Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Aktulności Z-V

Aktualności:

14.08.2017 r. - 20.08.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni 17 km 68,
 • budową kanalizacji na zlewni DB2/WLB km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D18 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB4 km 72,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB10 km 73,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB29 km 78+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC8 km 1+200,
 • budową kanalizacji na zlewni DC13 Ł-NR1,
 • budową kanalizacji na zlewni WLB19-24 oraz DB7 km 72,
 • budową drenażu km 65+995 - 65+930 P, km 79+100-0+000 P, poprzeczki km 72+800, km 73+500, km 73+645,
 • stacją ST-2 układanie kabla YAKY 4x70 mm2 MOP,
 • wykonywaniem wykopu liniowego pod ogrodzenie km 61+300-61+820 str. P,    
 • budową kanalizacji teletechnicznej WLII, km 65,
 • układaniem kabla oświetleniowego SO8 Ł-NR1,
 • budową KHC4 WLII,
 • kabel oświetleniowy + fundamenty km 65+100 - 65+500,
 • wykonywaniem wykopu liniowego pod ogrodzenie km 61+820-62+000 P, km 62+300-62+550  P,
 • układaniem kabla oświetleniowego SO8 Ł-NR1,
 • wykonywaniem zagęszczania km 69+600 - 70+000 L, Ł2, Ł4, km 73+270 - 73+900, DK94 4/02 0+165 - 0+185, km 70+000 - 70+300 L, km 78+600 - 78+650,
 • wykonywaniem profilowania km 70+000 - 70+300 L, km 69+250 - 69+500, wał ziemny północno wschodni, km 69+600 - 70+000,
 • wykonywaniem osuszania km 69+250 - 69+500, ciąg główny SL km 73+450 - 73+550+ poprawki po wykonaniu przykanalików, km 78+600 - 78+650, Ł1 km 1+310 - 1+360, ciąg główny SL km 73+550 - 73+650, DS4/28, km 68+250 - 69+500, km 0+300 - 0+380,
 • wykonywaniem skropienia DS 4/10 km 0+000-0+703, DS 4/11 km 0+000-0+110, km 74+600-74+840 j. L, DW 364 km 0+000-0+050, km 0+170-0+280, DS 4/16 km 0+030-0+340, DS 4/17 km 0+040-0+440,
 • wykonywaniem podbudowy DS 4/10 km 0+000-0+703, DS 4/11 km 0+000-0+110, km 74+600-74+840 j. L, DW 364 km 0+000-0+050, km 0+170-0+280, DS 4/16 km 0+030-0+340, DS 4/17 km 0+040-0+440,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa  km 0+000 - 0+540 P, km 78+828 (WD-47) - 78+960, km 79+150 - 79+172,03 P, km 0+000 - 0+540 P, S3 78+828 (WD-47) - 78+960, DW364 km 0+170 - 0+280 P, DW364 km 0+000 - 0+060 P, km 73+720 - 73+860 L,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej  km 78+828 (WD-47) - 78+960, km 73+720 - 73+860 L,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej DS 4/10 km 0+000-0+703, DS 4/11 km 0+000-0+110, DS 4/16 km 0+030-0+340, DS 4/17 km 0+040-0+440,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 74+610-74+840 j. L, DW 364 km 0+000-0+050, km 0+170-0+280,
 • wykonywaniem humusowania km 66+750 - 66+950, km 65+500 - 65+850,
 • wykonywaniem skarpowania km 70+500 - 70+600, km 70+700 - 70+800, km 75+200 L,
 • wykonywaniem skarpowania km 75+120 - 75+180,
 • rozbiórką podbudowy z kruszywa bypass PE-15, PE-13,
 • montażem barier stalowych km 64+500 - 64+620 oś, km 65+500 - 65+850 oś,
 • wykonywaniem poboczy DG-4/01,
 • wykonywaniem poszerzenia przed przełożeniem ruchu DG-4/01,
 • hałdowaniem materiału z rozbiórki PE-14,
 • ułożeniem nawierzchni z kostki granitowej WLZ - Rondo 1 – pierścień,
 • wykonaniem ławy z kruszywa DK94 4/02 wyspa, DK94 4/02 km 0+000 - 0+100 P,
 • rów meliroacyjny w km 70+350,
 • odwozem humusu km 76+100 P, km 76+000 P,
 • kopaniem rowu km 69+250 - 69+500,
 • rów meliroacyjny w km 71+340,
 • uzupełnianiem wypłuczek km 63+900 - 65+200, WLP,
 • ułożeniem krawężnika kamiennego DK94 4/02 km 0+000 - 0+080,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: km 69+250 - 69+500,

Sekcja 3: km 70+000 - 70+500 L, km 69+600 - 70+000, ciąg główny SL km 73+500 - 73+700, ciąg główny SL km 73+025 - 73+100 (poszerzenie), km 70+000 - 70+500,

Sekcja 5: km 1+180 - 1+220, L-05 km 0+000 - 0+300, km 78+730 - 78+830, km 1+380 - 1+480,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: PE-15, ZR-12/4,

Sekcja 4: km 75+200 L, km 75+120 - 75+180,

Sekcja 5: km 0+000 - 0+500, L-07 km 0+250 - 0+500, km 1+380 - 1+480,

 • pracami przy przepustach betonowych:

- PPr 4/G2-2

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, montaż barier energochłonnych nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - zbrojenie oczepu podpory P2, betonowanie oczepu podpory P3, deskowanie poprzecznic podpory P1 i P4, zbrojenie i deskowanie oczepu podpory P2, pielęgnacja betonu oczepu podpory P3, zbrojenie poprzecznicy podpory P4, betonowanie oczepu podpory P2, betonowanie poprzecznicy podpory P1 i P4, pielęgnacja betonu oczepu podpory P2, pielęgnacja betonu poprzecznicy podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki lewej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpór,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - wykonywanie wykopu pod fundament ściany bocznej podpory P1 strony prawej, wykonanie warstwy transmisyjnej posadowienia ściany bocznej podpory P1 strony prawej,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - deskowanie ścianki żwirowej podpory P3, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - prace porządkowe przy obiekcie, przygotowanie do wykonywania zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - montaż podestów roboczych pod gzymsy ustroju nośnego, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego, deskowanie ścianek żwirowych podpory P1 i P3, przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie ścianki żwirowej podpory P3, usuwanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, betonowanie ścianki żwirowej podpory P3, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - betonowanie korpusu podpory D nitki lewej, zbrojenie i deskowanie poprzecznic podpory B i C nitki lewej, deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu korpusu podpory D nitki lewej, deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, deskowanie ciosów podłożyskowych podpory D nitki lewej, montaż łożysk podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - betonowanie korpusu podpory A nitki lewej, rozdeskowywanie korpusu podpory B nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A nitki lewej, wykonywanie izolacji korpusu podpory B nitki lewej, wyciąganie technologicznej ścianki szczelnej przy podporze B, montaż łożysk podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory A nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory B nitki lewej, deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - przerwa technologiczna (dojrzewanie betonu ustroju nośnego do wytrzymałości pozwalającej na rozdeskowanie i demontaż rusztowań), rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie poprzecznicy podpory C nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory C i D nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory E nitki lewej, betonowanie poprzecznicy podpory C nitki lewej,
 • wale przeciwpowodziowym na sekcji 3 - przygotowanie do wykonywania metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - prace przygotowawcze do układania warstwy asfaltu twardolanego jezdni, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie i deskowanie ścianek żwirowych podpory C nitki lewej i prawej, deskowanie ścianek żwirowych podpory C nitki lewej i prawej, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod kapy nitki prawej, betonowanie ścianki żwirowej podpory C nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - rozdeskowywanie ustroju nośnego, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - przygotowywanie powierzchni i układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - prace przygotowawcze do układania warstwy asfaltu twardolanego jezdni, zakańczanie prac związanych z zasypkami z gruntu zbrojonego podpory A i C, deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - deskowanie płyty przejściowej podpory D nitki prawej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A, betonowanie płyty przejściowej podpory D nitki prawej, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory D nitki prawej, betonowanie płyty przejściowej podpory D nitki lewej, prace przygotowawcze do układania warstwy asfaltu twardolanego jezdni nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zakańczanie prac związanych z zasypkami z gruntu zbrojonego podpory A i C, deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, zbrojenie gzymsów na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki A4 i S3, betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki A4 i S3, pielęgnacja betonu kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki A4 i S3, wykonywanie zasypki korpusu podpory D,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - betonowanie ścianki żwirowej podpory A nitki A4, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory A nitki A4, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy nitki A4, przygotowywanie do betonowania ścianki żwirowej podpory A nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki Legnica do układania izolacji z papy, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Legnica, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory D, montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory D,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - betonowanie płyty przejściowej podpory E nitki Legnica, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory E nitki Legnica, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory A nitki Lubawka i Legnica oraz podpory E nitki Lubawka,

07.08.2017 r. - 13.08.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D25 km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 72,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D19 km 69,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC8 km 1+100, km 1+200,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D18 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 71+790,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB29 km 78+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB28 km 78+000
 • budową drenażu km 69+150 - 69+250 L, km 0+288 - 0+200 P, km 0+100 - 0+200, km 65+900-65+980 P, km 79+100-0+100 P,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC5 km 2+000,
 • trasą główną fundamenty + kabel ośw SO7 i SO8 km 0+500 - 1+000,
 • trasą zasilania Si-2/3 i Si-2/4 MOP,      
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 63+300, WLII, km 79, Ł7, przewiert WLII,
 • wykonywaniem wykopów pod ogrodzenia km 59+900 - 60+700, km 60+650- 60+900 L, ZR-4/4 km 60+200 P,
 • wykonywaniem przepustów z zakresu zasilania Ł-NR 4 i Ł-NR3,
 • przedłużaniem i wykonywaniem przepustów z zakresu zasilania Ł-NR 4,
 • kabel oświetleniowy SO8 Ł-NR1 Ł-NR 1,
 • stacja ST-2 układanie kabla YAKY 4x240mm2 km 65,
 • stacja ST-2 układanie kabla YAKY 4x70mm2 MOP,
 • wykonywaniem zagęszczania Ł2, Ł4, km 73+230 - 73+900, km 73+500 - 73+900, km 74+600 - 74+800 strona L, km 76+895 - 77+005 (przejazd awaryjny), DG-4/05 km 0+000 - 0+335, km 79+150 - 79+172,03 P, km 0+000 - 0+540 P,
 • wykonywaniem profilowania km 70+500 - 71+300, DG-4/05 km 0+000 - 0+170, km 61+500 - 61+700, km 69+250 - 69+500, wał ziemny północno wschodni,
 • wykonywaniem osuszania DS-4/14, DG-4/03, km 69+250 - 69+500, km 78+730 - 78+830, km 1+180 - 1+240, ciąg główny SL km 73+025 - 73+100, ciąg główny SL km 73+650 - 73+700, km 78+600 - 78+650, km 0+160 - 0+240, km 69+250 - 69+500, ciąg główny SL km 73+400 - 73+450, DK94 4/02 km 0+165 - 0+185, km 78+730 - 78+830, km 78+860 - 78+900, km 1+580 - 1+640,
 • wykonywaniem skropienia km 62+150-62+730 j. L, km 63+660-63+930 j. L, km 63+820-63+930 PA, km 65+180-65+500 j. P+MOP, km 65+220-65+470 j. L+MOP,
 • wykonywanie warstwy ścieralnej km 62+150-62+730 j. L,
 • wykonywaniem podbudowy km 63+680-63+930 j. L, km 63+820-63+930 PA, km 65+180-65+490 j. P+MOP, km 65+220-65+470 j. L+MOP,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa DS-4/16 0+000 - 0+340, DS-4/10 km 0+000 - 0+702,75  wraz z zjazdami,  DG-4/05 w km 0+000 - 0+170, S3 km 79+150 - 79+172,03 P, S3 km 0+000 - 0+520 P,
 • wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego WLZ - Rondo 1 – pierścień,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej DW364 km 0+150 - 0+280 P, DW364 km 0+000 - 0+080 P
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 63+660-63+920 j. L, km 63+820-63+930 PA, km 65+180-65+500 j. P,
 • wykonywaniem skarpowania DP-1227, km 70+600 - 70+800,
 • wykonywaniem humusowania km 76+000 - 77+000, km 66+700 - 66+900,
 • wykonywaniem frezowania km 61+000 - 62+400,
 • wykonywaniem stabilizacji DW 364 km 0+000 - 0+280, km 0+200 - 0+250,
 • wykonywaniem odhumusowania DS-4/14,
 • wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego WLZ - Rondo 1 – pierścień,
 • wykonywaniem poboczy z kruszywa L-07 km 0+000 - 0+550,
 • wykonywaniem skarpowania 70+500 - 70+900, km 68+000 - 69+000,
 • dosypywaniem poboczy km 62+000 - 62+200,
 • wykonywaniem frezowania By-pass PE-13, km 61+000 - 62+200, By-pass PE-15,montażem barier stalowych km 62+900 - 63+200 pas dzielący, km 63+200 - 63+800, km 60+100 – 60+300 oś, km 61+100 – 61+300 oś, km 61+800 – 61+900 SL, DG 4/01,
 • wykonywaniem stabilizacji Ł4 0+000 - 0+100, pas dzielący,
 • kopaniem rowu DP-1227, km 68+000 - 69+000,
 • załadunkiem i wywozem humusu DS-4/14,
 • przygotowaniem podłoża w celu wykonania podbudowy z betonu cementowego WLZ - Rondo 1 – pierścień,
 • rowem melioracyjnym km 70+350, km 71+340,
 • odwozem humusu km 76+100 P,
 • dostarczeniem materiału na budowę zbiornika km 78+730 - 78+830,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 64+300 - 64+400,
 • rozbiórką DW364,
 • wykonywaniem zjazdów na działki DS-4/10,
 • poprawkami przy ścieku o zm. niweleciekm 66+600 - 66+650,
 • ustawieniem krawężników kamiennych DK94 4/02,
 • rów meliroacyjny w km 70+350,
 • rów meliroacyjny w km 71+340,
 • profilowaniem wału wał ziemny północno wschodni,
 • rozbiórką DW364,
 • wywozem humusu z odhumusowania zbiornika Z-4 km 1+404,
 • nawierzchni z kostki kamiennej WLZ - Rondo 1 – pierścień,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: km 69+250 - 69+500,

Sekcja 3: ciąg główny SL km 73+650 - 73+700, DK94 4/02 0+165 - 0+185, ciąg główny SL km 73+300 - 73+400, km 69+600 - 70+000, ciąg główny SL km 73+450 - 73+500,

Sekcja 4: km 78+600 - 78+650, DS 4/28,

Sekcja 5: Ł1 km 1+700 - 1+860, km 1+580 - 1+640, km 1+900 - 2+050, km  78+730 - 78+830,  km 1+380 - 1+480, km 78+860 - 78+900, km 1+180 - 1+220,  

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: PE-15, ZR-12/4, ZRI-7/4,

Sekcja 3: ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900, ZRI-7/4,

Sekcja 4: km 75+200 L,

Sekcja 5: km 0+000 - 0+500, km 1+291, Ł1 km 1+700 - 1+860, L-07 km 0+250 - 0+500,       

 • pracami przy przepustach betonowych:

- PD 4/18-1,

- PD 4/21-1,

- PD 4/14-6,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - deskowanie oczepów podpory P2 i P3, przygotowywanie ciosów podłożyskowych do montażu łożysk, zbrojenie oczepów podpory P2 i P3, montaż łożysk, deskowanie poprzecznic podpory P1 i P4, zbrojenie oczepu podpory P2, deskowanie oczepu podpory P3,
 • przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki lewej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  -wykonywanie zabezpieczenia ściankami szczelnymi pod wykop podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, zbrojenie ścianek żwirowych podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe przy obiekcie, układanie nawierzchni z kostki betonowej na dojściach do obiektu,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - prace porządkowe przy obiekcie, przenoszenie zaplecza budowy, układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory P5,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - rozdeskowywanie stref zakotwień kabli sprężających oraz poprzecznic ustroju nośnego, deskowanie ścianki żwirowej podpory P1, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków, montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków, deskowanie ścianki żwirowej podpory P1, zbrojenie ścianki żwirowej podpory P3, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego, montaż desek gzymsowych i zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków, betonowanie ścianki żwirowej podpory P1, deskowanie ścianki żwirowej podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego, zbrojenie ścianek żwirowych podpór, deskowanie ścianki żwirowej podpory P1, deskowanie ścianki żwirowej podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+926,96 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P3, wykonywanie izolacji korpusu podpory P3, betonowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory D nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory B i C nitki lewej, deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej, betonowanie korpusu podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitki lewej, zbrojenie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A nitki lewej, montaż łożysk podpory A nitki lewej, betonowanie korpusu podpory B nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory A nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki lewej, przerwa technologiczna (dojrzewanie betonu ustroju nośnego do wytrzymałości pozwalającej na rozdeskowanie i demontaż rusztowań),
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory E nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory C nitki lewej, betonowanie korpusu podpory E nitki lewej, zbrojenie poprzecznicy podpory C nitki lewej, betonowanie słupów podpory B nitki lewej (2 szt.), zbrojenie poprzecznicy podpory C nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory D nitki lewej, montaż łożysk podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - przygotowanie najazdu do układania warstwy asfaltu twardolanego na jezdni ustroju nośnego nitki lewej, prace przygotowawcze do układania warstwy asfaltu twardolanego jezdni,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie i deskowanie ścianek żwirowych podpory C nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - rozdeskowywanie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych i płytach przejściowych podpory A i B nitki lewej i prawej, układanie krawężników jezdni, montaż desek gzymsowych i zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - montaż kolektora odwodnienia za podporą A, zbrojenie płyt przejściowych podpory D nitki lewej i prawej, deskowanie płyty przejściowej podpory D nitki prawej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A, zakańczanie prac związanych z zasypkami z gruntu zbrojonego podpory A i C,
 • wale przeciwpowodziowym (przy obiekcie WK) na sekcji 3: przygotowanie do wykonywania metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C (etap 3), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C (etap 3), wykonywanie dojazdu do obiektu,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - wykonywanie zasypki korpusu podpory A, układanie krawężników jezdni i zbrojenie przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki A4 i S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego nitki Legnica, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego nitki A4, deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki A4, deskowanie i przygotowywanie do betonowania ścianki żwirowej podpory A nitki A4,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory A nitki Legnica i Lubawka, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki Lubawka do układania izolacji z papy, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki Lubawka, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Lubawka,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - deskowanie płyty przejściowej podpory E nitki Lubawka, zbrojenie płyt przejściowych podpory E nitki Legnica i podpory A nitki Legnica i Lubawka, betonowanie płyt przejściowych podpory A i E nitki Lubawka, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych podpory A nitki Legnica, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory A nitki Legnica, zbrojenie płyty przejściowej podpory E nitki Legnica, deskowanie płyty przejściowej podpory E nitki Legnica,

 

31.07.2017 r. - 06.08.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D24 km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB22 km 75+500,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC18 km 2+000,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D17 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC1 km 0+100 WLII,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D19 km 69,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB10 km 73+500,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC8 km 1+100 WLII,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 72,
 • trasą główną fundamenty + kabel ośw SO7 i SO8 km 0+500 - 1+000,
 • trasą zasilania Si-2/8 i Si-2/9 MOP,
 • trasą zasilania Si-2/3 i Si-2/4 MOP,        
 • budową drenażu km 74+570 - 74+680 L, km 0+000 - 0+150 P, km 75+300 - 75+380 pas rozdziału, km 0+100- WLII poprzeczka str. P, km 62+660 62+820 L, km 69+040 - 69+150 L,
 • wykonywaniem trasy zasilającej km 65+370, km 68+940 - 69+040 L,
 • wykonywaniem kanalizacji teletechnicznej km 60, km 0+700 WLII, km 1+160 WLII, km 0+300 - 0+450 WLII, km 62+600,
 • wciąganiem kabla Si-2/8 i Si-2/9 MOP,
 • wykonywaniem ogrodzenia km 59+200 - 59+600,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC5 km 2+000,
 • wykonywaniem wykopów pod ogrodzenia km 59+600 - 59+900,
 • wykonywaniem zagęszczania km 73+025 - 73+100 (poszerzenie) Ł2, Ł4, km 73+650 - 73+900, DK94 4/02 0+165 - 0+185, km 73+270 - 73+400, km 73+500 - 73+570,  km 73+650 - 73+900, DK94 4/02 0+165 - 0+185,
 • wykonywaniem profilowania km 61+500 - 61+900,
 • wykonywaniem osuszania km 78+730 - 78+830, ciąg główny SL km 73+650 - 73+720, km 68+000 - 69+000, Ł6 km 0+000 - 0+260, km 0+000 - 0+300, km 78+730 - 78+830, ciąg główny SL km 73+340 - 73+400, DK94 4/02 km 0+165 - 0+185, ciąg główny SL km 73+500 - 73+650, km 78+600 - 78+650, km 69+600 - 70+000, km 70+000 - 70+500, km 68+000 - 69+000, ciąg główny SL km 73+500 - 73+560,
 • wykonywaniem skropienia km 75+470-78+060 j. L, km 61+110-61+320, km 60+560-61+350 j. L, km 60+485-60+955 PA,
 • wykonywanie warstwy ścieralnej km 75+470-78+060 j. L, km 60+560-61+350 j. L, km 60+485-60+955 PA,
 • wykonywaniem podbudowy km 61+110-61+320,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km  61+110 - 61+310 strona L, km 62+720 - 62+930 strona L, km 65+180 - 65+390 strona P, DS-4/10 0+000 - 0+702,75, km 65+240 - 65+390 strona L, km 64+250 - 64+360 strona L, DS-4/14 km 0+900 - 1+500 (bez zjazdów), DS-4/17 km 0+000 - 0+440,17,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 61+110 - 61+240 strona L, km 65+350 - 65+390, S3 km 79+150 - 79+172,03 strona P, S3 km 0+000 - 0+500 strona P,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 61+100-61+330,
 • wykonywaniem skarpowania LP-L04L, km 71+250 - 71+350, km 71+000 - 71+200, DP-1227, km 70+000 - 70+100, km 70+500 - 70+550,
 • wykonywanie odhumusowania DS-4/14, ZR-12/4,
 • rowem melioracyjnym w km 71+340,
 • wykonywaniem humusowania i km 0+560 - 0+700, km 63+750 - 64+100, km 63+930 - 64+370 P, km 63+750 - 64+015 str. P, km 64+140 - 64+350 str. P, km 64+190 - 64+270 str. P, km 63+750 - 63+820,
 • wykonywaniem stabilizacji km 0+000 - 0+300, km 0+150 - 0+500,
 • wykonywaniem pobocza z kruszywa L-01 km 0+250 - 0+400,
 • wykonywaniem obsiania km 63+930 - 64+370 P,
 • ułożeniem ścieku skarpowego km 63+300 (przy WD36),
 • kopaniem rowu km 60+700 - 60+800, LP-L04L, DP-1227,
 • dosypywaniem poboczy km 60+700 - 60+800, km 64+600 - 65+000, km 65+500 - 65+700, km 66+700,
 • plantowaniem pomiędzy km 74+000 - DK94 4/02, km 74+700 - 74+800, km 78+000 - 78+600,
 • układaniem ścieku o zm. niwelecie km 65+350 - 65+400,
 • montażem barier stalowych km 63+700 - 64+500, km 62+000 - 62+500, km 64+000 - 64+200, km 60+500 - 60+900, km 62+600 - 62+850 pas dzielący, km 63+200 - 63+500 pas dzielący,
 • załadunkiem i wywozem humusu DS-4/14,
 • robotami porządkowymi przed wprowadzeniem TOR km 58+974 - 62+850,
 • załadunkiem piasku km 67+600,
 • umacnianiem dna i skarp zbiornika ZR-11/4, ZR-11/4,
 • robotami porządkowymi przed wprowadzeniem TOR km 58+974 - 62+850,
 • odwozem humusu 76+000 L, km 76+100 P,
 • odwozem rozkutej nawierzchni bitumicznej ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900,
 • wykonaniem ławy z kruszywa - pierścień ronda Rondo nr 1 - Węzeł LZ,
 • układaniem krawężnika Rondo 1 - Węzeł LZ, DK94 4/01 km 0+150 - 0+180 wyspa, Rondo 1 - pierścień zew.,
 • ułożeniem siatek wzmacniających nasyp TG km 73+020 - 73+120 L,
 • rowem meliroacyjnym w km 71+340, 
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: km 68+000 - 69+000, DG-4/03,

Sekcja 3: DK94 4/02 km 0+160 - 0+185, km 70+000 - 70+300, ciąg główny SL km 73+400 - 73+500, km 69+600 - 70+000, ciąg główny SL km 73+300 - 73+500, ciąg główny SL km 73+025 - 73+100 (poszerzenie),

Sekcja 4: km 78+600 - 78+650, DS4/28,

Sekcja 5: km 78+730 - 78+830, Ł6 km 0+000 - 0+260, km 1+180 - 1+240, km 1+380 - 1+480, km 78+870 - 78+900, Ł1 km 1+330 - 1+360,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 3: ZR-12/4, ciąg główny str. lewa 72+400 - 72+900,

Sekcja 3: ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900,

Sekcja 4: km 75+200 L,

Sekcja 5: Z-1 km 1+291, L-07 km 0+000 - 0+200, L-01 km 0+280 - 0+400, km 0+000 - 0+300, Ł1 km 0+100 - 0+180, Ł1 km 1+700 - 1+860, TG km 1+291,

 

 • pracami przy przepustach betonowych:

- Pmr 4/04,

- Pmr 4/06,

- PD 4/25-1,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory P1,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - układanie warstwy asfaltu twardolanego na jezdni ustroju nośnego nitki lewej, montaż kolektora odwodnienia, montaż wpustów i układanie drenażu warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - pielęgnacja betonu słupów podpory P2 i P3, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1, montaż kolektora odwodnienia, betonowanie korpusu podpory P1, pielęgnacja betonu korpusu podpory P1, zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych podpory P1 i P4, montaż rusztowań deskowania oczepów podpory P2 i P3, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki prawej, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki prawej, montaż kolektora odwodnienia, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod jezdnię nitki prawej i lewej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki prawej, montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, montaż kolektora odwodnienia, montaż wsporników podestów i deskowania kap chodnikowych, zbrojenie i deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - montaż desek gzymsowych, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu, montaż barier energochłonnych, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpór, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór (2 etap), montaż kolektora odwodnienia, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór (2 etap), montaż balustrad, wykonywanie dylatacji bitumicznych podpory P1 i P3, demontaż podestów roboczych pod gzymsy ustroju nośnego, montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - prace porządkowe przy obiekcie, betonowanie fundamentów ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, montaż kolektora odwodnienia, deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, deskowanie i przygotowanie do betonowania stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - montaż barier energochłonnych, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod kapy, zbrojenie ścianek żwirowych podpór,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+926,96 - przygotowywanie do wykonywania zasypki z gruntu zbrojonego korpusu podpory P3, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie korpusu podpory D nitki lewej, rozdeskowywanie korpusu podpory A nitki lewej i słupów podpory C nitki lewej, betonowanie ciosów podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu ciosów podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory D nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory B i C nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do montażu belek prefabrykowanych,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej, betonowanie korpusu podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie ścianki żwirowej i deskowanie ciosów podłożyskowych podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie korpusu podpory E nitki lewej, betonowanie korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu korpusu podpory A nitki lewej, deskowanie słupów podpory B nitki lewej, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory E nitki lewej, betonowanie słupów podpory B nitki lewej (2 szt.), betonowanie ścianki żwirowej korpusu podpory A nitki lewej (1 etap), pielęgnacja betonu słupów podpory B nitki lewej (2 szt.), pielęgnacja betonu ścianki żwirowej korpusu podpory A nitki lewej (1 etap), zbrojenie i deskowanie korpusu podpory E nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie ścianek żwirowych podpory A i C, deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego nitki prawej, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory C,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - rozdeskowywanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, montaż desek gzymsowych i układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, zbrojenie dylatacji podpór, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, betonowanie dylatacji podpór,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej, układanie izolacji z papy na ściance żwirowej podpory A nitki lewej, wykonanie uszynienia obiektu, wykonywanie izolacji korpusu podpory A i D,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory C,
 • obiekcie mostowym PP-401na sekcji 4 - zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych, betonowanie płyt przejściowych PP1, pielęgnacja betonu płyt przejściowych PP1, betonowanie płyty przejściowej PP2,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - układanie izolacji z papy w strefie dylatacji na ustroju nośnym nitki S3 i A4, wykonywanie zasypki korpusu podpory E,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - usuwanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego nitki A4, zbrojenie ścianek żwirowych podpory A i C nitki Legnica, deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki Legnica, betonowanie ścianki żwirowej podpory A nitki Legnica, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory A nitki Legnica, rozdeskowywanie ścianki żwirowej podpory A nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, zbrojenie płyt przejściowych podpory A, pielęgnacja betonu kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory D nitki Legnica i Lubawka, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki Lubawka do układania izolacji z papy pod jezdnię, deskowanie i przygotowanie do betonowania płyty przejściowej podpory A nitki Lubawka, montaż barier energochłonnych, betonowanie płyt przejściowych podpory A nitki Legnica i Lubawka, montaż reperów geodezyjnych na obiekcie,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - zbrojenie płyty przejściowej podpory E nitki Lubawka,

 

24.07.2017 r. - 30.07.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D24 km 70+600, km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 71+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB10 km 73+300, km 73,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D12/D13 km 70+600,
 • wykonywanie zasilania MOP,
 • budowa kanału hydrotechnicznego KHC5 WLII km 2+240, WLII km 2+050,
 • budowa drenażu km 64+150 - 64+035 pas rozdziału, km 61+100 - 61+240 L, km 65+350 - 65+380 L i S, km 61+980 - 62+020 L, km 74+580 - 74+840 pas rozdziału, km 0+150 - 0+300 P,
 • wykonywanie trasy zasilającej km 63+750 - 64+340, MOP Kochlice,
 • wykonywanie kanalizacji teletechnicznej km 62+650, km 72,
 • wykonywaniem zagęszczania km 73+025 - 73+100 (poszerzenie) DK94 4/02 0+160 - 0+185, km 73+700 - 73+900, Ł2, Ł4, km 73+270 - 73+400, DK 94 4/02,
 • wykonywaniem profilowania km 60+700 - 61+200, km 63+700 - 64+300, km 66+800, km 68+000-69+000 L, km 70+800 - 71+100, DS-4/08, DP-1227d, km 71+250 - 71+600, km 61+200 - 61+600, km 66+800-66+900,
 • wykonywaniem humusowania km 64+000 - 64+300 P, km 61+900 - 62+150, km 62+330 - 62+650, km 62+445 - 62+800 str. P, Ł3 km 0+000 - 0+260, km 63+300 P,
 • wykonywaniem osuszania km 68+500 L, km 78+600 - 78+650, km 1+380 - 1+480, Ł1 km 1+330 - 1+360, ciąg główny SL km 73+270 - 73+520, km 66+350 - 66+400 P, km 68+000-69+000, km 63+900 - 64+200, km 78+730 - 78+830, km 65+250 - 65+380,
 • wykonywaniem skropienia km 60+380-61+350 j. P, km 63+950-65+050 j. P, DG 4/01 km 0+000-0+137,0+190-0+255, DS4/01 km 1+730-1+927,
 • wykonywanie warstwy ścieralnej km 60+380-61+350 j. P, km 63+950-65+050 j. P, DG 4/01 km 0+000-0+137,0+190-0+255, DS4/01 km 1+730-1+927,
 • wykonywaniem podbudowy DG 4/01 km 0+000-0+137,0+190-0+255,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km  74+600 - 74+800 L, DS-4/10 0+000 - 0+702,75, DP1232D 0+080 - 0+140, DK94 nr 4/02 w km 0+000 - 0+060, 62+720 - 62+930 strona L, km 64+250 - 64+360 strona L,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 63+720 - 63+930 L, DP1232D 0+080 - 0+140, km 61+110 - 61+240 strona L,
 • wykonywaniem skarpowania km 69+600 - 70+000, km 70+500 - 71+200, km 69+950 - 70+000, km 71+250 - 71+300,
 • wykonywanie stabilizacji Droga dojazdowa na MOP wschodni,
 • kruszeniem destruktu asfaltowego km 73+200,
 • wykonywaniem odhumusowania ciąg główny str. lewa km 72+700 - 72+900, przy WD-36, DS-4/14, DG-4/03,
 • ułożeniem ścieku trójkątnego km 74+762 - 74+800,
 • kopaniem rowu km 60+200 - 60+700, km 66+800-66+900,
 • dosypywaniem poboczy km 60+200 - 60+700, PE-15, km 66+800, km 64+600 - 65+000,
 • likwidacją wypłuczyn km 66+800,
 • naprawą skarp TG S-3,
 • montażem barier stalowych km 58+900 - 59+050 SL, km 60+000 - 60+600 SL, km 61+300 - 62+000 SL, km 62+000 - 62+500 SP, km 60+950 - 61+100 oś, km 62+470 - 62+800 SP, km 60+615 - 60+700 SP,
 • wykonywaniem ścieku skarpowego km 63+300 (przy WD36),
 • wykonaniem pali pod ekrany przeciwolśnieniowe Eo01L 9-13, Eo02L1-6, Eo01P 9-11 km 62+200,
 • wykonaniem montażu słupów oraz betonowania głowic  pod ekrany przeciwolśnieniowe Eo01L 9-13, Eo02L1-6, Eo01P 9-11, Eo02P 1-5 km 62+200,
 • wykonaniem robót wykończeniowych na ekranach Eo01P, Eo01L, Eo02P, Eo02L km 62+200,
 • wykonywanie plantowania km 63+300 P,
 • dosypywanie poboczy km 64+600 - 65+000,
 • ułożeniem dna zbiornika ZR-11/4,
 • obrabianie wpustów DK 94 /401,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: km 68+200 L,

Sekcja 3: ciąg główny SL km 73+650 - 73+750, km 73+700 - 73+900,

Sekcja 4: km 78+600 - 78+650, km 74+600 - 74+700,

Sekcja 5: km 78+730 - 78+840, km 1+200 - 1+240, Ł2 km 0+000 - 0+260, km 1+900 – 2+000, km 1+380 - 1+480, km 78+600-78+650, km 78+880 - 78+900, Ł1 km 0+300 - 0+500

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: ZR-11/4,

Sekcja 3: ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900, DK94 4/03,

Sekcja 4: km 75+200,

Sekcja 5: km 0+000 - 0+300, L-01 km 0+000 - 0+400, km 0+500 - 0+800, Ł1 km 0+300 - 0+500, L07 km 0+000 - 0+300,

 • pracami przy przepustach betonowych:

- Psr 4-4,

- PSE 4-15,

- Pd 4/8-1a

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory P1,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace porządkowe pod obiektem, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - montaż desek gzymsowych, montaż barier energochłonnych, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu nitki prawej, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, układanie warstwy asfaltu twardolanego na jezdni ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1  - zbrojenie i deskowanie słupów podpory P2 i P3, betonowanie słupów podpory P2 i P3, pielęgnacja betonu słupów podpory P2 i P3, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpór, montaż desek gzymsowych, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - prace porządkowe przy obiekcie, zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, montaż kolektora odwodnienia,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - montaż desek gzymsowych, prace porządkowe przy obiekcie, montaż wpustów i układanie drenażu warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym, prace wykończeniowe kap chodnikowych i gzymsów, montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - prace porządkowe przy obiekcie, montaż podestów roboczych pod gzymsy, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - usuwanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, prace porządkowe przy obiekcie, prace porządkowe na dojazdach obiektu, zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, montaż kolektora odwodnienia,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - przygotowanie pomostu do układania warstwy asfaltu twardolanego jezdni, montaż barier energochłonnych, układanie warstwy asfaltu twardolanego na jezdni ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1, zbrojenie i deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+926,96 - wykonywanie zasypki fundamentu podpory P2,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie słupów podpory C nitki lewej, zbrojenie korpusu podpory D nitki lewej, betonowanie słupów podpory C nitki lewej, betonowanie korpusu podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu słupów podpory C nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - przygotowywanie powierzchni ławy podpory A do wykonania izolacji, transport i składowanie materiału do zasypek, wykonywanie izolacji ławy podpory A nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory A, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - transport i składowanie materiału do zasypek, wykonywanie zasypki fundamentu podpory B, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitki lewej, betonowanie ustroju nośnego nitki lewej, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B i D nitki lewej, odbudowa drogi powiatowej przy obiekcie, demontaż elementów tymczasowej organizacji ruchu, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i E nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B nitki lewej, betonowanie słupów podpory D nitki lewej, pielęgnacja betonu słupów podpory D nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory C, montaż kabli sprężających ustroju nośnego nitki prawej, prace porządkowe, wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory A, sprężanie ustroju nośnego nitki prawej, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie ścianek żwirowych podpory A i C, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - montaż kabli sprężających ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego, rozdeskowywanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, montaż desek gzymsowych, regulacja urządzeń dylatacyjnych,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki lewej, wykonywanie drenażu za przyczółkami, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory A nitki lewej i prawej, przygotowanie do wykonania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory D, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory D, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C, rozdeskowywanie płyty zespalającej, pielęgnacja betonu płyty zespalającej, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym PP-401na sekcji 4  - zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej, betonowanie płyty zespalającej (etap 1), zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej (etap 2), betonowanie płyty zespalającej (etap 2), profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, prace porządkowe, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74  - montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki A4, montaż wsporników podestów i deskowania kap chodnikowych, zbrojenie ścianek żwirowych podpory A i C, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki A4,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A nitki Legnica i Lubawka, wykonywanie zasypki korpusu podpory D, układanie krawężników jezdni, montaż desek gzymsowych i zbrojenie przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - prace porządkowe, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A,

 

17.07.2017 r. - 23.07.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB5 km 74+150,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB1 km 71+500,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB8 km 73+100,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D20 km 70, km 69+900, km 69+500,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB10 km 73+300,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D29 i D30 km 78+750 - km 79,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB30 km 79,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D7e km 63+300,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D19 km 69+300,
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 64,
 • budową drenażu km 64+360 - 64+150 S, km 65+350 - 65+425 P, km 63+725 - 63+850 str. L,
 • budową kanalizacji deszczowej km 64+360 - 64+260 pas rozdziału,
 • wykonaniem zasilania od stacji ST-2 MOP Zachód, km 62, MOP, km 63,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC6 WLII km 2+240,
 • zagęszczeniem trasa główna A4 SO10 - obwód 3 / stawianie fundamentów + kabel oświetleniowy Węzeł Legnica II,
 • kopaniem trasy zasilającej km 63,
 • regulacją studni drenarskich km 64+160 str. P, km 63+300 str. L, km 60+600 S,
 • wykonywaniem trasy zasilającej km 63,
 • wykonywanie zasilania - przewiert pod najazdem na WD37 MOP - WD37,
 • wykonywaniem zagęszczania km 60+220 - 60+250, DS-4/01, km 73+025 - 73+100 (poszerzenie) km 73+100 - 73+250, km 73+260 - 73+500, DK94 4/02 km 0+000 - 0+140, DK94 4/02 km 0+160 - 0+180, WLZ rondo, Ł2, Ł4, WLZ rondo, DK94 4/02 km 0+000 - 0+140, DK94 4/02 km 0+160 - 0+185, km 73+700 - 73+900,
 • wykonywaniem profilowania km 60+150 - 60+600, km 62+170 - 62+270, ciąg główny str. lewa km 72+600 - 72+900, Ł2, Ł4, DP-1232, km 63+700 - 64+300, km 59+500 - 59+800, km 68+500 L, km 66+800, pomiędzy Ł4 - DK94 4/02,
 • wykonywaniem humusowania km 59+300 - 59+350 str. L, DO4/01 km 1+750 - 1+900 P, km 62+250 - 62+330P+L, km 60+185 - 60+200 L, km 60+210 - 60+240 P, km 65+450 - 65+950, km 74+300 P, km 60+100 - 60+300, TG km 0+700 - 0+850, km 63+800 - 64+000 str. P,
 • wykonywaniem osuszania km 78+870 - 78+900, km 78+600 - 78+650, km 70+000 - 70+300, km 61+220 - 61+250 P, km 63+700 - 63+900 L, km 1+380 - 1+480,  km 78+870 - 78+900, WLZ rondo - północna połowa ronda, Ł4 od ronda do PP, DK94 4/02 0+160 - 0+180, km 69+600 - 69+650, km 69+400 L, km 63+700 - 63+900 L, DP-1232, DS-4/14, km 68+500 L, km 69+650 - 69+800, ciąg główny SL km 73+700 - 73+850, km 78+600 - 78+650, km 0+100 - 0+300, Ł1 km 1+320 - 1+360, TG km 1+380 - 1+480, km 74+700 - 74+800 L, Ł2 km 0+150 - 0+250, ciąg główny SL km 73+850 - 73+900, km 69+000 - 70+000, km 68+200 L, km 1+180 - 1+230, ciąg główny SL km 73+025 + 73+100, km 68+300 L, km 70+800 - 70+900,
 • wykonywaniem skropienia km 75+520  -76+870 j. P, km 1+690-2+410 j. P, km 1+700-2+400 j L, km 61+100-61+330 j. P, km 62+168-62+680 j. P,
 • wykonywanie warstwy ścieralnej km 75+520 - 76+870 j. P, km 1+690-2+410 j. P, km 1+700-2+400 j L, km 62+168-62+680 j.P,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa DS-4/01 w km 1+000 - 1+150, S3 w km 74+600 - 74+700 strona L, S3 w km 63+820 - 63+920 (przejazd awaryjny), WĘZEŁ LEGNICA ZACHÓD - RONDO WSCHÓD w km 0+000 - 0+090, DP1227D w km 0+335 - 0+495,91, DK94 nr 4/02 w km 0+000 - 0+060, LZ-L04L w km 0+000 - 0+040, WĘZEŁ LEGNICA ZACHÓD - RONDO WSCHÓD w km 0+090 - 0+180,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej S3 w km 61+210 - 61+240 strona P, S3 w km 74+350 - 74+400 strona L, Łącznica LZ-L02L w km 0+353 - 0+310, WĘZEŁ LEGNICA ZACHÓD - RONDO WSCHÓD w km 0+000 - 0+180, DK94 nr 4/02 w km 0+000 - 0+060, LZ-L04L w km 0+000 - 0+040,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 61+100-61+330 j. P,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej
 • wykonywaniem podbudowy km 61+115-61+320 j. P,
 • wykonywaniem skarpowania km 70+700 - 70+850,
 • wykonywaniem stabilizacji DS-4/01,
 • wykonywaniem odhumusowania km 69+000 L, DS-4/14,
 • wykonywaniem pobocza z kruszywa
 • umocnieniem skarp zbiornika ZRI 21/4,
 • kopaniem rowu km 62+660 - 62+850 P, km 63+700 - 64+300, km 61+200 - 61+400, km 69+400 L,
 • kopaniem zbiornika ZR-11/4,
 • ustawieniem krawężników betonowych DG4/05 km 0+100 - 0+200, DK94 4/01 km 0+100 - 0+160 P, DG4/05 0+200 - 0+335 P,
 • wykonywaniem poboczy km 62+450 - 62+850 P, ED-2,
 • plantowaniem terenu DK94 4/02 - L03P, L02L/L04L,
 • wał 02 fundament+montaż rur km 71+948, zasypka km 71+948,
 • kruszeniem masy bitumicznej z rozbiórki ul. Działkowa,
 • ułożenie geomembrany km 59+315 - 59+326 str. L,
 • ułożeniem ścieku trójkątnego km 73+140 - 73+230,
 • ustawianiem krawężnika DG4/05 km 0+000 - 0+005 L+P, dojazd do obiektu WD36, dojazd do obiektu WD43,
 • dosypywanie pasa rozdziału km 63+700 - 64+300,
 • montażem barier stalowych km 59+900 - 60+400 SP, km 59+900 - 60+000 oś,  km 61+990 - 62+150 SP, km 60+300 - 60+830 oś, km 61+350 - 62+640 SP, km 62+325 - 62+400 SP, km 62+400 - 62+750 SP, km 60+830 - 60+950 oś,
 • zamulaniem korytek ściekowych km 65+400, WD-38,
 • wykonywanie plantowania Ł4 - DK94 4/02,
 • kruszenie destruktu asfaltowego km 74+250 P,
 • budowanie rampy wjazdowej LP-L05P,
 • wywóz humusu ze zbiornika Z-2 km 1+157,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: km 68+200 L, km 68+300 L,

Sekcja 3: km 69+600 - 70+300, ciąg główny SL km 73+300 - 73+500, km 70+000 - 70+300,

Sekcja 4: km 78+600 - 78+650, km 74+700 - 74+800 L,

Sekcja 5: L-01 km 0+200 - 0+400, TG km 1+380 - 1+480, L-06 km 0+000 - 0+380,  km 78+720 - 78+830, Ł1 km 1+320 - 1+360, Ł1 km 1+320 - 1+360, L-05 km 0+000 - 0+380, 

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 3: Ł2, ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900,

Sekcja 4: km 75+100 L, km 75+200, ciąg główny str. lewa km 72+600 - 72+900,

Sekcja 5: TG km 0+500 - 0+800, TG km 0+000 - 0+300,

 • przepustach betonowych:

- PPr 4/W3-1,

- PPr 4/W1-1,

- PZ 0-4, 

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - przygotowywanie powierzchni betonu do montażu taśmy dylatacyjnej na styku między ustrojami, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod gzymsami,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, montaż desek gzymsowych, montaż wpustów i układanie drenażu warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym nitki prawej, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory P1, P2, P3 i P4 do wykonania izolacji, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P4, wykonywanie izolacji fundamentu podpory P1, P2, P3 i P4, betonowanie korpusu podpory P4, zbrojenie słupów podpory P3, pielęgnacja betonu korpusu podpory P4, zbrojenie słupów podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej i lewej, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - rozdeskowywanie ustroju nośnego, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpór, przygotowywanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpór, montaż desek gzymsowych, przegląd i uzupełnienie urządzeń BHP,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego, usuwanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - montaż balustrad, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór (etap 1), śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór (etap 1), wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie podwalin umocnienia stożków podpór, przygotowania do sprężania ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór (etap 1), prace porządkowe przy obiekcie, rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - rozdeskowywanie korpusu podpory P3 i słupów podpory P2, przygotowywanie powierzchni fundamentu i korpusu podpory P3 do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji powierzchni fundamentu i korpusu podpory P3, wykonywanie zasypki fundamentu podpory P3, deskowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3, betonowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - pielęgnacja betonu ławy podpory D nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory A, wykonywanie izolacji ławy podpory B nitki lewej, przygotowywanie powierzchni ławy podpory D do wykonania izolacji, wykonywanie zasypki fundamentu podpory B i D, wykonywanie izolacji ławy podpory D nitki lewej, zbrojenie korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie słupów podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory D, wykonywanie izolacji ławy podpory C nitki lewej, betonowanie słupów podpory B nitki lewej, zbrojenie korpusu podpory A nitki lewej, rozbiórka fundamentu (nr 4) starego obiektu w ciągu DK3 przy podporze D, pielęgnacja betonu słupów podpory B nitki lewej, zbrojenie słupów podpory C nitki lewej, transport i składowanie materiału do zasypek,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie ławy podpory A nitki lewej, przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory B do wykonania izolacji, betonowanie ławy podpory A nitki lewej, wykonywanie izolacji ławy podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory A nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory B, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie ławy podpory B nitki lewej, betonowanie ławy podpory B nitki lewej, wykonywanie izolacji ławy podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory A, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - montaż rusztowań ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - pielęgnacja betonu ławy podpory B nitki lewej, zbrojenie i deskowanie słupów podpory C nitki lewej, przygotowywanie powierzchni ławy podpory E do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji ławy podpory E nitki lewej, przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory B do wykonania izolacji, wykonywanie zasypki fundamentu podpory E, wykonywanie izolacji ławy podpory B nitki lewej, zbrojenie korpusu podpory A nitki lewej, betonowanie słupów podpory C nitki lewej (2 szt.), zbrojenie korpusu podpory A nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory B, przygotowania do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, pielęgnacja betonu słupów podpory C nitki lewej (2 szt.), zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B i D nitki lewej, rozbiórka fundamentu (nr 2) starego obiektu w ciągu DK3 przy podporze B, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową na skrzydle podpory B nitki lewej, prace porządkowe, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków A i B nitki lewej, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki lewej, montaż kabli sprężających ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory C, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej do układania izolacji z papy,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - zbrojenie płyt przejściowych podpory A i B nitki lewej i prawej, przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych podpory A i B, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory A i B, przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej i prawej do układania izolacji z papy, betonowanie płyt przejściowych podpory A nitki lewej i prawej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, montaż desek gzymsowych,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory D, wykonywanie zasypek stożków podpory A i D, układanie izolacji na ściankach żwirowych i płytach przejściowych podpory A nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,
 • obiekcie mostowym PP-401na sekcji 4 - zbrojenie i deskowanie gzymsów, zbrojenie płyty zespalającej, betonowanie gzymsów,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74  - układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków, montaż desek gzymsowych, montaż barier energochłonnych, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki A4, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie dylatacji podpory A, przygotowanie do betonowania dylatacji podpory B, betonowanie dylatacji podpory D, betonowanie płyty przejściowej podpory D nitki Lubawka, układanie krawężników jezdni i montaż desek gzymsowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory D nitki Lubawka, wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A, przygotowania do wykonywania podwalin umocnienia stożków nasypowych podpór, wykonywanie zasypki korpusu podpory E, betonowanie warstw wyrównawczych pod płyty przejściowe podpory E,
 • przepustach stalowych:

            - PSE 4/15,

            - PZ 04,

 

10.07.2017 r. - 16.07.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB4a DK94 nr 4/02, Łącznica LZ-L04L,
 • budową  kanalizacji deszczowej na zlewni DC18 km 1+950,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB29 km 78+750, km 78+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB15 km 74+300, km 74+250,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB6a DK94 nr 4/02; Łącznica LZ-L04L,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB1 km 71+500,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2a/DB5a km 74+150,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB10 km 73+300,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D20 km 70,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB5km 74+150,
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 64+200 - 64+500, MOP Kochlice,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB8a DK94 nr 4/02; Łącznica LZ-L04L,
 • budową drenażu km 65+120 - 65+250 (pas rozdziału), km 62+400 - 62+470 P,km 62+409 - 62+480 L, pas rozdziału, km 62+660 - 62+820 P, km 61+190 - 61+300 P,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC6 WLII km 2+240,
 • wykonywaniem SO10 - obwód 3, stawianiem fundamentów + kabel oświetleniowy WL II - A4,
 • przepustem oświetleniowym km 74+260 Węzeł Legnica Zachód,
 • montażem żeliw przy WD37,
 • trasą zasilania od stacji ST-2 MOP ST-2,
 • wyłączeniem - montaż rozłącznika i powiązanie słupa nr 176 ze stacją ST-2 MOP ST-1,
 • stawianiem fundamentów SO10 - obwód 4 Węzeł Legnica II/ TG A4,
 • wykonywaniem zagęszczania km 73+025 - 73+100 (poszerzenie), km 73+100 - 73+250, km 73+260 - 73+900, km 73+950 - 74+050 (istn. rów), DK94 4/02 km 0+160 - 0+180, WLZ rondo, DP-1227d, km 69+600 - 70+000, DK94 4/02 km 0+000 - 0+140, km 74+200 - 74+320, km 73+260 - 73+500,
 • wykonywaniem profilowania DS-4/08, ciąg główny s. lewa km 74+150 - 74+500, Ł2, Ł4, ciąg główny str. lewa km 72+600 - 72+900, km 63+700 - 64+300, ciąg główny SL km 73+260 - 73+500, Ł4 ciąg główny SL km 74+150 - 74+500, DS-4/01, km 60+220 - 60+250, PE-14, ciąg główny str. lewa km 72+600 - 72+900, ciąg główny SL km 74+150 - 74+500,
 • wykonywaniem humusowania km 62+700 - 63+750, km 63+300 - 63+700 str. L,
 • wykonywaniem osuszania km 69+600 - 69+900, ciąg główny str. lewa - poszerzenie km 73+900 - 74+050, WLZ - Ł2, Ł4 DK94 4/02 km 0+000 - 0+110, TG km 78+730 - 78+820, ciąg główny SL 74+200 - 74+320, DK94 4/02 0+160 - 0+180, km 78+600 - 78+635, TG km 78+870 - 78+900, TG km 1+380 - 1+480, km 64+300 L, km 64+300 L, km 69+400 L, ciąg główny SL km 73+100 - 73+250,  
 • wykonywaniem skropienia km 66+826-66+950 P+L, ED-3 - 66+960 j. L, ED-3 - 66+930 j. P, km 66+945 - 67+050 PA, km 75+000-75+350 j. L, km 66+640-ED3 j. L, km 66+660-ED j. P, TG km 74+830-75+340 j. L , km 74+840-74+870 j. P, trzecie pasy WD 46, TG km 76+870-78+540 j. P,
 • wykonywanie warstwy ścieralnej TG km 76+870-78+540 j. P,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa DK94 nr 4/01 km 0+070 - 0+181, DS-4/24 km 0+000- 0+680,41, km 76+895 - 77+005 (przejazd awaryjny), WJAZD MOP WZHÓD, WYJAZD MOP ZACHÓD, DS-4/14 w km 0+000 - 0+443, DS-4/11 w km 0+000 - 0+110 (wraz ze zjazdem na MOP ZCHÓD), DG-4/05 w km 0+170 - 0+335,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej DP1227D w km 0+335 - 0+495,91, S3 w km 74+500 - 74+400 strona L, S3 w km 74+500 - 74+400 strona L, S3 w km 74+600 - 74+700 strona L, S3 w km 64+260 - 64+360 strona L,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej  ED3 - 66+960 j. L, ED3 - 66+930 j. P, km 66+945 - 67+050 PA, km 66+640-ED3 j. L, km 66+660-ED j. P,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej
 • wykonywaniem podbudowy km 66+826-66+950 P+L, km 75+000-75+350 j. L,TG km 74+830-75+340 j. L , km 74+840-74+870 j.P, trzecie pasy WD46
 • wykonywaniem skarpowania km 70+500 - 70+700,
 • wykonywaniem stabilizacji DP-1227d, ciąg główny s. lewa km 74+320 - 74+460,
 • wykonywaniem odhumusowania DS-4/14, km 69+000 - 69+550, ciąg główny SL km 73+025 - 73+100,
 • wykonywaniem pobocza z kruszywa DS-4/01, DS-4/24 0+000- 0+680,41, DS-4/01, km 76+895 - 77+005 (przejazd awaryjny), DG-4/05 w km 0+000 - 0+170, DS-4/14 w km 0+000 - 0+443, km 65+180 - 65+350 strona P, km 65+240 - 65+350 strona L,
 • rozbiórką i odwozem warstwy z kruszywa km 71+250 - 71+600,
 • dosypywaniem poboczy z gruntu DS-4/01,
 • kopaniem rowu km 63+800 - 64+100, PE-14, km 63+700 - 64+300, km 69+000 - 69+550, km 69+400 L,
 • uzupełnianie pasa rozdziału km 63+800 - 64+100, TG km 1+900 - 2+000,
 • załadunkiem i wywozem stabilizacji km 67+700 - 69+000,
 • umocnieniem dna zbiornika ZRI 21/4 km 74+300 P,
 • umocnienia skarp wykopów km 65+740 - 65+795 str. L,
 • ustawieniem krawężników betonowych DG 4/05, DK94 4/01,
 • obróbką wpustów deszczowych km 76+000 - 77+000 P,
 • montażem barier stalowych km 61+640 - 62+000 oś, km 59+100 - 69+310 oś,
 • odwozem humusu Ł1 km 0+100 - 0+500,
 • dosypywaniem pobocza z gruntu DS-4/01,
 • dostarczeniem piasku na zbiornik Z-3 km 1+400,
 • dosypywaniem pasa rozdziału km 63+700 - 64+300,
 • rozpychanie humusu DS-4/14,
 • układaniem ścieku trójkątnego DG-4/02,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 3: km 71+100 - 70+800, Ł2, Ł4, DK94 4/02 km 0+160 - 0+180, ciąg główny str. lewa – poszerzenie km 73+900 - 74+050, DS4/23, ciąg główny str. L km 73+100 - 73+250, km 70+000 - 70+300, DS 4/25,

Sekcja 4: km 78+600, km 74+700 - 74+760 L, km 74+500 - 74+700, km 78+630,

Sekcja 5: TG km 78+730 - 78+900, TG km 1+380 - 1+480, L-07 km 0+000 - 0+500,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 3: ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900,

Sekcja 4: km 75+200 L,

Sekcja 5: km 0+000 - 0+300, km 0+500 - 0+800, km 78+900 - 79+120,

 • pracami przy przepustach betonowych:

- PPr 4/L7-1,

- PPr 4/L7-2,

- PP 4/L6-1,

- PD 4/16-1,

- PSr 4-4,

- Plr 4/L1-1,

- Plr 4/L1-2,

- PPr 4/W3-1,

- PPr 4/W1-1, 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P4, przygotowywanie powierzchni betonu do montażu taśmy dylatacyjnej na styku między ustrojami,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - przygotowania do iniekcji kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu Legnica, rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - montaż kotew barier, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P4 nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - rozdeskowywanie fundamentów podpór P2 i P3, deskowanie korpusu podpory P4, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P4, przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory P1, P2, P3 i P4 do wykonania izolacji,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej i lewej,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - sprężanie ustroju nośnego, rozdeskowywanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - wykonywanie izolacji fundamentu podpory P1 i P5, przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory P1 i P5 do wykonania izolacji, prace porządkowe, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, wykonywanie izolacji słupów podpory P3 i P4,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - montaż balustrad na ustroju nośnym, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego, prace porządkowe, sprężanie ustroju nośnego, rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym, przygotowywanie do śrutowania powierzchni pomostu ustroju nośnego, prace porządkowe, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego, prace porządkowe, rozdeskowywanie stref dylatacyjnych i stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, przygotowanie do wykonywania podwalin umocnienia stożków podpór,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - pielęgnacja betonu korpusu podpory P3 i słupów podpory P2, rozdeskowywanie korpusu podpory P3 i słupów podpory P2,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - betonowanie ławy podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ławy podpory C i D nitki lewej, betonowanie ławy podpory C nitki lewej, betonowanie ławy podpory D nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory C nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B nitki lewej, wykonywanie izolacji ławy podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie ławy podpory A i B nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie ławy podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ławy podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - rozdeskowywanie skrzydła korpusu podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu skrzydła korpusu podpory B nitki lewej, montaż rusztowań ustroju nośnego, przygotowywanie do wykonywania zasypki gruntu zbrojonego podpory A, rozdeskowywanie skrzydła korpusu podpory B nitki lewej, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - pielęgnacja betonu ławy podpory A nitki lewej, zbrojenie ławy podpory B nitki lewej, rozdeskowywanie ławy podpory C i D nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ławy podpory E nitki lewej, zbrojenie ławy podpory B nitki lewej, rozdeskowywanie ławy podpory A, C i D nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ławy podpory E nitki lewej, przygotowywanie powierzchni ławy podpory C i D do wykonania izolacji, betonowanie ławy podpory E nitki lewej, wykonywanie izolacji ławy podpory C i D nitki lewej, przygotowywanie powierzchni ławy podpory A do wykonania izolacji, zbrojenie ławy podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory E nitki lewej, wykonywanie izolacji ławy podpory A, wykonywanie zasypki fundamentów podpory A, C i D, betonowanie ławy podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentów podpory A i C, zbrojenie słupów podpory C nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - prace przygotowawcze do wykonywania podwalin i umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpór, wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpory A i B nitki lewej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i B nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową na skrzydle podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - przygotowanie do betonownia ustroju nośnego nitki prawej, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki lewej, betonowanie ustroju nośnego nitki prawej, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - przygotowanie do betonownia ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu ustroju nośnego, wykonywanie podestów technologicznych za przyczółkami A i C,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - betonowanie płyt przejściowych podpory B nitki lewej i prawej, wykonywanie podwalin umocnienia stożków podpory A i B nitki lewej, profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A nitki lewej i prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A nitki lewej i prawej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - betonowanie płyty przejściowej podpory A nitki prawej, frezowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory A nitki prawej, deskowanie płyty przejściowej podpory A nitki lewej, montaż barier energochłonnych, wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory D, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki prawej, wykonanie uszylnienia obiektu,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74  - betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C (etap 2), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C (etap 2), układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - przygotowanie dylatacji podpory A i E do betonowania, betonowanie dylatacji podpory A i E,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - montaż kabli sprężających ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu podpory A, przygotowania do sprężania ustroju nośnego nitki A4, sprężanie ustroju nośnego nitki A4, deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego nitki Legnica i A4, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego nitki Legnica i A4, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki A4,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie płyty przejściowej podpory D nitki Legnica, demontaż podestów roboczych kap chodnikowych, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory A i D, przygotowanie do betonowania dylatacji podpory A,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • pracami przy przepustach stalowych:

- PSE 4/15,