Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Aktualności Zadanie III

20.06.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu - 7 500 m3
•    Wykonywanie wykopów (zbiorniki oraz CG) - 6 800 m3
•    Wykonywanie nasypów - 35 000 m3
•    Profilowanie KRZ - 18 500 m
•    Wykonanie warstwy technologicznej - 7 500 m2
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej - 2 900 m2
•    Stabilizacja - 3 000 m2
•    Wywóz humusu - 4 000 m3

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie poprzecznic
-    wykonywanie gruntów zbrojonych za podporą A
•    WD-29:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora C
-    budowa fundamentu tymczasowego pod rusztowanie p. B1-C2
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-32:
-    wykonywanie chudego betonu pod płyty najazdowe podpora A
•    WD-32:
-    montaż dylataq'i
•    PE-10:
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    pielęgnacja betonu ustroju p. A1-A2 w osi A2
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    montaż podparcia deskowania ustroju p. A1-A2 w osi A4
•    PG-1:
-    uzupełnianie zasypki fundamentów
-    wykonywanie izolacji pionowej
•    WA-2:
-    betonowanie ustroju nośnego p. 3.2 - 4.2
-    obsypka fundamentów podpora 1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
•    Kanał technologiczny
-    prace w km 36+000 - 37+000 oraz Węzeł Polkowice
Branża instalacyjna
•    Kolizja 6
-    wykonywanie bloków oporowych DN1000
-    demontaż bajpasa DN1000

 

13.06.2017r.

1. Branża Drogowa

Opis wykonanych prac
•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu - 55 00 m3
•    Wykonywanie wykopów - 5 800 m3
•    Wykonywanie nasypów - 31 000 m3
•    Profilowanie KRZ - 18 500 m
•    Wykonanie warstwy technologiczne - 4 500 m2
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej - 2 500 m2
•    Stabilizacja - 8 000 m2
•    Wywóz humusu - 4 000 m3

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie i deskowanie poprzecznie - etap II
•    WD-27:
-    montaż dylatacji modułowych
•    WD-29:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A-B
-    przygotowanie fundamentów tymczasowych pod podparcie p. Bl-Cl
-    zbrojenie ścianki zaplecznej podpora C
•    WD-31 i PT KGHM:
-    wykonywanie wykopu pod materac
-    prace przygotowawcze przed wykonywaniem materaca
•    WD-32:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych przyczółek A
-    szalowanie progów pod płytę przejściową podpora A
-    zbrojenie płyty przejściowej
•    WD-32:
-    beton podkładowy pod płytę przejściową
•    PE-10:
-    sprężanie ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    zbrojenie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A2
-    betonowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A2
-    pielęgnacja betonu ustroju p. A1-A2 w osi A2
-    deskowanie ustroju nośnego p. A1-A2 w osi A3
-    montaż podparcia deskowania ustroju p. A1-A2 w osi A4
•    WD-33A:
-    iniekcja kabli sprężających
•    PG-1:
-    uzupełnianie zasypki fundamentów
-    wykonywanie izolacji pionowej
•    WA-2:
-    rozdeskowanie oczepu
-    montaż wpustów, sączków oraz kotew talerzowych
-    obsypka fundamentów podpora 1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:
• Kanał technologiczny
- prace w km 36+000 - 37+000 oraz Węzeł Polkowice
Branża instalacyjna
• Kolizja 6
-    pompowanie wody
-    prace przygotowawcze przed przepięciem
-    przepięcie rurociągu fi 1000
•    Kolizja 7
-    czyszczenie komór K7
•    Gazociąg
-    likwidacja gazociągu (w km 46+200)
• Kanalizacja deszczowa - narastająco 42,85%
-    prace przy kolektorze DA 15.1-15.5 (w km 39+300 - 39+450)
-    prace przy kolektorze DA 19 (w km 39+900)
-    prace przy kolektorze DA 20 (w km 40+950)
Studnie DN 1200 - 1 szt.
Studnie DN 1200 - 5 szt.
Wpusty deszczowe DN 500 - 11 szt.
Kolektor deszczowy DN 300 - 50,09mb Przykanaliki deszczowe DN 200 - 151,55 mb

 

06.06.2017r.

1. Branża Drogowa
•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu — 2500 m3
•    Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 1950 m3
•    Wykonywanie  wykopów -2000 M3
•    Wykonywanie nasypów — 15 200 m3
•    Profilowanie KRZ — 32 500 m2
•    Warsywa mrozochronna – 38 000 m2
•    Zbrojenie główne
•    Wykonanie warstwy technologicznej 
•    Wstawianie reperów talerzowych 
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 2900 m2
•    Stabilizacja – 1900 m2
•    Wywóz humusu – 3500 m2
•    Hałdowanie piasku – 300 m

2. Branża Mostowa
•    WD-25A:
-    zbrojenie  i deskowanie poprzecznic – etap II
•    WD-27
- betonowanie płyty przejściowej podpora B jezdnia lewa
- montaż dylatacji modułowych
•    WD-29:
-    Zbrojenie I deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
-    Przygotowanie fundamentów tymczasowych pod podparcie p. B1-C1
-    rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło B-C

•    WD-31 i PT KGHM
-    Wykonywanie zasypek
-    Wykonywanie wykopu pod materac

•    PE-10
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    sprężanie ustroju nośnego
-    zbrojenie i deskowanie ustrojów nośnych przęsło A1-A2 w osi A2 I A3

•    WD-32
-    Wykonywanie gruntów zbrojonych przyczółek A

•    PE-11A, PE-12A:
-    Montaż schodów skarpowych
-    Formowanie stożków
•    WD-33A:
-    Prace porządkowe po rozbiórce ustroju nośnego

•    WA-2:
-    Montaż dylatacji podpora 1, izolacja cienka na zimno podpora 1
-    Rozdeskowanie oczepu podpora 2.1
-    Pielęgnacja betonu oczepu podpora 2.2
-    Deskowanie ustroju nośnego podpora 3.1 – 4.1
-    Zbrojenie ustroju nośnego podpora 3.2 – 4.2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:

•    Kanał technologiczny
Branża instalacyjna

•    Kolizja 6
-    Wykonywanie izolacji rurociągów
-    Zasypka rurociągów

•    Kolizja 7
-    Izolacja komór
-    Przygotowania do odbioru

•    Kanalizacja deszczowa – narastająco 41,79%
-    Studnie DN 1200 – 3 szt
-    Wpusty deszczowe DN 500 – 2 szt.
-    Kanał DN 400 PP – 130,37 mb
-    Kanał DN 300PP – 36,95 mb
-    Przykanaliki deszczowe DN 200 – 21,80 mb

30.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Zdjęcie warstwy humusu — 4300 m3
 • Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 4000 m3
 • Wykonywanie nasypów — 38 624 m3
 • Profilowanie KRZ — 24 500 m2
 • Warsywa mrozoochronna – 14 475 m2
 • Zbrojenie główne – 1550 m2
 • Wykonanie warstwy technologicznej – 4000 m2
 • Wstawianie reperów talerzowych – 22szt.
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 2600 m2
 • Stabilizacja – 16 290 m2
 • Zdjęcie warstwy humusu ( z odwozem) – 1800 m2
 • Wywóz humusu – 4150 m2
 • Hałdowanie piasku – 4150 m2
 • Skarpowanie nasypu – 500 m2

2. Branża Mostowa

 • WD-25A:

zbrojenie  i deskowanie poprzecznic – etap II
betonowanie poprzecznic podpora B jezdnia lewa
montaż dylatacji pionowych
prace porządkowe
przygotowanie do montażu belek prefabrykowanych typu T
montaż belek prefabrykowanych typu T

 • WD-25B, WD-25C, WD-28,PE-8, PE-9:

- prace porządkowe

 • WD-26

Montaż dylatacji modułowych

 

 • WD-27

-Zbrojenie I deskowanie płyt przejściowych podpora B jezdnia prawa

- betonowanie płyt przejściowych podpora B jezdnia prawa

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych

- deskowanie płyt przejściowych podpora B jezdnia lewa

- prace porządkowe

 • WD-28

Zbrojenie stref zakotwień

 

 • WD-29:

rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
pielęgnacja brtonu ustroju nośnego przęsło B-C
montaż rusztowania oraz deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
prace przygotowawcze przed sprężaniem ustroju nośnego
sprężanie ustroju nośnego

 

 

 • PE-10

Betonowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3
pielęgnacja betonu ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3
wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
montaż podparcia deskowania ustroju nośnego przęsło A1-A2 w osi A2
demontaż deskowania ustrojów nośnych przęsło A2-A3 w osi A5 I A6

 • WD-32

Wykonywanie gruntów zbrojonych za przyczółkiem A

 • WD-33

- Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod piaskowanie

•    PE-IIB, PE-12B:
-    Uzupełnianie stożków
•    PE-11A, PE-12A
-    Malowanie pochwytów ekranów przeciwolśnieniowych
•    PE-12 
-    Wykonywanie chudego betonu 
-    Rozdeskowanie materaca I chudego betonu
-    Obsypka piaskiem

•    WD-33A:
-    Zdawanie materiału
-    Wykonywanie izolacji cienkiej na zimno podpora A
-    Rozdeskowanie ustroju nośnego 

•    PG-1
-    Wykonywanie zapypek za przyczółkami
•    WA-2:
-    Deskowanie ustroju nośnego podpora 3.1 -4.1, 3.2 – 4.2
-    Betonowanie oczepu podpora 2.2
-    Deskowanie I zbrojenie oczepów podpora 2.2
-    Wykonywanie izolacji cienkiej na zimno podpora 1
-    Zbrojenie ustroju nośnego podpora 3.2 – 4.2
-    Montaż łożysk podpora 3.1 – 4.1, 3.2 – 4.2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenerget:yczna:

•    Kanał technologiczny

Branża instalacyjna

•    Kolizja 6
-    Przełączenie kanałów RW2 fi 800
•    Kolizja 7
-    Izolacja rur stalowych w komorach
•    Kanalizacja deszczowa – narastająco 40,81%
-    Prace przy kolektorze DA8 w km 35+400
-    Prace pzry kolektorze DA13 I DA14 w km 38+300 – 38+700
-    W tygodniu rozliczeniowym wykonano:
-    Studnie DN 1500 – 5 szt
-    Studnie DN 1200 – 2 szt
-    Wpusty deszczowe DN 500 – 8 szt.
-    Kanał DN 400 PP – 9,41 mb
-    Kanał DN 300PP – 55,14 mb
-    Przykanaliki deszczowe DN 200 PVC – 37,73 mb
-    Wykonanie kaskad 300/200 wraa z betonowaniem – 14 szt.
-    Wykonanie kaskad 200/200 wraz z betonowaniem – 12szt

23.05.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Zdjęcie warstwy humusu — 1500 m3
•    Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 3000 m3
•    Wykonywanie wykopów — 5100 m3
•    Wykonywanie nasypów — 32 090 m3
•    Profilowanie KRZ — 30 500 m2
•    Wykonywanie nasypów – 2200 m3
•    Warsywa mrozoochronna – 5800 m2
•    Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 3800 m2
•    Rozebranie podbudowy – 1800 m2
•    Stabilizacja – 5000m2
•    Wywóz humusu – 1770 m2
•    Skarpowanie nasypu - 700
•    Zbieranie nadmiaru materiału – 1000
•    Rozbiórka barrier stalowych – 1100 m

 

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    zbrojenie  i deskowanie poprzecznic
-    betonowanie poprzecznic podpora A  jezdnia lewa
-    betonowanie poprzecznicy podpora A jezdnia prawa

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-28, PE-9:
- prace porządkowe

•    WD-27:
-    Beton podkłądowy pod płytę przejściową od strony podpory B
-    Pielęgnacja betonu 
•    PE-8:
-    Zbrojenie płyt przejściowych
-    Przygotowanie do betonowqnia płyt przejściowych
•    WD-29A:
-    wykonywanie zasypek
-    formowanie stożków
•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A-B
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło B-C

•    WD-30, WD-31
-    prace porządkowe
•    WD-32, WD-33
-    Wykonywanie gruntów zbrojonych za przyczółkiem A
•    PT KGHM:
-prace porządkowe

•    PE-10

-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych
-    sprężanie ustroju nośnego 
-    iniekcja kanałów kablowych 
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3

•    PE-IIB, PE-12B:
-    deskowanie  kap chodnikowych
-    przygotowanie kap chodnikowych do betonowania
-    betonowanie kap chodnikowych
•    PE-12 
-    Wykonywanie materaca geosyntetycznego

•    WD-33A:
-    Montaż kabli spręzających przęsło B-C
-    Rozdeskowanie ustroju nośnego 

•    PG-1, WA-1:
-    Zasypki z gruntów zbroonych

•    WA-2:
-    Przygotowanie powierzchni do izolacji cienkiej podpora 1
-    Zbrojenie I deskowanie oczepu podpora 2.1
-    Betonowanie oczepu podpora 2.1
-    Zbrojenie I deskowanie oczepu podpora 2.2
-    Zbrojenie I szalowanie skrzydłą podpora 3.2 – 4.2
-    Montaż łożysk podpora 3.2 – 4.2, 3.1 – 4.1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:

 • Kanał technologiczny

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa – narastająco 40,27%

 

16.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Zdjęcie warstwy humusu — 1560 m3
 • Wykonywanie  wykopów (zbiorniki) — 1850 m3
 • Wykonywanie wykopów — 4100 m3
 • Wykonywanie nasypów — 22 350 m3
 • Profilowanie KRZ — 14 760 m2
 • Wykonywanie nasypów (górna warstwa) — 600 m3
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 3000 m2
 • Frezowanie podbudowy betonowej — 1500 m2
 • Hałdowanie piasku — 3000 m3

2. Branża Mostowa

 

•    WD-25A:
-    zbrojenie  i deskowanie poprzecznic
-    betonowanie poprzecznic podpora B jezdnia prawa

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-28, PE-9:
- prace porządkowe

•    WD-27:
-    betonowanie progów pod płyty przejściowe
-    betonowanie  ścianek zaplecznych
-    wykonywanie chudego betonu pod płyt:y przejściowe
-    zbrojenie płyt przejściowych

•    WD-29A:
-    wykonywanie zasypek
-    formowanie stożków
-    izolacja  cienka fundamentów

•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A-B
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C

•    WD-30, WD-31, WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe

•    PT KGHM:
-    izolacja cienka na zimno
-    zdawanie materiału
-    prace porządkowe
-    pielęgnacja betonu ustroju nośnego
-    zbrojenie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A6
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A6
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A4
-    wykonywanie murów oporowych
-    sprężanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A5
-    iniekcja kanałów kablowych przęsło A2-A3 w osi AS
-    iniekcja kanałów kablowych przęsło A1-A2 w osi A1
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A3

-    deskowanie poprzecznic
-    betonowanie poprzecznic

•    PE-IIB, PE-12B:
-    deskowanie  kap chodnikowych
-    przygotowanie kap chodnikowych do betonowania
-    betonowanie kap chodnikowych
-    wykonywanie wykopów pod fundament
-    deskowanie podwalin
-    betonowanie oporników stożków

•    WD-33A:
-    zbrojenie ustroju nośnego
-    montaż kotew talerzowych
-    montaż wpustów
-    betonowanie ustroju nośnego

•    PG-1, WA-1:
-    prace porządkowe

•    WA-2:
-    zdawanie materiału (szalunków)
-    rozdeskowanie skrzydła podpora 1 jezdnia lewa
-    zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 3.2 — 4.2
-    układanie płyt drogowych podpora 4.1

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża teletechniczna i elektroenergetyczna:

 • Kanał technologiczny

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa

 

09.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Wykonywanie nasypu — 9050 m3
 • Wykonywanie wykopów - 1700 m3
 • Zdjęcie warstwy humusu — 500 m3
 • Profilowanie KRZ — 300 m3
 • Transport materiału — 5250 t

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    rozdeskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
-    deskowanie poprzecznic

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28
•    PE-8, PE-9:

-    prace porządkowe

•    WD-29A:
-    grunt:y zbrojone za przyczółkiem podpora A
-    wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów

•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A-B
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
-    rozdeskowanie ustroju nośnego A1-BI

•    WD-30, WD-31, WD-32, WD-33:
- prace porządkowe

•    PT KGHM:
-    rozdeskowanie skrzydeł podpora B
-    prace porządkowe
-    betonowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi AS
-    zbrojenie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A6
-    deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 w osi A4
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
-    szalowanie  i zbrojenie poprzecznic
-    wykonywanie wykopów pod fundament

•    PE-12A:
-    deskowanie  podwalin
-    betonowanie oporników stożków

•    WD-33A:
-    zbrojenie ustroju nośnego

-    wykonywanie gruntów zbrojonych

•    WA-1:
-    prace porządkowe
•    WA-2:
-    zbrojenie i deskowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa
-    betonowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa
-    rozdeskowanie skrzydła podpora 1 jezdnia lewa
-    zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 3.2 — 4.2

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7

Kanalizacja deszczowa

 

02.05.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Podłoża:

Do2/2  0+200 — 0+300

Rondo Polkowice

 • Nasyp:

CG: 46+700 - 47+680; 42+200 — 43+200

D02/1 0+400 — 0+750; 1+550 — 1+620

DD13A 0+000 — 0+300;

Do2/2

 • Wykop:

Do2/1 1+100 — 1+400;

CG: 40+800 -  41+200

 • Zagęszczanie GWN:

4+475 — 5+275

 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej: 2+475 — 3+000;
 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

2. Branża Mostowa

 • WD-25A:
  • deskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
  • betonowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
  • rozdeskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
  • betonowanie  ciosów podłożyskowych
  • wykonywanie  izolacji cienkiej
 • PMZ-1, PMZ-2:

- wykonywanie  zasypki przepustów

 • WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, PE-9:
  • prace porządkowe
 • WD-28,
  • śrutowanie powierzchni płyty pomostowej
 • PE-8:

- deskowanie ścianek zaplecznych  jezdnia lewa

 • WD-29A:
  • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
  • grunty zbrojone za przyczółkiem podpora A
  • wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów
 • WD-29:
  • montaż rusztowania ustroju nośnego
  • deskowanie ustroju nośnego przęsło B-C
 • WD-30, WD-31:

prace porządkowe

 • PT KGHM:
  • szalowanie skrzydeł podpora B
  • betonowanie skrzydeł w osi B
 • WD-32, WD-33:
  • prace porządkowe
 • konywanie murów oporowych obiektu PE-10B
 • rozdeskowanie ustroju nośnego przęsło A1-A2 w osi A1
 • deskowanie ustroju nośnego przęsło A2-A3 oś A5-A6
 • PE-11:
  • prace  przygotowawcze przed  wykonywaniem poprzecznic
  • szalowanie  i zbrojenie poprzecznic
 • PE-11A:
  • formowanie  stożków
 • PE-IIB:
  • montaż desek gzymsowych
 • PE-12:
  • prace przygotowawcze przed  wykonywaniem  ścianek zaplecznych
  • wbijanie ścianek szczelnych
 • PE-12A:
  • deskowanie podwalin
  • betonowanie oporników stożków
 • PE-12B:
  • zbrojenie kap chodnikowych
  • montaż  desek gzymsowych
 • WD-33A:
  • deskowanie poprzecznic przęsło B-C
  • uszczelniania  ustroju nośnego
  • zbrojenie ustroju nośnego
 • wykonywanie gruntów zbrojonych
 • WA-1:

-  prace porządkowe

 • WA-2:
  • zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa

wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej 

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa

Wodociąg MOP Lubin

 

25.04.2017r.

1. Branża Drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Podłoża:

Do2/2 0+200 - 0+300

Rondo Polkowice

TG 43+200 (PEII) — 43+400

 • Nasyp:

CG: 46+700 - 47+680; 41+200 — 41+400; 42+200 — 43+200

Łącznica: B oraz A

D02/1 0+400 — 0+750;

DD13A 0+000 — 0+300;

Do2/2

 • Wykop:

Do2/1 1+100 - 1+400;

CG: 40+800 — 41+200 1236D

Zbiornik Z14, Z13

 • Zagęszczanie GWN:

4+475 - 5+275

 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronna: 2+475 - 3+000;
 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

2. Branża Mostowa

 • WD-25A:
  • deskowanie i zbrojenie korpusu podpora A jezdnia lewa
 • PPIZ-1, PPIZ-2:
  • montaż przepustu
 • WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28,

- prace porządkowe

 • PE-9, PE-8:
  • prace porządkowe
 • WD-29A:
  • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
  • betonowanie ustroju nośnego przęsło A1-B1
  • grunty zbrojone za przyczółkiem podpora A
 • WD-29:
  • montaż rusztowania ustroju nośnego
 • WD-30, WD-31:
  • prace porządkowe
 • PT KGHN:
  • rozdeskowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa

wykonywanie izolacji cienkiej

 • WD-32, WD-33:

- prace porządkowe

 • PE-10:
  • zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
  • betonowanie ustroju nośnego przęsło A1-A2
  • wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B
 • PE-11:
  • szalowanie poprzecznic podpora 1 i 2 jezdnia prawa
 • PE-12A:
  • rozpoczęcie  prac przy opornikach stożków
 • WD-33A:
  • ustawianie podparcia pod ustrój nośny p. B-C
 • montaż taśm dylatacyjnych
 • wykonywanie gruntów zbrojonych

 

 • WA-1:
  • prace porządkowe
 • WA-2:
  • zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora I jezdnia prawa
  • betonowanie  ciosów podłożyskowych
  • wyciąganie ścianek szczelnych podpora 2
  • montaż płyt drogowych pod ustrój nośny
 • wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kolizja ż0
 • Kanalizacja deszczowa

18.04.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa  ustawienia istniejącego oznakowania COR

    Podłoża:
Do2/2 0-r200 — 0-r300
Rondo Polkowice
TG 43-r200 (PEII) — 43-r400

•    Nasyp:
CG: 46+700 - 47+680; 41+200 — 41+400; 42+200 — 43+200
Łącznica: B oraz A
D02/1  0+400 — 0+750;
DD13A  0+000 — 0+300;
Do2/2

•    Wykop:
Do2/1  1+100 — 1+400;
CG: 40+800 — 41+200 1236D
Zbiornik Z14, Z13

•    Zagęszczanie GWN:
4+475 — 5+275

•    Zagęszczanie  warstwy mrozoochronna:
2-r475 — 3-r000;

•    Rowy:
Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

•    Wykonywanie przepustu żelbetowego P0/S3
•    Wykonywanie przepustu żelbetowego P2/S3

2. Branża Mostowa

•    WD-25A:
-    deskowanie i zbrojenie korpusu podpora B jezdnia lewa

-    montaż przepustu

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28, PE-9, PE-8:
- prace porządkowe

•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie  ustroju nośnego przęsło A1-BI
-    grunty zbrojone za przyczółkiem  podpora A

•    WD-29:
- montaż rusztowania ustroju nośnego

•    WD-30, WD-31:
-    prace porządkowe

•    PT  KGHM:
-    zbrojenie i szalowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa
-    betonowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa

•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe

•    PE-10:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    montaż podparcia deskowania ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B

•    PE-11:
- szalowanie poprzecznic  podpora  1 i 2 jezdnia prawa

•    PE-12A:
- rozpoczęcie prac przy opornikach stożków

•    WD-33A:
-    ustawianie podparcia pod ustrój nośny p. B-C

-    montaż taśm dylatacyjnych
•    WA-1:
-    prace porządkowe

•    WA-2:
-    zbrojenie i szalowanie korpusu podpora 1 jezdnia prawa
-    betonowanie korpusu podpora 1 jezdnia prawa
-    wyciąganie ścianek szczelnych podpora 2
-    wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

•    Kolizja 6
•    Kolizja 7
•    Kanalizacja  deszczowa

 

11.04.2017r.

1. Branża Drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

•    Nasyp
Ciąg Główny    42+400 — 43+200    46+700 — 47+680
D02/1    0+400 — 0+750; PL01L i PL01P

•    Wykop
Do2/1    1+100 — 1+400;
Ciąg Główny    40+800 — 41+200

•    Zagęszczanie GWN
DO 2/1    4+475  — 5+275

•    Zagęszczanie  warstwy mrozoochronnej
DO 2/1    2+475 — 3+200;

•    Rowy
Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

•    Wykonywanie  przepustu żelbetowego  P2/S3, P0/S3

 

2. Branża mostowa    

•    WD-25A:
-    deskowanie i zbrojenie korpusu podpora B jezdnia lewa
-    betonowanie korpusu podpora B jezdnia lewa
-    deskowanie korpusu podpora A jezdnia lewa
-    wykonywanie wykopu pod przepust
-    wykonywanie wykopu pod przepust
-    wykonywanie  materaca geosyntetycznego
-    wykonywanie  fundamentu  kruszywowego

•    WD-25B, WD-25C, WD-26, WD-27, WD-28, PE-9, PE-9, WD-30:
- prace porządkowe
        •    PE-8:
-    betonowanie  ścianek zaplecznych jezdnia prawa
-    betonowanie belek pod płyt:y przejściowe podpora A i B

•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie ustroju nośnego
-    grunt:y zbrojone za przyczółkiem podpora A

•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego
-    zbrojenie ustroju nośnego

•    PT  KGHM:
-    zbrojenie i szalowanie ściany korpusu podpora B jezdnia prawa

•    WD-31:
- prace porządkowe, zdawanie materiału
•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    montaż podparcia  deskowania  ustroju nośnego
-    wykonywanie murów oporowych obiektu PE-10B

•    PE-11:
-    szalowanie i zbrojenie poprzecznic podpora 1 i 2 jezdnia prawa

•    PE-11A:
-    szalowanie oporników stożków
-    betonowanie oporników stożków
-    rozdeskowanie oporników stożków

•    WD-33A:
-    szalowanie podparcia  ściągów skrzydeł
-    betonowanie  ściągów skrzydeł
-    ustawianie podparcia pod ustrój nośny p. B-C
-    układanie płyt drogowych pod podparcie ustroju nośnego
-    montaż folii kubełkowej

•    WA-1:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych

•    WA-2:
-    betonowanie ścianki zaplecznej podpora 1
-    zbrojenie i szalowanie skrzydła podpora 1 jezdnia prawa
-    wyciąganie  ścianek szczelnych  podpora 2
-    wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6
 • Kolizja 7
 • Kanalizacja deszczowa

 

04.04.2017r.

1. Brana drogowa

•    Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
•    Nasyp

Ciąg Główny 42+400 - 43+200 46+700 - 47+680 D02/1 0+400 - 0+750;
DD13A 0+000 - 0+300;
PL01L i PL01P
•    Wykop
Do2/l 1+100 - 1+400;
Ciąg Główny 40+800 - 41+200 Zbiornik Z14, Z13
•    Zagęszczanie GWN
DO 2/1 4+475 - 5+275
•    Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej
DO 2/1 2+475 - 3+200;
•    Rowy
Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.
•    Wykonywanie przepustu żelbetowego P3/S3, P7/S3, P2/S3, P0/S3

 

2. Branża mostowa    

•    WD-25A:
-    deskowanie korpusu podpora B jezdnia lewa
    WD-25B, WD-25C:
-    prace porządkowe
    WD-26, WD-27, WD-28:
-    prace porządkowe
•    PE-8, PE-9:
-    prace porządkowe
•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło Al-Bl
-    przygotowanie platformy pod ustrój nośny przęsła A-B, B-C
•    WD-30
-    prace porządkowe
•    PT KGHM:
-    szalowanie i zbrojenie fundamentów podpora B jezdnia prawa
•    WD-31:
-    betonowanie korpusu podpora A jezdnia prawa
-    pielęgnacja betonu, rozdeskowanie korpusu
•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe
•    PE-10:
-    sprężenia ustroju nośnego
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie ustroju nośnego
-    pielęgnacja betonu
-    montaż podparcia deskowania ustroju nośnego
-    przygotowanie podłoża pod mury oporowe
-    montaż kabli sprężających

 • PE-11:

-    betonowanie ciosów podpora 1 i 2
-    izolacje cienkie

 • PE-11A, PE-12A:

- prace przygotowawcze przed wykonywaniem oporników stożków

 • PE-11B, PE-12B:

- prace przygotowawcze do montażu desek gzymsowych
•    WD-33A:
- rozładunek materiału, prace przygotowawcze
•    PG-1:
- montaż taśm dylatacyjnych
•    WA-1:
- wykonywanie gruntów zbrojonych
•    WA-2:
-    szalowanie i zbrojenie korpusu podpora 1
-    betonowanie słupów podpora 2.2
-    przygotowania do izolacji podpora 2
-    wykonywanie zasypek fundamentów podpora 3
-    wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna
• Kolizja 6 i 7:
- przebudowa sieci technologicznej

• Demontaż rurociągu stalowego DN150  

 

 

28.03.2017r.

1. Branża drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Nasyp

  Ciąg Główny 42+400 - 43+200 46+700 - 47+680 D02/1 0+400 - 0+750;

  DD13A 0+000 - 0+300;

  PL01L i PL01P

 • Wykop

  Do2/l 1+100 -1+400; Ciąg Główny 40+800 - 41+200 Zbiornik Z14, Z13

 • Zagęszczanie GWN

  DO 2/1 4+475 - 5+275

 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej

  DO 2/1 2+475 - 3+200;

 • Rowy

  Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg

 • Wykonywanie przepustu żelbetowego P3/S3 i P7/S3

2. Branża mostowa

    •    WD-25A:
-    betonowanie korpusów podpora B jezdnia prawa
-    prace porządkowe
    •    WD-25B, WD-25C:
- prace porządkowe
    •    WD-26, WD-27, WD-28:
- prace porządkowe
    •    PE-8, PE-9:
- prace porządkowe
•    WD-29A:
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie skrzydła podpora B jezdnia lewa
-    rozdeskowanie skrzydła podpora B jezdnia lewa
 •    WD-29:
-    montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A1-B1
-    przygotowanie platformy pod ustrój nośny przęsła A-B, B-C
    •    WD-30
- prace porządkowe
    •    PT KGHM:
- szalowanie i zbrojenie fundamentów podpora B jezdnia prawa
    •    WD-31:
-    przygotowanie do betonowania korpusu podpora A jezdnia prawa
-    izolacja fundamentów
•    WD-32, WD-33:
-    prace porządkowe
•    PE-10:
-    sprężenia ustroju nośnego
-    zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
-    betonowanie ustroju nośnego
-    pielęgnacja betonu
-    montaż podparcia deskowania ustroju nośnego
-    przygotowanie podłoża pod mury oporowe
-    montaż kabli sprężających
•    PE-11:
-    szalowanie skrzydła podpora 1 i 2 jezdnia prawa
-    betonowanie skrzydeł podpora 1 i 2 jezdnia prawa
•    PE-11B, PE-12B:
-    ustawianie krawężników
•    WD-33A:
-    zbrojenie i szalowanie skrzydeł podpora A
-    betonowanie ciosów podpora A, B i C
-    wykonywanie platformy pod ustrój nośny
-    betonowanie skrzydeł podpora A
•    PG-1:
-    wykonywanie izolacji cienkiej
-    montaż taśm dylatacyjnych
•    WA-1:
-    wykonywanie gruntów zbrojonych
-    zbrojenie kap chodnikowych
•    WA-2:
-    szalowanie i zbrojenie korpusu podpora 1
-    betonowanie słupów podpora 2.2
-    przygotowania do izolacji podpora 2
-    wykonywanie zasypek fundamentów podpora 3
-    wykonywanie zasypek z gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna Branża instalacyjna
•    Kolizja 6 i 7:
-    przebudowa sieci technologicznej
•    Kanalizacja deszczowa - 36,35%
-    kanał DN 500 PP - 23,02 mb
-    kanał DN 300 PP - 40,50 mb
studnie DN 1200 - 2szt,

 

 

21.03.2017

1. Branża drogowa

Opis wykonanych prac:

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Wykonywanie nasypu

Ciąg Główny:   42+400 - 43+200 46+700 - 47+680

D02/1              0+400 - 0+750

DD13A            0+000 - 0+300 1+500 - 2+000

                      3+000 - 3+400

PL01L i PL01P

Łącznica: D; BC; C

 • Wykonywanie wykopu

Do2/l 1+100 - 1+400;

Ciąg Główny 40+800 - 41+200

Zbiorniki Z14, Z13

 • Profilowanie GWN

DO 2/1 4+475 - 5+275

 • Zagęszczanie warstwy technologicznej

DO 2/1 2+475 - 3+500

 • Wykonywanie rowów

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

Wykonywanie przepustu żelbetowego P2/S3

2. Branża mostowa

 • WD-25A:

-deskowanie korpusu podpora B jezdnia prawa

 • WD-25B, WD-25C:

-prace porządkowe

 • WD-26, WD-27, WD-28:

-prace porządkowe

 • PE-8, PE-9:

-prace porządkowe

 • WD-29A:

-zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

-przygotowanie platformy pod ustrój nośny przęsło A-B, B-C

-wykonywanie izolacji fundamentu

 • WD-29:

-montaż deskowania przęseł A1-B1 oraz B-C

 •  WD-30

-prace porządkowe

 • PT KGHM:

-betonowanie fundamentu podpora B jezdnia lewa

-pielęgnacja betonu

-zbrojenie fundamentu podpora B jezdnia prawa

 • WD-31:

-betonowanie skrzydła podpora A jezdnia lewa

-pielęgnacja betonu

-deskowanie korpusu podpora A jezdnia prawa

 • WD-32, WD-33:

-prace porządkowe

 • PE-10:

-zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

-betonowanie ustroju nośnego

-pielęgnacja betonu

-montaż podparcia deskowania ustroju nośnego przęsło A1-A2

-przygotowanie podłoża pod mury oporowe

-montaż kabli sprężających przęsło A2-A3 oś PE10.A1

 • PE-11:

-szalowanie skrzydeł podpora 1 i 2 jezdnia prawa

 • PE-11 A, PE-11B:

-układanie krawężników

 • WD-33A:

-zbrojenie i szalowanie skrzydeł podpora A

-szalowanie ciosów podpora A, B i C

 • PG-1:

-wykonywanie izolacji cienkiej na zimno

-montaż drenażu za przyczółkami całego obiektu

 • WA-1:

-wykonywanie gruntów zbrojonych

-montaż drenażu za przyczółkami P1 i P3

 • WA-2:

-zbrojenie i deskowanie słupów podpora 2.2

-zbrojenie i deskowanie korpusu podpora 1

-wykonywanie gruntów zbrojonych podpora 4

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

-przebudowa sieci technologicznej

 • Kanalizacja deszczowa - 36,02%

-roboty ziemnne

-kanał DN 800 PP - 38,62 mb

-przykanaliki deszczowe DN 200 - 16,90 mb

-studnie DN 2000- 2 szt.

-wpusty deszczowe DN 500 - 1 szt.

 

16.03.2017

1. Branża drogowa

 • Zagęszczanie podłoża
  - Ciąg Główny        41+800 – 42+100          42+100 – 42+250
  - DO 2/1:              0+400 – 0+750             4+500 – 5+000
  - PL01L:                0+150 – 1+500

2. Branża mostowa

 • WD-25A:
  - zbrojenie korpusów
 • WD-25B:
  - prace porządkowe
 • WD-25C:
  - prace porządkowe
 • WD-26, WD-27, WD-28:

          - prace porządkowe

 • PE-8, PE-9:

          - prace porządkowe

 • WD-29A

          - zbrojenie ustroju nośnego

 • WD-29

          - montaż deskowania przęseł A1-B1 oraz B-C

          - wykonywanie gruntów zbrojnych podpora C i D1

 • WD-30

          - prace porządkowe

 • PT KGHM

          - zbrojenie i szalowanie fundamentu podpora B

 • WD-31

          - zbrojenie korpusu podpora A jezdnia lewa

          - szalowanie skrzydła podpora A jezdnia lewa

 • WD-32, WD-33

          - prace porządkowe

          - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

          - przygotowanie nawierzchni pod izolację

          - wykonywanie izolacji na zimno
          - wykonywanie gruntów zbrojnych

          - betonowanie ustroju nośnego

 • PE-11

          - betonowanie korpusu podpora 2

 • WD-33A

          - betonowanie korpusu podpora A

 • WA-1

          - przygotowywanie powierzchni betonu ustroju pod izolację
          - wykonywanie gruntów zbrojonych

 • PG-1

          - przygotowanie powierzchni pod izolacje

          - wykonywanie powierzchni pod izolację

 • WA-2
  - betonowanie oczepów

          - betonowanie fundamentu

          - betonowanie słupów podpora 2.1

          - wyciąganie ścianek szczelnych podpora 2

          - wykonywanie gruntów zbrojonych podpora 4

          - wykonywanie zasypek fundamentów podpora 1 i 2

          - przygotowanie podbudowy pod szalowanie ustroju nośnego

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

          - przebudowa sieci technologicznej

 • Kanalizacja deszczowa

          - roboty ziemne

          - przykanalik DN200 ( 12,39mb)

          - kanał DN300 PP (63,87mb)

          - studzienka DN 1200 (3 szt.)

          - wpust DN500 ( 2szt.)

 

08.03.2017r.

1.Branża drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Zagęszczanie podłoża
  - Ciąg Główny        41+800 – 42+100          42+100 – 42+250
  - DO 2/1:              0+400 – 0+750             4+500 – 5+000
  - PL01L:                0+150 – 1+500
 • Wykonywanie warstwy technologicznej i mrozoochronnej
  - DO 2/1:              3+000 – 3+790

2.Branża mostowa

 • WD-25A:

- deskowanie korpusu podpora B jezdnia prawa
- betonowanie korpusu podpora A jezdnia prawa

 • WD-25B:

- prace porządkowe

 • WD-25C:

- prace porządkowe

 • WD-26, WD-27, WD-28:

- prace porządkowe

 • PE-8, PE-9:

- prace porządkowe

 • WD-29A

- montaż belek
- rozszalowywanie skrzydła oś B
- zbrojenie ustroju nośnego
- rozbiórka deskowania poprzecznic
- montaż pomostu BHP dla ustroju nośnego- izolacja fundamentów

 • WD-29

- wykonywanie izolacji na przyczółkach A i A1
- zasypka fundamentów podpora A1
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny przęsło A1-B1

 • WD-30

- prace porządkowe

 • PT KGHM

- wymiana gruntu
- wykonanie materaca geosyntetycznego podpora B
- wykonywanie korka betonowego podpora B

 • WD-31

- betonowanie podkładowy podpora B jezdnia lewa
- betonowanie skrzydła jezdnia prawa

 • WD-32

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A i C

 • WD-33

- prace porządkowe

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
- montaż reperów
- wykonywanie izolacji cienkiej
- montaż osłon kabli sprężających
- montaż łożysk

 • PE-11

- szalowanie korpusu podpora 2 jezdnia prawa

 • WD-33A

- szalowanie korpusu podpora A

 • WA-1

- zbrojenie ścianek zaplecznych jezdnia lewa
- wykonywanie gruntów zbrojonych

 • PG-1

 - przygotowanie powierzchni betonu pod izolacje

WA-2
- izolacje fundamentów
- zbrojenie filarów podpora 2.1
- szalowanie oczepu podpora 3.1
- zbrojenie fundamentu podpora 2.2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

 

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa

- prace porządkowe
- kolektor DN 400 (80,05mb)

- kolektor DN 500 (59,86mb)
- studzienki deszczowe (4szt.)

01.03.2017r.

 

1. Branża drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Przepust żelbetowy DN 1200 P1/P L02P (18,20mb)

2. Branża mostowa

 • WD-25A:
  - deskowanie korpusu podpora A jezdnia prawa
 • WD-25B:
  - prace porządkowe
 • WD-25C:
  - montaż odwodnienia
  - odwodnienie sączków dylatacyjnych
 • WD-26, WD-27, WD-28:

     - prace porządkowe

 • PE-8

     - prace porządkowe

 • WD-29A

- deskowanie skrzydła oś B jezdnia prawa
- deskowanie poprzecznic podpora A i B
- betonowanie poprzecznic
- wykonywanie izolacji na zimno
- betonowanie skrzydła oś B jezdnia prawa
- przygotowanie do montażu belek
- rozszalowywanie skrzydła oś B jezdnia prawa

 • WD-29

     - wykonywanie izolacji na przyczółkach A i A1

 • WD-30

     - prace porządkowe

 • PE-9

     - prace porządkowe

 • PT KGHM

     - wymiana gruntu
- wykonanie materaca geosyntetycznego podpora B
- wykonywanie korka betonowego podpora B

 • WD-31

zbrojenie ściany i słupów jezdnia lewa
- zbrojenie korpusu jezdnia prawa
- montaż deskowania skrzydła jezdnia prawa podpora A
- przygotowanie powierzchni pod izolacje

 • PMZ-14

     - prace porządkowe

 • WD-32

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A
- rozszalowywanie ścianki zaplecznej podpora A
- szalowanie ścianki zaplecznej podpora C

 • WD-33

     - prace porządkowe

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
- montaż reperów
- wykonywanie izolacji cienkiej
- montaż osłon kabli sprężających
- montaż łożysk

 • PE-11

- szalowanie korpusu podpora A jezdnia prawa
- betonowanie przyczółka podpora 1 – etap I i II

 • PE-11A

- montaż barier przeciwolśnieniowych

 • WD-33A

- zbrojenie korpusu podpora A
- deskowanie filarów podpora B
- betonowanie filarów podpora B

 • WA-1

- zbrojenie stref zakotwień przęsło 2-3
- przygotowanie wnęk dylatacyjnych
- zbrojenie ścianek zaplecznych jezdnia lewa

 • PG-1

- przygotowanie powierzchni betonu pod izolacje

 • WA-2

- izolacje fundamentów
- wykonywanie chudego betonu podpora 2.2
- szalowanie oczepu podpora 3.1
- wykonywanie zasypek fundamentów
- zbrojenie słupów podpora 2.1
- betonowanie oczepu podpora 3.1
- zbrojenie fundamentu podpora 2.2

3. Urządzenia infrastruktury technicznej – branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa (km 42+580 - 42+708)

- prace porządkowe

- kolektor DN 500 (20,02mb)
- przykanaliki deszczowe DN 200 PVC (71,86mb)
- wpusty deszczowe DN 500 (5szt.)

21.02.2017r

1.Branża drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR

2.Branża mostowa

 • WD-25A:
  - deskowanie korpusu podpora A jezdnia prawa
 • WD-25B:
  - prace porządkowe
 • WD-25C:
  - prace porządkowe
 • WD-26

- montaż odwodnienia

 • PE-8

- prace porządkowe

 • WD-27

- prace porządkowe

 • WD-28
  - prace porządkowe
 • WD-29A

- szalowanie skrzydła oś B jezdnia prawa
- zbrojenie poprzecznic podpora A i B

 • WD-29

- wykonywanie izolacji cienkiej na fundamencie podpora A1

 • WD-30

- prace porządkowe

 • PE-9

- prace porządkowe

 • PT KGHM

- montaż namiotu nad gruntem podpora B

 • WD-31

- zbrojenie ściany korpusu podpora A jezdnia lewa
- zbrojenie skrzydeł
- zagęszczenie gruntu pod materac podpora B

 • PMZ-14

- prace porządkowe

 • WD-32

- zbrojenie kap chodnikowych

- betonowanie kap chodnikowych

 • WD-33

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A

- betonowanie ścianki zaplecznej podpora A

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

 • PE-11

- szalowanie korpusu podpora 1 jezdnia prawa

 • PE-11A

- montaż barier przeciwolśnieniowych

 • PE-12A

- prace porządkowe

 • WD-33A

- zbrojenie korpusu podpora A
- zbrojenie słupów podpora B

 • WA-1

- betonowanie stref zakotwień

 • PG-1

- prace porządkowe
- przygotowanie do zasypek

 • WA-2
  - zbrojenie oczepu podpora 3

- betonowanie fundamentu podpora 2.1
- betonowanie podpora 1 jezdnia lewa

3.Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa

- prace porządkowe

- montaż wpustów deszczowych

- montaż kanału DN300 PP (34,91mb)

- montaż kanału DN500 PP (45,03mb)
- studzienki deszczowe DN1500 (2szt.)

 

5.02.2017r.

1.Brana drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Rozkładanie humusu na tereny zielone

2.Brana mostowa

 • WD-25A

- zbrojenie korpusów

 • WD-25B

- prace porządkowe

 • WD-25C

- prace porządkowe

 • WD-26

- prace porządkowe

 • PE-8

- prace porządkowe

 • WD-27

- prace porządkowe

 • WD-28
  - prace porządkowe
 • WD-29A

- rozdeskowywanie skrzydła

- szalowanie skrzydła oś A jezdnia lewa

- betonowanie skrzydła podpora A jezdnia lewa

- deskowanie poprzecznic

 • WD-29

- prace porządkowe

 • WD-30

- prace porządkowe

 • PE-9

- prace porządkowe

 • PT KGHM

- montaż namiotu nad gruntem podpora B

 • WD-31

- zbrojenie i szalowanie, betonowanie fundamentów oś A

- demontaż deskowanie fundamentu podpora A

 • PMZ-14

- prace porządkowe

 • WD-32

- zbrojenie kap chodnikowych

 • WD-33

- szalowanie ścianki zaplecznej podpora A

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

 • PE-11A

- prace porządkowe

 • PE-12A

- prace porządkowe

 • WD-33A

- prace porządkowe

 • WA-1

- sprężanie ustroju nośnego przęsło 1-2 jezdnia prawa

- rozdeskowywanie ustroju nośnego

 • PG-1

- rozszalowywanie skrzydeł

- rozszalowywanie ustroju nośnego

- zbrojenie i szalowanie stref zakotwień

 • WA-2

- zbrojenie oczepu podpora 3

- betonowanie fundamentu podpora 1 jezdnia prawa

- zbrojenie fundamentu podpora 1 jezdnia lewa

- rozszalowywanie oczepu podpora 3.2

- wykonywanie materaca geosyntatecznego podpora 2.2

- wykonywanie chudego betonu

 

2.Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa

- prace porządkowe

- montaż wpustów deszczowych

- montaż studzienek deszczowych DN1500

- montaż kanału DN300 PP

- montaż kanału DN500 PP

 

08.02.2017r.

1. Branża drogowa

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Uzupełnianie ubytków nawierzchni
 • Rozbieranie barier energochłonnych
 • Rozkładanie humusu na tereny zielone
 • Rozbieranie ławy betonowej pod krawężnikami

2. Branża mostowa

 • WD-25A

- zbrojenie korpusów

 • WD-25B

- prace porządkowe

 • WD-25C

- prace porządkowe

 • WD-26

- prace porządkowe

 • PE-8

- prace porządkowe

 • WD-27

- prace porządkowe

 • WD-28
  - betonowanie ustroju nośnego przęsło B-C
 • WD-29A

- deskowanie skrzydła oś A jezdnia prawa

- betonowanie skrzydła oś A jezdnia prawa

 • WD-29

- wykonywanie fundamentu tymczasowego pod bramkę przęsła B-C

 • WD-30

- prace porządkowe

 • PE-9

- prace porządkowe

 • PT KGHM

- wymiana gruntu

- przygotowanie pod materac geosyntetyczny

 • WD-31

- zbrojenie fundamentów oś A

 • PMZ-14

- prace porządkowe

 • WD-32

- zbrojenie kap chodnikowych

 • WD-33

- prace porządkowe

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- deskowanie i betonowanie skrzydła SK3

 • PE-11A

- montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe

 • PE-12A

- montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe

 • WD-33A

- prace porządkowe

 • WA-1

- sprężanie ustroju nośnego przęsło 1-2 jezdnia prawa

- betonowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 jezdnia prawa

 • PG-1

- szalowanie ustroju nośnego segmentu zewnętrznego nr 1

- szalowanie ściany skrzydła S1 i S2

- betonowanie ściany skrzydła S1 i S2

- betonowanie ustroju nośnego segment zewnętrzny nr 1

 • WA-2

- betonowanie oczepu podpora 3.2

- szalowanie i deskowanie oczepu podpora 3

- szalowanie i betonowanie fundamentu podpora 1

 

3. Urządzenia infrastruktury technicznej

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa

- prace porządkowe

- montaż wpustów deszczowych (7szt.)

- montaż studzienek deszczowych DN1500 (3szt.) i DN1200 (1szt.)

- montaż kanału DN300 PP (7,19mb)

- montaż kanału DN500 PP (75,83mb)

- montaż przykanaliku DN200 PVC-U lita (55,58mb)

 

02.01.2017r.

1. Branża drogowa:

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania COR
 • Uzupełnianie ubytków nawierzchni
 • Rozbieranie barier energochłonnych
 • Rozkładanie humusu na tereny zielone
 • Rozbieranie ławy betonowej pod krawężnikami

2.Branża mostowa:

 • WD-25A

- zbrojenie korpusów

 • WD-25B

- prace porządkowe

 • WD-25C

- prace porządkowe

 • WD-26

- prace porządkowe

 • PE-8

- prace porządkowe

 • WD-27

- prace porządkowe

 • WD-28

- rozdeskowanie ustroju nośnego

 • WD-29A

- deskowanie skrzydła oś A jezdnia prawa

 • WD-29

- wykonywanie fundamentu tymczasowego pod bramkę przęsła B-C

 • WD-30

- prace porządkowe

 • PE-9

- prace porządkowe

 • PT KGHM

- wymiana gruntu

- przygotowanie pod materac geosyntetyczny

 • WD-31

zbrojenie fundamentów oś A

 • PMZ-14

- prace porządkowe

 • WD-32

- zbrojenie kap chodnikowych

 • WD-33

- prace porządkowe

 • PE-10

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

- deskowanie skrzydła SK3

 • PE-11A

- montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe

 • PE-12A

- montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe

 • WD-33A

- prace porządkowe

 • WA-1

- sprężanie ustroju nośnego przęsło 1-2 jezdnia prawa

- betonowanie ustroju nośnego przęsło 2-3 jezdnia prawa

 • PG-1

- szalowanie segmentu zewnętrznego nr 1

- szalowanie ściany skrzydła S1 i S2

 • WA-2
  - betonowanie oczep podpora 3.2

- szalowanie i deskowanie oczepu podpora 3

3. Urządzenia infrastruktury technicznej:

Branża instalacyjna

 • Kolizja 6 i 7:

- prace porządkowe

 • Kanalizacja deszczowa

- prace porządkowe

- montaż wpustów deszczowyc

- montaż studzienek deszczowych DN1500

- montaż kanału DN500 PP

28.12.2016r.

 • Kontrola oraz poprawa ustawienia istniejącego oznakowania TOR
 • WD-25A, WD-25B, WD-25C, WD-26, PE-8, WD-27, WD-28, WD-29, WD-30, PE-9, PT KGHM, WD-31, PMZ-14, WD-32, WD-33, PE-11, PE-11A, PE-12A, WD-33A, PG-1:
  - brak wykonywanych prac na obiektach
 • WD-29A:

- deskowanie korpusu podpora B jezdnia prawa

- betonowanie korpusu podpora B jezdnia prawa

- zbrojenie skrzydła podpora A jezdnia lewa

 • PE-10:
  - nakładanie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego

- montaż rusztowania ustroju nośnego przęsło A2-A3 oś A1-A2

- deskowanie skrzydła SKA3

 • WA-1:

- zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa

- sprężanie ustroju nośnego

 • WA-2:

- wyciąganie ścianek szczelnych podpora 3

21.12.2016r.

 • Wykonywanie nasypu:

CG: 46+700 - 47+680; 43+200 - 45+650 Str. P

Łącznica: D; BC; C

D02/1 0+400 – 0+750;

DD13A 0+000 – 0+300; 1+500 – 2+000

PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

Do2/1 1+100 – 1+400;

Zbiornik Z15, Z13

 • Układanie warstwy mrozoochronnej:

Do2/1 2+475 – 3+500

 • GWN:

4+475 – 5+275

 • Kruszywo:

4+100 – 4+475; 5+275 - 5+785

 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

 • WD-25C, WD-26, PE-9, WD-30, WD-32, WD-33, PMZ-14:
  - prace porządkowe
 • WD-25A:

- zbrojenie korpusów podpora A i B

 • WD-27:

- wykonywanie gruntów zbrojonych

- betonowanie płyt przejściowych podpora A

 • WD-28:

- betonowanie ustroju przęsło A-B

- zbrojenie i deskowanie ustroju przęsło B-C

 • WD-29A:

- zbrojenie skrzydła podpora A jezdnia lewa

- betonowanie korpusu podpora A jezdnia prawa

- deskowane korpusu oś B jezdnia prawa

14.12.2016r.

 • Wykonywanie nasypu:

Ciąg Główny w km:       46+700 - 47+100          42+600 – 44+650

                                   39+080 – 39+550

      PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

Ciąg Główny w km:       40+800

 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej:

      Do2/1 w km:    4+100 – 4+475; 5+275 – 6+000

 • Wykonywanie GWN:

      2+050 – 2+475             3+500 – 4+100             4+475 – 5+275

 • Zagęszczanie podłoza:

Ciąg Główny w km:       44+000 – 45+000          38+300 – 38+600

 • Wykonywanie rowów:

      Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

 

07.12.2016r.

 • Wykonywanie nasypu:

CG: 46+700 - 47+680

CG: 42+400 – 43+200 Str. L i P; 43+200 - 45+650 Str. P

Łącznica: D; BC; C

D02/1 0+400 – 0+750;

DD13A 0+000 – 0+300; 1+500 – 2+000; 3+000 – 3+400

PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

Do2/1 1+100 – 1+400;

wykończenie 41+800 – 42+100

Zbiornik Z15, Z13

 • Układanie warstwy mrozoochronnej:

Do2/1 2+475 – 3+500

 • GWN:

4+475 – 5+275

 • Kruszywo:

4+100 – 4+475; 5+275 - 5+785

 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

 • PE-10:
  - betonowanie ściany skrzydła SKA3*

- deskowanie i zbrojenie ściany skrzydła SKA3

- betonowanie płyty odciążającej P1 oś A3

- zbrojenie i deskowanie ciosów

- przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego obiektu PE-10A1 przęsło A2-A3

 

 • PE-11:
  - deskowanie fundamentów oś 1
  - betonowanie fundamentów oś 1
  - deskowanie fundamentów oś 2
  - betonowanie fundamentów oś 2

 

 • PE-11A + PE-12A:
  - zbrojenie kap chodnikowych
  - beton kap chodnikowych
 • WD-33A:

- wykonywanie materaca podpora B

- wykonywanie chudego betonu podpora B

- zbrojenie fundamentów podpora B

 • WA-1:

- betonowanie ustroju przęsło 2 i 3 jezdnia lewa

- zbrojenie ustroju przęsło 1 i 2 jezdnia lewa

- szalowanie ustroju przęsło 1 i 2 jezdnia prawa

- montaż wpustów, sączków i kotew talerzowych

- wykonywanie gruntów zbrojonych podpora 1

 • PG-1:

- betonowanie ustroju nośnego segment wew. cz. III

- zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego segment zew. cz. II

- szalowanie skrzydła S4

30.11.2016r.

 • Nasyp:

CG: 46+700 - 47+680

CG: 42+400 – 43+200 Str. L i P; 43+200 - 45+650 Str. P

Łącznica: D; BC; C

D02/1 0+400 – 0+750; 4+800 - 5+200  

DD13A 0+000 – 0+300; 1+500 – 2+000; 3+000 – 3+400

PL01L i PL01P

 • Wykop:

Do2/1 1+100 – 1+400; TG 42+300 - 42+400

40+800 – 41+200; wykończenie 41+800 – 42+100

Zbiornik Z15, Z13

 • Mrozoochronna:

Do2/1 2+475 – 3+500

 • GWN:

2+050 – 2+475; 3+500 – 4+100; 4+475 – 5+275

 • Kruszywo:

2+050-2+200

 • Rowy:

Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

23.11.2016

 • Wykonywanie nasypu:

Ciąg Główny w km:       46+700 - 47+100          42+600 – 44+650

                                   39+080 – 39+550

      DO 2/1 w km:               4+800 - 5+000 

      PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

Ciąg Główny w km:       40+800
DO 2/1 w km:               1+100 – 1+400

     

 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej:

      Do2/1 w km:    4+100 – 4+475; 5+275 – 6+000

 • Wykonywanie GWN:

      2+050 – 2+475             3+500 – 4+100             4+475 – 5+275

 • Zagęszczanie podłoza:

Ciąg Główny w km:       44+000 – 45+000          38+300 – 38+600

                                   36+000 – 36+500

DO 2/1 w km:               4+800 – 5+000

 • Odhumusowanie:       MOP
 • Czyszczenie nawierzchni drogowej
 • Wykonywanie rowów:

      Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

16.11.2016r.

 • Wykonywanie nasypu:

Ciąg Główny w km:       46+700 - 47+100          42+600 – 44+650

                                   39+080 – 39+550

      DO 2/1 w km:               4+800 - 5+000 

      PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

Ciąg Główny w km:       40+800
DO 2/1 w km:               1+100 – 1+40

 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej:

      Do2/1 w km:    4+100 – 4+475; 5+275 – 6+000

 • Wykonywanie GWN:

      2+050 – 2+475             3+500 – 4+100             4+475 – 5+275

 • Zagęszczanie podłoza:

Ciąg Główny w km:       44+000 – 45+000          38+300 – 38+600

                                   36+000 – 36+500

DO 2/1 w km:               4+800 – 5+000

 

 • Odhumusowanie:       MOP
 • Czyszczenie nawierzchni drogowej
 • Wykonywanie rowów:

      Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

 • PE-8, WD-25C, WD-32, WD-33:

- prace porządkowe

 • WD-25A:

- zbrojenie fundamentu podpora A i B jezdnia prawa

 • WD-26:

- wykonywanie chudego betonu pod płyty przejściowe

- montaż desek gzymsowych

- zbrojenie płyt przejściowych

 • WD-27:

- deskowanie ustroju nośnego

- wykonywanie gruntów zbrojonych podpora A

- zbrojenie ścianek zaplecznych podpora A

 • WD-28:

- deskowanie ustroju nośnego

 • WD-29A:

- zbrojenie korpusu oś B i A

- zasypki fundamentów oś A

- szalowanie korpusu oś B

02.11.2016r.

 • Wykonywanie nasypu:

Ciąg Głównyw km:        46+700 - 47+680          42+600 – 44+650

                                         41+200 - 41+800

      Łącznica: D; BC; C

      D02/1 w km:                4+800 - 5+200 

      DD13A w km:               0+000 – 0+300             1+500 – 2+000

                                         3+000 – 3+400

      PL01L i PL01P

 • Wykonywanie wykopu:

      Do2/1 w km:                1+100 – 1+400

      Ciąg Główny w km:       40+800 – 41+200          41+800 – 42+100

      Zbiornik Z15, Z13

 • Wykonywanie warstwy mrozoochronnej:

      Do2/1 w km:                2+475 – 3+500             4+100 – 4+475                         5+275 – 6+000

 • Wykonywanie GWN:

      2+050 – 2+475             3+500 – 4+100             4+475 – 5+275

 • Wykonywanie rowów:

      Na bieżąco wzdłuż odhumusowanych tras dróg.

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna:

Branża instalacyjna:

 • Kolizja 6 i 7:

- przebudowa sieci technologicznej

- budowa komór K7.1 i K7.2 (kolizja 7)

 • Kanalizacja deszczowa

- roboty ziemne

- układanie kanałów deszczowych

- montaż wpustów oraz studni

 

26.09.2016r.

 • Wykonywanie nasypów

Ciąg Główny w km:       34+800 – 34+950          39+000 – 39+080

DO 2/1 w km:               4+500 – 5+000

DD13A w km:               3+200 – 3+500

 • Wykonywanie wykopów

Ciąg Główny w km:       40+800

 • Zagęszczanie podłoża

Ciąg Główny w km:       44+150 – 45+800          38+300 – 38+600

                                   35+100 – 37+000          39+000 – 39+080

DO 2/1 w km:               0+450 – 0+700             3+800 – 4+100

                                   3+000 – 3+200             5+275 – 6+000

DD13A w km:               0+000 – 0+150             1+300 – 1+800

PL01P, PL01L w km:     0+200 – 0+600

 

 • Profilowanie podłoża

Ciąg Główny w km:       40+000 – 41+000

DD-1A w km:               0+084 – WD-25C

 • Wykonywanie warstwy mrozoochronna
  DO 2/1 w km:               5+275 – 6+000
 • Wykonywanie GWN:

DO 2/1 w km:               3+500 – 3+800             3+900 – 4+100

 • Odhumusowanie:

DO 2/2 w km:   0+000 – 0+250

 • Czyszczenie nawierzchni drogowej

 

12.09.2016r.

 • Wykonywanie nasypów

Ciąg Główny w km:       44+400 – 44+650          38+000 – 38+600

DO 2/1 w km:               2+050 – 2+600             3+500 – 4+000

 • Kopanie rowu:

DO 2/1 w km:               3+800 – 4+200

 • Wykonywanie wykopów

DO 2/1 w km:               40+850

 • Zagęszczanie podłoża

Ciąg Główny w km:       35+100 – 35+500          39+000 – 39+500

DO 2/1 w km:               4+800 – 5+200

 • Profilowanie podłoża

Ciąg Główny w km:       34+200 – 34+600          40+000 – 41+000

 • Czyszczenie nawierzchni drogowej
 • WD-26:

- montaż krawężników granitowych

- betonowanie ścianki zaplecznej podpora C

- szalowanie ścianki zaplecznej

 • WD-27:

- deskowanie skrzydła podpora B jezdnia lewa

- deskowanie poprzecznic – etap II

- deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

- deskowanie skrzydła podpora B jezdnia prawa

 • WD-28:

- wykonywanie zasypek z gruntu zbrojonego

 • WD-29:

- zbrojenie korpusu oś D1, C i A

- zbrojenie skrzydła oś C

- szalowanie oczepu oś C1

 • WD-30:

- wykonywanie zasypek z gruntu zbrojonego

- betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa

 • WD-32:

- montaż krawężników

- zbrojenie kap chodnikowych

 • WD-33:

- wykonywanie zasypek z gruntu zbrojonego

- formowanie stożków

- iniekcja kanałów kablowych

- zbrojenie kap chodnikowych