką wpustów km 66+200,
 • rozbiórką podbudowy betonowej km 69+600 - 70+000,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS-4/01 km 1+600 - 1+200 wraz z zjazdami, przejście dla zwierząt PE-13 L, DS-4/01 km 1+850 - 2+150, km 62+250 - 62+300, km 58+974 – 59+320

Sekcja 2: DS-4/14, km 66+800 - 66+900, DS-4/24, MOP zachód

Sekcja 3: DK94 4/02, str. lewa km 73+520 - 73+800, str. lewa km 73+270 - 73+520, DS-4/24, DS-4/25,

Sekcja 4: km 74+760 - 75+120, DG 4/05 km 0+000 – 0+050

Sekcja 5: km 1+400 - 1+480, Ł1 km 1+130 - 1+200, km 0+920 - 1+160, km 78+880 - 78+900, L05 km 0+000 - 0+300,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: DS-4/01 km 1+200 - 1+350, km 60+700 – 61+000 L,

Sekcja 5: TG km 0+650 - 0+800, TG km 1+404, Ł1 km 1+300 - 1+400,

 • pracami przy przepustach betonowych:

            - Pmr 4/02,

roboty mostowe związane z pracami przy:

obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, montaż kabli sprężających ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin,

obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1  - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki prawej, zbrojenie płyty przejściowej podpory P1 i P4 nitki lewej, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory P1 i P4 nitki prawej, betonowanie płyty przejściowej podpory P1 i P4 nitki lewej, wykonywanie izolacji płyty przejściowej podpory P1 i P4 nitki prawej, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory P1 i P4 nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej,

obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych podpory P2 do wykonania izolacji, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy nitki prawej, przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych i płyt przejściowych podpory P2 do wykonania izolacji,

obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1 i P2,

obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - betonowanie warstw wyrównawczych pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory A i B nitki lewej i prawej, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym,

obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - deskowanie ustroju nośnego,

obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - przegląd zabezpieczeń i oznakowania BHP,

obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - przygotowanie do sprężenia ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin,

obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - przegląd zabezpieczeń i oznakowania BHP, prace porządkowe

obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - betonowanie warstw wyrównawczych pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P1 i P3, przegląd zabezpieczeń i oznakowania BHP, przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy,

obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 km 66+804,40 - przygotowanie powierzchni ścianek żwirowych i płyt przejściowych podpory P2 do wykonania izolacji

obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 - przygotowanie do wykonania zabezpieczenia wykopu pod ścianę boczną podpory P1 strona prawa

obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, wykonywanie zjazdu technologicznego przy podporze P3, zasypka korpusu oraz układania bloczków ścian podpory P1

obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - wykonywanie zasypki fundamentu podpory P2 i P3,

obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - wykonywanie platformy roboczej pod palownicę, wykonywanie pali fundamentu podpory A, B, C i D, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach A i D nitki prawej

obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - wykonywanie pali fundamentu podpory A i B, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i B nitki prawej,

obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - wykonywanie platformy roboczej pod palownicę, wykonywanie pali fundamentu podpory B, wykonywanie pali fundamentu podpory A,

obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie podwalin umocnienia stożków, obrzeży o schodów podpory A i B nitki prawej

obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - wykonywanie umocnienia powierzchni, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożku nasypowym podpory E nitki prawej, wykonywanie pali fundamentu podpory A, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i E nitki prawej,

obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożka nasypowego podpory A i B nitki prawej,

obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, deskowanie ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C, zbrojenie, deskowanie i przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego nitki lewej, deskowanie ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C, betonowanie ustroju nośnego nitki lewej i pielęgnacja betonu, ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C

obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego,

obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km78+635,35 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i D, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory D nitki lewej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej,

obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - deskowanie płyty przejściowej podpory A, betonowanie płyty przejściowej podpory A, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory A, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C,

obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - demontaż podestów roboczych na ustroju nośnym nitki S3 i A4,

obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki Legnica, deskowanie ustroju nośnego nitki A4,

obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki Lubawka i Legnica, montaż desek gzymsowych,

obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie zasypki korpusu podpory E, wykonywanie zasypki korpusu podpory A,

przepustach stalowych:

            - PSE 4/13,

 

22.05.2017 r. - 28.05.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji na zlewni D10 km 65+350, km 65+400,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB18 km 74+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DBOS7 km 76,
 • budową kanalizacji na zlewni OS30a LP-L02P (przy WD38A),
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC21 Ł1 0+600,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB18 km 74+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB22 km 75+400,
 • stawianiem słupów pod kamery ochrony (ST-1 i ST-2) MOP Kochlice,
 • budową kanalizacji teletechnicznej MOP Kochlice,
 • wykonywaniem drenażu (strona prawa) km 65+435 - 65+550, km 75+400 str. L i P (drenaż francuski),
 • przepustem oświetleniowym Węzeł Legnica Zachód (na rondzie obok Orlenu),
 • budową kanalizacji na zlewni DB1c km 75+300,
 • wstawianiem fundamentów oraz układanie kabla SO11 i SO9 (obiekt WD-1A) WL II Ł-NR5 i Ł-NR6,
 • montażem piaskowników,
 • regulacją studni,
 • przepustem oświetleniowy na dojeździe do WD-1A WLII,  
 • przewiertem pod łącznicą nr 6 WLII, 
 • regulacją włazów na zlewni D11 km 66+200 - 66+400,
 • zbrojeniem stacji ST-1 i ST-2 MOP Kochlice,
 • regulacją krat na zlewni DB22 km 75+400,
 • budową wpustów pojedynczych WLB2a, WLB3a,
 • stawianiem fundamentów wraz ze słupami oświetleniowymi WD-1A,
 • przedłużaniem przepustów z zakresu oświetlenia i zasilania Autostrada A4,
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej km 69+600 - 69+800, km 70+000,
 • humusowaniem TG km 2+000 - 2+420, km 60+550 - 60+720, km 62+650 - 62+850 L,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 65+500 - 65+820 P, km 77+820 - 78+000 L, DS4/01 km 0+700 - 1+000, km 75+420 - 75+650, km 75+700 - 75+800, DS-4/01 km 1+600 - 1+850, km 0+820 - 0+900,
 • wykonywaniem zagęszczania DS-4/01 0+000 - 0+150 wraz z zjazdami, DS-4/01 0+650 - 1+000 wraz z wyjazdem awaryjnym, km 62+100 - 62+160, DS-4/01 1+600 - 1+860, km 62+200 - 62+260, przejście dla zwierząt PE-13 L, km 59+000, km 58+974 - 59+320, km 60+750 - 60+260, DS4/25,
 • wykonywaniem profilowania DS-4/01 0+650 - 1+000 wraz z wyjazdem awaryjnym, DS-4/01 0+000 - 0+150 wraz z zjazdami, km 66+000 - 66+800, km 74+640 - 75+120, km 62+750 - 62+850 L, km 59+100 - 59+320 L, km 60+400 - 60+650, km 59+200 - 59+320 L, DO-4/01 2+000 - 2+200 L, DS-4/01 km 1+850 - 1+200 wraz z zjazdami, km 62+700 - 62+850, km 58+974 - 59+320, km 60+700 - 60+600, DS-4/01 1+200 - 1+350, km 59+020 - 59+120 strona P, km 74+700 - 74+760, DS-4/01 1+860 - 1+600,
 • wykonywaniem osuszania str. lewa  DS-4/14, Ł3 km 0+180 - 0+260, TG km 0+820 - 0+920, TG km 1+400 - 1+480, DS-4/14, str. lewa 73+270 - 73+500, WLZ – rondo DK94 4/02, DS4/25, km 66+800, TG km 0+600 - 0+800,
 • wykonywanie stabilizacji DS-4/01 0+000 - 0+150 wraz z zjazdami, DS-4/01 0+650 - 1+000 wraz z wyjazdem awaryjnym, DS-4/01 1+600 - 1+860,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km  65+480-65+950 j. L, TG km 65+500-65+830 j. P,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 0+820 - 0+900, km 0+540 - 0+820 L, km 0+540 - 0+820 P,
 • wykonywaniem skropienia TG 65+470-65+950 j. L, DS-4/12 0+000-0+307, TG km 65+500-65+830 j. P,
 • wykonywaniem skarpowania km 65+800 P, km 65+700,
 • wykonywaniem podbudowy TG 65+470-65+950 j. L, DS-4/12 0+000-0+307, km  65+490-65+830 j. P,
 • wykonywaniem odhumusowania km 72+350, km 62+260 - 62+440, S3 km 62+000 - 62+160,
 • usypywaniem poboczy LP-L04L,
 • wykonaniem warstwy mrozoochronnej Ł2 km 0+200 - 0+280, Ł1 km 0+140 - 0+350, km 0+540 - 0+880 L, L06 km 0+060 - 0+382,
 • kopaniem rowu DS-4/12,
 • obróbką wpustów ścieku trójkątnego km 66+000 - 66+300,
 • załadunkiem humusu MOP zachód,
 • wywozem humusu na teren między DS-4/11 a S3, DS-4/24,
 • załadunkiem piasku PE-15,
 • transportem kruszywa DS-4/01 0+000 - 0+150 wraz z zjazdami,
 • uzupełnienie pasa rozdziału km 60+400 - 60+600, km 58+974 - 59+200,
 • ulepszeniem warstwy nasypu km 74+640 - 75+120,
 • wywozem materiału z odkładu przejście dla zwierząt PE-14 strona P,
 • transportem piasku km 65+600 L, km 66+800,
 • obróbką wpustów ścieku trójkątnego km 66+000 - 66+300,                           
 • kopaniem rowu DP-1227d i DS-4/12, km 65+700,
 • transportem humusu DS-/14,
 • załadunkiem materiału z makroniwelacji MOP zachód,
 • wzmocnieniem nasypu siatką km 73+350 - 73+400,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS-4/01 0+000 - 0+150 wraz z zjazdami, km 58+974 - 59+320, km 60+400 - 60+650, km 59+200 - 59+320, km 59+000, km 59+100 - 59+140, DS-4/01 1+600 - 1+200 wraz z zjazdami,

Sekcja 2: LP-L02P i LP-L04L, DS-4/14,

Sekcja 3: DS4/24, str. lewa 73+680 - 73+900, str. lewa 73+270 - 73+520, str. lewa 73+140 - 73+250, DK94 4/02,  

Sekcja 4: km 74+760 - 75+120,

Sekcja 5: TG km 1+400 - 1+480, Ł1 km 1+180 - 1+210, L-06 km 0+000 - 0+050,  Ł1 km 1+320 - 1+360, TG km 1+980 - 2+000, TG km 1+650 - 1+900, L-07 km 0+000 - 0+400,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: DS-4/01 1+200 - 1+350, km 59+150 - 59+250 P, km 58+974 - 59+100, km 60+800 L, km 59+100 - 59+320 L, km 60+400 - 60+650, km 59+200 - 59+320 L, DO-4/01 2+000 - 2+200 L, km 59+020 - 59+120 strona P,

Sekcja 2: MOP wschód, MOP zachód,

Sekcja 4: km 75+120 - 75+400,

Sekcja 5: TG km 0+650 - 0+800,  Ł1 km 0+200 - 0+560, TG km 0+900 - 1+200, TG km 1+400,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, montaż kabli sprężających ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory P1 i P4, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory P4, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory P1, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory P1 i P4, zbrojenie płyt przejściowych podpory P1 i P4 nitki prawej, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki prawej, betonowanie płyty przejściowej podpory P1 nitki prawej,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - usuwanie platformy roboczej pod pompy do betonu (strona Lubin),   
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy nitki lewej i prawej, zbrojenie płyt przejściowych podpory P2, betonowanie płyt przejściowych podpory P2, wykonywanie warstwy primera papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - układanie bloczków ścian bocznych podpory P2, prace porządkowe przy obiekcie, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1 i P2 nitki lewej, wykonywanie drogi technologicznej przy podporze P1,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P1 i P3, przygotowanie do zbrojenia kap chodnikowych, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - deskowanie ustroju nośnego, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - przygotowanie do wykonania warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P3, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod kapy, przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych podpory P1 do wykonania izolacji, deskowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P1 i P3, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - pielęgnacja betonu fundamentu podpory P2 i P3, przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory P2 i P3 do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji fundamentu podpory P2 i P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę, wyciąganie technologicznej ścianki szczelnej w pasie rozdziału, montaż technologicznej ścianki szczelnej przy podporze C,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - wykonywanie platformy roboczej pod palownicę,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3, montaż technologicznej ścianki szczelnej przy podporze B, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej, deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej, zbrojenie korpusu podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3, demontaż tymczasowej organizacji ruchu, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę, mobilizacja palownicy, wykonywanie podwaliny umocnienia stożka podpory A nitki prawej, wykonywanie pali fundamentu podpory C i D, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożku nasypowym podpory A nitki prawej, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę, wykonywanie pali fundamentu podpory C, D i E, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożku nasypowym podpory A nitki prawej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożka nasypowego podpory A nitki prawej, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę, wykonywanie pali fundamentu podpory B i C, wykonywanie podwalin umocnienia stożków podpory E nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - deskowanie podwalin umocnienia stożka podpory B nitki prawej, betonowanie podwalin umocnienia stożka podpory B nitki prawej, zbrojenie i deskowanie podwaliny umocnienia stożka podpory A nitki prawej, betonowanie podwaliny umocnienia stożka podpory A nitki prawej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożka nasypowego podpory A i B nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C, deskowanie ustroju nośnego nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i B, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej i prawej, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej i prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km78+635,35 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i D, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory D, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - profilowanie stożków nasypowych podpory A, zbrojenie płyty przejściowej podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki A4 i S3 (etap 2), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki A4 i S3 (etap 2), wykonywanie zasypki korpusu podpory E, demontaż podestów roboczych na ustroju nośnym nitki S3 i A4,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitki Legnica, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego nitki Legnica, betonowanie ustroju nośnego nitki Legnica, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki Lubawka i Legnica, montaż desek gzymsowych,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Lubawka, wykonywanie zasypki korpusu podpory E, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Lubawka,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - wprowadzenie ruchu na obiekt,
 • pracami przy przepustach stalowych:
 •  PSE 4/11, PSE 4/13, PSE 4/14, PSE 4/16, PD 4/24-2, PD 4/24-1, PD 4/14-4, PD 4/14-5, 

 

15.05.2017 r. - 21.05.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni OS8 km 60+200,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D3 km 60,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D6 km 62,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D7 km 62
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D13 km 66+900,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB15 km 74+250,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB21 km 75+050,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D11 km 66+350,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D12 km 66+700,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB21 km 74+250,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni OS7 km 75,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DBOS7 km 76,
 • budową kanalizacji na zlewni DC9 km 1+400,
 • budową kanalizacji - wpusty pojedyncze: WLB2b, WLB3b, WLB4b droga gminna 4/05,
 • regulacją wpustów Ł1,
 • regulacją włazów na zlewni D12 km 66+700,
 • regulacja wysokościowa krat na zlewni DB22 km 75
 • wykonywaniem drenażu (strona prawa) km 64+450 - 65+700,
 • montażem słupów oświetleniowych km 65,
 • przepustem zasilającym ul. Działkowa WD43,
 • wciąganiem kabla na obiekcie WD-1A A4,
 • przepustami zasilania i oświetlenia na łącznicach km 65,
 • budową kanalizacji teletechnicznej MOP Kochlice,
 • SO11 oświetlenie (kabel +fundamenty) WLII Ł7,
 • stawianiem słupowej stacji transformatorowej ST-1 MOP Kochlice,
 • wykonaniem przepustu zasilania oraz przepustu oświetleniowego MOP Kochlice,
 • wstawianiem fundamentów oraz układaniem kabla SO11 i SO9 WLII Ł-NR5, Ł-NR6, obiekt WD-1A
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej km 71+600, km 72+150, km 72+000, km 72+400,
 • wykonaniem makroniwelacji i załadunkiem materiału MOP Zachód
 • humusowaniem km 74+600 - 75+100 str. P, TG km 2+000 - 2+420, km 62+700 - 62+750 L,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa DS4/01 km 0+200 - 0+700, DS4/08 km 1+000 - 2+000, km 65+430 - 65+950 L, km 75+420 - 75+800
 • wykonywaniem frezowania DP-2233d, bypass WD-47,
 • wykonywaniem zagęszczania DS-4/01 1+425 - 1+550, WD-34 - 60+260, DG4/01, przejście dla zwierząt PE-13 L, km 62+700 - 62+850, DS4/24, WD-34 - 60+140, str. lewa km 73+270 - 73+500, str. lewa w śladzie istn. rowu km 73+680 - 73+900,
 • wykonywaniem profilowania DS-4/01 km 1+650 - 1+750, WD-34 - 60+260, MOP wschód, km 65+700 L, str. lewa w śladzie istn. rowu km 73+680 - 73+900, km 75+400 - 75+700, DS-4/01 0+000 - 0+150,  WD-34 - 60+140, MOP zachód, DS-4/08, str. lewa km 73+270 - 73+500, km 62+750 - 62+800 L, DS-4/01 km 0+650 - 0+950, km 62+700 - 62+750 L,
 • wykonywaniem osuszania str. lewa 73+270 - 73+500, droga dojazdowa do przepompowni na MOP zachód, km 66+750, DS4/24, Ł1 km 1+300 - 1+360, TG km 0+600 - 0+800, km 66+800 - 66+900, Ł2 km 0+180 - 0+270, km 70+000 - 70+360, DS-4/14, str. lewa km 73+140 - 73+250, TG km 0+820-0+920, str. lewa 73+350 - 73+500
 • wykonywanie stabilizacji WD-34 - 60+260, L-06 km 0+000 - 0+400, TG km 0+540 - 0+800, TG km 78+800 - 78+820, WD-34 - 60+140, Ł1 km 0+150 - 0+240,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 66+000 - 66+300, km 75+400 - 75+800,
 • wykonywaniem skropienia Ł2 P,L  WLP km 0+000-0+110 , Ł4  WLP km 0 + 000-0+275,69, TG km 66+960-67+330 j. L, DS 4/08 km 1+060-2+000 , PA km 66+940-67+060,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej Ł2 P, L  WLP km 0+000-0+100, Ł4  WLP km 0+215-0+275,69 , TG km 66+960-67+330 j. L, BYPASS TG km 64+350 j. L z DK3,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej Ł5 km 0+190 - 0+310, L05 km 0+000 - 0+410, km 75+500 - 75+620 P,
 • wykonaniem zasypania drenażu km 65+700 P
 • wykonywaniem skarpowania DP-1227d,
 • wykonywaniem podbudowy Ł2 P, L  WLP km  0+000-0+110 , Ł4  WLP km 0 + 000 - 0+275,69, PA km 66+940-67+060, DS 4/08 km 1+060-2+000,
 • wykonywaniem odhumusowania DS4/25, str. lewa 73+900 - 74+100,
 • warstwą podbudowy - mieszanka związana cementem C8/10 18 cm L01 km 0+000 - 0+402, DS4/25,
 • wykonaniem warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem gr. 10cm w km 60+140- 60+260, gr. 20cm km Węzeł Legnica II Ł5 km 0+000 - 0+410
 • kopaniem rowu DG-4/02, DP-1227D, Węzeł Legnica II Ł1 km 0+200 - 0+560
 • montażem barier stalowych DP2203D w km 0+107 - 0+481,
 • ulepszaniem nasypu km 74+640 - 75+120,
 • załadunkiem humusu MOP wschód,
 • humusowanie skarp km 74+600 - 75+100 str. P; TG km 2+000 - 2+420
 • wymianą gruntu w podłożu wykopu TG km 0+650 - 0+800,
 • wykonywaniem rowu i pobocza km 58+974 - 59+200,
 • uzupełnienie poboczy Węzeł Legnica II Ł6 km 0+320 - 0+420
 • wywozem humusu na teren między DS-4/14 a S3, Ł5 km 0+000 - 0+150, TG km 2+000 - 2+040,
 • wywozem materiału z odkładu pasa rozdziału: 60+845 oraz 60+955,
 • zasypywaniem poboczy po drenażu km 65+700 P,
 • ułożeniem siatki wzmacniającej na warstwie nasypu km 73+140 - 73+240, DK94 4/02
 • pracami przy przepustach stalowych: PSE 4/11, PSE 4/13, PSE 4/16, PSE 4/23,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS-4/01 km 0+100 - 0+150, 0+850-0+950, WD-34 - 60+260, WD-34 - 60+140,

Sekcja 2: km 66+800 - 66+900, DS. 4/14

Sekcja 3: str. lewa 73+270 - 73+900, DS4/25, str. lewa km 73+140 - 73+250, DK94 4/02,

Sekcja 4: km 74+640 - 75+120, DG4/05 0+280 - 0+360, DS4/29 km 0+560 - 0+640

Sekcja 5: TG km 1+580 - 1+620, TG km 2+000 - 2+040, TG km 1+400 - 1+480, Ł5 km 0+000 - 0+150,                   

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: DO-4/01 2+650 - 2+700 P, km 62+700 - 62+850 strona L,

Sekcja 2: MOP zachód, MOP wschód,

Sekcja 4: km 75+120 - 75+600,

Sekcja 5: TG km 2+000 - 2+400, TG km 0+650 - 0+800, Ł1 km 0+200 - 0+560, 

    

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, sprężanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, zbrojenie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, sprężanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1  - wykonywanie zasypki korpusu podpory P1 i P4, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod kapy nitki prawej, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy nitki prawej, wykonywanie warstwy primera i układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P4
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - betonowanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, pielęgnacja betonu ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, prace porządkowe przy obiekcie, usuwanie platformy roboczej pod pompy do betonu (strona Lubin),   
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej i prawej do układania izolacji z papy, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych i płytach przejściowych podpory P1, przygotowywanie powierzchni płyt przejściowych podpory P1 do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory P1,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - wykonywanie wykopu pod fundament ściany bocznej podpory P1, wykonywanie posadowienia pod fundament lewej ściany bocznej podpory P1, prace porządkowe przy obiekcie, wykonywanie posadowienia pod fundament lewej ściany bocznej podpory P2,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod kapy nitki lewej i prawej, wykonywanie warstwy primera papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - prace porządkowe przy obiekcie, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, deskowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P1 i P3
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - przygotowanie do wykonania warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P1 i P3
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - zbrojenie fundamentu podpory P2, deskowanie fundamentu podpory P2 i P3, betonowanie fundamentu podpory P2 i P3, pielęgnacja betonu fundamentu podpory P2 i P3
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3, wyciąganie technologicznej ścianki szczelnej w pasie rozdziału, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3, montaż technologicznej ścianki szczelnej przy podporze A i B
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - wykonywanie podwalin umocnienia stożków podpory A i B,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - wykonywanie izolacji podpory B, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i B,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km78+635,35 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i D, przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory A i D,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - montaż barier energochłonnych, profilowanie stożków nasypowych podpory A
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki A4 i S3, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki A4 i S3 (etap 1), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki A4 i S3 (etap 1), przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki A4 i S3 (etap 2),
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitki Legnica, montaż rusztowań ustroju nośnego nitki A4, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Lubawka, wykonywanie zasypki korpusu podpory E,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i C, montaż barier energochłonnych

 

08.05.2017 r. - 14.05.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D12 km 67, km 66+700,
 • budowa kanalizacji deszczowej na zlewni DB2a km 74 (W.Leg.Zach), Rondo DK94,
 • budowa kanalizacji deszczowej na zlewni DB5b km 75, km 74+150 (PP-4/01),
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni WLC16 km 0+870,
 • budowa kanalizacji deszczowej na zlewni DC9 km 1+370 - 1+480,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D47 km 67+900,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB5a km 74+150 (PP-4/01),
 • kablem oświetleniowy SO8 wraz z fundamentami km 0+900 - 1+200,
 • wykonywaniem drenażu km 65 - MOP Kochlice, km 65+450 - 65+645 (pas rozdziału),
 • czyszczeniem separatorów km 70,
 • przepustem oświetleniowy SO2 km 74+250,
 • przedłużeniem przepustu zasilania oraz wykonaniem przepustów oświetleniowych w skarpie DK94,
 • demontażem kanalizacji km 75+200,
 • montażem technologii separatora na zlewni DB7b DO-4/05,
 • kontynuacją prac wzdłuż S3 (ustawianie słupów oświetleniowych na przygotowanych fundamentach) km 0+900 - 1+200,
 • Ł1 - regulacją wpustów Ł1 WLII,
 • rurami osłonowymi w obiektach, przygotowaniem podejść kablowych do punktów oświetleniowych WS-1 oraz WD-1A,
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej km 71+800, km 72+000,
 • humusowaniem km 60+900 P, km 62+650 - 62+850 P, DP 2203D, km 60+500 - 60+700 P, TG km 2+000 - 2+420
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa 60+845 - 60+955, DS4/11 km 0+000 - 0+110, km 65+430 - 65+950 L, DP 1227D km 0+080 - 0+160; km 0+250 - 0+330, Ł1 km 1+620 - 1+720, km 64+100 - 64+340 P,
 • wykonywaniem skarpowania km 66+800, DG-4/02,
 • wykonywaniem zagęszczania przejście dla zwierząt PE-13 L, km 62+700 - 62+850, DS-4/01 0+800 - 0+200, DP-1227d, km 59+300 - 60+100,
 • wykonywaniem profilowania DS-4/01 km 0+600 - 0+800, Przejście dla zwierząt PE-13 L, DS4/29, km 62+700 - 62+850, km 62+780 - 62+850 L, DK94 4/02 str. lewa, DS-4/08, str. lewa 73+300 - 73+450, DS4/29 km 0+560 - 0+640, km 75+020 - 75+120, km 74+700 - 75+100, DS-4/01 0+800 - 0+150, wjazd na MOP wschodni, DK94 4/02 str. lewa,
 • wykonywaniem osuszania DP-1227d, km 66+800, L-01 km 0+000 - 0+400, Ł-1 km 1+600 - 1+800, L-06 km 0+000 - 0+400, TG km 78+860 - 78+880, km 65+800-66+000, TG km 1+400 - 1+480, TG km 1+560 - 1+600, km 65+700, DS4/24, km 65+650, km 66+900 P, str. lewa 73+400 - 73+550
 • wykonywanie stabilizacji DS-4/11 oraz wpięcie do DK3 w km 64+400,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 65+450 - 65+600, Ł1 km 1+400 -1+600, km 66+000 - 66+300 , km 75+400 - 75+800,
 • wykonywaniem skropienia km 60+270 - 60+710 j. L, km 60+280 - 60+730 j. P, km 58+974 - 59+430 j. P, km 58+974 - 59+340 j. L,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 60+270 - 60+710 j. L , km 60+280 - 60+730 j. P, km 58+974 - 59+450 j. P , km 58+974 - 59+350 j. L,
 • wykonywaniem podbudowy km 58+974 - 59+430 j. P, km 58+974 - 59+340 j. L,
 • wykonywaniem odhumusowania DS4/25, str. lewa km 73+200 - 73+300, str. lewa km 72+300 - 72+900, SR4/01, DS4/29,
 • wykonywaniem skarpowania DG-4/02,
 • wzmocnieniem nasypu siatką km 73+130 - 73+230,
 • wykonaniem warstwy wyrównawczej pod ścieżkę rowerową DO4/04,
 • wykonywaniem ścieku o zmiennej niwelecie km 77+000 - 78+600,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej DP 1227D km 0+080 - 0+160; km 0+250 - 0+330, Ł1 km 1+620 - 1+720,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej Ł1 km 0+270 - 0+350,
 • wykonywaniem ulepszenia podłoża DS4/29 0+590 - 0+640,
 • wykonywaniem ulepszenia warstwy nasypu DG4/05 0+280 - 0+360,
 • wykonywaniem stabilizacji str. lewa 73+680 - 73+800, L-05 km 0+000 - 0+400,
 • kopaniem rowu wjazd na MOP wschodni,
 • wywozem humusu  DS-4/14, DP 2203D,
 • dowozem materiału na GWN km 66+900,
 • dowozem materiału na pas rozdziału km 67+400,
 • plantowaniem terenu DK94 4/03,
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej km 71+300 - 71+500,
 • załadunkiem materiału z makroniwelacji MOP wschód,
 • czyszczeniem warstwy podbudowy z bet. asfaltowego km 59+300 - 59+500,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: Przejście dla zwierząt PE-13 P, km 62+700 - 62+850, DS-4/01 0+550 - 0+300, DS-4/01 0+200 - 0+150,

Sekcja 2: MOP zachód, DS-4/14, km 66+800 - 66+900,

Sekcja 3: WLZ – rondo, DK94 4/01, str. lewa km 72+270 - 72+500, DG4/01, str. lewa 73+400 - 73+680, DS4/24,

Sekcja 4: km 74+760 - 75+020, DG4/05 0+280 - 0+360,

Sekcja 5: L-05 km 0+000 - 0+340, TG km 1+400 - 1+480, Ł1 km 1+190 - 1+210, Ł1 km 1+700 - 1+900, TG km 1+600 - 1+900, Ł1 km 1+300 - 1+360,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 62+650 - 62+750 P, km 62+780 - 62+850 L, km 62+700 - 62+850 L,

Sekcja 2: MOP zachód.

Sekcja 4: km 75+120 - 75+600,

Sekcja 5: TG km 0+650 - 0+800, TG km 1+400 - 1+480, TG km 2+000 - 2+420,  DP 2203D, L-06 km 0+000 - 0+400,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, przygotowanie do sprężania ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu środkowego,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1  - przygotowywanie wnęk dylatacyjnych podpory P1 i P4 do montażu dylatacji, wykonywanie zasypki korpusu podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, przygotowywanie stanowisk dla pomp i betonowozów, prace porządkowe przy obiekcie, przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin,   
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - przygotowywanie powierzchni płyt przejściowych podpory P1 oraz stref dylatacji podpory P1 i P2 do wykonania izolacji, przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki prawej do układania izolacji z papy, przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych i płyt przejściowych podpory P1 do układania izolacji, śrutowanie powierzchni pomostu pod kapami ustroju nośnego nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - wykonywanie wykopów pod fundamenty ścian bocznych podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - betonowanie płyty przejściowej podpory A nitki prawej, przygotowywanie powierzchni płyt przejściowych podpory A i B do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory A i B, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych podpory B,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - wykonywanie zasypki pod kapy chodnikowe podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego, deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu zbrojonego podpory P3, przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie ustroju nośnego, reorganizacja zaplecza budowy, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - odwadnianie wykopów pod fundamenty podpory P2 i P3, zbrojenie fundamentu podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych podpory A i B nitki lewej, zbrojenie korpusu podpory A i B nitki lewej,   
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - wykonywanie wykopów pod podwaliny umocnienia stożków,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - rozdeskowanie słupa podpory B nitki prawej, betonowanie słupa podpory B nitki lewej, deskowanie i zbrojenie ciosów podłożyskowych podpory A i C, pielęgnacja betonu słupa podpory B nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A i C, wykonywanie izolacji korpusu podpory A i C, pielęgnacja betonu słupa podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych podpory A i C, wykonywanie izolacji podpory B,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km78+635,35 - przygotowanie do wykonywania ściany z gruntu zbrojonego podpory D, przygotowanie do wykonywania podwalin umocnienia stożków, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory D,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - przygotowanie do wykonywania podwalin umocnienia stożków, betonowanie podwalin umocnienia stożków,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - montaż desek gzymsowych i układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki A4 i S3, wykonywanie zasypki korpusu podpory A, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki A4 i S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - deskowanie ustroju nośnego nitki Legnica, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitki Legnica, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego nitki A4,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki Lubawka, wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - montaż desek gzymsowych, wykonywanie zasypki korpusu podpory E, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Lubawka,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - montaż barier energochłonnych, profilowanie stożków nasypowych podpór A i C, betonowanie podwalin umocnienia stożków A i C (strona południowa), układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory A i C, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i C, wykonywanie dylatacji bitumicznych podpory A i C,
 • pracami przy przepustach stalowych:

             - PSE 4/13,

            -  PSE 4/14,

            -  PSE 4/16,

01.05.2017 r. - 07.05.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D7 km 62,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D12 km 66, km 67,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB5b km 75, km 74,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2a km 74,
 • przebudową kolizji teletechnicznej ok. Działkowej 73+200 kolizja nr 2,
 • regulacją włazów i krat na zlewni D7 km 62,
 • wykonywaniem drenażu km 64+100 - 64+300,
 • rozbiórką nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm droga na cmentarz,
 • rozbiórką pobocza A4 L-01 km 0+000 - 0+400, L-05 km 0+000 - 0+410,
 • rozbiórka podbudowy z kruszywa km 73+300 - 73+700,
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej i podbudowy betonowej km 71+300 - 71+400,
 • humusowaniem km 60+000 P, S3 60+400 P, km 60+650 P, km 60+850 L,
 • wykonywaniem zagęszczania przejście dla zwierząt PE-13 L, DS-4/01 1+400 - 1+850,
 • wykonywaniem profilowania DS-4/01 km 1+300 - 1+600, km 64+100 - 64+300 L, DG4/01, MOP zachód, km 75+020 – 75+120, przejście dla zwierząt PE-13 L,
 • wykonywaniem osuszania przejście dla zwierząt PE-13 L, DP-1227d, km 66+800,
 • wykonywaniem makroniwelacji MOP wschód,
 • wykonywanie stabilizacji LP-L02P i LP-L04L,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 65+750 - 65+800, km 65+450 - 65+600,
 • wykonywaniem skropienia km 63+190-63+330 j. L, km 62+620-62+850 j. L, km 62+640-62+850 j. P, km 60+260-60+700 j. L, km 60+270-60+730 j. P,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej 62+620-62+850 j. L, km 62+640-62+850 j. P, km 63+190-63+330 j. L,
 • wykonywaniem podbudowy km 63+190-63+330 j. L, km 62+640-62+850 j. P, km 60+260-60+700 j. L, km 60+270-60+730 j. P,
 • wykonywaniem odhumusowania DS4/25, km 72+600 - 72+900, km 73+300 - 73+900, km 73+200 - 73+300 L, km 72+300 - 72+900 L,
 • odwozem gruzu betonowego km 73+700 - 73+850,
 • wykonaniem warstwy wyrównawczej pod ścieżkę rowerową DO4/04,
 • wykonywaniem ścieku o zmiennej niwelecie - obrzeże i krawężnik km 77+000 - 78+600,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 75+420 - 75+620 L, km 60+845 - 60+955,
 • wykonywaniem warstwy podbudowy - mieszanka związana cementem C8/10 L07 km 0+000 - 0+636,
 • uzupełnianiem poboczy TG km 2+000 - 2+420,
 • wykonywaniem skarpowania DP1227d,
 • plantowaniem terenu pomiędzy Ł1 i Ł3 – WLZ,
 • odowzem humusu km 59+850 - 59+900,
 • wywozem materiału km 60+700 L, km 62+660 - 62+700 L,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS-4/01km  0+500 - 0+800, Przejście dla zwierząt PE-13 L, km 62+700 - 62+850P, DS-4/01 1+850 - 1+900,

Sekcja 3: DK94 4/02, km 73+300 - 73+700 L, WZL – rondo, DK94 4/01,

Sekcja 4: DG4/05 0+220 - 0+360, km 74+760 - 75+020 str. L,

Sekcja 5: L-01 km 0+000 - 0+300, Ł1 km 0+150 - 0+200, TG km 1+580 - 1+630, TG km 1+400 - 1+480,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 60+600 - 60+700 P, km 62+700 - 62+850 P

Sekcja 2: MOP zachód.

Sekcja 5: L-06 km 0+000 - 0+340, TG km 0+650 - 0+800,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P1,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, prace porządkowe przy obiekcie,   
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - rozdeskowywanie płyt przejściowych podpory P1, rozdeskowywanie stref dylatacji podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - zbrojenie płyty przejściowej podpory A nitki lewej i prawej, betonowanie płyty przejściowej podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - montaż rusztowań ustroju nośnego, deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu zbrojonego podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - odwadnianie wykopów pod fundamenty podpory P2 i P3, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie ław fundamentowych nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3 (w tym rozbiórka przęsła nad drogą powiatową),   
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - betonowanie desek gzymsowych w pasie rozdziału,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - betonowanie słupa podpory B nitki prawej, rozdeskowywanie korpusu podpory A, pielęgnacja betonu słupa podpory B nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km78+635,35 - wykonywanie warstwy primera papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki A4 i S3, montaż desek gzymsowych i układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki A4 i S3,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Lubawka,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - montaż barier energochłonnych, profilowanie stożków nasypowych podpory A, zbrojenie i deskowanie podwalin umocnienia stożków,
 • pracami przy przepustach stalowych:

             - PSE 4/16,

 

24.04.2017 r. - 30.04.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D30c km 67
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D30c km 67,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D47 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB13 km 74,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC2 przy WD1,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DBOS4 km 74,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2b km 74+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB5b km 75,
 • budową kanalizacji deszczowej WLC4b, 5b, 6b, 9b przy A4,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DBOS6 km 74,
 • budową kanalizacji deszczowej WLC8 przy A4,
 • montażem wylotów na zlewni D7a km 62, Węzeł Legnica Północ,
 • regulacją włazów na sekcji I i II,
 • wykonywaniem drenażu o obniżonym zwierciadle wody gruntowej km 65+500 - 65+800,
 • kablem oświetleniowym A4 (SO10 i SO11) Węzeł Legnica II,
 • czyszczeniem separatorów km 66,
 • budową kanalizacji teletechnicznej MOP Kochlice,
 • montażem technologii wewnątrz separatorów km 74,
 • wykonywaniem odhumusowania km 73+400 - 74+100, L-06 km 0+000 - 0+340, km 72+600 - 72+900 L,
 • wykonywaniem poboczy DW 364,
 • wykonywaniem skropienia Ł1 km 0+800-1+150, Ł3 km 0+030-0+160, Ł5 km 0+300-0+410, Ł4 km 0+150-0+360, Ł6 km 0+000-0+180,
 • wykonywaniem podbudowy Ł1 km 0+800-1+150, Ł3 km 0+030-0+160, Ł5 km 0+300-0+410, Ł4 km 0+150-0+360, Ł6 km 0+000-0+180,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej km 64+100 - 64+310 P,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej L07 km 0+400 - 0+636,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej Ł1P km 0+810-1+140, Ł4 km 0+180-0+360, Ł6 km 0+000-0+180,
 • wykonywanie skarpowania km 65+500 - 65+700, km 74+550 - 75+100,
 • układaniem ścieku trójkątnego LP-L04L, LP-L01P, Ł1 km 1+340 - 1+440,
 • wykonywaniem stabilizacji DG-4/02, km 60+845 - 60+955,
 • rozkuwaniem podbudowy betonowej km 73+300 - 73+400, km 73+500, km 73+100, km 70+000 - 70+300,
 • rozkuwaniem podbudowy asfaltowej km 73+100, km 70+000 - 70+300,
 • rozkuwaniem nawierzchni bitumicznej km 73+000,
 • dosypywaniem poboczy LP-L04L,
 • załadunkiem materiału z makroniwelacji MOP wschód,
 • zamulaniem ścieku trójkątnego km 66+957 - 67+347,
 • odwozem humusu DS4/25, km 60+500 - 60+650 P, TG km 79+040,
 • zasypką materaca DK94 4/02,
 • wykonywaniem pobocza DW 364,
 • rozbiórką umocnienia rowu L-06 km 0+000 - 0+340,
 • rozbiórką korytka ściekowego w rowie L-06 km 0+000 - 0+340,
 • rozbiórką gabionów – materac km 75+251 - 75+289,
 • rozbiórką gabionów - ława fundamentowa km 75+251 - 75+289,
 • umocnieniem dna zbiornika ZRI-20/4 km 74+050,
 • załadunkiem i odwozem rozkutej podbudowy betonowej km 73+400 - 74+100,
 • ściekiem o zmiennej niwelecie - obrzeże i krawężnik km 77+793 - 77+873, km 77+480 - 77+524,
 • odwozem gruzu betonowego km 73+100,
 • załadunkiem i odwozem rozkutej podbudowy betonowej km 73+300 - 73+700,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS-4/01 km 1+500 - 1+700, przejście dla zwierząt PE-13 L,

Sekcja 2: DP-1227d, km 66+800, DS-4/08, km 64+130 - 64+210 P,  

Sekcja 3: DS4/25, Węzeł LZ - rondo wschód + DK94, km 73+250 - 73+350 L, Węzeł LZ - Łącznica Ł2, DS4/24, km 73+300 - 73+900 – rów,

Sekcja 4: km 75+420 - 75+620, DG4/05 0+220 - 0+360,

Sekcja 5: L-01 km 0+300 – 400, km 1+400 - 1+480, L-07 km 0+000 - 0+280, Ł1 km 1+300 - 1+360, TG km 0+800 - 0+900, 

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 62+660 - 62+840 P,

Sekcja 3: km 70+400 - 70+500,

Sekcja 5: TG km 0+650 - 0+800, L-06 km 0+000 - 0+340,

 • pracami przy przepustach betonowych:

 - PSr-4-5,

 - PSr-4-6,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, deskowanie i zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego segmentu środkowego, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego segmentu środkowego,
 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P1,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - betonowanie ścianki żwirowej podpory P1 nitki lewej, wymiana zasypki podpory P4, wymiana zasypki podpory P4, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych podpory P4, wykonywanie zasypki podpory P1
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, montaż kabli sprężających ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, usuwanie platformy roboczej pod pompy do betonu (strona Legnica), prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - zbrojenie płyt przejściowych podpory P1, montaż podestów roboczych pod gzymsy ustroju nośnego, przygotowanie dylatacji podpory P1 i P2 do betonowania, deskowanie płyt przejściowych podpory P1, przygotowanie dylatacji podpory P1 i P2 do betonowania,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory A i B, zbrojenie płyt przejściowych podpory P1, montaż podestów roboczych pod gzymsy ustroju nośnego, przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych podpory A i B do wykonania izolacji, zbrojenie płyty przejściowej podpory B nitki lewej i prawej, betonowanie płyty przejściowej podpory B
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych i płytach przejściowych podpory P1 i P3, przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod kapami chodnikowymi do układania, izolacji z papy, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym, układanie bloczków ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3, montaż rusztowań ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3, układanie izolacji z papy na ściance żwirowej i płycie przejściowej podpory P3, przygotowanie powierzchni ścianki żwirowej i płyty przejściowej podpory P1 do układania izolacji z papy, układanie izolacji z papy na ściance żwirowej i płycie przejściowej podpory P1, przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3 (w tym rozbiórka przęsła kolejowego przy wyłączonej trakcji i zatrzymanym biegu pociągów),       
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - przygotowywanie powierzchni betonu architektonicznego do odbioru,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - deskowanie i zbrojenie korpusu podpory A, zbrojenie słupów podpory B, betonowanie korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - przygotowywanie powierzchni betonu architektonicznego do odbioru, montaż barier energochłonnych, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółka A nitki lewej i prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory B
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - przygotowywanie powierzchni betonu architektonicznego do odbioru,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - przygotowywanie powierzchni betonu architektonicznego do odbioru, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, montaż reperów geodezyjnych na obiekcie, wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - układanie warstwy z bentomaty na zasypce podpory A i C, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A i C, montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - wykonywanie zasypki podpory A, wykonywanie izolacji korpusu podpory A, układanie warstwy ochronnej z papy pod krawężniki jezdni na ustroju nośnym nitki A4 i S3, montaż kotew talerzowych, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki A4 i S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Legnica (etap 2), wykonywanie izolacji korpusu podpory A i E, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Legnica, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki Lubawka, układanie krawężników jezdni i desek gzymsowych na ustroju nośnym nitki Lubawka, wykonywanie zasypki korpusu podpory E,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypki podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - montaż barier energochłonnych, prace wykończeniowe powierzchni korpusów podpór i ustroju nośnego, prace wykończeniowe powierzchni korpusów podpór i ustroju nośnego, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu,
 • przepustach stalowych:

             - PSE 4/7,

             - PSE 4/16,

             - PSE 4/17,

             - PSE 4/25,

             - PSE 4/26,

 

17.04.2017 r. - 23.04.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D6 km 62,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2a WLZ,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC2 przy WD1,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC3 przy WD1,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC5 przy WD-1B,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D3 km 62, km 60,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D4 km 60,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB13 km 74,
 • dokończeniem odcinków oświetleniowych Węzeł Legnica Północ,
 • regulacją wysokościowa włazów km 65,
 • montażem krat na wpustach km 67, na zlewni D8L km 66,
 • wykonywaniem oświetlenia na Ł- nr 2 i 4 Węzeł Legnica Północ,
 • przepustem oświetleniowym - Ł5 Węzeł Legnica II
 • przepustem oświetleniowym - km 1+060 Węzeł Legnica II,
 • wykonywanie oświetlenia na Ł- nr 4 Węzeł Legnica Północ,
 • przewozem sprzętu na odcinek C Węzeł Legnica Północ,
 • wykonywanie drenażu o obniżonym zwierciadle wody gruntowej km 65+500 - 65+800,
 • montażem włazów na zlewni D3 km 60,
 • przepustem oświetleniowy przy autostradzie Węzeł Legnica II,
 • wykonywaniem zagęszczania przejście dla zwierząt PE-13 L, km 62+660 - 62+840, DG4/05 0+220 - 0+360, km 75+730 - 75+780,
 • wykonywaniem profilowania przejście dla zwierząt PE-13 L, km 74+050, km 74+500 - 75+100, km 75+500 - 75+620 L, km 66+700 - 66+770 P, km 74+050, km 62+450 - 62+840 L, przejście dla zwierząt PE-13 L, km 60+600 - 60+700 L,  DG4/05 0+220 - 0+360, km 75+730 - 75+780, przejście dla zwierząt PE-13 P, km 59+800 - 60+000 P, km 59+900 - 60+000 L, km 62+400 - 62+450, km 62+000 - 62+100, km 60+230 - 60+700 L, km 60+230 - 60+740 P, DS-4/08, km 59+200 L, km 64+200, DS-4/24, km 74+550 – 74+700 L,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 58+974 - 59+320, km 63+220 - 63+320 L, Ł1 km 1+360 - 1+620, Ł7 0+060 - 0+250, DS-4/08 km 0+000 - 0+460, Ł7 km 0+060 - 0+250,
 • wykonywaniem makroniwelacji MOP wschodni,
 • wykonywaniem humusowania km 60+000 P,
 • wykonywaniem osuszania DG-4/02 i DP-1227d, L-01 km 0+000 - 0+400, L-07 km 0+000 - 0+260, km 66+700 - 66+770 P, Ł1 km 1+300 - 1+360, przejście dla zwierząt PE-13 L, km 1+400 - 1+480, DS-4/11, DG4/05 km 0+220 - 0+360,
 • wykonywaniem odhumusowania DS-4/14 km 1+200 - 1+600, km 73+400 - 74+100, km 75+000 - 75+300, L-07 km 0+000 - 0+220, L-07 km 0+000 - 0+220, L-01 km 0+360 - 0+400, L-05 km 0+000 - 0+410,
 • uzupełnianiem kruszywem wyspy LP-L02P,
 • wykonywaniem frezowania km 73+900, km 73+600, km 70+000 - 73+300 L,
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej z siatką km 73+900, km 73+600, km 70+300 - 70+600 L, km 73+400, km 73+300, km 73+400,
 • wykonywaniem skropienia km 0+050-0+170, km 78+930 - 79+140 j. P, km 78+910 - 79+140 j. L, km 0+080-0+450 DP2203D, km 0+920-1+150 j. L, km 0+930-1+160 j. P,
 • wykonywaniem podbudowy km 0+050-0+170, km 78+930 - 79+140 j. P, km 78+910 - 79+140 j. L, km 0+920-1+150 j. L, km 0+930-1+160 j. P,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej km 0+080-0+450 DP2203D,
 • wykonywanie skarpowania km 66+700 - 66+770 P, km 74+500 - 75+100, km 66+700 - 66+900 L, km 66+800 - 66+900 P, km 74+550 – 74+700 L,
 • uzupełnianiem poboczy km 67+000 - 67+300 i LP-L02P,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 66+947 - 67+347 L, LP-L04L,
 • ulepszaniem warstwy nasypu km 75+730 - 75+780, km 75+500 - 75+620 L,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej Ł1 km 1+360 - 1+420, Ł7 km 0+060 - 0+250,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej km 62+660 - 62+820, km 60+650 - 60+700,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 78+940-79+130 j. P, km 78+920-79+120 j. L, km 0+930-1+140 j. L, km 0+940-1+150 j. P,
 • wykonywaniem stabilizacji km 62+660 - 62+840 L,
 • rozpychaniem humusu MOP zachodni,
 • hałdowaniem gruzu asfaltowego km 73+200 L,
 • umacnianiem zbiornika ZRI-20/4 (geowłóknina + tłuczeń) km 74+050,
 • wykonaniem pobocza z kruszywa DW-364,
 • montażem rury odpływowej WD-37,
 • rozbiórką płyt drogowych km 64+300, km 66+800,
 • rozbiórką pobocza A-4 L-07 km 0+480 - 0+635, L-07 km 0+000 - 0+400,
 • rozbiórką umocnienia rowu L-05 km 0+000 - 0+410, L-07 km 0+000 - 0+220, L-01 km 0+360 - 0+400,
 • rozbiórką korytka ściekowego w rowie L-05 km 0+000 - 0+410, L-07 km 0+000 - 0+220, L-01 km 0+360 - 0+400,
 • wywozem frezowiny i wywozem kruszywa km 61+100 P, km 59+200 L, km 60+200, km 60+600 L,
 • rozbiórką kostki betonowej DO4/04 droga na cmentarz,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS-4/01 1+450 - 1+550, przejście dla zwierząt PE-13 L, km 59+800 - 60+000 P, km 59+900 - 60+000 L, km 62+400 - 62+450, km 60+845 - 60+955,

Sekcja 2: DG-4/02, DP-1227d, DS-4/11, DP-1227d,

Sekcja 3: km 74+100, Węzeł LZ - rondo wschód DK94, km 70+200 - 70+300, DK94 4/02, Węzeł LZ - Łącznica Ł2,

Sekcja 4: DG4/05 km 0+170 - 0+360,

Sekcja 5: L-01 km 0+000 - 0+400, L-07 km 0+000 - 0+280, km 1+400 - 1+480,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 60+600 - 60+700 L,

Sekcja 3: km 70+000 - 70+500,

Sekcja 5: km 0+650 - 0+800,

 •  pracami przy przepustach betonowych:

 - Ppr-4/L6-1,

 - PP-4/L6-1,

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - przygotowanie do betonowania ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, przygotowywanie stanowisk dla pomp i betonowozów, betonowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, pielęgnacja betonu ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin,
 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1  - deskowanie ścianek żwirowych podpory P1, wykonywanie zasypki podpory P1, betonowanie ścianki żwirowej podpory P1 nitki prawej, wymiana zasypki podpory P4, wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3, deskowanie ścianki żwirowej podpory P1 nitki lewej,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, przygotowanie do montażu kabli sprężających ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin,  
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - deskowanie stref dylatacyjnych podpory P1 i P2, zbrojenie płyt przejściowych podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - wykonywanie zasypki podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3, betonowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - przygotowanie do prac rozbiórkowych starego obiektu w ciągu DK3, montaż reperów geodezyjnych na obiekcie nitki prawej, prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - montaż reperów geodezyjnych na obiekcie nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - przygotowanie do prac rozbiórkowych starego obiektu w ciągu DK3, montaż reperów geodezyjnych na obiekcie nitki prawej, prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - montaż reperów geodezyjnych na obiekcie nitki prawej, rozkuwanie głowic pali posadowienia podpór, przeprowadzanie próbnych obciążeń pali posadowienia podpór,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie platformy roboczej pod dźwig, montaż reperów geodezyjnych na obiekcie nitki prawej, prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3 (w tym rozbiórka przęsła kolejowego przy wyłączonej trakcji i zatrzymanym biegu pociągów),          
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4 - wykonywanie zasypki korpusu podpory B,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A, deskowanie korpusu podpory A, wykonywanie izolacji korpusu podpory C,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - układanie warstwy asfaltu twardolanego na jezdni ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - demontaż podestów roboczych na ustroju nośnym, wykonywanie zasypki podpory E,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - wykonywanie zasypki podpory E,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - układanie krawężników jezdni i montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym nitki Legnica, wykonywanie zasypki podpory A, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki Legnica (etap 1),
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypki podpory A i D,
 • pracami przy przepustach stalowych:

             - PSE 4/13,

             - PSE 4/17,

             - PSE 4/25,

             - PSE 4/26,

10.04.2017 r. - 16.04.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D47 km 67,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB16 WLZ,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2a WLZ,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D17 km 67+600,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB15 WLZ,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC13 przy WD1A,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewni OS8 km 60+240,
 • budową kanalizacji deszczowej DC22 przy WD-1B,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewni D6 km 62,
 • wykonywaniem drenażu francuskiego Łącznica 2 - km 0+000 - 0+207, km 58+974 - 59+100,
 • regulacją włazów na sekcji 4, km 65+700, na zlewni D10 km 65,
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 75, Węzeł Legnica II, MOP Kochlice,
 • wykonywaniem zagęszczania - przepust w trasie głównej km 0+835,
 • zasilaniem Węzeł Legnica Północ,
 • wykonywaniem drenażu w poprzek trasy głównej Łącznica km 3-0+200, km 0+720, 0+860,
 • montażem piaskowników km 59 – 60,
 • wykonywaniem oświetlenia km 67 - Łącznica nr 2, Węzeł Legnica II, km 67+000 - km 67+300,
 • wykonywaniem przepustu zasilania na dojeździe do obiektu WD-1B Węzeł Legnica II,
 • wykonywaniem skropienia km 1+640 - 1+880 j. L, km 1+640 - 1+860 j. L, km 2+030-2+410 j. P, km 0+070-0+287, km 0+335-0+500, km 2+020-2+390,
 • wykonywaniem podbudowy km 1+640 - 1+880 j. L, km 1+640 - 1+860 j. L, km 2+030-2+410 j. P, km 0+070-0+287, km 0+335-0+500,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 2+020-2+410,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej km 65+500 - 65+950 L,
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej z siatką km 70+500 - 71+000 L, km 73+100, km 73+200,
 • rozbiórką nawierzchni z kostki granitowej (wyspa środkowa) km 73+140,
 • wykonywaniem frezowania km 72+900 - 73+300, km 74+200 - 74+500, ED-4, WD-40A, km 73+600,
 • wykonywaniem zagęszczenia Węzeł LZ - rondo wschód + DK94, S3 km 62+660 - 62+840, DS-4/01 km 0+000 - 0+750, km 62+660 - 62+840, przejście dla zwierząt PE-13 L, pas rozdziału km 61+000 - 60+700, pas rozdziału km 59+300 - 59+360,
 • wykonywaniem profilowania Węzeł LZ - Ł2, Ł4, km 75+400 - 75+600, DS-4/01 km 0+000 - 0+500, km 62+660 - 62+840 P, km 66+000 - 66+700, DS-4/01 1+000 - 1+400, km 62+660 - 62+840 P, km 65+450, przejście dla zwierząt PE-13 L, pas rozdziału km 61+000 - 60+700, pas rozdziału km 59+300 - 59+360,
 • wykonywaniem odhumusowania TG km 72+200 - 72+900, km 73+200 - 73+300, Ł2, km 74+500 - 75+500,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa DW364 km 0+060 - 0+170, DP2203D km 0+080 - 0+450, Ł4 km 0+100 - 0+360, km 1+650 - 1+900 P, DG-4/02,
 • wykonywaniem stabilizacji L-07 km 0+280 - 0+600, L-01 km 0+260 - 0+340, km 62+660 - 62+840, km 65+560 - 65+780 P, km 65+450 - 65+550 L, km 65+430 - 65+550 P, DG-4/02 km 0+000 - 0+080,
 • wykonywaniem osuszania Ł1 km 1+460 - 1+600, km 65+450 - 65+560 L, DG-4/02, km 70+000 - 70+500, km 61+000 - 60+850, km 59+300 - 59+360, km 66+700 - 66+800, Ł1 km 1+360 - 1+440, Ł7 km 0+080 - 0+250, L-01 km 0+000 - 0+280, przejście dla zwierząt PE-13 L, km 65+430 - 65+500 P, DG-4/02, fundament ekranu ziemnego,
 • wykonywaniem humusowania km 60+400 P, km 60+400 P, km 60+000 P, km 69+490 - 69+560 P,
 • układaniem ścieku trójkątnego LP-L02P, km 66+947 - 67+347 L,
 • wykonywaniem skarpowania DP-1227d, DG-4/02,
 • wykonywaniem fundamentu pod ekran ziemny DS-4/10,
 • wymianą gruntu L-07 km 0+260 - 0+280,
 • ulepszeniem warstwy nasypu DG4/05 km 0+170 - 0+360,
 • nasypem – walcowanie km 75+730 - 75+780, DG4/05 km 0+170 - 0+360,
 • demontażem oznakowania pionowego WD-42 - WD-44,
 • wykonywaniem makroniwelacji MOP wschodni,
 • uzupełnianiem frezowiną by-passu km 62+460,
 • uzupełnianiem kruszywem poboczy DO-4/01 km 0+500 - 1+400,
 • wykonaniem materaca geosyntetycznego DK94 4/02,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS-4/01 km 1+000 - 1+550, przejście dla zwierząt PE-13 L,

Sekcja 2: DS-4/11,

Sekcja 3: Węzeł LZ - rondo wschód + DK94,

Sekcja 4: DG4/05 km 0+170 - 0+360, km 75+730 - 75+780,

Sekcja 5: km 0+800 - 0+880, L-01 km 0+000 - 0+340, L-07 km 0+280 - 0+600, L-07 km 0+000 - 0+260, km 1+300 - 1+350, km 1+400 - 1+480,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 3: DS-4/08,

Sekcja 5: Ł4 km 0+000 - 0+100, km 0+650 - 0+750, km 0+650 - 0+800,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, zeskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu środkowego, deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P4, betonowanie fundamentu ściany bocznej z gruntu zbrojonego podpory P1, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1  - deskowanie ścianki żwirowej podpory P4 nitki lewej, zbrojenie ścianek żwirowych podpory P1, wykonywanie zasypki podpory P1, deskowanie ścianek żwirowych podpory P1, wykonywanie zasypki podpory P4, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1  - zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, usuwanie platformy roboczej pod rusztowanie i rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, deskowanie i zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, zbrojenie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, - zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,   
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - zbrojenie dylatacji podpory P1 i P2, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory P1, pielęgnacja betonu warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory P1, prace porządkowe przy obiekcie, zbrojenie płyt przejściowych podpory P1, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - wykonywanie zasypki podpory A i B, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - prace porządkowe przy obiekcie, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - montaż rusztowań ustroju nośnego, deskowanie ustroju nośnego, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - wykonywanie wykopów pod fundamenty podpory P2 i P3, pielęgnacja betonu warstwy wyrównawczej pod fundamenty podpory P2 i P3, prace porządkowe przy obiekcie, betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty podpory P2 i P3, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe, wprowadzenie ruchu na obiekt nitki prawej, montaż reperów geodezyjnych na obiekcie nitki prawej, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe, wprowadzenie ruchu na obiekt nitki prawej, montaż reperów geodezyjnych na obiekcie nitki prawej, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe, wprowadzenie ruchu na obiekt nitki prawej, montaż reperów geodezyjnych na obiekcie nitki prawej, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - odkopywanie głowic pali posadowienia podpory A i B nitki lewej, przygotowanie do wykonania warstwy wyrównawczej podpory A i B nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej podpory A i B nitki lewej, montaż zabezpieczeń BHP, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - wprowadzenie ruchu na obiekt nitki prawej, prace porządkowe, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do rozbiórki, prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3, montaż zabezpieczeń BHP, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - wykonywanie zasypki korpusu podpory C i D, montaż kolektora odwodnienia, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,          
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - montaż reperów geodezyjnych na obiekcie, demontaż podestów roboczych na ustroju nośnym nitki lewej, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - deskowanie i zbrojenie korpusu podpory A i C, zbrojenie korpusu podpory A, betonowanie korpusu podpory C, pielęgnacja betonu korpusu podpory C, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - wykonywanie zasypki podpory A i E, wykonywanie izolacji korpusu podpory A i E, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki A4 i S3, montaż balustrad na ustroju nośnym, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - wykonywanie zasypki podpory A i E, wykonywanie izolacji korpusu podpory A i E, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki S3, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - montaż rusztowań ustroju nośnego nitki Legnica, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - układanie krawężników jezdni i montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym nitki Legnica, wykonywanie zasypki korpusu podpory A, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - układanie drenażu na ustroju nośnym, osadzanie wpustów, montaż balustrad na przyczółkach, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie ścianki żwirowej podpory D nitki Legnica, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Lubawka, przygotowanie do wykonywania zasypki podpory A, zabezpieczenie placu budowy, przegląd urządzeń i oznakowania BHP,
 • przepustach stalowych:

             - PSE 4/17,

             - PSE 4/25,

             - PSE 4/26,

03.04.2017 r. - 09.04.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 65,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D7a km 62,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D8L km 66,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2a Węzeł Legnica Zachód,
 • budową kanalizacji deszczowej DB1c km 75,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D47 km 67,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB16 Węzeł Legnica Zachód,
 • kabel zasilający pomiędzy Si-2/7 a Si-2/13 km 64 - km 65,
 • przepust zasilający ZK nr 2.12, przepust oświetleniowy SO7 Łącznica nr 3,
 • budową kanalizacji teletechnicznej MOP KOCHLICE,
 • układaniem kabla z zakresu oświetlenia km 67+000 - km 67+300,
 • wykonywaniem łącznicy LP-L04P przepust zasilania km 67+350,
 • wykonywaniem drenażu w poprzek trasy głównej km 74+700, km 74+840, km 75+310,
 • przedłużeniem przepustów - WD-42 km 72+925,
 • wykonywaniem profilowania km 60+400 P, DS-4/01 0+000 - 0+300, Węzeł LZ - Ł2, Ł4, km 62+700 - 62+820 P, DS-4/01 km 0+500 - 0+800, przejście dla zwierząt PE-13 L, km 60+700 - 60+900, DS.-4/01 0+300 - 0+350, MOP zachodni, km 62+660 - 62+840,
 • wykonywaniem odhumusowania km 75+150 - 75+000, teren pomiędzy S3 a DS-4/10, km 75+500 - 75+000, TG km 74+100 - 74+500 Węzeł LZ - Ł2,
 • montażem barier stalowych - H2AW4VI5 i H1AW4VI5A4 km 0+834 - 1+107 oś,
 • montażem barier stalowych - H2AW4VI5 A4 km 0+331 - 0+834 oś,
 • montażem barier stalowych - H1AW3VI4, N2W2A km 73+021 - 73+243 P, 70+075 - 70+498 P, km 73-276 - 73+73+400  P, km 73+400 - 73+620 P,
 • montażem barier energochłonnych tymczasowych km 73+020 - 73+230
 • wykonywaniem stabilizacji km 65+550 - 65+700 P,
 • wykonywaniem skarpowania LP-L02P, km 65+900,
 • wykonywaniem hałdowania gliny w pas rozdziału km 65+600 L,
 • wykonywaniem poboczy z kruszywa DS-4/27 str. L, km 72+900 - 73+900 P, DS-4/27,
 • wykonywaniem rozbiórki nawierzchni bitumicznej wraz z siatką stalową km 70+900 L, 70+600 - 70+800 L
 • wykonywaniem drogi technologicznej w wykopie – frezowina km 62+700 - 62+850,
 • wykonywaniem osuszania km 65+450 - 65+760 L, L-01 km 0+000 - 0+220, PE-13 str. L, km 1+460 - 1+480, L07 km 0+280 - 0+600, TG km 1+400 - 1+480, km 75+730 - 75+780, km 0+700 - 0+880, TG km 1+560 - 1+580, km 65+490 - 65+680 L, km 70+000 - 70+500, DG4/05 0+170 - 0+360, LP-L04L, DG-4/02,
 • wykonywaniem zagęszczania DS-4/01 km 0+000 - 0+350, DS-4/08, km 62+700 - 62+850 str. P, DP-1227d, przejście dla zwierząt PE-13 L km 60+700 - 60+900, DP-1227d, DS-4/08, km 62+660 - 62+840, km 62+660 - 62+840,
 • wykonywaniem humusowania km 61+300 - 61+530, km 66+100 - 66+250 L, km 64+550 - 64+700 L, km 64+330 - 64+380, km 64+330 - 64+520 P,
 • budową ogrodzenia na zapleczu w Kochlicach,
 • zamulaniem ścieków trójkątnych km 65+800 - 66+000 P,
 • wykonywaniem mrozoochronnej km 65+500 - 65+850 P, DW-364 km 0+060 - 0+170, DW-364,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa DS-4/07 km 0+650 - 0+766, km 75+620 - WD-46, km 58+974 - 59+320 L, Ł1 km 0+760 - 1+160, DG-4/02, Ł5 km 0+000 - 0+190, Ł6 km 0+280 - 0+420, DP2203D km 0+080 - 0+450,
 • układaniem kruszywa DS-4/22,
 • układaniem poboczy km 69+600 - 70+500,
 • budową drogi technologicznej km 70+500 - 70+600,
 • wykonywaniem skropienia km 70+067 - 70+516, km 70+541 - 70+590, km 69+550-70+560,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 70+067 - 70+516, km 70+541 - 70+590,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej km 69+550-70+550,
 • rozpychanie humusu MOP zachód,
 • wykonywaniem pasa rozdziału LP-L02P,
 • budową zjazdów z DS-4/22,
 • zasypaniem wykopu po rozbiórce przepustu km 74+850, km 74+681,
 • rozbiórką platformy pod WS-1 L-01 km 0+200 - 0+250, L-07 km 0+240 - 0+270,
 • udrażnianiem rowów i skarpowanie km 65+400 - 65+900,
 • zasypaniem wykopu po rozbiórce przepustu km 74+850, km 74+681,
 • ustawieniem betonowych separatorów ruchu przy obiektach WD-42 / WD-43,
 • dosypywaniem poboczy i pasa rozdziału km 69+510 - 69+560, km 65+600 - 66+000,
 • wykonywaniem odwodnienia km 65+600 - 66+000,
 • rozbiórką nawierzchni bitumicznej km 70+850 L,
 • rozbiórką kostki betonowej gr 8 cm - droga na cmentarz DO4/04 ok. 0+930,
 • rozbiórką nawierzchni technologicznej km 62+660 - 62+840,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS-4/01 km 0+000 - 0+650, km 60+700 - 60+850, przejście dla zwierząt PE-13 L,

Sekcja 3: Węzał LZ - rondo wschód + DK94, DS-4/08, DG-4/01,

Sekcja 4: km 75+730 - 75+790, DG4/05 km 0+170 - 0+310,

Sekcja 5: L-07 km 0+280 - 0+600, L-01 km 0+000 - 0+220, TG km 2+000 - 2+420, TG km 1+440 - 1+480, km 0+800 - 0+900,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 62+660 - 62+850,

Sekcja 5: Ł7 km 0+000 - 0+250, TG km 1+800 - 1+900, L-07 km 0+280 - 0+600, km 1+800 - 1+900, km 62+660 - 62+800, L4 km 0+000 - 0+100,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - deskowanie, zbrojenie i montaż kabli sprężających ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, montaż rusztowań ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu środkowego, zbrojenie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin,  deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica,
 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - deskowanie ścianek żwirowych podpory P4, betonowanie ścianki żwirowej podpory P4 nitki prawej,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - deskowanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - zbrojenie dylatacji podpory P1 i P2, prace porządkowe, wykonywanie zasypki korpusu podpory P1, przygotowanie do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - prace przygotowawcze do wykonywania ścian z gruntu zbrojonego podpory P3, wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu    zbrojonego podpory P3, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu zbrojonego podpory P3, montaż rusztowań ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - wykonywanie wykopów pod fundamenty podpory P2 i P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu nitki prawej, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do rozbiórki,
 • wale przeciwpowodziowym na sekcji 3  - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A, B, C, D,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, prace porządkowe, montaż barier energochłonnych na ustroju nośnym nitki prawej, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie zasypki podpory B,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - deskowanie i zbrojenie korpusu podpory A i C,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4  - wykonywanie zasypek korpusu podpory A i B, 
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - prace wykończeniowe powierzchni ustroju nośnego nitki A4 i S3, wykonywanie zasypki podpory A i E, wykonywanie izolacji korpusu podpory A i E,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - montaż rusztowań ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu podpory A, montaż rusztowań ustroju nośnego nitki Legnica, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego nitki A4,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - demontaż barier ochronnych tymczasowej organizacji ruchu, porządkowanie i humusowanie pasa rozdziału po obiektem, prace wykończeniowe powierzchni podpory C, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Lubawka, układanie krawężników jezdni i montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym nitki Legnica
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni,
 • przepustach stalowych:

             - PSE 4/17,

             - PSE 4/23,

 

             - PSE 4/25,

 

27.03.2017 r. - 02.04.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D7a – zasypka km 62,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB2a,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB5a,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB1c,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB10,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D8L,
 • kabel zasilający pomiędzy Si-2/7 a Si-2/13 km 64 – 65,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia MOP Kochlice - zlewnia D1b
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia km 66 zlewnia D8L,
 • przepust zasilający szafki 2.13 oraz 2.14 SRS-G 160/9.1,
 • wykonywaniem fundamentów pod słupy 14 m km 67,
 • wykonywaniem kabla zasilającego pomiędzy Si-2/7 a Si-2/13 km 64+000 - 65+000,
 • wykonywaniem sieci energetycznej (zasilane, oświetlenie) km 66+100 - 66+400,
 • wykonywaniem przepustu – zasilanie km 68+920,
 • wykonywaniem zasypki przepustów km 65+450, km 66+000,
 • układaniem zasilania km 64+300,
 • przedłużaniem przepustów w obiekcie mostowym WD-42 km 73+000,
 • wykonywaniem profilowania PE-13 59+150 L, przejście dla zwierząt PE-13 L, km 59+900 - 60+100 P, LP-L04L, km 65+500 - 65+650 L, km 66+750 - 66+800, DS-4/07, PE-13 km 59+150 P, km 65+560 - 65+700 P, km 60+620 - 60+660 L, km 60+600 - 60+620 P, km 59+800 - 59+300, Przejście dla zwierząt PE-13P, km 60+100 P, km 60+000 - 60+200 L, km 65+650 - 65+780 L, km 60+150 P, km 72+900 - 73+900 P, Węzeł LZ - Ł4,
 • wykonywaniem zagęszczania przejście dla zwierząt PE-13 L, ekran ziemny przy DS-4/10, km 60+130 - 60+180 P, km 60+120 - 60+150 L, DG-4/01, DS-4/07, LP-L04L, km 72+900 - 73+900 P,
 • wykonywaniem ścieku trójkątnego 18-20x50x50 km 60+491 - 60+575,56 P, Ł1 km 1+050 - 1+160, DP2203d,
 • wykonywaniem ścieku o zmiennej niwelecie km 60+575,56 - 60+615,56 P, km 60+276,05 - 60+316,05 P,
 • wykonywaniem ścieku skarpowego Ł1 km 1+050 - 1+160,
 • wykonywaniem spoinowania km 60+250 - 60+276,05 L, km 60+276,05 - 60+316,05 L, km 60+575,56 - 60+615,56 L, km 60+575,56 - 60+615,56 P, km 60+276,05 - 60+316,05 P km  60+316,05 - 60+575,56 P,
 • wykonywaniem umocnień wpustów km 60+250 - 60+316,05 L, km 62+009 - 62+069,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 59+220 - 59+320, km 69+520 - 70+610 P, ED4 - WD-40A, km 60+600 - 60+700 L, km 58+974 - 59+220, DS-4/22,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 59+220 - 59+320, km 75+620 - WD-46,
 • wykonywaniem pali fundamentowych DS-4/10 km 0+530, km 62+100 - 62+250,
 • wykonywaniem osuszania km 65+750 - 65+900 L, km 65+500 - 65+650 P, DS-4/22, km 65+550 - 65+700 P,
 • wykonywaniem rozbiórki nawierzchni km 67+800 - 69+000, km 70+600 - 72+000,
 • wykonywaniem humusowania z obsianiem km 64+470 - 64+570, km 67+000 - 67+210 L, km 61+650 - 61+540, km 0+030 - 0+140 (str. L) LP-L05P,
 • skropieniem 0+000-0+390 , 0+590-0+857 DD4/27, km 73+270-73+520, km 73+010-73+250, km 72+890-72+920, km  61+650 - 61+950, km 69+490-69+570, km 66+950 - 67+000 L km 67+255 - 67+335 P, km 69+910-69+990, km 72+890-73+310 j. P, km 69+490-69+569,23 j. P, km 69+593,24-69+984,65 j. P, km 70+067,64-70+515,15 j. P,
 • wykonywaniem podbudowa  0+000-0+390 , 0+590-0+857 DD4/27, km 73+270-73+510, km 73+010-73+250, km 72+890-72+920, km 69+490-69+570, km 69+910-69+990, km 69+593,24-69+700 j. P, km 70+067,64-70+400 j. P,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 73+270-73+520 km 73+270-73+510, km 72+890-72+920, km 73+010-73+250, km 69+490-69+569,23 j. P, km 69+593,24-69+984,65 j. P,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej km 72+890-73+310 j. P,
 • ustawieniem obrzeży DO-4/04 km 0+020 - 0+150, Ścieżka rowerowa km 0+150 - 0+300, DO-4/04 km 0+100 - 0+300, Ścieżka rowerowa km 0+020 - 0+100, km 0+300 - 0+400,
 • montażem słupów km 69+550 - 70+000, km 62+100 - 62+250, DS-4/10 km 0+530,
 • wykonywaniem betonowanie głowic słupów km 69+550 - 69+550, km 62+100 - 62+250,
 • wykonywaniem odhumusowania km 75+340 - 75+550, DK94, km 75+250 - 75+340, km 75+250 - 75+100, Zbiornik Z-4,
 • rozbiórką ogrodzenia i płyt ażurowych zbiornika km 74+681,
 • rozbiórką barier stalowych A4 km 0+834 - 1+377 oś,
 • wykonywaniem wzmocnienia nasypu km 75+620 - 75+690, DG4/05 0+170 - 0+360,
 • wykonywaniem wzmocnienia podłoża DG4/05 0+170 - 0+350, km 65+780 - 65+950 L,
 • wykonywaniem wymiany gruntu L07 km 0+400 - 0+500,
 • wykonywaniem stabilizacji km 59+025 - 59+050, L-01 km 0+000 - 0+220, km 1+590 - 1+620, droga serwisowa przy DK94, DG-4/02 w km 0+080 - 0+200,
 • wykonywaniem osuszania L-01 km 0+000 - 0+220, km 59+150 strona L,   km 65+550 - 65+700 P, 65+730 - 65+780 L,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej km 59+025 - 59+220 P, km 65+800 - 65+950 L,
 • pielęgnacją GWN i stabilizacji DG-4/02, km 65+800, L-01 km 0+000 - 0+220,
 • wykonywaniem poboczy ścieżka rowerowa km 0+020 - 0+150,
 • montażem barier stalowych - H2AW4VI5 A4 km 1+107 - 1+377 oś,
 • kopaniem rowu 64+500 P,
 • wykonywaniem skarpowania LP-L02P P,
 • ulepszaniem podłoża DS-4/22, DS-4/07,
 • rozbiórką zbiornika - płyty ażurowe km 74+681,
 • ulepszeniem nasypu km 75+740 - 75+800,
 • wykonywaniem warstwy zabezpieczającej DG4/05 km 0+170 - 0+310,
 • wykonywaniem umocnienia wpustu km 62+009 - 62+069,
 • zasypywaniem podłoża piaskiem i profilowanie km 65+550 - 65+700 P,
 • układaniem obrzeży DO-4/04 km 0+300 - 0+400, DK94 4/02 km 0+200 - 0+260,
 • zasypywaniem podłoża piaskiem i profilowanie km 65+450 - 65+700 P,
 • wykonywanie rozbiórki barier,
 • montażem barier stalowych - H2AW4VI5 A4 0+000 - 0+195 oś,
 • montażem tymczasowych barier energochłonnych km 73+650 - 73+900 L,
 • rozbieraniem kostki betonowej DO4/04 ok. 0+820, DO4/04 ok. 0+930,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: przejście dla zwierząt PE-13 L, km 59+700 - 59+300,

Sekcja 3: DS-4/22, DK94 +  WLZ rondo wsch., DG-4/01, DS-4/08,

Sekcja 4: km 75+620 - 75+690,

Sekcja 5: L01 km 0+000 - 0+220, TG km 1+400 - 1+480, L-07 km 0+240 - 0+380, km 1+580 - 1+620,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 59+900 - 60+100 P, km 60+130 - 60+180 P, km 60+120 - 60+150 L, km 60+620 - 60+660 L, km 60+560 - 60+700 P,  km60+000 - 60+200 L,

Sekcja 3: WLZ, rów P-2,

Sekcja 5: Ł7 km 0+100 - 0+250, DP2203D, Ł7 km 0+100 - 0+250,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - deskowanie, zbrojenie i montaż kabli sprężających ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, montaż rusztowań ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, zbrojenie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin,
 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie zasypki fundamentu podpory P3, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P4,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - betonowanie dylatacji podpory P1 i P2, pielęgnacja betonu dylatacji podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P1 i P4, zbrojenie ścianek żwirowych podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 1 km 62+681,74 - wykonywanie zasypki fundamentu podpory P1, P2, P3, montaż łożysk podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 1 km 63+293,86 - układanie bloczków ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, korekta skarp wykopu przy podporze P5, sprężanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, deskowanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - montaż drenażu pionowego korpusu podpory P1, wykonywanie zasypki korpusu podpory P1, przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej i prawej do układania izolacji z papy, zbrojenie dylatacji podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, montaż łożysk podpory P1 i P3, betonowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu zbrojonego podpory P3, montaż rusztowań ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - montaż technologicznej ścianki szczelnej podpory P2,
 • wał przeciwpowodziowy na sekcji 3 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - układanie asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki prawej, układanie drenażu na ustroju nośnym, osadzanie wpustów, układanie drenażu na ustroju nośnym, osadzanie wpustów, montaż barier energochłonnych, prace porządkowe,          
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - przygotowywanie wnęk dylatacyjnych podpory A i B do montażu dylatacji,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - frezowanie powierzchni pomostu pod kapami chodnikowymi ustroju nośnego nitki lewej,          
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - układanie drenażu na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego między podporą A i B, deskowanie ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie izolacji słupów podpory B nitki lewej, rozdeskowywanie słupów podpory B,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - deskowanie korpusu podpory C, wykonywanie izolacji fundamentu podpory A i B, deskowanie i zbrojenie korpusu podpory A i C,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4  - wykonywanie zasypek korpusu podpory A i B,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - wykonywanie zasypki podpory A i C, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym, prace porządkowe na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - przygotowanie do układania krawężników jezdni i izolacji z papy na ustroju nośnym nitki A4 i S3, wykonywanie zasypki podpory A i E, wprowadzenie nowej tymczasowej organizacji ruchu pod obiektem, prace wykończeniowe powierzchni słupów podpory C, demontaż barier ochronnych tymczasowej organizacji ruchu,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, montaż łożysk podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie warstwy primera na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, wykonywanie zasypki podpory A, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Legnica, wprowadzenie nowej tymczasowej organizacji ruchu pod obiektem, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki Legnica, wykonywanie zasypki podpory E,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - przygotowanie do układania izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, betonowanie ścianki żwirowej podpory D nitki Lubawka, zbrojenie ścianki żwirowej podpory D nitki Legnica, wykonywanie zasypki podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C (etap 2), układanie krawężników jezdni i montaż desek gzymsowych w obrębie przyczółków, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym,     
 • pracami przy przepustach stalowych:

             - PSE 4/17,

             - PSE 4/23,

20.03.2017 r. - 26.03.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D7a – zasypka km 62,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB5a,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB2a,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB22,
 • wykonywaniem przewiertów pod zasilanie A4,
 • budową okablowania zasilania km 66+300, km 63+300 - 63+750,
 • regulacja wysokości włazów i krat ulicznych km 69 - Węzeł Legnica Zachód,
 • budową przepustów kanalizacji teletechnicznej km 62,
 • układaniem przepustów zasilających, wciąganie kabla WD 42,
 • wykonywaniem profilowania km 59+025- 59+220 L, PAS ROZDZIAŁU km 59+800 - 59+650, km 59+800 - 59+500, DP-1227d, km 65+700 - 65+800, km 66+800, PE-13 km 59+150 L, km 59+150 L, km 60+560 - 60+700 P, DG-4/02, km 66+900 - 67+000 L, km 59+800 - 60+100 P, km 59+400 - 59+500, km 69+500 - 69+560 P, km 0+600 - 0+800, km 65+650 - 65+850 L, km 65+650 - 65+850 L,
 • wykonywaniem zagęszczania km 59+025 - 59+220 L, km 59+220 - 59+320, km 58+974 - 59+025 L, km 59+025 - 59+220 P, pas rozdziału w km 64+300 - 65+000, DG-4/02, S3 59+025 - 59+220 P, pas rozdziału 59+800 - 59+500, km 59+220 - 59+320, DP1227, km 59+025 - 59+220 L, PE-13 S3 59+150 L,
 • wykonywaniem stabilizacji km 59+025 - 59+220 L, km 59+025 - 59+220 P,
 • wykonywaniem humusowania km 61+950 - 62+150, km 66+350 - 66+650, km 65+000 - 65+200, km 64+570 - 64+740,
 • wykonywaniem makroniwelacji MOP zachodni,
 • wykonywaniem odhumusowania DS-4/11, km 74+800 - 75+100, DG4/05 km 0+000 - 0+350, SR4/01,
 • wykonywaniem osuszania LP-L04L w km 0+000 - 0+190, DG-4/02, km 64+510 - 64+730, km 1+400 - 1+490, ED-4, WD-42, DS-4/23, DP-1227d, km 65+700 - 800 P, DS-4/22, Rondo nr 1 - Węzeł LZ, km 66+830 - 66+930 L, km 1+590 - 1+620,
 • wykonywaniem skarpowania km 66+800, km 66+900 - 67+000 L, km 65+800, LP-L02P,
 • układaniem pobocza km 69+600 - 70+300, km 70+300 - 70+500,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 69+940 - 69+980 P, km 69+980 - 70+100 P, km 72+870 - 72+900 P, km 70+200 - 70+400 P, Węzeł LP Ł2 km 0+000 - 0+110, km 73+250 - 73+500 P, DD-4/27,
 • wykonywaniem pali fundamentowych km 69+560, km 69+955, km 70+598, km 73+023,
 • montażem łupów km 70+000,
 • rozbiórką pobocza km 74+800 - 75+100,
 • rozbiórką kostki betonowej DO4/04 ok. km 0+930, DO4/04 ok. km 0+820
 • rozbiórką drogi polnej km 0+860, km 0+880,
 • rozbiórką gabionów km 75+250 L,
 • rozbiórką ścieku trójkątnego km 74+500 - 75+600,
 • rozbiórką wiaty przystankowej km 60+700 L,
 • rozbiórką nawierzchni km 67+800 - 69+000, km 70+600 - 72+000,
 • rozbiórką ścieku skarpowego L-01,
 • rozbiórką barier stalowych km 74+550 - 75+500,
 • rozbiórką przepustu stalowego km 74+681,1, km 74+848, km 74+681,
 • wykonywaniem ścieku o zmiennej niwelecie km 60+575,56 - 60+615,56 L,
 • układaniem ścieku korytkowego DD-4/27,
 • układaniem ścieku skarpowego DP2203d,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 72+853 - 72+893, km 69+920 - 69+965, km 70+080 - 70+110, km 69+510 - WD-40, km 60+316,05  - 60+491 P, km 70+400 - 70+476 P, km 70+476 - 70+512 L,
 • sprzątaniem pasa rozdziału w km 64+300 - 65+000,
 • spoinowaniem ścieku km 73+040 - 73+232,
 • obsypaniem i zagęszczeniem gruntu wokół głowic słupów km 69+950,
 • obróbką wpustów km 73+027 - 73+300,
 • wykonaniem pali fundamentowych (Ekran ED-4P) km 70+450,
 • montażem słupów i betonowanie głowic (Ekran Eo08P, Eo09P) km 73+020,
 • dostarczeniem piasku na zasypkę zbiornika Z-7 km 2+264,
 • transportem piasku na stabilizację i profilowanie km 65+700 - 65+820 P,
 • transportem GWN DG-4/02 0+050 - 0+150,
 • montażem słupów (Ekran WD40P) km 69+542,
 • montażem słupów (Ekran WD40P), montażem słupów (Ekran ED4P), montażem słupów (Ekran Eo07P) km 69+625, km 69+955, km 70+100, km 70+548,
 • montażem słupów na obiekcie ED4 (Ekran ED-4P) km 70+000,
 • wstawieniem krawężnika betonowego WD42 str. N i S, WD40 str. S,
 • wymianą gruntu w rowie L07 km 0+300 - 0+450,
 • wykonywaniem obrzeża betonowego DK94,
 • wykonywaniem stabilizacji DW364, PE-13 S3 59+150 L,
 • dostarczeniem materiału na wymianę gruntu w rowie L07 km 0+300 - 0+450,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej km 65+750 - 65+850 P,
 • obróbki wpustów WD-40 + WD-40A,
 • wykonywaniem I warstwy podbudowy WMS km 73+270-73+510,
 • wykonywaniem II warstwy podbudowy WMS km 73+270-73+510,
 • wykonywaniem skropienia I warstwy podbudowy WMS (międzywarstwowe) km 73+270-73+510,
 • wykonywaniem skropienia podbudowy mineralnej z KŁ km 73+270-73+510,
 • wykonywaniem wzmocnienia gruntu cementem km 65+700 - 65+820 P,
 • wykonywaniem pali fundamentowych km 62+200,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: km 59+300 - 59+800, km 59+140 - 59+170 L,

Sekcja 2: km 64+400 P,

Sekcja 3: DS-4/07, km 72+900, DS-4/08, DS-4/22,

Sekcja 5: km 1+580 - 1+620, km 1+440 - 1+490,

 

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 60+560 - 60+700 P,

Sekcja 5: Ł1 km 1+400 - 1+600, DW364, km 78+840,

 

 • pracami przy przepustach betonowych:

             - PD-4/27-1,

             - PDr-4/27-1,

             - PP 4/G2-1,

             - PP 4/G2-2,

             - PD-4/27-1,

             - PDr-4/27-2,

             - PDr-4/27-1,

roboty mostowe związane z pracami przy:

obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, sprężanie ustroju nośnego segmentu środkowego,

obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P4,

obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych podpory P1 i P2 do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji ścianek żwirowych podpory P1 i P2, zbrojenie i deskowanie dylatacji podpory P1 i P2,

obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P1 i P4,

obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, korekta dróg technologicznych,

obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - zbrojenie płyt przejściowych podpory P2, przygotowanie do betonowania płyt przejściowych podpory P2,

obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego,

obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, montaż łożysk podpory P1 i P3, wykonywanie zasypki korpusu i ściany z gruntu zbrojonego podpory P3,

obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków, układanie krawężników jezdni i desek gzymsowych w obrębie przyczółków, montaż barier energochłonnych, prace porządkowe przy obiekcie, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków, układanie asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki prawej, układanie drenażu na ustroju nośnym, osadzanie wpustów,

obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe przy obiekcie, układanie asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki prawej, demontaż podestów roboczych na ustroju nośnym, układanie drenażu na ustroju nośnym, osadzanie wpustów,

obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe przy obiekcie, układanie asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki prawej, demontaż podestów roboczych na ustroju nośnym, układanie drenażu na ustroju nośnym, osadzanie wpustów,

obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie pali fundamentu podpory A i B, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę, mobilizacja palownicy,

obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków, układanie krawężników jezdni i desek gzymsowych w obrębie przyczółków, montaż barier energochłonnych, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków, układanie asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki prawej,          

wale przeciwpowodziowym - prace porządkowe,

obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - przygotowanie do wykonywania warstwy primera na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, prace porządkowe,

obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - prace porządkowe,     

obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - montaż desek gzymsowych, układanie krawężników i zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydle podpory B nitki prawej, wykonywanie warstwy primera i układanie izolacji z papy pod kapami na ustroju nośnym nitki lewej, układanie izolacji z papy w strefie dylatacja/ścianka żwirowa/płyta przejściowa podpory A i B nitki lewej, betonowanie kapy chodnikowej na skrzydle podpory B nitki prawej, pielęgnacja betonu kapy chodnikowej na skrzydle podpory B nitki prawej, układanie asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki prawej, układanie drenażu na ustroju nośnym, osadzanie wpustów,

obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie słupów podpory B nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, betonowanie słupów podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu słupów podpory B nitki lewej, deskowanie ustroju nośnego nitki lewej,

obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory A, rozdeskowywanie fundamentu podpory C, betonowanie fundamentu podpory C, betonowanie fundamentu podpory A, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory B, betonowanie fundamentu podpory B,

obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki prawej w obrębie dylatacji podpory A,

obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,

obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, wykonywanie zasypki podpory A i C,

obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - śrutowanie powierzchni ustroju nośnego pod kapami chodnikowymi, przygotowanie do układania izolacji z papy na ustroju nośnym nitki A4 i S3, przygotowanie do układania krawężników jezdni i izolacji z papy na ustroju nośnym nitki A4 i S3,

obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - rozdeskowywanie korpusu podpory A1, deskowanie ciosów podłożyskowych podpory A i C, prace porządkowe przy obiekcie, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego,

obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - przygotowanie do układania krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki Legnica, prace porządkowe przy obiekcie, betonowanie ścianek żwirowych podpory A i E nitki Lubawka, przygotowanie do układania izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Legnica, wykonywanie zasypki podpory E,

obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypki podpory A, śrutowanie powierzchni pomostu pod kapami ustroju nośnego nitki Lubawka i Legnica, wykonywanie zasypki podpory D, deskowanie ścianki żwirowej podpory D nitki Lubawka,

obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego, montaż balustrad na ustroju nośnym, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C,

pracami przy przepustach stalowych:

             - PSE 4/17,

             - PP 4/05-1,

13.03.2017 r. - 19.03.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D7a km 62+300, km 62 przy ED2B,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DBOS4 km 74+200,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB1C km 75+350,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB2a WLZ,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB22 km 74+600, km 75+350, WLZ,
 • regulacją wysokościową włazów nastudziennych WLZ,
 • budową linii kablowej oświetlenia km 66+500, km 66+300,
 • budową okablowania zasilania km 66+300,
 • drenażem - wykonanie poprzeczki km 59+124 P,
 • wykonywaniem profilowania km 62+700 - 62+300, km 62+000 - 62+100, km 60+000 - 60+200, km 62+560 - 62+420 P, km 60+550 - 60+580 P, km 60+560 - 60+700 P, km 59+070 - 59+220, km 69+500 - 69+560 P, DS-4/10, km 2+048, km 59+800 - 60+100, km 58+974 - 59+070 P, PAS ROZDZIAŁU km 62+300 - 62+700, PAS ROZDZIAŁU km 61+300 - 62+150, km 60+560 - 60+660, TG km 2+048, PAS ROZDZIAŁU km 60+200 - 60+750, km DS-4/10, km 65+500, L01, L07, km 59+170 - 59+200 P, pas rozdziału w km 64+300 - 65+000, TG km 2+264, km 59+025 - 59+220 P, km 59+025 - 59+140 L, km 59+170 - 59+220 L,
 • wykonywaniem zagęszczania PAS ROZDZIAŁU km 61+750 - 62+100, PAS ROZDZIAŁU km 62+700 - 62+300, km 67+100 - 67+350 L, km 58+974 - 59+070, km 59+140 - 59+320, km 69+560 P, km 66+000 - 66+700, PAS ROZDZIAŁU km 59+800 - 62+150, LP-L02P km 0+200 - 0+305, km 65+500, km 58+974 - 59+070, km 65+000 - 65+200, km 69+550, pas rozdziału w km 64+300 - 65+000, LP-L04L, km 69+550, pas rozdziału w km 64+300 - 65+000,
 • wykonywaniem skarpowania km 62+560 - 62+420 P, km 60+550 - 60+580 P, LP-L02P km 0+200 - 0+305, km 67+000 - 67+200 L, km 67+000 - 67+200 L,
 •   km 66+900 - 67+000 L,
 • załadunkiem i transportem humusu DS-4/10,
 • załadunkiem kruszywa i transportem MOP - ekran ziemny,
 • rozpychaniem humusu DS-4/12, MOP zachodni,,
 • rozkruszanie osuszania km 66+040 - 66+650 L, km 65+000 - 65+200, km 69+540 - 69 +560, LP-L02P km 0+200 - 0+305, podłoże pod ekran ziemny (ok. 65+500), Rondo 1 DK94 4/01, PAS ROZDZIAŁU km 61+550 - 61+750, DP 1227D w km 0+080 - 0+180, DS-4/22, km 69+600 L, Rondo 1 DK94 4/01, LP-L04L w km 0+000 - 0+190, DS-4/23, pas rozdziału w km 64+300 - 65+000, TG km 0+500 - 0+530,
 • transportem GWN km 69+540 - 69+560 P,
 • oczyszczaniem drogi przed malowaniem Rondo,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa 20 cm (warstwa 10 cm) przejazd awaryjny km 67+000, km 67+080 - 67+350 L, WD-40A str. południowa, km 69+520 - WD-40 P,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej związanej cementem 10 cm przejazd awaryjny, km 67+000, km 67+080 - 67+350 L, WD-40A str. południowa, km 70+500 (WD-40A str. północna), km 69+560 (WD-40 str. południowa), km 69+520 - WD-40 P,
 • wykonywaniem humusowania i obsiania km 63+200 - 63+340, km 62+440 - 62+570 (str. P), km 64+600 - 64+725 (str. L), km 62+300 - 62+635, km 66+060 - 66+190 (pas),
 • rozbiórką nawierzchni pod przepusty km 71+250, km 72+900,
 • ułożeniem ścieku trójkątnego km 69+610 - 69+670, km 73+194 - 73+244, km 73+027 - 73+100, km 60+250 - 60+276,05 L, km 69+613 - 69+370, km 73+282 - 73+342,
 • rozbiórką podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem śr. grubość 15 cm DO4/05 km 0+560 - 0+660, km 74+550 - 75+550,
 • rozbiórką gabionów km 75+250 L,
 • wykonywaniem odhumusowania L07 km 0+450 - 0+630, Ł1 km 0+150 - 0+200, MOP zachodni, DS-4/07, DS-4/08,
 • rozbiórką umocnienia rowu A4 L07 km 0+450 - 0+630,
 • rozbiórką korytek ściekowych - rów A4 L07 km 0+450 - 0+630,
 • wykonywaniem korytowania wykopu na odkład TG km 0+300 - 0+350,
 • montażem słupów (WD-40) km 69+560,
 • układaniem pobocza km 69+600 - 71+800 P,
 • rozbiórką podbudowy z kruszywa łamanego pod budowę przepustu km 72+740,
 • ułożeniem ścieku o zmiennej niwelecie km 69+701 - 69+741, km 60+276,05 - 60+316,05 L,
 • rozbiórką podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem śr. grubość 15 cm, km 75+150 - 75+400, km 74+950 - 75+150,
 • rozbiórką kostki betonowej DO-4/04 km 1+140,
 • wykonywaniem zasypki materaca km 1+460 - 1+500,
 • załadunkiem materiału na odkład PAS ROZDZIAŁU km 62+300 - 62+700, PAS ROZDZIAŁU km 61+300 - 62+150, km 60+560 - 60+660, PAS ROZDZIAŁU km 60+200 - 60+750,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 60+200 - 60+400 L, km 2+000 - 2+420 L, km 1+700 - 1+900 L,
 • rozbiórką kostki betonowej - droga na cmentarz DO4/04 ok. km 1+140,
 • wykonywaniem zasypki siatki wzmacniającej Ł4 km 0+000 - 0+180,
 • wykonywaniem korytowania wykopu TG km 0+500 - 0+600,
 • wykonywaniem ścieku skarpowego DP 2203D,
 • wykonywanie stabilizacji km 58+974 - 59+050, L-01, L-07,
 • wykonywaniem narzutu kamiennego na kanale irygacyjnym WD-38A,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej gr. 20 cm Ł3 km 0+000 - 0+160, Ł2 km 0+000 - 0+200,
 • wykonywanie rozbiórki drogi polnej TG km 0+860,
 • wykonywaniem umocnienia wpustów km 60+276,05 - 60+316,05 L,
 • wykonywaniem narzutu kamiennego na kanale irygacyjnymWD-38a,
 • likwidacją zastoisk wodnych DD-4/27,
 • wykonywaniem rozbiórki podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem śr. grubość 15 cm, km 74+500 - 75+550,
 • wykonywaniem rozbiórki kostki betonowej - droga na cmentarz DO4/04 ok. 1+140, DO4/04 ok. 0+820, DO4/04 ok. 0+930,
 • wykonywaniem rozbiórki gabionów km 75+250 L,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: km 58+974 - 59+070 P, km 59+070 - 59+140, km 59+800 - 59+950, km 59+140 - 59+200 P, km 59+170 - 59+200 L, km 60+000 - 60+200 P, km 60+560 - 60+700 P,

Sekcja 3: km 69+600 - 69+980 L, przy WD-42,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 60+000 - 60+200 P, km 62+560 - 62+420 P, km 60+550 - 60+580 P, km 60+560 - 60+680 P, PAS ROZDZIAŁU km 60+200 - 60+700,

Sekcja 3: km 62+800 - 62+900,

Sekcja 5: DP 2203D, TG km 0+500 - 0+700,

 • pracami przy przepustach betonowych:

             - PP 4/G2-1,

             - PP 4/G2-2,

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, przygotowywanie do sprężenia ustroju nośnego segmentu środkowego, sprężanie ustroju nośnego segmentu środkowego,
 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - betonowanie fundamentów ścian oporowych podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych podpory P1 i P2 do wykonania izolacji, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory P1 i P2, zbrojenie stref dylatacyjnych podpory P1 i P2, deskowanie i zbrojenie dylatacji podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1  - wykonywanie zasypki podpory P1 i P4, wykonywanie izolacji korpusu podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - montaż kotew elementów wyposażenia ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, pielęgnacja betonu ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, prace porządkowe przy obiekcie po betonowaniu, montaż rusztowań ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - wykonywanie zasypki korpusu i stożków podpory P2, przygotowywanie nisz dylatacyjnych do montażu dylatacji, przygotowywanie zasypki do betonowania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory P2, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory P1 i P2, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory P2, zbrojenie płyt przejściowych podpory P2, montaż platformy roboczej pod dźwig,   
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych podpory P1 i P2 do wykonania izolacji,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - prace porządkowe w rejonie obiektu, wykonywanie zasypki fundamentu podpory P1, P2 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - wykonywanie izolacji fundamentu podpory P1, P2 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, układanie bloczków ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3, deskowanie ciosów podłożyskowych podpory P1, pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych, wykonywanie warstwy primera na ustroju nośnym nitki prawej, układanie izolacji z papy na nośnym nitki prawej, przygotowywanie bloku pod kapę chodnikową przy skrzydle podpory A, betonowanie bloku pod kapę chodnikową przy skrzydle podpory A, przygotowywanie bloku pod kapę chodnikową przy skrzydle podpory E, pielęgnacja betonu kapy chodnikowej na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków, układanie krawężników jezdni i desek gzymsowych w obrębie przyczółków, montaż barier energochłonnych,           
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych, śrutowanie powierzchni ustroju nośnego nitki prawej, przygotowywanie bloku pod kapy chodnikowe przy skrzydle podpory A i D, wykonywanie warstwy primera na ustroju nośnym, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki prawej, betonowanie bloku pod kapy chodnikowe przy skrzydle podpory A i D, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków, układanie krawężników jezdni i desek gzymsowych w obrębie przyczółków, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - montaż desek gzymsowych, śrutowanie powierzchni ustroju nośnego nitki prawej, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółka A i B, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B, montaż barier energochłonnych, wykonywanie warstwy z żywicy na ustroju nośnym nitki prawej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki prawej, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - układanie izolacji z papy na nośnym nitki prawej, montaż barier energochłonnych, montaż barier energochłonnych, montaż ekranów akustycznych, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie platformy roboczej pod palownicę,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - wykonywanie izolacji korpusu podpory A i B, demontaż wieży bezpieczeństwa pod liniami wysokiego napięcia, prace porządkowe, montaż podestów roboczych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, montaż skrajni bezpieczeństwa na ustroju,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - prace porządkowe, wykonywanie warstwy primera pod kapą na ustroju nośnym nitki prawej, wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów i korpusów podpór, układanie izolacji z papy pod kapą na ustroju nośnym nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - układanie krawężników i zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydle podpory A nitki prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapę na skrzydle podpory B nitki prawej, pielęgnacja betonu kapy chodnikowej na skrzydle podpory A nitki prawej, montaż desek gzymsowych, układanie krawężników i zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydle podpory B nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - betonowanie fundamentu podpory B nitki prawej, pielęgnacja betonu fundamentu podpory B nitki prawej, zbrojenie słupów podpory B nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - zbrojenie fundamentu podpory A, deskowanie fundamentu podpory C,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki prawej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie zasypki ściany z gruntu zbrojonego podpory A, wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym, deskowanie ścianek żwirowych, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - rozdeskowywanie ścianek żwirowych podpory A i E, montaż podestów roboczych na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A1, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki fundamentu podpory A,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - betonowanie ścianek żwirowych podpory A i E nitki Legnica, deskowanie ścianek żwirowych podpory A i E nitki Lubawka, śrutowanie powierzchni ustroju nośnego nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypki podpory A i D,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową na skrzydłach podpory A i C,
 • pracami przy przepustach stalowych:

             - PSE 4/17,

             - PSE 4/18,

             - PSE 4/19,

             - PP 4/05-1,

 

06.03.2017 r. - 12.03.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D8L km 66+000,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB7 km 73+058,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DBOS4 km 74+200,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DC18 km 0+200,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB11 km 66+250,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia OSB6 km 74+200,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB2a WLZ,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB3 km 73+050,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB22 km 74+600,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB8 km 73+000,
 • montażem przepustów sieci elektrycznej Łącznica 6 węzeł Legnica II,
 • wykonywaniem profilowania km 62+000 - 61+550, km 58+974 - 59+070 P, km 59+070 - 59+190 L, km  60+240 - 60+470 P, km 67+100 – 67+350 L, km 69+250 – 69+560 P, LP-L02P, km 59+200 - 59+320 P, DS-4/22, km 61+400 - 61+550, km 59+200 - 59+320 L, km 60+200 - 60+320 L, km 59+165 - 59+190 P, km 67+100 - 67+350 L, km 61+300 - 61+500, km 62+000 - 62+100, km 59+180 - 59+260 L, km 59+140 - 59+165  P, km 66+000 - 66+700, LP-L02P km 0+200 - 0+305,
 • wykonywaniem zagęszczania km 58+974 - 59+070 P, km 59+070 - 59+200 L, km  60+240 - 60+470 P, km 58+974 - 59+070 P, PAS ROZDZIAŁU 62+000 - 61+800, km 59+200 - 59+320 L, km 59+070 - 59+320 P, LP-L02P km 0+200 - 0+305,
 • wykonywaniem osuszania km 58+974 - 59+140 P, km 59+070 - 59+140 L, km 67+100 - 67+350L, LP-L02P, km 0+200 - 0+305, przejazd awaryjny w km 67+000, km 69+520 - 69+560 P, km 59+180 - 59+200, km 66+000 - 66+700, km 69+600 - 69+980,
 • wykonywaniem stabilizacji km  60+240 - 60+470 P, km 59+200 - 59+320,
 • wykonywanie humusowania wraz z obsiewem km 60+240 - 60+420 L, km 59+970 - 60+170 P, km 60+115 - 60+185 L,
 • rozkruszanie gruzu asfaltowego wraz z siatką stalową (kruszenie próbne) [2h] km 67+800 – 67+810,
 • załadunkiem i wywozem humusu DS-4/10,
 • betonowaniem głowic pali 118-124 km 69+525 - 69+550,
 • wykonywaniem skarpowania km 70+500 - 70+550 P, km 60+160 - 60+200 P, km 60+140 - 60+200 L, km 62+560 - 62+420 P,
 • wykonywaniem frezowania nawierzchni DK3, gr. 10 cm (górna warstwa) - do siatki km 70+600 - 71+250, km 71+350 - 72+050,
 • wykonywaniem rozbiórki kruszywa na DK3 o śr. grubości 20 cm DO4/05 km 0+560 - 0+660, km 74+550 - 75+500 L, km 75+000 - 75+700,
 • rozpychaniem humusu km 65+400, DS-4/12,
 • kopaniem rowu LP-L05P, km 66+300 L, km 64+200 L,
 • wykonywaniem frezowania nawierzchni DK3, gr. 15 cm (górna warstwa) objazd tymczasowy DK94
 • naprawą drogi i uzupełnianiem humusu DS-4/21,
 • wykonywaniem odhumusowania km 70+050 - 70+200, skarpa A4 (wzdłuż Ł1), km 70+300 - 70+500, L01 km 0+050 - 0+380, L07 km 0+160 - 0+450,
 • wykonywaniem warstwy technologcznej związana cementem 10 cm km 73+250 - 73+480 P, km 60+260 - 60+480 P,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa (warstwa gr. 10 cm) km 72+900 - 73+500 P,
 • wykonywaniem rozbiórki gabionów km 75+250 L,
 • wypompowaniem zgromadzonej wody na połączeniu z DK3 i przepompowanie jej do zbiornika dla działkowców DO4/05 0+550 L,
 • wykonywaniem rozbiórki umocnienia rowu rów przy A4 L01 km 0+300 - 0+380, L07 km 0+160 - 0+450,
 • wykonywaniem rozbiórki korytek ściekowych rów przy A4 L01 km 0+150 - 0+380, L07 km 0+160 - 0+450,
 • demontażem barier energochłonnych km 71+300,
 • przygotowaniem do rozbiórki podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem śr. grubość 15 cm DO4/05 km 0+560 - 0+660, km 74+550 - 75+500,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: km 59+115 L, km 59+200 - 59+320 P, km 59+115 L, km 59+200 - 59+320 L, km 60+200 - 60+320 L, km 59+140 - 59+190,

Sekcja 2: -

Sekcja 3: km 69+600 WD-40, km 70+450 WD-40A, km 70+500 WD-40A, DS-4/22,

Sekcja 4 : -

Sekcja 5: pomiędzy WS-1 – MS-2,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 59+140 - 59+190 P, km 59+140 - 59+260 L, km 62+470 - 62+420 P, Węzeł Legnica Północ: LP-L05P, LP-L01P,     

Sekcja 2: -

Sekcja 3: km 70+500 - 70+550,

Sekcja 4 : -

Sekcja 5: -

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - układanie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 1 km 62+681,74 - przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory P1, P2 i P3 do wykonania izolacji,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, demontaż deskowania stref zakotwień kabli sprężających segmentu zewnętrznego Legnica, zbrojenie i montaż kabli sprężających ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, zbrojenie, deskowanie, montaż kabli sprężających oraz montaż kotew i pętlic elementów wyposażenia ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, prace porządkowe przy obiekcie, przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, przygotowywanie stanowisk dla betonowozów,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych podpory P2 do wykonania izolacji,  prace porządkowe przy obiekcie, przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych podpory P1 do wykonania izolacji, wykonywanie zasypki korpusu i stożków podpory P2, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig, prace przygotowawcze do montażu dylatacji, przygotowywanie nisz dylatacyjnych do montażu dylatacji,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - przygotowywanie powierzchni płyt przejściowych i ścianek żwirowych podpory P1 i P3 do wykonania izolacji,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - montaż technologicznego odwodnienia wykopu,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych podpory P1 i P2 do wykonania izolacji, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - przygotowywanie powierzchni fundamentu i korpusu podpory P3 do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji fundamentu i korpusu podpory P3, prace porządkowe przy obiekcie, deskowanie ciosów podłożyskowych podpory P1 i P3, deskowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3, deskowanie ciosów podłożyskowych podpory P1 i P3, wykonywanie zasypki korpusu podpory P3, betonowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych, wykonywanie zasypek stożka podpory EP i AP, zbrojenie płyty przejściowej podpory EP, przygotowywanie platformy roboczej pod dźwig, wykonywanie izolacji płyty przejściowej AP, przygotowywanie płyty ustroju nośnego do układania izolacji z papy, śrutowanie powierzchni ustroju nośnego nitki prawej, betonowanie płyty przejściowej EP, układanie izolacji z papy w strefie dylatacja/ścianka żwirowa/płyta przejściowa podpory AP, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, betonowanie wewnętrznej kapy chodnikowej na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych,           
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, zbrojenie płyty przejściowej podpory DP, przygotowywanie strefy dylatacyjnej przy podporze A do układania izolacji, betonowanie płyty przejściowej podpory DP, układanie izolacji z papy w strefie dylatacyjnej przy podporze AP, przygotowywanie powierzchni płyty ustroju nośnego do śrutowania, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych, prace przygotowawcze do usuwania papy z płyty ustroju nośnego nitki prawej, betonowanie bloków pod kapy chodnikowe przy skrzydłach (etap 2), zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych, usuwanie papy z płyty ustroju nośnego nitki prawej, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółka A,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - montaż desek gzymsowych, montaż kotew ekranów akustycznych w kapach chodnikowych na ustroju nośnym, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym, wykonywanie izolacji płyt przejściowych, przygotowywanie płyty ustroju nośnego do układania izolacji z papy, śrutowanie powierzchni ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie warstwy primera na ustroju nośnym nitki prawej, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B, montaż desek gzymsowych na skrzydłach,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - prace porządkowe po rozbiórce starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - rozdeskowywanie skrzydła podpory A nitki lewej, transport płyt drogowych, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - śrutowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, frezowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej, montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym nitki prawej, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych i w strefach dylatacyjnych nitki prawej, deskowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową na skrzydle podpory A nitki prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową na skrzydle podpory A nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie fundamentu podpory B nitki lewej, betonowanie fundamentu podpory B nitki lewej, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory B nitki prawej, wykonywanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - mobilizacja zaplecza budowy, zbrojenie fundamentu podpory B i C,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - śrutowanie powierzchni ustroju nośnego nitki prawej w obrębie jezdni,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie zasypki ściany z gruntu zbrojonego podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - montaż podestów roboczych i urządzeń bhp na ustroju nośnym, deskowanie ścianek żwirowych, montaż kolektora odwodnienia,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - deskowanie ścianki żwirowej podpory E nitki A4, rozdeskowywanie ścianek żwirowych podpory A i podpory E nitki S3, betonowanie ścianki żwirowej podpory E nitki A4, rozdeskowywanie ścianek żwirowych podpory A i E,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - deskowanie i zbrojenie korpusu podpory A2, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A1,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - deskowanie ścianek żwirowych podpory A i E,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica, wykonywanie zasypki podpory A, D,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - montaż kolektorów odwodnienia,
 • przepustach stalowych:

             - PSE 4/23

             - PSE 4/12

             - PSE 4/18

             - PSE 4/19

 

27.02.2017 r. - 05.03.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D20 km 70+200, km 70+900,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D21 km 70+250, km 70+900,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D19 km 69+550,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB8 km 73+058,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB10 km 73+400,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DB7 km 73+058,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DC18 km 0+200,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DBOS4 km 74+200,
 • budową oświetlenia WL II,
 • montażem krat żeliwnych wpustu na zlewni D4, D6 km 62+300, km 60+200,
 • montażem przepustów sieci elektrycznej km 1+200,
 • wykonywaniem ścieku o zmiennej niwelecie - kostka betonowa km 62+009,85 - 62+069,85,
 • wykonywaniem ścieku o zmiennej niwelecie - obrzeże betonowe km 62+009,85 - 62+020, km 60+575,56 - 60+615,56 L,  km 60+276 - 60+316 str. L,
 • wykonywanie ścieku o zmiennej niwelecie - krawężnik betonowy km 62+009,85 - 62+020, km 60+575,56 - 60+615,56 L, km 60+276 - 60+316 str. L,
 • wykonywaniem przepustu PSE 4-12  obsypka km 68+580,
 • montażem słupów nr 24-41 km 66+130 - 66+210,
 • humusowaniem i obsianiem skarp i rowów, gr. 15 cm km 64+700 - 64+800 str. P, km 64+430 - 64+500 str. P, km 64+540 - 65+000 str. P, km 60+240 - 60+540 P,
 • wykonaniem odwodnienia ternu km 63+750 - 69+560,
 • wykonywaniem profilowania nasypu DS-4/21,
 • odhumusowaniem skarpy jezdni istniejącej km 70+500 - 71+100 L,
 • osuszaniem rowu km 70+500 P,
 • frezowaniem nawierzchni DK3 druga warstwa o śr. grubości 20 cm km 74+550 - 75+500 str. L,
 • wykonywanie wykop rowu km 66+400 – 66+800, km 59+240 - 59+320 P, km 59+240 - 59+320L
 • montażem słupów nr 55-66 km 66+276 - 66+335
 • betonowanie głowic słupów nr 15-26, 29, 31-41 km 66+090 - 66+210,
 • naprawą drogi i uzupełnianiem humusu DS-4/21,
 • frezowaniem nawierzchni DK3, gr. 10 cm (górna warstwa do siatki) km 72+400 - 72+850, km 73+920 - 74+120, km 74+200 - 74+550,
 • demontażem barier energochłonnych km 70+650 - 71+200 L,
 • profilowaniem rowu km 60+240 - 60+650, km 59+240 - 59+320 P, km 59+240 - 59+320 L,
 • likwidacją zastoisk wodnych km 63+750 - 69+560, 70+500 Węzeł LZ, km 71+100, km 70+500,
 • montażem słupów nr 67-76 km 66+340 - 66+385,
 • wykonaniem przepustu PSE 4-12  obsypka km 68+580,
 • montażem słupów nr 77-82 km 66+390 - 66+415,
 • betonowaniem głowic 61-72, 64,1, 73,1 km 66+310  66+370,
 • plantowaniem humusu DS-4/13,
 • wykonaniem odhumusowaniem DS-4/22,
 • frezowaniem nawierzchni DK3, gr. 15 cm (do siatki) km 72+400 - 72+500,
 • demontażem barier energochłonnych km 72+250 - 72+350,
 • humusowaniem rowu km 75+420 - 75+600 str. P, km 75+140 - 75+260 str. P,
 • profilowanie terenu km 66+000 - 66+700 L,
 • odhumusowaniem skarpy jezdni istniejącej km 70+500 - 70+900 L,
 • oczyszczanie rowu km 71+100, km 70+500,
 • wykonywaniem płotków dla płazów - naprawa uszkodzeń km 75+800 - 75+000 str. P, km 75+600 - 75+800 str. P,
 • umocnieniem wpustów km 60+316 - 60+575 str. L,
 • betonowaniem głowic 6-14, 27,28, 30, 33,1,  55-60 km 66+027 - 66+300,
 • montażem słupów 118-124 km 69+525 - 69+550,
 • układaniem pobocza km 63+200 - 63+250,
 • wykonywaniem skarpowania nasypu km 70+500 - 70+550 P,
 • osuszaniem warstwy nasypu km 73+030 - 73+300, km 73+380 - 73+500,

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu środkowego, montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego segmentu środkowego, betonowanie bocznych ścianek maskujących oczepów podpory P1 i P3 (strona Lubin), betonowanie ustroju nośnego segmentu środkowego, pielęgnacja betonu ustroju nośnego segmentu środkowego, deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 1 km 62+681,74 - przygotowywanie powierzchni fundamentów podpory P1, P2 i P3 pod izolację, betonowanie ciosów podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1  - skuwanie głowic pali wbijanych posadowienia podpory P1, P2, P3 i P4,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - zbrojenie i montaż kabli sprężających ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, montaż rusztowań ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - betonowanie ścianek żwirowych podpory P1 faza 2, pielęgnacja betonu ścianek żwirowych podpory P1 faza 2, oczyszczanie dróg technologicznych w obrębie placu budowy, wykonywanie izolacji ścianek żwirowych podpory P2, prace przygotowawcze do montażu dylatacji, rozdeskowywanie ścianek żwirowych podpory P2, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - układanie z bloczków betonowych ścian bocznych podpory P1 i P3, przygotowywanie powierzchni płyty przejściowej podpory P1 i P3 do wykonania izolacji,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - prace przygotowawcze do wykonywania platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - przygotowywanie powierzchni fundamentu i korpusu podpory P3 do wykonania izolacji,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, demontaż namiotów technologicznych, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym przy dylatacji (prace przygotowawcze), montaż desek gzymsowych, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, wykonywanie zasypek stożka podpory EP, zbrojenie płyty przejściowej podpory EP,         
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, demontaż namiotów technologicznych, profilowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą płyty przejściowej, betonowanie warstwy wyrównawczej płyty przejściowej podpory DP,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, uciąglenie izolacji z papy w strefie kap chodnikowych, układanie izolacji z papy w strefie dylatacja/ścianka żwirowa/płyta przejściowa, uciąglenie krawężników przy dylatacjach, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, betonowanie bloków pod kapy chodnikowe przy skrzydłach, montaż desek gzymsowych,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, uciąglenie izolacji z papy w strefie kap chodnikowych, układanie izolacji z papy w strefie dylatacja/ścianka żwirowa/płyta przejściowa, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, deskowanie bloków pod kapy chodnikowe przy skrzydłach, betonowanie bloków pod kapy chodnikowe przy skrzydłach (etap 1), montaż desek gzymsowych, betonowanie bloków pod kapy chodnikowe przy skrzydłach (etap 2), montaż kotew ekranów akustycznych w kapach chodnikowych na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - rozpoczęcie prac rozbiórkowych starego obiektu w ciągu DK3, prace rozbiórkowe starego obiektu w ciągu DK3,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - deskowanie i zbrojenie skrzydła podpory A nitki lewej, betonowanie skrzydła podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - wykonywanie kolumn DSM za podporą A, rozdeskowywanie skrzydła podpory A nitki prawej, demobilizacja palownicy DSM, prace porządkowe, ścinanie kolumn DSM posadowienia za podporą A, prace porządkowe w obrębie kap chodnikowych na ustroju nośnym, transport płyt drogowych,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - wykonywanie warstwy primera i układanie izolacji z papy pod kapami ustroju nitki prawej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nitki prawej, wykonywanie warstwy żywicy w obrębie dylatacji,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - betonowanie warstwy wyrównawczej podpory B, zbrojenie fundamentu podpory B nitki lewej, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - wykonywanie wykopów pod fundamenty podpory B i C, wykonywanie wykopu pod fundamenty podpory A, betonowanie warstwy wyrównawczej podpory B i C, betonowanie warstwy wyrównawczej podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - przygotowywanie powierzchni w strefach dylatacyjnych do wykonania izolacji z papy, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - montaż podestów roboczych i urządzeń bhp na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - deskowanie i przygotowywanie do betonowania ścianek żwirowych, betonowanie ścianki żwirowej podpory A nitki A4 i podpory E nitki S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - deskowanie i zbrojenie korpusu podpory C1, betonowanie słupów podpory B, betonowanie korpusu podpory C1, deskowanie i zbrojenie korpusu podpory A2, wykonywanie zasypki fundamentu podpory B, zbrojenie korpusu podpory A2,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - prace porządkowe na obiekcie, przygotowywanie do iniekcji kanałów kablowych sprężenia ustroju, iniekcja kanałów kablowych sprężenia ustroju,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - spoinowanie desek gzymsowych, wykonywanie zasypek gruntu zbrojonego podpory C,

 

20.02.2017 r. - 26.02.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • robotami przygotowawczymi pod ekrany km 62+252-62+304,
 • montażem słupów pod ekrany akustyczne nr słupów 22-54 km 66+121-66+276,
 • wykonaniem wykopu rowu km 63+250-63+300, km 63+200-63+250 P,
 • wykonaniem przepustu PSE 4-23 roboty przygotowawcze km 74+205,
 • frezowaniem nawierzchni DK3 km 74+550-75+500 str. L, km 72+000-72+400,
 • wykonaniem odwodnienia MOP km 65+400-66+000,
 • montażem słupów pod ekrany akustyczne nr słupów 6-21 km 66+050-66+121,
 • wykonaniem przepustu PSE 4-12 roboty przygotowawcze km 68+580,
 • humusowaniem i obsianiem skarp i rowów km 66+030-67+015 str. P, Ł LP-L01P przy WD38A,
 • wykonaniem przepustu PSE 4-23 fundament km 74+205,
 • budową kanalizacji deszczowej D7a km 62+300,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D8L km 60+005,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D21 km 71+200,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DC18 km 2+000,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D19 km 69+400,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DBOS4 km 71+200,
 • odwodnieniem MOP km 65+400-66+000,
 • wykonaniem przepustu PSE 4-12 - fundament km 68+580,
 • wykonaniem odwiertu + betonowanie pali nr 55-65 km 66+280-66+330,
 • humusowaniem i obsianiem skarp i rowów, gr. 15 cm km 66+050-66+385 str. P, km 64+300-64+365 str. P,
 • profilowaniem przeciwskarpy i rowu km 63+200-63+300 L,
 • odhumusowaniem skarpy jezdni istniejącej km 70+500-70+900,
 • osuszaniem rowu km 70+500 P,
 • betonowaniem głowic pali nr 283-287, 281-282, 2-5, km 70+102-70+121, km 70+092-70+097, km 70+453-70+466,
 • demontażem barier energochłonnych km 72+000-72+100,
 • rozkuwaniem nawierzchni bitumicznej wzmocnionej siatką stalową (DK3) km 72+000-72+050 (poletka próbne),
 • rozbiórką przepstu km 72+000,
 • frezowaniem nawierzchni DK3 druga warstwa o śr, grubości 20 cm km 74+550-75+500 str. L,
 • wykonaniem przepustu PSE 4-12 - montaż rur km 68+580,
 • wykonaniem odwiertu+betonowanie pali nr 66-82 km 66+335-66+415,
 • humusowaniem i obsianiem skarp i rowów, gr. 15 cm km 64+800-65+100 str. P,
 • osuszaniem rowu km 70+500 P,
 • naprawą drogi serwisowej DS-4/21.

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu środkowego, montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin, wykonanie dojazdu tymczasowego i stanowiska dla pomp;
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - rozdeskowywanie ścianek żwirowych;
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - betonowanie warstwy wyrównawczej podpory P1, P2, P3, P4;
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, zbrojenie, deskowanie i przygotowywanie do betonowania stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego segmentu środkowego, oczyszczenia dróg technologicznych przy obiekcie, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego segmentu środkowego, betonowanie bocznych ścianek oczepów podpory P1 i P5 (strona Legnica), przygotowywanie platformy roboczej do montażu rusztowań, usunięcie platformy roboczej rusztowań ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, montaż rusztowań ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin;
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - deskowanie i przygotowywanie do betonowania ścianek żwirowych P1 faza 1, betonowanie ścianek żwirowych podpory P1 faza 1, deskowanie i przygotowanie do betonowania ścianek żwirowychpodpory P1 faza 2, zabezpieczenie placu budowy, przygotowania do betonowania ścianek żwirowych;
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - wygrzewanie wnętrza namiotów technologicznych, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym, przygotowywanie dylatacji do betonowania, zbrojenie stref dylatacyjnych, reprofilacja placu zaplecza budowy, montaż kotew talerzowych (części górne), układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym;
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - wygrzewanie wnętrza namiotów technologicznych, przygotowywanie powierzchni betonu pod kapami do ułożenia izolacji, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji, układanie primera pod izolację z papy na ustroju nośnym, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, demontaż namiotów technologicznych;
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym;
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym;
 • wale przeciwpowodziowym - prace porządkowe, rozdeskowywanie oczepu ścianek szczelnych;
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - deskowanie skrzydła podpory A nitki prawej, pielęgnacja betonu skrzydła podpory A nitki prawej, przygotowanie do deskowania skrzydła podpory A nitki lewej, prace porządkowe pod obiektem;
 • obieckie mostowym WK-1 na sekcji 5 km 78+635,35 - rozdeskowywanie skrzydła podpory A nitki prawej, prace porządkowe na obiekcie, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę za podporą D, mobilizacja palownicy, wykonywanie kolumn DSM za podporą D, wykonywanie wykopu oraz platofrmy roboczej pod palownicę za podporą A;
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 5 km 74+151,33 - mobilizacja wiertnicy DSM, ścinanie kolumn DSM podadowienia podpory B;
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - prace pielęgnacyjne i wykończeniowe betonu podpór, zbrojenie ścianek żwirowych, deskowanie ścianek żwirowych, iniekcja kanałów kablowych sprężęnia ustroju;
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - deskowanie korpusu podpory C1, rozdeskowywanie korpusu podpory C2, deskowanie słupów podpory B;
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustrojów nośnych, deskowanie ścianek żwirowych, prace porządkowe na obiekcie;
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie ustroju nitki Legnica, Pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki Legnica, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica;
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju.

 

13.02.2017 r. - 19.02.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • rozkuwaniem nawierzchni bitumicznej wzmocnionej siatką stalową (DK3) km 67+780-67+875, km 73+970-74+100, 
 • montażem słupów nr 5-8, 10-13 strona prawa km 70+450-70+490,
 • monrażem słupów nr 1-7 strona prawa km 72+860-72+920,
 • przełożeniem ruchu z istniejącej DK3 na drogę DO4/04 (km 0+340-1+254) oraz DO4/05 (km 0+000-0+64),
 • frezowaniem nawierzchni km 73+970-74+100, km 74+120-74+180, km 67+600-69+500, km 74+550-75+550L, DO4/05 km 0+550-0+620,
 • załadunkiem i wywozem gruzu asfaltowego km 73+970-74+100,
 • montażem słupów nr 282-289 strona prawa km 70+097-70+127,
 • montażem słupów 1-9 strona prawa km 70+440-70+480,
 • rozkuwaniem nawierzchni bitumicznej DK3 km 73+990-74+120,
 • załadunkiem i wywozem kruszywa km73+970-74+200,
 • betonowaniem głowic pali nr 5-9 strona prawa km 70+450-70+470,
 • betonowaniem głowic pali nr 5-13 strona prawa km 70+560-70+560
 • betonowanie głowic pali nr 1-7 strona prawa km 72+860-72+892
 • wykonaniem rowu o specjalnej konstrukcji km 75+100-75+600 P,
 • wymianą słupów oświetleniowych km 67+200,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia OSB5 km 74+200,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DC18 km 2+000,
 • budową kanalzacji deszczowej zlewnia DB13 km 74+200,
 • budową kanalizacji zlewnia OS6 km 60+150,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DBOS4 km 74+200,
 • budową kanalizacji zlewnia OS6 i OS9 km 60+150,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D12, D11, D8P km 66+400,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia DBOS4 km 74+200.

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu środkowego, montaż kanałów kablowych i kabli sprężających, montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin;
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - deskowanie ścianki żwirowej podpory A i B strona prawa, betonowanie ścianki żwirowej podpory A i B strona prawa, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory A i B strona prawa;
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 1 km 62+681,74 - pielęgnacja betonu korpusu podpory P1, rozdeskowywanie korpusu podpory P3, rozdeskowywanie korpusu podpory P1;
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - przygotowywanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej podpory P1, P2, P3, P4;
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica, zbrojenie i deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego segmentu środkowego;
 • obiekcie mostowym WD-38A n asekcji 2 km 67+436,28 - demontaż deskowania korpusu podpory P3, prace porządkowe przy obiekcie;
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - prace porządkowe przy obiekcie, deskowanie ścianek żwirowych podpory P1;
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - wygrzewanie wnętrza namiotów technologicznych, śrutowanie i przygotowywanie powierzchni betonu pod kapami do ułożenia izolacji, przygotowywanie powierzchni betonu pod kapami do ułożenia izolacji, betonowanie płyty przejściowej AP, pielęgnacja betonu płyty przejściowej AP;
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - wygrzewanie wnętrza namiotów technnologicznych, przygotowywanie powierzchni betonu pod kapami do ułożenia izolacji;
 • wale przeciwpowodziowym - betonowanie oczepu ścianek szczelnych - etap 2, zbrojenie, deskowanie i przygotowywanie do betonowania oczepu ścianek szczelnych, betonowanie oczepu ścianek szczelnych - etap 3;
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - prace porządkowe przy obiekcie, zbrojenie i przygotowanie do zamknięcia deskowania skrzydła podpora A nitki prawej;
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 5 km 78+635,35 - montaż plandek zabezpieczających do betonowania skrzydła podpory A nitki prawej, przygotowywanie skrzydła podpory A nitki prawej, do betonowania, wykonywanie przy podporze D platformy roboczej pod palownicę, betonowanie skrzydła podpory A nitki prawej, pielęgnacja betonu skrzydła podpory A nitki prawej, prace porządkowe na obiekcie;
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 5 km 74+151,33 - wykonywanie wykopu pod fundament podpory B, wykonywanie platformy roboczej pod palownicę (podpora B);
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - prace porządkowe przy obiekcie;
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - deskowanie korpusu podpory A2, przygotowywanie korpusu podpory C2 do betonowania, betonowanie korpusu podpory C2;
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - prace porządkowe przy obiekcie;
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - przygotowywanie ustroju nośnego nitki Legnica do betonowania.

06.02.2017 r. - 12.02.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • humusowaniem dna i skarp zbiornika ZR 10/4 km 66+350,
 • wykonaniem odwiertu pod pale nr P41-48 strona lewa km 66+210 - 66+245,
 • frezowaniem nawierzchni DK3 km 67+700-69+500,
 • wykonaniem odwiertu pod pale nr P5-10 strona prawa km 72+920-72+896,
 • wykonaniem narzutu kamiennego na skarpach zbiornika ZR 10/4 km 66+350,
 • wykonaniem odwiertu pod pale nr P32-54 strona lewa km 66+210-66+245,
 • wykonaniem odwiertu pod pale nr P1-3, P10-11 km 70+548-70+598,
 • wykonaniem odwiertu pod pale nr P20-31 strona lewa km 66+210-66+245,
 • wykonaniem odwiertu pod pale nr P118-124 strona prawa km 69+540-69+570,
 • wykonaniem odwiertu pod pale nr P20-31 strona lewa km 66+060-66+210,
 • rozkuwaniem nawierzchni bitumicznej wraz z metalową siatką na istniejącej DK3 km 67+920-67+925,
 • wykonaniem odwiertu pod pale nr P2, 6, 7, 22, 23, 33, 1 strona lewa km 66+020-66+210,
 • rozkuwaniem nawierzchni bitumicznej wraz z metalową siatką na istniejącej DK3 km 67+925-67+926,
 • odowdnieniem gruntu pod montaż separatora i osadnika przy obiekcie WD-3, WLII,
 • wymianą słupów WLP,
 • montażem separatora, wykonaniem odwodnienia WL II,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia D11 km 66+250,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewnia OSB6 km 74+200,
 • budową kanalizacji deszczowej zlewsnia DC18 2+000,
 • wymianą słupów oświetleniowych km 67+200.

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu środkowego, montaż kanałów kablowych i kabli sprężających, montaż rusztowań i deskowanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Lubin;
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - deskowanie ścianki żwirowej podpory A strona lewa, betonowanie ścianki żwirowej podpory A strona lewa, deskowanie ścianki żwirowej podpory B strona prawa;
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 1 km 62+681,74 - pielęgnacja betonu słupów podpory P2, deskowanie korpusu podpory P1 i P3, betonowanie korpusu podpory P3, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1, betonowanie korpusu podpory P1;
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - deskowanie ustroju nośnego segmentu zew. Legnica, zbrojenie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Legnica;
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - demontaż deskowania korpusu podpory P3, prace porządkowe przy obiekcie;
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - prace porządkowe przy obiekcie;
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 71+250,72 - montaż namiotów technologicznych, rozpoczęcie wygrzewania wnętrza namiotów, przygotowywanie płyty przejściowej AP do betonowania, wygrzewanie wnętrza namiotów technologicznych;
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - montaż namiotów technologicznych, montaż nagrzewnic, kotwienie namiotów technologicznych, wygrzewanie wnętrza namiotów technologicznych;
 • wale przeciwpowodziowym - betonowanie oczepu ścianek szczelnych - etap 1, deskowanie i zbrojenie oczepu ścianek szczelnych;
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - prace porządkowe na ustroju, przygotowywanie wnęk dylatacyjnych, deskowanie skrzydła podpory A nitki prawej;
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 5 km 78+635,35 - betonowanie skrzydła podpory A nitki lewej, deskowanie skrzydła podpory A nitki prawej, pielęgnacja betonu skrzydła podpory A nitki lewej, prace porządkowe przy obiekcie;
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki S3 i A4, betonowanie wnęk zakotwień kabli sprężających, pielęgnacja betonu wnęk zakotwień kabli sprężających, zmiana organizacji ruchu na A4 pod obiektem, deskowanie i przygotowywanie do betonowania ścianek żwirowych;
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - zbrojenie słupów podpory B, zbrojenie korpusu podpory A2 i C1, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A2;
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica i Lubawka, zbrojenie wnęk zakotwień kabli sprężających, zbrojenie ścianek żwirowych, zmiana organizacji ruchu na A4 pod obiektem, zbrojenie, deskowanie i przygotowywanie do betonowania ścianek żwirowych;

30.01.2017 r. - 05.02.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • wykopem i profilowaniem skarp zbiornika ZR-10/4 km 66+400,
 • umocnieniem dna i skarp zbiornika ZRI-10/4 km 66+400,
 • frezowaniem nawierzchni DK3 km 67+700-69+500,
 • odwodnieniem gruntu pod montaż separatora i osadnika przy obiekcie WD3 WL II;

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu środkowego, montaż kanałów kablowych sprężenia;
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 -  deskowanie ścianki zaplecznej podpory B, deskowanie ścianki żwirowej podpory A i B strona lewa, betonowanie ścianki żwirowej podpory B strona lewa;
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 1 km 62+681,74 - zbrojenie korpusu podpory P1, deskowanie korpusu podpory P1 i P3, betonowanie słupów podpory P2;
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - deskowanie ustroju nośnego segmentu zew. Legnica;
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie korpusu podpory P3, prace przygotowawcze do betonowania, betonowanie korpusu podpory P3;
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - montaż namiotów technologicznych, przygotowania do betonowania płyty przejściowej AP;
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - prace przygotowawcze do montażu namiotów technologicznych, montaż namiotów technologicznych;
 • wale przeciwpowodziowym - deskowanie i zbrojenie oczepu ścianek szczelnych;
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - zbrojenie skrzydła podpory A nitki prawej;
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 5 km 78+635,35 - zbrojenie i deskowanie skrzydła podpory A nitki prawej, deskowanie skrzydła podpory A nitki prawej;
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki S3 i A4, zbrojenie wnęk zakotwień kabli sprężających, montaż kolektora odwadniającego, deskowanie wnęk zakotwień kabli sprężających;
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcij 5 - zbrojenie korpusu podpory C2, zbrojenie słupów podpory B, przygotowywanie fundamentu A1 do betonowania, betonowanie fundamentu A1;
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica i Lubawka, zbrojenie wnęk zakotwień kabli sprężających, zbrojenie ścianek żwirowych. 

23.01.2017 r. - 29.01.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • wykopem i profilowaniem skarp zbiornika ZR-10/4 km 66+400,
 • wykonaniem rowów o specjalnej konstrukcji km 75+140-75+260 P.

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segmentu środkowego;
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - rozpoczęcie deskowania ścianek zaplecznych podpory B, deskowanie ścianek zaplecznych;
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 1 km 62+681,74 - zbrojenie korpusu podpory P3, zbrojenie korpusu podpory P1;
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, montaż rusztowań i deskowania ustroju nośnego segmentu zew. Legnica, poszerzenie drogi technologicznej przy podporze P5;
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie i zbrojenie korpusu podpory P3;
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - prace przygotowawcze do montażu namiotów technologicznych;
 • wale przeciwpowodziowym - deskowanie i zbrojenie oczepu ścianek szczelnych;
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - odwadnianie wykopu podpory A, przygotowanie do deskowania skrzydeł podpory A, deskowanie skrzydła podpory A nitki prawej;
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 5 km 78+635,35 - zbrojenie i deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej i prawej, przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji, prace porządkowe przy obiekcie;
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki S3 i A4, montaż kolektora odwadniającego, zbrojenie wnęk zakotwień kabli sprężających, przygotowania do przełożenia ruchu na nitkę północną A4, przełożenie ruchu na nitkę północną A4;
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcij 5 - deskowanie korpusu podpory C2, zbrojenie korpusu podpory C2;
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica i Lubawka, montaż kolektora odwadniającego, przygotowania do przełożenia ruchu na nitkę północną A4, przełożenie ruchu na nitkę północną A4.

16.01.2017 r. - 22.01.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segmentu środkowego;
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - demontaż deskowania i rusztowaniapłyty pomostowej ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, montaż rusztowań i deskowania ustroju nośnego segmentu zew. Legnica, sprężanie ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, montaż rusztowań i deskowania ustroju nośnego segmentu zew. Legnica;
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie korpusu podpory P3;
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 km 66+804,40 - profilacja drogi technologicznej;
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych, prace porządkowe przy obiekcie;
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - prace porządkowe przy obiekcie; 
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - prace porządkowe przy obiekcie;
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 -  montaż barier energochłonnych, prace porządkowe przy obiekcie, przeprowadzenie badań wytrzymałościowych na zerwanie kotew barier energochłonnych;
 • wale przeciwpowodziowym - przygotowanie deskowania do szalowania oczepu ścianek szczelnych;
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych, prefabrykacja zbrojenia płyty przejściowej AP, montaż dylatacji, prace porządkowe przy obiekcie;
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - odwadnianie wykopu podpory A;
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 5 km 78+635,35 - rozdeskowywanie poprzecznic podpory A nitki lewej i prawej, deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej, przygotowanie powierzchni pod deskowanie skrzydła A nitki prawej, zbrojenie i deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej i prawej;
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki S3 i A4, montaż kolektora odwadniającego, montaż elementów bezpieczeństwa do przełożenia ruchu;
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcij 5 - rozdeskowywanie fundamentu podpory A2 i B1;
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - deskowanie ustroju nośnego nitki Legnica, deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki Lubawka, Rozdeskowywanie poprzecznic pośrednich ustroju nośnego nitki Lubawka;
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica i Lubawka, montaż kolektora odwadniającego, montaż elementów bezpieczeństwa do przełożenia ruchu.

09.01.2017 r. - 15.01.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201 - deskowanie ustroju nośnego segmentu środkowego;
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - zbrojenie ścianek żwirowych podpory A i B;
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - wykonywanie próbnego obciążenia pali podpory P4, wykonanie próbnego obciążenia pali podpory P1, P2, P3;
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - przygotowanie do sprężania ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, demontaż deskowania wsporników i czoła ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, demontaż deskowania i rusztowania płyty pomostowej ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, montaż rusztowań ustroju nośnego segmentu zew. Legnica w przęsłach P1-P2-P3, montaż rusztowań i deskowania ustroju nośnego segmentu zew. Legnica;
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P3, deskowanie korpusu podpory P3;
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - rozpoczęcie prefabrykacji zbrojenia kap chodnikowych, prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych;
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - montaż kolektora odwadniającego;
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - rozpoczęcie montażu kolektora odwadniającego, montaż kolektora odwadniającego. montaż barier energochłonnych;
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,1 - montaż kolektora odwadniającego;
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 5 km 78+635,35 - rozdeskowywanie poprzecznic podpory B i C nitki lewej i prawej, deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej;
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki S3 i A4;
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - deskowanie ustroju nośnego nitki Legnica;
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - przygotowywanie do sprężenia ustroju nośnego nitki Lubawka, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica i Lubawka, sprężenie ustroju nośnego nitki Lubawka.

02.01.2017 r. - 08.01.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • utrzymaniem i kontrolą tymczasowych organizacji ruchu,

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 km 66+804 - demontaż deskowania ścianek zaplecznych podpory P2;
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie korpusu podpory P3
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - przygotowywanie do sprężenia ustroju nośnego nitki Lubawka. 

26.12.2016 r. - 01.01.2017 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • utrzymaniem i kontrolą tymczasowych organizacji ruchu.

19.12.2016 r. - 25.12.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonaniem pobocza z kruszywa DO4/05 km 0-000 - 0+600 P,
 • wypełnieniem rowów humusem DK94 Rondo nr 2,
 • wykonaniem stabilizacji km 73+240 - 73+250 P,
 • zabetonowaniem głowic pali P212-217, P154km 69+900 - 69+950, km 71+236 - 71+305,
 • montażem słupa P96 km 71+350, km 71+250 obiekt WD 41, km 71+236 - 71+305,
 • wykonaniem odwiertu i betonowaniem trzonów pali P64-66, 83-88 km 71+236 - 71+305
 • wykonaniem barier stalowych LZ-LO1P km 0+053 - 0+321 P, LZ-LO3P km 0+174 - 0+214 L, DK94 km 0+112 - 0+152 P, LZ-L01P km 0+103 - 0+299 P, km 68+924 - 69+216 P, 69+216 - 69+500 str P
 • wykonaniem obróbki studni DK94 Rondo nr 2,
 • wykonaniem zasypki siatek zbrojeniowych w skarpie Łącznica Ł4 km 0+025 - 0+180,
 • wykonaniem pobocza na wyjazd z ronda tymczasowego,
 • wykonaniem zagęszczania km 72+880 - 72+910 P, Łącznik DD-4/27 - DK3,
 • układaniem nawierzchni z kostki betonowej z obsianiem DK94 4/02, Rondo nr 2,
 • wykonaniem profilowania S3 60+300 - 60+650 P, km 60+150 - 60+197,7 P, km 72+880 - 72+910 P, km 73+480 - 74+100 P, Ł1 i Ł3 - Węzeł LZ, Łącznik DD-4/27 - DK3, km 60+100 - 60+130 P,
 • humusowaniem z obsiewem km 68+800 - 69+500, km 67+200 - 68+000, DG4/06 km 0+000 - 0+082,4, DO4/05 km 0+200 - 0+300, DK94 Rondo nr 2
 • skarpowaniem LP-L01P, LP-L05P, 64+000
 • montażem słupów km 71+250 obiekt WD 41,
 • naprawą cząstkowej nawierzchni DO-4/01 1+500; DS.-4/01 4+350
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: km 58+974 - 59+125,

Sekcja 2: -

Sekcja 3a, 3b: km 73+480 - 74+100 P, Ł1 i Ł3 - Węzeł LZ,

Sekcja 4: km 75+740 - 75+780, km 75+620 - 75+680,

Sekcja 5: -

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: -

Sekcja 2: -

Sekcja 3a, 3b: -

Sekcja 4: -

Sekcja 5: Łącznica Ł7 km 0+060 - 0+250,

 • pracami przy przepustach betonowych:

- przepust  PL-4/L1-2,

- przepust  PL 4/L3-1,

- przepust  Plr 4/L1-3,

roboty branżowe związane z pracami przy: 

 • kanale irygacyjnym,

- rów melioracyjny nr 1, nr 2,

 • kanalizacją deszczową D4 km 60+000, D19 km 69+000, D21 km 70+000, Db7  -km 72+900, DB10 km 73+200, DC18, DB8 73+200, DB0S6 km 74+200, D8L km 66+000,
 • budową oświetlenia drogowego WLP,
 • wykonaniem sączków Dn425 - regulacja studni drenarskich,

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - deskowanie ustroju nośnego, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - wykonywanie pali fundamentu podpory P3 i P4, wykonywanie dojazdów technologicznych i placów manewrowych pod palownicę, wykonywanie wykopu pod platformę technologiczną podpory P2, wykonywanie pali fundamentu podpory P1 i P2, montaż urządzeń BHP i przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - betonowanie ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, zacieranie ustroju nośnego segmentu wewnętrznego po betonowaniu, pielęgnacja betonu i nagrzewanie wybetonowanego ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, prace porządkowe po betonowaniu, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 km 66+804,00 - deskowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych podpory P1 i P2, betonowanie ścianek zaplecznych podpory P1 faza 1, pielęgnacja betonu ścianek zaplecznych podpory P2 faza 1, deskowanie ścianek zaplecznych podpory P2 faza 2, betonowanie ścianek zaplecznych podpory P2 faza 2, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 km0+177,86 DO-4/02 - przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P1, P2 i P3, przygotowywanie do betonowania fundamentów, betonowanie fundamentu podpory P1, P2 i P3, pielęgnacja betonu fundamentu podpory P1, P2 i P3, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - zbrojenie płyty przejściowej podpory P1 i P3, betonowanie płyty przejściowej podpory P1 i P3, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory P1 i P3, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - demontaż systemu odwodnienia wykopu fundamentów, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - montaż murka oporowego podpory AP, zabezpieczenie BHP obiektu na przerwę (demontaż schodni, uszczelnienie balustrad na ustrojach), poprawa oznakowania drogowego, poprawa wygrodzenia rowów
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zabezpieczenie BHP obiektu na przerwę (demontaż schodni, uszczelnienie balustrad na ustrojach)
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,80 - zbrojenie płyty przejściowej AP, montaż kolektora odwadniającego, zbrojenie, szalowanie i betonowanie stref dylatacyjnych podpory AP i DP, zbrojenie płyty przejściowej AP, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej AP, układanie asfaltu twardolanego na dojazdach i ustroju nośnym nitki prawej, montaż ekranów akustycznych na obiekcie, zabezpieczenie BHP obiektu na przerwę (demontaż schodni, uszczelnienie balustrad na ustrojach)
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - układanie izolacji z papy na ustroju nośnym, zabezpieczenie BHP obiektu na przerwę (demontaż schodni, uszczelnienie balustrad na ustrojach), rozpoczęcie demontażu namiotu technologicznego na ustroju nośnym, układanie drenażu ustroju nośnego, układanie tymczasowej warstwy ścieralnej
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - wykonywanie zasypki podpory EP, prace porządkowe, zbrojenie płyty przejściowej podpory AP, zabezpieczenie BHP obiektu na przerwę (demontaż schodni, uszczelnienie balustrad na ustrojach)
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, prace porządkowe, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - prace porządkowe, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nitki lewej i prawej, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nitki lewej i prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nitki lewej i prawej, montaż barier BHP na ustroju nośnym, prace porządkowe, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - prace porządkowe, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie ustroju nośnego nitki prawej, betonowanie ustroju nośnego nitki prawej, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki prawej, prace porządkowe, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,          
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki S3 i A4, - prace porządkowe, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory A oraz B1, betonowanie fundamentu podpory A2 i B1, pielęgnacja betonu fundamentu podpory A2 i B1, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica, przygotowywanie do sprężania ustroju nośnego nitki Lubawka, prace porządkowe, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - zbrojenie płyty ustroju nitki Legnica, prace porządkowe, przegląd urządzeń i oznakowania BHP
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - prace porządkowe, przegląd urządzeń i oznakowania BHP 

12.12.2016 r. - 18.12.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonaniem warstwy wiążącej km 71+110-71+259 P, 71+271-71+310 P,
 • montażem słupów km 71+510 - 71+620, km 71+306 - 71+355, km 69+630 - 69+640,
 • betonowaniem głowic km 71+510 - 71+620, km 69+630 - 69+646,30 km 69+920 - 69+935, km 71+305 - 71+355,
 • wykonaniem barier stalowych LZ-LO3P km 0+029 - 0+210 L,
 • demontażem barier energochłonnych km 69+980 - 70+500,
 • ułożeniem nawierzchni DK94 4/02,
 • wykonaniem podbudowy km 71+110-71+259 P, 71+271-71+310 P, km 78+270-78+570 L,
 • wykonaniem skropienia km 71+110-71+259 P, 71+271-71+310 P,
 • pracami przy nawierzchni z kostki betonowej DK94 4/03 km 0+000 - 0+060,
 • wykonaniem zagęszczania km 69+200 - 69+500, droga dojazdowa DK94 4/01, Łącznica Ł4 km 0+025 - 0+180, km 69+200 - 69+500,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa km 70+555 - 70+610 P,
 • osuszaniem km 73+030 - 73+250 P, km 72+880 - 72+910 P,
 • wykonaniem spoinowania DK94 Rondo nr 2,
 • wykonaniem stabilizacji km 71+200 - 71+250,
 • umocnieniem skarp km 66+400,
 • skarpowaniem km 66+950 - 67+150 P, DO-4/05,
 • robbotami wykończeniowymi przy ekranach km 68+950 - 69+100,
 • humusowaniem z obsianiem DO-4/01 km 2+880 - 2+950 L, DK94 4/03, DO-4/01 km 2+300 - 2+570 P, km 60+420 - 60+580 L, km 68+900 - 69+900 P, km 68+760 do 68+920 P, km 68+900 - 69+200,
 • wykonaniem profilowania km 60+650 - 60+300 L, km 63+200 - 63+300, km 73+480 - 74+100 P, km 58+050 - 59+120 L, km 60+000 - 60+150 P, WLZ - Ł1/Ł3, km 69+680 - 69+980 L, S3 km 60+250 - 60+300 P, km 67+750 - 68+800, km 63+150 - 63+300, droga dojazdowa DK94 4/01,
 • wymianą gruntu km 59+025 - 59+125,
 • wykonaniem poboczy DO-4/05, DO-4/05 km 0+140 - 0+620,
 • ułożeniem siatki zbrojenia skarpy Łącznica Ł4 km 0+025 - 0+180,
 • zasypywaniem siatki zbrojenia skarpy Łącznica Ł4 km 0+025 - 0+180,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: km 58+974 - 69+125,

Sekcja 2: km 69+200 - 69+500, km 67+750 - 68+800,

Sekcja 3a, 3b: km 73+480 - 74+100 P, km 73+030 - 73+250 P, WLZ - Ł1/Ł3,

Sekcja 4: km 75+600 - 75+800, km 73+480 - 74+100 P,

Sekcja 5: -

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 58+050 - 59+120 L,

Sekcja 2: -

Sekcja 3a, 3b: -

Sekcja 4: DO-4/05,

Sekcja 5: Łącznica Ł1 km 1+320 - 1+720,

 • pracami przy przepustach betonowych:

- przepust  PPr 4/LP-2,

- przepust  PL 4/L1-2,

- przepust  PL 4/L3-1,

- przepust  PLr4/L1-3,

- przepust  4/01-1,

roboty branżowe związane z pracami przy:  

 • kanalizacją deszczową D11-km 66+000, D24-km 70+00, D21-km 69+799, Db7-km 72+900, DC18, DB10 73+200, D4 km 60+000,
 • budową oświetlenia drogowego WLP,
 • wykonywaniem sączków km 58+974-59+123,
 • pracami przy kanale irygacyjnym,
 • rów melioracyjny nr 1, nr 2,

roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - montaż rusztowań deskowania i deskowanie ustroju nośnego, deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P1 i P2, wykonanie murka z gruntu zbrojonego podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - wykonywanie wykopów pod fundamenty podpory P1, P3 i P4, wykonywanie dojazdów technologicznych pod palownicę, wykonywanie pali fundamentu podpory P3, rozpoczęcie palowania,           
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, montaż cięgien sprężających i wykonywanie zakotwień biernych, wykonywanie dojazdów technologicznych dla betonowozów, prace przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 km 66+804,00 - deskowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,9 - przygotowywanie powierzchni płyty pomostowej do układania izolacji,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie fundamentu podpory P1, P2 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - przygotowywanie podpory P3 i P1 do ułożenia warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - betonowanie płyty przejściowej podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - prace przygotowawcze do zbrojenia korpusu podpory P3, wykonanie zjazdu technologicznego oraz poszerzenie wykopu fundamentu podpory P3, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie stref dylatacyjnych podpory AP i BP, montaż murka oporowego podpory AP,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,80 - zbrojenie i szalowanie stref dylatacyjnych podpory AP i DP, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory AP,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - prace przygotowacze do układania krawężników i desek gzymsowych na skrzydle podpory AP, układanie krawężników i desek gzymsowych na skrzydle podpory AP, betonowanie opornika krawężnika na przyczółkach, zbrojenie kap chodnikowych na przyczółkach, przygotowywanie ustroju nośnego do układania izolacji, przygotowywanie płyty pomostowej do ułożenia izolacji z papy, montaż namiotu technologicznego na ustroju nośnym nitki prawej, wygrzewanie pomostu ustroju nośnego nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - montaż grodzic na podporze EP, prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych, przygotowywanie podpory A do ułożenia warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową, montaż kolektora odwadniającego w podporze AP, wykonywanie zasypki podpory BP, CP, DP, EP, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową AP,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - zbrojenie stref dylatacyjnych nitki lewej, układanie krawężników, zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, zbrojenie i deskowanie stref dylatacyjnych nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, betonowanie stref dylatacyjnych podpory A i B nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - montaż łożysk podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 3 - betonowanie stref dylatacyjnych, profilowanie stożków podpory A i B, układanie krawężników na ustroju nitki lewej i prawej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 km 78+822,44 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie ustroju nośnego nitki prawej, deskowanie poprzecznic w strefach międzybelkowych nitki prawej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,         
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - sprężanie ustroju nośnego nitki A4, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - zbrojenie fundamentu podpory B, przygotowywanie do zbrojenia fundamentu podpory A, zbrojenie fundamentu podpory A, betonowanie fundamentu podpory B2,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - sprężanie i rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nitki Lubawka, zbrojenie płyty ustroju nitki Legnica, betonowanie płyty ustroju nitki Lubawka, pielęgnacja betonu płyty ustroju nitki Lubawka, deskowanie i zbrojenie płyty ustroju nitki Legnica, 
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych,
 • pracami przy przepustach stalowych

             - przepust  PS 4-1,

05.12.2016 r. - 11.12.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • umacnianiem poboczy km 69+300 - 69+500,
 • odhumusowaniem km 2+250 - 2+260,
 • wykonaniem drenażu skarpowego DO4/05 0+300 - 0+350 P,
 • wykonaniem warstwy wiążącej km 65+830-66+060 P, km 65+950-66+050 L, km 63+690-64+040 P, km 63+180-63+330 P,
 • umacnianiem dna i skarp zbiornika ZR-9/4 km 66+400,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej km 0+000-0+214,45 Rondo2 WLZ,
 • zagęszczeniem km 73+260 - 73+480 P, km 73+030 - 73+250 P, 73+260 - 73+480 P, km 69+300 - 69+500,
 • betonowaniem głowic km 68+950 - 69+005, km 69+010 - 69+100, km 69+110 - 69+160, km 69+165 - 69+285,
 • odhumusowaniem DW-6,
 • wykonaniem warstwy technologicznej km 71+140 - 71+250, 70+500-WD40A P, WD40A-70+610 P, WD41-71+300 P, km 60+440 - 60+610 P,
 • ułożeniem nawierzchni z kostki DK94 4/03, Wyspa przy Ł1/Ł3 – WLZ,
 • wykonaniem podbudowy km 63+190-63+330, km 63+700-64+050, km 78+240-78+570 P, 65+830-66+060 P, km 65+950-66+050 L,
 • wykonaniem skropienia km 63+190-63+330, km 63+700-64+050, km 78+240-78+570, 0+000-0+214,45 Rondo2 WLZ, km 65+830-66+060 P, km 65+950-66+060, km 63+690-64+040 P, km 63+180-63+340 P,
 • umacnianiem dna ZR-9/4km 66+400,
 • obróbką wpustów km 2+000 - 2+420, km 70+130 - 70+440,
 • wykonaniem poboczy z kruszywa km 75+830 - 75+900 P, km 76+950 - 77+100 P, km 75+900 - 75+800 L, km 70+500 - 70+610 P, km 71+250 - 71+300 P, km 71+140 - 71+250, km 2+000 - 2+200 L, km 70+500 - WD40A P, WD40A – km 70+610 P, WD41-71+300 P, km 60+440 - 60+610 P,
 • osuszaniem km 73+030 - 73+250 P, km 69+600 - 69+670, km 69+940 - 70+000, km 72+860 - 72+920 P, km 73+260 - 73+480 P, km 73+260 - 73+480, km 71+150 - 71+270,
 • wykonaniem barier stalowych km 72+630 - 72+842 P, km 67+637 - 68+065 P, DO4/05 0+344 - 0+596 P i L, km 68+497 - 68+805, km 68+817 - 68+935, km 68+065 - 68+497 P,
 • skarpowaniem km 66+950 - 67+100 P, km 64+200 - 64+300, km 67+000 - 67+100, DK94 4/03, km 67+100 - 67+150, 67+000 - 67+150 P, km 66+820 - 66+900, km 64+200 - 64+300 P,
 • wykonywanie robót wykończeniowych km 69+300 - 69+400,
 • montażem słupów km 69+100 - 69+185, km 69+000 - 69+100, km 71+415 - 71+545, km 71+550 - 71+620, km 68+944 - 68+990,
 • wykonaniem ścieku trójkątnego km 60+505 - 60+400 L, km 71+170 - 71+220, km 71+130 - 71+160,
 • humusowaniem km 61+480 - 62+070 L, km 62+070 - 62+170 L, km 61+330 - 61+480 L, DO-4/01 2+710 - 2+880 L, DO-4/01 2+370 - 2+450 L, DO-4/01 km 2+450 - 2+650 L, km 2+650 - 2+710 L km 60+940 - 61+040 L, km 60+700 - 60+940 L, km 62+480 - 62+530 P,
 • wykonaniem profilowania km 62+200 - 62+940, km 69+940 - 70+000, km 64+500 - 65+150 L, km 73+480 - 74+100 P, km 67+000 - 67+150, km 72+860 - 72+920, km 67+100 - 67+150,
 • wymianą gruntu km 59+025 - 59+125,
 • rozbiórką nasypu dociążającego DO-4/01 4+000 - 4+100,
 • fugowaniem ścieku trójkątnego km 2+000 - 2+420,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: km 58+974 - 59+200 L,

Sekcja 2: km 69+200 - 69+500, km 66+750 - 66+800, km 67+000 - 67+100,

Sekcja 3a, 3b: km 73+260 - 73+480 P, km 69+600 - 69+980, łącznik pomiędzy DD-4/27 i DK3, droga serwisowa przy WLZ, km 72+860 - 72+920 P, 69+600 - 69+980

Sekcja 4: km 75+620-75+680, km 75+620-75+780,

Sekcja 5: Droga DW-6,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: -

Sekcja 2: -

Sekcja 3a, 3b: km 62+800,

Sekcja 4: : DO-4/05 km 0+250 - 0+350,

Sekcja 5: Ł1 km 1+320 - 1+600, Ł4 km 0+000 - 0+180, Ł1 km 1+520 - 1+600,

pracami przy przepustach betonowych:

- przepust  PPr 4/LP-2,

- przepust  PL 4/L1-2,

- przepust  PL 4/L3-1,

- przepust  PLr 4/L1-3,

- przepust  Pmr 4/01,

 

roboty branżowe związane z pracami przy:  

 • pracami przy kanalizacji deszczowej OS2 km 59 +000, D24 km 70+000, D11 km 66+000, Węzeł Legnica II DC18, OS5 km 59+000, D21 km 69+800, D19 km 69+000, OS6 km 60+000, DB22, D21 km 69+799, D20 km 69+800,
 • budową oświetlenia drogowego WLP, WLZ,
 • wykonaniem sączków km 60+213 - 60+613,50,
 • wykonaniem spoinowania Rondo nr 2 – WLZ,
 • umacnianiem dna ZR-9/4km 66+400,
 • pracami przy kanale irygacyjnym,

               - rów melioracyjny nr 1,

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151 - prace porządkowe na obiekcie, przygotowanie do wykonania murka oporowego podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - montaż rusztowań deskowania i deskowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P1 i P2, wykonanie murka z gruntu zbrojonego podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - wykonywanie wykopów pod fundamenty podpory P1, P3 i P4, wykonywanie dojazdów technologicznych pod palownicę,           
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - zbrojenie ustroju nośnego segmentu wewnętrznego, przygotowywanie do montażu cięgien sprężających, montaż cięgien sprężających i wykonywanie zakotwień biernych,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 km 66+804,00 - deskowanie ścianki zaplecznej podpory P1, deskowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - wykonywanie zasypki wraz z montażem ścian bocznych z bloczków podpory P1, przygotowywanie płyty pomostu do dokonania odbioru,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - zbrojenie płyty przejściowej podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie zasypki fundamentu podpory P3, demontaż systemu odwodnienia wykopu, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie kap chodnikowych, zbrojenie stref dylatacyjnych podpory AP i BP,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie stref dylatacyjnych podpory AP i BP, betonowanie stref dylatacyjnych podpory AP i BP,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,80 - wykonanie zasypki podpory AP i DP,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych, pielęgnacja betonu płyt przejściowych, zbrojenie kap chodnikowych, układanie krawężników i desek gzymsowych nitki prawej, układanie izolacji z papy na płytach przejściowych, wykonywanie stożka podpory AP i BP, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na dojazdach, przygotowywanie płyt przejściowych do ułożenia izolacji, wykonywanie stożka podpory AP i BP, układanie krawężników na skrzydle podpory BP,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - wykonywanie zasypki podpory EP, montaż grodzic na podporze AP, przygotowanie do montażu dylatacji, prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych, przygotowywanie płyty ustroju nośnego nitki prawej do układania izolacji, montaż grodzic na podporze EP, przygotowywanie podpory A do ułożenia warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 3 km 73+243,36 - montaż dylatacji modułowych podpory A i B, zbrojenie i deskowanie stref dylatacyjnych, betonowanie stref dylatacyjnych nitki prawej, zbrojenie stref dylatacyjnych nitki lewej, układanie krawężników, zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 3 - montaż dylatacji modułowych podpory A i B, zbrojenie stref dylatacyjnych i przygotowanie do betonowania,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 3 km 78+822,44 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki lewej, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej,           
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie ustroju nitki prawej, układanie desek międzybelkowych na ustroju nitki prawej, rozdeskowywanie poprzecznic w strefach międzybelkowych, deskowanie poprzecznic w strefach międzybelkowych nitki prawej, rozdeskowywanie poprzecznic w strefach międzybelkowych nitki lewej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory C,          
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - przygotowywanie drogi technologicznej, betonowanie fundamentu podpory C2, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory B, rozdeskowywanie fundamentu podpory C2,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - przygotowywanie do sprężania oraz rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki Legnica, wykonywanie stożków podpory A i E, betonowanie ustroju nośnego nitka Lubawka, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki Lubawka,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nitka Lubawka,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - zbrojenie kap chodnikowych,

 

28.11.2016 r. - 04.12.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonywaniem rampy wjazdowej na nasyp km 73+250 P,
 • montażem barier energochłonnych km 70+000 - 70+500,
 • wykonaniem poboczy z kruszywa km 71+800 - 72+850,
 • wykonaniem stabilizacji km 73+900, km 60+650 - 60+210 L, DS.-4/27, DD-4/27
 • wykonaniem warstwy technologicznej km 60+610 - 60+650 P, km 66+950 – 67+100L
 • wykonaniem barier stalowych km 72+042 – 72+402P, DO4/04 km 0+564 – 0+600P km 0+500 – 0+536P, 0+655 – 0+663P, 0+668 – 0+680P, 0+822 – 0+830L, km 72+430-72+630,
 • wykonaniem robót wykończeniowych km 69+400 – 69+550,
 • wykonaniem poboczy z kruszywa km 71+500 – 71+780, 65+950 – 66+040P, km 63+230 – 63+330P, DS-4/27, km 62+230 – 63+330P
 • zagęszczaniem km 73+000 - 73+300, km 73+030 - 73+060 P, S3 km 60+210 - 60+650,  S3 km 58+974 - 59+320, S3 km 58+974 - 59+200,  DO-4/01km
 • wykonywaniem profilowania km 70+450-70+550 , km 73+000-73+250P, S3 km 71+150 - 71+250, km 70+450-70+550 , km 73+000-73+250P, S3 km 71+150 - 71+250 S3 km 59+260 - 59+230 L, km 58+974 - 59+160, km 62+450 - 62+550 pas rozdziału,
 • humusowaniem S3 km 78+000 - 78+560 L, pas rozdziału km 78+000 - 78+560 L, pas rozdziału km 77+980 – 78+050, pas rozdziału DO4/05 km 0+140 – 0+240
 • humusowaniem z obsiewem S3 km 62+580 - 62+630 L, S3 km 62+280 - 63+200 P, km 62+420 - 62+650L, km 62+500 - 62+570P, km 62+280 - 63+200 str. P,
 • wykonaniem odwiertu pod pale ekranów akustycznych nr P22 – P35 km 69+045 –
 •   69+110, nr P4 – P21 km 68+954 - 69+040, nr P1 – P3, 42.1, 82.1 km 68+944 - 68+950,
 • betonowaniem głowic słupów ekranów akustycznych nr P42 – P62 km 71+130 - 71+231, nr P97 – P115,63 km 69+420 - 69+510,
 • betonowaniem pali ekranów akustycznych  nr P22 – P35 km 69+045 – 69+110,  nr P4 – P21 km 68+954 - 69+040, nr P1 – P3, 42.1, 82.1 km 68+944 - 68+950,
 • skarpowaniem km 64+320 - 64+400 P, km 64+320 - 64+400,
 • wykonaniem osuszania km 75+620 - 75+680, km 73+260 - 73+480P, km 70+000 - 70+070, km 70+450-70+550, 73+270 osuszanie rampy wjazdowej, km 75+620-75+680, km 75+620 – 75+680, km 75+740 – 75+780, km 71+150 - 71+250, km 75+620 - 75+680, km 75+740 - 75+780, wylot rondo tymczasowe km 75+740 - 75+780, DO-4/01 km 3+750 - 3+960, TG km 1+180 - 1+440,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 66+957 - 67+100 L, km 70+400 - 70+440, km 60+575 - 60+535L, km 70+270 – 70+550, TG km 2+100 – 2+420, km 70+350 – 70+400, km 60+535 – 60+505L
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa 20 cm DD-4/27 km 0+400 – 0+600, km 63+200 - 63+300, km 66+950 - 67+100 L, przewiązki 73+900
 • montażem słupów nr P59 – P63 km 71+250 - 71+236,  nr P97 – 115 km 69+ 420 - 69+510, nr P42 – 58 km 71+ 130 - 71+200, nr P71 – 90 km 62+ 290 - 69+380, nr P51 – 71 km 69+ 190 - 69+380,
 • betonowaniem głowic pali nr P71 – P96 km 69+290 - 69+415,
 • wykonaniem skropienia km 67+500-67+630L, km 59+780 – 60+090, km 0+040 – 0+173,63 Ł5 WLP, km 0+060 – 0+291 Ł1 WLP, km 67+500-67+630L, km 67+220-67+450P, 67+530 – 67+630L, km 66+930-67+450, km 66+930-67+450, km 59+880 – 60+1110L, km 59+890 – 60+120L, km 59+830 – 60+100P
 • wykonaniem warstwy podbudowy WMS km 67+500-67+630L, km 67+220-67+450P, km 66+930-67+450,km 0+060 – 0+291 Ł1 WLP,km 59+890 - 60+120 L, km 59+830 - 60+100 P, km 0+040 – 0+173,63 Ł5 WLP,
 • wykonaniem warstwy wiążącej km 59+880 – 60+110, km 59+780 – 60+090, 67+530 – 67+630L, km 0+040 – 0+173,63 Ł5 WLP, km 0+060 – 0+291 Ł1 WLP, km 66+930-67+450,
 • wykonaniem rozbiórki nasypu dociążającegoDO-4/01 km 4+000 - 4+100,
 • wykonaniem ścieku o zmiennej niwelecie S3 km 67+400 - 67+445,
 • wykonaniem krawężnika granitowego DK94 – rondo nr 2,
 • wykonaniem rozbiórki nawierzchni bitumicznej DK94 - Rondo nr 2, km 69+701 – 69+741, km 70+682 – 70+222
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: S3 km 58+974 - 59+200, S3 km 58+974 - 59+200,

Sekcja 2: km 64+300 - 65+100, Pas rozdziału km 69+200 - 69+500, DP 1227D 0+320 – 0+410, DP 1227D 0+180 – 0+280

Sekcja 3a, 3b: DD-4/27, km 73+260 - 73+480 P, km 73+000 - 73+250 P,

Sekcja 4: km 75+620-75+680 , km 75+620-75+680, km 75+740 – 75+780

Sekcja 5: TG km 1+380 - 1+440, TG km 1+180 - 1+260,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: S3 km 60+450 - 60+550 L,

Sekcja 2: km 64+250 - 64+550 L, km 64+700 - 65+250, km 64+300 - 65+100,

Sekcja 3a, 3b: -

Sekcja 4: : -

Sekcja 5: TG km 0+600 - 0+700,

- pracami przy przepustach betonowych:

- przepust  PPr4/LP-2,

- przepust  PL 4/L1-2,

- przepust  PL 4/L3-1,

- przepust  Plr 4/L1-3,

 

- pracami przy kanale irygacyjnym,

- rów melioracyjny nr 1,

  roboty branżowe związane z pracami przy:  

 • pracami przy kanalizacji deszczowej 59+000 S1-OS2, D21 km 70+000, D21 km 70+000, DC3, DC9 Węzeł Leg. II,  D10 km 65+000 – 65+900, D10 km 65+000, S2-   D21 - km 70+000, DB10, DB7A, D2 km 59+000, D24 km 70+000,
 • budową oświetlenia drogowego Węzeł Legnica Zachód, Węzeł Legnica Północ, Węzeł Legnica II Ł4, Ł1,
 • wykonywaniem sączków Węzeł Leg. II Ł7, drenaż w pasie rozdziału okolice obiektu     PE17,
 • wykonywaniem zbiornika ZR22/4

  roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151 - prace porządkowe na obiekcie, transport płyt drogowych,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego, układanie płyt pod rusztowanie ustroju, montaż rusztowań deskowania ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P1 i P2, wykonanie murku z gruntu zbrojonego podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - przygotowywanie powierzchni płyty pomostowej do ułożenia izolacji, wykonywanie zasypki podpory P4,         
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, montaż ściągów przelotowych deskowania ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 km 66+804,00 - demontaż podparcia poprzecznic podpora P1, demontaż deskowania wsporników pomostu,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - przygotowywanie powierzchni betonu fundamentu P1, P2 i P3 do wykonania izolacji, wykonanie izolacji cienkiej powierzchni betonu fundamentu P1, P2 i P3, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - prace porządkowe na obiekcie, wykonywanie zasypek wraz z układaniem ściany bocznej z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3, montaż podestów roboczych pod gzymsy,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - wykonanie obstawki betonu betonu wyrównawczego pod płytą przejściową podpory P1, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P1
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 3 km 62+168,90 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki prawej, demontaż podparcia poprzecznic podpory P1, demontaż deskowania wsporników pomostu
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - demontaż deskowania fundamentu, podpory P3, formowanie głowic kolumn DSM gruntu zbrojonego podpory P3, przygotowanie powierzchni betonu fundamentu P3 do wykonania izolacji, przygotowanie wykopu do wykonania warstwy wyrównawczej pod zasypkę podpory P3, betonowanie warstwy wyrównawczej pod zasypkę podpory P3, prace przygotowawcze pod betonowanie,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie płyty przejściowej podpory AP, betonowanie płyty przejściowej podpory AP, montaż dylatacji,zbrojenie kap chodnikowych,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie stref dylatacyjnych podpory AP i BP
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,80 - rozdeskowywanie ścianek zaplecznych podpory AP i DP wraz z przygotowaniem stref dylatacyjnych, montaż dylatacji podpory AP i DP, zasypka podpora AP i DP,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową AP, usuwanie izolacji z papy na jezdni, układanie krawężników, zbrojenie płyty przejściowej podpory AP i BP, betonowanie płyt przejściowych podpory AP i BP
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - wbijanie ścianek szczelnych, wykonywanie zasypki podpory AP i EP, przygotowanie do montażu dylatacji , prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych, przygotowanie płyty ustroju nośnego nitki prawej do układania izolacji
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 3 km 73+243,36 - przygotowanie stref dylatacyjnych do montażu dylatacji modułowych,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - prace porządkowe na obiekcie, zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych podpory A i C, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A i C, rozdeskowanie ciosów podłożyskowych,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 3 - montaż dylatacji modułowych,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 3 km 78+822,44 - rozdeskowanie ustroju nośnego nitki lewej           
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie ustroju nitki lewej i prawej, układanie desek międzybelkowych na ustroju nitki prawej, betonowanie ustroju nośnego nitki lewej, zacieranie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki lewej, montaż kotew talerzowych na ustroju nitki lewej, montaż wpustów na ustroju nitki lewej, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego nitki lewej, deskowanie obstawki ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie ściany z gruntu zbrojonego za podporą A i C,          
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - przygotowanie do sprężenia ustroju nitka A4, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - zbrojenie fundamentu podpory B, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory C, przygotowanie do betonowania fundamentu podpory C, betonowanie fundamentu podpory C1,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - zbrojenie ustroju nośnego nitka Lubawka, wykonywanie zasypek podpory A i E, zbrojenie ustroju nośnego nitka Legnica, rozdeskowanie ustroju nośnego nitka Legnica,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - zbrojenie płyty ustroju nitka Lubawka, deskowanie płyty ustroju nitka Lubawka, rozdeskowanie skrzydeł podpory A, układanie desek międzybelkowych na przęsłach, 
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, wykonywanie zasypek podpory A i C,

 

21.11.2016 r. - 27.11.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonaniem rampy wjazdowej na nasyp km 73+250 P,
 • wykonaniem robót przygotowawczych nr pali 1-35 km 68+944 - 69+110,
 • betonowaniem głowic pali nr 1-20 km 70+932 - 71+020,
 • betonowaniem pali nr P1-P4 km 72+860,
 • wykonaniem odwiertu pod pale nr P1-P4 km 72+860,
 • montażem słupów nr P159 - P162, P41-P50 km 69+726 - 69+790,
 • rozbiórką nawierzchni z kostki ul. Działkowa,
 • betonowaniem pali nr P45-P62, P13 km 69+160 - 69+215,
 • pracami przy odwiertach pod pale nr P45-P62 km 69+160 - 69+215,
 • pracami przy odwiertach pod pale nr P64 - P75 km 69+315 - 69+380,
 • betonowaniem pali nr P82-P90, P95, P96, P97 km 69+315 - 69+380,
 • demontażem barier stalowych km 70+000 - 70+500, km 70+965 - 71+085, DO4/04 0+368 - 0+500 SP 0+600 - 0+668 SP 0+690 - 0+910 SP,
 • montażem barier energochłonnych km 70+000 - 70+500,
 • wykonaniem poboczy z kruszywa km 71+800 - 72+850, km 63+000 - 63+700, km 67+700 - 68+500 P,
 • montażem słupów nr P163 - P172 km 69+726 - 69+790,
 • wykonaniem stabilizacji Łącznica Ł2, km 65+930 - 66+040 L, S3 km 59+320 - 59+230 P, Łącznica Ł1, DD-4/27 km 0+480 - 0+670,
 • wykonaniem warstwy technologicznej km 70+300 - 70+350 P,
 • betonowaniem głowic pali nr 21-41 km 71+025 - 71+125,
 • wykonaniem montażu słupów nr 1-11 km 70+932 - 70+975,
 • wykonaniem odwiertu pod pale oraz betonowanie nr 284-287 km 70+117 - 70+127,
 • wykonaniem warstwy mrozoochronnej Ł1 km 0+200 - 0+590, Ł2 km 0+000 - 0+200,
 • wykonaniem barier stalowych DO4/04 0+940 - 1+100 SP  0+928 - 1+004 SL,
 • wzmocnieniem podłoża wylot rondo tymczasowe – sekcja 4,
 • wykonaniem rampy wjazdowa na nasyp km 73+250 P,
 • wykonaniem robót wykończeniowych przy słupach P159-P186, P188-P211, km 69+650 - 69+790, km 69+800 - 69+915,
 • montażem słupów nr P12-P31 km 70+980 - 71+075,
 • betonowaniem pali nr P282-283, P1-10 km 70+107 - 70+112, km 70+450 - 70+490,
 • wykonaniem odwiertu pod pali nr P282-283, P1-10 km 70+107 - 70+112, km 70+450 - 70+490,
 • odhumusowaniem km 69+600 - 69+980 L,
 • wykonaniem zagęszczania - PAS ROZDZIAŁU km 60+900 - 61+100, km 73+000 - 73+250 P, km 73+260 - 73+480 P, S3 km 60+140 - 60+197,7, S3 km 59+240 - 59+320, DD-4/27 km 0+480 - 0+670, km 73+260 - 73+480 P, S3 km 60+210 - 60+650, S3 km 59+230 - 59+320 P, S3 km 58+974 - 59+100, DO-4/01km  3+750 - 3+960,
 • wykonaniem profilowania S3 km 59+260 - 59+320 P, S3 km 62+200 - 62+400 P, km 77+150-77+380 , km 77+700-77+800, S3 km 60+900 - 61+100 strona L, DD-4/27 km 0+480 - 0+670, km 63+000 - 63+100, km 76+980-77+100, S3 km 59+260 - 59+230 L, km 58+974 - 59+160, km 76+820-76+920, km 64+250 - 64+550 L, DO-4/01 km 1+500 - 2+750, S3 km 61+000 - wyjazd awaryjny, S3 km 61+050 - wyjazd awaryjny,
 • humusowaniem S3 km 60+900 - 61+150 P, S3 km 61+800 - 62+000 P, km 77+000 - 77+100, km 77+700 - 77+900, km 76+300 - 76+630 str. L, km 75+900 - 76+300 L,
 • wykonaniu odwiertu pod pale oraz betonowanie nr 36-44 km 69+115 - 69+155,
 • pracami przy kanale irygacyjny zahumusowanie skarp km 67+380,
 • wykonaniem odwiertu pod pale nr P76 - P90 km 69+315 - 69+380,
 • betonowaniem pali nr P82-P90 km 69+345 - 69+380,
 • skarpowaniem km 68+800 - 69+200 P, km 63+700 - 63+750,
 • osuszaniem km 69+520 - 69+560 P, km 66+750 - 66+785, km 70+300 - 70+370, km 75+620-75+680, Łącznica Ł1, km 75+740-75+780, km 73+230 - 73+250 P, km 66+870 - 66+920 L, km 66+930 - 67+000 L, km 66+900 - 67+000 L, DO-4/01 km 3+750 - 3+960, TG km 1+380 - 1+440,
 • demontażem paneli ekranów akustycznych WD-40,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 64+400 - 64+540 L, TG km 2+100 - 2+420, km 70+130 - 70+170,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa 20 cm km 65+800 - 66+030 P, km 67+300 - 67+500 P, km 65+950 - 66+030 P, km 66+950 - 67+250 L, km 70+300 - 70+500 P,
 • zasypaniem larsenów km 71+500 - 71+780,
 • montażem słupów nr P173 - P186 km 69+726 - 69+790,
 • betonowaniem głowic pali nr P175 - P196 km 69+736 - 69+840,
 • wykonaniem obrzeża DO4/05 km 0+224 - 0+284 SL, DO4/05 km 0+140 - 0+162 SL,
 • wykonaniem skropienia km 0+000-0+266,64,km 0+350-0+900, km 62+410-62+650, km 0+000-0+214,45,
 • wykonaniem warstwy podbudowy WMS km 0+200-0+266,64, km 62+410-62+650, km 0+000-0+214,45, km 67+300 - 67+400 P, km 65+900 - 66+000 L,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej km 0+350-0+900,
 • wykonaniem warstwy wiążącej km 0+000-0+214,45, km 62+410-62+630,
 • wykonaniem rozbiórki nasypu dociążającegoDO-4/01 km 4+000 - 4+100,
 • wykonaniem rozbiórki nawierzchni bitumicznej DK94 - Rondo nr 2,
 • przygotowaniem podłoża pod ściek o zmiennej niwelecie S3 62+009 - 62+069,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DO-4/01 km 3+750 - 3+940, S3 km 59+240 - 59+320 P, S3 km 58+974 - 59+050, S3 km 59+260 - 59+240 L,

Sekcja 2: km 66+750 - 66+950 L, km 65+800 - 66+950 L, km 69+540 - 69+560, Łącznica Ł2 km 0+000 - 0+100, km 68+700 - 69+400, km 66+750 - 66+850, km 68+800 - 69+400, km 69+540 - 69+560, km 68+700 - 69+400, Pas rozdziału km 69+200 - 69+500,

Sekcja 3a, 3b: DD-4/27, km 73+260 - 73+480 P, km 73+000 - 73+250 P,

Sekcja 4: km 75+620-75+680 , km 75+740-75+780, wylot rondo tymczasowe,

Sekcja 5: TG km 1+380 - 1+500, TG km 1+180 - 1+260, TG km 2+200 - 2+420,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: S3 km 62+200 - 62+400 P, S3 km 60+900 - 61+100 L, S3 km 60+950 - 61+100 P,

Sekcja 2: km 64+250 - 64+550 P, km 64+250 - 64+550 L, km 68+800 - 69+020 P,

Sekcja 3a, 3b: -

Sekcja 4: km 77+150 - 77+380 , km 77+700-77+800, km 76+980 - 77+100, km 76+820-76+920,

Sekcja 5: TG km 0+600 - 0+700,

 

 • pracami przy przepustach betonowych:

- przepust  PPr4/LP-2,

- przepust  PL 4/L1-2,

- przepust  PL 4/L3-1,

- przepust  Plr 4/L1-3,

 • pracami przy kanale irygacyjnym,

             - rów melioracyjny nr 1,

  roboty branżowe związane z pracami przy:  

 • pracami przy kanalizacji deszczowej D7A km 63+000, D21 km 70+000, DB9 km 73+000, DC4, D13 km 66+900, D1B - MOP KOCHLICE, DB10 km 73 DB7, DC3 Węzeł Leg. II, D10 km 65+000 66+000, D13 km 67+000, DB7, D10 km 65+900, D21 - km 70+000, DB8A, DB7A, D1b km 65+000, D20 km 60+000, DB2a - regulacja wpustów i włazów,
 • budową oświetlenia drogowego Węzeł Legnica Zachód - montaż fundamentów i linii kablowej, Węzeł Legnica Północ - montaż fundamentów i linii kablowej,
 • wykonaniem sączków km 2+020-2+420, Łącznica 4 0+080-0+360 – sekcja 5, reg. studni drenarskich w km 75+000,
 • wykonaniem ścieku o zmiennej niwelecie S3 km 62+069 - 62+049 L, S3 km 62+069 - 62+396 P, km 66+917 - 66+957 P,

  roboty mostowe związane z pracami przy:  

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151 - prace porządkowe na obiekcie, transport płyt drogowych,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego, układanie płyt pod rusztowanie ustroju, montaż łożysk podpory P1 i P3, wykonanie podlewki,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P1 i P2, wykonanie murku z gruntu zbrojonego podpory P2,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - przygotowywanie powierzchni płyty pomostowej do ułożenia izolacji,           
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - montaż rusztowań, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 km 66+804,00 - zbrojenie ustroju nośnego nitki prawej, montaż elementów odwodnienia,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - przygotowywanie powierzchni betonu fundamentu P2 i P3 do wykonania izolacji,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - przygotowywanie powierzchni płyty pomostowej do ułożenia izolacji, demontaż deskowania ścianki zaplecznej podpory P1 i P3, prace porządkowe na obiekcie, wykonywanie zasypek wraz z układaniem ściany bocznej z gruntu zbrojonego podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P3, przygotowywanie zasypki do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P1,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 3 km 62+168,90 - zbrojenie ustroju nośnego nitki prawej, montaż elementów odwodnienia, betonowanie ustroju nośnego nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie fundamentu podpory P3, betonowanie fundamentu podpory P3,race porządkowe w obrębie obiektu,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, betonowanie fundamentu pod murek oporowy przy stożku podpory AP, wykonywanie murka oporowego przy stożku podpory AP, wykonywanie zasypki podpory AP,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, montaż dylatacji podpory BP, przygotowywanie placu pod dźwig, przygotowywanie płyty przejściowej do układania izolacji,wkonanie izolacji z papy na płytach przejściowych, zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, zbrojenie stref dylatacyjnych podpory AP i BP,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,80 - przygotowywanie płyty ustroju nośnego nitki prawej do układania izolacji, wykonywanie zasypek podpory AP i DP, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych podpory AP i DP,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - przygotowywanie (profilowanie) warstwy zasypki pod płytę przejściową AP,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - przygotowywanie płyty ustroju nośnego nitki prawej do układania izolacji, wbijanie ścianek szczelnych, zbrojenie ścianki zaplecznej podpory EP, wykonywanie zasypki podpory AP,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 3 km 73+243,36 - wykonanie izolacji cienkiej na płytach przejściowych, przygotowanie stref dylatacyjnych do montażu dylatacji modułowych,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie ciosów podłożyskowych podpory A nitki lewej i prawej, zbrojenie ciosów podłożyskowych podpory A i C, prace porządkowe na obiekcie, zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 3 km 78+822,44 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie drenażu za przyczółkiem podpory B,           
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie ustroju nitki lewej i prawej, układanie desek międzybelkowych na ustroju nitki prawej, montaż wsporników pomostów roboczych ustroju nitki prawej, układanie belek prefabrykowanych przęsła A-B nitki prawej, wykonanie uszynienia wspornika nitki prawej, montaż kotew talerzowych na ustroju nitki lewej, deskowanie obstawki ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie wykopu podpory C, wykonywanie fundamentu pod panele ściany z gruntu zbrojonego podpory C, układanie ściany z gruntu zbrojonego za podporą A i C,        
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - przygotowanie do sprężenia ustroju nitka S3, sprężanie ustroju nitka S3, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - zbrojenie fundamentu podpory C, przygotowania do zbrojenia fundamentów podpory A i B,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - zbrojenie ustroju nośnego nitka Lubawka, wykonywanie zasypek podpory A i E,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - zbrojenie płyty ustroju nitka Lubawka, przygotowywanie platformy roboczej pod dźwig, częściowe betonowanie skrzydeł podpory A, układanie belek prefabrykowanych przęsła C-D nitki Lubawka, układanie desek międzybelkowych na przęsłach, 
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - betonowanie płyt przejściowych, zbrojenie kap chodnikowych,

 

14.11.2016 r. - 20.11.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • pracami przy kanalizacji deszczowej DB1b, rondo Leg. Północ - montaż krat, km 73+000 DB9, D21, DC3, DC4, D17 km 67+000, wstawianie st. wpadową zlewnia DB27, D13 km 67+000, D7A km 63+000, D7A km 63+000, SO2, SO3 km 60+000, D8L przy WD-38,
 • budową oświetlenia drogowego km 66+000, Węzeł Legnica Zachód,
 • wykonaniem sączków km 64+360 - 64+450 "PR", km 66+880-67+220 "PR" km 63+240-63+320 P, PR km 63+220-63+300, km 2+020-2+420,
 • wykonaniem robót przygotowawczych - pale P116-P120 km 69+542,
 • odhumusowaniem km 59+200 - 59+320, km 58+974 - 59+200,
 • układaniem kostki betonowej DG4/06,
 • betonowaniem trzonów pali nr P56-P63, P109-P120 P, km 71+201 - 71+236, km 71+408 - 71+463,
 • wykonaniem odwiertów pod pale P56-P63, P115-P125 P km 71+201 - 71+236, km 71+438 - 71+480,
 • demontażem słupów ekranów akustycznych WD-41,
 • demontażem ekranów akustycznych WD-41,
 • rekultywacją terenu 71+500 - 71+780,
 • wykonaniem warstwy technologicznej km 77+100 - 77+600, km 63+820 - 63+930, km 70+100 - 70+300 P, km 70+350 - 70+500 P,
 • wykonaniem odwiertów pod pale P34-P55, P102-P114 P betonowanie trzonów pali nr P34-P55, P102-P108 P, km 71+097 - 71+202, km 71+376 - 71+436, km 71+376 - 71+406,
 • wykonaniem włączeń do DO4/04 i DK94 4/03, korytowanie Rondo nr 2 - DK94,
 • rekultywacją terenu km 71+500 - 71+780,  
 • skarpowaniem km 69+300 - 66+500 P, km 69+600 - 69+980, km 69+000 - 66+500 P, km 68+800 - 69+200 P, km 64+700 - 64+950 L,
 • rozbiórką nasypu dociążającego DO-4/01 km 4+000 - 4+100,
 • wykonaniem warstwy wiążącej km 74+560-74+840, km 74+870-75+340, km 0+140 - 0+600, km 0+000-0+082,43,
 • skropieniem podbudowy km 74+560-74+840, km 74+870-75+340, km 0+140 - 0+600, km 0+000-0+082,43,
 • wykonaniem podbudowy WMS km 74+560-74+840, km 74+870-75+340,
 • rozkładaniem siatki wzmacniającej nasypy TG km 1+180 - 1+250,
 • wypełnieniem zbiornika gliną ZR-22/4,
 • wykonaniem warstwy mrozoochronnej Węzeł LII: Ł1 i Ł4,
 • wykonaniem obrzeży DO4/05 0+140 - 0+340 SP i SL, DO4/05 0+140 - 0+340 SL,
 • wykonaniem ścieku trójkątny km 66+950 - 67+100, km 65+900 – 66+040 P, DP 2203D, km 65+900 - 66+000 P, TG km 2+100 - 2+420, km 67+350 - 67+450 P, km 65+800 - 66+000,
 • wykonaniem osuszania km 69+540 - 69+560 P, km 63+820 - 63+930, km 69+600 - 69+980, km 65+880 – 66+040 L, km 77+900 - 78+000, km 75+630-75+730, km 66+740 - 66 785, km 66+950 - 67+060, km 67+060 - 67+160 L, km 73+170 - 73+250 P, DO-4/01 3+750 - 3+940, km 67+000 - 67+060 L, km 66+920 - 67+000 L, km 75+620-75+680, km 67+160 - 67+230 L, km 75+820-75+860, km 66+840 - 66+920 L, km 67+230 - 67+350 L, km 69+600 - 69+800, km 70+300 - 70+370, km 73+100 - 73+170 P, km 75+620-75+680,
 • wykonaniem zagęszczania DO-4/01 km 3+750 - 3+960, km 60+400 - 60+650 P, PAS ROZDZIAŁU km 61+500 - 61+900, km 62+800 - 63+780, km 73+000 - 73+050 P, km 72+860 - 72+920 P, S3 60+210 - 60+650 P, PAS ROZDZIAŁU 61+400 - 61+550, km 62+800 - 63+780, km 73+170 - 73+250 P, km 73+170 - 73+250 P,
 • wykonaniem profilowania S3 60+050 - 60+150 L, S3 60+650 - 60+850 L, km 77+300 - 77+800, S3 62+200 - 62+400, S3 60+900 - 61+100 L, km 77+100-77+200, km 77+000-77+080, S3 km 59+920 - 60+100 P, S3 km 60+000 - 60+100 L, km 62+800 - 63+750, S3 60+650 - 60+800 strona L, km 60+900 - 61+000 P, km 59+260 - 59+320 P,
 • rozbiórką nasypu dociążającego DO-4/01 km 4+000 - 4+100,
 • wykonaniem stabilizacja GWN S3 km 60+400 - 60+650 P, S3 km 60+240 - 60+680 strona L,
 • wykonaniem humusowania S3 km 59+600 - 59+900 L, km 60+700 - 60+900 P, km 77+100 - 77+700, km 61+500 - 61+600 strona P, km 77+100 - 77+600, km 59+900 - 60+160 P, km 60+090 - 60+140 strona L, ZR22/4, km 60+740 - 60+840 P, ZR22/4,
 • wykonaniem kanał irygacyjny zahumusowanie skarp km 67+380,
 • wykonaniem demontażu ekranów akustycznych oraz słupów od WD-41 - str. północna, WD-40, km 67+400 - 67+560,
 • ułożeniem nawierzchni z kostki granitowej 18/20 Rondo nr 2 - DK94,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa Węzeł LZ: Rondo + DK94, DD4/27 km 0+300 - 0+500, DK94 4/02, 4/03, rondo i DO4/04 - Węzeł LZ, km 63+740 - 64+040 P, km 70+100 - 70+300 P, Ł1 km 0+760 - 0+900, Ł4 km 0+120 - 0+360,
 • wykonaniem odwiertów pod pale, betonowanie trzonów pali P25-P33, P87-P94, P98-P101 strona prawa P7-P24 strona prawa km 71+057 - 71+102, km 71+296 - 71+356,
 • wykonaniem odwiertów pod pale P213-P218 P km 69+951 - 71+495,
 • betonowaniem trzonów pali nr P213-P218 P 69+951 - 71+495,
 • wykonaniem poboczy z kruszywa km 75+900 - 76+700 SP, km 77+100 - 77+600 SP, km 75+800 - 76+700 SL, km 77+330 - 77+600 SL,
 • pracami przy robotach przygotowawczych P116-P120, km 69+542,
 • wykonaniem odwiertów pod pale wraz z betonowaniem  P100-P117 P, km 69+520 - 69+600,
 • wykonaniem larsenów km 71+550 - 71+780,
 • wykonaniem odwiertów pod pale wraz z betonowaniem  P127-P141 P km 71+500 - 71+570,
 • montażem słupów P205 - P211 km 69+900 - 69+920,
 • wykonaniem odwiertów pod pale wraz z betonowaniem  P91-P99 P km 69+480-69+520,
 • wykonaniem odwiertów pod pale wraz z betonowaniem  P142-P153 P km 71+570-71+620,
 • montażem słupów P188-P204 km 69+900 - 69+920,
 • betonowaniem głowic P197-P211 km 69+900 - 69+920,
 •  

- wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DO-4/01 km 3+750 - 3+960, S3 km 60+700 - 61+000 L,

Sekcja 2: Ł2 km 0+000-0+110, km 66+750 - 66+800, km 69+540 - 69+560, km 66+900 - 67+000 L, km 64+700 - 65+100, km 65+800 - 65+950 L, km 64+600 - 67+000,

Sekcja 3a, 3b: km 69+600 - 69+980, km 70+300 - 70+370, km 73+000 - 73+050 P, km 73+260 - 73+480 P, km 72+860 - 72+920 P, km 75+840 - 78+000, km 73+500 - 74+100 P, Ł1, Ł3 - Węzeł LZ, DD-4/27,

Sekcja 4: km 75+840 - 78+000,

Sekcja 5: TG km 1+380 - 1+500, TG km 1+580 - 1+610,

 

             - wykonaniem wykopu:
 

Sekcja 1: S3 60+050 - 60+150 L, S3 60+650 - 60+850 L, S3 62+200 - 62+400,

Sekcja 2: km 64+250 - 64+550 P, km 65+000 - 65+250 P, km 69+100 - 69+220 P km 63+750 - 65+000, km 64+700 + 64+100, S3 60+900 - 61+100 L, S3 km 59+920 - 60+100 P, S3 km 60+000 - 60+100 L, km 65+000 - 65+100 P,

Sekcja 3a, 3b: km 73+500 - 74+100 P, Ł1, Ł3 - Węzeł LZ,

Sekcja 4: km 75+780- 75+680, km 77+300 - 77+800, km 77+100-77+200, km 77+000-77+080,

Sekcja 5: TG km 0+600 - 0+700,

       roboty branżowe związane z pracami przy:     

 • wykonaniem skarpy ZRI1/4, ZRI8/4,
 • wykonaniem rampy ZRI 1/4,
 • wykonaniem dna ZRI8/4,
 • wykonaniem rowu melioracyjnego km 67+920,
 • pracami przy kanale irygacyjnym km 67+380,
 • pracami przy kanale irygacyjnym,

               - rów melioracyjny nr 1,

roboty mostowe związane z:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151 - przygotowywanie powierzchni płyty pomostowej do ułożenia izolacji,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P1 i P2, betonowanie fundamentu pod mur oporowy podpory P2,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - przygotowywanie powierzchni płyty pomostowej do ułożenia izolacji,            
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie drogi technologicznej, montaż rusztowań, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 km 66+804,00 - zbrojenie ustroju nośnego nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - betonowanie ciosów podłożyskowych podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - przygotowywanie płyty pomostowej do ułożenia izolacji, wykańczanie powierzchni czołowych dźwigarów, deskowanie ścianki zaplecznej podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - zagęszczanie zasypki korpusu podpory P1,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 3 km 62+168,90 - prace ciesielskie i zbrojenie ustroju nitki prawej, zbrojenie ustroju nośnego nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie fundamentu P3,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, zbrojenie płyty przejściowej podpory BP, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej podpory BP, wykonywanie zasypek podpory AP, przygotowywanie wykopu pod murek oporowy przy stożku,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki prawej, montaż dylatacji podpory BP, przygotowywanie placu pod dźwig,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,80 - zbrojenie ścianek zaplecznych podpory AP i DP, przygotowywanie linii cieku na płycie ustroju niosącego, montaż ścianek szczelnych, wykonywanie zasypek podpory DP, przygotowywanie płyty ustroju nośnego nitki prawej do ukadania izolacji, wykonywanie zasypek podpory AP i DP,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory BP, przygotowywanie (profilowanie) warstwy zasypki pod płytę przejściową AP,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie ścianki zaplecznej podpory EP, pielęgnacja betonu ustroju niosącego, wykonanie zasypek i izolacji podpory EP, rozszalowywanie ustroju niosącego, przygotowywanie linii cieku na płycie ustroju niosącego, pielęgnacja betonu ustroju niosącego, przygotowywanie płyty ustroju nośnego nitki prawej do ukadania izolacji, betonowanie ścianki zaplecznej podpory AP, wbijanie ścianek szczelnych, montaż kolektora odwadniającego, zbrojenie ścianki zaplecznej podpory EP, montaż kolektora odwadniającego,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 3 km 73+243,36 - zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, montaż wsporników ustroju, wykonywanie izolacji cienkiej płyty przejściowej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitka lewa, betonowanie korpusu podpory A nitka lewa, rozdeskowanie korpusu podpory A nitka lewa,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691 - śrutowanie powierzchni betonu płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonanie warstwy primera na płycie ustroju nośnego nitki lewej i płytach przejściowych, układanie izolacji z papy na płycie ustroju nośnego nitki lewej i płytach przejściowych, układanie izolacji z papy na płytach przejściowych,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 3 km 78+822,44 - zbrojenie ustroju nośnego nitki prawej, przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego nitki prawej, betonowanie ustroju nośnego nitki prawej, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki prawej,             
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie ustroju nitki lewej i prawej, deskowanie poprzecznic ustroju (stref międzybelkowych), układanie belek prefabrykowanych ustroju nitki prawej, zbrojenie ustroju nitki lewej, układanie desek międzybelkowych na ustroju nitki prawej, montaż wsporników pomostów roboczych ustroju nitki prawej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie ściany z gruntu zbrojonego za podporą A,            
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - przygotowanie do sprężenia ustroju nitka S3, zbrojenie i przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego nitki A4, betonowanie ustroju nośnego nitki A4, przygotowanie do sprężenia ustroju nitka S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - przygotowanie do zbrojenia fundamentów,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - zbrojenie ustroju nośnego nitka Lubawka, mycie szalunków ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego nitki Legnica, pielęgnacja betonu ustroju nitka Zielona Góra,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypki za podporą D, przygotowywanie platformy roboczej pod dźwig, układanie płytek międzybelkowych na ustrojach nośnych, zbrojenie i deskowanie skrzydeł podpory A, montaż podestów roboczych na przęsłach,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - przygotowywanie podłoża pod wykonanie warstwy wyrównawczej płyty przejściowej podpory C, układanie krawężników na płycie pomostu, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt przejściowych,
 • przepustach stalowych:

- przepust  PS 4-1,

- przepust  Pb 4/17-1

 

07.11.2016 r. - 13.11.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonaniem podbudowy WMS km 75+020-75+340,
 • wykonaniem rozbiórki nasypu dociążającego DO-4/01 4+000 - 4+100,
 • wykonaniem humusowania km 59+320 - 59+600 P, km 59+320 - 59+875 L,
 • wykonywaniem ścieku o zmiennej niwelecie LP-L01P,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 2+010 - 2+415 P, km 2+010 - 2+415 L,
 • ułożeniem nawierzchni z kostki granitowej 18/20 Rondo nr 2 - DK94,
 • ułożeniem rowów tymczasowych Rondo nr 2 - DK94,
 • wykonaniem odwiertów pod pale P152-P163, P188-P192, P194-212 km 69+624 - 69+923,
 • wykonaniem betonowania trzonów pali P156-P162, P196-P212 km 69+624 - 69+923,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa DO4/05 0+200 - 0+630, DD-4/27, km 63+740 - 64+040 P, km 2+010 - 2+415 L, km 2+350 - 2+415 P, km 59+920 - 60+140, DS-4/17 km 0+000 - 0+440, DG-4/06 km 0+000 - 0+082, km 65+800 - 65+900 P,
 • wykonaniem humusowania km 76+100 - 76+500,
 • naprawą wymyć skarp km 73+000 - 73+480 P,
 • wykonaniem odhumusowania DW2 (0+500)- sekcja 5, DW-6  sekcja 5,
 • układaniem krawężnika DG4/06,
 • poprawianiem krawężnika DO4/05,
 • wykonaniem stabilizacji km 60+400 - 60+650 P, km 60+210 - 60+480 L, km 60+480 - 60+660 L, DD-4/27, Łącznica Ł3, DS-4/17, km 60+140 - 60+200,
 • wykonaniem zagęszczania km 75+840 - 77+680, km 60+210 - 60+400 L, km 60+400 - 60+650 P, km 60+140 - 60+200 L, DO-4/01 3+750 - 3+960, km 66+900 - 67+100 L, km 71+800 - 72+900 P, Ł1, Ł3 - Węzeł LZ, km 60+210 - 60+650 L, km 60+300 - 60+650 L, km 59+260 - 59+320 L, pas rozdziału km 61+900 - 61+700, km 73+500 - 74+100 P, km 71+800 - 72+900 P, km 75+840 - 77+800, km 60+210 - 60+650 L, km 60+140 - 60+200 strona L,
 • wykonaniem profilowania km 75+840 - 77+680, km 59+800 - 59+900 P, ZRI8/4, km 66+000 - 66+750, km 62+800 - 63+780, km 59+900 - 59+950 L, km 75+840 - 77+800, km 62+800 - 63+780, km 59+920 - 60+100 P, km 60+000 - 60+100 L, km 76+860- 78+000,
 • układaniem ścieku trójkątnego LP-L01P, km 66+567 - 67+100, km 66+957 - 67+100 P,
 • wykonaniem odwiertów pod pale P193, P1-10 km 70+932 - 70+972, km 69+624 - 69+831,
 • wykonaniem betonowania trzonów pali P152-P155, P188, P191-P195, P1-P6 km 70+932 - 70+972,   km 69+624 - 69+831,
 • wykonaniem odwiertów pod pale P11-P24 strona prawa km 70+982 - 71+050, km 70+977 - 71+067,
 • wykonaniem betonowania trzonów pali P7-P24 strona prawa km 70+982 - 71+050, km 70+977 - 71+067,
 • wykonaniem skarpowania km 69+600 - 69+980,
 • obrabianiem wpustów DO4/05 km 0+140 - 0+340,
 • wykonaniem demontażu ekranów akustycznych WD-40, WD-41,
 • wykonaniem obrzeży DO4/05 km 0+140 - 0+340,

wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DO-4/01 km 3+750 - 3+960, km 60+140 - 60+197,7 P, km 60+400 - 59+650 L, km 62+000 - 61+800 P, km 61+900 - 62+100, km 59+225 - 59+320 L, km 61+350 - 61+650 L, km 61+650 - 62+000 L,  km 61+300 - 61+550,

Sekcja 2: km 66+700 - 66+800, km 67+100 - 67+250 L, km 69+540 - 69+560,

Sekcja 3a, 3b: km 70+300 - 70+900, DD-4/27, km 73+000 - 73+100 P, km 69+600 - 69+980, Ł1, Ł3 - Węzeł LZ, km 72+860 - 72+920 P,

Sekcja 4: km 75+840 - 77+680,

Sekcja 5: km 1+180 - 1+240, km 1+380 - 1+500,

wykonaniem wykopu:
Sekcja 1: km 59+800 - 59+900 P, km 59+900 - 59+950 L, km 60+200 (WD-34), km 59+920 - 60+100 P, km 60+000 - 60+100 L,

Sekcja 2: km 64+250 - 65+750 P, DO 4/02 0+580-700, km 69+100 - 69+220 P,

Sekcja 3a, 3b: km 73+500 - 74+100 P, Ł1, Ł3 - Węzeł LZ,

Sekcja 4: -

Sekcja 5: km 0+600 - 0+700,

 pracami przy przepustach betonowych:

- przepust  PL 4/L1-2,

- przepust  PL 4/L3-1,

- przepust  PLr 4/L1-3,

- przepust  PPr 4/LP-2,

- przepust  Pmr 4/01,

roboty branżowe związane z:

 • kanalizacją deszczową D20, D10, DC17, DC9, DB1b, Rondo Leg. Północ – montaż krat, DB9 km 73+000,
 • budową oświetlenia drogowego km 66+900,
 • drenażem - regulacja studni, obsadzanie stożków bet.,
 • osuszaniem km 69+520 - 69+550 P, km 66+755- 66+785, km 66+860 - 66+960 L, km 1+940 - 2+000, km 77+600-77+900 DO-4/05, km 73+000 - 73+050 P, km 73+380 - 73+480 P, km 70+300 - 70+370, DO-4/01 3+750 - 3+960, km 66+755 - 66+785, km 66+800 - 66+900 P, 73+000 - 73+050 P, km 72+860 - 72+920 P, km 1+940 - 2+000, Ł1 km 1+300 - 1+330, km 73+260 - 73+480 P, km 65+750 - 65+850 P, DS-4/05,
 • pracami przy kanale irygacyjnym,

         -rów melioracyjny nr 1,

roboty mostowe związane z pracami przy:          

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151 - przygotowanie powierzchni płyty ustroju do odbioru, zbrojenie wnęk stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego segment 1 Lubin, betonowanie wnęk stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego segment 1 Lubin, iniekcja kanałów kabli sprężających (segment Lubin),
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P2,
 •  obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - wykonywanie zasypek fundamentów podpory P1 i P3, wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - przygotowanie powierzchni płyty ustroju do odbioru,        
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - montaż rusztowań i elementów deskowań ustroju nośnego, wykonywanie drogi technologicznej,        
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - rozdeskowanie korpusu podpory P3, deskowanie ciosów podłożyskowych podpory P1 i P3, przygotowywanie powierzchni fundamentów do wykonania izolacji, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - deskowanie i prace ciesielskie ścianki zaplecznej podpory P1 i P3, przygotowywanie płyty pomostowej do ułożenia izolacji, wykańczanie powierzchni czołowych dźwigarów,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 3 km 62+168,90 - montaż urządzeń BHP ustroju, prace ciesielskie i zbrojenie ustroju nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie fundamentu P3,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie ścianek zaplecznych, zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, wykonywanie zasypki podpory A i B, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory BP, zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,80 - przygotowywanie linii cieku na płycie ustroju niosącego, montaż ścianek szczelnych, zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych podpory AP,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie zasypki podpory AP i BP,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - pielęgnacja betonu ustroju niosącego, wykonanie zasypek i izolacji podpory EP, rozszalowywanie ustroju niosącego, zbrojenie ścianek zaplecznych, przygotowywanie linii cieku na płycie ustroju niosącego,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 3 km 73+243,36 - zbrojenie płyty przejściowej podpory B nitki lewej i prawej, betonowanie płyty przejściowej podpory B nitki lewej i prawej, rozdeskowanie płyty przejściowej podpory B nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitka lewa,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691 - zbrojenie kap chodnikowych ustroju nitki lewej i prawej, montaż desek gzymsowych nitki lewej i prawej, zbrojenie płyt przejściowych podpory A nitki lewej i prawej, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 3 km 78+822,44 - zbrojenie ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie zasypek podpory B,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie ustroju nitki lewej, deskowanie poprzecznic ustroju (stref międzybelkowych), mobilizacja dźwigu,            
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - zbrojenie ustroju nośnego nitki A4,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - zbrojenie ustroju nośnego nitki Lubawka, zbrojenie i przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego nitki Legnica, przygotowywanie platform roboczych pod pompy,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypki podpory D, montaż belek prefabrykowanych przęsła B-C nitki Lubawka, zbrojenie skrzydeł podpory A, montaż belek prefabrykowanych przęsła A-B nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - wykonywanie zasypek podpory A i C,

24.10.2016 r. - 30.10.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonywaniem podbudowy WMS km 64+340-65+210,
 • odmulaniem rowu km 66+420,
 • wykonaniem wykonywaniu poboczy km 63+350 - 63+780,
 • wykonywaniem umocnienia wpustów drogowych km 59+970 - 60+130,
 • wykonaniem wjazdu z płyt betonowych DO-4/01 0+673 - 0+780,
 • wykonywaniem skarpowania km 67+700 - 67+760 P, km 59+920 - 60+140, km 60+900 - 61+100,
 • wykonaniem osuszania km 60+140 - 60+197,70, km 67+200 - 67+300 L, DS-4/27, km 73+000 - 73+380 P, Łącznica Ł1 km 0+750 - 0+900, DP 2203D, km 63+740 - 63+860 P, Łącznica Ł1 km 0+000 - 0+130, km 73+250 - 73+300 P, km 1+980 - 2+150, km 63+800 - 63+960, km 70+300 - 70+350, 73+000 - 73+050 P, km 76+100-76+320,
 • uzupełnianiem poboczy kruszywem DO-4/01 km 0+672 - 0+780,
 • wykonaniem skarpy ZRI 1/4,
 • wykonaniem dna ZRI 1/4,
 • wykonaniem zagęszczania km 60+140 - 60+197,70, km 60+210 - 60+350, km 67+450 - 68+900, km 63+700 - 64+000 P, km 69+600 - 69+980, km 71+800 - 73+000,
 • wykonaniem profilowania km 63+700 - 64+000 P, km 59+700 - 59+900, km 63+700 - 63+800 P, ZRI 8/4, km 2+000 - 2+400,
 • wykonaniem skropienia km 64+370-64+570, km 64+400-65+180, km 64+400-64+590,
 • wykonaniem materaca geosyntetycznego km 66+750 - 66+780,
 • wykonaniem humusowania km 68+750 - 68+ 850  P,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 69+400 - 69+500 P,
 • wykonaniem warstwy technologicznej km 66+920 - 67+160 P, Węzeł LP L01P km 0+000 - 0+291,
 • układaniem nawierzchni z kostki granitowej 18/20 Rondo nr 2 - DK94,
 • uzupełnianiem poboczy i pasa rozdziału km 73+900 - 74+100 P + Ł1 + Ł3, km 71+800 - 72+900 P, 
 • wykonaniem rowu o specjalnej konstrukcji km 76+600 - 76+700, km 76+340 - 76+160
 • wykonaniem odhumusowania km 1+400 - 1+500, DP 2203D,
 • wykonaniem rozbiórki nasypu dociążającego DO-4/01km  4+100 - 4+000,
 • pompowaniem wody z rowu km 69+600 - 71+780,
 • wykonaniem ogrodzenia działek DO-4/24,
 • poprawianiem dojazdu do posesji Ulesie 116 DO-4/24,
 • wykonaniem odwodnienia DK94 - WD44,
 • wykonaniem stabilizacji DP 2203D,
 • wykonaniem robót przygotowawczych pod ekrany akustyczne km 69+670 - 69+800,
 • wykonaniem ścieku trójkątnego km 60+060 - 60+135 strona P, km 68+471 - 68+561,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DO-4/01 km 0+672 - 0+780, S3 km 60+210 - 60+350, km 60+210 - 60+260, km 60+140 - 60+260, DO-4/01 km 3+750 - 3+940, km 59+320 - 59+250, km 60+900 - 61+100,

Sekcja 2: km 67+100 - 67+250 L, km 66+900 - 66+950 L, km 64+300 - 65+200,

Sekcja 3a, 3b: km 69+600 - 69+980, km 73+000 - 73+450 P, DS-4/27,

Sekcja 4: km 75+800 - 78+600,

Sekcja 5: Ł1 km 1+360 - 1+700, km 1+180 - 1+240, km 2+000 - 2+420,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 60+350 - 60+500 strona L, km 59+320 - 59+450 strona L, km 60+650 - 60+700, strona L, km 60+300 - 60+650 strona P, km 59+800 - 60+140 strona P, km 59+920 - 60+140, km 60+900 - 61+100,

Sekcja 2: km 64+100, km 64+600 - 64+800 P,

Sekcja 3a, 3b: km 62+800 - 63+780,

Sekcja 4: -

Sekcja 5: TG km 0+400 - 0+700,

 • pracami przy przepustach betonowych:

- przepust  WAL 02,

- przepust  Pmr 4/01,

 • pracami przy kanale irygacyjnym,

roboty branżowe związane z:

 • kanalizacją deszczową D4, D13, W. leg pólnoc OS/30B, wbudowanie studni wpadowej D4/05, budowa wpustów z bezpośrednim wył. na skarpę na najeździe na WD3, DB9, DB28, DB27,
 • budową kanału technologicznego Węzeł Legnica Północ,
 • budową zbiornika podziemnego Z5 (zasypki)Węzeł Legnica II,
 • budową oświetlenia drogowego km 66+400, km 66+300,
 • wykonywaniem teletechniki km 60+140, W. Legnica Północ,
 • drenażem km 76+000 wstawianie pokryw bet.,

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151 - sprężanie ustroju nośnego segment 1 Lubin, prace porządkowe, przygotowanie powierzchni płyty ustroju do odbioru,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki podpory P2,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - pielęgnacja betonu oczepów i ciosów podpory P1, rozdeskowywanie oczepów podpory P3, rozdeskowywanie oczepów podpory P1, przygotowywanie powierzchni fundamentu i filarów podpory P3 pod izolację cienką, wykonywanie zasypek fundamentu podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - pielęgnacja betonu ustroju strona prawa, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory P1 i P4,          
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań ustroju nośnego, montaż łożysk podpory P2, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory P1, montaż rusztowań i elementów deskowań ustroju nośnego, montaż łożysk podpory P1,     
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 1 km 62+168,90 - przygotowanie płyty pomostowej nitki lewej do betonowania, demontaż deskowania wsporników pomostu, pielęgnacja betonu płyty pomostowej nitki lewej, prace ciesielskie płyty pomostowej nitki prawej
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - zbrojenie korpusu podpory P3, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - prace ciesielskie i betonowanie stref zakotwień ustroju nośnego, iniekcja kanałów kabli sprężających ustrój,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 km 66+009,56 - wykonywanie zasypki za przyczółkiem P1 i P3 wraz z układaniem ściany oporowej z bloczków,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie wzmocnienia podłoża podpory P3 kolumnami DSM,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - montaż ściągów do ścianek szczelnych, wykonywanie zasypek podpory AP i BP, zbrojenie kap chodnikowych nitki prawej, zbrojenie, szalowanie ścianek zaplecznych, 
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - wykonywanie zasypek podpory AP i BP, prace porządkowe, wykonywanie zasypki podpory AP i BP (profilacja pod płytę przejściową),
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,80 - zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa, wykonywanie zasypek i izolacji podpory AP i DP,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie gruntu zbrojonego podpory AP i BP, wykonywanie ścianki kotwiącej na podporze A, wykonywanie ściągów,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie ustroju niosącego, wykonanie zasypek i izolacji podpory AP i EP,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 3 km 73+243,36 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory B oraz stożków A i B, rozdeskowanie ustroju nośnego nitka lewa, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki lewej, zbrojenie płyty przejściowej podpora B,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - betonowanie korpusu podpory A nitka prawa, zbrojenie korpusu podpory A nitka lewa, pielęgnacja betonu korpusu podpory A nitka prawa,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691 - wykonywanie zasypek i stożków podpory A, wykonywanie stożków podpory B, zbrojenie kap chodnikowych ustroju nitki lewej i prawej, betonowanie płyty przejściowej podpory B, zbrojenie kap chodnikowych ustroju nitki lewej i prawej, zbrojenie płyty przejściowej podpory B,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 3 km 78+822,44 - deskowanie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie ustroju nośnego nitki lewej,            
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory A nitka prawa, układanie belek prefabrykowanych przęsła C-D nitka lewa, przygotowywanie platformy roboczej pod dźwig, układanie belek prefabrykowanych przęsła A-B nitka lewa, montaż wsporników ustroju przęsła A-B, B-C, C-D nitki lewej,            
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - wykonywanie zasypek podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - deskowanie ustroju nośnego przęsła D-E, zbrojenie ustroju nośnego przęsła B-C, C-D, D-E nitki S3,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - deskowanie ustroju nośnego przęsła D-E, zbrojenie ustroju nośnego przęsła A-B, B-C, C-D i D-E nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 2 km 1+496,62 - zbrojenie poprzecznicy C, wykonanie konstrukcji pod szalunek i deskowanie poprzecznicy A, wykonywanie zasypki podpory A, przygotowywanie platformy roboczej pod dźwig, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy A, wykonywanie zasypki fundamentu,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 km 1+957,47 - wykonywanie zasypki podpory A, rozdeskowanie ścianki zaplecznej podpory C, betonowanie ścianki żwirowej podpory C,

17.10.2016 r. - 23.10.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonywaniem podbudowy WMS km 63+320-63+710, km 64+570-65+230,
 • wykonywaniem skropienia km 63+320-63+710, km 64+570-65+230, km 64+320-65+220,
 • układaniem krawężnika granitowego Łącznice 1 i 3 przy DK 94, DO-4/04 km 0+000 - 0+024,
 • wykonaniem humusowania km 75+250 - 75+450 P, km 68+650 - 68+750, km 70+640 - 71+100, km 69+700 - 69+920, km 71+310 - 71+575, km 67+500 - 68+000,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 69+250 - 69+520 P, km 64+360 - 64+550 P,
 • wykonaniem profilowania koryta DD-4/27, ZRI 1/4, DD-4/27,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 69+250 - 69+520 P,
 • wykonaniem osuszania km 66+820 - 67+100, km 73+200 - 73+380 P, Łącznica Ł2, km 69+600 - 69+980, DS-4/27, km 72+850 - 72+900 P, TG km 1+180 - 1+240, km 60+140 - 60+197,70, TG km 2+150 - 2+420, km 73+000 - 73+050 P, km 69+540 - 69+560, km 73+000 - 73+050 P, km 66+840 - 66+910 L, km 69+540 - 69+560 P, km 67+100 - 67+250 L, km 73+250 - 73+350 P,
 • wykonaniem odmulaniu rowu km 66+420,
 • wykonaniem skarpy ZRI 7/4, ZRI 3/4,
 • wykonaniem dna ZRI 7/4,
 • wykonaniem zagęszczania km 60+140 - 60+197,70, km 60+210 - 60+350,
 • wykonaniem profilowania ZRI 1/4, km 62+800 - 63+200, km 62+450 - 62+500 L,
 • wykonaniem skarpowania km 60+000 - 60+200 P, km 60+300 - 60+400 P, km 69+600 - 69+980, DO-4/01 km 0+940 - 1+060, DO-4/01 km 0+672 - 0+780, km 59+920 - 60+100 P,
 • wykonaniem ścieku trójkątnego km 59+970 - 60+010 strona L, km 67+169 - 67+347, km 60+030 - 60+100 strona L, km 60+010 - 60+060 P, km 60+100 - 60+140 L, km 59+970 - 60+010 P, km  69+280 - 69+400 P,
 • układaniem nawierzchni z kostki pierścień ronda 2 - DK94,
 • ustawieniem wyspy z krawężnika granitowego DK94 km 0+130 - 0+160,
 • wykonaniem zasypki rondo nr 2 - DK94,
 • wykonaniem demontażu kostki WD-43 - przyczółek str. południowa,
 • wykonaniem wymiany podłoża pod stabilizację km 74+550 - 74+650 str. P,
 • wykonaniem obrabiania wpustów km 74+730 - 75+100 str. P,
 • wykonaniem koszenia trawy DO4/04  km 0+600 - 1+259,71,
 • wykonaniem stabilizacji Łącznica Ł1 km 0+380 - 0+560, km 60+400 - 60+300 P,
 • wykonaniem obsiania trawą Pole Modraszka,
 • wykonaniem płotków dla żab km 74+900 - 75+000 SL,
 • układaniem kostki betonowej WD-43,
 • uzupełnianiem pobocza kruszywem DO-4/01 km 0+940 - 1+060,
 • wykonaniem warstwy wiążącej km 63+330 - 63+660,
 • wykonaniem poboczy km 62+800 - 63+250, DK94 4/03 km 0+180 - 0+214,
 • wykonaniem rowu o specjalnej konstrukcji km 76+600 - 76+650,

wykonaniem nasypu:

 • Sekcja 1: km 60+400 - 60+500 strona L, km 60+140 - 60+200, km 59+250 - 59+300 strona L, km 59+500 - 59+700, km 60+200 - 60+400, km 60+300 - 60+400 strona P, km 60+140 - 60+197,70, km 61+000 - 60+950, km 60+210 - 60+260,
 • Sekcja 2: km 66+900 - 67+250 L, km 66+040 - 66+700, km 69+540 - 69+560, km 0+210 - 0+250,
 • Sekcja 3a, 3b: km 69+600 - 69+980, km 71+800 - 72+900 P, km 73+250 - 73+380 P, km 73+000 - 73+050 P, km 73+200 - 73+380 P, km 73+900 - 74+100 P,
 • Sekcja 4: km 75+840 - 78+240, DO4/05, 75+840 - 78+240,
 • Sekcja 5: TG km 2+000 - 2+120, DP 2203 D, TG km 1+180 - 1+240, Ł1 km 1+360 - 1+700,

wykonaniem wykopu:

 • Sekcja 1: km 60+000 - 60+200 P, km 60+300 - 60+400 P, DO-4/01 km 0+940 - 1+060, DO-4/01 km 0+672 - 0+780, km 59+920 - 60+100 P, km 60+300 - 60+400 P,
 • Sekcja 2: PE-15, km 69+000 - 69+250, km 64+100,
 • Sekcja 3a, 3b: km 62+800 - 63+000, km 63+000 - 63+050, km 69+600 - 69+980, km 73+200 - 73+250 P,
 • Sekcja 4: km  75+840 - 78+240,
 • Sekcja 5: TG km 0+400 - 0+700,

pracami przy przepustach betonowych:

- przepust  WAL 01,

- przepust  PPr 4/LP-2,

- przepust  Pmr 4/01,

pracami przy kanale irygacyjnym,

-odmulenie koryta rów w km 66+420,

roboty branżowe związane z:

 • kanalizacją deszczową D1B, D10, wbudowanie SEP na zlewni DB23, budowa wpustów z bezpośrednim wył. na skarpę, D6A, D4, Legnica północ,
 • budową kanału technologicznego km 62+000,
 • budową oświetlenia drogowego km 1+400 węzeł Legnica II,
 • budową zbiornika podziemnego Z5 węzeł Legnica II,

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151 - pielęgnacja ustroju nośnego segment 1 Lubin, iniekcja kanałów kablowych segmentu nr 2 i 3, przygotowanie do sprężenia ustroju nośnego segment 1 Lubin, śrutowanie wsporników ustroju pod kapami,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 - wykonywanie zasypki fundamentu podpory P2 i P3, deskowanie i zbrojenie oczepu skrajnego podpory P1, betonowanie oczepów skrajnych podpory P1, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory P3, pielęgnacja betonu oczepów podpory P1, betonowanie ciosów podpory P1, przygotowanie platformy pod rusztowanie ustroju,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,90 - zbrojenie ustroju strona prawa, deskowanie poprzecznic strona prawa, deskowanie ustroju strona prawa i przygotowywanie do betonowania, betonowanie ustroju strona prawa, wykonywanie zasypki podpory P1 i P4, pielęgnacja betonu ustroju strona prawa, śrutowanie ustroju strona lewa pod kapami, prace porządkowe,            
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 - wykonywanie zasypki fundamentu podpory P1 i P5, wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego, montaż rusztowań ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie oczepów zew. podpory P1, betonowanie oczepów zew. podpory P1, pielęgnacja betonu oczepów zew. podpory P1, montaż łożysk podpory P4 i P5, naprawa drogi technologicznej, wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego,     
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 - zbrojenie płyty pomostowej nitki lewej, montaż elementów odwodnienia pomostu,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74 - montaż podestów roboczych, schodni i zabezpieczeń BHP, deskowanie i zbrojenie korpusu podpory P1, zbrojenie korpusu podpory P1, betonowanie korpusu podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86 - prace porządkowe przy obiekcie, przewóz elementów deskowań, rozbiórka platformy roboczej dla betonowań,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 66+009,56 - wykonywanie zasypki za przyczółkiem P1, układanie ściany oporowej z bloczków,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28 - przygotowywanie platformy pod wykonanie kolumn DSM fundamentu, poszerzenie wykopu pod wykonanie kolumn DSM gruntu zbrojonego na podporze P3, montaż systemu odwodnienia wykopu, przygotowywanie platformy pod wykonanie kolumn DSM gruntu zbrojonego na podporze P3,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95 - wykonywanie zasypek podpory AP i BP, montaż ściągów do ścianek szczelnych, zbrojenie ścianek zaplecznych, wykonywanie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 - rozszalowywanie ścianek zaplecznych, izolacje bitumiczne ścianek zaplecznych, prace porządkowe, wykonywanie zasypek podpory AP i BP, wykonywanie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 - zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa, wykonywanie zasypek i izolacji podpory AP i DP,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji III km 71+250,72 - wykonywanie gruntu zbrojonego podpory AP i BP, układanie primera żywicznego pod kapami chodnikowymi,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 - zbrojenie ustroju niosącego, wykonanie zasypek i izolacji podpory AP, układanie płytek międzybelkowych, rozszalowywanie korpusu i skrzydła podpory EP, zbrojenie ustroju niosącego, wykonanie zasypek i izolacji podpory AP i EP,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory B oraz stożków A i B, deskowanie wspornika ustroju nośnego nitki prawej, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitka prawa, zbrojenie korpusu podpory A nitka lewa, wykonywanie zasypki przyczółka od strony wewnętrznej pod przepust,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691 - wykonywanie zasypek i stożków podpory A, wykonywanie stożków podpory B, zbrojenie płyty przejściowej podpory B,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A, wykonywanie zasypek podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 - deskowanie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie ustroju nośnego nitki lewej,           
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35 - rozdeskowywanie poprzecznicy podpory B nitka lewa, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory B nitka prawa, betonowanie poprzecznicy podpory D nitka lewa, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory A nitka lewa, prace porządkowe, przygotowanie platformy pod dźwig, betonowanie poprzecznicy podpory B nitka prawa, rozdeskowywane poprzecznicy podpory D nitka lewa, zbrojenie poprzecznicy podpory D nitka prawa, układanie belek prefabrykowanych przęsła B-C nitka lewa, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy podpory A nitka lewa, deskowanie poprzecznicy podpory A nitka prawa, prace porządkowe, betonowanie poprzecznicy podpory D nitka prawa, zbrojenie poprzecznicy podpory A nitka prawa,    
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74 - wykonywanie zasypki podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V - układanie rusztowań i deskowanie ustroju nośnego przęsła C-D, D-E, zbrojenie ustroju nośnego przęsła B-C, C-D,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 - układanie rusztowań ustroju nośnego przęsła D-E, zbrojenie ustroju nośnego przęsła A-B, B-C, C-D,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji V km 1+496,62 - wykonanie konstrukcji pod szalunek i deskowanie poprzecznicy C, zzbrojenie poprzecznicy B, prace porządkowe, wykonywanie zasypki podpory A i D, montaż łożysk podpory A i D, zbrojenie poprzecznicy C, betonowanie poprzecznicy B,            
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji V km 1+957,47 - betonowanie ścianki żwirowej na podporze A, wykonywanie izolacji na ustroju nośnym, rozdeskowanie ścianki żwirowej podpory A, deskowanie ścianki żwirowej podpory C, 

10.10.2016 r. - 16.10.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonywaniem osuszania DP 2203D km 0+340 - 0+490,  TG km 2+000 - 2+420, km 64+340 - 64+540 P, LP-L03L, km 69+560, DG-4/04, km 73+250 - 73+300 P, km 72+850 - 72+900 P, DO-4/05, TG km 1+200 - 1+260, km 60+140 - 60+197,7, km 64+380 - 64+540 L, km 69+600 - 71+800, km 73+000 - 73+050 P, km 73+300 - 73+380 P, km 60+210 - 60+260, km 72+850 - 72+900 P, TG km 1+200 - 2+260,
 • wykonywaniem zagęszczania km 60+400 - 60+500 P, km 60+210 - 60+340, km 60+400 - 60+500 strona P, km 73+000 - 73+050, km 73+250 - 73+350, DO-4/05, S3 60+260 - 60+340 strona L, km 60+140 - 60+197,70,
 • wykonywaniem nawierzchni z kostki Rondo 2 WLZ,
 • wykonywaniem stabilizacji km 60+400 - 60+500 P, DO-4/05, km 59+250 - 59+300 L, km 62+450 - 62+480,
 • pracami przy ZRI 4/4, ZRI 7/4,
 • wykonywaniem podbudowy WMS km 62+850-63+200, km 60+730-60+770, km 62+290 - 62+410, km 62+850 - 63+190,
 • wykonywaniem skropienia km 62+980-63+200, km 62+850-63+190, km 62+290 - 62+410, km 0+673-0+780, km 0+940-1+060,
 • wykonywaniem humusowania ZR27/4, Rondo 3,
 • wykonywaniem odhumusowania DS-4/17, DS-4/22, km 72+850 - 72+900 P, DS-4/20, DG-4/06, km 69+600 - 70+000 L, km 70+000 - 70+500,
 • układaniem krawężnika granitowego DK94 4/02 km 0+210 - 0+270 P, wyspa DO-4/04,
 • zalewaniem dylatacji Rondo 2 WLZ,
 • układaniem kostki granitowej Rondo 2 WLZ,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 64+495 - 64+721, LP-L05P, km 78+900 - 78+960,
 • wykonaniem warstwy technologicznej km 59+920-60+140, km 62+450-62+480, km 64+310 - 64+550 P, km 64+360 - 64+550 L,
 • rozkładaniem geowłókniny ZR27/4,
 • wykonywaniem poboczy DK94 4/02 0+210 - 0+270 P, km 72+700 - 72+850, km 72+300 - 72+700 P, km 73+900 - 74+120 P, km 71+800 - 72+900 P,
 • rozbiórką zapór betonowych DO-4/04 / DK94,  
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 59+920-60+140, km 68+775-69+250 P, km 66+600 - 64+900 L, km 63+320 - 63+740, DO4/01 km 0+940-1+060, km 61+240 - 61+300, km 64+500 - 65+240 L
 • wykonywaniem profilowania ZRI 7/4, km 69+250-540 P, km 64+300 - 64+550, km 71+250 - 71+800, DD-4/27, DO-4/05, km 70+500 - 71+250, DD-4/27, km 63+700-800 P, DD-4/27, km 77+060-77+680, km 69+600 - 70+000, km 66+900 - 67+100 P, km 76+230,
 • wykonywaniem skarpowania km 60+700 - 60+800 P, km 61+950 - 62+140 P, km 61+900 - 62+000 strona L, km 60+500 - 60+600 strona P, km 61+850 - 61+950, km 60+400 - 60+500 P, km 61+400 - 61+500, km 62+290 - 62+410, km 62+850 - 63+190,  km 60+000 - 60+150 strona P,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 61+330 - 61+920, km 60+730-61+100, km 59+420-59+880,
 • wykonywaniem pasa rozdziału 69+600 - 70+000, km 72+700 - 72+850, km 72+300 - 72+400 P,  km 71+800 - 72+900 P
 • wykonywaniem wjazdu na nasyp km 73+200 - 73+250,
 • pracami przy robotach wykończeniowych ZR27/4,
 • betonowaniem ronda pod przejazd ponadnormatywny Rondo 3,
 • wykonaniem korytowania DS-4/17,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: km 60+300 - 60+500, km 60+200 - 60+350 L, km 60+150 - 60+260,

Sekcja 2: km 66+820-67+350 L, DG-4/02,

Sekcja 3a, 3b: km 72+800 - 72+900 P, km 73+200 - 73+380 P, km 73+000 - 73+050 P,

Sekcja 4: km 77+060-78+320, DO 4/05 (WD46), km 76+100 - 76+450,

Sekcja 5: TG km 2+000 - 2+420, TG km 1+920 - 2+420, TG km 1+920 - 2+000, DP 2203D,

wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 60+700 - 60+800 P, km 61+950 - 62+140 P, km 61+900 - 62+000 L, km 60+500 - 60+600 P, km 61+850 - 61+950, km 60+400 - 60+500 P, Ł3 km 0+000 - 0+260, km 60+300 - 60+400, km 61+400 - 61+500, km 61+200 - 61+500 strona L, km 60+300 - 60+400 strona P,

Sekcja 2: PE-15, km 68+150 - 68+900 P, km 69+150 - 69+250,

Sekcja 3a, 3b: -

Sekcja 4: km 76+680-77+080,

Sekcja 5: Ł3 km 0+000 - 0+260, TG km 0+400 - 0+700,

pracami przy przepustach betonowych:

- przepust  WAL 01,

- przepust  PL 4/L2-1,        

 

roboty branżowe związane z:

 • kanalizacją deszczową D4, D10, wbudowanie SEP na zlewni DB23, budowa wpustów z bezpośrednim wył. na skarpę, D9, OS6, D19 km 69+000 (REG. ŻELIW),
 • budową kanału technologicznego km 62+000,
 • budową oświetlenia drogowego km 74+100, km 66+900, 1+400- W. LEG. II,
 • budową zbiornika podziemnego km WL II,  
 • wykonywaniem sączków podłużnych poprzeczka km 65+000, km 63+700 - 63+930 P, pas rozdziału km 64+700,
 • odmulaniem rowu km 66+420,
 • pracami przy kanale irygacyjnym,

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151 - pielęgnacja ustroju nośnego segment 1 Lubin,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 - wykonywanie zasypki fundamentu podpory P2, betonowanie oczepów skrajnych podpory P3, deskowanie i zbrojenie oczepu środkowego podpory P1, betonowanie oczepu środkowego podpory P1,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,90 - wykonywanie zasypki przyczółków P1 i P4, zbrojenie ustroju strona prawa, deskowanie poprzecznic strona prawa, wykonywanie izolacji cienkiej podpory P1 i P4,            
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji II km 62+681,74 - modyfikacja zabezpieczeń BHP przy wykopie podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 - betonowanie oczepu podpory P5 wew., deskowanie oczepu podpory P1 zew., wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego P3-P5, deskowanie oczepu podpory P1, deskowanie i zbrojenie oczepu wew. podpory P1, deskowanie ciosów podłożyskowych oczepu wew. podpory P5, wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego,       
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 - roboty ciesielskie i zbrojenie płyty pomostowej nitki lewej, zbrojenie płyty pomostowej nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I - zbrojenie płyty pomostowej, betonowanie płyty pomostowej, pielęgnacja płyty pomostowej,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74 - betonowanie słupów P2, prace porządkowe i rozładunek materiałów, deskowanie korpusu podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86 - rozbiórka platformy pod rusztowanie ustroju
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28 - betonowanie słupów P2, przygotowywanie platformy pod wykonanie kolumn DSM fundamentu oraz poszerzenie wykopu pod wykonanie kolumn DSM gruntu zbrojonego na podporze P3,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95, pogrążanie ścianek szczelnych, pogrążanie i kotwienie ścianek szczelnych,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 - szalowanie ścianek zaplecznych, betonowanie ścianek zaplecznych,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 - układanie płytek międzybelkowych, zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa, wykonywanie zasypek i izolacji podpory AP i DP,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji III km 71+250,72 - przygotowanie podpory BP do wykonywania gruntu zbrojonego, wykonywanie gruntu zbrojonego podpory AP i BP,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 - zbrojenie ustroju niosącego, zbrojenie skrzydła podpora EP, wykonanie zasypek i izolacji podpory AP, układanie płytek międzybelkowych,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory B oraz stożków A i B, deskowanie wspornika ustroju nośnego nitki prawej, rozdeskowanie płyty przejściowej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33 - prace porządkowe, rozdeskowanie korpusu podpory C nitka lewa, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitka prawa,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora B i A oraz stożków B i A, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytą przejściową podpory B, poprawki izolacji cienkiej podpory A, montaż kotew talerzowych ustroju nitki prawej i lewej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752,93 - układanie paneli ViaVall pod ścianę z gruntu zbrojonego podpora A,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 - deskowanie ustroju nośnego nitki lewej i nitki prawej, montaż łożysk podpory A i B, prace porządkowe,         
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35 - rozdeskowanie poprzecznicy podpory C nitka lewa (1 etap), zbrojenie poprzecznicy podpory C nitka prawa, deskowanie ścianki żwirowej podpry A nitka prawa, zbrojenie ciosow podłożyskowych podpory A nitka prawa, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory C nitka prawa, betonowanie ciosow podłożyskowych podpory A, betonowanie poprzecznicy podpory C nitka prawa, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy podpory B nitka lewa, deskowanie poprzecznicy podpory B nitka prawa, zbrojenie poprzecznicy podpory D nitka lewa, deskowanie i zbrojenie ścianki żwirowej podpry A nitka prawa, rozdeskowanie ciosow podłożyskowych podpory A, pielęgnacja betonu poprzecznicy podpory C nitka prawa, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy podpory B nitka lewa, zbrojenie poprzecznicy podpory B nitka prawa, deskowanie poprzecznicy podpory D nitka lewa, deskowanie ścianki żwirowej podpry A nitka prawa, zbrojenie poprzecznicy podpory D nitka prawa, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74 - wykonywanie zasypek podpory A,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 - układanie rusztowań ustroju nośnego przęsła C-D, D-E, zbrojenie ustroju nośnego przęsła A-B, B-C,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74 - układanie rusztowań i deskowanie ustroju nośnego przęsła C-D, D-E,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji V km 1+496,62 - wykonanie izolacji podpory D, wykonanie konstrukcji pod szalunek i deskowanie poprzecznicy B i C, prace porządkowe, wykonywanie zasypki fundamentu podpory D,            
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji V km 1+957,47 - deskowanie ścianki żwirowej na podporze A, montaż podestów roboczych do wykonania kap chodnikowych,
 • pracami przy przepustach stalowych:

- przepust PD 4/14-4,

- przepust PD 4/14-5,

03.10.2016 r. - 09.10.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 0+116-0+328, km 60+710-61+100, km 61+500-62+120,
 • wykonywaniem skropienia km 0+010-0+328, km 61+320-62+130, km 60+700-61+110, km 59+420-59+890, km 62+850-63+240,
 • wykonywaniem podbudowy WMS km 61+940-62+130, km 60+700-61+110, km 62+850-63+190,
 • wykonywaniem zasypania rowu i grabienaia km 77+000 - 77+800,
 • wykonywaniem robót wykończeniowych  ZR25/4,
 • wykonywaniem wykopu ZR27/4, Z-7,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 73+780-74+100,   
 • wykonywaniem plantowania terenu km 69+600 - 69+950,
 • wykonywaniem obróbki wpustów DK94 4/02 0+210 - 0+270,
 • układaniem krawężnika granitowego DK94 4/02 0+210 - 0+270,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej Węzeł LP Łącznica 5,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej DO4/01 km 0+940-1+060
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa Węzeł LP Łącznica 5, km 63+320 - 63+740 P, km 74+550 - 75+350 P, DO4/01 km 0+673-0+780,
 • wykonywaniem osuszania nasypu km 65+880 - 66+030, km 69+310 - 69+560, DP 2203 D, km 2+000 - 2+150, km 71+280 - 71+310, km 69+600 - 71+780, km 67+840 - 67+980,
 • wykonywaniem profilowania km 70+000 - 70+150, km 70+540 - 70+600, km 69+600 - 70+000, km 70+300 - 70+500, km 76+680-77+080, ZRI 7/4, km 71+250 - 71+350, km 71+700 - 71+780
 • układaniem ścieku trójkątnego km 69+100 - 69+275 P, km 0+900 - 1+180,
 • wykonywaniem KRZ km 65+800 - 66+000 L,
 • pracami przy dna ZRI 4/4,
 • wykonywaniem skarpy ZRI 4/4,
 • wykonywaniem stabilizacji KRZ km 62+450 62+480, DO-4/01 0+940 -1+060,
 • wykonywanywaniem wykopu - wjazd/wyjazd do zbiornika ZRI-5/4 DO4/01 km 2+220,
 • wykonywaniem zagęszczenia km 60+210 - 60+260, DO-4/01 0+940 - 1+060, km 62+450 - 62+480, km 60+260 - 60+500, km 71+250 - 71+300, km 70+500 - 70+550, km 69+900 - 70+000,
 • wykonywaniem skarpowania km 62+450 - 62+660 strona P, km 59+900 - 60+150, km 68+000 - 68+600 P, km 73+000 - 73+250,
 • wykonywaniem uzupełniania pasa rozdziału 62+480 - 62+660, km 64+600-65+000, Km 66+820-67+350 L,
 • wykonywaniem korytek ściekowych km 69+100 - 69+275,
 • układaniem nawierzchni z kostki kamiennej Rondo DK94,
 • wykonaniem umocnienia ronda Rondo 3 przy cmentarzu, włączenia drogi DO4/05 z DK3,
 • rozkładaniem geowłókniny ZR27/4,
 • rozkładaniem kamienia ZR27/4,
 • rozkładaniem kruszywa ZR27/4,
 • usypywaniem kruszywa ZR25/4,
 • wykonaniem platformy pod wapnowanie humusu km 59+900 - 60+150 strona P, km 60+200 - 60+700 strona P
 • wykonaniem odhumusowania DS-4/17, DS-4/23, DS-4/22,
 • wykonaniem platformy pod wapnowanie humusu km 59+900 - 60+150 strona P, km 60+200 - 60+700 strona P,
 • układaniem nawierzchni z granitowej Rondo 2 WLZ,
 • wykonywaniem humusowania ZR27/4,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: km 60+150 - 60+197,70, km 60+260 - 60+350 strona P, km 62+450 - 62+660 P, km 61+300 - 61+450 strona P,

Sekcja 2: km 65+820-66+100 L, km 66+820-67+100P, km 69+540-560P,

Sekcja 3a, 3b: km 70+500 - 70+600, km 73+000 - 73+050 P, przy WD41 str. południowa, km 73+250 - 73+350P, km 73+250 - 73+350 P,

Sekcja 4: km 77+490-78+320,

Sekcja 5: km 2+000 - 2+420,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: km 62+450 - 62+660 strona P, km 59+900 - 60+150,

Sekcja 2: km 64+100, Ł2 0+200 - 0+305, PE-15,

Sekcja 3a, 3b: -

Sekcja 4: km 75+350-75+260, Rondo 3 przy cmentarzu, km 76+680-77+080,

Sekcja 5: Ł3 km 0+000 - 0+260,

pracami przy przepustach betonowych:

- przepust  WAL 01,

- przepust  PL 4/L2-1,

- przepust PPr 4/LP-2,

roboty branżowe związane z:

 • kanalizacją deszczową D9, D10, D13, D20,  
 • budową kanału technologicznego MOP Kochlice,
 • budową oświetlenia drogowego km 66+600,
 • budową zbiornika podziemnego km WL II,  
 • wykonywaniem sączków podłużnych km 63+700-63+900 pas rozdziału, Ł4 przykanaliki, km 61+075-61+300 pas rozdziału,
 • pracami przy WD3-montaż wpustów i studnia w A4 CP2 WL II,

roboty mostowe związane z  pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segment 1 Lubin, montaż kabli sprężających, betonowanie ustroju nośnego segment 1 Lubin, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających segmentu 2 i 3,                                                            
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 - deskowanie i zbrojenie oczepów podpory P3, betonowanie oczepu podpory P3 środek,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,90 - zbrojenie ustroju strona prawa, wykonywanie zasypki i warstwy odcinającej przyczółków P1 i P4,            
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86 - sprężanie ustroju nośnego, demontaż deskowania ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 - zbrojenie oczepu podpory P5 zew. Legnica, rozdeskowanie słupów P1 zew. Legnica, wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego przęsło P2-P3-P4, betonowanie oczepów zew. podpory P5, wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego przęsło P1-P2-P3, prace porządkowe w obrębie platform pod rusztowanie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie oczepu podpory P5 wew. i P1 zew.,        
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 - zbrojenie płyty pomostowej, roboty ciesielskie i zbrojenie płyty pomostowej,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I - zbrojenie płyty pomostowej, wykonywanie kolumn przemieszczeniowych na podporach P1 i P2, demobilizacja palownicy,        
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74 - rozdeskowanie fundamentu P1, zbrojenie korpusu P3, zbrojenie słupów P2,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem A i B, wykonywanie izolacji za przyczółkami A i B,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 - zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych, wykonywanie zasypek podpora A i B, wykonywanie izolacji bitumicznych na korpusach i skrzydłach, wykonanie kotwienia ścianek szczelnych na podporze B, wykonanie kotwienia ścianek szczelnych na podporze A,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 - izolacje przyczółków, układanie płytek międzybelkowych, wykonywanie zasypek podpory A i B, wykonywanie zasypek podpory D,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji III km 71+250,72 - przygotowanie terenu pod grunt zbrojony, poprawa izolacji bitumicznej za przyczółkiem, wykonywanie gruntu zbrojonego podpory AP,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 - zbrojenie ustroju niosącego, zbrojenie skrzydła podpora EP, wykonanie izolacji i zasypek podpory AP, układanie płytek międzybelkowych, zbrojenie ustroju niosącego, zbrojenie skrzydła podpora EP,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory B oraz stożków A i B, rozdeskowanie ustroju nitka prawa, zbrojenie płyty przejściowej podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33 - pielęgnacja betonu korpusu podpora C nitka lewa, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora B i A oraz stożków B i A,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752,93 - układanie paneli ViaVall pod ścianę z gruntu zbrojonego podpora A,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 - deskowanie ustroju nośnego nitki lewej i nitki prawej,             
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35 - rozdeskowanie słupów podpora B, deskowanie poprzecznicy podpora B, C i D, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory C nitka lewa, zbrojenie poprzecznicy podpory C nitka prawa, betonowanie poprzecznicy podpory C nitka lewa (1 etap), zbrojenie poprzecznicy podpory C nitka prawa, deskowanie ścianki żwirowej podpry A nitka prawa, zbrojenie ciosów podłożyskowych podpory A nitka prawa,         
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74 - wykonywanie zasypek za podporą A,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 - układanie rusztowań ustroju nośnego przęsła C-D, D-E, zbrojenie ustroju nośnego przęsła A-B, B-C, zbrojenie ciosów podpory E,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74 - układanie rusztowań ustroju nośnego przęsła C-D, D-E, zbrojenie ustroju nośnego przęsła A-B, B-C,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji V - układanie betonu wyrównawczego podpory C,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji V km 1+496,62 - rozdeskowywanie korpusu A nitka Legnica i Lubawka, wykonanie zasypek podpory C, przygotowanie ciosów do betonowania, wykonanie konstrukcji pod szalunek poprzecznicy B, betonowanie ciosów,   
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji V km 67+436,28 - prace montażowe systemu odwodnienia wykopu,

 

pracami przy przepustach stalowych:

- przepust PD 4/14-4,

- przepust PD 4/14-5,

 

26.09.2016 r. - 02.10.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonywaniem humusowania DO4/05 km 0+350, DO4/04 0+360 - 1+259, ZR25/4,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej  km 62+420 - 62+450, km 64+900 - 65+100 L, km 65+100 - 65+240 L, km 64+550 - 64+640,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej  km 70+660-71+110, km 73+520-73+780,
 • wykonywaniem odhumusowania DD-4/27, km 73+250 - 73+350 P,
 • wykonywaniem podbudowy WMS km 71+310-72+550, km 72+550-72+850, km 60+660-61+115, km 73+920-74+100, km 73+520-74+100, km 0+000-0+328, km 0+116-0+328,
 • wykonywaniem skropienia podbudowy km 72+550 - 72+850, km 70+660-71+110, km 60+660-61+115, 60+770-61+115, 73+520-74+100, km 0+000-0+116, km 73+520-74+100, km 0+116-0+328, km 0+000-0+220,
 • wykonywaniem dna ZRI 3/4, ZRI 4/4, 
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 60+700 - 60+900 L, km 73+900 - 74+100 P, 73+900 - 74+100 P, LZ-L01P 0+000 - 0+328, LZ-L03P 0+000 - 0+272, km 61+950 - 62+150, km 63+320 - 63+720 L, km 62+420 - 62+450, km 1+640 - 1+900 L, km 63+320 - 63+600 L, km 60+700 - 61+110 L, km 75+120 - 750+350 P,
 • wykonywaniem skarpowania km 61+400 - 61+950 strona P, km 59+920 - 60+140 strona P, Ł2 km  0+050 - 0+120, Ł4 km 0+000 - 0+050, km 68+000 - 68+300 P, km 71+000 - 71+100, km 61+400 - 61+500 strona L, km 59+900 - 60+000 strona L, 70+450 - 70+500, km 62+450 - 62+660 L, km 59+900 - 60+140,
 • wykonywaniem osuszania LP-L02P, LP-L05P, km 69+600 - 69+670, km 70+560 - 70+620, TG km 2+000 - 2+120, km 66+960 - 67+000, km 67+040 - 67+150, km 70+100 - 70+150, km 70+450 - 70+500, km 65+780 - 66+030 L, km 69+560, DG-4/02, km 65+870-66+030, DP 1227D L, km 73+230 - 73+340, TG km 2+150 - 2+420,
 • wykonywaniem profilowania km 71+000 - 71+200, 71+400 - 71+500, km 75+350-75+260,
 • ustawianiem krawężnika DK94 km 0+120 - 0+180, DK94 4/02 0+240 - 0+270,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 74+730 - 75+100, km 68+775 - 69+100 P,
 • układaniem geowłókniny ZRI25/4,
 • wykonywaniem zagęszczania km 60+140 - 60+200 strona L, km 60+260 - 60+400 strona L, km 59+920 - 59+950 strona L, km 59+920 - 60+120 strona P,
 • wykonywaniem stabilizacji km 59+920 - 59+950 strona L, km 59+920 - 60+120 strona P, km 69+100 - 69+275,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej km 69+100 - 69+250 P,  
 • wykonywaniem rowu o specjalnej konstrukcji km 77+320 - 77+800,   
 • ukłądaniem maty drenażowej  ZRI25/4,
 • wykonywaniem wykopu - wjazd/wyjazd do zbiornika ZRI-5/4 DO4/01 km 2+220,
 • wykonywaniem wykopu zbiornika Z-6 km 2+060, ZR27/4,     
 • wykonaniem profilowania skarpy km 75+350-75+260,   
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: km 60+260 - 60+340 strona L, km 60+140- 60+200, km 59+950 - 60+140 strona L, 60+300 - 60+400, 60+200 - 60+260 P,

Sekcja 2: km 66+820 - 67+100 L, Ł1 km 0+000 - 0+240, Ł3 km 0+000 - 0+120, km 66+820 - 67+350 L, km 65+800 - 66+000 L, km 67+050 - 67+150 P,

Sekcja 3a, 3b: km 69+600 - 69+670, km 70+000 - 70+100, Węzeł LZ - str. wschodnia, km 71+200 - 71+250, km 73+200 - 73+350 P,

Sekcja 4: km 77+120 - 77+490,

Sekcja 5: TG km 2+100 - 2+450, DP 2203 D, km 1+200 - 1+260

 • ​wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: S3 km 60+800 - 60+900,

Sekcja 2: km 65+600 - 66+000, km 67+200 - 67+380, km 64+100,

Sekcja 3a, 3b: km 62+750 - 62+800,

Sekcja 4: km 75+350-75+260,

Sekcja 5: Ł3 km 0+000 - 0+260,

 • ​ pracami przy przepustach betonowych:

PPr4/G1-1, PPr4/04-1, PP 4/Z3-1, PPr 4/LP-2, WAL 01, PL 4/L2-1,

roboty branżowe związane z:

 • kanalizacjią deszczową D17A, D13, DB23, DC13, DC16, D4, D21,
 • budową kanału technologicznego MOP Kochlice, Węzeł Legnica Północ,
 • budową oświetlenia drogowego km 75+600, km 67+000,
 • budową zbiornika podziemnego km WL II,  
 • wykonywaniem sączków podłużnych pas rozdziału km 64+975-65+200 km 62+480 - 62+680 km 66+850-67+400, strona prawa km 74+720-74+380,

roboty mostowe związane z  pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segment 1 Lubin,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 - przygotowanie powierzchni fundamentu nr 2 pod izolację, wklejanie prętów na oczepie nr 3 i 1,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,90 - zbrojenie i deskowanie ustroju nitka lewa,  wykonywanie zasypki fundamentów P1 i P4, betonowanie ustroju nitka lewa, wykonywanie zasypki fundamentów P1 i P4, zbrojenie ustroju strona prawa,       
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 - deskowanie oczepu podpory P5, zbrojenie słupów P1 segment zew. Legnica, betonowanie słupów P1 segment wew., deskowanie słupów P1 segment zew. Legnica, wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego przęsło P2-P3 i P3-P4, wykonywanie zasypki fundamentu P4, zbrojenie oczepu podpory P5, betonowanie słupów P1 segment zew. Legnica, deskowanie ciosów podłożyskowych podpora P2,  
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I - zbrojenie płyty pomostowej, mobilizacja wiertnicy i zaplecza do wykonania kolumn przemieszczeniowych,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74 - zbrojenie fundamentu P1, P3, betonowanie fundamentu P1, P3, zbrojenie i deskowanie fundamentu P2, zbrojenie korpusu P3,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95 - zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych, wykonywanie zasypek podpora A i B, wykonywanie zasypek za przyczółkiem A i B, wykonywanie izolacji za przyczółkami A i B,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 - zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych, wykonywanie zasypek podpora A i B, wykonywanie izolacji bitumicznych na korpusach i skrzydłach,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 - izolacje przyczółków, układanie belek na przęśle B-C, układanie belek na przęśle C-D, układanie płytek międzybelkowych,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji III km 71+250,72 - wbijanie ścianek szczelnych w pasie rozdziału, przygotowanie placu pod dźwigi, wbijanie ścianek szczelnych w pasie rozdziału podpora B, przygotowanie terenu pod grunt zbrojony,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 - zbrojenie ustroju niosącego, zbrojenie skrzydła podpora EP,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory  B oraz stożków A i B, rozdeskowanie ustroju nitka prawa, wykonywanie warsrwy z betonu niekonstrukcyjnego pod płytę przejściową podpora A, wykonywanie drenażu za podporą A, zbrojenie płyty przejściowej podpory A
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie korpusów podpora C nitka lewa, rozdeskowanie korpusu podpora C nitka prawa, wykonywanie warstwy z chudego betonu nad kolumnami DSM pod ścianę z gruntu zbrojonego podpora A i C, betonowanie korpusu podpora C nitka lewa
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora A, B, układanie krawężników na ustroju nitka prawa,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752,93 - układanie paneli ViaVall pod ścianę z gruntu zbrojonego podpora A,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 - rozdeskowanie skrzydeł podpora B nitka lewa i prawa, wykonywanie platformy pod ustrój, deskowanie ustroju nośnego nitka lewa,           
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35 - deskowanie słupów podpora B, rozdeskowanie słupów podpora C, betonowanie skrzydełek podpora D nitka lewa i prawa, wykonywanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej podpora B oraz zasypek fundamentowych podpora B, wykonywanie zasypek fundamentowych podpora C, wykonywanie zasypek fundamentowych podpora B, deskowanie poprzecznicy podpora C i D, rozdeskowanie skrzydełek podpora D nitka lewa i prawa,        
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74 - rozdeskowywanie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki za przyczółkiem A, wykonywanie zasypek za podporą A,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 - układanie rusztowań ustroju nośnego i deskowanie ustroju przęsło A-B, B-C, przygotowanie platformy pod rusztowania podpora D-E, układanie rusztowań ustroju nośnego przęsła C-D, D-E, zbrojenie ustroju nośnego przęsła A-B, B-C,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74 - układanie rusztowań ustroju nośnego oraz deskowanie ustroju przęsło A-B-, B-C, przygotowanie platformy pod rusztowania podpora D-E, układanie rusztowań ustroju nośnego przęsła C-D, D-E, zbrojenie ustroju nośnego przęsła A-B, B-C,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji V - betonowanie warstwy podkładowej podpora A i B, wykonywanie wykopów fundamentowych pod beton niekonstrukcyjny podpora A i B, wykonywanie wykopu fundamentowego podpora C,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji I km 1+957,47 - wykonywanie zasypek za korpusami A i C, przygotowanie ustroju nośnego pod ułożenie papy na kapach chodnikowych, deskowanie ścianki zaplecznej podpora A,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji V km 1+496,62 - rozdeskowywanie korpusu A nitka Legnica i Lubawka, wykonywanie zasypki fundamentu B, wykonywanie zasypki fundamentu C, zbrojenie skrzydełek podpora A,

pracami przy:

- kanale irygacyjnym km 67+380,

pracami przy przepustach stalowych:

- przepust PD 4/14-4,

- przepust PD 4/14-5,

 

19.09.2016 r. - 25.09.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • wykonywaniem warstwy technologicznej niezwiązanej km 67+160 – 67+450 P, km 68+775 – 69+100 P, km 63+320 – 63+740 P, WLZ L03P km 0+140 – 0+230, km 74+000 – 74+100, km 63+320 – 63+720 L, km 64+640 – 64+900 L,
 • uzupełnianiem pasa rozdziału km 60+800 – 60+850,
 • stabilizacją podłoża Ł2, Ł4,  
 • układaniem ścieku trójkątnego km 74+500 – 75+100,
 • układaniem geowłókniny km 77+500 – 77+780, km 73+300 – 73+350, DK94 4/02, km 73+250 – 73+300 P, km 59+90 – 60+200,
 • wykonywaniem rozbiórki nawierzchni WD-43, DO 4/05 km 0+620,
 • wykonywaniem obróbki wpustów km 71+900 – 72+060, km 72+630 – 72+860,
 • wykonywaniem odwodnienia terenu km 69+600 – 69+780,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km 62+820 – 63+220 P, km 71+300 – 72+400 P, km 72+400 – 72+860 P, km 67+160 – 67+450 P, km 73+480 – 73+900 P,
 • wykonywaniem kanału irygacyjnego – odmulenie koryta km 67+380, narzutu kamiennego,
 • wykonywaniem osuszania km 66+980 – 67+080 L, km 69+600 – 69+650, km 70+450 – 70+550, DP 2203D, km 64+550 – 65+100 L, Ł3 km 0+140 – 0+240, km 2+000 – 2+300, Ł1 km 1+320 – 1+660, km 69+120 – 69+300, km 69+500 – 69+560, km 65+200 – 62+300 L, km 70+560 – 70+620, km 69+600 – 69+950, km 70+100 – 70+150, km 67+070 – 67+260,
 • wykonywaniem poboczy km 68+000 – 68+775,
 • wykonywaniem dna zbiornika ZRI5/4, ZRI 3/4,
 • wykonywaniem zagęszczania km 60+200 – 60+500, km 62+400 – 62+430, km 61+240 – 61+310, km 69+600 – 69+670,
 • wykonywaniem skarpowania km 62+260 62+300, Ł2 km 0+050 – 0+120, km 67+000 – 67+150, km 70+000 – 70+500, km 62+075 – 62+150 P, km 69+600 – 69+800, km 62+080 – 62+140 L, Ł4 km 0+000 – 0+050, km 59+500 – 59+600 P, km 60+200 – 60+260 L, km 68+200 – 68+300, km 70+800 – 70+900, km 60+260 – 60+340 L, km 60+400 – 61+950 P, km 61+400 – 61+950 P,
 • wykonywaniem spoinowania ścieku trójkątnego Ł1 km 0+302 – 0+323, km 72+630 – 72+700, 
 • wykonywaniem ławy z kruszywa pod krawężnik DK94 str. zachodnia,
 • obrabianiem wpustów km 77+100 – 78+000,
 • profilowaniem KRZ km 61+220 – 61+300, km  62+400 – 62+425, 
 • humusowaniem rowu km 77+000 – 77+780,
 • wykonywaniem stabilizacji km 61+240 – 61+310, km 62+400 – 62+430, km 69+100 – 69+275 P,
 • profilowaniem rowu km 70+800 – 70+900,  
 • wykonywaniem drenażu skarpowego DO 4/05 km 0+350,  
 • grabieniem i obsianiem skarp km 77+800 PE-17,   
 • wykonaniem nasypu:
 • Sekcja 1: km 60+550 – 60+700 L, km 59+950 – 60+100 P, km 60+400 – 60+500 L,

           km 60+200 – 60+260, km 61+240 – 61+310, km 60+260 – 60+350 P,

 • Sekcja 2: km 66+820 – 66+950 L, km 65+000 – 65+300 L, Ł3 km 0+000 0+100,

            km 67+820 – 67+950 L, Ł5 km 0+000 – 0+173, km 69+100 – 69+250 P,

            km 66+900 – 67+100,

 • Sekcja 3a, 3b: km 69+600 – 69+670, km 70+450 – 70+550, WLZ – str. zachodnia i wschodnia,

                   km 70+480 – 70+518, km 73+000 – 73+050 P, km 70+000 – 70+100,

 • Sekcja 4: km 76+950 – 76+700, km 73+000 – 73+050 P,
 • Sekcja 5: km 2+000 – 2+300, DP 2203D,
 • wykonaniem wykopu:
 • Sekcja 1: km 60+700 – 60+980 P, km 59+840 – 59+920 P, km 60+900 – 60+980 L,

            km 59+600 – 59+700 L, km 60+800 – 60+900,

 • Sekcja 2: PE-15, km 67+300 – 67+400,
 • Sekcja 3a, 3b: km 62+750 – 62+800,
 • Sekcja 4: ZR25/4, ZR27/4,
 • Sekcja 5: Ł3 km 0+000 – 0+260,

pracami przy przepustach betonowych:

- przepust PPr G1-1,

- przepust PPr 4/04-1,

roboty branżowe związane z:

 • kanalizacją deszczową D4, D10, DB8, DB23, D19, D24, DC12, km 77+000,
 • budową kanału technologicznego km 63+800,
 • budową oświetlenia drogowego km 74+100, km 75+000,
 • budową zbiornika podziemnego km WL II,   
 • wykonywaniem sączków podłużnych km 60+625-60+700 P, km 64+975-64+300 L, D4/05 (przejście pod obiektem WD46) str. lewa drenaż francuski,

roboty mostowe związane z  pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segment 1 Lubin, sprężanie ustroju nośnego segment 3 Legnica, rozdeskowanie ustroju nośnego segment Legnica, zbrojenie ustroju nośnego segment 1 Lubin,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 - deskowanie i zbrojenie oczepów podpora 3 i 1, deskowanie słupów P2 segment 1, betonowanie słupów P2 segment 1 Lubin,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,90 - wykonywanie zasypki fundamentów P1 i P4, zbrojenie i deskowanie ustroju nitka lewa i prawa,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 - deskowanie słupów P1 segment zew. Lubin, deskowanie oczepu podpory P5, betonowanie słupów P1 segment zew. Lubin, zbrojenie słupów P1 segment wew., pielęgnacja powierzchni betonowej słupów P1 segment zew. Lubin, zbrojenie słupów P1 segment zew. Legnica, zasypywanie fundamentów podpory P2, przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji podpora P5, zbrojenie słupów P1 segment zew. Legnica, deskowanie słupów P1 segment wew., przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji podpora P5, wykonywanie platformy pod rusztowanie ustroju nośnego przęsło P2-P3,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory P1 i P2, wykonanie izolacji za korpusem P1, wykonywanie warstwy spadkowej za przyczółkiem podpory P1, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I - zbrojenie płyty pomostowej,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74 - ścinanie kolumn DSM na podporze P3, demobilizacja sprzętu do wykonywanie kolumn DSM, wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze P3, wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze P1 i P2, prace porządkowe w obrębie wykopów fundamentów, zbrojenie fundamentu P2, P3,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95 - izolacja korpusu za przyczółkami, pielęgnacja betonu płyty ustroju niosącego, wykonywanie zasypki za przyczółkiem podpory A i B, prace porządkowe, gromadzenie materiału na zasypki, wykonywanie zasypek za przyczółkiem A i B,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 - izolacja korpusu za przyczółkami, wykonywanie zasypki za przyczółkiem podpory A i B, pielęgnacja betonu płyty pomostowej, wbijanie ścianek szczelnych w pas rozdziału, rozdeskowanie poprzecznic A i B, przygotowanie płyty pomostowej do ułożenia żywicy, zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych, wbijanie ścianek szczelnych w pas rozdziału, wykonywanie zasypek podpora A i B, układanie żywicy pod kapami,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 - zbrojenie i szalowanie skrzydła D, prace porządkowe, zbrojenie i szalowanie i betonowanie skrzydła D, rozdeskowanie skrzydła Ap, izolacje przyczółków, wykonywanie platformy pod dźwig 500ton, gromadzenie materiału na zasypki, izolacje przyczółków, układanie belek na przęśle A-B, przygotowanie placu pod dźwigi, układanie belek na przęśle A-B,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji III km 71+250,72 - przygotowanie placu pod wykonywanie grodzic, przygotowanie placu pod dźwig,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 - układanie belek na podporze B-C i D-E, zbrojenie i szalowanie skrzydła Ap, betonowanie skrzydła Ap, zbrojenie ustroju niosącego,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory A i B oraz stożków, rozbiórki asfaltowe za podporą B, rozdeskowanie ustroju nitka prawa, układanie papy pod kapami chodnikowymi nitka prawa,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33 - mobilizacja zaplecza, zbrojenie i deskowanie korpusów podpora C nitka lewa, mobilizacja firmy Aarsleff pod wykonanie odciążenia ścian z gruntu zbrojonego, betonowanie korpusu podpora C nitka prawa, wykonywanie kolumn DSM podpora C, pielęgnacja powierzchni betonowej korpusu podpora C nitka prawa, wykonywanie kolumn DSM podpora A, rozdeskowanie korpusu podpora C nitka prawa, zbrojenie korpusu podpora D nitka lewa,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691 - wykonywanie zasypek za przyczółkami A i B oraz stożków i drenażu, wykonywanie papy podkładowej pod krawężnikami na ustroju,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752,93 - wykonywanie wykopu pod odciążenia ściany z gruntu zbrojonego podpora A, wykonywanie fundamentu pod ściany z gruntu zbrojonego podpora A,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 - zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpora B nitka lewa i prawa, wykonywanie izolacji cienkiej korpusów od strony wewnętrznej podpora A i B, wykonywanie zasypek między przyczółkami wewnątrz obiektu, uszczelnianie dylatacji pozornych do poziomu zasypek, deskowanie skrzydełek podpora B nitka prawa i lewa, betonowanie skrzydełek podpora B nitka prawa, zbrojenie i deskowanie skrzydła B nitka lewa, wykonywanie platformy pod ustrój, betonowanie skrzydełka podpora B nitka lewa, wykonywanie izolacji cienkiej korpusów podpora A i B, przygotowanie ciosów podłożyskowych do montażu łożysk, 
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35 - zbrojenie i deskowanie skrzydeł podpora D nitka prawa i lewa, betonowanie ławy fundamentowej podpora B nitka lewa, rozdeskowanie ławy fundamentowej podpora C nitka prawa i lewa, betonowanie skrzydeł podpora D nitka prawa i lewa - I etap, zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej podpora B nitka prawa, rozdeskowanie ławy fundamentowej podpora B nitka lewa, wykonywanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej podpora C, pielęgnacja powierzchni betonowej skrzydeł podpora D nitka prawa i lewa - I etap, zbrojenie i deskowanie słupów podpora C nitka prawa, betonowanie ławy fundamentowej podpora B nitka prawa, zbrojenie słupów podpora B nitka lewa, wykonywanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej podpora C, zbrojenie i deskowanie słupów podpora C, wykonywanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej podpora B, betonowanie słupów podpora C, zbrojenie słupów podpora B, wykonywanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej podpora B,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74 - wykonywanie zasypki za korpusem A, sprężenie obiektu, rozdeskowywanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 - układanie rusztowań ustroju nośnego i deskowanie ustroju przęsło A-B, B-C, przygotowanie platformy pod rusztowania podpora D-E
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74 - układanie rusztowań ustroju nośnego oraz deskowanie ustroju przęsło A-B-, B-C, przygotowanie platformy pod rusztowania podpora D-E      
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji I km 1+957,47 - wykonanie zasypki za korpusem oraz stożków, przygotowanie ustroju pod ułożenie papy,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji V km 1+496,62 - deskowanie i zbrojenie korpusu D nitka Legnica i Lubawka, betonownie korpusu D nitka Lubawka, deskowanie słupów podpora C nitka Legnica, deskowanie i zbrojenie korpusu D nitka Legnica, betonowanie słupów podpora C nitka Legnica,

  pracami przy wale przeciwpowodziowym

- pogrążanie grodzic,

pracami przy:

- kanale irygacyjnym km 67+380,

pracami przy przepustach stalowych:

- przepust PP 4/05-1,

 

12.09.2016 - 18.09.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował następujące roboty drogowe związane z:

 • geodezyjnym wytyczaniem granic obiektu w terenie,
 • nadzorem archeologicznym,
 • nadzorem saperskim,
 • nadzorem przyrodniczym,
 • wykonywaniem profilowania km 60+260 – 60+400 L, km 70+900 – 71+100,km 60+700 – 60+900 L, km 59+900– 60+100, ZRI4/4, km 62+3000 – 62+400P, DO-4/05, km 74+000 – 74+120 P, Ł3 km 0+140 – 0+240,
 • wykonywaniem zagęszczania km 60+200 – 60+260, km 60+400 – 60+700 P, DO-4/01 km 0+672 – 0+750, DO-4/01 km 0+900 – 0+980, km 60+100 – 60+150L, km 59+900 – 60+100L, Ł3 km 0+140 – 0+240, km 60+400 – 60+500 L, km 60+650 – 60+700L, km 60+500 – 60+700P,  km 74+000 – 74+120 P, km 59+900 – 60+100L,
 • wykonywaniem podbudowy km 69+690 – 69+930, km 62+480 – 62+660, km 61+950 – 62+150 P, 59+420 – 59+890, km 61+320 – 61+940, km 61+690 – 61+950L, km 61+320 – 61+940P, km 67+430 – 68+760, km 69+660 – 69+940 P, km 70+600 – 71+100 P,
 • wykonywaniem skropienia podbudowy km 59+420 – 59+840, km 61+320 – 61+940, km 67+430 – 67+590, km 67+480 – 68+740P, km 61+320 – 61+940 km 66+050 – 66+660, km 69+690 – 69+930, km 67+590 – 68+760,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 66+050 – 66+660, 67+480 – 68+740P,
 • pracami przy wykonywaniu osuszania km 2+000 – 2+420, Ł1, km 66+850 – 66+900, Ł2 – WLP, 67+380 – 67+420, km 66+950 – 67+060, Ł3 km 0+140 – 0+240, km 69+600 – 69+650, DP2223D, DP1227D str. P, LP – L02P, km 65+120 – 65+190, km 74+000– 74+120P, TG km 2+100 – 2+420,
 • wykonywaniem stabilizacji km 60+500 – 60+700 P, km 73+900 – 74+000 P, Ł1 km 0+040 – 0+160, km 68+800 – 69+100 P, km 73+900 – 74+000 P, Ł1 km 0+040 – 0+160,
 • wykonywaniem skarpowania km 60+700 – 60+900 L, Ł1 km 0+000 – 0+250, km 66+950 – 67+350, km 70+600 – 70+750, km 73+700 – 73+900P,
 • odmulaniem koryta km 67+380,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 61+950 – 62+150, km 60+700 –60+900, km 62+900 – 63+000 L, km 62+850 – 62+900L, km 62+850 – 63+000 P, Węzeł LZ
 • ułożeniem i spoinowaniem ścieku trójkątnego km 70+965 – 70+140, Ł1, km 62+300 –62+380L, km 62+069 – 62+130P km 72+630 – 72+700, km 72+700 – 72+760, Ł5, km 72+000 – 72+100, km 62+380 – 62+410L, km 62+300 – 62+330 P,
 • wykonywaniem odhumusowania Węzeł LZ str. wschodnia, km 0+800 – 0+850
 • wykonywaniem humusowania DO-4/05 km 0+530 – 0+640, ZR24/4,  
 • umacnianiem rowu km 75+800 – 76+700,
 • wykonywaniem wzmocnienia nasypu (geosiatki)  60+260 – 60+300,
 • rozbieraniem dodatkowej platformy roboczej przy wale – wał SW
 • wykonywaniem skarpy ZRI5/4, ZRI3/4, 
 • wbudowywaniem kruszywa ZR26/4,
 • wykonywaniem wykopu ZR4/4,
 • wykonywaniem wykopu ZR25/4,
 • rozkładaniem geosiatki ZR25/4,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: km 60+000 – 60+150, km 60+200 – 60+260, km 60+260 – 60+400L, km 59+900 – 60+100 L, km 60+400 – 60+700 P,  km 60+650 – 60+700 L, km 60+500 – 60+600 L,

Sekcja 2: Ł2 km 0+060 – 0+300, km 69+540 – 69+560, km 67+100 – 67+380 L km 66+950 – 67+100 L, DG 4/03, DP1227D, km 66+900 – 67+100, km 65+000 – 65+200 L, Ł2 0+060 – 0+300, DO4/03, km 70+900 – 67+100 km 69+340 – 69+480 P,

Sekcja 3a, 3b: km 70+500 – 70+550, km 74+000 – 74+120 P,  km 71+500 – 70+600, km 69+600 – 69+700 , Węzeł LZ str. wsch. km 74+000 – 74+120 P, Ł2 km 0+100 – 0+200, Ł3 km 0+140 – 0+240, Ł4 km 0+150 – 0+200,  km 73+000 – 73+250P,

Sekcja 5: km 2+000 – 2+420, DP2203D km 0+140 – 0+270, DP2203D km 0+340 – 0+440, DP2203D km 0+100 – 0+270  Ł1

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1:km 60+300 – 60+500 P, km 60+380 – 60+480 L, km 62+30 – 62+400 L, km 62+300 – 62+400 L,

Sekcja 2: km 65+600 – 66+000, km 64+100, km 65+600 – 66+000, km 69+000 – 69+100,

Sekcja 4: ZR26/4, ZR25/4,

Sekcja 5: DG km 0+250 – 0+450, km 0+250 – 0+450, km 0+680 – 880, Ł1 km 0+400 – 0+600,

roboty branżowe związane z:

 • kanalizacją deszczową D4, D10, D8L, DB7B, D19, D24, DC12, DB2a,
 • budową kanału technologicznego km 71+800,
 • budową oświetlenia Węzeł Legnica II,
 • wykonywaniem sączków podłużnych km 64+970 – 65+300, km 62+400 – 62+700,
 • pracami przy zbiorniku ZRI 3/4 dno, ZRI 5/4 dno, DO-4/01

roboty mostowe związane z  pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segment 1 Lubin,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji I km 62+681,74 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty 1, 2, 3, zasypka wymiany gruntu na podporach 1, 2 i 3,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 - deskowanie słupów podpora 2 segment środkowy, deskowanie i zbrojenie oczepów podpora 3, wykonywanie zasypki fundamentu podpora 1 i 3, betonowanie słupów podpora 2,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,90 - izolacja cienka powierzchni przyczółków 1 i 4 , zbrojenie i deskowanie ustroju nitka lewa, zbrojenie i deskowanie ustroju nitka lewa, montaż wsporników,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 - zbrojenie słupów P5 segment zew. Lubin, zbrojenie słupów P1 segment zew. Legnica i wew., deskowanie słupów P5 segment wew. I zew. betonowanie słupów P5 segment wew., pielęgnacja betonu słupów P5, przygotowanie powierzchni fundamentu P2 do wykonania izolacji, wykonanie izolacji fundamentu P2, reprofilacja terenu pod platformę rusztowań ustroju nośnego podpory P3-P4
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 - wykonywanie izolacji za korpusem P1, przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji za korpusem, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory P1 i P2, wykonywanie warstwy spadkowej,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I, powiększanie platformy pod wykonanie pali posadowienia ścian bocznych, prace ciesielskie płyty pomostowej
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 65+375,74 - betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74 - wykonywanie kolumn DSM na podporach P1, P2, P3
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 66+009,56 - śrutowanie powierzchni płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych pod przyklejenie papy, wykonanie zabezpieczeń BHP na ustroju nośnym, montaż podestów wspornikowych,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95 - izolacja korpusu za przyczółkami, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki za przyczółkiem podpory A,B, prace porządkowe, pogrążanie grodzic stalowych podpora B, zbrojenie i szalowanie płyty ustroju niosącego,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 - izolacja korpusu za przyczółkami, wykonywanie zasypki za przyczółkiem podpory A i B, izolacja korpusu za przyczółkami, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego, śrutowanie płyty pomostowej, pielęgnacja betonu płyty pomostowej,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 - zbrojenie i szalowanie skrzydła A i D, zbrojenie i szalowanie skrzydła A i D, betonowanie skrzydłą A
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji III km 71+250,72 - śrutowanie płyty pomostowej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 - betonowanie poprzecznicy podpora A, Ep, szalowanie i zbrojenie skrzydła na podporze Ap oraz poprzecznicy Ep, wyciąganie ścianek szczelnych przy drodze powiatowej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36 - wyciąganie ścianek szczelnych przy drodze powiatowej, wykonywanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora A, rozbiórki asfaltowe za podporą B, demobilizacja zaplecza, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitka lewa, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora A oraz stożków,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33 - wykonywanie platformy pod palownicę podpora C, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora C, mobilizacja zaplecza, zbrojenie i deskowanie korpusów podpora C,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691 - wykonywanie izolacji cienkiej korpusów podpora A i B, wykonywanie zasypek za przyczółkami A i B oraz stożków i drenażu,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 - zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej podpora A nitka prawa, zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpora B nitka lewa i prawa, prace porządkowe, wykonywanie izolacji cienkiej korpusów od strony wew., wykonanie zasypek między przyczółkami, betonowanie ciosów podłożyskowych,    
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35 - zbrojenie ławy fundamentowej podpora B, rozdeskowanie korpusu podpora A nitka prawa, zbrojenie i deskowanie skrzydeł podpora D nitka prawa i lewa, zbrojenie ławy fundamentowej podpora C, deskowanie ławy fundamentowej podpora C i B,  rozdeskowanie korpusu podpora D nitka prawa,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74 - wykonywanie zasypki za korpusem A, przygotowanie powierzchni pod ułożenie papy na chodnikach, wciąganie kabli sprężających,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 - układanie rusztowań ustroju nośnego przęsło A-B, B-C, budowa platformy pod rusztowanie ustroju nośnego przęsło D, E, układanie rusztowań ustroju nośnego i deskowanie ustroju przęsło A-B, B-C,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74 - przygotowanie platformy pod rusztowania podpora D-E, układanie rusztowań ustroju nośnego przęsło A-B-, B-C, deskowanie ustroju przęsło A-B, B-C
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji I km 1+957,47 - wykonanie zasypki za korpusem, wykonanie zasypek za przyczółkiem podpory P1, P2
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji V km 1+496,62 - deskowanie i zbrojenie korpusu A,D nitka Legnica i Lubawka, betonowanie korpusu A nitka Legnica, wykonanie zasypki za korpusem oraz stożków, układanie rusztowań ustroju nośnego i deskowanie ustroju przęsło A-B, B-C, betonowanie słupów podpora C nitka Lubawka, deskowanie i zbrojenie korpusu D nitka Legnica i Lubawka,
 • wale przeciwpowodziowym - pogrążanie grodzic, wykonywanie przesłony bentonitowej,

oraz pracami przy:

- kanale irygacyjnym km 67+380,

- rowie km 67+300,

- przepuście P1

 

05.09.2016 – 11.09.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował:

roboty drogowe związane z:

 • wykonywaniem profilowania km 70+450 – 71+500 P, km 70+580 – 70+630 P, ZRI4/3, km 74+150, km 60+500 – 60+600 P, km 60+200 – 60+30 P, ZRI4/4, km 71+250 – 71+600, DO-4/05,
 • wykonywaniem zagęszczania km 60+210 – 60+260, km 60+260 – 60+600 P, km 61+950 – 62+100 L, km 62+800 – 63+250, km 73+000 – 73+250, Ł3 km 0+140 – 0+240, km 60+700 – 60+900 L, km 74+150, km 74+000 – 74+120 P, km 60+500 – 60+900, DO-4/01, km 0+672 – 0+750 km 0+900 – 1+040, km 60+260 – 60+300 L, km 60+100 – 60+150 P, km 60+600 – 60+700 L, km 70+450 – 71+500 P, km 70+580 – 70+630 P,
 • skropieniem podbudowy km 78+000 – 78+260, km 75+660 – 77+770, km 76+600 – 76+930, km 78+020 – 78+230, DO-4/04 km 0+340 – 1+260 km 0+000 – 0+140, km 66+050 – 66+670, km 0+000 – 0+125 rondo,
 • wykonywaniem podbudowy km 61+300 – 61+950 L, km 59+450 – 59+900, km 72+620 – 72+870 P, km 67+700 – 67+800 L, km 66+040 – 66+700 L,  km 67+450 – 68+775 P, km 77+840 – 78+000 L,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 76+640 – 77+770, km 76+600 – 76+930, km 78+020 – 78+230, km DO-4/04 km 0+340 – 1+260, DO-4/05 km 0+000 – 0+140, rondo km 0+000 – 0+125,
 • osuszaniem km 2+100 – 2+420 P, Ł4 – WLP, km 67+090 – 67+250, Ł2 – WLP, km 75+660 – 76+930, km 74+000 – 74+120 P, Ł3 km 0+140 – 0+240, km 68+900 – 69,020, km 66+950 – 67+180, km 67+380 – 67+420, DP2203D str. zachodnia, Ł4, km 67+270 – 63+730, km 65+090 – 65+130 L, km 64+980 – 65+120, km 65+090 – 65+250 P, km 2+000 – 2+250, km 67+120 – 67+270, LP – L02P, km 67+390 – 67+420, km 65+120 – 65+190, km 74+200,
 • wykonywaniem stabilizacji km 60+700 – 60+900 L, km 73+900 – 74+000 P, Ł1 km 0+040 – 0+160, km 61+950 – 62+100 L, km 73+900 – 74+000 P, Ł1 km 0+150,
 • pracami przy zbiorniku ZRI 5/4 dno,
 • skarpowaniem km 66+950 – 67+350, Ł1 km 0+000 – 0+250, km 70+800 – 71+100 P, km 73+700 – 73+900, km 71+60 – 71+700,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 63+100 – 63+220 L, km 74+500 – 74+720 P, km 62+480 – 62+650, km 63+000 – 63+200 P, km 74+900 – 75+130 P, km 77+840 – 78+000 L,
 • odhumusowaniem WLZ str. wschodnia, 
 • humusowaniem ZR24/4, 
 • umacnianiem rowu km 75+800 – 76+700,
 • układaniem obrzeży DO-4/05 km 0+330 – 1+000, km 0+000 – 0+140, DO-4/04 km 0+360 – 1+259,
 • rozkładaniem siatki  DP 2203D,
 • wzmocnieniem korpusu nasypu km 60+300 – 60+420,
 • układaniem geokraty DO-4/05 km 0+451 – 0+520 P km 0+457 – 0+520 L,
 • wykonywaniem wymiany gruntu km 73+360 – 73+400 P, km 73+960 – 74+000 P, Ł1 km 0+130,
 • wykonywaniem skarpy ZRI5/4, 
 • rozkładaniem kruszywa ZR25/4,
 • rozkładaniem geosiatki ZR25/4,
 • wykonaniem nasypu,
 • wykonaniem wykopu,

 

roboty branżowe:

 • pracami przy kanalizacji deszczowej D13, D10, D8L, KHB7, D7B, D19, DC8, DB2a, DB3a,
 • pracami przy budowie kanalizacji teletechnicznej Węzeł Legnica Północ,
 • pracami przy budowie oświetlenia Węzeł Legnica II,
 • pracami przy wykonywaniu sączków podłużnych km 71+700 – 71+900 P, km 68+210 – 67+930,
 • pracami przy odmulaniu koryta km 67+300,
 • pracami przy ułożeniu i spoinowaniu ścieku trójkątnego km 71+900 – 72+070, Ł1, km 70+640 – 70+810, km 72+370 – 72+410, Ł5, km 72+000 – 72+100, km 72+000 – 72+100, km 71+050 – 71+110, km 68+561 – 68+760, km 62+370 – 62+410P,

 

roboty mostowe związane z pracami przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151 - deskowanie ustroju nośnego segment 1 Lubin, rozdeskowanie ustroju nośnego segment środkowy,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji I km 62+681,74 - wykop pod fundament podpory 2,  wymiana gruntu na podporach 1, 2, 3, zasypka wymiany gruntu na podporach 1, 2 i 3,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 - zbrojenie słupów podpora 2, deskowanie słupów podpora 1, betonowanie słupów podpora 1, zbrojenie i deskowanie słupów podpora 2 segment 3 Legnica, betonowanie słupów podpora 2 segment Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9 - izolacja cienka powierzchni przyczółków 1 i 4 , zbrojenie poprzecznic - etap II, zbrojenie poprzecznic - ciąg dalszy, deskowanie przestrzeni między środnikami belek T (serc), zbrojenie i deskowanie ustroju nitka lewa, montaż wsporników,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 - zbrojenie słupów P5 segment zew. Legnica, zbrojenie i deskowanie fundamentu P1 segment wew.,  wykonywanie izolacji fundamentu podpora P2 i P3, betonowanie fundamentu P1 segment wew., deskowanie słupów P5 segment zew. Legnica, zbrojenie słupów P5 segment wew. i zew. Lubin,  wykonywanie izolacji fundamentu podpora P2 i P3, pielęgnacja betonu fundamentu P1 segment wew., betonowanie słupów P5 segment zew. Legnica, demontaż deskowania słupów P2 wew., pielęgnacja betonu słupów P5 segment zew. Legnica,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji II km 76+752,93 - wykonywanie iniekcji osłonek kabli sprężających ustroju strona południowa, zwożenie płyt, dostawy materiałowe elementów pod ścianę z gruntu zbrojonego,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 - montaż wsporników i balustrad bocznych do belek T, wykonywanie zasypek fundamentów podpory P1,  wykonywanie izolacji fundamentu i przyczółka podpora P1, wykonywanie warstwy spadkowej,  wykonywanie izolacji fundamentu i przyczółka P2, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory P1 i P2, wykonywanie warstwy spadkowej,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I  - zbrojenie ustroju nośnego, układanie płytek międzybelkowych pod płytę pomostową, deskowanie poprzecznic P1 i P2 - faza II,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 65+375,74 - zbrojenie ustroju nośnego, montaż kabli sprężających, wykonanie platformy do manewrowania betonowozów,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 60+009,56 - zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora P1 i P3, betonowanie ścianki zaplecznej podpora P1, betonowanie ścianki zaplecznej podpora P3, montaż podestów wspornikowych,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95 - izolacja korpusu za przyczółkami, układanie beleczek prefabrykowanych pomiędzy belkami T (szalunki tracone), wykonywanie zasypki za przyczółkiem podpory A, izolacja korpusu za przyczółkami, zbrojenie płyty ustroju niosącego, pogrążanie grodzic stalowych podpora A, zbrojenie płyty ustroju niosącego,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 - izolacja korpusu za przyczółkami, wykonywanie zasypki za przyczółkiem podpory A i B, izolacja korpusu za przyczółkami, pielęgnacja betonu płyty pomostowej, układanie warstwy drenażowej,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 - zbrojenie i szalowanie poprzecznic A i D, betonowanie poprzecznicn B i C, zbrojenie i szalowanie skrzydła A, betonowanie poprzecznic A i D,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 - szalowanie i betonowanie ciosów na podporze E, szalowanie skrzydła na podporze Ap, szalowanie  i zbrojenie skrzydła na podporze Ap oraz poprzecznicy A i E,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36 - zbrojenie ustroju nośnego nitka lewa, wykonywanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora A, przygotowanie  ustroju nośnego do betonowania nitka lewa, betonowanie ustroju nośnego nitka lewa, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora A, śrutowanie płyty ustroju pod kapami chodnikowymi nitka prawa, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitka lewa, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora A oraz stożków,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33 – deskowanie i zbrojenie korpusu podpora C nitka prawa, wykonywanie platform pod palownicę podpora A i C, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora C nitka prawa, wykonywanie zasypki fundamentu podpora C, zbrojenie i deskowanie korpusów podpora C, zbrojenie korpusu podpora C nitka prawa i lewa,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691 - wykonywanie drenaży oraz zasypek za przyczółkami A i B, wykonywanie drenażu za przyczółkiem podpora A, układanie papy na ustroju nośnym pod kapami nitka lewa i nitka prawa, wykonywanie izolacji cienkiej korpusów podpora A i B, wykonywanie stożków, wykonywanie zasypek za przyczółkami A i B oraz stożków
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 - deskowanie i zbrojenie korpusu podpora A nitka prawa, rozdeskowanie korpusu podpora B nitka lewa, betonowanie korpusu podpora A nitka prawa, betonowanie ścianki żwirowej podpora B nitka lewa, zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpora B nitka lewa i prawa, 
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35 - próbne obciążenie pali CFA podpora C, zbrojenie i deskowanie korpusu A nitka prawa, betonowanie ścianki zaplecznej podpora A nitka lewa, zbrojenie skrzydełka podpora D nitka prawa, próbne obciążenie pali CFA podpora C, próbne obciążenie pali CFA podpora B, zbrojenie i deskowanie korpusu A nitka prawa, pielęgnacja betonu korpusu A nitka prawa, zbrojenie i deskowanie skrzydełka podpora D nitka prawa i lewa, zbrojenie ławy fundamentowej podpora C,            
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74 - wykonywanie zasypki za korpusem C i A, przygotowanie ustroju nośnego pod ułożenie papy na chodnikach,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 - układanie rusztowań ustroju nośnego przęsło A, B, budowa platformy pod rusztowanie ustroju nośnego przęsło D, E, układanie rusztowań ustroju nośnego przęsło A-B, B-C,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74 – zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpora E, układanie rusztowań ustroju nośnego przęsło A-B-, B-C,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji I km 1+957,47 - wykonanie zasypki za korpusem,
 • obiekcie mostowym MS- na sekcji V km 1+496,62 - deskowanie i zbrojenie korpusu A nitka Lubawka i Legnica, betonowanie korpusu A nitka Lubawka, betonowanie słupów podpora B nitka Lubawka i Legnica, deskowanie słupów podpora B nitka Legnica, deskowanie i zbrojenie korpusu A nitka Legnica,
 • wale przeciwpowodziowym - pogrążanie grodzic, wykonywanie przesłony bentonitowej,

       oraz pracami przy:

 • kanale irygacyjnym km 67+380,
 • rowie km 67+300,
 • przepuście P1

 

29.08.2016 – 04.09.2016 r.

Wykonawca w minionym tygodniu realizował:

roboty drogowe związane z:

 • pracami przy wykonywaniu osuszania km 60+350 – 60+600, km 66+820 – 66+950 P, km 66+950 – 67+100 L, km 60+200 – 60+400, DP2203D, km 77+050 – 76+800, km 71+900 72+030 P, km 72+620 – 72+860 P, WLP – Ł4, WLP – Ł2, km 66+830 – 67+100, km 74+700 – 75+120, km 67+100 – 67+249, km 73+900 – 74+100 P, km 67+350 – 67+380,
 • pracami przy wykonywaniu profilowania ZRI3/4, km 61+950 – 62+150, km 64+750 – 65+000, km 63+300 – 63+780, km 60+250 – 60+400, WLZ – str. wschodnia, ZRI5/4, km 64+450 – 65+000, km 73+000 – 73+250,  km 73+000 – 73+250, km 59+920 – 60+150 P,
 • pracami przy wykonywaniu zagęszczania km 62+480 – 62+660, km 60+350 – 60+650 P, km 60+210 – 60+600, km 61+950 – 62+150 P, km 59+920 – 60+150 L, km 64+750 – 65+000, km 73+000 – 73+250, km 71+900 – 72+030 P, km 72+620 – 72+860 P, km 60+400 – 60+600, WLZ – str. wschodnia,
 • pracami przy wykonywaniu skropienia podbudowy km 77+600 – 78+050, km 78+070 – 78+270, km 77+070 – 77+810,  km 76+670 – 77+080,
 • pracami przy wykonywaniu podbudowy WMS km 78+070 – 78+270, km 77+070 – 77+810, km 76+670 – 77+080,
 • pracami przy wykonywaniu warstwy wiążącej km 77+600 – 78+050,
 • pracami przy wykonywaniu odmulenia km 66+420, km 67+300
 • pracami przy umocnieniu narzutem kamiennym km 66+420, km 67+300,
 • pracami przy wykonaniu skarpowania km 73+000 – 73+250 P, km 71+900 – 72+900 P, Ł1, Ł3 – WLZ,
 • pracami przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa km 78+150 – 79+140 P,
 • pracami przy wykonaniu warstwy technologicznej km 72+620 – 72+800 P,
 • pracami przy załadunku i odwozie humusu Ł2,
 • pracami przy ułożeniu obrzeża DO-4/05 km 0+330 – 0+615 km 0+000 – 0+140 +wlot na rondo,
 • pracami przy wykonywaniu stabilizacji km 0+100 – 0+180,       
 • pracami przy wykonywaniu grabienia i siania trawy DO-4/05 km 0+080 – 0+170 P,
 • pracami przy układaniu ścieku km 70+900 – 71+050, Ł5, km 69+672 – 69+701, km 69+741 – 69+831, km 68+272 – 68+471,
 • pracami przy rozkładaniu geowłókniny DP2203D, ZR24/4, km 1+200 – 1+260,
 • pracami przy zasypaniu materaca DP2203D,
 • pracami przy wykonywaniu odhumusowania km 73+900 – 74+100 P, km 61+100 – 61+130, DO-4/01 km 1+020 – 1+060,
 • pracami przy robotach brukarskich km 68+300, 
 • pracami przy rozkładaniu kruszywa ZR24/4, 
 • pracami przy rozkładaniu żwiru ZR24/4,  

roboty branżowe związane z:

 • pracami przy kanalizacji deszczowej D9, D10, D8L, D19, DC8,
 • pracami przy budowie kanalizacji teletechnicznej Węzeł Legnica Północ,
 • pracami przy budowie oświetlenia Węzeł Legnica II,
 • pracami przy wykonywaniu sączków podłużnych km 70+920 - 71+140, km 71+700-71+900 P, Węzeł Leg. II km 78+960-79+150, km 67+930-68+210,

roboty mostowe związane z:

 • pracami przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151 - zbrojenie ustroju segment 3 Legnica, deskowanie ustroju segment Lubin, rozdeskowanie ustroju segment środkowy, wpychanie kabli sprężających, przygotowanie ustroju do betonowania nitka Legnica (mycie, czyszczenie), betonowanie ustroju nośnego nitka Legnica,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-35 na sekcji I km 62+681,74 - wykop pod fundament podpora P1, wykop pod fundament podpory 2,
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 - deskowanie słupów podpora 3, betonowanie słupów podpora 3 Legnica, deskowanie i zbrojenie słupów podpora 1, zasypka fundamentu 2, betonowanie słupów podpora 1, zbrojenie słupów podpora 2,
 • prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9, demontaż deskowanie skrzydeł, przygotowanie powierzchni przyczółków 1 i 4 pod izolację cienką, przygotowanie deskowania do zdania, montaż wsporników na belkach T,    
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 - wiercenie otworów i wklejanie prętów słupów podpora P5 segmenty zew., zbrojenie fundamentu P1 segment zew. Legnica, betonowanie fundamentu P1 segment zew. Lubin, zbrojenie słupów P2 segment wew., pielęgnacja powierzchni betonowej fundamentu P1 segment zew. Lubin, pielęgnacja betonu fundamentu P1 segment zew. Legnica, betonowanie słupów P2 segment wew., zbrojenie fundamentu P1 segment wew., zbrojenie słupów P5 segment zew. Legnica, wykonywanie izolacji fundamentu P5, pielęgnacja betonu słupów P2 segment wew., wykonywanie zasypek fundamentu P4,
 • prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 - przygotowywanie poprzecznic P1 i P2 pod montaż belek prefabrykowanych, wykonywanie izolacji w strefie zaplecznej korpusu, montaż belek prefabrykowanych, zbrojenie poprzecznic, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory P2,
 • prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I - montaż belek prefabrykowanych, zbrojenie płyty pomostowej, montaż podestów roboczych na belkach, zbrojenie poprzecznic, zbrojenei ustroju nośnego,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 65+375,74 - wykonywanie bocznych ścian oporowych z bloczków wraz z wykonaniem zasypki za korpusem podpora P1 i P2, zbrojenie ustroju,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 63+293,86 - wykonywanie platformy DSM pod ścianę oporową podpora P3,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 60+009,56 - zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora P1 i P3,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28 - ykonywanie izolacji ławy fundamentowej podpory P1 i P2,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95 - prace przygotowawcze do zbrojenia płyty ustroju niosącego, izolacja korpusu za przyczółkami, układanie beleczek prefabrykowanych pomiędzy belki T (szalunki tracone), zbrojenie płyty ustroju nośnego,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 - zbrojenie i szalowanie płyty ustroju nośnego, izolacja korpusu za przyczółkami, zbrojenie płyty ustroju nośnego,
 • pracami przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 - zbrojenie i szalowanie poprzecznic A,B,C,D, szalowanie poprzecznicy A i D, dostawy pospółki na zasypkę,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 - zbrojenie i szalowanie korpusu E, montaż szalunków na poprzecznicę podpora B, betonowanie ciosów podłożyskowych na podporze A, szalowanie poprzecznicy A,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36 - zbrojenie ustroju nośnego nitka lewa, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitka prawa, wykonywanie zasypki za przyczółkiem i stożka podpora A,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33 - pompowanie wody, deskowanie korpusu podpora C, pompowanie wody, deskowanie korpusu podpora C,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691 - prace porządkowe po rozdeskowaniu ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych podpora B i A nitka prawa, śrutowanie powierzchni ustroju nośnego w zakresie kap chodnikowych nitka lewa i prawa, przygotowania do podwieszania wsporników pod deski gzymsowe, rozdeskowanie ścianki żwirowej podpora B nitka prawa, prace kosmetyczno-wykończeniowe po rozbiórce ustroju nośnego, betonowanie ścianki zaplecznej podpora A nitka prawa, prace porządkowe,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 - rozdeskowanie korpusu B nitka prawa, deskowanie korpusów podpora A nitka prawa, deskowanie i zbrojenie korpusu podpora A nitka prawa,
 • pracami przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitka lewa i prawa, zbrojenie korpusu A nitka prawa, skuwanie pali podpora B i C, zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A nitka lewa, deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A nitka lewa, dokucie pali podpora B , zbrojenie i deskowanie korpusu A nitka prawa,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74 - wykonywanie zasypki za korpusem C i A,
 • pracami przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 - zbrojenie i deskowanie skrzydełka podpora E nitka  Lubawka, wykonanie podbudowy pod ustrój nośny, betonowanie skrzydełka podpora E nitka Lubawka, układanie rusztowań ustroju nośnego przęsło A,B,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74 - zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpora  E, układanie  rusztowań ustroju nośnego, betonowanie skrzydełka A nitka S3, betonowanie skrzydełka A nitka A4,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-3 na sekcji I km 1+957,47 - wykonanie zasypki za korpusem,
 • pracami przy obiekcie mostowym MS- na sekcji V km 1+496,62 - zbrojenie słupów podpora B, betonowanie fundamentu C, deskowanie i zbrojenie korpusu A  i E nitka Lubawka i Legnica
 • pracami przy wale przeciwpowodziowym - pogrążanie grodzic,

pracami przy przepustach betonowych:

- przy przepuście PP 4/25-2,

pracami przy przepustach stalowych:

- przy przepuście PD 4/14-4,

- przy przepuście PD 4/14-5,

- przy przepuście PD 4/14-6,

- przy przepuście PD 4/14-7,

pracami przy:

- kanale irygacyjnym km 67+380, 

 

22.08.2016 – 28.08.2016 r.

W poprzednim tygodniu Wykonawca realizował:

roboty drogowe związane z:

 • pracami przy wykonywaniu osuszania Węzeł LP – Ł2, km 67+350 – 67+380, km 66+850 – 67+100, DP 2203D, km 2+150 – 2+420, Węzeł LP – Ł1, Węzeł LP – Ł4, km 76+800 – 77+050, km 2+280 – 2+420, km 68+630 – 68+860, km 62+800 – 63+220, km 68+000 – 68+030, DG-4/03, km 60+200 – 60+350 P, km 64+800 – 64+950, DP1227D str. P, LP-L20P prawy najazd, km 76+810 – 76+910, km 60+300 – 60+660 P, km 66+900 – 67+100 L,
 • pracami przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa km 1+640 – 1+940 P, km 78+900 – 79+150 L, km 68+300 – 68+775 P, km 77+050 – 77+450, km 77+300 – 77+840, km 67+420 – 67+500 P,
 • pracami przy wykonywaniu podbudowy km 77+100 – 78+070, km 77+080 – 78+060, km 75+810 – 76+670, km 76+420 – 76+660, km 75+820 – 77+070, km 77+050 – 77+820 L,
 • pracami przy wykonywaniu profilowania km 64+800 – 65+150, km 62+800 – 63+250, km 74+150, km 62+520 – 62+560, km 60+700 – 60+750, km 62+480 62+660 P, km 62+480 62+680 L, km 62+350 – 63+780, 
 • pracami przy wykonywaniu zagęszczania km 60+260 – 60+560, Węzeł LZ – Ł2, km 72+600 – 72+900 P, km 71+900 – 72+030 P, km 60+400 – 60+560 P, km 62+480 – 62+680 P, km 60+350 – 60+600, km 60+210 – 60+250, km 73+000 – 73+250, km 62+800 – 63+225, km 62+480 – 62+660 L,
 • pracami przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej km 77+050 – 77+840 L, km 76+800 – 77+060, km 67+420 – 67+500,
 • pracami przy wykonywaniu warstwy technologicznej km 1+040 – 1+900 L,
 • pracami przy wykonywaniu warstwy wiążącej km 76+930 – 77+600, km 75+830 – 76+640, km 75+800 – 76+630,
 • pracami przy wykonywaniu rozbiórki km 60+120 – 60+195,
 • pracami przy wykonywaniu rowu km 66+420 kanału irygacyjnego,
 • pracami przy wykonywaniu odmulenia km 66+420, km 67+300 kanału irygacyjnego,
 • pracami przy umocnieniu narzutem kamiennym km 66+420, km 67+300,
 • pracami przy wykonywaniu spoinowania ścieku trójkątnego km 73+620 – 73+800,
 • pracami przy wykonaniu skarpowania km 66+950 – 67+100 L, km 73+000 – 73+250 P, km 71+900 – 72+900 P,
 • pracami przy wykonywaniu zasypki geowłókniny DP 2203D,
 • pracami przy rozkładaniu geowłókniny DP 2203D, DO-4/05 km 0+100 – 0+140 L km 0+800 – 0+170 P, km 76+000,
 • pracami przy uzupełnianiu pasa rozdziału km 67+900 – 68+100,  
 • pracami przy wykonywaniu obróbki wpustów 71+030 – 71+622,
 • pracami przy załadunku i odwozie humusu DK3, Ł2 km 0+000 – 0+150,
 • pracami przy ułożeniu ścieku trójkątnego km 70+648 – 70+682, km 70+722 – 70+752, km 70+852 – 70+912,
 • pracami przy wykonywaniu skropienia podbudowy km 76+420 – 76+660, km 75+800 – 76+670, km 75+820 – 76+650, km 76+900 – 77+600,
 • pracami przy wykonywaniu stabilizacji km 62+480 – 62+680,      
 • pracami przy wykonywaniu humusowania km DO-4/05 km 0+080 – 0+170 P, km 76+000,
 • pracami przy wykonywaniu grabienia i siania trawy DO-4/05 km 0+080 – 0+170 P,
 • pracami przy układaniu opaski ZR24/4,
 • wykonaniem nasypu, odhumusowaniem, wykonaniem wykopu

roboty branżowe związane z:

 • pracami przy kanalizacji deszczowej D9, D10, D8L, D19, D11, DB3a, DB2a, DB8, OS6, OS4,
 • pracami przy budowie kanalizacji teletechnicznej Węzeł Legnica Północ, km 76+000,
 • pracami przy budowie oświetlenia Węzeł Chojnowski, km 65+800,
 • pracami przy wykonywaniu sączków podłużnych km 70+920 – 71+140, km 70+600 – 70+900, km 76+752,

roboty mostowe związane z:

 • pracami przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151 - zbrojenie ustroju segment 3 Legnica, wpychanie kabli sprężających segment 3 od Legnicy, deskowanie ustroju segment 1 Lubin, przygotowanie do sprężenia ustroju segment środkowy,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-35 na sekcji I km 62+681,74 - wykop pod fundament podpora P1,
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 - deskowanie i zbrojenie słupów podpora 2, zbrojenie słupów podpora 2, wykonywanie izolacji cienkiej fundamentu numer 3, betonowanie słupów podpora 3 segment środek, zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów podpora 1, zasypka fundamentu podpory 2,
 • pracami przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9, - przygotowanie platformy pod dźwig, deskowanie i zbrojenie skrzydełka podpora 1 str. prawa, przygotowanie podpór 1,2,3,4 gniazd do osadzenia belek w poprzecznicy, montaż belek T21 na przęśle 3 i 4 storna lewa, betonowanie skrzydełka podpora 1 str. prawa, montaż belek T21 na przęśle 1 i 2 strona lewa,
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 - zbrojenie słupów P2 zew. Legnica, pielęgnacja powierzchni betonowej fundamentu P2 wew., zbrojenie fundamentu P5 środek, wiercenie otworów pod pręty wklejane słupów podpora P5 segmenty zew., betonowanie słupów P2 zew. Legnica, betonowanie fundamentu P5 środek, zbrojenie fundamentu P1 segment zew. Legnica, zbrojenie słupów P2 segment zew. Lubin, zbrojenie i deskowanie fundamentu P1 segment zew. Lubin, betonowanie słupów P2 segment zew. Lubin,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83 - prace porządkowe,
 • pracami przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 - pielęgnacja betonu poprzecznicy P1 i P2 nitka lewa, rozdeskowanie i pielęgnacja betonu skrzydła P2 nitka prawa, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P1 i P2 nitka prawa, wykonywanie platformy pod montaż belek, demontaż szalunków skrzydła, przygotowanie do montażu belek, wykonywanie zasypki fundamentu P2 w części za korpusem, wykonywanie izolacji w strefie zaplecznej korpusu, wykonywanie platformy pod dźwig,
 • pracami przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I - przygotowywanie poprzecznic P1 i P2 pod montaż belek prefabrykowanych,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86 - wykonywanie bocznych ścian oporowych z bloczków wraz z wykonaniem zasypki za korpusem podpora P1 i P2,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28 - wykonywanie murków oporowych z bloczków, wykonywanie izolacji fundamentu P1, P2,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-39 na sekcji II km 68+929,96 - wykonywanie bocznych ścian oporowych z bloczków wraz z wykonaniem zasypki za korpusem podpora P1,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95 - zbrojenie poprzecznic części górne i wkładanie beleczek na belki T, montaż szalunków traconych między belkami T,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 - zbrojenie poprzecznicy część górna, układanie płytek na belkach T, zbrojenie i szalowanie skrzydełka Bp, zbrojenie ustroju nośnego, szalowanie skrzydełka Bp, izolacja korpusu za przyczółkami,
 • pracami przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 - szalowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu podpora D, szalowanie, zbrojenie ciosów podłożyskowych podpora D i A, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora D i A, demontaż deskowań słupów C i B i korpusu A, montaż łożysk na podporze A i D, szalowanie poprzecznicy podpora D,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 - zbrojenie i szalowanie korpusu E, przygotowywanie podłoża pod montaż poprzecznic podpora B, montaż szalunków na poprzecznicę podpora B, układanie belek na przęśle C i D, zbrojenie poprzecznicy podpora B,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, deskowanie ustroju nitka lewa, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego nitka prawa, wykonywanie zasypki za przyczółkiem i stożka podpora A, betonowanie nośnego nitka prawa, pielęgnacja betonu nośnego nitka prawa, 
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33 - pompowanie wody, przygotowanie do otwarcia korpusu, prace przygotowawcze do deskownia korpusu, pompowanie wody,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691 - rozdeskowanie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora B oraz nisz zakotwieniowych utroju nośnego, prace porządkowe po rozdeskowaniu ustroju nośnego, betonowanie ścianki zaplecznej podpora B nitka lewa, betonowanie nisz zakotwieniowych ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych podpora B i A nitka prawa, zbrojenie ścianek zaplecznych podpora B i A,
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752 - prace porządkowe,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 - zbrojenie i deskowanie korpusu B nitka lewa, deskowanie ścianki zaplecznej podpora B nitka prawa, betonowanie korpusu B nitka lewa, betonowanie ścianki zaplecznej podpora B nitka prawa,
 • pracami przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35 - zbrojenie korpusów podpory A,  dekowanie ścianki zaplecznej podpora D nitka prawa, realizacja wykopu podpora B, betonowanie ścianki zplecznej podpora D nitka prawa, betonowanie betonu wyrównawczego podpora B i C, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitka lewa i prawa, rozdeskowanie korpusów i ścianki zaplecznej podpora D nitka lewa, rozpoczęcie montażu łożysk podpora D, montaż łożysk podpora D,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74 - montaż kotew talerzowych, wykonywanie zasypki za korpusem C, mycie deskowania ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego,
 • pracami przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 - zbrojenie i deskowanie skrzydełka podpora E nitka Legnica, rozdeskowywanie skrzydełka A nitka Legnica, wykonanie podbudowy pod ustrój nośny, zbrojenie i deskowanie skrzydełka podpora E nitka Lubawka, betonowanie skrzydła E nitka Legnica,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74 - zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpora A i E, układanie podbudowy pod rusztowania ustroju nośnego,
 • pracami przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji IV km 1+535 - deskowanie i zbrojenie korpusu A nitka Lubawka i Legnica, zbrojenie słupów podpora B,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-3 na sekcji I km +957,47 - wykonanie zasypki za korpusem,
 • pracami przy wale przeciwpowodziowym - wbijanie ścianek szczelnych,

pracami przy przepustach stalowych:

 • przy przepuście PSE 4-7,
 • przy przepuście PSE 4-8,
 • przy przepuście PSE 4-9,
 • przy przepuście PSE 4-10,
 • przy przepuście PD 4/14-6,
 • przy przepuście PD 4/14-7,

 pracami przy przepustach betonowych:

 • przy przepuście PP 4/25-2,

Trwały także prace przy kanale irygacyjnym km 67+380.

16.08.2016 – 21.08.2016 r.

W minionym tygodniu Wykonawca realizował:

roboty drogowe związane z:

 • pracami przy wykonywaniu osuszania km 1+630 – 1+820, km 74+550 – 74+700, km 70+110 – 70+470, km 74+720 – 74+750, Droga powiatowa 2203D, km 2+150 – 2+300, km 74+120 – 75+350, km 75+420 – 75+500, km 66+820 – 67+100,
 • pracami przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa km 70+610 – 71+140 P, km 62+280 – 62+420 L, km 68+150 – 68+300 P, km 69+660 – 69+940 P, km 0+900 – 1+160 P,
 • pracami przy wykonywaniu profilowania km 64+600 – 64+700, km 70+300 – 70+500, km 69+600 – 70+000, km 69+150 – 69+250, km 62+800 – 63+000, km 62+480 – 62+520, km 69+150 – 69+250,
 • pracami przy wykonywaniu zagęszczania km 61+950 + 62+150, km 62+800 – 63+250, km 60+200 – 60+450, km 60+400 – 60+600, km 70+060 – 70+500, km 72+600 – 72+900 P, km 71+900 – 72+030 P,
 • pracami przy wykonywaniu warstwy technologicznej km 78+900 – 79+150, km 1+640 - 1+940, km 68+600 – 68+775 P, km 68+300 – 68+600 P,
 • pracami przy wykonywaniu rozbiórki drogi DP2203D km 0+240 – 0+100,
 • pracami przy wykonywaniu rowu km 66+420,
 • pracami przy wykonywaniu odmulenia km 66+420,
 • pracami przy umocnieniu narzutem kamiennym km 66+420,
 • pracami przy wykonywaniu rozbiórki podbudowy DK-3 km 383+125 – 383+315,
 • pracami przy układaniu ścieku trójkątnego km 71+550 – 71+622, km 73+300 – 73+800,
 • pracami przy wykonywaniu naprawy wjazdów na nasyp km 70+300,
 • pracami przy wykonywaniu stabilizacji podłoża DS-4/21,
 • pracami przy wykonywaniu wału północno-wschodniego - nasyp km 71+700 – 71+800,
 • pracami przy wykonywaniu wału południowo-zachodniego – profilowanie i zagęszczanie, km 71+800 – 71+950,
 • pracami przy wykonywaniu wału północno-wschodniego – profilowanie i zagęszczanie, km 71+700 – 71+800, 

roboty branżowe związane z:

 • pracami przy kanalizacji deszczowej D8L, D13, WL II, wpusty z wylotem na skarpę Łącznica 1, km 2+100, D8P, D19, D11, DB3a, DC18, D15, DB2a, DB24,
 • pracami przy budowie kanalizacji teletechnicznej km 75+000,
 • pracami przy budowie przepustu WL Zachód, km 67+000,
 • pracami przy budowie oświetlenia WL Zachód, km 67+000,
 • pracami przy zasilaniu WL Zachód, km 67+000,
 • pracami przy wykonywaniu sączków podłużnych km 63+320 – 63+800 str. lewa, km 66+015 – 66+297,

roboty mostowe związane z:

 • pracami przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151 - zbrojenie ustroju segment 3 Legnica, wpychanie kabli sprężających segment 3 od Legnicy, stawianie rusztowań segment 1 Lubin, deskowanie ustroju segment 1 Lubin,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-35 na sekcji I km 62+681,74 - wykop podpora P3, wykop pod fundament podpora P1,
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 - deskowanie słupów podpora 3, przygotowanie powierzchni pod izolację i zbrojenie słupów podpora 2, deskowanie słupów podpora 3, przygotowanie powierzchni pod izolację fundament podpory 3, izolacja cienka fundamentu podpory 2, przygotowanie powierzchni pod izolację fundament podpory 3, zbrojenie słupów podpora 2,
 • prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9 - deskowanie i zbrojenie skrzydeł podpora 1 strona lewa i prawa, zasypka fundamentu 3, przygotowanie platformy pod dźwig, zasypka fundamentu 1,2,3, zbrojenie skrzydełka podpora 1 str. prawa,
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 - betonowanie fundamentu P2 zew. Lubin, zbrojenie fundamentu P2 wew., zbrojenie słupów P3 zew. Lubin, zbrojenie słupów P2 zew. Legnica, pielęgnacja betonu fundamentu P2 zew. Lubin,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83 - prace porządkowe,
 • prace przy wale przeciwpowodziowym - wbijanie ścianek szczelnych,
 • prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 - zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P1 i P2 nitka lewa i prawa, zbrojenie skrzydła P2 nitka prawa, betonowanie poprzecznicy P1 i P2 nitka lewa, betonowanie skrzydła P2 nitka prawa
 • prace przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86 - wykonywanie bocznych ścian oporowych z bloczków, wykonanie zasypki za korpusem podpora P1 i P2, zbrojenie ustroju nośnego,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28 - badanie geologiczne, sonda CPTU, odwierty,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-39 na sekcji II km 68+929,96 - wykonywanie bocznych ścian oporowych z bloczków, wykonaniem zasypki za korpusem podpora P1,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95 - mobilizacja dźwigu do montażu belek, przygotowanie platformy, montaż belek prefabrykowanych, zbrojenie poprzecznic część górna,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 - zbrojenie poprzecznicy część górna, układanie beleczek pomiędzy belkami T, zbrojenie część górna, układanie płytek na belkach T,
 • pracami przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 - szalowanie i zbrojenie słupów podpora C i B, szalowanie i zbrojenie korpusów A i D, wykonywanie zasypek na podporze D, betonowanie korpusów A i słupy C, betonowanie słupów podpora B, szalowanie, zbrojenie podpora D,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 - szalowanie i zbrojenie poprzecznic C i D, szalowanie i zbrojenie i betonowanie poprzecznicy C, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy D, zbrojenie i szalowanie korpusu E, przygotowywanie podłoża pod montaż poprzecznic podpora B, zbrojenie i szalowanie i betonowanie  poprzecznicy D,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa, deskowanie ustroju nitka lewa, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora A,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33 - odwadnianie wykopu podpora C, wykonanie izolacji cienkiej fundamentu podpora C, wykonywanie zasypek fundamentowych podpora A, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora C nitka prawa, rozdeskowanie ławy fundamentowej podpora C nitka lewa, zbrojenie korpus A,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691 - rozdeskowanie ustroju nośnego nitka prawa, deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A nitka lewa, betonowanie ścianki zaplecznej podpora A nitka lewa,
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752 - prace porządkowe, wywóz materiałów (peri, płyty drogowe), rozdeskowanie ustroju strona południowa,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 - rozdeskowanie korpusu B nitka prawa, rozdeskowanie korpusu A nitka lewa, prace porządkowe, zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych podpora B nitka prawa, zbrojenie i deskowanie korpusu A,B, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora A nitka lewa, B nitka prawa,
 • pracami przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35 - zbrojenie i deskowanie korpusów podpory A, deskowanie i zbrojenie ciosów podłożyskowych podpory D nitka prawa, deskowanie ścianki żwirowej D nitka prawa, rozdeskowanie korpusu D nitka prawa, wwibrowywanie ścianki szczelnej podpora B, betonowanie ciosów podłożyskowych D,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74 - montaż bloków kotwiących, zbrojenie ustroju nośnego, montaż wpustów, sączków,
 • prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 - zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora A nitka Legnica, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora E nitka Legnica, zbrojenie i deskowanie skrzydełka podpora E nitka Legnica,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74 - zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpora A i E,
 • pracami przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji IV km 1+535 - deskowanie korpusu A nitka Lubawka,        
 • pracami przy wale przeciwpowodziowym - wbijanie ścianek szczelnych,

W minionym tygodniu trwały także roboty związane z:

 • pracami przy przepustach stalowych:

- przy przepuście PSE 4-7,

- przy przepuście PSE 4-8,

- przy przepuście PSE 4-9,

 • pracami przy:

- rowie w km 66+420,

- rowie przy DP1227D w km 0+307, 

 

08.08.2016 – 14.08.2016r.

W minionym tygodniu Wykonawca realizował:

roboty drogowe związane z:

 • pracami przy budowie przepustu WL Zachód, km 67+000,
 • pracami przy wykonywaniu osuszania km 78+900 – 79+120, km 1+630 – 1+890, km 69+300 – 69+500, km 74+480 – 74+600, DP2203D km 0+150 – 0+240, km 69+600 – 70+000, DS-4/14 km 0+850 – 1+200,
 • pracami przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa km 67+700 – 67+900 L, DO-4/04 km 0+370 – 1+260, DS-4/10, km 67+975 – 68+150, DS-4/14 km 0+600 – 0+800, km 0+900 – 1+160 L, km 62+280 – 62+420 P, DO-4/05 km 0+000 – 0+200, rondo km 75+450,
 • pracami przy wykonywaniu profilowania km 74+150, km 69+600 – 70+000, km 71+700 – 71+950, km 70+060 – 70+500, DS-4/21, km 70+060 – 70+500,
 • pracami przy wykonywaniu zagęszczania km 71+700 – 71+950, km 69+600 – 70+000, km 62+800 – 63+250, km 69+600 – 70+000, km 70+060 – 70+500,
 • pracami przy wykonywaniu warstwy technologicznej km 70+900 – 71+140 P, km 0+900 – 1+1160 L, km 68+150 – 68+300 P, km 70+900 – 70+610 P, km 62+280 – 62+420, km 69+660 – 69+940 P,
 • pracami przy wykonywaniu skarpowania km 74+400 – 74+700,
 • pracami przy wykonywaniu rekultywacji terenu DS-4/16 km 69+600,  
 • pracami przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej km 67+975 – 68+150,
 • pracami przy wykonywaniu rozbiórki nawierzchni DK-3 km 383+415 – 382+715, WD-43 str. zachodnia, km 71+700 – 71+800, km 71+400 – 71+500,
 • pracami przy wykonywaniu rozbiórki krawężników WD-43 str. zachodnia,
 • pracami przy wykonywaniu rozbiórki podbudowy WD-43 str. zachodnia, DK-3 km 383+315 – 382+715 km 382+725 – 383+125,
 • pracami przy układaniu ścieku drogowego km 67+450 – 67+700, km 71+310 – 71+580,
 • pracami przy układaniu obrzeży DO-4/05, 

roboty branżowe związane z:

 • pracami przy kanalizacji deszczowej DB2a, D21, D8L, D13, WL II, wpusty z wylotem na skarpę, Łącznica 1, km 2+100, DC17, D8P, D19, D11, DB3a, DC18,
 • pracami przy budowie kanalizacji teletechnicznej km 75+000,
 • pracami przy budowie oświetlenia WL Zachód, km 67+000,
 • pracami przy zasilaniu WL Zachód, km 67+000,
 • pracami przy wykonywaniu sączków podłużnych km 71+300 – 71+700, km 62+820 – 63+260,

roboty mostowe związane z:         

 • pracami przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151, zbrojenie ustroju segment południowy, zbrojenie ustroju segment 3 Legnica, pielęgnacja betonu ustroju segment środkowy, montaż kanałów kablowych, stawianie rusztowań segment Lubin,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-35 na sekcji I km 62+681,74, wykop podpora P3,
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00, zbrojenie słupów podpora 3, izolacja podpora 1, deskowanie słupów podpora 3, przygotowanie powierzchni pod izolację i zbrojenie słupów podpora 2,
 • pracami przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy na podporze 1 i 4, zbrojenie i deskowanie skrzydła P4 prawy, deskowanie skrzydła P4 prawy, betonowanie poprzecznicy na podporze 1 i 4 etap I, deskowanie skrzydła podpora 1 strona lewa,
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 pielęgnacja powierzchni betonowej słupów P4 wew., deskowanie słupów P3 zew. Legnica, zbrojenie fundamentu P2 zew. Lubin, zbrojenie i deskowanie słupów P3 wew., betonowanie słupów P3 zew. Legnica, zbrojenie słupów P3 zew. Lubin, pielęgnacja betonu słupów P3 wew., zbrojenie i deskowanie fundamentu P2 zew. Lubin, zbrojenie fundamentu P2 wew.,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74, wykonywanie platformy pod wykonanie DSM podpora P1, P2, P3
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 67+436,28, wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 i P3, układanie ściany oporowej z bloczków,
 • pracami przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90, demontaż deskowania P2 nitka lewa, pielęgnacja betonu skrzydła P1 i P2 nitka lewa, montaż zbrojenia skrzydła P1 nitka prawa, zbrojenie poprzecznicy P1 i P2 nitka lewa, przygotowanie ciosów podłożyskowych do montażu łożysk, betonowanie skrzydła P1 nitka prawa, deskowanie poprzecznicy P1 i P2 nitka lewa, zbrojenie skrzydła P2 nitka prawa,
 • pracami przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86, montaż deskowania i zbrojenie poprzecznicy P1 i P2, wykonywanie platformy pod DSM ścian bocznych, betonowanie poprzecznicy P1 i P2, pielęgnacja powierzchni betonu poprzecznicy P1 i P2,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86, deskowanie ustroju nośnego, betonowanie fundamentów ścian bocznych podpory P1 i P3,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-39 na sekcji II km 68+929,96, deskowanie fundamentów pod boczną ścianę oporową, betonowanie fundamentów pod boczne ściany oporowe podpory P1, wykonywanie bocznych ścian oporowych z bloczków, wykonaniem zasypki za korpusem podpora P1,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95, rozdeskowanie poprzecznic, zbrojenie skrzydła B, zakończenie wykonywania dojazdu dla belek T, deskowanie skrzydła B, betonowanie skrzydła B, przygotowywanie platformy pod dźwig,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14, wykonanie platformy pod dźwig, rozdeskowanie poprzecznic, odwadnianie fundamentu AP i BP, malowanie fundamentu A, zbrojenie korpusu A, zbrojenie poprzecznic,
 • pracami przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80, odwadnianie fundamentu AP i BP, szlifowanie i malowanie fundamentów, wykonanie zasypek na podporze D, wykonywanie zasypki za fundamentem A, szalowanie słupów podpora C, wykonywanie zasypki za fundamentem A i B, szalowanie korpusów A i D, wykonywanie fundamentu D,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58, betonowanie słupów C i D, szlifowanie i malowanie podpory C i D, zasypywanie podpory C i D, szalowanie podpory C, zasypywanie podpory  D, szalowanie i zbrojenie poprzecznic C i D,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora A, deskowanie ścianki zaplecznej podpora A nitka lewa, przygotowanie platformy pod ustrój nitka lewa, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa i lewa, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora A, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa, deskowanie ustroju nitka lewa,  
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33, rozdeskowanie ławy podpora C nitka prawa, zbrojenie i deskowanie ławy podpora C nitka lewa, wykonywanie zasypek fundamentowych podpora A, zbrojenie korpusu podpora A nitka prawa, betonowanie ławy podpora C nitka lewa, pielęgnacja betonu ławy podpora C nitka lewa, zbrojenie korpusu podpora C nitka prawa,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691, prace porządkowe, wpychanie kabli sprężających, deskowanie ścianki zaplecznej podpora A nitka lewa, wpychanie kabli sprężających i przygotowanie do sprężenia ustroju nośnego nitka prawa, sprężenie ustroju nośnego nitka prawa, rozdeskowanie ustroju nośnego nitka prawa,
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752, prace porządkowe, wywożenie płyt drogowych, deskowanie strefy zakotwień, zbrojenie strefy zakotwień strona południowa, deskowanie strefy zakotwień strona południowa, prace porządkowe, wywóz materiałów, betonowanie strefy zakotwień strona południowa,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44, zbrojenie i deskowanie korpusu B nitka prawa, deskowanie ścianki A nitka lewa, rozdeskowanie korpusu A nitka lewa, betonowanie ścianki A nitka lewa, prace porządkowe, zbrojenie korpusu A nitka prawa, betonowanie korpusu B nitka prawa,
 • pracami przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35, rozdeskowanie korpusu D nitka lewa, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora D nitka prawa, deskowanie ścianki żwirowej D nitka lewa, wykonanie zasypki fundamentowej podpora A, wykonywanie pali CFA  podpora B, mobilizacja palowanicy na podporę C, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora A nitka lewa, betonowanie korpusu podpora D nitka prawa, betonowanie ścianki żwirowej D nitka lewa, wykonywanie pali CFA  podpora C, zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora A nitka Legnica, betonowanie korpusu E nitka Lubawka, rozdeskowanie ścianki żwirowej podpora D nitka lewa, pielęgnacja betonu korpusu podpora D nitka prawa, wykonywanie pali CFA  podpora C, wwibrowywanie ścianki szczelnej podpora B, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora A nitka lewa, demobilizacja palowanicy,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74, zbrojenie ustroju nośnego, montaż bloków kotwiących,
 • pracami przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45, zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora A nitka Legnica, deskowanie i zbrojenie korpusu E nitka Lubawka, betonowanie słupów podpora B,
 • pracami przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora A i E nitka S3, betonowanie korpusu podpora A nitka S3, pielęgnacja betonu korpusu podpora A nitka S3, betonowanie korpusu podpora  E nitka S3, zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpora A i E,
 • pracami przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji IV km 1+535, zbrojenie i deskowanie fundamentu D, betonowanie fundamentu B nitka Legnica, zbrojenie i deskowanie fundamentu E nitka Lubawka, betonowanie fundamentu E nitka Lubawka, rozdeskowywanie fundamentów podpora E,

pracami przy przepustach stalowych:

- przy przepuście PSE 4-8,

- przy przepuście PSE 4-9, 

 

01.08.2016 – 07.08.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej DB2a, D6A, DB18, D21/20, DB28, D8L, D13, DC10, DB19,

  WL II, wpusty z wylotem na skarpę Łącznica 1,

- prace przy budowie przepustu WL II,

- prace przy wykonywaniu sączków podłużnych km 64+850 – 65+000, km 71+300 – 71+340,

- prace przy wykonywaniu wzmocnienia podłoża km Węzeł LZ strona wschodnia,

  km 60+700 – 61+100, km 59+025 – 59+125,

- prace przy załadunku i wywozie humusu km Ł1 km 0+400 – 0+600 km 0+200 – 0+300,

  km 2+000 – 2+110,

- prace przy wykonywaniu osuszania km 68+400 – 68+500, km 71+900 – 72+030 P,

  km 0+870 – 1+180, km 2+300 – 2+420, Ł1 km 1+360 – 1+640, km 70+600 – 71+220,

  km 72+800 – 72+900 P, km 72+620 – 72+800 P, km 78+890 – 79+150, km 66+950 – 67+175,

  km 67+450 – 67+500, km 79+000 – 79+150, km 66+820 – 66+900,

- prace przy wykonywaniu zagęszczania km 73+000 – 73+250 P, km 72+620 – 72+900 P,

  km 62+270 – 61+450, km 66+900 – 67+350, Ł2 – WLP, km 69+600 – 70+000,

  km 71+700 – 71+950,

- prace przy wykonywaniu skarpowania km 60+700 – 61+100, km 74+700 – 75+400,

  km 74+150,

- prace przy układaniu ścieku trójkątnego km 67+750 – 67+900,

- prace przy wykonaniu kostki DO-4/01 km 2+378 km 2+479,     

- prace przy uzupełnianiu pasa DO-4/04,

- prace przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa Ł1, Ł5, Ł6 – WL II, km 71 – 500 – 71+700 P,

  km 71-300 – 71+480 P, km 61+525 – 61+925 L, DS-4/10 k m 0+070 – 0+500,

- prace przy wykonywaniu profilowania km 63+300 – 63+700, km 70+800 – 71+200,

  km 62+800 – 62+900, km 69+600 – 70+000, WL zachód strona wschodnia,

  km 62+600 – 62+700, km 71+700 – 71+950, km 74+150,

- prace przy wykonywaniu ulepszania nasypu km 75+000 – 75+120,

- pracei przy wykonywaniu warstwy technologicznej DS-4/10 km 0+071 – 0+460,

  km 67+900 – 67+970 P, km 67+710 – 67+840 L, km 0+900 – 1+160 P,

- prace przy wykonywaniu rozbiórki istniejącego wału północno-wschodniego

  km 71+700 – 71+800,

- prace przy wykonywaniu rozbiórki nawierzchni DK-3,

- prace przy wykonywaniu rozbiórki i wywóz drogi DD22030,

- prace przy wykonywaniu stabilizacji km 62+270 – 62+430, km 62+160 – 62+140,

 • roboty branżowe:

- prace przy przyłączeniu kabli kolejowych DW-40,

- prace przy budowie kanalizacji teletechnicznej km 75+000,

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151, deskowanie, zbrojenie ustroju segment środkowy, wpychanie kabli sprężających, rozpoczęcie zbrojenia i deskowanie segment 3 od Legnicy,

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83, pielęgnacja betonu ustroju,

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00, zbrojenie słupów podpora 3 i 1, 2, przygotowanie powierzchni fundamentu pod izolację podpora 1,

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9, betonowanie skrzydła podpora 4 strona L, montaż łożysk na podporach 1 i 4, deskowanie i zbrojenie skrzydła, deskowanie poprzecznicy na podporze 4,

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00, betonowanie słupów P4 zew. Płn., zbrojenie fundamentu podpory P2 segment zew. Płd., deskowanie słupów P3 zew. płd., wykonanie zasypki fundamentu P3, pielęgnacja powierzchni betonowej słupów P4 zew. Płn., betonowanie fundamentu podpory P2 segment zew. Płd., deskowanie słupów P4 wew., wykonywanie drogi technologicznej między podporami P1 i P2, pielęgnacja betonu fundamentu podpory P2 segment zew. Płd., wykonywanie drogi technologicznej między podporami P1 i P2,zbrojenie i deskowanie słupy P3 zew. Legnica,

- prace przy obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74, wykonanie zjazdów pod wiertnicę, wykonanie odwiertów geologicznych na podporze P1, P2, P3, wykonanie przejazdów pod wiertnicę DSM, reprofilacja rowków odwadniających wykop,

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 67+436,28, wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 i P3, układanie ściany oporowej z bloczków,

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28, odwadnianie wykopu pod podporę P3, wykop  pod warstwę wyrównawczą na podporze P3, wykonanie odwodnienia podpory P3 - wpłukiwanie igłofiltrów, układanie kolektorów, odwadnianie podpory P3, wykonywanie badań geologicznych,

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90, deskowanie i zbrojenie skrzydeł podpora P2 strona lewa, betonowanie skrzydeł podpora P1 strona lew, pielęgnacja betonu skrzydeł podpora P1 strona lewa,betonowanie skrzydła podpora P2 strona lewa, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora P1, P2 nitka prawa, pielęgnacja betonu skrzydła P1 nitka lewa, montaż zbrojenia skrzydła P1 nitka prawa,

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86, przygotowanie platformy pod dźwig do montażu belek, przygotowanie platformy pod DSM ścian bocznych, montaż deskowania poprzecznicy P1 i P2, montaż deskowania i zbrojenie poprzecznicy P1 i P2,

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86, układanie muru oporowego z bloczków, wykonanie zasypki ściany oporowej podpora P1 i P3, pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych P1 i P3, ustawianie rusztowań ustroju nośnego, montaż łożysk P1 i P3, ustawianie rusztowań ustroju nośnego, deskowanie ustroju nośnego,

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95, szalowanie poprzecznicy A i B, zbrojenie skrzydła B, wyciąganie grodzic, zbrojenie poprzecznicy B, betonowanie poprzecznic, zbrojenie skrzydła B,

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14, wykonanie dojazdu dla belek prefabrykowanych typu T, szalowanie skrzydła B, wykonywanie dojazdu do obiektu dla belek prefabrykowanych,

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80, odwadnianie fundamentu AP i BP, zbrojenie podpory E i A, zbrojenie słupów B, zbrojenie podpory AP i DP, szlifowanie i szpachlowanie fundamentów, odwadnianie fundamentu AP i BP, szalowanie i zbrojenie podpory AP,

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58, zbrojenie i szalowanie  słupów C i D, szalowanie  słupów C i D, zbrojenie podpory E, betonowanie słupów C i D,

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa, wykonywanie izolacji za przyczółkiem podpora A, wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpora A, betonowanie ścianki zaplecznej podpora A nitka prawa,

- prace przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33, pielęgnacja ławy podpora C nitka prawa, zbrojenie ławy podpora C nitka lewa, zbrojenie i deskowanie ławy podpora C nitka prawa, wykonywanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej A nitka lewa, zbrojenie i deskowanie ławy podpora C nitka prawa, betonowanie ławy podpora C nitka prawa, pielęgnacja ławy podpora C nitka prawa,

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691, wykonywanie zasypek za przyczółkami podpora A i B, rozdeskowanie ustroju nośnego nitka lewa, prace porządkowe, zbrojenie strefy zakotwień nitka lewa, betonowanie strefy zakotwień nitka lewa,

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752, prace porządkowe, rozbiórka ustroju nośnego nitka południowa, montaż odpowietrzników do wykonania iniekcji,

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44, rozdeskowanie korpusu A nitka lewa, zbrojenie i deskowanie korpusu D nitka prawa, odwadnianie wykopu, zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych A nitka lewa,

- prace przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35, pielęgnacja betonu korpusu D nitka lewa i prawa, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora D nitka prawa, poprawki izolacji cienkiej podpora A, rozdeskowanie korpusu D nitka lewa, deskowanie ścianki żwirowej D nitka lewa, wykonanie zasypki fundamentowej podpora A, mobilizacja palownicy, wykonywanie pali CFA podpora B, zbrojenie i deskowanie korpusu B nitka prawa, zbrojenie i deskowanie ścianki A nitka lewa, rozdeskowanie korpusu A nitka lewa,

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74, zbrojenie ustroju nośnego,

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45, zbrojenie i deskowanie korpusu E nitka Legnica, betonowanie słupa podpora D, rozdeskowywanie przyczółka A, zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora A nitka Legnica, deskowanie i zbrojenie korpusu E nitka Lubawka, betonowanie słupów podpora B i D,

- prace przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora A i E nitka A4, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora A i E nitka S3, betonowanie korpusu E nitka A4,

 - prace przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji IV km 1+535, zbrojenie i deskowanie fundamentu A i D, zbrojenie fundamentu A nitka Lubawka i B i D nitka Lubawka, betonowanie fundamentu A nitka Lubawka, zbrojenie fundamentu D, betonowanie fundamentu B,         

 - prace przy obiekcie mostowym WD-1B na sekcji V, wykopy pod fundamenty,

 - prace przy obiekcie mostowym WD-3 km 1+957,47, wykonanie zasypki za korpusem,

 - prace przy obiekcie mostowym WD-35 km 62+681,74, rozpoczęcie wykopu fundamentów.

 

 - prace przy przepustach betonowych:

- przy przepuście PPr 4/01-11,

- przy przepuście PPr 4/01-13,

- przy przepuście PL 4/L1-1,

- przy przepuście PL 4/L1-2,

- przy przepuście PD 4/8-1,

- przy przepuście PL 4/LZ1-1

 

25.07.2016 – 31.07.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- prace przy budowie kanału technologicznego km 75+000,

- prace przy wykonywaniu osuszania km 2+020 – 2+070, km 78+800 – 79+170,

  km 2+150 – 2+350, km 69+500 – 69+550, km 67+800 – 67+850, km 67+880 – 68+050,

  LP-L01P, km 68+350 – 68+400, km 71+900 – 72+030 P,

- prace przy wykonywaniu wzmocnienia podłoża km Węzeł LZ,

- prace przy załadunku i wywozie humusu km 2+200 – 2+420,   km 2+300 – 2+420,

- prace przy wykonywaniu zagęszczania km 73+000 – 73+250 P, km 71+650 – 71+800, 

  km 71+900 – 72+030 P,

- prace przy wykonywaniu zagęszczania KRZ km 70+640 – 71+200,

- prace przy układaniu ścieku trójkątnego Łącznica nr 3 – LZ,

- prace przy układaniu krawężnika DO-4/04,    

- prace przy zasypywaniu poboczy DO-4/04,

- prace przy wykonywaniu naprawy drogi technologicznej km 74+150,   

- prace przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa km 67+675 – 67+900 P,

  km 61+525 – 61+725, km 67+500 – 67+675 L,

- prace przy wykonywaniu profilowania km 63+300 – 63+750, km 62+800 – 62+900,

  Węzeł LZ – strona wschodnia,

- prace przy wykonywaniu profilowania KRZ km 71+500 – 71+800, km 70+550 – 71+250,

  km 70+640 – 71+250,  

- prace przy wykonywaniu montażu bariery energochłonnej DO-4/01 km 1+800 – 2+230,

- prace przy wykonywaniu warstwy technologicznej km 71+500 – 71+670 P, 

- prace przy kanalizacji deszczowej DB2a, D6A, D8L, D21/20, DB28, D70, D72, DC10, DB19,

  DB5b,

 • roboty branżowe:

- prace przy budowie oświetlenia DO-4/05,

- prace przy wykonywaniu rozbiórki ścieku trójkątnego km 72+070 – 72+370, 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151, deskowanie, zbrojenie ustroju segment środkowy i segment 3 od Legnicy,

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83, pielęgnacja betonu ustroju, demontaż deskowania poprzecznic,

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00, zbrojenie fundamentów podpora 3 segment 1 i 3, zbrojenie słupów podpora 1, zbrojenie słupów podpora 3, betonowanie fundamentu podpora 2, betonowanie fundamentu podpora 3 segment 3 od Legnicy, betonowanie fundamentów podpora 3 segment 1,

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9, przygotowanie do montażu belek prefabrykowanych na przęśle 2,3, deskowanie i zbrojenie skrzydła podpora 4 strona lewa, montaż belek prefabrykowanych ciąg dalszy, montaż belek prefabrykowanych na przęśle 2,3, przygotowanie ciosów pod montaż łożysk przyczółek 1 i 4.

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00, wykonanie izolacji fundamentu P5 zew płd., wykonywanie wykopu fundamentu P1, betonowanie słupów P4 zew. płd., deskowanie słupów P4 zew. Płn., zbrojenie fundamentu podpory P2 segment zew. Płd., chudy beton podpora P1, deskowanie słupów P4 zew. Płn., zbrojenie fundamentu podpory P2 segment zew. Płd., pielęgnacja betonu słupów P4 zew. płd., zbrojenie słupów P4, zbrojenie i deskowanie słupów P4 zew. Płn.,

- prace przy obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74, wykonanie zjazdów pod wiertnicę, odwadnianie,

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 67+436,28, wykonanie zasypki za przyczółkiem P3 i P1, układanie ściany oporowej z bloczków, wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 i P3,

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28, wykonywanie wykopu pod fundament podpory P3, odwadnianie wykopu pod podporę P3,

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90, zbrojenie bocznej ściany podpory P1 NL, pielęgnacja ciosów P1,P2 nitka lewa, deskowanie i zbrojenie skrzydeł podpora P1 i P2 strona lewa, deskowanie i zbrojenie skrzydeł podpora A strona lewa,

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86, pielęgnacja powierzchni betonowej ciosów podpora P1, P2, przygotowanie platformy pod dźwig do montażu belek, układanie rusztowań pod montaż łożysk podpora P1 i P2, montaż łożysk podpora P1 i P2, wykonanie zasypki fundamentu podpora P1 i P2,

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86, układanie płyt betonowych pod rusztowanie ustroju nośnego, układanie muru oporowego z bloczków wraz z wykonaniem zasypki ściany oporowej podpora P1 i P3, ustawianie rusztowań ustroju nośnego, betonowanie ciosów podłożyskowych P1 i P3, deskowanie ciosów podłożyskowych P1 i P2,

 - prace przy obiekcie mostowym WD-39 na sekcji II km 68+929,96, wykonanie zasypki fundamentu na podporze P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95, szalowanie i zbrojenie skrzydła na podporze BP, zbrojenie poprzecznic,

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14, zbrojnie i szalowanie poprzecznic AP i BP, szalowanie skrzydła na podporze B, betonowanie poprzecznic AP i BP, zbrojenie skrzydła na podporze B,

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80, zbrojenie ławy podpora DP, odwadnianie zalanego podczas opadów powodzi fundamentu AP i BP, betonowanie ławy podpora BP, odwadnianie fundamentu AP i BP, zbrojenie i szalowanie ławy podpora BP, odwadnianie fundamentu AP i BP, betonowanie ławy podpora DP i AP,

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58, betonowanie korpusu AP, zbrojenie i szalowanie ław CP i DP, zbrojenie i szalowanie korpusu EP, zbrojenie i szalowanie korpusu EP i słupów C i D, betonowanie ław CP i DP,

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36, wykonywanie rusztowania  ustroju nośnego nitka prawa, wykonywanie zasypki za przyczółkiem podpora A, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa, wykonywanie izolacji za przyczółkiem podpora A, rozbiórka nawierzchni za przyczółkiem podpora A, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitka prawa, 

- prace przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33, odwadnianie wykopu podpora C, przygotowanie do wykonannia fundamentu podpora C, rozdeskowanie i przygotowanie fundamentów podpory A do wykonania izolacji, wykonanie izolacji cienkiej na tej podporze, zbrojenie ławy podpora C nitka prawa, wykonywanie izolacji cienkiej fundamentu podpora A,

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691, wykonywanie zasypek za przyczółkami podpora A i B, rozpoczęcie rozdeskowania ustroju nośnego nitka lewa, prace porządkowe, rozdeskowanie ustroju nośnego nitka lewa,

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752, rozbiórka ustroju nośnego nitka północna, prace porządkowe, zwrot materiałów deskowania ustroju nitki północnej, rozpoczęcie sprężania ustroju nośnego nitka południowa, rozbiórka ustroju nośnego nitka południowa, sprężanie ustroju nośnego nitka południowa,

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44, roboty wstrzymane - zakaz wykonywania robót pod siecią wysokiego napięcia, ze względu na ŚDM (Brak blokad SPZ Tauron),

- prace przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora A nitka prawa, prace przygotowawcze do odbioru komisyjnego przejazdu kolejowego kategorii F, betonowanie korpusu D nitka lewa i prawa, zbrojenie i deskowanie korpusu podra D nitka prawa, wykonywanie izolacji cienkiej podpora A, deskowanie i zbrojenie korpusu D nitka lewa i prawa, przygotowanie powierzchni przed wykonaniem izolacji fundament podpory A, petonowanie fundamentu podpora A nitka prawa, rozdeskowanie fundamentu podpora A nitka prawa,

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74, ustawianie rusztowań pod  ustrój nośny, deskowanie ustroju nośnego,

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45, zbrojenie fundamentu B, zbrojenie i deskowanie korpusu E nitka Legnica, betonowanie fundamentu B, betonowanie słupów podpora D,

- prace przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74, pielęgnacja betonu przyczółka podpora A nitka A4, betonowanie fundamentu E nitka Legnica, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora A i E nitka A4,

- prace przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji IV km 1+535, betonowanie betonów podkładowych, próbne obciążenie pali podpora C, próbne obciążenie pali podpora D,

- prace przy obiekcie mostowym WD-1B na sekcji V, wykopy pod fundamenty,

 

- prace przy przepustach betonowych:

- przy przepuście PPr 4/01-11,

- przy przepuście PPr 4/01-13,

- przy przepuście PPr 4/W1-3,

- przy przepuście PPr 4/W3-1,

- przy przepuście PL 4/L71-1,

- przy przepuście PL 4/L1-1,

- przy przepuście PLr 4/L1-4,

- przy przepuście PLr 4/L5-1,

- przy przepuście PL 4/LP2-1,

- przy przepuście PL 4/L1-2,

- przy przepuście PD 4/8-1,

 

- prace przy przepustach stalowych:

- przy przepuście PP-4/G1-2,

- przy przepuście PSE4-25,

- przy przepuście PSE4-26, 

 

18.07.2016 – 24.07.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej D70, D72, D8L, D24, DC7, DC8, D6A,

- prace przy zagęszczaniu skarpy km 67+200,  

- prace przy wykonywaniu sączków podłużnych km 66+020 – 66+285,

- prace przy wykonywaniu osuszania LP-L03L, km 69+500, km 1+620 – 1+780,

  km 67+350 – 67+380, km 1+340 – 1+640, km 67+450 – 67+700, DD1, DW6,

  km 68+050 – 68+150, DW5, km 2+000 – 2+070, km 78+860 – 78+920, km 71+0320 – 71+740,

- prace przy wykonywaniu skarpowania km 68+200 – 68+500,

- prace przy wykonaniu skropienia podbudowy DO-4/01 km 1+540 – 1+890 km 1+940 – 2+260,  

- prace przy wykonywaniu warstwy wiążącej  DO-4/01 km 1+540 – 1+890 km 1+240 – 2+210, 

- prace przy rozkładaniu geowłókniny km 2+070 – 2+150,

- prace przy wykonywaniu kostki betonowej km 2+415 – 2+480,   

- prace przy wykonywaniu stabilizacji DS-4/28, km 74+500 – 74+850,

- prace przy układaniu ścieku trójkątnego km 66+020 – 66+350,  

- prace przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa km DO-4/01 km 2+750 – 3+000,

  Ł1 km 0+900 – 1+160L, km 0+280 – 0+420,

- prace przy wykonywaniu podbudowy z BA DO-4/01 km 2+260 – 2+480,

- prace przy wykonywaniu profilowania km 62+800 – 63+000, km 63+350 – 63+700,

  Km 70+500 – 70+800, km 70+550 – 70+875,

- prace przy wykonywaniu obrzeży DO-4/01 km 2+350 – 2+415,  

- prace przy wykonywaniu zagęszczania km 71+250 – 71+700, km 71+900 – 72+030 P, km

  km 72+600 – 72+900 P, Węzeł Legnica II, km 73+000 – 73+250 P, km 71+300 – 71+700,

- prace przy wykonywaniu warstwy technologicznej Ł1 km 0+900 – 1+160L,

  Ł6 km 0+280 – 0+420, km 67+675 – 67+900 P,

- prace przy wykonywaniu ulepszenia podłoża DD1, DW6, DW5 km 0+000 – 0+165,

- prace przy załadunku i wywozie humusu km 2+200 – 2+400,  

 • roboty branżowe:

- prace przy wykonywaniu przebudowy sieci trakcyjnej WK-1,  

- prace przy budowie oświetlenia DO-4/05,

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151, deskowanie, zbrojenie ustroju segment środkowy i segment 3 od Legnicy,

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83, deskowanie i zbrojenie ustroju, betonowanie ustroju, pielęgnacja betonu ustroju,

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00 deskowanie i zbrojenie fundamentu podpora 1 segment 1, betonowanie fundamentu podpora  1 segment 1, zbrojenie fundamentów podpora
3 segment 1 i 3, zbrojenie fundamentu podpora 1 segment 2, pielęgnacja betonu fundamentu na podporze 1,

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9, zbrojenie oczepów na podporze 2 i 3, betonowanie oczepów na podporze 2 i 3, deskowanie, zbrojenie ustroju segment środkowy i segment 3 od Legnicy, deskowanie, zbrojenie skrzydła podpora 4 strona lewa, demontaż deskowania oczepów nr 2 i 3, przygotowanie do montażu belek,

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00, betonowanie fundamentu P5 segment Lubin, wykonanie drogi technologicznej między podporami P3 i P2, wykonywanie wykopu fundamentu P2, zbrojenie słupów podpora P4, pielęgnacja betonu fundamentu P5 segment Lubin, zbrojenie słupów podpora P4, zbrojenie fundamentu P5 wew., wykonanie zasypki fundamentu P3, deskowanie słupów podpora P4, betonowanie warstwy wyrównawczej P2,

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 67+436,28 wykonanie warstwy spadkowej pod bentomate, wykonanie zasypki za przyczółkiem P3 i P1, układanie ściany oporowej z bloczków, układanie bentomaty i folii kubełkowej na podporze P1,

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28, prace porządkowe pod wykonanie wykopu podpora P3, wykonanie odwodnienia wykopu podpora P3 - ułożenie igłofiltrów,

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 betonowanie korpusu P2 NP., deskowanie ciosów P1 NL i P2 NL, deskowanie bocznej ściany podpory P1 NL, betonowanie ciosów P1,P2 nitka lewa,

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86 deskowanie ciosów podłożyskowych podpory P1 i P2, deskowanie bocznej ściany podpory P1 NL, wykonanie zasypki fundamentu podpora P1
i P2, betonowanie ciosów podpora P1, P2

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86 układanie płyt betonowych pod rusztowanie ustroju nośnego, wykonywanie izolacji powierzchni betonowej podpora P1, P3 , deskowanie fundamentu ściany oporowej podpora P1 i P3, układanie muru oporowego z bloczków wraz z wykonaniem zasypki ściany oporowej podpora P1 i P3, wykonywanie zasypki ściany oporowej podpora P1 i P3,

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95 wykonanie zasypki na podporze A, szalowanie ciosów podłożyskowych, wyciąganie grodzic stalowych, betonowanie ciosów podłożyskowych, szalowanie skrzydła na podporze B,

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14 zbrojenie i deskowanie skrzydła AP, zbrojnie i szalowanie poprzeczniczy, szalowanie skrzydła na podporze B,

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80 zbrojenie ławy podpora D, porządkowanie po burzy, odwadnianie fundamentu A i B,

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58 badania nośności pali Keller, zbrojenie korpusu A i E, zbrojenie ław C i D,

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36, Wykonywanie izolacji fundamentu podpora A, Rozdeskowanie ciosów podłożyskowych, wykonywanie izolacji za przyczółkiem podpora A, wykonywanie platformy pod ustrój, wykonywanie izolacji cienkiej za przyczółkiem podpora A, wykonywanie izolacji skrzydeł, montaż deskowań ustroju nośnego, prace przygotowawcze do montażu łożysk, dekowanie ustroju nośnego, wykonywanie izolacji cienkiej i zasypki za przyczółkiem podpora A, montaż łożysk,

- prace przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33, zbrojenie ławy podpora A nitka prawa, zbrojenie i deskowanie stopa podpora A, betonowanie, rozdeskowanie stopa podpora A nitka prawa, zbrojenie i deskowanie stopa podpora A nitka lewa, odwadnianie wykopu podpora C, betonowanie stopy podpora A nitka lewa,

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego NP. czyszczenie, przygotowania do wciągania kabli sprężających nitka lewa, betonowanie ustroju nośnego NP., wciąganie kabli sprężających nitka lewa, pielęgnacja ustroju nośnego NP., sprężanie nitka lewa,

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752, rozbiórka ustroju nośnego nitka północna, wywóz materiałów, prace porządkowe, zwrot materiałów deskowania ustroju nitki północnej,

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44 roboty wstrzymane - zakaz wykonywania robót pod siecią wysokiego napięcia, ze względu na ŚDM (Brak blokad SPZ Tauron),

- prace przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35, deskowanie korpusu D nitka lewa, zbrojenie, deskowanie fundamentu podpora A nitka lewa i prawa,ozpoczęcie wykonywania przejazdu kolejowego kategorii F, zbrojenie fundamentu podpora A nitka prawa, wykonywanie przejazdu kolejowego kategorii F, wykonywanie placu technologicznego za przejazdem kolejowym,\

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74, ustawianie rusztowań pod ustrój nośny, deskowanie ustroju nośnego,

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45 betonowanie fundamentu E nitka Lubawka, zbrojenie i deskowanie skrzydełka A nitka Legnica, zbrojenie słupów podpora D, zbrojenie fundamentu podpora E, betonowanie korpusu A nitka Legnica, zbrojenie fundamentu E nitka Legnica, zbrojenie i deskowanie skrzydła A podpora A nitka Lubawka, betonowanie fundamentu E nitka Legnica,

- prace przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74, betonowanie fundamentu, zbrojenie przyczółka podpora A, zbrojenie fundamentu E nitka Legnica, dozbrajanie przyczółka podpora A, betonowanie przyczółka podpora A nitka A4,

- prace przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji IV km 1+535, skuwanie pali podpora B, D, próbne obciążenie pali podpora B i D,

- prace przy obiekcie mostowym WD-1B na sekcji V, wykopy pod fundamenty,

- prace przy przepustach betonowych:

- przy przepuście PPr 4/01-11,

- przy przepuście PPr 4/01-13,

- przy przepuście PP 4/W2-1,

- przy przepuście PL 4/L71-1,

- przy przepuście PL 4/L1-1,

- przy przepuście PL 4/L1-3,

- przy przepuście PL 4/L1-2,

- przy przepuście PD 4/8-1,

 

- prace przy przepustach stalowych:

- przy przepuście PP-4/G1-1,

- przy przepuście PSE4-25,

- przy przepuście PSE4-26, 

 

11.07.2016 – 17.07.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- pracw przy kanalizacji deszczowej D18, D17, D8L, D24, DC7, D20,

- prace przy wykonywaniu sączków podłużnych km 61+500 – 62+250, km 67+000

  (prace porządkowe), km 68+000,

- prace przy przebudowie SRK km 78+700,

- prace przy wykonywaniu osuszania km 74+150, Ł1 km 0+900 – 1+600,

  Ł5 km 0+000 – 0+200, Ł6 km 0+300 – 0+420, km 1+600 – 1+720,

- prace przy wykonywaniu skarpowania km 68+200 – 68+500, km 62+900 – 63+000,

  km 72+4000 – 72+900 P, km 69+600 – 70+000,

- prace przy układaniu kostki kamiennej DO-4/01 2+415 – 2+480,

- prace przy wykonywaniu stabilizacji km 61+520 – 61+700,

- prace przy wykonywaniu zasypki zatok autobusowych DO-4/01 km 2+415 – 2+480

  km 4+350 – 4+415,

- prace przy wykonywaniu kostki kamiennej km DO-4/01 km 2+415 – 2+480,  

- prace przy wykonywaniu krawężnika DO-4/01 km 2+432,32 zjazd, km 2+432,32 zjazd,

- prace przy wykonywaniu wymiany gruntu Ł1 km 0+140 – 0+235,

- prace przy wykonywaniu podbudowy km 66+040 – 66+280, DO-4/01 km 1+930 – 2+015

  km 2+750 – 3+000, Ł1 km 0+900 – 1+180 P, Ł5 km 0+000 – 0+200, km 73+040 – 73+360 P,

- prace przy wykonywaniu profilowania km 62+800 – 63+250, km 71+250 – 71+700,

  km 63+350 – 63+500, km 71+250 – 71+700,

- prace przy wykonywaniu obrzeży DO-4/01 km 2+415 – 2+480,

- prace przy wykonywaniu zagęszczania km 73+400 – 73+480 P, km 71+900 – 72+030 P,

  km 72+620 – 72+900 P,

- prace przy wykonywaniu warstwy technologicznej Ł1 km 0+900 – 1+180 P,

  Ł5 km 0+000 – 0+200, km 61+550 – 61+725 P,

- prace przy wykonywaniu frezowania Węzeł LP,

- prace przy wykonywaniu naprawy poboczy km 74+150, 

 • roboty branżowe:

- prace przy wykonywaniu przebudowy sieci trakcyjnej km 78+700,  

- prace przy demontażu lamp km 67+000 Węzeł Legnica,

- prace przy budowie oświetlenia DO-4/05,

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego,

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00, zbrojenie fundamentu podpora P1, wymiana gruntu podpora P3, deskowanie i zbrojenie fundamentu podpora 2, betonowanie fundamentu segment 3 podpora 1, 2, układanie chudego betonu, wykonanie drogi dojazdowej na podpore 3,

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9, deskowanie i zbrojenie przyczółka podpora 1 strona lewa, zbrojenie skrzydła 4 strona lewa, deskowanie oczepu nr 2, demontaż deskowania przyczółka 4P, rozpoczęcie zbrojenia oczepu podpora nr 3, betonowanie przyczółka podpora P1 strona lewa,

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00 wykonywanie platformy pod betonowanie fundamentu P5 zewnętrzny Lublin, usuwanie piasku z deskowania fundamentu podpora P5, wykonywanie drogi technologicznej, zbrojenie fundamentu podpora 5 segment 1 zewnętrzny Lubin, wykop pod fundament podpora 2, zbrojenie słupów podpora 4 segment 3 od Legnicy, przygotowanie fundamentu pod izolację podpora 4, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora 5 segment 1, 2,

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 67+436,28, układanie bocznej ściany oporowej z bloczków podpora P3, P1, fundament pod mur oporowy podpora P3, wykonywanie zasypki za korpusem,

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90 zbrojenie i deskowanie P2 NP., deskowanie ciosów P1 NL, P2 NL,

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86, usuwanie skutków zalania, wykonywanie zasypki fundamentu podpora P1, P2, deskowanie ciosów podpora P1, P2,

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86, zasypka fundamentu przyczółka nr 1, wykonywanie platformy pod ustrój,

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95, zbrojenie i szalowanie korpusu podpora B, przygotowanie powierzchni i izolacja podpora A, betonowanie korpusu podpora B,

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14, zbrojenie i szalowanie skrzydła AP, zbrojenie i szalowanie ciosów podłożyskowych, betonowanie ciosów podłożyskowych, przygotowanie powierzchni oraz izolacji korpusu podpora A, zbrojenie i szalowanie skrzydełka korpusu A, szalowanie ciosów podłożyskowych,

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80, zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej A, kucie głowic palowych podpora B i D, wbijanie ścianek szczelnych w podporze C,

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58, zbrojenie i szalowanie korpusu A, betonowanie słupów podpora B słup 3 i 4, zbrojenie korpusu podpora A, kucie pali podpora C i D, wykonywanie warstwy wyrównawczej podpora D, wykonywanie zasypki na podporze E, izolacja podpora E, zbrojenie słupów podpora B, odkopywanie pali podpora D, betonowanie chudego betonu podpora C,

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36, prace porządkowe, betonowanie fundamentów bariery drogowej AP i AL., zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych podpora A i B, rozdeskowanie skrzydła A, deskowanie fundamentów bariery drogowej AP i AL., rozdeskowanie korpusu AL.,

- prace przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33, zbrojenie ławy podpora A nitka prawa, przygotowanie placu technologicznego,

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691, mycie, zbrojenie i przygotowanie do betonowania ustroju nośnego NP., pielęgnacja ustroju nośnego NL, zbrojenie ustroju nośnego NP., rozdeskowanie strefy bloków kotwiących, wykonanie zasypki za przyczółkami,

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752, rozdeskowanie ustroju nośnego nitka północna, przepychanie kabli sprężających ustrój, wykonywanie iniekcji osłonek kabli sprężających strona południowa, pielęgnacja ustroju nośnego nitka południowa, zbrojenie strefy bloków kotwiących strona północna, betonowanie strefy bloków kotwiących strona północna

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44, zbrojenie i deskowanie korpusu B nitka prawa, zbrojenie i deskowanie korpusu A NL, betonowanie korpusu podpora A NL, zbrojenie podpory B nitka prawa, montaż bramek ograniczających wysokość wraz z olinowaniem,

- prace przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35, zbrojenie ławy fundamentowej podpora A NP., wykonanie izolacji podpora D NP., deskowanie i zbrojenie korpusu D nitka lewa, przygotowanie powierzchni betonowej przed wykonaniem izolacji podpora D NP., zasypka ławy fundamentowej podpora D,

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74, ustawianie rusztowań pod ustrój nośny,

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45, zbrojenie fundamentu E, szalowanie korpusu podpora A, zbrojenie i deskowanie korpusu A nitka lewa,

- prace przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74, wypompowywanie wody podpora E, szalowanie korpusu podpora A, zbrojenie fundamentu podpora D i E, betonowanie fundamentu D,

- prace przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji IV km 1+535, skuwanie pali podpora B, wykop i betonowanie warstwy podkładowej podpora B,

- prace przy obiekcie mostowym PP-401 na sekcji III, zagęszczanie warstwy zasypki za przyczółkami,

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na sekcji V km 1+957,47, zasypka korpusów,

 

- prace przy przepustach stalowych:

- przy przepuście PP-4/G1-1,

- przy przepuście PSE4-25,

- przy przepuście PSE4-26, 

 

 

04.07.2016 – 10.07.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej D4, D6, D7, D10, D17, D8L, DB5a, DC7

- przebudowa SRK km WK-1

- osuszanie km 74+780 – 74+850, km 67+140 – 67+180, Ł1 km 1+340 - 1+520, km 69+400 – 69+500, km 78+860 – 78+920, km 2+000 – 2+070

- skarpowanie km 72+740 – 72+900 P, km 68+200 – 68+500, km 72+620 – 72+900 P

- układanie kostki kamiennej DO-4/01 2+350 - 2+480

- stabilizacja km DO-4/01 km 1+930 – 2+040, km 62+525 – 62+725

- profilowanie i zagęszczanie DP2233D, km 62+800 – 62+900, km 73+000 – 73+250 P, km 73+350 – 73+480 P, km 71+900 – 72+030 P, km 72+030 – 72+360 P

- wykonywanie warstwy technologicznej km 61+725 – 61+950 P, L

- pracami przy wykonywaniu wzmocnienia km 73+300 73+400, km 73+035 – 73+240 

- odhumusowanie: km 63+350 – 69+550, km 74+150,  Węzeł LZ, DS-4/28

- wykonanie nasypu: S-3 km 61+525 – 61+725, DO-4/01 km 1+930 – 2+000 km 4+000 – 4+050, km 60+130 – 60+190, km 62+000 – 62+100, km 62+250 – 62+725,  km 69+340 – 69+544, rondo Węzeł LP, km 67+100 – 67+350, km 66+950 – 67+100, km 70+060 – 70+550, 69+600 – 70+000, km 72+600 – 72+900 P, km 73+000 – 73+250 P, km 73+350 – 73+480 P, DS-4/28, km 74+500 – 74+650, DW5, DW6, Ł1 km 1+340 – 1+520, Ł1 km 0+900 – 1+180, Ł5 km 0+000 – 0+190, DD1, km 78+860 – 79+920, km 1+640 – 1+780, km 78+940 – 79+000

  - wykonanie wykopu: km 60+920 – 60+180,  km 68+600, km 64+100, km 64+850 – 65+050, DO-4/02, rondo LP, DP 3322D, ZRI 15/4, 62+800 - 63+200, km 63+300 – 63+700, km 74+100 – 74+200, km 0+250 - 0+500, km 0+680 – 0+780

 

 • roboty branżowe:

- wykonywanie sączków podłużnych km 72+360-72+660

- budowa oświetlenia DO-4/06

 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151: montaż rusztowań, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00: wykop podpora P3, zbrojenie fundamentu podpora P2, wymiana gruntu podpora P3, deskowanie i zbrojenie fundamentu segment 1 podpora 2, betonowanie fundamentu segment 1 podpora 2

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9: deskowanie i zbrojenie przyczółka P4 NP. P1 NL, deskowanie poprzecznicy P3, deskowanie oczepu na podporze P3, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 nitka lewa,

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00: zbrojenie słupów podpora P4, zbrojenie fundamentu P5 zewnętrzny, betonowanie fundamentu P4 wewnętrzny, deskowanie i zbrojenie fundamentu podpora 5 segment 1, wykop pod fundament podpora 2

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 67+436,28: układanie muru oporowego z bloczków podpora P1 i P3, wykonywanie zasypki korpusu P1 i P3 wraz z układaniem ściany oporowej
z bloczków, zamykanie stref zakotwienia, iniektowanie kanałów kablowych, układanie muru oporowego z bloczków, betonowanie fundamentów pod drugą część muru oporowego z bloczków

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90: pielęgnacja betonu korpusu P1 NP.,  P2 NL, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 NP., rozdeskowanie korpusu podpora P2 NL, deskowanie
i zbrojenie przyczółka P1 NP., zbrojenie P2 NP.

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86: zbrojenie poprzecznicy podpora P1, P2, przygotowanie powierzchni pod izolację fundamentu P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28: wykonywanie zasypki korpusu P1 wraz z układaniem ściany oporowej z bloczków

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86: zasypka przyczółka P1, wykonywanie platformy pod ustrój

- prace przy obiekcie mostowym WD-39 na sekcji II km 68+929,96: demontaż deskowania korpusu podpór P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95: zbrojenie i szalowanie korpusu podpora B, przygotowanie powierzchni i izolacja podpora A, rozdeskowanie podpora A i deskowanie podpora B

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora B, deskowanie korpusu podpora B, betonowanie korpusu BP, przygotowanie powierzchni oraz izolacji korpusu A, zbrojenie i szalowanie skrzydełka korpusu A

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80: pielęgnacja ławy podpora C, przygotowanie do skuwania głowic pali podpora A, B, D, skuwanie głowic pali podpora A, B, zbrojenie słupów podpora B, zbrojenie i szalowanie podpora A, wbijanie ścianek szczelnych zamykających w podporze C

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58: zbrojenie i szalowanie korpusu A, deskowanie i zbrojenie słupu B oraz ława E, zasypki ława B, zbrojenie słupów B oraz podpory E, betonowanie słupów 1 i 2 podpora BP, betonowanie ława fundamentowa EP, zbrojenie i szalowanie słupów 3 i 4 BP, przygotowanie ławy pod izolację podpora E, zbrojenie słupów podpora B, przebudowa sieci trakcyjnej WD-42

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36: rozdeskowanie skrzydełka podpora A NL, pielęgnacja skrzydła AP, zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora A NL, A NP., pielęgnacja korpusu podpora A NP., przygotowanie i deskowanie do wykonywania ciosów podłożyskowych, zbrojenie i deskowanie fundamentów bariery drogowej AP i AL., deskowanie ciosów podłożyskowych podpora D

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691: zbrojenie ustroju nośnego NP., betonowanie ustroju nośnego NL, pielęgnacja po zabetonowaniu ustroju nośnego NL

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752: zbrojenie ustroju nośnego strona południowa, sprężanie ustroju nośnego strona północna, czyszczenie przed betonowaniem ustroju nośnego strona południowa, rozdeskowanie ustroju nośnego nitka północna, obcięcie splotów kabli sprężających, przygotowanie ustroju nośnego nitka południowa, betonowanie ustroju nośnego strona południowa, pielęgnacja ustroju nośnego nitka południowa NL, zbrojenie ustroju nośnego NP.

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44: deskowanie i zbrojenie korpusu podpora A NL, NP., zbrojenie korpusu podpora B NP., rozpoczęcie montażu bramek ograniczających wysokość

- prace przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35: zbrojenie ławy fundamentowej podpora D NP., zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej podpora A NL, pielęgnacja ławy fundamentowej podpora D NP., betonowanie ławy fundamentowej podpora D NP., zbrojenie stopy fundamentowej podpora A NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74: przygotowanie terenu pod ustrój nośny, zasypki fundamentów podpora A, B, C, przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45: zbrojenie i deskowanie korpusu A nitka Lubawka, zbrojenie fundamentu podpora D, E, betonowanie fundamentu podpora D, skuwanie pali, stawianie szalunków, zamykanie zbrojenia nitka Lubawka

- prace przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74: zbrojenie słupów podpora B, zbrojenie fundamentu podpora A nitka S3, zbrojenie fundamentu podpora D, zbrojenie podpora D, zamykanie zbrojenia podpora A, szalowanie słupów podpora A, betonowanie fundamentu A nitka S3, zbrojenie fundamentu D i E, betonowanie słupów B

- prace przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji IV km 1+535: wykonanie wykopu podpora B, C, fundament podpora C

- prace przy obiekcie mostowym PP-401 na sekcji III: wykonanie zasypki za przyczółkami

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na sekcji V km 1+957,47: zasypka korpusów

 

- prace przy przepustach betonowych: PS 4-2, PPr 4/L-1, PPr 4/01-4, PP 4/W2-1, PL 4/LZ2-1, PL 4/L7-1, PL 4/L1-3

- prace przy przepustach stalowych: PP-4/G1-1, PSE4-25, PSE4-26

 

27.06.2016 – 03.07.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- przebudowa SRK km WK-1

- osuszanie Ł1 1+340 - 1+440; TG km 1+270 - 1+820, km 70+550 - 70+875, Ł1 km 1+300 - 1+450

- stabilizacja S-3 61+725-61+950, 73+030 - 73+360 P

- układanie kostki kamiennej DO-4/01 2+350 - 2+415

- rozbiórka podbudowy z betonu Węzeł LZ

- profilowanie i zagęszczanie nasypu 71+900 - 72+030 P, 73+000 - 73+250 P, 73+030 - 73+360 P

- skarpowanie 73+030 - 73+360 P

 - odhumusowanie: Węzeł LZ, km 74+150, Droga Serwisowa DS-4/28,

 - wykonanie nasypu: S-3 62+250-62+300, km 69+307 - 69+544, km 67+100 - 67+175,  70+060 - 70+500, 70+850 - 71+200, 72+800 - 72+920 P, 73+000 - 73+250 P, 74+900 - 74+700, TG km 1+600 - 1+740, Ł1 km 1+300 - 1+450

  - wykonanie wykopu: km 62+460 – 62+660, km 64+100, DP 3322, km 68+700 - 68+750, 62+800 - 63+000, km 63+000 - 63+200, km 75+000, km 76+100 - 75+950, km 0+250 - 0+500, km 0+680 - 0+780

 

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej D4, D6, D7, D10, D17, D8L, DB5a, DC8

- demontaż istniejących słupów trakcyjnych WD-42

- budowa oświetlenia DO-4/06

- wykonywanie sączków podłużnych km 66+00-66+300

 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151: montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83: zbrojenie ustroju nośnego, deskowanie ustroju nośnego NL i NP.

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00: wykop podpora P3, zbrojenie fundamentu podpora P2

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9: deskowanie i zbrojenie przyczółka P4 NP., pielęgnacja przyczółka podpora P1 NP.

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00: zbrojenie fundamentu P4 (wew.) oraz słupów P3 (zew.), wykonywanie wykopu pod fundament podpora P5, przygotowanie powierzchni betonowej fundamentu pod wykonanie izolacji podpora P3, P4

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 67+436,28: demontaż platformy pod rusztowanie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu P1 wraz z układaniem ściany oporowej z bloczków

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90: zbrojenie korpusu P2 NL, rozdeskowanie korpusu P1 NL, betonowanie korpusu P2 NL, pielęgnacja betonu korpus podpora P2 NL

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86: przygotowanie powierzchni betonowej fundamentu pod wykonanie fundamentu podpora P2, wykonanie izolacji podpora P2, zbrojenie poprzecznicy podpora P1, P2, zbrojenie poprzecznicy podpora P1, P2

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28: wykonywanie zasypki korpusu P3 wraz z układaniem ściany oporowej z bloczków,, wykonywanie izolacji korpusu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-39 na sekcji II km 68+929,96: zbrojenie korpusu podpora P1, wykonywanie zasypki korpusu P3 wraz z układaniem ściany oporowej z bloczków, wykonywanie izolacji korpusu podpora P1, pielęgnacja korpusu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95: przygotowanie do betonowania korpusu podpora A, deskowanie korpusu podpora B, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora B

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14: zbrojenie i szalowanie korpus podpora B

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80: zbrojenie ławy podpora C, obciążenia próbne podpora B i D, zbrojenie ławy podpora C, betonowanie ławy podpora C

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58: zbrojenie i deskowanie ława fundamentowa podpora A, betonowanie ława fundamentowa podpora A, zbrojenie słupów podpora B, zbrojenie ławy podpora E, wykonywanie izolacji bitumicznej podpora B, deskowanie i zbrojenie słupa B oraz ława E

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36: rozdeskowanie skrzydełka podpora A NL, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora A NL, betonowanie korpusu podpora A NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691: deskowanie ustroju nośnego nitka prawa, zbrojenie ustroju nośnego NL, czyszczenie ustroju nośnego NL

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752: zbrojenie ustroju nośnego strona południowa, sprężanie ustroju nośnego strona północna, czyszczenie przed betonowaniem ustroju nośnego strona południowa, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego strona południowa, przygotowanie do sprężania ustroju

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44: deskowanie i zbrojenie korpusu podpora A NL, wykonywanie zasypek fundamentowych podpora A strona zewnętrzna, wykonywanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej podpora A, zbrojenie B NP.

- prace przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35: przygotowanie wykopu do ułożenia warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpora A, ułożenie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpora A, zbrojenie ławy fundamentowej podpora D NL, zbrojenie ławy fundamentowej podpora D NP.

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74: przygotowanie terenu pod ustrój nośny, zasypki fundamentów podpora A, B, C

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45: zbrojenie fundamentu podpora D

- prace przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74: zbrojenie fundamentu podpora A, betonowanie fundamentu podpora A nitka A4, pielęgnacja fundamentu podpora A nitka A4, deskowanie fundamentu nitka S3, zbrojenie słupów podpora B

- prace przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji IV km 1+535: wykonanie wykopu podpora B, C

 

 

- prace przy przepustach betonowych: PS 4-2, PP 4/01-1, PPr 4/01-4, PP 4/05-1, PL 4/LZ4-1, PL 4/LZ2-1, PW 4/Z1-1, PL 4/LZ3-1

- prace przy przepustach stalowych: PP-4/G1-1, PSE4-20

 

20.06.2016 – 26.06.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- wzmocnienie podłoża DO-4/05 km 0+060-0+220

- osuszanie km 66+820-66+900, km 66+950-67+100, km 67+100-67+175, km 0+980-1+180, km 1+200-1+240, km 1+600-1+720, Ł1 1+320-1+420 Węzeł Legnica II, DD1, DW5, DW6, km 74+880-75+000, km 74+750-74+880, km 78+860-78+920, DO-4/04 km 0+500-0+610

- skarpowanie km 60+100-60+150, km 62+270-62+400, DO-4/02 km 0+600-0+800, DO-4/04 km 0+400-0+460, DO-4/04 km 0+900-0+950  

- wykonywanie warstwy technologicznej km 61+000-61+140L,km 61+250-61+525P,  km 66+000-66+275L, DO-4/05, Rondo km 75+450

- profilowanie i zagęszczanie km 62+250-62+270, km 73+480-73+900P, Łącznice Ł1,Ł3 Węzeł Legnica Zachód, km 72+620-72+900, km 71+900-72+030P, DO-4/05 km 0+090-0+220 , km 73+000-73+250, km 71+270-71+500, km 70+550-70+875

- budowa kanału technologicznego km 59+500

- podbudowa km 60+700-60+750P, km 60+750-61+140,km 61+250-62+525P

- wykonywanie krawężnika DO-4/01 km 2+350-2+480, DO-4/04

- wykonywanie obrzeża DO-4/04

- demontaż tablic oznakowania pionowego Węzeł Legnica Zachód,

- demontaż barier energochłonnych Węzeł Legnica Zachód

- rozbiórka kostki kamiennej Węzeł Legnica Zachód,DK-94 od str. Legnicy

- rozbiórka podbudowy z kruszywa Węzeł Legnica Zachód, DK-94 od str. ul. Chojnowskiej

- odwodnienie terenu km 72+400-72+600P

- podbudowa z betonu km DO-4/01 km 2+350-2+415, DO-4/01 km 2+415-2+480

- wykonywanie rowów DO-4/02 km 0+200-0+700, przy obiekcie PE-17 , DP 2233D

- odhumusowanie: zbiornik ZRI 11/4 km 67+500, km 65+200 – 65+300, km 73+000 – 73+250P

- wykonanie nasypu: km 60+150 – 60+200, DO-4/01 km 3+650 – 3+950, DO-4/01 4+050 – 4+160, km 66+820 – 66+900, km 66+960 – 67+100, km 67+230 – 67+260, DO-4/02 km 0+200-0+700, km 70+140-70+400, km 70+850-71+200, km 71+200 – 71+700, km 71+900-72+030P, km 72+620-72+740 P,  km 73+000 – 73+250 P, km 74+700 – 74+800, km 74+800 – 74+900, km 75+000 – 75+120, DO-4/04 km 0+330 – 0+400, DO-4/04 km 0+400-0+600,  km 0+980 – 1+180, km 1+600 – 1+900, Ł1 km 1+300 – 1+450

- wykonanie wykopu: km 62+460 – 62+660, km 64+100, km 67+210 – 67+250, km 62+800 – 63+700, km 63+000, DO-4/05 km 0+140-0+220, km 75+690, km 75+000, km 76+760, km 0+250 – 0+500, km 0+680 – 0+780, obiekt MS-2

 

 • roboty branżowe:

- regulacja żeliw km 78+000 – 78+600

- demontaż kanalizacji świetlnej km 74+200

- prace przy kanalizacji deszczowej D4 km 62+200, D7 km 60+200, DB31, 32 + wpusty, D17 km 68+000, DC8 Węzeł Legnica II, km 79+000, km 72+000 – 72+300 DB3, D17 km 68+000, DB20 km 75+000, DC8 Węzeł Legnica II

- wykonywanie sączków podłużnych km 79+000, km 66+000-66+300

- przebudowa kabla światłowodowego km 62+800

 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151: montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego, montaż łożysk

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83: prace porządkowe, deskowanie poprzecznic etap II, zbrojenie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00: wykop podpora P3, zasypka wymiany gruntu P1, beton podkładowy podpora P1 i P2, wykonywanie drogi dojazdowej do obiektu

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9: zbrojenie i deskowanie korpusu P1 NP, P1 NL, betonowanie korpusu P1 NP., przygotowanie powierzchni pod izolację cienką

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00: zbrojenie i deskowanie fundamentu P3(wew.), P4(wew.), betonowanie fundamentu P3(wew.), wykonywanie wykopu pod fundament podpora P5

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 67+436,28: wykonywanie zasypki korpusu P1, P3, układanie ściany oporowej z bloczków, deskowanie przykrycia bloków kotwiących

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90: zbrojenie i deskowanie korpusu P1 NL, P2 NL, betonowanie korpusu Pa NL

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86: betonowanie ścianki zaplecznej podpora P1, demontaż deskowania korpusu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28: wykonanie zasypki korpusu P3, układanie ściany oporowej z bloczków

- prace przy obiekcie mostowym WD-39 na sekcji II km 68+929,96: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95: zbrojenie korpusu A i B, zasypki podpora A, B, szalowanie korpusu A i B

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14: prace przygotowawcze pod wykonanie izolacji, wykonywanie izolacji, zbrojenie korpusu B, wykonywanie zasypki ławy podpora B

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80: przygotowanie platformy podpora A, B, C, D

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58: zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej podpora B i A, betonowanie podpora B, prace przy przebudowie trakcji WD-42, prace przy demontażu istniejących słupów trakcyjnych WD-42

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36: betonowanie korpusu podpory A NP, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A NP,A NL, pielęgnacja korpusu podpora A, zbrojenie i deskowanie skrzydełka podpora A NL, betonowanie skrzydełka podpora A NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33: wykonywanie pali DSM podpora A, ścinanie głowic pali DSM podpora A i C, wykonywanie warstwy wyrównawczej podpora A i C

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691: deskowanie ustroju nośnego NP, zbrojenie ustroju nośnego NL

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego strona południowa, pielęgnacja ustroju nośnego strona północna, prace przygotowawcze do przełożenia kabli sprężających, przekładanie kabli sprężających

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44: zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A NL, zbrojenie i dekowanie ławy fundamentowej podpora A NP, betonowanie ławy fundamentowej podpora A NP., wykonywanie izolacji podpora B NP., wykonywanie zasypek fundamentowych podpora A (zewn.)

- prace przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35: wykonywanie wykopu podpora A,  wykonywanie platformy pod palownicę podpora A, wykonywanie kolumn DSM, wykonywanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpora D

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74: pielęgnacja korpusu podpora A, prace porządkowe, przygotowanie drogi dojazdowej do obiektu, przygotowanie powierzchni pod wykonywanie izolacji podpora A, podsypka fundamentów podpora A i B

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45: zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory A nitka Legnica, betonowanie fundamentu podpora A nitka Lubawka, A nitka Legnica, próbne obciążenie pali podpora D, przygotowanie powierzchni pod wykonywanie izolacji, wykonywanie izolacji podpora A nitka Lubawka

- prace przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74: zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora A, przygotowanie powierzchni pod wykonywanie izolacji

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na sekcji II km 63+293,86: wykonywanie fundamentu pod murki oporowe dla gruntów zbrojonych

- prace przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji IV km 1+535: wykonywanie wykopu podpora A i D, odkopywanie pali podpora D, wykonywanie wykopu podpora D

 

- prace przy przepustach betonowych: PS 4-2, PP 4/01-1, PP 4/05-1, PL 4/LZ4-1, PL 4/LZ2-1, PW 4/Z1-1, PL 4/LZ3-1

- prace przy przepustach stalowych: PSE4-7, PSE4-8, PSE4-18, PSE4-19, PSE4-20

 

13.06.2016 – 19.06.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- wymiana gruntu km 67+175 – 67+210

- osuszanie Ł1 km 1+320 – 1+700, km 74+810 – 75+120, DO-4/05 km 0+000 – 0+06, rondo km 75+450, km 0+980 – 1+200

- budowa kanału technologicznego km 59+000

- skarpowanie km 71+600 – 71+700, DO-4/04 km 1+060 – 1+260, km 0+720 – 1+060, rondo km 75+450, DG-4/06 km 0+000 – 0+070, DO-4/02 km 0+200 – 0+600, rondo km 75+450, km 60+200 – 60+500, km 62+250 – 62+270

- wykonywanie warstwy technologicznej DO-4/01 km 1+250 – 1+450, DO-4/01 km 1+160 – 1+200, km 66+275 – 66+700 L, km 60+850 – 61+400 P, km 66+275 – 66+420 P, km 60+900 – 61+000 L

- profilowanie i zagęszczanie km 72+360 – 72+620 P, Łącznica 2 i 4 LZ, km 71+900 – 72+030 P, km 73+000 – 73+250 P, km 71+300 – 71+400, DO-4/05 km 0+000 – 0+060, rondo km 75+450, km 73+480 – 73+900 P, Ł1 i Ł3 – Węzeł LZ, km 61+520 – 61+825, DO-4/01 km 3+650 – 3+950

- podbudowa km 66+275 – 66+700 L i P, Ł3 WLP km 0+150 – 0+296, Węzeł Kochlice (rondo) km 0+000 – 0+157,8

- demontaż tablic oznakowania pionowego oraz słupów Węzeł LZ

- skuwanie nawierzchni bitumicznej zbrojonej pod przyczółek obiektu Węzeł LZ

- rozbiórka kostki kamiennej Węzeł LZ

- skropienie podbudowy WLP km 0+150 – 0+296, Węzeł Kochlice (rondo) km 0+000 – 0+157,8

- wykonywanie warstwy wiążącej WLP km 0+150 – 0+296, Węzeł Kochlice (rondo) km 0+000 – 0+157,8

- stabilizacja km 61+290 – 61+720

- zdjęcie warstwy humusu DW5, DD1

- wykonywanie przewiązki na autostradzie A4   

- rozbiórka barier energochłonnych Węzeł LZ

- frezowanie nawierzchni Węzeł LZ

- zakotwienie materaca km 1+875 – 2+000

- odwodnienie terenu km 72+400 – 72+600 P

- odhumusowanie: Łącznica 2, Łącznica 5 km 0+120 – 0+173, Łącznica 1 km 0+260 – 0+300, km 72+600 – 72+900 P, DS-4/28

- wykonanie nasypu: DO-4/01 km 3+650 – 3+950 km 4+000 – 4+155, km 60+200 – 60+500, km 62+250 – 62+270, km 69+340 – 69+540, km 66+950 – 67+100, km 67+100 – 67+230, km 66+820 – 66+900, km 66+960 – 67+100, km 71+200 – 71+700, km 70+060 – 70+500, km 73+000 – 73+250 P, km 70+850 – 71+700, km 72+800 – 72+900 P, km 72+620 – 72+740 P, DO-4/05 km 0+000 – 0+06, rondo km 75+450, km 74+820 – 74+980, km 75+000 – 75+120, km 75+200, km 1+600 – 1+940, Ł1 km 1+300 – 1+500, km 1+580 – 1+620, km 0+980 – 1+200

- wykonanie wykopu: km 62+460 – 62+660, km 61+240 – 61+300, km 61+825 - 61+950, km 64+100, km 69+750, ZRI 15/4, km 62+800 – 63+750, km 76+800 – 77+020, km 75+690, km 0+250 – 0+500, km 0+680 – 0+780

 

 • roboty branżowe:

- prace przy melioracji mel. 6

- regulacja żeliw km 78+000 – 78+600

- demontaż kanalizacji świetlnej km 74+200

- pace przy kanalizacji deszczowej Węzeł Legnica II  Ł1 i Ł5 wpusty, km 67+500, D15/D47, D8L km 66+100, DB4 km 72+000 – 72+300, D4 km 62+200, D7 km 60+200, DB31, 32 + wpusty km 79+000, km 72+000 – 72+300 DB3, D17 km 68+000

- prace przy kolizji teletechnicznej ok. Zimnej Wody

- wykonywanie sączków podłużnych km DO-4/05, km 67+425, km 61+250 – 61+500, km 1+000 – 1+200, km 67+070 – 67+700, km 76+070 – 76+700, DG-4/06

 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691: deskowanie ustroju nośnego nitka prawa, zbrojenie ustroju nośnego NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83: montaż belek typu T NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86: rozdeskowanie korpusu podpora P1, pielęgnacja powierzchni betonu korpusu podpory P1

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151: montaż rusztowań i deskowań ustroju nośnego,

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752: deskowanie ustroju nośnego strona południowa, pielęgnacja ustroju nośnego strona północna

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 67+436,28: sprężanie ustroju nośnego, rozdeskowanie ustroju nośnego, wykonywanie zasyki korpusu P1, P3, układanie ściany oporowej z bloczków

- prace przy obiekcie mostowym WD-39 na sekcji II km 68+929,96: betonowanie fundamentu P1, rozdeskowanie fundamentu P1, zbrojenie korpusu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90: deskowanie korpusu P1 NL, hałdowanie materiału na zasypki, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 NL

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9: betonowanie korpusu P4 NL,: zbrojenie i deskowanie P1 NP., pielęgnacja korpusu P4 NL, deskowanie słupów P3 NL, betonowanie słupów P3 NL

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86: zbrojenie ścianki zaplecznej podpora P1, rozdeskowanie ścianki podpora P2, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14: zasypka ławy fundamentowej podpora A, zbrojenie i szalowanie korpusu podpory A, B, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora P1, betonowanie korpusu podpory A, zbrojenie korpusu podpora B

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36: wykonywanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej podpory A NP, rozdeskowanie fundamentu podpory A NL, wykonywanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej podpory A NL, wykonywanie zasypki fundamentu podpory A NP, zasypka fundamentów podpora A, deskowanie i zbrojenie korpusu podpory A NP

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44: deskowanie ławy fundamentowej podpory A NL, betonowanie ławy fundamentowej podpory A NL, deskowanie ławy fundamentowej podpory B NP, zbrojenie ławy fundamentowej podpora A NP

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58: obciążenia próbne pali podpora E, przygotowanie zaplecza, rozpoczęcie robót palowych (mobilizacja palownicy), zbrojenie i szalowanie ława fundamentowa podpora B i A, mobilizacja palownicy z podpory C na D, wykonywanie pali CFA podpora C, przebudowa trakcji przy WD-42

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28: wykonanie zasypki korpusu P1, układanie ściany oporowej z bloczków, wykonanie izolacji cienkiej korpusu podpory P1

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00: wykop podpora P1 i  P3, zasypka wymiany gruntu P2, P1

 - prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00: zbrojenie i deskowanie fundamentu P3, betonowanie fundamentu P3 (zew.), zbrojenie fundamentu P4 (wew.), wykonywanie wykopu pod fundament podpora P5

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80: przygotowywanie zaplecza i placów składowych, skucie pali podpora

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95: przygotowanie pod izolację podpora A, zbrojenie korpusu A i B, izolacja podpora A, zasypki podpora A, wykonywanie izolacji fundamentu podpora B, szalowanie korpusu A i B

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45: zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory A, zbrojenie i deskowanie słupów podpora C, betonowanie słupów podpora C, szalowanie słupów podpora C, zbrojenie fundamentu podpora A nitka Legnica

 - prace przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74: zbrojenie fundamentu podpora A, zbrojenie fundamentu podpora B, betonowanie fundamentu podpora B, przestawianie barier betonowych podpora C

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74: szalowane i zbrojenie korpusu podpora A, wykonywanie izolacji cienkiej fundamentu podpora A i B, betonowanie korpusu podpora A

- prace przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji IV km 78+635,35: wykonywanie wykopu podpora A, wykonywanie dróg dojazdowych

- prace przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji IV km 74+151,33: wykonywanie wykopu podpora A, wykonywanie wykopu podpora C, wykonywanie dróg dojazdowych, przygotowanie zjazdów technologicznych, przygotowanie platformy pod palownicę podpora C, mobilizacja palownicy, wykonywanie pali DSM podpora C

 

- prace przy przepustach betonowych: PS 4-2, PSE 4-8, PP 4/01-1, PP 4/02-1a, PW 4/W4-1, PW 4/W5-1, PW 4/W5-2, PW 4/W6-1, PW 4/D1-1, PW 4/D1-2, PW 4/Z5-2, PW 4/Z5-1, PW 4/Z1-1

- prace przy przepustach stalowych: PSE4-7, PSE4-8, PSE4-9, PSE4-19, PSE4-20

 

06.06.2016 – 12.06.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- budowa kanału technologicznego km 59+000

- regulacja żeliw km 77+000 – 77+500

- osuszanie: km 1+000 – 1+180, DO-4/04 km 0+720 – 0+840 km 0+840 – 1+040, km 1+150 – 1+250, km 0+980 – 1+200, km 66+420 – 66+700 L, LP-L03L, km 76+050 – 76+140, km 75+780 – 76+140, Ł1 km 1+350 – 1+500, km 68+580, km 72+740 – 72+800 P, DG-4/06 km 0+000 – 0+040, km 75+450

- wykonywanie materaca geosyntetycznego km 72+620 – 76+650 P

- stabilizacja  km 60+700 – 61+060, km 60+880 – 61+140, DO-4/01 km 1+160 – 1+200

- profilowanie podbudowy km 2+000 – 2+650

- skarpowanie km 70+600 – 70+800, km 71+250 – 71+780, km 70+900 – 71+200, km 71+300, DO-4/02 km 0+320 – 0+921,22, km 71+400 – 71+500, km 71+500 – 71+600

- zagęszczanie półmateraca km 66+950 – 67+100,

- zagęszczanie nasypu Łącznica L-03P km 0+150 – 0+250, km 68+500 – 68+600, km 73+000 – 73+250 P, Łącznice 2 i 4, km 70+600 – 70+900, km 72+260 – 72+360 P, Ł2, Ł4

- zagęszczanie podłoża w wykopie km 60+700 – 61+000

- wykonywanie warstwy technologicznej DO-4/01 km 1+200 – 1+450, km 66+590 – 66+700 P

- wykonywanie drogi technologicznej km 62+800 – 63+700

- przygotowanie podłoża pod nasyp DS-4/24

- profilowanie i zagęszczanie km 60+360 – 60+500, km 71+900 – 72+033 P, km 78+400 – 78+600

- wykonywanie podbudowy km 66+590 – 66+700 P, DO-4/02 km 0+320 – 0+921,22, DP2233D km 0+000 – 0+240

- wzmocnienie podłoża km 66+000 – 66+275 L, km 72+800 – 72+910 P, DO-4/04 km 1+080 – 1+140 km 0+040 0+080

- frezowanie nawierzchni DK94

- odwodnienie terenu km 72+450, 72+430, km 71+900

- skuwanie nawierzchni bitumicznej zbrojonej pod przyczółek obiektu Węzeł LZ

- rozbiórka barier energochłonnych  Węzeł LZ

- skropienie podbudowy DO-4/02 km 0+320 – 0+921,22, DP2233D km 0+000 – 0+240

- wykonywanie warstwy wiążącej DP2233D km 0+000 – 0+240

- odhumusowanie: DO-4/01 km 3+650 – 3+910, Zbiornik ZRI 15/4 km 69+300, ZRI 14/4, DS-4/15a, Ł2-Węzeł LP, km 69+300, DS-4/24, km 70+060 – 70+500, km 74+600 – 74+800, km 74+450 – 74+500, km 2+300 – 2+350

- wykonanie nasypu: km 62+250 – 62+400, km 62+240 – 60+425 L, DO-4/01 km 1+150 – 1+450, km 4+000 – 4+155, DO-4/1 km 3+650 – 3+950,0 km 4+000 – 4+155, km 64+450 – 69+540, Ł3 km 0+150 – 0+250, km 66+950 – 67+100, km 66+820 – 66+900, km 68+350 – 68+450, km 66+960 – 67+100, km 70+500 – 70+920, km 72+050 – 72+430 P, km 72+740 – 72+900 P, km 70+060 – 70+500, km 71+250 – 71+700, km 71+900 – 72+030 P, km 75+000 – 75+900, km 76+060 – 76+140, DO-4/04 km 1+140 – 1+260, km 70+700 – 70+900, Rondo, km 1+030 – 1+180, km 0+860 – 1+080, Ł1 km 1+600 – 1+840 km 1+350 – 1+500, km 0+860 – 1+080, km 0+980 – 1+200,              

- wykonanie wykopu: km 62+460 – 62+650, km 61+450 – 61+500, km 64+100, km 62+250 – 62+270, km 62+140 – 62+160, km 62+800 – 63+700, km 78+000 ZRI 26/4, km 0+250 – 0+500, Ł4 km 0+080 – 0+100, MS2, WS1, km 0+680 – 0+780

 

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej rondo Legnica Północ, D10 km 65+800, D15/D47, km 67+500, km 60+140 zlewnia D3, km 66+100 D8L, km 62+000 D6, DB30, DB26, D4 km 62+200, D7 km 60+200, D9 km 64+800, DB31, 32 + wpusty km 79+000, wpusty na Ł1 i Ł5

- prace przy demontażu wody km 75+200

 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691: deskowanie ustroju nośnego nitka prawa, zbrojenie ustroju nośnego NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83: deskowanie i zbrojenie poprzecznic, betonowanie poprzecznicy podpora P2 L + P, zbrojenie i deskowanie P1 L + P,

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P1, betonowanie korpusu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151: montaż rusztowań przęsło 3, 4, 2

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752: deskowanie ustroju nośnego strona południowa, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego nitka  północna, betonowanie ustroju nośnego nitka północna, pielęgnacja ustroju nośnego strona północna

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 67+436,28: chałdowanie materiału na zasypkę wraz z dowozem, wykonanie fundamentów pod ściany oporowe podpory P1, wykonanie izolacji za korpusem P1, układanie ściany oporowej z bloczków, przygotowanie ustroju nośnego do sprężenia

- prace przy obiekcie mostowym WD-39 na sekcji II km 68+929,96: zbrojenie fundamentu P1, deskowanie fundamentu P1

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90: wykonanie zasypek fundamentów podpora P1, P2, zbrojenie korpusy podpora P1, reprofilacja terenu przy obiekcie

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9: zbrojenie i deskowanie korpusu P4 NL, zbrojenie słupów P3 NL, betonowanie słupów P3 NP

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P1, betonowanie korpusu podpora P1, zbrojenie ścianki żwirowej podpory P1, betonowanie ścianki żwirowej podpory P2

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14: zbrojenie, szalowanie ławy podpora B, szalowanie korpus podpora A, zbrojenie ławy podpora B, zbrojenie korpusu podpora A, betonowanie ława podpora B, wykonywanie izolacji ławy fundamentowej

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36: zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora A, betonowanie fundamentu podpora A nitka prawa, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora A, zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej podpora B nitka prawa, betonowanie fundamentu podpora A NL, betonowanie ścianki żwirowej podpora B nitka prawa, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora A NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74: zabezpieczenie wykopu balustradą

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji III km 78+822,44: zbrojenie fundamentu podpory B NP

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji III km 72+912,58: przejęcie placu budowy PKP, przygotowywanie placu pod zaplecze, montaż zaplecza budowy, próbne obciążenie pali CFA, przygotowywanie do próbnego obciążenia podpora E, obciążenia próbne pali, przygotowanie zaplecza, BHP – płoty

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28: pielęgnacja betonu ustroju nośnego i układanie ściany z gruntu zbrojonego, układanie warstwy zasypki za korpusem, wykonanie zasypki korpusu P1, układanie ściany oporowej z bloczków

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00: wykop podpora P2, P3, wykop podpora P1, zasypka wymiany gruntu P2

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00: zbrojenie fundamentu P4, betonowanie fundamentu P3 zewnętrzny, zbrojenie fundamentu P3

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80: przygotowanie pod chudy beton, betonownie chudy beton podpora C,D, przygotowanie pod chudziak podpora C, D

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji II km 66+804, 40: wykonywanie zasypki fundamentu podpora P1, P2, zbrojenie korpusu P1, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P1, zbrojenie P2

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95: zbrojenie, szalowanie ławy podpora B, betonowanie ławy podpora B, A, wykonanie izolacji ławy fundamentowej, zbrojenie korpusu podpora A, wykonanie izolacji ławy

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45: zbrojenie i szalowanie fundamentu podpory C nitka Legnica, zbrojenie i szalowanie fundamentu podpory C nitka Lubawka, betonowanie fundamentu podpora C nitka Legnica, zbrojenie fundamentu podpory A, zbrojenie podpora C słupy

- prace przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji V km 1+496,62: wiercenie pali podpora C, nabijanie larsenów podpora D, budowa platformy podpora D, wbijanie ścianek larsen, odkopywanie pali

- prace przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji V km 0+294,74: przygotowanie pod izolację podpora C

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74: szalowane i zbrojenie korpusu podpora A

 

- prace przy przepustach betonowych: PL 4/LP3-1, PSE 4-18, PSE 4-19, PP 4/02-1a, PP 4/01-2

- prace przy przepustach stalowych: PP 4/W4-1, PP 4/W5-1, PP 4/W5-2, PP 4/W6-1, PP 4/D1-1, PP 4/D1-2, PP 4/Z5-1, PP 4/Z5-2

 

30.05.2016 – 05.06.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- zagęszczanie nasypu DO4/01 km 4+000 – 4+150 km 1+150 – 1+450, km 60+260 – 60+425 L, km 60+400 – 60+600 P, km 62+270 – 62+380, km 76+240 – 76+140, km 71+900 – 72+360 P, S3 km 60+240 – 60+425 L km 62+250 – 62+270

- osuszanie Łącznica nr 5 km 0+000 – 0+180 km 1+500 – 1+580, km 76+350 – 76+100, km 71+900 – 72+360 P, DO-4/05 km 0+460 – 0+630, Łącznica nr 1 km 1+420 – 1+580 km 1+320 – 1+420, km 69+425 – 69+544, km 75+000 – 75+120, km 76+500 – 76+600, km 1+640 – 1+720, km 75+780 – 76+080, Łącznica nr 7

- profilowanie km 76+820 – 76+860, DG-4/02 km 0+060 – 0+200, km 77+400 – 77+320, km 73+000 – 73+250 P

- skarpowanie km 70+300 – 70+500, km 69+600 – 69+900, km 70+500 – 70+600, km 70+600 – 70+700, km 70+060 – 70+300, km 70+700 – 70+800, km 70+800 – 70+920

- wykonywanie ścieku trójkątnego drogowego Rondo LP – DO-4/02

- profilowanie KRZ km 60+900 – 61+100, km 60+700 – 61+000

- wykonywanie warstwy mrozoochronnej DO-4/01 km 2+450 – 2+550, km 2+400 – 2+300, km 2+550 – 2+650, km 2+200 – 2+120, km 2+200 – 2+300, km 2+050 – 2+120, km 2+000 – 2+050,

- wykonywanie odwodnienia terenu km 72+620 P, km 72+620 – 72+030 P

- układanie płyt drogowych na brodzie Bród przez rzekę Kaczawę

- wykonywanie podbudowy km 2+400 – 2+220, DO-4/02 km 0+540 – 0+762, km 2+200 – 2+250, km 2+450 – 2+650, km 2+050 – 2+200,

- wykonywanie materaca geosyntetycznego km 66+830 – 66+900

- wykonywanie wzmocnienia podłoża DO-4/05 km 0+300 – 0+460

- rozkładanie geowłókniny km 1+350 – 1+400

- układanie geosyntetyków km 62+250 – 62+270

- odhumusowanie: km 67+250 - 67+380, km 69+450 - 69+600, km 65+375, DS-4/17, DS-4/24,

- wykonanie nasypu: DO-4/01 4+000 - 4+150, DO-4/01 1+150 - 1+250, km 60+260 - 60+360 L, km 60+360 - 60+500 L, km 62+250-62+400, km 60+240-60+425 L, km 68+500 - 68+750, km 68+400 - 68+600, km 66+940 - 66+960, km 66+960 - 67+100, km 69+400 - 69+600, DS4/10 km 0+200 – 0+400, km 66+360 - 66+460, DO-4/02, km 68+750 - 68+850, km 67+360 - 67+450, km 66+360 - 66+500, km 70+500 - 70+900, km 72+740 - 72+780 P, km 72+033 - 72+300 P, km 71+300 - 71+700, km 72+300-72+400 P, Łącznice Ł2 i Ł4 - Węzeł LZ, km 70+600 - 70+900, km 70+060 - 70+500, km 70+900 - 71+250, km 72+030 - 72+360 P, DO-4/04 km 0+940 - 1+120, km 75+000 - 75+120, km 75+700-75+950, km 78+600-78+450, km 75+780-75+980, km 75+900-76+000, km 76+060-76+100, TG km 1+000 - 1+200, Łącznica nr 1 km 0+900 - 1+100 km 1+320 - 1+500, km 1+400 - 1+450, Łącznica Ł6, TG km 1+640 - 1+700, TG km 1+500 - 1+900           

 - wykonanie wykopu: km 60+900- 61+100, km 62+460 - 62+650, km 61+450 - 61+500, km 60+700- 61+000, km 64+100, km 66+960 - 67+000, km 63+150, km 63+050 - 63+100, km 63+600 - 63+550, km 62+800 - 62+900, km 62+800 - 62+900, km 63+225, km 63+100 - 63+150, km 63+150 - 63+200, km 76+680-76+520, km 78+000, km 77+320-77+000, TG km 0+250 - 0+500, km 0+480, Łącznica nr 1 km 0+750 - 0+800 – Węzeł Legnica II, WS1, Łącznica Ł8, km 0+480

 

 • roboty branżowe:

- prace przy wykonywaniu sączków podłużnych km 77+970 - 78+600, km 67+918-67+443,  km 60+700 - 71+100

- prace przy kanalizacji deszczowej D04/04 km 0+700 /0+855 zlewnieDB3b, wpusty km 60+140 zlewnia D3, km 67+500 D15 D47, km 66+140 8L, km 78+600 do 78+400  DB28, D04/05 km 0+500 /0+295 D04/04 1+220/0+515 zlewnie db7b, db5b, km 62+000 D6

 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 na sekcji IV km 75+691: deskowanie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 na sekcji I km 60+187,83: montaż łożysk, deskowanie poprzecznic, deskowanie poprzecznic podpora B

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 na sekcji II km 63+293,86: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji I km 59+151: przygotowanie platformy pod ustrój, montaż rusztowań, montaż rusztowań przęsło 3, 4, 2

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752: zbrojenie ustroju nośnego strona północna, deskowanie ustroju nośnego strona południowa

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 na sekcji II km 66+009,56: betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu ustroju nośnego, układanie ściany z gruntu zbrojonego

- prace przy obiekcie mostowym WD-39 na sekcji II km 68+929,96: profilowanie skarp wykopu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji I km 62+168,90: przygotowanie powierzchni betonowej pod wykonanie izolacji na fundamencie P1 + zasypka, wykonywanie zasypki fundamentu podpora P1, P2, zbrojenie korpusu P1

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 na sekcji I km 62+168,9: zbrojenie i deskowanie korpusu P4 NL: zbrojenie słupów P2 strona lewa, wykonywanie izolacji cienkiej podpora P2, P3, zbrojenie i deskowanie korpusu P4 NL, betonowanie słupów P2 strona lewa, zbrojenie słupów P3 NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-A1 na sekcji V km 0+482,62 Węzeł Legnica II: zbrojenie słupów podpora C, rozszalowywanie fundamentów podpora C, próbne obciążenie pali CFA podpora A, próbne obciążenie pali CFA podpora B, betonowanie fundamentu podpora C

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji I km 0+177,86: zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P2, P1, betonowanie korpusu podpory P2

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A na sekcji III km 70+497,14: zbrojenie podpora B, zbrojenie ław fundamentowych podpora A, demontaż ponownie wykonanej platformy podpora B, zbrojenie ław fundamentowych podpora A, betonowanie podpora A

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 na sekcji III km 73+243,36: zbrojenie oraz deskowanie fundamentu podpora A NP, wykonywanie wykopu podpora A, wymiana gruntu, zbrojenie fundamentu podpora A NP, deskowanie ścianki zaplecznej podpora B NP, czyszczenie fundamentu po opadach, pielęgnacja korpusu, wykonywanie chudziaka podpora A, betonowanie korpusu podpora B NP

- prace przy obiekcie mostowym WD-37 na sekcji II km 65+375,74: wykonywanie wykopu podpora P3

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji II km 67+436,28: zasypka fundamentów podora P1

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji I km 61+201,00: wykop podpora P1, P3

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji II km 64+100,00: zbrojenie fundamentu P4 oraz betonowanie

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji IV km 76+752,93: czyszczenie ustroju nośnego strona północna,  deskowanie ustroju nośnego strona południowa, zbrojenie ustroju nośnego strona północna oraz czyszczenie

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 na sekcji V km 0+294,74: wykonywanie zbrojenia słupów podpora B oraz przyczółka podpora C, rozszalowanie fundamentu podpora A oraz przyczółka podpora C, wykonanie izolacji podpora A orz korpus C

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 na sekcji III km 69+981,80: wbijanie pali prefabrykowanych podpora C, D, demontaż platformy podpora A, B, próbne obciążenie podpora C, przygotowanie pod chudziak podpora A i B, odkopywanie pali prefabrykowanych podpora C, D, próbne obciążenie podpora C

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 na sekcji III km 69+559,95: montaż zbrojenia ławy podpora A i B, betonowanie ławy podpora A i zbrojenie podpora B, zbrojenie podpory B

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 na sekcji IV km 78+822,44: zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej podpora B NL, zbrojenie ławy fundamentowej podpora A NL, wykonywanie wymiany gruntu, wykonywanie warstwy wyrównawczej z chudego beton

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji V km 1+235,45: próbne obciążenie pali CFA podpora A

- prace przy obiekcie mostowym MS-2 na sekcji V km 1+496,62: wiercenie pali podpora C, B, nabijanie larsenów podpora D, C, wykonywanie platformy podpora C

- prace przy obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji IV: wykonanie zasypki za przyczółkiem

 

- prace przy przepustach betonowych: PD 4/14-4, PD 4/14-5, PL 4/LP3-1, PL 4/LP1-1,PL 4/L6-1, PP 4/02-1a, PP 4/01-2, PPr 4/12-2, PPr 4/12-3

- prace przy przepustach stalowych: PP 4/W4-1, PP 4/W5-1, PP 4/W5-2, PP 4/W6-1, PP 4/D1-1, PP 4/D1-2, PP 4/Z5-1, PP 4/Z5-2

 

23.05.2016 – 29.05.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- zagęszczanie nasypu: DO4/01 km 4+000 – 4+150, km 62+270 – 62+350, 

  km 70+600 – 70+900, km 71+900 – 72+033 P, km 72+300 – 72+400, km 72+033 – 72+300

- osuszanie: DO-4/01 km 2+000 – 2+100, rondo, DG-4/06 km 0+000 – 0+090, km 75+000 – 75+120

- profilowanie: km 63+350 – 63+700, DO-4/05 km 0+300 – 0+460

  km 0+460 – 0+680

- skarpowanie: km 70+100 – 70+300, km 69+700 – 69+900, km 70+300 – 70+400

- układanie kostki granitowej Rondo na Węźle LP - DO-4/02

- profilowanie KRZ DO-4/01 km2+000 – 2+100

- odhumusowanie: km 67+100 – 67+300, DS-4/24, km 72+300  72+400, DS-4/28, km 2+050 – 2+150, km 2+300 – 2+350

- wykonanie nasypu: km 62+270 – 62+380, DO-4/01 km 4+000 – 4+050 km 4+050 – 4+150, km 62+350 – 62+370, km 60+400 – 60+550 P, km 60+260 – 60+400 L, km 66+940 – 66+980,  km 66+900 – 67+000, DS-4/10 km 0+400 – 0+500, km 66+250 – 66+420 L, km 66+960 – 67+150, DO-4/02, DS-4/10 km 0+300 – 0+500, km 66+960 – 67+000, km 68+720 – 68+730, km 66+250 – 66+420, WD-39, km 70+560 – 70+925, km 70+300 – 70+500, km 72+033 – 72+300 P, km 72+640 – 72+740 P, Łącznica nr 2  i 4, km 69+600 – 69+900,  km 70+650 – 70+950, km 71+900 – 72+003 P, km 69+600 – 69+900, km 70+600 – 70+920, km 72+640 – 72+740 P, DO-4/04 km 1+040 – 1+150, km 72+740 – 72+780 P, DO-4/04 km 0+960 – 1+040 km 1+040 – 1+150, km 75+780 – 75+870, km 76+680 – 76+400, km 75+700 – 75+950, km 75+000 - 75+120, Łącznica nr 1 i 7, km 1+050 – 1+200

 - wykonanie wykopu: km 62+550 – 62++650, km 62+600 – 62+650, km 64+100, DS-4/10 km 0+500 – 0+670, DS-4/01 km 0+900 – 1+000, km 63+725, km 62+975, km 62+975 – 63+000, km 63+750, km 63+000 – 60+025, km 63+050, km 76+300 – 78+440, km 76+680 – 76+520, km 75+800 – 76+000, km 0+250 – 0+500, km 0+480, km 1+530, DS-4/05 km 0+300 – 0+500

 

 • roboty branżowe:

- prace przy drenażu podłużnym LZ01P

- prace przy kanalizacji deszczowej DO-4/05 km 0+500/0+295 zlewnia 7b, wpusty, DO-4/04 km 1+220/0+515 zlewnie 7b, 5b, km 78+600 – 78+400 wpusty DB28, DO-4/04 km 0+700/0+855 zlewnia DB3b, wpusty, km 65+800 D10, km 67+500 D15, km 60+140 D3

 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: deskowanie ustroju nośnego, montaż łożysk NP, zbrojenie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: przygotowanie ciosów pod montaż łożysk, prace porządkowe, wykonywanie izolacji cienkiej podpora B

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 w km 63+293,86: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: wykonywanie platformy pod ustrój

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: zbrojenie ustroju nośnego strona północna, deskowanie ustroju nośnego strona południowa, montaż łożysk strona południowa

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009,56: zbrojenie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 w km 62+168,90: przygotowanie powierzchni betonowej

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 w km 62+168,9: zbrojenie i deskowanie słupów P2 NP, betonowanie słupów P2 NP, zbrojenie i deskowanie korpusu P4 NL, zbrojenie słupów P2 str. lewa, wykonywanie izolacji cienkiej podpora P3

- prace przy obiekcie mostowym WD-A1 w km 0+482,62 Węzeł Legnica II: próbne obciążenie pali, skucie głowic pali podpora B, C

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A w km 0+177,86: zbrojenie korpusu P1, P2, deskowanie korpusu P2

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A w km 70+497,14: skucie dodatkowych głowic pali, demontaż platformy roboczej, zbrojenie ław fundamentowych podpora A, dobijanie dodatkowych pali podpora B

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 w km 73+243,36: deskowanie korpusu podpora B NP, zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora B NP, betonowanie skrzydła podpora B NP, pielęgnacja skrzydła podpora B NL, wykonywanie wykopu podpora A

- prace przy obiekcie mostowym WD-37 w km 65+375,74: wykonywanie wykopu podpora P1, wykonywanie wykopu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: zasypka fundamentów podpora P1

- pracami przy obiekcie mostowym PE-14 w km 61+201,00: wykop podpora P1, P3

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 w km 64+100,00: wykonywanie wykopu pod fundament podpora P3, zbrojenie fundamentu P4

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 w km 0+294,74: wykonywanie zbrojenia słupów podpora B oraz przyczółka podpora C

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 w km 69+981,80: wbijanie pali podpora C, kotwienie ścianek szczelnych w podporze C, wbijanie pali prefabrykowanych podpora A i B, wykonywanie platformy podpora C, D

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 w km 69+559,95: montaż zbrojenia ławy podpora A

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 w km 78+822,44: wykonywanie wymiany gruntu, wykonywanie warstwy odcinającej, wykonywanie wykopu podpora B

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 w km 1+235,45: skucie głowic pali podpora C, A, wykonywanie pali CFA podpora D, próbne obciążanie pali CFA podpora C

- prace przy obiekcie mostowym MS-2 w km 1+496,62: wiercenie pali podpora A, wykonywanie platformy podpora C, nabijanie larsenów podpora D

 

- prace przy przepustach betonowych: PP-4/01-3, PPr 4/01-5, PPr-4/W1-2, PP-4/02-1a, PL-4/LP1-1, PL-4/LP3-1, PL-4/LZ2-1, PL-4/L6-1

- prace przy przepustach stalowych: PP-4/Z2-1, P1, P-1A, PSE 4-12

 

16.05.2016 – 22.05.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 69+170 – 69+360, km 66+800 – 66+945, km 66+900 – 67+100, km 72+850 P, km 72+033 – 72+070 P, km 66+900 – 67+100, km 72+300 – 72+350, DS-4/29, km 74+640 – 74+680, km 1+600 – 1+700, km 2+100 – 2+200

- wykonanie nasypu: km 60+500 – 60+600, DO-4/01 km 1+100 – 1+400 km 1+550 – 1+900, km 4+000 – 4+150, km 60+400 – 60+400 strona P, km 62+270 – 62+340, DO-4/01 km 4+000 – 4+100, km 60+400 – 60+500, km 67+860 – 67+720, km 69+200 – 69+300, DO-4/02, km 67+750 – 68+800, DG-4/02 km 0+100 – 0+200 km 0+075 – 0+200 km 0+275 – 0+375, km 68+600 – 68+720, km 66+550 – 66+600, km 65+400 – 69+460, km 70+300 – 71+700, km 69+600 – 70+000, km 71+300 – 71+700, km 71+800 – 71+900 strona P, km 71+400 – 71+700, km 72+740 – 72+780 P, km 72+033 – 72+045 P, km 70+800 – 71+000, DO-4/04 km 0+920 – 1+040, km 75+780 – 76+120, km 78+520 – 78+600, rondo km 74+450, DO-4/05 km 0+000 – 0+060, km 75+800 – 75+900, km 1+060 – 1+220, Łącznica nr 1 Węzeł Legnica II, Łącznica nr 5 Węzeł Legnica II, km 1+050 – 1+220, Łącznica nr 6 Węzeł Legnica II, Łącznica nr 7 Węzeł Legnica II, km 1+050 – 1+200

- wykonanie wykopu: km 61+150 – 61+250, DS-4/01 km 1+000 – 1+100 km 2+450 – 2+750, km 62+450 – 62+550, km 62+400 – 62+550, km 64+100, km 69+000, km 66+000 – 66+250, km 65+375, km 63+650, km 71+700 – 71+780, km 72+050, km 62+950 – 62+975, km 63+650 – 63+675, km 65+375, km 62+975, km 63+675 – 63+700, km 77+400 – 77+520, km 77+800 – 77+560, km 78+000 – 78+450, km 75+780 – 75+700, km 77+980 – 78+000, km 76+520 – 76+440, km 75+800 – 75+860, km 0+250 – 0+450, Rów Jagodna, km 0+480, km 1+530,  km 1+125,45

- profilowanie i zagęszczanie – stabilizacja DO-4/01 km 2+450 – 2+750

- profilowanie KRZ DO-4/01 km 1+550 – 1+900

- wykonywanie warstwy podbudowy km 59+600 – 59+700, km 59+500 – 59+600 L, km 59+700 – 59+800 P

- wykonywanie warstwy technologicznej: km 59+700 – 59+920 L, km 59+800 – 59+840 P, km 59+840 – 59+920 P, DO-4/02 km 0+325 – 0+540

- osuszanie: DO-4/01 km 1+550 – 1+900, km 78+400 – 78+520, km 77+600 – 77+800, km 78+520 - 78+600 , km 77+300 – 77+600, km 78+200 – 77+400, km 77+300 – 77+600, Łącznica nr 1 km 1+320 – 1+460, nr 7, km 1+720 – 1+880, km 1+050 – 1+220, km 68+150 – 68+400 P, km 68+150 – 68+400 P, DO-4/04 km 0+500 – 0+610, km DO-4/04 km 0+920 – 1+040, DO-4/04 km 1+040 – 1+150

- zagęszczanie nasypu: km 59+320 – 59+920, km 62+325 – 62+400, km 60+400 – 60+500 P, km 60+700 – 61+200, km 62+340 – 62+380,  km 62+270 – 62+340, km 62+270 – 62+340, DO-4/01 km 1+550 – 1+900, km 4+050 – 4+150, km 60+425 – 60+600 L, km 60+400 – 60+500 P, km 69+600 – 70+000, km 71+400 – 71+700, km 72+050 – 72+380 P, km 71+900 – 72+050, km 72+033 – 72+300, km 72+300 – 72+400 P, km 72+600 – 72+780 P

- układanie ścieku korytowego Rondo na Węźle LP, DO-4/02

- ustawianie krawężnika kamiennego Rondo na Węźle LP, DO-4/02

- wykonywanie warstwy podbudowy DS-4/14 km 0+000 – 0+350, DO-4/02 km 0+325 – 0+400

- wykonywanie półmateraca geosyntetycznego km 72+700 – 72+740 P

- profilowanie i zagęszczanie – stabilizacja km 71+800 – 71+900 P, km 72+033 – 72+045 P, km 72+700 – 72+740 P

- zasypywanie makroniwelacji km 74+870 – 74+930

- oczyszczanie TG: km 75+000 – 75+120

- profilowanie skarp i rowów km 76+140 – 76+160, km 76+900 – 76+840, km 77+860 – 77+960, km 78+000 – 78+400, km 76+680 – 76+700, km 76+540 – 76+500, km 78+450 – 78+500, km 78+550 – 78+600

 

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej km 60+300 D4a, km 60+140 OS6,  km 65+800 D10, km 64+800 D9, km 65+800 D8L – prace przygotowawcze, km 78+600 – 78+400 wpusty DB28, DO-4/04 km 1+220/0+515 zlewnie 7b, 6b, 5b, DO-4/05 km 0+500/0+295 zlewnia 7b, wpusty

- prace przy drenażu podłużnym km 59+323 – 59+900, strona prawa km 76+200 – 76+700

- prace przy wodociągu W36, W37 (porządki) km 75+200

- prace przy sączkach podłużnych km 76+200 – 76+700

- prace przy Melioracji mel 6, mel 7 Węzeł Legnica II

 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: przygotowanie podłoża pod ustrój, prace porządkowe, zasypka fundamentów P3, P2, P1

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 w km 61+201,00: wykop podpora P1, P3, wykonanie drogi technologicznej

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 w km 64+100,00: wykonywanie drogi dojazdowej, wykonywanie wykopu pod fundament podpora P4, wykonywanie chudziaka pod fundament podpora P4

- prace przy obiekcie mostowym WD-37 w km 65+375,74: wykonywanie wykopu pod fundamenty

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: pielęgnacja korpusu podpora P2 NP, zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych, betonowanie ciosów podłożyskowych, pielęgnacja betonu korpusu P2 NP, wykonywanie izolacji cienkiej podpory P1, rozdeskowanie korpusu P2 NP

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 w km 62+168,90: zbrojenie ławy fundamentowej P2 NP, betonowanie fundamentu P1 NP, betonowanie ławy fundamentowej P2 NP, pielęgnacja ławy fundamentowej P2 NP

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 w km 62+168,9: betonowanie fundamentu P4, zbrojenie i deskowanie fundamentu P4 NP, zbrojenie i deskowanie fundamentu P1 NL, betonowanie fundamentu P1 NL, zbrojenie słupów P2, P3, zbrojenie korpusu P1 NP

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 w km 63+293,86: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P3, zbrojenie i deskowanie słupów podpora P2, zamykanie deskowania korpusu podpory P1, betonowanie korpusu podpora P3, betonowanie słupów podpora P2

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: zasypka fundamentu P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009,56: zbrojenie ustroju nośnego, wykonywanie bocznych ścian oporowych przyczółków, układanie zasypki z gruntu zbrojonego, układanie skrzydeł z gruntu zbrojonego, wykonywanie zakotwień, układanie kabli sprężających

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 w km 73+243,36: deskowanie i zbrojenie skrzydełka podpora B, deskowanie korpusu B NL, zbrojenie korpusu i skrzydełka B NP, betonowanie skrzydła podpora B NL, pielęgnacja skrzydła podpora B NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A w km 70+497,14: próbne obciążenie pali, zbrojenie ławy fundamentowej podpora A

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 w km 72+912,58: odkopywanie głowic pali, szalowanie pod chudy beton, wykonywanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu podpora A, B, E

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 w km 69+981,80: wbijanie ścianek szczelnych w pasie rozdziału, kotwienie ścianek szczelnych w pasie rozdziału, wbijanie ścianek szczelnych w wale, wykop i platforma robocza podpora A i B, D

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 w km 69+559,95: prace porządkowe, montaż zbrojenia ławy podpora A

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: deskowanie ustroju nośnego, wykonywanie platformy pod ustrój NP, rozpoczęcie montażu rusztowań, zakończenie przygotowania podłoża pod rusztowania ustroju nośnego NP, dostawa stali zbrojeniowej ustrój NL, zbrojenie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego strona północna i południowa, ustrój nośny nitka południowa montaż rusztowań, przygotowanie (deskowanie) ciosów podłożyskowych podpora A i C strona południowa, dostawa deskowań ustroju nośnego nitki południowej, wykonanie platformy pod ustrój nośny strona południowa, zbrojenie ciosów podłożyskowych strona południowa, zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych strona południowa

- prace przy obiekcie mostowym PP-4/01: wykonywanie zasypki przejścia podziemnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 w km 1+957,47: rozdeskowanie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-A1 w km 0+482,62: wykonywanie wykopu podkładowego podpora A i B, wykonywanie pali podpora D i E

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 w km 1+235,45: wykonywanie wykopów podpora A i B, D, odkopywanie głowic pali podpora A i B, nabijanie larsenów podpora B, wykonywanie pali CFA podpora podpora E, wykonywanie platformy roboczej podpora D, wykonywanie chudziaka podpora A i C

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 w km 0+294,74: wykop pod fundament podpora B

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 w km 78+822,44: odwodnienie podpory A igłofiltrami, wykonywanie placu technologicznego oraz zjazdów, wykonywanie wykopu podpora B

 - prace przy obiekcie mostowym MS-2 w km 1+496,62: wykop podpora B

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A w km 0+177,86: zbrojenie stopy fundamentowej podpora P2, P1, betonowanie stopy fundamentowej podpora P2, pielęgnacja ławy fundamentowej podpora P2, deskowanie korpusu P3

 

- prace przy przepustach betonowych: PP-4/01-3, PPr 4/01-5, PPr-4/Z2-4, PD-4/10-3, PD-4/10-4, PP-4/02-1a, PL-4/LP1-1, PL-4/LP3-1, PL-4/LZ2-1, PL-4/L5-1

- prace przy przepustach stalowych: PP-4/Z2-1, PP-4/02-7, PSE 4-17, PD-4/23-1

 

09.05.2016 – 15.05.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 64+100

- wykonanie nasypu: km 60+500 – 60+600, km 60+400 – 60+450, 60+325 – 60+425, km 62+070 – 62+100, km 62+000 – 62+100, km 60+000 – 60+150, km 66+010, DO-4/01 km 1+550 – 1+900

- wykonanie wykopu: km 66+000 – 66+250, km 61+150 – 61+250, km 64+100, km 63+600 – 63+625, km 62+875 – 62+900, km 63+625 – 63+650, km 62+900 – 62+925, km 66+000 – 66+250, km 62+925 – 62+950

- wykonywanie podbudowy DS-4/08, km 59+320 – 59+440

- wykonywanie warstwy technologicznej km 59+460 – 59+600, km 59+600 – 59+700, km 59+650 – 59+800, Rondo Legnica  Północ, km 59+700 – 59+920, km 59+800 – 59+920

- zagęszczanie nasypu km 60+400 – 60+600 strona P, km 59+800 – 59+920, km 59+700 – 59+900 strona L, km 60+425 – 60+600, km 60+400 – 60+500, km 62+020 – 62+100,  km 62+325 – 62+400, DO-4/01 km 1+550 – 1+900

- osuszanie km 59+800 – 59+900, km 59+700 – 59+800, DO-4/01 km 1+100 – 1+450, km 1+550 – 1+900, DG-4/02

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej km 65+800 D10

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: zbrojenie i deskowanie słupów P2, S3, zasypka wykopów P3, P4, P1, betonowanie słupów P2 S3, zasypka fundamentów P3, P4, P1, prace porządkowe

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 w km 61+201,00: wykop podpora P1, P2, P3, wykonanie drogi technologicznej

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P2 NP, betonowanie korpusu podpora P2 NP

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A w km 0+177,86: zbrojenie stopy fundamentowej podpora P2, P1

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 w km 62+168,90: zbrojenie ławy fundamentowej P2 NL, oraz P1 NP

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 w km 62+168,9: zbrojenie i deskowanie fundamentu P1 NP, NL, betonowanie fundamentu P1, zbrojenie i deskowanie P2 NP, betonowanie fundamentu P2, zbrojenie i deskowanie P2 NL, zbrojenie fundamentu P4

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 69+500

- wykonanie nasypu: DO-4/02, rondo na Węźle, km 68+400 – 68+550, km 70+560 – 70+925, km 70+925 – 71+200, km 68+600 – 68+700, km 69+180 – 69+280, km 68+450 – 68+720, km 70+560 – 70+925, km 70+925 – 71+100, km 68+720 – 68+780, 68+280 – 68+380, km 70+300 – 71+660

- wykonywanie warstwy mrozoochronnej Droga Powiatowa D2233D

- wzmocnienie podłoża km 68+400 – 68+550, DP2233D

- likwidacja istniejącego drenażu w pasie drogowym km 68+800

- wykonywanie podbudowy DO-4/02 km 0+762 – 0+921

- wykonywanie warstwy technologicznej DO-4/02 km 0+762 – 0+921, DS-4/14

- osuszanie km 68+150 – 68+550

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej  zlewnie 7b, 6b, 5b, 3b, 2b, km 64+800 D9, km 66+020 – 66+150 D11 – wpusty, km 65+850 D8L

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: rozdeskowanie korpusu, pielęgnacja betonu, wykonanie zasypki fundamentu podpora P2

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009,56: deskowanie ustroju nośnego, przygotowanie fundamentów pod ścianę oporową, układanie ściany oporowej

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 w km 63+293,86: zbrojenie i deskowanie stopy podpora P2, P1, zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P3

- prace przy obiekcie mostowym WD-39 w km 68+929,96: wykonywanie wykopu podpora P1, wykonywanie drogi dojazdowej, wykonywanie warstwy wyrównawczej podpora P1

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 71+600 – 71+900, km 71+560 – 71+700, km 71+800 – 72+050, km 71+900, km 71+800 – 72+050, km 72+700 – 72+800

- wykonanie nasypu: km 72+050 – 72+300, km 72+300 – 72+600, DO-4/04 km 0+870 – 0+920, km 0+220 – 0+370 km 0+920 – 1+040 km 1+040 1+140, km 72+600 - 72+800, km 73+000 – 73+250 P, km 70+100 – 70+300, km 71+300 – 71+700

- pracami przy wykonywaniu warstwy wiążącej DO-4/04 km 0+000 – 0+320

- odwodnienie terenu km 72+600 – 72+800 P

- pracami przy skropieniu podbudowy DO-4/04 km 0+000 – 0+320

- wykonywanie podbudowy DO-4/04 km 0+000 – 0+320

- zagęszczanie nasypu km 72+300 – 72+380 strona P

- osuszanie km 71+480 – 71+680, km 72+600 – 72+800,  km 72+050 – 72+300

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 w km 73+243,36: deskowanie i zbrojenie korpusu podpora B NL oraz skrzydełko podpora B NL, betonowanie korpusu podpora B NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A w km 70+497,14: przygotowanie placu pod próbne obciążenie pali, wykonywanie drogi dojazdowej

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 w km 72+912,58: wykonywanie pali CFA

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 w km 69+981,80: wbijanie ścianek szczelnych, wykonywanie platformy

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 w km 69+559,95: skucie głowic pala, obciążenie próbne pali podpora B i A

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 74+640 – 74+680

- wykonanie nasypu: km 78+520 – 78+600, km 75+780 – 76+120, Łącznica Ł2 i Ł4, DO-4/04 km 0+920 – 1+040

- wykonanie wykopu: km 77+180 – 77+500, km 77+300 – 77+400, km 77+640 – 77+840, DO-4/05 km 0+300 – 0+500, km 77+200 – 77+260

- profilowanie skarp i rowów km 77+180 – 77+450, km 77+500 – 77+600, km 77+300 – 77+400, km 76+840 – 77+180, km 77+640 – 77+840

- osuszanie km 76+840 – 77+180, km 77+300 – 77+180, km 78+520 – 78+600, DO-4/04 km 0+920 – 1+140, km 1+100 – 1+220

 • roboty branżowe:

- prace przy wodociągu (porządki) W36, W37 km 75+200

- prace przy drenażu podłużnym km 76+200 – 76+700

- prace przy sączkach podłużnych DO-4/05 km 0+475/0+295, km 76+200 – 76+700

- prace przy kanalizacji deszczowej DO-4/05 km 0+500/0+295, DO-4/04 km 1+220/0+515, km 78+600 – 78+400 wpusty DB28

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: deskowanie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki za przyczółkiem podpora A i B

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: deskowanie ustroju nośnego strona północna, wykonywanie platformy pod ustrój nośny, zbrojenie ciosów podłożyskowych strona południowa, wykonywanie placu technologicznego

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: Węzeł Legnica II, km 1+650 – 1+720, km 1+600 – 1+700

- wykonanie nasypu: Łącznica nr 1, km 1+530, km 1+060 – 1+220, Łącznica nr 5

- wykonanie wykopu: km 0+250 – 0+400, km 1+530, km 0+480, Rów Jagodna

- stabilizacja DW-3

- zagęszczanie nasypu km 0+370 – 0+520

- osuszanie km 1+720 – 1+880, km 1+150 – 1+220

 • roboty branżowe:

- prace przy Melioracji mel 3, mel 7, mel 6 Węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 w km 1+957,47: wkładanie kabli sprężających, wykonanie sprężenia, rozdeskowanie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-A1 w km 0+482,62: wykonywanie wykopu podpora A i B

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 w km 1+235,45: wykonywanie wykopów podpora D i E, wykonywanie platformy roboczej na podporze E

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 w km 0+294,74: zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych podpora B i C, pielęgnacja betonu ław fundamentowych podpora B i C, rozszalowanie ław fundamentowych podpora B i C, wykonywanie platformy roboczej na podporze E

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 w km 78+822,44: zapłukiwanie igłofiltrów, wykonywanie wykopu podpora A, wykonywanie dojazdów i placu technologicznego, wykonywanie warstwy odcinającej, wykonywanie wymiany gruntu podpora A, wykonywanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu

 

- prace przy przepustach betonowych: PPr 4/L2-2, PP 4/04-2, PD-4/12-1, PDr-4/12-2, PPr-4/L2-3

- prace przy przepustach stalowych: PSE 4-13, PSE 4-14, PSE 4-15, PSE 4-16, PSE 4-17

 

02.05.2016 – 08.05.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 64+100, km 63+800 – 63+900, km 64+400 – 64+500, km 64+500 – 64+675, km 60+018 – 60+150, km 59+100 – 59+250

- wykonanie nasypu: km 62+325 – 62+400, DO-4/01 km 4+090 – 4+150, rondo, km 60+500 – 60+600, km 61+150 – 60+180

- wykonanie wykopu: km 62+500 – 62+550, km 63+500, km 62+825 – 62+850, km 63+570 – 63+600, km 62+900 – 62+925, km 62+200, km 64+100, km 62+850 – 62+875, km 64+400 – 61+450, km 61+150 – 61+250, km 63+700, km 61+500 – 61+550

- zagęszczanie GWN km 59+700 – 59+920

- zagęszczanie nasypu km 61+950 – 62+125, km 60+270 – 60+400, km 59+700 – 59+800, 60+018 – 60+150, km 62+325 – 62+400

- wykonanie podbudowy z kruszywa  DS-4/09, km 1+740 – 2+171, DS-4/08 – DS-4/09

- rozbiórka podbudowy z kruszywa km 61+150 – 61+250

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 11 km 66+000

- prace przy sączkach podłużnych km 59+323 – 59+810

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: zasypka fundamentu podpora P4, zbrojenie i deskowanie słupów P2 segment II, betonowanie słupów P2 segment II, zbrojenie i deskowanie słupów S2, S3, zasypka wykopów P3, P4

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 w km 61+201,00: wykop podpora P1, P2

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P2 NP

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A w km 0+177,86: wykonywanie wykopu P1, P2, skucie głowi pali, wykonanie próbnego obciążenia

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 w km 62+168,90: zbrojenie i deskowanie fundamentów podpora P1 NL, P2 NL, betonowanie stopy fundamentowej P1 NL, zbrojenie stopy fundamentowej P2 NP

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 w km 62+168,9: zbrojenie i deskowanie fundamentu P1 NP, NL, zbrojenie i deskowanie fundamentu P3 NL

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 69+380 – 69+500, DO-4/02, km 68+700 – 68+750

- wykonanie nasypu: km 66+700 – 66+780, km 66+250 – 66+420, km 70+300, km 70+900 – 71+200, km 70+560 – 70+920, km 70+920 – 71+200, DO-4/02, km 70+300 – 70+460, km 71+300 – 71+700, km 68+600 – 68+800, km 70+925 – 71+250, km 71+100 – 71+250

- wykonanie wykopu: km 66+000 – 66+250

- wzmocnienie podłoża DP2233D

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: pielęgnacja betonu korpusu podpora P1, rozdeskowanie

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009,56: deskowanie ustroju nośnego, wykonywanie fundamentów pod ściany z bloczków

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 w km 63+293,86: zbrojenie fundamentu P1, P2, P3, zbrojenie stopy fundamentowej podpora P3, betonowanie stopy fundamentowej podpora P3, zbrojenie stopy podpora P2, P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-39 w km 68+929,96: wykonywanie wykopu podpora P1, wykonywanie drogi dojazdowej

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 72+050 – 72+300, km 71+800 – 72+050, km 71+600 – 71+900

- wykonanie nasypu: km 72+050 – 72+300, Sekcja IV: km 78+520 – 78+600, km 75+800 – 76+000

- zagęszczanie nasypu km 72+050 – 72+300

 • roboty branżowe:

- prace przy oświetleniu drogowym w Rzeszotarach

- prace przy kanalizacji deszczowej DO-4/04 km 1+220, 0+515, zlewnie 7b, 6b, 5b, 3, 2b

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 w km 73+243,36: deskowanie korpusu podpora B NL oraz skrzydełko podpora B NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A w km 70+497,14: badania statyczne pali

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 w km 72+912,58: wbijanie ścianek szczelnych, demontaż rampy, wykonanie wykopu i posadowienia podpora A, wykonanie dojazdu do palownicy

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 w km 69+981,80: wykonywanie drogi dojazdowej, wbijanie ścianek szczelnych

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 w km 69+559,95: przygotowanie do skucia głowic pala

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- wykonanie nasypu: DO-4/04 km 0+720 – 0+840 km 0+920 – 1+140 km 0+840 – 1+140, DG-4/06 km 0+000 - 0+040, km 78+520 – 78+600, km 75+800 – 76+000

- wykonanie wykopu: km 77+300 – 77+360, km 78+350 – 78+420, km 76+520 – 77+200, km 76+840 – 77+040, km 77+180 – 77+380

- profilowanie skarp i rowów km 76+360 – 76+520, km 76+240 – 76+340, km 77+000 - 77+080, km 77+180 – 78+190, km 76+820 – 76+880, km 76+840 – 77+000, km 77+180 – 77+380

- profilowanie podłoża DG-4/06

- osuszanie km 78+250 – 78+350, DO-4/04 km 0+920 – 1+140, km 1+040 – 1+150, km 0+840 – 0+920, rondo km 75+450, DO-4/05 km 0+000 – 0+060

 • roboty branżowe:

- prace przy wodociągu W36, W37 km 75+200

- prace przy sączkach podłużnych km 77+160 – 78+000

- prace przy kanalizacji deszczowej DO-4/05 km 0+500, km 0+295

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: deskowanie ustroju nośnego, wykonywanie zasypki za przyczółkiem podpora A

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: deskowanie ustroju nośnego strona północna, montaż łożysk strona północna

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 0+480

- wykonanie nasypu: Łącznica nr 1 Węzeł Legnica II, km 1+100 – 1+220, Łącznica nr 6

- wykonanie wykopu: km 0+250 – 0+400, km 0+480

- osuszanie DW-3, km 1+100 – 1+220, km 78+840 – 78+940

- układanie siatki wzmacniającej nasyp Łącznica nr 1, 5 i 6

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 w km 1+957,47: pielęgnacja betonu ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-A1 w km 0+482,62: wykonywanie pali CFA

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 w km 1+323: wykonywanie wykopów podpora A i B

- prace przy obiekcie mostowym WD-1 w km 0+294,74: zbrojenie ław fundamentowych podpora B i C

 

 

- prace przy przepustach betonowych: PP 4/04-2, PPr4/Z2-4, PD-4/10-2, PD-4/10-3, PD-4/10-4

- prace przy przepustach stalowych: PP 4/04-3, PP 4/02-3, PP 4/02-4, PSE 4-13, PSE 4-14, PSE 4-15, PSE 4-16

 

25.04.2016 – 01.05.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: DS-4/01 km 4+000 – 4+050, km 63+900, km 62+900  62+950, km 62+950 – 63+000, km 64+100, km 63+000 – 63+050, km 62+825

- wykonanie nasypu: DO-4/01 km 4+000 – 4+130 km 4+100 – 4+150, km 66+250 – 66+550, rondo na Węźle LP, DO-4/02 km 0+760 – 0+921, km 60+080 – 60+140, km 60+260 – 60+400, DS-4/08, DS-4/09, km 60+100 – 60+150, km 59+780 – 59+920, DS-4/08, DS-4/09, km 60+080 – 60+150, km 59+260 – 59+390, km 62+230 – 62+380, km 60+500 – 60+550

- wykonanie wykopu: ZRI 8/4, km 64+100, km 63+525 – 63+560, km 62+800, km 61+400 – 61+300, km 62+300, km 66+000 – 66+250, km 62+800 – 62+825, km 61+300 – 61+400, km 61+150  61+250, km 63+560 – 63+570, km 63+050 – 63+100, km 62+825

- wykonywanie warstwy technologicznej km 59+500 – 59+600

- profilowanie i zagęszczanie GWN km 59+700 – 59+920

- wzmocnienie podłoża: DS-4/08 km 1+260 – 2+171, DS-4/08, DS-4/09

- zagęszczanie nasypu: km 59+320 – 59+440, km 59+260 – 59+350, km 60+047 – 60+150, km 60+080 – 60+150

- zagęszczanie nasypu: DO-4/01 km 4+000 – 4+130

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 11 km 66+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: zbrojenie fundamentu P2 segment 3, prace porządkowe, zbrojenie i deskowanie fundamentu P2 segment 3, betonowanie fundamentu P2 segment 1, zbrojenie i deskowanie fundamentu P2 segment II, betonowanie fundamentu P2 segment II, zbrojenie i deskowanie słupów P2 segment III

- prace przy obiekcie mostowym PE-14 w km 61+201,00: wykop pod P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora P1 NP, zbrojenie korpusu podpora P2 NP, zbrojenie i deskowane skrzydła P1 NP, betonowanie skrzydła P1 NP

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A w km 0+177,86: wykopy podpora P1, P2

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 w km 62+168,90: zbrojenie ławy podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 w km 62+168,9: beton wyrównawczy podpor P2, P3, zbrojenie fundamentu P3 NP, zbrojenie i deskowanie fundamentu P3 NP oraz NL

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 70+565 – 70+875, km 72+400 – 72+600, km 71+200 – 71+400, km 69+000 – 69+600, km 71+100 – 71+300, km 63+100 – 63+150

- wykonanie nasypu: km 70+100 – 70+300, km 71+200 – 71+460, DS-4/21, km 67+700 – 67+900, km 66+550 – 66+700, km 66+250 – 66+550, km 67+560 – 67+720, km 70+100 – 70+300, km 70+925 - 71+250, km 66+250 – 66+550, km 70+850 71+250

- wykonanie wykopu: km 68+930

- wzmocnienie podłoża km 67+900 – 68+050, km 71+460 – 71+700

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: deskowanie korpusu podpora P1, deskowanie słupów podpora P2, betonowanie korpusu podpora P1, pielęgnacja betonu korpusu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009,56: deskowanie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 w km 63+293,86: wykonywanie wykopu, wymiana gruntu podpora P1, P2, P3

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 w km 64+100,00: wykonywanie drogi zjazdowej

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 72+500 – 72+600, km 72+600 – 72+700, km 72+600 – 72+700, km 72+050 – 72+300, km 72+050 – 72+300

- wykonanie nasypu: km 72+400 – 72+600, km 72+050 – 72+300

- wykonanie wykopu: km 73+570

- profilowanie podłoża km 72+400 – 72+600

- profilowanie pasa rozdziału DO-4/04 km 0+020 – 0+280

- profilowanie i zagęszczanie GWN DO-4/04 km 0+020 – 0+280

- wzmocnienie podłoża DO-4/04 km 0+020 – 0+280, DO-4/04 km 0+220 – 0+370

- wzmocnienie podłoża: DS-4/21

- osuszanie: DO-4/04 km 0+220 – 0+240, km 72+050 – 72+300

- zagęszczanie nasypu: km DO-4/04 km 0+020 – 0+280, km 72+250 – 72+400

 • roboty branżowe:

- prace przy oświetleniu drogowym w Rzeszotarach

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 w km 73+243,36: betonowanie ławy fundamentowej podpora B NP, pielęgnacja betonu ławy fundamentowej podpora B NL, wykonywanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej podpora B NL, prace porządkowe, deskowanie korpusu podpora B NL

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A w km 70+497,14: kucie głowic pali

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 w km 72+912,58: wbijanie ścianek szczelnych, wykop pod platformę, kotwienie ścianek szczelnych

- prace przy obiekcie mostowym ED-4 w km 69+981,80: wbijanie ścianek szczelnych

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- wykonanie nasypu: DO-4/04 km 1+140 – 1+250 km 1+040 – 1+140 km 0+840 – 0+920, km 0+020 – 0+280, rondo km 75+450, km 78+450 – 78+500, km 78+520 – 78+600, km 78+300 – 78+500, km 78+520 – 78+600, km 78+200 – 78+250, km 78+250 – 78+350, km 78+200 – 78+250

- wykonanie wykopu: km 76+940 – 77+080, km 76+900 – 77+100, km 77+100 – 77+300, km 77+360 – 77+420

- profilowanie skarp km 76+400 – 76+280, km 76+380 – 76+280, km 76+360 – 76+300, km 76+240 – 76+320

- wzmocnienie podłoża: rondo tymczasowe km 74+500

- osuszanie: DO-4/04 km 0+400 – 0+500, km 0+840 – 0+920, km 0+760 – 0+840, km 0+610 – 0+720, km 78+300 – 78+520,  km 78+520 – 78+600

 • roboty branżowe:

- prace przy wodociągu W36, W37 km 75+200

- prace przy sączkach podłużnych km 77+160 – 78+000

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 23 km 76+200,

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia DB28 km 77+000, zlewnia DB7b km 77+000 – 78+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: wykonywanie zasypki fundamentów podpora A i B, deskowanie i zbrojenie ciosów podłożyskowych, betonowanie ciosów podłożyskowych, przygotowanie platformy pod ustrój, deskowanie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: deskowanie ustroju nośnego, betonowanie ciosów podłożyskowych strona północna

- prace przy obiekcie mostowym WK-1 w km 78+635,35: przygotowanie placu technologicznego

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 1+700 – 1+800, km 2+000 – 2+100, km 2+100 – 2+150

- wykonanie nasypu: Łącznice nr 1 i 5 Węzeł Legnica II, km 1+100 – 1+220, km 1+070 – 1+220, DW-3

- wykonanie wykopu: km 0+250 – 0+400

- wzmocnienie podłoża: DS od rzeki Kaczawy do DW-3

- osuszanie: km 78+940 – 79+120, DS km 0+000 – 0+250, DW -3

 • roboty branżowe:

- prace melioracyjne mel. 3, 3.1 Węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 w km 1+957,47: montaż zbrojenia , betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-A1 w km 0+482,62: likwidacja placu, prace porządkowe

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 w km 1+323: likwidacja placu, wykonywanie pali CFA

- prace przy obiekcie mostowym WD-47 w km 78+822,44: wykonywanie wykopu podpora A

 

18.04.2016 – 24.04.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wywóz karpin km 59+100 –61+200

- odhumusowanie: DS-4/01 km 4+050 – 4+150, km 64+000, km 68+300 – 68+500, km 69+600 – 69+900, km 63+700 – 64+100, DO-4/01 km 4+050 – 4+150, km 64+000, km 64+700 – 64+800, km 62+780 – 62+800,  km 62+850 – 62+900, km 64+000, km 62+800 – 62+850, km 62+900 – 62+940, km 63+700 – 64+100

- wykonanie nasypu: km 59+700 – 59+900, DO-4/01 km 2+300 – 2+400, km 62+325 – 62+400, km 67+800 – 68+700, km 69+600 – 69+800, km 62+100 – 62+140, km 62+325 – 62+400, km 60+550 – 60+600, km 66+750 – 66+780, km 60+110 – 60+150, km 60+500 – 60+550, DS-4/10 0+300 – 0+400, km 60+080 – 60+120, km 62+115 – 62+125, km 62+060 – 62+130, DO-4/01 km 4+050 – 4+090

- wykonanie wykopu: km 62+450 – 62+500, km 64+100, km 63+465 – 63+480, km 62+700 – 62+750, km 61+300 – 61+350, km 65+700 – 66+000, km 64+100, km 63+480 – 63+500, km 61+450 – 61+500, DS-4/10 km 0+300 – 0+400, km 63+500 – 63+525, km 63+550

- zagęszczanie GWN w km 59+700 – 59+900

- profilowanie GWN km 59+320 – 59+440, km 59+440 – 59+900

- frezowanie by-pass’a przy obiekcie PE-15 km 64+100, km 62+440

- wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem km 59+360 – 59+420

- osuszanie w km DO-4/01 km 1+400 – 1+800, km 1+700 – 1+900, DG-4/02 km 0+100 – 0+200

- podbudowa na DS-4/01 km 2+250 – 2+320, km 2+300 – 2+551

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 11 km 66+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: wykonywanie zasypki wymiany gruntu podpora P2, zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych P1, P3, P4, wykonywanie izolacji cienkiej P1, P3, P4, zasypka wymiany gruntu podpora P2, wykonywanie warstwy wyrównawczej podpora P2

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora P2 NP., zbrojenie i deskowanie korpusu podpora P1 NP., betonowanie fundamentu podpora P2 NP., betonowanie korpusu podpora P1 NP.

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A w km 0+177,86: wbijanie pali i badania dynamiczne pali, rozbiórka platformy, odkopywanie kolumn DSM

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 w km 62+168,90: wykonywanie kolumn DSM, ścinanie kolumn DSM, wykonywanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 w km 62+168,9: ścinanie kolumn DSM podpora P3, P4

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 68+350 – 68+580, km 71+400 – 71+450, km 71+500 – 71+700, km 71+300 – 71+500, km 70+565 – 70+940

- wykonanie nasypu: DS-4/14 km 0+719 – 0+820, DO-4/02 km 0+200 – 0+600, km 68+500 – 68+580, km 69+800 – 69+900, DG-4/02 km 0+297 – 0+310, km 66+750 – 66+780, DS-4/14 km 0+000 – 0+085 km 0+424 – 0+650, km 68+350 – 68+500, km 70+775 – 70+875, km 68+200 – 68+350, km 70+775 – 70+875, km 67+800 – 68+900, km 71+000 – 71+250, km 70+750 – 70+875

- stabilizacja na DS-4/12, km 68+360 – 68+580, km 67+924 - 69+900

- podbudowa na DS-4/12

- zagęszczenie nasypu w km 60+080 – 60+120, km 60+500 – 60+550, km 60+550 – 60+060, km 62+060 – 62+140, km 62+115 – 62+125, km 62+325 – 62+355, km 62+270 – 62+400, DO-4/01 km 1+560 – 1+900

- osuszanie w km 70+875 – 71+050, 71+200 – 71+460

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 12a km 66+200 – 66+800

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: układanie zbrojenia korpusu P1, zbrojenie słupów P2, wykonywanie izolacji fundamentu P2, P1, deskowanie korpusu podpora P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009,56: montaż rusztowań, deskowanie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 w km 69+567,47: prace porządkowe, odkopywanie platformy, odkopywanie głowic pali, wykonywanie warstwy wyrównawczej podpory A i B NP.

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 w km 63+293,86: wykonywanie drogi zjazdowej, przygotowanie wykopu podpora pod fundament podpora P3, wymiana gruntu podpora P1

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km DO-4/04 km 0+280 – 0+320, km 72+400 – 72+600

- wykonanie nasypu: km 73+000 – 73+250, DO-4/04 km 0+020 -0+280, km 72+250 – 72+400, DO-4/04 km 0+280 – 0+390

- wykonywanie pielęgnacji stabilizacji – by-pass przy DK94 km 74+150

- zagęszczenie nasypu w km 72+250 – 72+400, 73+000 – 73+250

- stabilizacja w km 74+150

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 23 DB2B km 0+340 DO-4/04

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 w km 73+243,36: zbrojenie i deskowanie stopy fundamentowej podpory B, zbrojenie ławy fundamentowej podpory B, betonowanie ławy fundamentowej podpora B, zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej podpory B, pielęgnacja betonu ławy fundamentowej podpora B

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A w km 70+497,14: pielęgnacja chudziaka

- prace przy obiekcie mostowym WD-42 w km 72+912,58:montaż wpustów, sączków, kotew talerzowych, przygotowywanie platformy pod dźwig do ścianek szczelnych, wbijanie ścianek szczelnych, wykonywanie wykopu pod platformę

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- wykonanie nasypu: km rondo km 75+450, DO-4/04 km 0+500 – 0+610, km 75+780 – 75+980, km 78+350 – 78+450, km 78+520 – 78+600, DO-4/05 km 0+000 – 0+060, DO-4/04 km 0+610 – 0+720, DO-4/04 km 1+150 – 1+250, DO-4/04 km 0+720 – 0+920, DO-4/04 km 0+370 – 0+400, km 78+440 – 78+520, km 75+880 – 75+980, km 75+780 – 75+980, km 78+520 – 78+600, km 78+250 – 78+300, 78+460 – 78+520

- wykonanie wykopu: km 75+100 – 75+350, km 74+900, km 75+100 – 75+350, km 76+500 – 76+680, km 76+900 – 77+300, km 76+940 – 77+080

- profilowanie skarp w km 76+540 – 76+660, 78+340 – 78+400, km 78+440 – 78+520

- skarpowanie w km 76+200 – 76+400, km 78+500 – 78+600

- osuszanie w km 78+000 – 78+350, 78+450 – 78+530, na DO-4/05 km 0+000 – 0+060, osuszanie na DO-4/04 km 0+610 – 0+720, rondo tymczasowe km 74+500

 • roboty branżowe:

- prace przy wodociągu W36, W37 w km 75+200

- wykonywanie sączków podłużnych km 77+160

- prace przy drenażu w pasie rozdziału km 77+000

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 23 km 76+200, zlewnia 27, 28 km 77+000 – 78+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: deskowanie skrzydła podpora A NP., wykonywanie zasypki fundamentów podpora A i B, deskowanie i zbrojenie ciosów podłożyskowych, betonowanie skrzydła podpora A NP., wykonanie zasypki fundamentów podpora A i B, przygotowanie platformy pod ustrój

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: wykonywanie rusztowania ustroju nośnego, wykonywanie platformy pod rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego, wykonywanie platformy pod rusztowanie strona północna

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 0+120 – 0+250, DW-3

- wykonanie nasypu: km 0+880 – 0+980, Łącznica nr 1, 5 i 6 Węzeł Legnica II, km 1+150 – 1+220, DS km 0+000 – 0+200, km 78+940 – 79+120, DW-3, km 1+080 – 1+220

- wykonanie wykopu: km 0+250 – 0+400

- osuszanie Łącznica nr 1 na węźle Legnica II km 0+920 – 1+040, w km 78+940 – 79+120

- rozkładanie masy bitumicznej by-pass w ciągu drogi DW 364 km 78+820

 • roboty branżowe:

- prace melioracyjne mel. 2, 3, 3.1 Węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 w km 1+957,47: montaż wpustów, sączków, kotew talerzowych, montaż zbrojenia

- prace przy obiekcie mostowym WD-A1 w km 0+482,62: budowa platformy roboczej na autostradzie, wypłukiwanie igłofiltrów

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 w km 1+323: budowa platformy roboczej na autostradzie, montaż palownicy na platformie, wykonywanie pali CFA w pasie rozdziału

 

11.04.2016 – 17.04.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wywóz karpin km 59+100 –61+200

- odhumusowanie: km 64+ 400 – 64+500, km 64+100, DO-4/01 km 4+050 – 4+175

- wykonanie nasypu: km 60+260 – 60+320, km 59+500 – 59+600, DG-4/02 km 0+080 – 0+200, km 59+000 – 59+540, km 59+440 – 59+500, km 59+540 – 59+600, DS-4/14, DO-4/02, Ł2, Ł4, km 59+660 – 59+700, km 59+560 – 59+700, km 59+330 – 59+420, km 62+270 – 62+400, DS-4/14 km 0+680 – 0+719, DO-4/02 km 0+000 – 0+060, km 60+050 – 60+150, km 60+040 – 62+150, km 60+060 – 60+110

- wykonanie wykopu: km 60+200, km 65+700 – 66+000, km 63+300, km 64+100, km 63+425 – 63+450, Km 61+350 – 61+400, km 61+150 – 61+200, km 63+465

- zagęszczanie nasypu km 59+330 – 59+600, km 60+260 – 60+340, km 59+440 – 59+650

- osuszanie w km 59+550 – 59+650, km 59+440 – 59+650, DG-4/02 km 0+110 – 0+200

- profilowanie na DO-4/01 km 2+000 – 2+300

- stabilizacja na DS-4/01 km 2+200 – 2+551

- prace przy przepuście PD 4/9-1 w km 65+330, PP 4/02-5 w km 0+560, PP 4/02-6 w km 0+720

 • roboty branżowe:

- demontaż gazociągu ś/c w km 62+800

- usunięcie kolizji teletechnicznych z sieciami w km 60+800- 62+500

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: deskowanie i zbrojenie oczepu P4 segment II, wykonywanie wykopu podpora P2, wymiana gruntu pod fundament P2, betonowanie oczepu segment II, przygotowanie powierzchni pod izolację

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: rozdeskowanie skrzydła podpory P1, zbrojenie fundamentów nitki prawej, betonowanie fundamentu podpora A strona prawa, demontaż deskowania przyczółka podpora A strona lewa

- prace przy obiekcie mostowym ED-3A w km 0+177,86: przygotowanie platformy pod pale wbijane, wbijanie pali

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 w km 62+168,90: przygotowanie platformy pod kolumny DSM

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 w km 62+168,9: wykonanie kolumn DSM podpora P4, ścinanie kolumn DSM podpora P4, P3, ścinanie kolumn DSM podpora P1, P2

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie warstwy zabezpieczającej w km 70+875 – 70+900

- odhumusowanie: km 68+300, km 68+000, km 70+975 – 71+100, km 70+100 – 70+300,
   km 71+100 – 71+200, km 71+300 – 71+400, km 68+600, km 64+100 – 64+500, km 69+600 – 69+800,

- wykonanie nasypu: km 67+700 – 67+800, km 67+700 – 67+800, km 70+100 – 70+300, km 68+700, km 70+875 – 71+220, km 70+565 – 70+750

- prace przy przepuście PSE 4-13 w km 70+175, PSE 4-14 w km 70+275, PSE 4-15 w km 70+350, PSE 4-16 w km 70+435, PSE 4-11 w km 67+924, PD 4/14-7 w km 67+924

- wykonywanie GWN na DS-4/14

- profilowanie na DS-4/12

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 11, 12a, 13 w km 66+200 – 66+800

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: zbrojenie i deskowanie korpusu P1, zabiegi konserwacyjne fundamentu P2, układanie zbrojenia korpusu P1, układanie płyt pod ustrój

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009,56: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, układanie płyt pod ustrój

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 w km 69+567,47: wiercenie pali CFA

- prace przy obiekcie mostowym WD-36 w km 63+293,86: przygotowanie wykopów

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- zmiana organizacji ruchu na km 73+200

- odhumusowanie: km 74+150

- wykonanie nasypu: km 73+000 – 73+250

- wykonanie wykopu: km 74+150

- wykonywanie stabilizacji w km 74+150

 • roboty branżowe:

- przebudowa światłowodu w km 73+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-43 w km 73+243,36: prace rozbiórkowe jezdni pod wykonanie obiektu podpora B, realizacja wykopu podpora B, wymiana gruntu podpora B, betonowanie betonu wyrównawczego podpora B, zbrojenie stopy fundamentowej podpory B

- prace przy obiekcie mostowym WD-40A w km 70+497,14: wbijanie próbnych pali, badania dynamiczne pali, wykonywanie warstwy wyrównawczej z betonu, odkopywanie pali

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- wykonanie nasypu: rondo km 75+450, DO-4/05 km 0+000 – 0+060, km 75+860 – 75+980,
km 78+440 – 78+520, km 70+565 – 70+775, km 75+780 – 75+860,
km 78+400 – 78+600, km 75+880 – 75+980

- wykonanie wykopu: km 75+200 – 75+300, km 76+280 – 76+460, km 76+800 – 76+900, km 76+580 – 76+800, 76+500 – 76+600, km 76+240 – 76+600

- skarpowanie w km 75+800 – 76+000, km 78+200 – 78+300, km 78+380 – 78+450, DO-4/05 km 0+300 – 0+550, DO-4/04 km 0+840 – 0+920, km 1+200 – 1+250

- osuszanie w km 75+780 – 75+880, 78+300 - 78+350, 78+350 – 78+400, 78+400 – 78+450, 78+580 – 78+600, 78+450 – 78+550, DO-4/04 km 0+880 – 0+920

- prace przy przepuście PP 4/04-4 w km 75+080

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 27, 28, 13 w km 77+000 – 78+000

- prace przy wodociągu W36, W37 w km 75+200

- przebudowa NN w km 75+600

- podłączenie przepompowni NN w km 75+200

- przebudowa światłowodu w km 78+700

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: rozdeskowanie skrzydła podpora B nitka lewa, zbrojenie skrzydła PB nitka prawa, zbrojenie skrzydła PA, deskowanie i betonowanie podpory B nitka prawa, zbrojenie skrzydła podpora A nitka prawa, przygotowanie pod izolację cienką

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: rozdeskowanie oczepu podpory C, rozkładanie płyt pod ustrój, wykonywanie zasypki fundamentu pb i pc, wykonywanie zasypek fundamentowych podpory C oraz podpory B, wykonywanie rusztowania ustroju nośnego strona północna

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- wymiana gruntu Łącznica Ł6 na Węźle Legnica II

- wykonanie nasypu: km 1+050 – 1+150, km 1+160 – 1+220, Łącznica Ł5, km 1+140 – 1+220,
   Łącznica Ł6, km 1+120 – 1+220,  Łącznica 1

- wykonanie wykopu: km 0+200 – 0+300, km 0+250 0+350

- wykonywanie stabilizacji w km 78+820

- wykonywanie osuszania Ł1, Ł6 na Węźle Legnica II

 • roboty branżowe:

- prace melioracyjne mel. 2, 3.1 Węzeł Legnica II

- demontaż linii SN nad A4 Węzeł Legnica II 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 w km 1+957,47: zbrojenie poprzecznic podporowych, zbrojenie stref bloków kotwiących

- prace przy obiekcie mostowym WD-A1 w km 0+482,62: Węzeł Legnica II: ustawienie oznakowania tymczasowego na autostradzie, budowa platformy roboczej na autostradzie

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 w km 1+323: wykonywanie platformy roboczej pod palownice podpora A i B wykonywanie wykopu pod podporę przyczółka północnego, ustawienie oznakowania tymczasowego na autostradzie, budowa platformy roboczej na autostradzie

 

04.04.2016 – 10.04.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wywóz karpin w km 59+100 – 60+400, km 59+100 – 61+200

- wykonywanie poboczy w km 60+190, km 61+200

- układanie materaca geosyntetycznego w km 62+100 – 62+140, km 62+270 – 62+325

- odhumusowanie: km 64+200 – 64+450, 63+675 – 63+750, 62+700 – 62+750, 62+750 – 62+800, zbiorniki ZRI-7/4, ZRI-8/4

- wykonaniem nasypu: km 60+280 – 60+400, 59+330 – 59+420,  60+600 – 60+080, 59+960 – 60+080, 60+115 – 60+150, km 60+400 – 60+600, 60+260 – 60+425, 60+000 – 60+080

- wykonanie wykopu: km 61+150 – 61+200, DO-4/01 km 2+180 – 2+240, 65+700 – 66+000, 61+000 – 61+150, 61+250 – 61+300,  63+350 – 63+450,  63+400 – 63+425,  61+300 – 61+350

- profilowanie i zagęszczanie w km 61+950 – 62+140, 62+270 – 62+400, 59+320 - 60+100, 61+950 – 62+400, DS-4/01

- osuszanie w km 60+400 – 60+560, DO-4/01 km 2+300 – 2+420, DG-4/02

- prace przy przepuście PD 4/9-1 w km 65+330

 • roboty branżowe:

- usuwanie kolizji teletechnicznych z sieciami: KGHM, ORANGE, EXATEL, DIALOG w km 60+800 - 62+500

- przełączenie gazu ś/c

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: zbrojenie i deskowanie oczepu podpora P4; betonowanie słupów podpora P3; deskowanie i zbrojenie słupów podpora P3; uruchomienie bajpasu; betonowanie oczepu; wykop pod podporę P2; deskowanie oczepu P4

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: deskowanie i zbrojenie przyczółka podpora A; betonowanie przyczółka podpora A; wykop pod podporę P1 , P2; wykop pod nitkę prawą A i B; wykonanie chudziaka nitka A i B

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 w km 62+168,90: przygotowanie platformy pod kolumny DSM; wykonanie dojazdu technologicznego

- prace przy obiekcie mostowym ED-2 w km 62+168,9: przygotowanie platformy pod zaplecze do kolumny DSM

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie wzmocnienia podłoża w km 67+675 – 67+730

- odhumusowanie: km 69+800 - 69+900, km 70+900 – 71+000, 70+100 – 70+300, 70+875 – 70+900, DS-4/21

- wykonanie nasypu: km 69+800 – 69+900, 67+700 – 67+800, 70+100 – 70+300, 70+300 – 70+500, 66+750 – 66+780, 70+565 – 70+750, DO-4/02 km 0+760 – 0+920

- wykonywanie GWN w km 67+500 – 67+800, DS-4/12, DS-4/14

- osuszanie w km 66+750 – 66+780, km 70+650 – 70+750

- stabilizacja DS-4/16, DS-4/18

- prace przy przepuście PS-E 4-12 w km 68+580; PD 4/14-8 w km 68+580; PSE 4-7 w km 66-900; PSE 4-8 w km 66-950; PSE 4/13 w km 70+175

- montaż rur przepustów: PSE 4-7 km 66+900, PD-4/14-8, PSE 4-8 km 66+950

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej w km 66+200 – 66+800

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: zbrojenie korpusu podpora P1, P2; zbrojenie stopy fundamentowej podpory P2; rozdeskowanie fundamentu P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009,56: przygotowanie podłoża pod rusztowanie

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 w km 69+567,47: wbijanie ścianek szczelnych podpora A; wykonywanie platformy roboczej pod palownicę podpora A i B

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 74+150, km 74+500

- wykonanie nasypu: km 74+150

- wykonywanie GWN na, km 73+000 – 73+250

- stabilizacja DO-4/04, km 74+150

- profilowanie i zagęszczanie w km 74+150, 73+000 – 73+250

 • roboty branżowe:

- przebudowa światłowodu w km 73+000

- budowa kanalizacji deszczowej na DO-4/04

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- skarpowanie w km 76+000 – 76+100, 78+540 – 78+620, DO-4/05

- odhumusowanie: DO-4/05,

- wykonanie nasypu: DO-4/04 w km 1+150 – 1+250, 78+450 – 78+500, DO-4/05 w km 0+000 – 0+060, DG-4/06 w km 0+000 – 0+040, 78+420 – 78+450, 78+500 – 78+600, 78+540 – 78+620

- wykonanie wykopu: km 75+100 – 75+300, 78+300 – 78+420, 75+100 – 75+400, 76+700, 76+800 – 77+080, 75+450 – 75+550, 77+000 – 77+080

- profilowanie i zagęszczanie w km 75+900 – 76+200

- osuszanie w km 78+500 – 78+550, 75+860 – 75+960, 75+880 – 76+200, 78+300 – 78+420, 75+880 – 76+200, DO-4/04, DO-4/05

 • roboty branżowe:

- prace przy wodociągu w km 75+200

- przebudowa wody w km 75+200

- przebudowa NN w km 75+600

- budowa kanalizacji deszczowej w km 77+000 – 78+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: betonowanie skrzydła podpora B; zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora B; deskowanie skrzydła podpora B; rozdeskowanie korpusu podpory B

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: deskowanie i zbrojenie oczepu podpory C; wykonanie zasypki fundamentów podpora A i B; przygotowanie platformy pod ustrój nośny

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie by-pass’a w km 78+820

- układanie materaca geosyntetycznego w km 0-980 – 1+220

- wykonanie nasypu: Łącznica Ł6 km 0+250 – 0+420, DS-4/12, 0+980 – 1+020, 1+020 – 1+070

- wykonanie wykopu: km 0+250 – 0+350, km 0+350

- osuszanie w km 0+880 – 0+980, Łącznica Ł6

- stabilizacja: droga technologiczna wzdłuż autostrady A4

 • roboty branżowe:

- prace przy melioracji 2, 4 i 5 węzeł Legnica II

- przebudowa światłowodu w km 78+700

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: montaż bloków kotwiących; deskowanie i zbrojenie strefy bloków kotwiących

- prace przy obiekcie mostowym WD-A1 w km 0+482,62: Węzeł Legnica II: wykonanie platformy roboczej pod palownicę na podporze A i B; wykop pod podporę A i B

- prace przy obiekcie mostowym WS-1 w km 1+323: wykop i przygotowanie platformy pod palownicę na podporze A i B

 

30.03.2016r.

W dniu 30.03.2016 została wydana prez Wojewodę zamienna decyzja ZRID dla odcinków A,B.

 

28.03.2016 – 03.04.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- osuszanie w km 59+920 – 60+000, km 60+000 – 60+100, km 59+925 – 59+940, km 60+240 – 60+350

- prace przy przepuście PD 4/9-1 w km 65+330

- wykonanie wykopu: km 61+400 – 61+450, km 65+700 - 66+000, DO-4/02 km 0+600 – 0+762, km 63+350 – 63+380, km 61+300 – 61+350

- odhumusowanie: km 63+450 – 63+500, km 63+500 – 63+550, km 63+550 – 63+600

- wykonanie nasypu: km 61+950 – 62+100, DO-4/02 km 0+275 – 0+472 km 0+620 – 0+740, DS-4/09 km 0+000 – 0+113, DS-4/08 km 1+340 – 1+420 km 1+900 – 2+089 km 1+500 – 1+600, km 60+000 – 60+080, km 70+550 – 70+650, DS-4/14 km 0+436 – 0+570 km 0+660 – 0+800, km 59+950 – 60+050, DG-4/02 km 0+137 – 0+200

- bajpas przy obiekcie PE-15

 • roboty branżowe:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej w km 65+900

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 11, 12 w km 66+000 – 67+000

- usuwanie kolizji teletechnicznych z sieciami: KGHM, ORANGE, EXATEL, DIALOG w km 62+500 – 60+800

- przełączenie gazu ś/c w km 62+800

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: zbrojenie i deskowanie oczepu podpora P1 segment I; zbrojenie i deskowanie oczepu podpora P1 segment II; deskowanie słupów podpora P3 segment II; zbrojenie słupów podpora P3 segment II

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora P2 nitka lewa; zbrojenie i deskowanie korpusu P1 nitka lewa; betonowanie skrzydła podpora P2 nitka lewa

- prace przy obiekcie mostowym ED-3 w km 62+168,90: wykonywanie wykopu

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- montaż rur PSE 4-9 w km 67+100

- zagęszczanie w km 70+100 – 70+300

- osuszanie na DS-4/14 km 0+436 – 0+570, km 66+750 – 66+780, DG 4/02, km 0+153 – 0+200, km 70+565 – 70+655

- prace przy przepuście PS-E 4-12 w km 68+580; PD 4/14-8 w km 68+580; PSE 4-8 w km 66-950; PSE 4-9 w km 67+100

- odhumusowanie: DS-4/01 km 1+770 – 1+970, km 70+800 – 70+825, km 70+825 – 70+850

- wykonaniem nasypu: km 70+100 – 70+300, km 69+800 - 69+900

- wzmocnienie podłoża: stabilizacja DO-4/02 km 0+275 – 0+352 km 0+325 – 0+472, km 0+620 – 0+740

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: zbrojenie stopy fundamentowej podpory P2; zbrojenie stopy fundamentowej podpory P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009,56: przygotowanie podłoża pod rusztowanie

- prace przy obiekcie mostowym WD-40 w km 69+567,47: wbijanie ścianek szczelnych podpora B; przekopywanie melioracji; wykonywanie platformy roboczej pod palownicę podpora B

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża w km 74+150

- odhumusowanie: km 74+150

- wykonanie nasypu: km 74+150

 • roboty branżowe:

- przebudowa światłowodu w km 73+000

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- skarpowanie na DO-4/05 km 0+500 – 0+700

- osuszanie w km 78+450 – 78+500, km 78+540 – 78+640, Rondo łączące DO-4/04 i DO-4/05, DO-4/04 km 0+740 – 0+920

- odhumusowanie: km DO-4/05, 76+000

- wykonanie nasypu: DO-4/04 km 0+740 – 0+820 km 0+840 – 0+940, DO-4/05 km 75+450, km 76+000 – 76+600,  km 78+550 – 78+600, km 75+950 - 76+000, km 78+550 - 78+600

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 27, 28 na sekcji IV km 77+000

- przebudowa NN w km 75+600

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: pielęgnacja korpusu podpory B; betonowanie skrzydła podpora A; zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora B; zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora A

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: pielęgnacja oczepu podpora A; deskowanie oczepu podpora C; deskowanie słupów podpora B słupy 7, 8, 9, 10; rozdeskowanie oczepu podpora A; wykonywanie zasypki fundamentów podpora A

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- stabilizacja podłoża Łącznica Ł6 i Ł1, drogi technologiczne przy obiekcie WS-1 węzeł Legnica II

- osuszanie Łącznica 6 węzeł Legnica II

- wykonanie nasypu: węzeł Legnica II 1+020 – 1+060

- wykonanie wykopu: węzeł Legnica II km 0+250 - 0+300, węzeł Legnica II km 0+000 - 0+250

 • roboty branżowe:

- demontaż rur gazowych na węźle Legnica II

- prace przy melioracji 4 i 5 na węźle Legnica II

- przebudowa światłowodu w km 78+700

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: zbrojenie ustroju nośnego

 

21.03.2016 – 27.03.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wykonanie nasypu: km 59+800 - 60+200, km 61+580 - 61+700, DO-4/02, DG-4/02, DS-4/09, DS-4/08,  DS-4/12, DS-4/14, DO-4/02 0+475 - 0+600

- wykonanie wykopu: km 63+300, km 65+700 - 66+000, km 59+800, km 60+000 - 60+185, km 65+700 - 66+000, DO-4/02, km 63+300, km 63+650

- karczowanie i wywóz w km 63+000 - 64+000

- profilowanie podłoża w km 61+580 - 61+720, km 62+100- 62+325, km 59+500 - 59+675

- osuszanie na DS-4/14 km 0+000-0+085, DG-4/02 w km 0+173 - 0+200, DO-4/04 km 0+760 - 1+250

- zagęszczenie warstwy nasypu na  DS-4/09

- profilowanie nasypu na DS-4/12, DS-4/14

- pracami przy przepuście PSE 4-9 w km 65-100

 • roboty branżowe:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej w km 65+900

- usuwanie kolizji teletechnicznych z sieciami: KGHM, ORANGE, EXATEL, DIALOG

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: betonowanie słupów podpora P4 segment I; zbrojenie i deskowanie oczepów podpora I segment III; zbrojenie słupów podpora P3 segment I, II; betonowanie oczepu podpora I segment III; betonowanie słupów podpora P3 segment III; zbrojenie i deskowanie oczepu podpora I segment I; zbrojenie i deskowanie słupów podora III segment I i II; zbrojenie oczepu podpora P1 segment I

- prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: zbrojenie i deskowanie korpusu P2 nitka lewa; zbrojenie i deskowanie korpusu P1 nitka lewa; betonowanie korpusu P2 nitka lewa; zbrojenie i deskowanie przyczółka P1 nitka lewa; zbrojenie i deskowanie przyczółka podpora A nitka lewa; deskowanie skrzydła podpory B strona lewa

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: km 70+500 – 70+800, km 70+775 – 70+800, km 63+340 – 63+440, DS-4/01 km 1+670 – 1+870, 63+450 – 63+500, km 74+150

- wykonanie nasypu: km 69+600 - 70+300, km 67+800 - 68+100, km 69+600 - 69+900, km 70+100 - 70+300

- karczowanie i wywóz w km 66+900 - 67+300

- zagęszczenie warstwy nasypu w km 70+100 - 70+300

- prace przy przepuście PS-E 4-11 w km 67+924

- prace przy przepuście PD 4/14-7 w km 67+924

- prace przy przepuście PD 4/24-2 w km 67+924

- prace przy przepuście PP 4/02-3 w km 66+950

- prace przy przepuście PP 4/02-4 w km 67+100

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej w km 0+340-DW04/04

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250: wykonywanie izolacji cienkiej korpusu podpory A i B nitka prawa

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: wykonanie wykopu oraz wykonanie betonu podkładowego; zbrojenie stopy fundamentowej podpory P1

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009,56: wykonanie zasypki fundamentów; przygotowanie podłoża pod rusztowanie

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- wykonanie nasypu: km 73+000 - 73+250

- zagęszczanie warstwy nasypu w km 73+250, km 61+580 - 61+700

- wykonywanie obsypki PD4/24-2

 • roboty branżowe:

- przebudowa światłowodu w km 73+000

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie : km 74+450, km 78+000

- wykonanie nasypu: DO-4/04 km 1+150 - 1+250, km 75+860 - 75+960, km 78+540 - 78+640

- wykonanie wykopu: km 75+200 - 75+300, km 76+200, km 77+100, 76+650

- wymiana gruntu na DO-4/04 0+760 - 0+820

 • roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia 28 w km 77+00

- przebudowa NN w km 75+600

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitka prawa; zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora A nitka lewa; betonowanie korpusu podpory B nitka prawa

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: wykonywanie zasypki fundamentów podpory C; deskowanie oczepu podpory A; deskowanie słupów podpora B słupy 1, 2, 3; deskowanie słupów podpora C słup nr 8; wykonywanie izolacji pionowej słupów oraz poziomej fundamentu; deskowanie i zbrojenie oczepu podpory A; betonowanie słupów podpora C słup nr 7; betonowanie słupów podpora B słup nr 1, 2, 4; deskowanie słupów podpory B słup nr 2, 5, 6; deskowanie słupów podpory A słup nr 10; betonownie oczepu podpory A

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- wykonanie nasypu: węzeł Legnica II 0+880 - 0+980, DW-1, węzeł Legnica II 0+980 - 1+050

- wykonanie wykopu: węzeł Legnica II km 0+250 - 0+300, węzeł Legnica II km 0+250 - 0+300

- wzmocnienie podłoża: stabilizacja DS-4/09, DS-4/02, km 64+100, km 61+580 - 61+700, Łącznice Ł6 - węzeł Legnica II, DW-1 0+740 - 1+040

- wykonywanie obsypki przepustu P-1, P-1A

- wzmocnienie podłoża: wykonanie materaca geosyntetycznego na węźle Legnica II km 0+880 - 1+220

- wykonywanie materaca geosyntetycznego na węźle Legnica II km 1+000 - 1+050

- prace przy przepuście P-1 w km 2+116

- prace przy przepuście P-1A w km 2+116

 • roboty branżowe:

- demontaż rur gazowych na węźle Legnica II

- pracami przy melioracji 4 na węźle Legnica II

- przebudowa światłowodu w km 78+700

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: zbrojenie ustroju nośnego 

 

14.03.2016 – 20.03.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- karczowanie

- wzmocnienie podłoża pod nasyp w km 61+950 – 62+100

- nasyp: km 59+320 – 59+500, km 60+340 – 62+420, km 61+580 – 61+700, km 59+675 – 59+775

- wykop: km 61+000 – 61+200, km 62+500 – 62+540, km 61+410 – 61+440

- wykonywanie by-pass’a przy obiekcie PE-14

- zasypka materaca geosyntetycznego

- stabilizacja PE-14

- zagęszczanie podłoża w km 59+340 – 59+500, DO-4/01  km 2+000 – 2+450

- profilowanie podłoża w km 61+950 – 62+100, km 62+340 – 62+420

- osuszanie na DS-4/14 km 0+000 – 0+061

- prace przy przepuście PSE 4-9 w km 65-100

 • roboty branżowe:

- przebudowa gazu w km 65+200

- przebudowa kanalizacji sanitarnej w km 65+900

- usunięcie kolizji teletechnicznych z sieciami: KGHM, ORANGE, EXATEL, DIALOG

 • roboty mostowe:

- obiekt mostowy PE-13 w km 59+151: zbrojenie i deskowanie słupów na podporze P1 segment I; zbrojenie i deskowanie słupów na podporze P4 segment II; betonowanie słupów na podporze P4 segment II; deskowanie oczepu podpory I segment I i III; zbrojenie i deskowanie słupów podpory III; zbrojenie i deskowanie oczepu podpory I segment III; zbrojenie i deskowanie słupów podpory III segment III; zbrojenie i deskowanie słupów P4 segment I

 - obiekt mostowy WD-34 w km 60+187,83: betonowanie fundamentu P1 nitka lewa; zbrojenie i deskowanie korpusu P2 nitka lewa; zbrojenie i deskowanie korpusu P1 nitka lewa

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wzmocnienie podłoża pod nasyp na DS 4/08, km 67+600 – 67+675

- odhumusowanie: km 70+300 – 71+000

- nasyp: km 67+450 – 67+900, DS 4/08, DG 4/02, DS 4/14, km 66+750 – 66+800, km 69+600 – 70+000

- wykop: PE15, km 65+700 – 66+000

- osuszanie na DS-4/12

- prace przy przepuście PS-E 4-11 w km 67+924; PD 4/14-7 w km 67+924; PD 4/24-2 w km 67+924

 • roboty mostowe:

- obiekt mostowy WD-41 w km 71+250: rozdeskowanie płyty ustroju nośnego; prace porządkowe

- obiekt mostowy WD-38A w km 67+436,28: zapłukiwanie igłofiltrów

- obiekt msotowy WD-38 w km 66+009,56: wykonanie zasypki fundamentów

- obiekt mostowy WD-40 w km 69+559,95: zakończenie wprowadzenia organizacji tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby realizacji obiektu

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- nasyp: km 73+000 – 73+250

- wzmocnienie podłoża pod nasyp na DS 4/18

- stabilizacja podłoża Ł1 km 1+040 – 1+200, Ł5 0+000 – 0+190, Ł6 0+200 – 0+290, DW-1 km 0+740 – 76+100, na sekcji III km 73+000 – 73+250

- prace przy przepuście PS-E 4-18 w km 72+043

 • roboty branżowe:

- budowa kan. sanitarnej na DB2B 0+340 DW4/04

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- nasyp: oczko wodne km 74+900, km 78+000 – 78+600, DO 4/04

- wykop: km DO 4/05, km 76+200 79+800

- zasypka istniejącego zbiornika w km 74+900

- osuszanie na DO 4/04 km 1+150 – 1+250

 • roboty branżowe:

- przebudowa SN w km 75+300

- przebudowa NN w km 75+600

 • roboty mostowe:

- obiekt mostowy WD-46 w km 75+691: betonowanie korpusu podpory A nitka prawa; zbrojenie oraz deskowanie podpory B nitka prawa; pielęgnacja betonu korpusu B nitka prawa

- obiekt mostowy PE-17 w km 76+752: deskowanie słupów podpory C; wykonanie izolacji cienkiej ścian fundamentowej podpory A; zbrojenie słupów podpory B; wykonanie izolacji cienkiej ścian fundamentowej podpory B; wykonanie zasypki fundamentów podpory A; wykonanie zasypki fundamentów podpory B; wykonanie izolacji cienkiej fundamentu podpory C; deskowanie oczepu podpory A; wykonanie zasypki fundamentów podpory C

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- stabilizacja DW-1

- wykonywanie materaca w km 0+980 – 1+200

- wykonywanie materaca geosyntetycznego w km 0+960 – 1+220

- osuszanie Ł1 i Ł5 węzeł Legnica II

 • roboty branżowe:

- prace przy melioracji 4, melioracji 5 i melioracji 6 na węźle Legnica II

- demontaż rur na węźle Legnica II

 • roboty mostowe:

- obiekt mostowy WD-3 na węźle Legnica II: deskowanie ustroju nośnego; zbrojenie ustroju nośnego 

 

07.03.2016 – 13.03.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- karczowanie, rozdrabnianie i wywóz karpin w km 61+100 – 62+700, km 64+000 – 64+200

- odhumusowanie: DG-4/02 km 0+000 – 0+215

- wykonywanie wykopu: km 61+000 – 61+100, km 63+300, km 65+700 – 66+000, km 64+100 przy obiekcie PE-15

- wykonywanie nasypu: DS-4/08

- prace przy wykonaniu warstwy zabezpieczającej w ciągu głównym w km 60+260 – 60+700

- prace przy wykonywaniu by-pass’a przy obiekcie PE-14 w km 61+200

- prace przy wykonywaniu objazdu przy obiekcie WD-38 w km 66+000

- prace przy stabilizacji podłoża na DG-4/02 km 0+000 – 0+215

- prace przy wykonywaniu by-pass’a przy obiekcie WD-34 w km 60+190

- prace przy wykonywaniu warstwy zabezpieczającej na DG-4/02 km 0+060 – 0+200

- prace przy przepuście PSE 4-9 w km 65-100

- prace przy wykonywaniu rampy zjazdowej z istniejącej DK3 do obiektu ED-3

 • roboty branżowe:

- usunięcie kolizji teletechnicznych z sieciami: KGHM, ORANGE, EXATEL, DIALOG w km 62+500 – km 60+800

- prace przy przebudowie NN w km 63+200, 69+700

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: pielęgnacja betonu fundamentu P4 segment I; pielęgnacja filarów P4 segment I; zbrojenie i deskowanie fundamentu na podporze P4 segment II; betonowanie słupów podpora P1 segment II; zbrojenie i deskowanie słupów na podporze P4 segment III; betonowanie słupów podpory P4 segment III; zbrojenie i deskowanie słupów na podporze P1 segment I; zbrojenie słupów podpora P3

 - prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora P2 nitka lewa; zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora P1 nitka lewa; betonowanie fundamentu P2 nitka lewa

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: DS-4/13, 67+450 – 67+850, 70+300 – 70+500

- wykonanie nasypu: km 67+500 – 67+900

- wykonanie wykopu: 63+300, km 67+400 – 67+800, km 67+924

- prace przy zagęszczaniu materaca geosyntetycznego w km 66+750 – 66+800

- prace przy wykonywaniu półmateracy L02, L03, L04 – Węzeł Legnica Północ

- prace przy robotach przygotowawczych na PSE 4-11 km 67+924

- prace przy przepuście PS-E 4-17 w km 71+345, PD 4/14-3 w km 66+700, PSE 4-7 w km 66-900, PSE 4-8 w km 66+950

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250: pielęgnacja ustroju nośnego oraz prace porządkowe; rozdeskowanie płyty ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-38A w km 67+436,28: odhumusowanie; wykonanie izolacji cienkiej i podsypki

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- prace przy wykonywaniu fundamentu PS-E 4-18 i podsypki w km 72+033

- prace przy wykonywaniu stabilizacji na DS-4/26

- odhumusowanie: by-pass’a przy ul. Działkowej (km 73+250)

- wykonanie nasypu: km 73+000 – 73+250, DS-4/26, km 75+900

- wykonanie wykopu: DS-4/26

- prace przy przepuście PS-E 4-18 w km 72+043

- prace przy montażu rur PS-E 4-18 w km 72+033

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie wykopu: km 75+200 – 75+300, km 76+100 – 76+700

- wykonywanie nasypu: DO-4/04 km 0+800 – 0+950, km 75+800 – 76+100

- prace przy zasypaniu istniejącego zbiornika w km 74+900

- prace przy wydobyciu gruzu z podłoża i utylizacji w km 75+000

 • roboty branżowe:

- prace przy przebudowie wodociągu W-34 w km 75+200

- prace przy przygotowaniu do przebudowy do przebudowy gazu ś/c w km 78+200

- prace przy kanalizacji deszczowej zlewnej w km 77+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitki prawej; prace porządkowe; rozdeskowanie korpusu podpory B nitki lewej; zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitki prawej

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: zbrojenie i deskowanie podpory A; betonowanie stopy fundamentowej podpory C; deskowanie i betonowanie filarów podpory A; deskowanie i zbrojenie filarów podpora C; zbrojenie i deskowanie stopy fundamentowej podpora C; deskowanie filarów podpora A; deskowanie oraz betonowanie stopy fundamentowej podpora C oraz B; wykonanie izolacji cienkiej ścian fundamentów podpory A i B; betonowanie słupów podpory A i C; wykonanie izolacji pionowej fundamentów; zbrojenie słupów podpory B

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: DW-1 km 0+750

- prace przy profilowaniu podłoża na DW-1 km 0+100 – 0+700

- prace przy wykonywaniu materaca geosyntetycznego w km 0+960 – 1+220

- prace przy przepuście P-1, P1-A w km 2+120

 • roboty branżowe:

- prace przy przebudowie NN w km 78+800

- prace przy demontażu rur na węźle Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: wykonywanie platformy pod ustrój nośny oraz montowanie rusztowań; deskowanie ustroju nośnego

 

29.02.2016 – 06.03.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince Lasów Państwowych oraz rozdrabnianie pozostałości po wycince w km 62+500 – 63+700, km 63+000 – 64+000

- wywóz karpin w km 61-100 – 62+700

- wykonywanie warstwy zabezpieczającej w km 61+525 – 61+625

- odwóz humusu km 62+320 – 62+680

- profilowanie podłoża w km 65+700 – 66+000

- wykonanie profilowania zbiornika w km 60+200

- odhumusowanie: DO-4/01, km 0+673 – 0+830, DG-4/02, WD-38 (km 66+00)

- wykonywanie wykopu: km 65+900 – 66+000

- prace przy przepuście PD 4/9-1 w km 65+310; PSE 4-9 w km 65-100

 • roboty branżowe:

- usunięcie kolizji teletechnicznych z sieciami: KGHM, ORANGE, EXATEL, DIALOG w

km 62+500 – km 60+800

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu podpory P1 segment II, zbrojenie słupów podpory P1, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P4 segment I, deskowanie i zbrojenie słupów na podporze P1, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P4, zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P4 segment II, III

- prace przy obiekcie mostowym PE-15 w km 64+100: profilowanie oraz zagęszczanie nasypu na baypasie, wykonanie objazdu przy obiekcie

 - prace przy obiekcie mostowym WD-34 w km 60+187,83: wykonanie wykopu oraz betonowania pod fundament nitka lewa podpora A i B

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wykonanie odwodnienia terenu - rondo na węźle Legnica Północ

- odhumusowanie: km 67+450 – 67+850

- wykonanie nasypu: Rondo na węźle Legnica północ, DO-4/02

- wykonanie wykopu: WD-36

- prace przy przepuście PS-E 4-17 w km 71+345, PD 4/14-3 w km 66+700, PD 4/14-4 w km 66+900, PD 4/14-5 w km 66+950, PSE 4-7 w km 66-900, PSE 4-8 w km 66+950

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej DB1B w km 69+600

- wykonanie przebudowy SN w km 68+900 – 67+530

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250: betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja ustroju nośnego oraz prace porządkowe

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- prace przy przepuście PS-E 4-18 w km 72+043

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- osuszanie podłoża na DO-4/04, km 0+800 – 0+950, km 0+400 – 0+500, km 1+100 – 1+200

- wydobycie gruzu z podłoża i utylizacja w km 75+000

 • roboty branżowe:

- prace przy wodociągu W-34 w km 75+200

- prace przy kanalizacji deszczowej zlewnej w km 77+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitki prawej, prace porządkowe

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: wykonanie warstwy wyrównawczej chudego betonu podpora C, betonowanie stopy fundamentowej podpora B strona południowa, zbrojenie filarów podpory A i B strona północna, deskowanie filarów podpory A strona północna, deskowanie stopy fundamentowej podpory A strona południowa, przygotowanie szalunku na filary, betonowanie filarów podpory A strona północna, zbrojenie stopy fundamentowej podpory C strona północna

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- prace przy przepuście P-1, P1-A w km 2+120

 • roboty branżowe:

- prace melioracyjne węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: wykonywanie platformy pod ustrój nośny oraz montowanie rusztowań

 

22.02.2016 – 28.02.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince Lasów Państwowych oraz rozdrabnianie pozostałości po wycince w km

km 62+500 – 63+800, 62+400 – 62+700, km 64+500 – 65+300

- wykonywanie warstwy zabezpieczającej w km 60+000 – 60+400, DO-4/01

- wykonanie stabilizacji podłoża w km 59+320 – 59+775   

- odhumusowanie: km 67+500,  km 62+450 – 62+650, km 62+450 – 62+650, Obiekt PE-13, DW-1

- wykonywanie wykopu: km 65+000 – 66+000, km 59+900 – 61+100

- wykonywanie nasypu: DO-4/01, km 59+775 – 61+950, PE-15, km 64+200, km 60+050 – 61+950

- prace przy przepuście PD 65+330 w km 65+330

- wykonanie by-pass'ów przy obiektach WD-34 oraz PE-13

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji teletechnicznej w km 60+800 – 62+500

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: zbrojenie i szalowanie fundamentu podpory P1, zasypka wymiany gruntu podpora P4; betonowanie Podpory P1 segment III; zasypka wymiany gruntu fundamentu P4, przygotowanie powierzchni pod izolację podpora P3; betonowanie fundamentu P1 segment I, betonowanie chudziaka P4, zbrojenie słupów P1

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: DO-4/02, km 67+450 – 67+850, DS-4/12

- wykonanie nasypu Rondo na węźle Legnica Północ

- prace przy przepustach: PS-E 4-17 w km 71+345; PD 4/14-4 w km 66+900; PD 4/14-5 w km 66+950; PD 4/23-1 w km 71+345

- wykonywanie półmateraca na węźle Legnica Północ

- wykonywanie materaca geosyntetycznego w km 66+750 – 66+800

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, rozdeskowanie skrzydełek; prace porządkowe; szalowanie, zbrojenie, czyszczenie przed betonowaniem ustroju niosącego

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- wykonanie nasypu: km 73+000 – 73+250, km 73+000 – 73+250

- prace przy osuszaniu podłoża w km 73+000 – 73+250

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej DB1B w km 69+600

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PP-4/01 na węźle Legnica Zachód: wykonywanie izolacji cienkiej

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- zasypka zbiornika w km 74+900

- wykonanie nasypu: GWN DO-4/05 km 0+850 – 0+950, DO-4/04 km 0+400 – 0+500

- wykonanie wykopu: km 77+400 – 77+700, DO-4/05 km 0+300 – 0+700, DO-4/04 km 0+300 – 0+500, km 75+100 – 75+300

- prace przy osuszaniu podłoża w km 74+900

 • roboty branżowe:

- prace przy wodociągu W-34 w km 75+200

- prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej zlewnia 27 w km 77+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitki lewej; zbrojenie korpusu A nitki prawej, wykonywanie placu technologicznego; betonowanie korpusu podpory B nitki lewej, prace porządkowe, rozszalowanie korpusu A nitki lewej

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora A, wykonywanie wykopu od podporę C; betonowanie stopy fundamentowej podpory A; zbrojenie i deskowanie fundamentu podpora B, rozszalowanie stopy fundamentowej podpory A strona północna, wykonywanie wykopu pod podporę C; betonowanie stopy fundamentowej podpory B strona północna

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- prace porządkowe na stanowisku archeologicznym Szymkowo I w km 0+800 – 0+860

- prace porządkowe na węźle Legnica II

- stabilizacja podłoża pod nasyp w km 0+880 – 0+980

- prace przy przepuście P-1, P1-A w km 2+120

- prace przy osuszaniu podłoża w km 0+980 – 1+060

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji SN węzeł Legnica II

- prace przy likwidacji gazociągu PGNiG na węźle Legnica II

- prace melioracyjne węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: wykonanie platformy pod ustrój nośny

 

15.02.2016 – 21.02.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince Lasów Państwowych oraz rozdrabnianie pozostałości po wycince w km 62+000 – 62+700, 64+000 – 64+500, 63+200 – 63+400

- wykop zbiornika ZRI-5/4, ZRI-1/4

- wykonywanie profilowania podłoża oraz wykonanie materaca geosyntetycznego w km 65+700 – 66+000

- wykonywanie materaca geosyntetycznego w km 66+750 – 66+800

- odhumusowanie: km 61+700 - 62+000, km 62+200 – 62+300, km 62+450 – 62+650, Obiekt PE-13

- wykonywanie wykopu: obiekt PE-13, km 61+200 – 61+000

- wykonywanie nasypu: DO-4/01, km 59+675 – 59+500

- prace przy przepuście PS 4-1 w km 59+320

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji teletechnicznej w km 60+800 – 62+500

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P3 segment 1, wykop pod wymianę podpora P4; betonowanie fundamentu podpory P3 segment skrajny I; zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P3 segment II, wymiana gruntu podpora P4; betonowanie fundamentu podpory P3 segment II, zasypka wymiany gruntu pod fundament podpory P4, zbrojenie fundamentu podpory P1

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie: DO-4/02

- wykonanie nasypu Rondo na węźle Legnica północ

- stabilizacja podłoża na DP 2233D, DS-4/08

- wykonywanie półmateraca w km 67+400 – 67+450

- prace przy przepustach: PD 4/9-1 w 65+330; PS-E 4-7 w km 66+900; PS-E 4-8 w km 66+950; PS-E 4-9 w km 67+100  

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250: szalowanie i zbrojenie skrzydeł podpora A i B, przygotowanie podłoża pod ustrój niosący obiektu,; betonowanie skrzydeł podpora A i B; deskowanie ustroju nośnego

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009: odwadnianie obiektu

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- prace przy przepuście PD 4/24-1 w km 72+310

- odhumusowanie: km 73+000 – 73+250

- wykonanie nasypu: km 73+000 – 73+250

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej DB1B na DW-4/04

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- zasypka zbiornika w km 74+900

- skarpowanie DO-4/05 km 0+080 – 0+150

- osuszanie w km 78+300 – 78+450

- odhumusowanie: DO-4/04

- wykonanie nasypu: GWN DO-4/05 km 0+500 – 0+700

- wykonanie wykopu: km 75+400 – 75+500, km 77+400 – 77+700

 • roboty branżowe:

- prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej zlewnia 27 w km 77+000

- prace przy wodociągu W-34 w km 75+200

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: betonowanie korpusu podpora A nitka lewa, zbrojenie korpusu B nitka lewa, zasypka fundamentów podpora B nitka prawa; zasypka fundamentów podpory B nitki prawej, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitka lewa; zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitki lewej oraz korpusu B nitki prawej; zbrojenie korpusu A nitka prawa

- prace przy obiekcie mostowym PE-17 w km 76+752: wykonywanie wykopów podpory A i B; zakończenie wykonywania wykopów podpory A i B, odbiór geologiczny podłoża; wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty na podporach A i B; zbrojenie fundamentu podpora A, B, wykonanie wykopu pod podporę C

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- prace porządkowe na stanowisku archeologicznym Szymkowo I

- prace przy przepuście P-1; P1-A w km 2+120

- remont drogi Szymanowice na węźle Legnica II

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji SN węzeł Legnica II

- prace przy likwidacji gazociągu PGNiG na węźle Legnica II

- prace melioracyjne węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: rozdeskowanie podpora C, przygotowanie pod ustrój nośny; roboty porządkowe; wykonanie platformy pod ustrój nośny

 

08.02.2016 – 14.02.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince Lasów Państwowych oraz rozdrabnianie pozostałości po wycince w km 61+200 – 62+600; 64+000 – 64+200; 66+800 - 67+500

- wykonywanie by-pass’a obiekt PE-13

- likwidacja zastoisk wodnych w km 65+800, km 65+600 - 65+800, DS-4/10

- odhumusowanie: DO-4/01, ZRI-5/4, km 60+200-60+700, km 60+900 – 61+200, DP 2233D

- wykonywanie wykopu: wykop rowu DS-4/10, wykop zbiornika ZRI-1/04, wykop - obiekt PE-15

- prace przy przepuście PS 4-1 w km 59+320

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji teletechnicznej w km 59+600 – 60+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: wykopy pod fundamenty podpory P1; betonowanie warstwy chudego betonu podpora P1; zbrojenie fundamentu podpory P3; deskowanie fundamentu podpory P3 (segment 3)

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince Lasów Państwowych oraz rozdrabnianie pozostałości po wycince w km 66+800 – 67+500

- odhumusowanie: DO-4/02

- wykonywanie nasypu: profilowanie nasypu DO-4/05 km 0+500-0+600

- profilowanie nasypu na DO-4/05 km 0+500 – 0+600

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250: betonowanie korpusu, ściana A i B; pielęgnacja betonu, dostawa szalunków; szalowanie skrzydeł podpór A i B; zbrojenie skrzydeł podpór A i B; wykonywanie izolacji poziomej ławy fundamentowej podpory A i B; przygotowanie podłoża pod ustrój nośny obiektu; wykonywanie zasypki fundamentowej

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie wykopu: km 77+700 – 77+800, DO-4/05 km 0+200 – 0+300

- prace przy przepuście PS-E 4-19 w km 72+273

- prace przy przepuście PD 4/24-1 w km 72+310

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej DB1B na DW-4/04

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PP-4/01 w km 74+200: izolacja przeciwwilgociowa ścian

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- zasypka zbiornika w km 74+900

- skarpowanie DO-4/05 km 0+080 – 0+150

- odhumusowanie: DO-4/04

- wykonywanie nasypu: km 78+250-78+400

 • roboty branżowe:

- prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej zlewnia 27, 26 w km 77+000

- prace przy wodociągu W-34 w km 75+200

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: deskowanie korpusu przyczółka podpora A (nitka lewa); dostawa szalunków; zbrojenie korpusów przyczółków podpora A (nitka lewa) i podpora B (nitka lewa); izolacja pionowa ścian stopy fundamentowej

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- prace porządkowe na stanowisku archeologicznym Szymkowo I

- prace przy przepuście P-1 w km 2+120

- prace przy przepuście P-1a w km 2+120

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji WN 435 węzeł Legnica II

- przebudowa kolizji SN węzeł Legnica II

- prace przy likwidacji gazociągu PGNiG na węźle Legnica II

- prace melioracyjne węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: szalowanie podpora C; betonowanie podpora C; prace porządkowe, pielęgnacja betonu

 

01.02.2016 – 07.02.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince Lasów Państwowych oraz rozdrabnianie pozostałości po wycince w km 61+100 – 62+400, 63+900 – 64+100

- dowóz, rozładunek i montaż barier betonowych w km 60+150 – 60+240

- profilowanie by-pass’a oraz zagęszczanie dolnej warstwy w km 60+000 – 60+350

- likwidacja zastoisk wodnych na DS-4.10, DS-4/14

- odwadnianie wykopu w km 66+000

- odhumusowanie: DS-4/12, DS-4/08 km 0+700 – 1+100, km 59+300 – 60+000, DO-4/01, PE-13, DP 2233D, DS-4/09

- prace przy przepuście PS 4-1 w km 59+320

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji teletechnicznej w km 58+000 – 62+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009: rozdeskowanie przyczółka podpory P1

- prace przy obiekcie mostowym PE-13 w km 59+151: wykopy pod fundamenty podpory P3, P4, betonowanie warstwy chudego betonu podpora P3, pielęgnacja chudego betonu podpora P3, wykonanie wykopu pod podporę P4, P1

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- prace przy przepuście PD 4/23-1 w km 71+345

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250:  szalowanie i zbrojenie korpusu, ściana A i B, zabezpieczenie korpusu ściana A i B

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- prace przy przepuście PS-E 4-19 w km 72+273

- prace przy przepuście PS-E 4-17 w km 71+345

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej DB1B na DW-4/04

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PP-4/01 w km 74+200: izolacja przeciwwilgociowa ścian

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty branżowe:

- prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej zlewnia 27, 26 w km 77+000

- prace przy wodociągu W-34 w km 75+200

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: wykop pod skrzydełka podpora B, zasypka fundamentu podpora A, zbrojenie fundamentu podpora B nitka prawa, deskowanie korpusu przyczółka podpora A nitka lewa, zasypka fundamentu podpora A i podpora B strona lewa, betonowanie fundamentu podpora B nitka prawa, pielęgnacja betonu stopy fundamentowej podpora B nitka prawa, rozdeskowanie stopy fundamentowej podpora B nitka prawa

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji WN w km 78+800

- przebudowa kolizji SN węzeł Legnica II

- prace przy likwidacji gazociągu PGNiG na węźle Legnica II

- prace melioracyjne węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: prace porządkowe, pielęgnacja betonu, szalowanie podpora C

 

25.01.2016 – 31.01.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince Lasów Państwowych oraz rozdrabnianie pozostałości po wycince w km 60+300 – 61+400

- roboty przy odwadnianiu wykopu w km 66+000

- dowóz, rozładunek i montaż barier betonowych w km 60+150 – 60+240

- profilowanie by-pass’a w km 60+000 – 60+350

- odwadnianie wykopu w km 66+000

- odhumusowanie: PE-13, WD-34, DS-4/08

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji teletechnicznej w km 59+600

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009: betonowanie korpusu P1, pielęgnacja betonu

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- prace przy przepuście PD 4/23-1 w km 71+345

- prace przy przepuście PP 4/02-2 w km 66+900 

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250: szalowanie i zbrojenie korpusu, ściana A i B

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- prace przy przepuście PS-E 4-19 w km 72+273

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej w km 77+000

- prace przy wodociągu W-34 w km 75+200

- transport humusu złożonego wzdłuż krawędzi wykopu na składowisko w km 76+100

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: betonowanie fundamentu podpora A nitka prawa; rozdeskowanie i prace porządkowe oraz przygotowanie do deskowania przyczółków; deskowanie przyczółka, rozpoczęcie wykopu pod podporę B nitka prawa; wykonanie pierwszej części poduszki pod podporę B nitka prawa, wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, deskowanie korpusu podpora A nitka lewa; betonowanie drugiej części poduszki pod podporę B nitka prawa, wymiana gruntu poduszka betonowa podpora B nitka prawa, deskowanie i zbrojenie korpusu podpora A nitka lewa, wykop pod skrzydełka podpora B

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- porządkowanie terenu po pracach archeologicznych na węźle Legnica II

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji WN w km 78+800

- przebudowa kolizji SN węzeł Legnica II

- prace przy likwidacji gazociągu w/c na węźle Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: szalowanie korpusu A i  B; betonowanie korpusu A i B; prace porządkowe, pielęgnacja betonu

 

18.01.2016 – 24.01.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince Lasów Państwowych oraz rozdrabnianie pozostałości po wycince w km 58+974 – 60+700

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji teletechnicznej w km 59+600

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009: zbrojenie i deskowanie korpusu P1

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- prace przy przepuście PD-4/14-7 w km 67+924

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250: rozszalowanie płyt fundamentowych pod skrzydełka, zbrojenie i szalowanie korpusów oś A i B

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty branżowe:

- prace przy kanalizacji deszczowej w km 77+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691: przygotowanie do zbrojenia i wykonanie poprawy dojazdu, wykonywanie zbrojenia, deskowania i betonowanie stopy fundamentowej podpora B nitka lewa oraz zbrojenie przyczółka podpora A nitka lewa, zbrojenie i deskowanie stopy fundamentowej podpora A nitka prawa

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie w km 1+150 – 1+250

- porządkowanie terenu po pracach archeologicznych na węźle Legnica II

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji WN w km 78+800

- przebudowa kolizji SN węzeł Legnica II

- prace przy likwidacji gazociągu w/c na węźle Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: szalowanie i zbrojenie korpusu C

 

11.01.2016 – 17.01.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince Lasów Państwowych oraz rozdrabnianie pozostałości po wycince w km 58+974 – 60+700

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009: rozszalowanie korpusu P3, zbrojenie i deskowanie korpusu P1

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- prace przy przepuście PP-4/02-4 w km 67+100

- prace przy przepuście PD-4/23-1 w km 71+345

- prace przy przepuście PD-4/14-6 w km 67+660

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250: próbne obciążenie pali, zbrojenie ław fundamentowych pod skrzydła; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław fundamentowych pod skrzydła podpora A i B nitka zachodnia, wykonywanie podbudowy pod ustrój nośny

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty branżowe:

- przebudowa wodociągu W-34 w km 75+200

- prace przy kanalizacji deszczowej na sekcji IV km 77+000

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691:transport i rozładunek stali zbrojeniowej; prace przygotowawcze do zbrojenia

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie w km 1+150 – 1+250

- porządkowanie terenu po pracach archeologicznych na węźle Legnica II

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji WN w km 78+800

- przebudowa kolizji SN węzeł Legnica II

- prace przy przełączaniu i demontażu gazociągu w/c na węźle Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-3 na węźle Legnica II: szalowanie i zbrojenie korpusu

 

04.01.2016 – 10.01.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- usuwanie karpin po wycince drzew wykonywanej  przez Lasy Państwowe w km 58+974 – 60+700

 • roboty mostowe:

- prace przy korpusie P3, słupach P2 na obiekcie WD-38 w km 66+009

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty mostowe:

- prace porządkowe przy obiekcie inżynierskim PP-4/01 na węźle Legnica Zachód

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty branżowe:

- przebudowa wodociągu W-34 w km 75+200

 • roboty mostowe:

- prace przygotowawcze do wykonania fundamentów na obiekcie WD-46 w km 75+691

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji WN w km 78+800

 

28.12.2015 – 03.01.2016r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince drzew wykonywanej przez Lasy Państwowe w km 58+974 – 60+000

- wykonywanie wykopu w km 65+700 – 66+000

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie nasypu w km 66+100 – 66+750, DS-4/14,

- prace przy przepustach: PL4/LP2-1 w km 67+380; PS-E 4-10 w km 67+380; PD 4/14-6 w km 67+660 (DS - 4/14); PP-4/02-7 w km 67+340

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty branżowe:

- przebudowa wodociągu W-34 w km 75+200

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty branżowe:

- przebudowa kolizji WN w km 78+800 

 

21.12 – 27.12.2015r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince drzew w km 58+974 – 60+200

- wykonywanie wykopu w km 65+700 – 66+000

 • roboty mostowe:

-  prace przy fundamentach, korpusie przyczółka 3 oraz filarach obiektu mostowego WD-38 w km 66+009

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie nasypu w km 66+700 – 66+750, DS-4/14

- prace przy przepustach: PP-4/O2-7 w km 67+380; PP-4/O2-2 w km 67+900; PP-4/O2-3 w km 66+950; PS-E 4-17 w km 71+345; PS-E 4-20 w km 72+740

 • roboty mostowe:

- prace przygotowawcze na obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie nasypu w km 72+050 – 72+280; km 72+400 – 72+620

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie wykopu w km 73+300 – 77+500

- wykonywanie nasypu w km 76+000 – 76+150; km 78+100 – 78+250; km 75+850 – 75+950; km 76+000 – 76+100

- wykonywanie materaca w km 75+850 – 75+950

- zasypka zbiornika PR 23A/4 w km 75+000

- wykop zbiornika ZK-22/4 w km 75+000

 • roboty branżowe:

- prace przy budowie kanalizacji deszczowej łącznice: L1-L3 km 0+100 – 0+300; DW 04 km 0+200 – 0+400; km 77+140

- przebudowa wodociągu W-34 w km 75+200

- przebudowa linii energetycznej NN w km 74+850

 • roboty mostowe:

- prace przygotowawcze oraz fundamentowe na obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej SN

- prace przy przełączaniu gazociągu w/c

- wykonywanie prac melioracyjnych, węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace fundamentowe na obiekcie mostowym WD-3 w km 1+958 

 

14.12 – 20.12.2015r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince drzew w km 59+500 – 61+200

- wykonywanie wykopu 65+700 – 66+000

 • roboty mostowe:

- prace przy fundamentach, korpusie przyczółka 3 oraz filarach obiektu mostowego WD-38 w km 66+009

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie nasypu w km 66+100 – 66+800

- odhumusowanie DS. 4/14

- wzmocnienie podłoża DS. 4/14 km 0+650 – 0+800

- prace przy przepustach: PL-4/Lp4-1 km 67+380, PL-4/Lp2-1 km 67+380, PP-4/O2-7 km 67+380, PS-E 4-13 km 70+150, PS-E 4-14 km 70+275, PS-E 4-15 km 70+350, PS-E 4-16 km 70+435, PS-E 4-10 km 67+380, PS-E 4-20 km 72+740

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej SN w km 69+800

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- wzmocnienie podłoża pod nasyp 72+280 – 72+400 TYP 3

- wzmocnienie podłoża pod nasyp km 72+050 – 72+120, km 72+230 – 72+280 TYP 2

- wykonywanie nasypu km 72+050 - 72+280, km 72+400 - 72+620

 • roboty mostowe:

- prace przy wykończeniowe ramy żelbetowej oraz skrzydeł obiektu inżynierskiego PP-4/01, węzeł Legnica Zachód

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie km 74+900

- wykonywanie nasypu km 76+000 – 76+150, km 77+800 – 78+300, km 78+100 – 78+550

Wykonywanie wykopu km 76+300 – 77+500, km 77+800 – 78+300

- zasypanie istniejącego zbiornika w km 74+900

- praca przy przepuście PP 4/05-1 km 75+790

 • roboty branżowe:

- prace przy budowie kanalizacji deszczowej  łącznice: L1-L3 km 0+100 – 0+300; DW 04 km 0+200 – 0+400

- przebudowa wodociągu W-34 w km 75+200

 • roboty mostowe:

- prace przygotowawcze oraz fundamentowe na obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej WN w km 78+800

- przeprowadzanie prób wytrzymałościowych i szczelności gazociągu w/c

- wykonywanie prac melioracyjnych, węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace fundamentowe na obiekcie mostowym WD-3 w km 1+958 

 

07.12 – 13.12.2015r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince drzew w km 59+800 – 61+200

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej SN w km 65+850

- przebudowa kolizji teletechnicznej w km 65+800

 • roboty mostowe:

- wykonywanie fundamentu obiektu mostowego WD-38 w km 66+009

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie wykopu rowu oraz skarpowanie w km 66+250 – 66+420

- wykonywanie wykopu w km 66+250 – 66+420; km 66+700 – 66+800

- wykonywanie nasypu w km 66+250 – 66+420; 66+550 – 66+750

- wzmocnienie nasypu w km 66+250 – 66+420

- odhumusowanie DS-4/14

- prace przy przepustach: PS-E 4-5 w km 66+600; PS-E 4-6 w km 66+670; PD-4/14-3 w km 66+700; PL-4/Lp4-1 w km 67+380; PP-4/O2-7 w km 67+380; PS-E 4-13 w km 70+150; PS-E 4-14 w km 70+275; PS-E 4-15 w km 70+350; PS-E 4-16 w km 70+435

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej SN w km 69+200 – 69+850

 • roboty mostowe:

- prace przygotowawcze na obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie w km 72+000 – 72+620

- wykonywanie nasypu DO-4/04 w km 0+000 – 0+140, km 0+090 – 0+140, węzeł Legnica Zachód: łącznica nr 2, 4 w km 72+000 – 72+280

- wzmocnienie nasypu na DO-4/04 w km 0+000 – 0+140; w km 72+000 – 72+280

- wykonywanie wykopu w km 72+280 – 72+620

- prace przy przepuście PP4/04-1 w km 74+026

 • roboty mostowe:

- wykonanie ramy żelbetowej obiektu inżynierskiego PP-4/01, węzeł Legnica Zachód

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie wykopu rowu oraz skarpowanie w km 78+100 – 78+300

- wykonywanie wykopu w km 76+250 – 77+700

- profilowanie podłoża w km 75+400 – 75+600

- wykonywanie nasypu w km 75+950 – 76+150; km 77+850 – 78+410; km 78+500 – 78+550

- wykonywanie materaca w km 75+800 – 75+950

- zasypka zbiornika w km 74+900

 • roboty branżowe:

- prace przy budowie kanalizacji deszczowej DO-4 km 0+500; łącznice: Ł1-Ł3 km 0+100 – 0+300; km 73+520; DW 04 km 0+200 – 0+400

- przebudowa wodociągu W-34 w km 75+200

 • roboty mostowe:

- prace przygotowawcze na obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej WN w km 78+800

- przeprowadzanie prób wytrzymałościowych i szczelności gazociągu w/c

- wykonanie przewiertu teletechnicznego, węzeł Legnica II

- wykonywanie prac melioracyjnych, węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- prace przygotowawcze na obiekcie mostowym WD-3 w km 1+958 

 

30.11 – 06.12.2015r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince w km 63+800 – 64+900, km 60+650 – 61+200

- wykonywanie wykopu rowu oraz skarpowanie w km 65+800 – 66+100

- odhumusowanie DS-4/10

- wykonywanie wykopu w km 65+700 – 66+100

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej SN w km 65+850

- przebudowa kolizji energetycznej, teletechnicznej w km 65+850

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-38 w km 66+009

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie wykopu rowu oraz skarpowanie w km 66+100 – 66+420

- wykonywanie wykopu w km 66+100 – 66+420

- prace przy przepustach PL-4/LP2-1 w km 67+380; PP4/02-7 w km 67+380; PS-E 4-4 w km 70+175; PS-E 4-13 w km 66+650; PS-E 4-15 w km 70+350; PS-E 4-16 w km 70+435; PD-4/14-2 na DS-4/14; PS-E 4-10 w km 67+380

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej SN w km 69+850 i w m. Rzeszotary

- przebudowa kolizji energetycznej, teletechnicznej w km 67+430

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-41 w km 71+250

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie w km 72+000 – 72+600

- wykonywanie nasypu DO-4/04 w km 0+00 – 0+140, km 73+600 – 73+940, łącznica nr 2, 4

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym PP-4/01, węzeł Legnica Zachód

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- wykonywanie wykopu w km 76+150 – 77+350, km 75+100 – 75+200

- profilowanie podłoża w km 78+400 – 78+900, km 75+400 – 75+600, km 77+000 – 77+800

- wykonywanie nasypu w km 78+200 – 78+450, km 76+000 – 76+150

- zasypka zbiornika w km 74+900

- wykop zbiornika w km 75+000

- prace przy przepustach PS-E 4-28 w km 77+960; PP4/04-3 w km 75+030

 • roboty branżowe:

- prace przy budowie kanalizacji deszczowej DO-4

- przebudowa wodociągu W-34 w km 75+200

 • roboty mostowe:

- prace przy obiekcie mostowym WD-46 w km 75+691

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej WN w km 78+800

- przeprowadzanie prób wytrzymałościowych i szczelności gazociągu w/c

- wykonanie przewiertu teletechnicznego, węzeł Legnica II

 • roboty mostowe:

- wykonywanie prac melioracyjnych, węzeł Legnica II

 

23.11 – 29.11.2015r.

W minionym tygodniu realizowano roboty w niżej wymienionych asortymentach:

sekcja I: (km 58+974 - 66+100)

 • roboty drogowe:

- wyrywanie karpin po wycince

- wykonywanie wykopu

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej SN

 • roboty mostowe:

- prace przy obiektach mostowych

sekcja II: (km 66+100 - 71+784)

 • roboty drogowe:

- wzmocnienie nasypu

- wykonywanie nasypu

- prace przy przepustach

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej NN i SN

sekcja III: (km 71+784 - 74+500)

 • roboty drogowe:

- odhumusowanie

- wykonywanie nasypu

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej SN

- prace kolizji teletechnicznej

- prace przy budowie kanalizacji deszczowej

 • roboty mostowe:

- prace przy obiektach mostowych

sekcja IV: (km 74+500 - 78+635)

 • roboty drogowe:

- profilowanie podłoża

- skarpowanie

- wykonywanie nasypu

- wykonywanie wykopu

- zasypka i wykop zbiornika

- wykonywanie wykopu rowu

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej NN

- przebudowa wodociągu W-34

 • roboty mostowe:

- prace przy obiektach mostowych

sekcja V: (km 78+635 - 79+172; 0+000 - 2+420)

 • roboty branżowe:

- przebudowa linii energetycznej WN

- przeprowadzanie prób wytrzymałościowych i szczelności gazociągu w/c

- wykonanie przewiertu teletechnicznego

- wykonywanie prac melioracyjnych 

 

23.11.2015

 • Opady deszczu występujące w ostanich dniach w znacznym stopniu ograniczyły możliwości prowadzenia robót ziemnych.

20.11.2015

 •  Prowadzone są prace związane z wyrywaniem karpin po wycince

16.11.2015

 • W związku z opadami deszczu w dniu 16.11.2015 możliwości prowadzenia robót zostały w znacznym stopniu ograniczone.

10.11.2015

 • Prowadzone są prace przy obiekcie mostowym WD-41

05.11.2015

 • Nadleśnictwo przekazało Wykonawcy 800-metrowy odcinek po wycince od km 64+500 do km 65+300.
 • Wykonawca, ze względu na odkrycia archeologiczne w dalszym ciągu nie prowadzi robót na łącznicy nr 1, 3, 4, 5 oraz trasie głównej w rejonie km 0+450, km 0+620, 0+900 TG węzeł Legnica II i w rejonie km 72+300 - Ulesie.

27.10.2015

 • Lasy Państwowe prowadzą wycinkę drzew. Odbył się odbiór drewna z Placu Budowy (stanowisko Szymanowice)
 • W tym tygodniu rozpoczynają się prace przy sprzątaniu gałęzi i pozostałości po wycince.

19.10.2015

 • Wykonawca, ze względu na odkrycia archeologiczne w dalszym ciągu nie prowadzi robót na łącznicy nr 1, 3, 4, 5 oraz trasie głównej w rejonie km 0+450, km 0+620, 0+900 TG węzeł Legnica II i w rejonie km 72+300 - Ulesie.

01.10.2015

 • rozpoczęła się planowana wycinka drzew na terenie Lasów Państwowych

30.09.2015

 • wstrzymanie robót budowlanych km 0+920 - 1+200, węzeł Legnica II (stan.archeologiczne)

23.09.2015

 • w miejscowości Lipce rozpoczęły się roboty rozbiórkowe ostatniej posesji przeznaczonej do rozbiórki
 • wycinka drzew na terenie Lasów Państwowych planowana jest od 01.10.2015 r.

16.09.2015

 • pozostała jedna rodzina do eksmisji z budynku przeznaczonego do rozbiórki w miejscowości Lipce

10.09.2015

W okolicy miejscowości Dunino w gminie Krotoszyce (woj. dolnośląskie) archeolodzy odkryli  jedno z najbogatszych cmentarzysk z epoki brązu na ziemiach polskich. 

więcej inf. na stronie (link): 

http://kontakt24.tvn24.pl/archeologiczne-skarby-na-budowie-s3-maja-kilka-tysiecy-lat-i-nalezaly-do-elity,178639.html

http://www.prw.pl/articles/view/45137/Zloty-pociag-to-nie-wszystko-Oto-skarby-z-budowy-trasy-S3#linkTxtMore

fot. Majewski Pracownia Archeologiczna

 

10.09.2015

 • wstrzymanie robót budowlanych na Trasie Głównej, km 72+300 -  Ulesie oraz km 0+450, km 0+620 (stan.archeologiczne)

02.09.2015

 • trwa procedura eksmisyjna rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórki w miejscowości Lipce
 • trwa porządkowanie Terenu Budowy po robotach rozbiórkowych w miejscowości Bobrów
 • wstrzymano roboty budowlane na łącznicach węzła Legnica II (A-4) ze względu na nowe odkrycia archeologiczne

31.08.2015

 • nowe obiekty archeologiczne znalezione przez Wykonawcę podczas odhumusowania terenu na węźle Legnica II (A-4)

25.08.2015

 • wstrzymanie robót budowlanych na łącznicy nr 1, 3, 4, 5 (stan. archeologiczne)

19.08.2015

 • zakończono prace związane z karczowaniem karpin po wycince
 • zgłoszono dwa dodatkowe stanowiska archeologiczne na węźle Legnica II (A-4)

14.08.2015

 • do rozbiórki pozostały jeszcze 2 obiekty w miejscowościach: Ulesie, Lipce
 • stwierdzono znaleziska w rejonie węzła Legnica II (A-4), roboty budowlane zostały wstrzymane

29.07.2015

 • trwają roboty rozbiórkowe w miejscowości Rzeszotary i Bobrów

22.07.2015

 • trwają końcowe prace przy porządkowaniu Terenu Budowy po wycince drzew
 • trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia odhumusowania terenu
 • trwają roboty rozbiórkowe w miejscowości Rzeszotary

16.07.2015 

 • trwają prace porządkowe po wycince drzew
 • trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia odhumusowania terenu

10.07.2015

 • stwierdzono znaleziska archeologiczne w rejonie węzła Legnica II (A-4), wstrzymano roboty ziemne.

30.06.2015

 • trwają prace porządkowe po wycince drzew
 • trwają prace archeologiczne na 7 z 12-stu stanowisk archeologicznych

25.06.2015

 • ustalona została nazwa miejscowości granicznej na S3: Jakuszyce
 • zmieniona została nazwa węzła Legnica II na Legnica Południe

roboty mostowe związane z pracami przy: