Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Aktulności Z-V

Aktualności:

05.02.2018 - 11.02.2018 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • montaż wylotów: D7a km 62+330, KH10/4 km 66+350, KHB8 km 74,
 • umacnianie wylotów i obrukowanie:  D10a-b, D11c-f km 66+000, D9 km 64+500, WLB26, WLB27 km 73+500, DB10, DB11, DB12 km 73+720,
 • regulacja studni na zlewni DC14 WL II Ł-NR1
 • montaż zastawek: D19 km 69, D25 i DB8 km 71+400-73+100, D21 i D24 km 70+200-71+200,
 • mocnienie piaskowników na zlewni: D8L km 66, DC14 i DC18 km 0+035, km 0+200,
 • budowa wylotów drenarskich: km 64+800-65+200 str. L,
 • obrukowanie wylotów drenarskich: km 64+800-65+200 str. P,
 • budową zasilania: Węzeł Legnica Północ: złącza Si-3/10,11/12,
 • budowa oświetlenia: SO2 oraz złącz Si-3/5, Si-3/6, SO3 Rondo Rzeszotary, Węzeł Legnica Północ,
 • budowa kanalizacji teletechnicznej: km 59,km 61, WLII,
 • wykonywaniem ogrodzenia: 68+400 - 68+700 P, 69+000-69+300 L, 69+600 - 70+100 P, 70+100 - 70+500 L, 0+000-2+300,
 • odhumusowanie: ZRI 19/1,
 • skarpowanie: przy PE13, DP1232D,  przy ED-2B DG-4/01, WD35, 72+400 - 72+900 L,
 • wykonanie zbiornika: ZRI 19/1,
 • profilowaniem skarpy i rowu: 72+600 - 72+800 L, 73+100 - 73+140 L, 73+300 - 73+350 L, DK94 4/02 L, 74+300 - 74+500 P, WLZ Ł2
 • plantowaniem terenów płaskich: PE-13, PE14 P, DS. 4/12, 72+250 - 72+500 P, DS. 4/17, WL II,
 • makroniwelacja: MOP wschodni,
 • profilowanie skarp, pobocza i rowu: DK94 4/02 L, 73+100 - 73+140 L, 73+300 - 73+350 L, 73+500 - 73+800, WLZ Ł2, PE-17 - 76+800, 77+850 - 77+900,
 • humusowanie skarp i rowu: DO 4/01 3+500, 64+700 - 65+200 L, 73+300 - 73+400, 73+650 - 73+850 L, 78+860 - 78+960,
 • plantowanie i humusowanie terenu płaskiego: DS. 4/17, 78+700 - 78+800
 • humusowanie pasa rozdziału: 78+860 - 78+960,
 • profilowanie pasa rozdziału: 73+000 - 73+240, 73+900 - 74+100,
 • wykonywaniem poboczy: LP-L04L, DG-4/02, DS.-4/10,
 • wykonanie wału południowo-zachodniego: wykop pod fundament z gabionów, ustawienie koszy gabionowych,
 • montaż ekranów: Ea03L km 69+200, Eo05L, Eo06L, Eo07L km 69+940,  Eo08L km 73,Eo10L km 78+676, PE-15,
 • montaż podwalin ekranów Ea02L km 65+300, Ea05L km 73+670,
 • montaż barier energochłonnych: 71+750 - 72+800,
 • układanie ścieku trójkątnego: DO-4/02,
 • układanie ścieku skarpowego: WLII L-01,
 • rozbiórka domu jednorodzinnego: MOP Wschodni,
 • montaż znaków pionowych: DO 4/02, sekcja 2,
 • sadzenie drzew i krzewów: 67+500 - 68+000,
 • wysypywanie nasadzeń zrębką:  60+000 - 61+500,
 • wykonanie rowu o specjalnej konstrukcji: 73+650 - 73+850 L
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: DG-4/03

 • wykonaniem wykopu

Sekcja 1: 61+000, DO-4/01 KM 0+900 - 1+070,

Sekcja 2: 68+900 L, 69+000 L,

Sekcja 3: DG 4/04, ZRI 19/1

Sekcja 4: 75+987, 76+000 - 76+100, 76+620 - 76+660,

Sekcja 5: DW6 0+000 - 0+220, DD1 0+000 - 0+140

Wykonawca realizował prace przy:

 • prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 - wykonanie muru oporowego, prace porządkowe, montaż podestów roboczych pod wyparcie oczepów, zabezpieczenie betomaty i drenażu za ustrojem,
 • prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1  - wykonanie muru oporowego,
 • prace przy obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1  - wykop pod chudy beton oczepów, przygotowanie płyty ustroju pod izolację grubą kap chodnikowych (wygrzewanie pod namiotem), deskowanie chudego betonu oczepów, chudy beton pod oczepy, wykonanie izolacji na kapach chodnikowych
 • prace przy obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - prace porządkowe,
 • prace przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - przygotowanie powierzchni gzymsu pod izolację, prace porządkowe, wykonanie muru oporowego,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - prace porządkowe, przełożenie ruchu na jezdnię prawą, demontaż bramki przejazdowej nad jezdnią lewą, betonowanie ścianki zaplecznej
  nr 3,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - beton architektoniczny,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - beton architektoniczny, demontaż podestów roboczych nad PKP,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 - profilowanie podłoża pod płytę przejściową, prace porządkowe, wykonanie muru oporowego A,
 • prace przy obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 - wykonanie balustrady schodów skarpowych,
 • prace przy obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonanie stożków nasypowych, prace porządkowe,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5  - montaż balustrad na schodach skarpowych, prace porządkowe,
 • prace przy obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - wymiana uszkodzonych desek gzymsowych,
 • prace przy obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5  - prace porządkowe.

29.01.2018 - 04.02.2018 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • ​bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • montażem wylotów: D19d - D19f km 69+200, DB10, DB11, DB12 km 72, WLC11b, WC13b WLII Ł6 km 0+150, Węzeł Legnica Północ,
 • umacnianiem wylotów i obrukowanie zlewni: OS10, OS11, OS12, OS13 km 61, WL2 i WL3 km 64, D19a-D19f km 69
 • regulacją krat i wpustów: km 1+400,
 • montażem piaskownika zlewni: D10 km 66, D47 km 67+880,
 • montażem zastawek: DBOS1, DBOS2,DB2, DBOS3 km 72
 • budową wylotów drenarskich: 61+700 L, 72+020 L
 • budową zasilania: Węzeł Legnica Zachód, przy WD-42/43 72+000-73+000,
 • budową oświetlenia: SO2/SO1 Węzeł Legnica Zachód, SO5 Węzeł Legnica Zachód budowa kanalizacji teletechnicznej: km 64+800 - 65+000, SK5 do SK6 km 76, Węzeł Legnica II,
 • przeprowadzaniem próby szczelności: km 0+200, km 1+400
 • wykonywaniem ogrodzenia: 59+400-60+100 L, 64+900-do WD37 P, 68+000-68+300 L, 70+000 - 70+500 L, 71+600-71+800 P, 77+000 - 77+200 L, 0+000-0+300, 1+200 - 1+400 P, 2+1002+300 L, A4:1+200 - 1+400 P;
 • skarpowaniem: DO-4/01, 72+500 - 73+700, 75+600 - 75+800, 76+680 - 76+720,
 • wykonaniem zbiornika: ZRI 4/16
 • profilowaniem skarpy i rowu: WLZ Ł2 - Ł4, DK 94 4/02 L, 73+300 - 73+900 L,
 • wykonywaniem humusowania: DS.-4/14, WLII Ł6 0+080 - 0+190; Ł3 0+000 - 0+100, 1+320 - 1+600 pas rozdziału,
 • wykonywaniem rowu: km 75+987,
 • wykonaniem rowów o specjalnej konstrukcji: 69+940 - 70+000, 70+515 - 70+535,
 • planowaniem terenów płaskich: 59+300 P, 61+200, DS.-4/14, PE-15, 69+600 - 69+800, Węzeł Legnica II, DG 4/05 0-000 - 0+300,
 • profilowaniem skarp, pobocza i rowu: WLZ Ł2 - Ł4, 73+300 - 73+900 L,
 • humusowaniem skarp i rowu: A4 0+420 - 0+620, L-01 0+300 - 0+400, 1+750 - 1+860
 • plantowaniem pasa rozdziału: 73+400 - 73+600,
 • wykonywaniem poboczy: 73+400 - 74+100, 78+550 - 78+640,
 • montażem ekranów: Ea01L nr 1-34 km 69+560, pali nr 55-63 76+750, Ea01a nr 18, Ea01P 1-2, Ea02L nr 1-5, PE17 BL nr55-63 montaż podwalin ekranów: Ea02L, Ea05Lmontaż bramownicy: 78+606, 0+105,
 • układanie ścieku trójkątnego: DO-4/02,
 • wykonaniem poboczy z kruszywa: 64+200,
 • montażem znaków pionowych: DO 4/01, DK 94, Węzeł LZ L03P, Rondo (DG 4/06, DO 4/04, DO- 4/05), ED 3, DP2233D,
 • betonowaniem fundamentów do konstrukcji tablic: 66+633, 67+984,
 • rozbiórką: ogrodzenia domku jednorodzinnego MOP wschodni,
 • makroniwelacja: MOP wschodni,
 • sadzeniem drzew i krzewów: 65+300 - 67+800,
 • wykonaniem wykopu:

  Sekcja 1: 61+200
  Sekcja 2: 65+000 rów,
  Sekcja 5: DW3  km 0+400 - 1+245, 1+590 - 1+620,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 -  

  wykonanie muru oporowego, prace porządkowe,  

  montaż płyt drogowych pod wyparcie oczepów,

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 - wykonanie muru oporowego, pielęgnacja betonu ochronnego izolacji (str. Lubin),  deskowanie końcówek gzymsów, demontaż podestów roboczych,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - montaż płyt pod wyparcie oczepów,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 - betonowanie kapy chodnikowej na ustroju, pielęgnacja kapy chodnikowej na ustroju,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - przygotowanie betonu architektonicznego, wykonanie muru oporowego, wykonanie podłoże pod rusztowanie oczepów, demontaż podestów roboczych,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km - przygotowanie betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - prace porządkowe, deskowanie ścianki zaplecznej nr 3,  

  przygotowanie betonu architektonicznego,  przygotowanie powierzchni ustroju pod izolację,

 • obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8-  

  prace porządkowe,

 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - prace porządkowe, montaż wypełnień ekranów akustycznych,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4 - przygotowanie betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 - przygotowanie betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 - przygotowanie betonu architektonicznego, pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej, zbrojenie płyty przejściowej C, betonowanie płyty przejściowej C, pielęgnacja płyty przejściowej C,  

  wykonanie muru oporowego,

 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4 - przygotowanie betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 -prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 -  

  wykonanie stożków nasypowych,

 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 - montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 - prace porządkowe,

 

 

22.01.2018 - 28.01.2018 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • montaż wylotów: D19a-D19c km 69+200, DB3 km 71+650, DB5 km 72+050, DB8 km 72+500-72+600, DB7 km 72+800, WLB29 km 73+900, DB6b km 75+400,  WL B32 km 75+760, WLB38 km 79+100, DB32 km 79+120, DB4a km 0+050, WLB3a km 0+200, WLC8b 0+280, WLC15 2+100,
 • umacnianie wylotów i obrukowanie: D2 i OS1 str. L km 59, OS3,OS4, OS5 km 59, DB22 i DB26   km 75 i 77, DC4 i DC5 km 0+300, DC19 i DC20 WLII, DC8 km 1+100,
 • wykonywanie drenażu francuskiego: km 0+230
 • budową zasilania: Zasilanie szafy SO-5 oraz ZK nr 2.01 Węzeł Legnica Zachód, Zasilanie ZK         nr 2.18 Węzeł Legnica II,
 • wykonanie słupa: za Kaczawą + stacja ST-2 Węzeł Legnica II,
 • montaż opraw oświetleniowych: Węzeł Legnica Zachód,
 • budowa kanalizacji teletechnicznej: km 69+500, km 70+600, km 0+600 str. P,
 • oczyszczenie przepustu: 76+750 L,
 • wykonywaniem ogrodzenia: 64+900 do WD37, km 69+600 – 69+950 str. P, 77+800-78+100,   km 0+300, WLII Łącznica nr 5, 1+508 – 2+000 str. L, 2+100-2+300,
 • skarpowanie: DO-4/01 km 3+100 - 3+200 P, : DO-4/01 km 3+280 - 3+360 P, km 69+600 -70+000 P, km 70+000 - 70+500 L, km 72+400 - 72+900 L,  km 77+000 - 78+000 L, km 1+580-1+950 L,
 • wykonywanie rowów specjalnej konstrukcji: 74+550 - 74+600,
 • wykonanie  zbiornika: ZRI 4/16,
 • profilowaniem skarpy i rowu: 73+600 - 73+900 L, PE-17 - 76+800, WLZ Ł2 - Ł4
 • wykonaniem poboczy: 67+800 - 68+200 L, 73+600 - 73+900 L, WLZ Ł2 - Ł4,
 • wykonywaniem humusowania: DS. 4/14, 65+350 P, DS. 4/09, 75+810 - 76+000 P, 1+120 - 1+680 pas rozdziału
 • wykonywaniem rowu: km 75+987,
 • planowaniem terenów płaskich: km 59+300 P, 69+600 - 69+800, 71+800 - 72+000, Węzeł Legnica Północ, Węzeł Legnica Zachód,  MOP zachód, 72+400 - 72+900 L, 73+000 - 73+150, 73+900 74+500, 74+500-74+700, 75+100 - 75+400, DS.-4/14, DG-4/05 0+100-0+500, 78+720 - 78+820, Węzeł Legnica II,
 • plantowanie pasa rozdziału: WD-38a (pod obiektem),
 • wykonywaniem poboczy z kruszywa: 68+900 - 69+000 L,
 • montaż ekranów przeciwolśnieniowych: E001pg nr 1-17, 50-66, E02pg nr 1-15,
 • układanie korytek ściekowych: DO 4/02,
 • ułożenie kostki brukowej: LP-L02P, Ł2 – wyspa,
 • oznakowanie pionowe: DO-4/01 roboty przygotowawcze -montaż słupków,
 • wykonanie wykopów pod fundamenty dla konstrukcji tablic i bramownicy: 66+633; 73+208,
 • montaż znaków pionowych: DK94; DO-4/01, WD-35, sekcja I, WD-36,
 • montaż bramownicy: 1+204,
 • umocnienie przepustów: 67+920, 68+580,
 • prace przy zieleni: 64+600 - 64+900 77+200 - 77+900 0+500 
 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: 64+800 -64+900 L rów,

Sekcja 3: 71+100 - 71+200 rów, DG-4/04 rów

Sekcja 4: 75+987 rów

Sekcja 5: DW3 rów, 1+320 - 1+380 rów

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 - mury oporowe, zbrojenie końcówek gzymsu, demontaż deskowania gzymsu mury oporowe, beton ochronny izolacji, pielęgnacja betonu ochronnego izolacji (str. Lubin), deskowanie końcówek gzymsów,
 • obiekcie mostowym E-2b na sekcji 1 - montaż kolektora odwodnieniowego,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie betonu architektonicznego, mury oporowe,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - prace porządkowe, deskowanie ścianki nr 1, betonowanie ścianki zaplecznej nr 1,
 • obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - prace porządkowe, montaż kolektora odwadniającego ,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-41 - wykonywanie betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4  - wykonywanie betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4  - wykonywanie betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4  - wykonywanie betonu architektonicznego, mur oporowy z bloczków, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej A, betonowanie ścianki zaplecznej A, pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej A, chudy beton pod płytę przejściową C, zbrojenie płyty przejściowej C,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4  - montaż reperów na kapach,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4- wykonywanie betonu architektonicznego, montaż balustrady na schodach skarpowych, montaż reperów na kapach ,
 • biekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 - prace porządkowe, montaż balustrady na schodach skarpowych, montaż reperów na kapach ,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - prace porządkowe, montaż barier energochłonnych
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - prace porządkowe , wykonywanie betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5  - montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5  - prace porządkowe, 

 

15.01.2018 - 21.01.2018 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej km 71+400 na zlewni D25
 • montażem wylotów: na zlewni DB6a km 0+320; na zlewni DC12 km 2+200; na zlewni DC1 km 0+100; na WLC15 km 2+124; na zlewni DB26 km 77+200; na zlewni DB30 km 78+900; km 0+100; na zlewni DB5a km 0+150; na zlewni DC15 km 0+352; na WLC11, WLC 13 km 0+700; na WLC4 i WLC 16 km 1+700; na zlewni DB31 km 79+060
 • umacnianiem wylotów i obrukowanie: WLB37 km 72+900, km 76+400, km 77+000; na zlewni DB33 i DB34 km 79+160; na zlewni DC7 km 0+950; na zlewni DC21 km 0+630; na zlewni DC13 km 1+300
 • montażem włazów: WLII
 • regulacją wpustów i studni: km 74+100
 • budową zasilania: zasilanie szafy SO1/2 oraz ZK nr 4.03 km 74+150; Zasilanie szafy SO1/2 oraz ZK nr 4.03 WLZ; km 78+500, Zasilanie szafy SO-5 oraz ZK nr 2.01 Węzeł Legnica Zachód
 • stawianie stacji ST-1: WLII
 • montażem opraw oświetleniowych: Węzeł Legnica II, Węzeł Legnica Zachód
 • budową kanalizacji teletechnicznej: km 70+500; km 72+200; km 1+560; WL II
 • skarpowaniem nasypu: 72+400 - 72+900 L; DS. 4/23 0+050 - 0+150; 72+400 - 72+900
 • wykonywaniem rowów specjalnej konstrukcji: 75+700
 • wykop zbiornika: ZRI 16/4 km 70+780
 • profilowaniem skarpy i rowu: WLZ Ł2-Ł4; DK94 4/02; 73+800 - 74+200; 75+000-75+200; 77+050-77+150
 • profilowaniem poboczy: 74+600-74+800
 • wykonywaniem humusowania: 64+100 P; 65+350 P; 69+700 - 69+900; 72+400 - 72+800;DS. 4/08;
 • planowaniem terenów płaskich: WLII; 61+000 - 61+400; WLP Ł4 - Ł2
 • plantowanie pasa rozdziału: 73+000 - 73+250
 • wykonywaniem poboczy z kruszywa: 68+900 - 69+000 L
 • montażem barier stalowych: WL II Ł1 WD1B - WD1A; WD-1 - WS-1; 75+620 - 75+848; 78+720 - 78+840;
 • umocnieniem przepustu stalowego wlot/wylot PP 4/02-2 km 66+900
 • montażem ekranów akustycznych: Ea01L nr 1-8, 10-19, Ea01L nr 18; Ea01L nr 25-34 Ea03L nr 71-73, Ea04L nr 96-105 km 69+560; Ea01L nr 9,25,27,27.1, ekran Ea02L nr pali 3-5 km 69+560
 • układaniem korytek ściekowych: DO 4/02
 • układaniem krawężników betonowych: WLP Ł2
 • ułożeniem kostki brukowej: Ł2 - wyspa
 • wykonywaniem ogrodzenia: Węzeł Legnica II - Ł-NR5; km 75+460-75+660; km 76+460 - 76+66; km 1+200-1+400 str. P; km 1+580-1+980 str. P;
 • robotami przygotowawczymi, montażem słupków – oznakowanie pionowe: DK94; 67+984; DG 4/06,DO 4/04,DO 4/05; DO 4/02, DP 2233D;
 • montażem znaków pionowych: DK94; DP 1227D
 • przygotowaniem terenu pod nasadzenia: DS. 4/10 - S3; WLP Ł3 - Ł2
 • pracami przy zieleni: 62+700 – 63+400; 59+300 - 62+700; 66+000 - 66+400
 • montażem hektometrów: A4
 • wykonaniem wykopu

Sekcja 1:  DO-4/01  Km 3+200 - 3+280L; km 3+480 - 3+570 L rów; 3+440 - 3+710 P rów;

Sekcja 2: DO 4/02 rów; 66+900 P rów; 64+600 L rów

Sekcja 3: 69+950 - 70+000 P rów; ZRI – 16 rów

Sekcja 4: 75+100 - 75+200 rów; 75+800-76+050 rów; 75+987 rów; 76+050-76+100 rów

Sekcja 5: 1+360-1+440; 1+940-2+040 rów; DW1 0+200-0+600 rów; DW1 0+050 - 0+200 rów; DW3 0+000-0+150

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 - deskowanie gzymsu (etap II) str. Legnica, zbrojenie betonu ochronnego izolacji, wykonywanie murów oporowych
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 -  wykonywanie betonu architektonicznego, mury oporowe, demontaż podestów roboczych
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 - zbrojenie kapy chodnikowej na ustroju, montaż desek gzymsowych na ustroju
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2  - wykonywanie betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie betonu architektonicznego, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - demontaż deskowania ustroju, prace porządkowe, zbrojenie ścianek zaplecznych, deskowanie ścianki nr 1, montaż kolektora odwodnieniowego
 • obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - prace porządkowe
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-41 - prace porządkowe,, wykonywanie betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - prace porządkowe,
 • biekcie mostowym WD-43 na sekcji 4  - montaż balustrady na schodach skarpowych
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 - montaż balustrady na schodach skarpowych
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4  - beton architektoniczny, mur oporowy z bloczków,, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej A
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 - wykonywanie betonu architektonicznego, montaż balustrady na schodach skarpowych
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 - montaż balustrady na schodach skarpowych
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - prace porządkowe, montaż barier energochłonnych
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - prace porządkowe.

 

08.01.2018 - 14.01.2018 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni  DB15 km 74
 • budowa drenażu: km 73+016+73+130 pas rozdziału
 • wykonywaniem wylotów: km 74+500, WLII, DB8a km 0+046, DB4a km 0+900
 • umacnianie wylotów i obrukowanie: WLII
 • montaż piaskowników: OS5
 • regulacja wpustów i studni: na zlewni D17, D18 km 69; DC21, DC22 km 0+600
 • budową zasilania: zasilanie od stacji transformatorowej WLZ, 0+800 do 0+900  ZK nr 2.13, zasilanie szafy SO1/2 oraz ZK nr 4.03 km 74+150
 • budową oświetlenia: szafy oświetleniowej SO1 km 65+650 (MOP Kochlice)
 • skarpowanie nasypu: 69+900 - 70+000 L, 70+050 - 70+150, 70+400 - 70+500; DS. 4/23
 • humusowanie skarp: PE15
 • umacnianie skarp: wał NE - 71+700 L
 • profilowaniem skarpy i rowu: 74+150 - 74+250 L, WLZ Ł4;Ł2; DK94 4/02
 • wykonywaniem humusowania: przy PE-15, 69+800 - 70+500 L, 72+000 - 72+300 pas rozdziału,
 • wykonanie zbiorników: ZR-1 rampa,
 • wykonywaniem oznakowania pionowego: DK 94, 74+722, 73+680, 1+210, WD 3
 • wykonywaniem bramownic: WLII Ł1 0+200, Ł4 0+890
 • planowaniem terenów płaskich: WLII
 • montaż barier stalowych: WL II Ł1 WD1B - WD1A; 1+650 - 1+850
 • układanie ścieku: przy WD38A, WLII Ł2
 • układanie krawężników betonowych: WLP Ł2 - wyspa
 • poprawianie palików i mocowań drzew: 59+500 - 60+100
 • sadzenie zieleni: 0+500 - 0+800
 • wykonaniem nasypu

Sekcja 4: 74+700 - 75+100 pobocze

 • wykonaniem wykopu

Sekcja 1:  DO-4/01  rów; DO-4/01 2+850 - 2+950 P rów

Sekcja 2: DO 4/02 rów, DS. 4/08 rów, 68+800 P rów,

Sekcja 3: 69+950 - 70+000 P rów, 69+650 - 69+800 L rów;

Sekcja 5: DW1 0+900 - 1+090 rów, WL II Ł1 WD1B - WD1A; WL II Ł6 0+080 - 0+150; 1+900 - 2+020

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 - deskowanie i zbrojenie gzymsu (etap II) str. Legnica, demontaż deskowania gzymsu str. Lubin, montaż paneli  i zasypka murów oporowych,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - zbrojenie i deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica (etap II), betonowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica/Lubin  (etap II),
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 - zbrojenie kapy chiodnikowej na ustroju
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 - wykonywanie betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - demontaż deskowania ustroju, zbrojenie stref zakotwie, betonowanie stref zakotwień, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - prace porządkowe
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - demontaż pomostów technologicznych, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - prace porządkowe, zdawanie deskowania
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4  - demontaż deskowania ścianki zapleczej C, wykonywanie izolacji cieńkiej ścianki zapleczej C, wykonywanie betonu architektonicznego, wykonywanie muru oporowego z bloczków
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie stożków nasypowych, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - prace porządkowe

   

01.01.2018 - 07.01.2018 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • montaż wylotów: Węzeł Legnica II
 • umocnienie wylotów: Węzeł Legnica II,
 • budową oświetlenia: WL II,
 • montaż bramownic: WLP, 74+480, 75+400, WLII Ł1,
 • profilowaniem skarpy i rowu: 73+900 - 74+100 L, 74+300 - 74+600 P, WLZ Ł2, Ł4
 • wykonywaniem humusowania terenów płaskich: 71+650 -71+780
 • poprawianie palików i umocowań drzew: 61+400 - 63+500, 77+200 - 77+800, 
 • wykonaniem wykopu

Sekcja 3: WLZ – rów

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym WD-14 na sekcji 1 - wykonanie betonu ochronnego, wykonanie betonu gzymsów, układanie paneli za podporami P1 i P3 z wykonywaniem zasypki
 • obiekcie mostowym WD-15 na sekcji 2 - wykonanie betonu gzymsów
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 - zbrojenie deskowania kap
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 - rozdeskowanie ustroju nośnego

 

25.12.2017 - 31.12.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • kontrolą oraz poprawą ustawienia istniejącego oznakowania COR.

Prace wykonywane na obiektach mostowych:

 • prace porządkowe i zabezpieczające w zakresie BHP na wszystkich obiektach.

 

18.12.2017 - 24.12.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • regulacja wpustów i studni na zlewni: DB4; DB5 km 73
 • montaż piaskowników: DC20
 • montaż włazów: KHC 6 km 2+200
 • umocnienie wylotów: DC1, DC3, Węzeł Legnica II;Wezeł legnica Zachód - LZ-L02L
 • budową zasilania: 70+800; ST-1;ST2;Si4/1 km 70+800
 • frezowanie nawierzchni: DD4/27 0+380 - 0+600
 • wykonaniem drogi tymczasowej: ul. Działkowa
 • wykonaniem przejazdu tymczasowego: WD-42, WD43
 • profilowaniem terenów płaskich: DS.-4/14; 70+700 - 71+100; 1+600 - 1+900; Wezeł Legnica II
 • wykonywanie humusowania ED4 - WD40A pas rozdziału; WL II Ł1 km 0+300 - 1+220 pas rozdziału; 71+900 - 72+200 pas rozdziału;
 • humusowaniem najazdu na obiekt PE 17
 • przewóz humusu: 74+200 str P; 1+700 - 1+900; WD-42, WD43.
 • umocnieniem rowu geokratą: 69+800 - 69+983 P
 • sadzenie roślin: 62+400 - 62+800; 66+100 - 66+300
 • prace przy wale północno - wschodnim; uzupełnianie koszy gabionowych kruszywem:
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 4 :DG4/05 0+420-0+450

Sekcja 5; WL II Ł1 km 1+180 - 1+220; WL II Ł1 km 0+500 - 0+650; 1+200 - 1+600;

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: DO-4/01 KM 3+100 - 3+900

Sekcja 2: 67+500 P; 68+800, DO-4/01a;PE-15

Sekcja 3 : 71+400 - 71+600

Sekcja 4: 74+500-74+600 str P; DG-4/05 0+150 - 0+300

Sekcja 5: 1+600 - 2+050

Wykonawca realizował prace przy:

 • prace przy obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - prace porządkowe
 • prace przy obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 -  deskowanie i zbrojenie gzymsu Lubin, betonowanie gzymsu Lubin, zasypka muru oporowego nr 3
 • race przy obiekcie mostowym WD-34 - prace porządkowe
 • prace przy obiekcie mostowym ED-2b na sekcji 1 - betonowanie dylatacji i płyty przejściowej
 • pracami przy obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 -  wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5, zbrojenie i deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica (etap II), prace porządkowe
 • prace przy obiekcie mostowym ED-3a na sekcji 2 - zbrojenie kap na ustroju
 • prace przy obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - prace porządkowe
 • prace przy obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - spręzanie ustroju, demontaż deskowania ustroju
 • prace przy obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - prace porządkowe, montaż barier
 • prace przy obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego
 • prace przy obiekcie mostowym WK-1  na sekcji 4  - spoinowanie desek gzymsowych, prace porządkowe, wykonywanie schodów skarpowych
 • prace przy obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - prace porządkowe na obiekcie, montaż barier energochłonnych.

 

11.12.2017 - 17.12.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 •  bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 •  budowa kanalizacji deszczowej na zlewni DC19 km 1+215
 •  budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC24 km 70
 •  regulacja studni i krat : za zlewni DC21; DB10
 •  wykonywaniem wylotów: na zlewni km 75+100 str. L; DC19 km 1+250, km 75+000
 •  montaż piaskowników na zlewni: DC19 km 1+250
 •  regulacje włazów na kanałach hydrotechnicznych KHC5 i KHC6
 •  regulacja wpustów i studni na zlewni: DB1 – DB8; zlewnie D20 - D24, DC8;
 •  wykonywaniem drenażu: km 74+500-74+560
 •  budowa kanału hydrotechnicznego: KH 13 km 68; KHC 5; KHC 6; KHC1.1, WL II
 •  umocnienie wylotów: km 75; DC1, DC8, DC21
 •  budową oświetlenia: WL II Ł5 i Ł1
 •  budowa kanalizacji teletechnicznej: WLII; km 75+300
 •  wykonywaniem ogrodzenia: km 60+200 - 60+800 str P; km 60+650 - 60+800 str L km 61+200 - 61+950 str P; 62+950 - 63+200 str P; 62+500 - 62+650 str L; km 63+360-63+800 str.; 64+550 - 64+900 str P; WL II Ł1, Ł5; km 75+460-75+670 str. P; km 65+490 - 65+860 str P;
 •  rozbiórka podbudowy z kruszywa: 74+500
 •  korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne: 73+500 - 73+600
 •  wykonywaniem osuszania: DG4/05 0+430-0+450; ul. Działkowa; 74+500 - 74+550 P; DW6 0+200 - 0+450
 •  profilowaniem i zagęszczaniem nasypu: ul. Działkowa
 •  wykonaniem skarpowania nasypu: DO-4/01 KM 4+000 - 4+250 P; DW6 0+250 - 0+400; 0+800 - 0+920
 •  wykonywaniem GWN: 1+200 - 1+600 pas rozdziału
 •  wykonywaniem warstwy mrozoochronnej: 74+450-75+550 str P
 •  profilowanie i zagęszczanie warstwy technologicznej niezwiązanej: 74+500 - 74+600 L; 74+500 - 74+550 P;
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: 70+500 - WD40a - 70+600 L; WD42 - 73+120 L; 72+913(WD-42) - 73+250(WD-43); 69+590(WD-40) - 69+660; Węzeł Legnica Zachód - Łącznica Ł2 0+200  0+353; 74+480 - 74+600 strona L; 73+900 - 73+950 strona L; 73+745 - 73+855 PA
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: 71+210-71+255,93, 71+268-71+320 L; 69+950-69+996,20, 70+077,89-70+150 L, 70+145-70+255 PA; 70+490-70+524,15, 70+552,08-70+630 L; 73+008,53-73+247,76 j.L, 3 pas przed WD42; 69+480-WD40-69+680 j.L
 • wykonanie warstwy wiążącej: 71+210-71+255,93, 71+268,85-71+320 L; 69+940-69+996,20; 70+077,89-70+160 L, 70+145-70+255 PA; 70+480-70+524,15, 70+552,08-70+640 L; 73+008,53-73+247,76 j.L, 3 pas przed WD42; 69+470-WD40-69+680 j.L
 •  wykonywaniem rowów: 67+500 P; 69+620 - 69+660; 0+800 - 0+920; DO-4/01 KM 1+700 - 1+800; DO-4/01 KM 3+200 - 3+900; DO-4/01a; DO-4/02
 • wykonanie rowu o specjalnej konstrukcji: 76+150-76+200 P
 • wykonywanie poboczy z kruszywa: 70+200 - 70+500
 • uzupełnianiem poboczy GWN: DP-1227d; WL II Ł1 1+500 - 1+660; 70+100 - 70+500; 73+300 - 73+900 L; ED4 - WD40A
 • profilowanie poboczy: 72+260 - 72+310 L; 73+300 - 73+900 L; 75+100-75+300 str. L
 • profilowaniem pasa rozdziału: 70+000 - 70+300; 72+400-72+700; WL II Ł1 1+320 - 1+660; WD41 - ED4;
 • profilowaniem przeciwskarpy: DO-4/01a
 • profilowanie i umacnianie dna i skarp zbiornika: ZR-15/4
 • profilowaniem skarpy i rowu: ul. Działkowa; 73+300 - 73+900 L; WLZ Ł2; 73+300 - 73+900 L; WLZ Ł2;
 • profilowaniem terenów płaskich: km 62+200 SP; km 70+700 - 71+000; DS.-4/14; DO-4/01 KM 3+600 - 3+900 L;
 • wykonywaniem humusowania: 69+100 - 70+140 pas rozdziału; 70+260 - 70+500 pas rozdziału; WD35 - WD36; 71+700 - 71+900 pas rozdziału; WLZ Rondo 1;
 • wykonywaniem humusowania terenu płaskiego: 70+700 - 71+200;
 • humusowaniem najazdu na obiekt: PE17
 • humusowaniem rowu i skarpy: WL II Ł1 0+560 - 0+660; WL II Ł1 0+100 - 0+220; 0+800 - 0+900; DO-4/01a; WL II Ł2 0+100 - 0+220
 • przewóz humusu: km 1+600 - 1+900 ; 73+900; 75+500
 • umacnianie dna i skarp zbiorników: ZR-15/4
 • wykonywaniem ekrany akustycznego: Eo09L nr 1-11 km 72+900; Eo03a nr 1-6, Eo09b nr pali 1-6; Eo02b nr 9-14; Ea07L nr 107-117
 • wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych: PE-17 nr 13-19, 45-51L nr 13-19, 45-51 P km 76+752
 • montaż barier stalowych: km 70+600 - 71+200; 78+860 - 0+060; DP 1227D;
 • układanie ścieku: 68+500; 72+740 - 72+900 L; 74+130 - 74+280 P
 • układanie ścieku o zmiennej niwelecie: 68+500
 • układanie krawężnika zanikającego: WD42
 • sadzenie roślin: 59+500 - 60+500;
 • prace przy wale północno – wschodnim: Roboty przygotowawcze - wykop pod ławę gabionową, fundamenty pod gabion
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: MOP wschodni

Sekcja 3: ul. Działkowa

Sekcja 4:; DG4/05 0+430-0+450

Sekcja 5: DW6 0+200 - 0+480; WLZ Ł2; Dojazd do urządzeń Z-2; 1+200 - 1+600

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1:  DO-4/01 KM 3+200 - 3+900; DO-4/01 KM 1+700 - 1+800

Sekcja 2: MOP wschodni; DO-4/01a; DO-4/02; 67+500 P

Sekcja 3: 69+620 - 69+660

Sekcja 5: DW6 0+250 - 0+400; 0+800 - 0+920;

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - zbrojenie i deskowanie betonu ochronnego izolacji na ustroju, beton ochronny izolacji na ustroju, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1 i P, wykonywanie muru oporowego nr 3, deskowanie i zbrojenie gzymsu Lubin, betonowanie gzymsu Lubin, zbrojenie betonu ochronnego
 • obiekcie mostowym WD-34 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-35 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym ED-2b na sekcji 1 - zbrojenie płyty przejściowej nr 4
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1 i P5, zbrojenie i deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica (etap II i III), prace porządkowe betonowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin izolacja cienka czoła ustroju P1, zbrojenie i betonowanie betonu ochronnego izolacji, betonowanie fundamentów ścian oporowych skrzydła boczne P1
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - prace porządkowe, montaż barier na obiekcie
 • obiekcie mostowym ED-3a na sekcji 2 - prace porządkowe, P1, P2 papa na ściance zaplecznej,, warstwa osłonowa z papy pod krawężnik, układanie krawężnika na kapach chodnikowych, zbrojenie kap na ustroju
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - prace porządkowe, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, demontaż podestów roboczych
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - prace porządkowe
 • prace przy obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - prace porządkowe, montaż ekranów akustycznych
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - spoinowanie desek gzymsowych, prace porządkowe, montaż ekranów akustycznych, demontaż podestów roboczych
 • biekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4  - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory A i C, zbrojenie ścianki zaplecznej C
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie zasypki z gleby na ustroju nośnym, prace porządkowe, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, profilowanie stożków
 • obiekcie mostowym WK-1  na sekcji 4  - spoinowanie desek gzymsowych, prace porządkowe, wykonywanie schodów skarpowych
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - montaż barier, montaż kolektora odwadniającego, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory P1 i P3, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, umacnianie stożków nasypowych podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - prace porządkowe na obiekcie, montaż barier energochłonnych, umacnianie stożków nasypowych podpory P1 i P3,

 

04.12.2017 - 10.12.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budowa kanalizacji deszczowej na zlewni DB8b km 0+433
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D21 km 70
 • budowa kanalizacji deszczowej na zlewni DC9  WLII Ł1
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC13 WLII Ł1
 • montaż piaskowników na zlewni: D6a, D7a
 • regulacja studni i krat : za zlewni DC21; DB10
 • montaż włazów na studni: WL II
 • wykonywaniem wylotów: na zlewni DB1b km  0+190-0+324; DB1c w km 75+000; w km 62+415; km 75+100 str. L; km 75+312 str. P; km 75+270 str. L
 • umocnienie wylotu drenarskiego: 75+315
 • budowa kanału hydrotechnicznego: KHC 1.1 km 1+320;
 • umocnienie wylotów sączków podłużnych: km 62+412 str. L
 • budową zasilania: ST-2, ST-1
 • budową oświetlenia: km 74+000, WLZ
 • budowa kanalizacji teletechnicznej: km 66+300- 66+400; km 66+700-66+900; WLII
 • wykonywaniem ogrodzenia: km 59+400-61+170; 61+200 - 61+800 str P; km 67+970-68+300 str. L; km 69+000-69+300 str. L; km 70+100-70+500 str. P; 0+000 - 0+700 str P; 0+850 - 1+460 str L; 0+900 - 1+460 str P; 0+400 - 0+700 str P; WLZ; ZR 24/4, ZR 25/4, ZR26/4, ZR27/4;
 • odhumusowaniem drogi serwisowej: DW6 0+200 - 0+250
 • demontaż tymczasowych barier energochłonnych: 70+140 - 70+270
 • korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne: 73+500 - 73+600
 • wykonywaniem osuszania: 74+480-74+520 L; WLZ Ł2; 74+500-74+600 L; DG-4/03; DS. 4/15a; DS.-4/14 zjazdy; DG4/05 0+430-0+450
 • wykonywaniem ulepszonego podłoża: 74+480-74+580
 • profilowaniem i zagęszczaniem nasypu: 73+000 - 73+140; 73+350 - 73+600; 73+745 - 73+855; WLZ Ł2; ul. Działkowa
 • wykonaniem skarpowania nasypu: DO-4/01 KM 3+100 - 3+200; WLZ Ł2; DW6 0+250 - 0+400
 • wykonywaniem GWN: 69+520 - 69+560
 • warstwa technologiczna związana cementem: 69+590 (WD42) - 69+660 strona L; 69+534 - 69+564 (WD42) strona L; 72+913(WD42) - 73+120 L; 73+870 - 73+900; PA 73+745 - 73+855; 74+470 - 74+600 L, 74+500 - 74+520 P; WLZ Ł2 0+200 - 0+340; ul. Działkowa
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: 69+970 - ED4 - 70+100 L; 70+146 - 70+225 Przejazd awaryjny; 71+240 - WD41 - 71+280 L; 72+913(WD42) - 73+120 L; 69+590 - 69+660 str. L; 69+534 - 69+564 (WD42) strona L; km 0+700 - 0+800; WL II Ł1 0+560 - 0+660; WL II Ł1 0+550 - WD1B - 0+760; DS.-4/23 0+000 - 0+180; DG-4/04 0+120 - 0+230;
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: 1+160-WS1-MS2; 1+150-WS1-MS2 j.L- II Warstwa; MS2-1+660 P+L; WLII Ł1P 0+550-0+655, Ł1L 0+530-0+655; WLII Ł1P 0+710-0+800, Ł1L 0+710-0+800
 • wykonanie warstwy wiążącej: T.G. 1+140-1+283,73, 1+370,94-1+497,09, 1+571,83-1+660 j.L, 1+140-1+264,13, 1+354,05-1+496,76, 1+572,64-1+670 j.P; WLII Ł1P 0+550-0+655, WL II Ł1L 0+530-0+655; WLII Ł1P 0+710-0+800, Ł1L 0+710-0+800
 • wykonywaniem rowów: 63+800 - 64+300; DO-4/01a; 69+600 - 69+650; 74+140 - 71+240; 72+300; 0+800 - 0+920; DG4/05 0+050-0+110; ZR17/4, ZR18/4; : DS-4/01 KM 1+120 - 1+180; DO-4/01 KM 2+650 - 2+700 L; DO-4/01 KM 3+200 - 3+600; DO-4/02;
 • wykonanie rowu o specjalnej konstrukcji: 76+150-76+200 P
 • wykop zbiornika ZRI 16/4;
 • wykonywanie poboczy z kruszywa: 78+900 - 79+172;
 • uzupełnianiem poboczy GWN: 70+300 - 70+600; 0+400 - 0+600; DP-1227d; WL II Ł1 1+500 - 1+660
 • profilowaniem pasa rozdziału: 70+300 - 70+500
 • profilowaniem przeciwskarpy: 63+800 - 64+300; DO-4/01a
 • profilowanie i umacnianie dna i skarp zbiornika: ZR-14; ZR-15/4
 • profilowaniem skarpy i rowu: 70+900 - 71+100; 72+500 - 72+900 L; 73+300 - 73+900 L; 74+400 - 74+550; WLZ Ł2; DO-4/01 KM 3+100 - 3+200;
 • profilowaniem terenów płaskich: PE-14; 68+500 P; 69+000 P; DO-4/01 KM 3+200 - 3+900;
 • wykonywaniem humusowania: 70+700 - 71+700 pas rozdziału; 71+300 – WK pas rozdziału; 78+730 - 78+820 pas rozdziału; DS-4/01 km 0+780 - 0+920 P; DS-4/01 km 1+120 - 1+240 P;
 • humusowaniem najazdu na obiekt PE17
 • humusowaniem rowu i skarpy: 64+000 - 64+400 L; 0+440 - 0+480; WL II Ł1 0+560 - 0+660; WL II Ł1 0+700 - 0+800
 • przewóz humusu: km 1+600 - 1+900 ;
 • wykończenia zbiorników: ZRI-3/4; ZRI-5/4; ZRI-7/4
 • wykonywaniem ramp przy zbiornikach: ZRI-6/4; ZRI-7/4
 • wykonywaniem ekrany akustycznego: Ea06L nr 3Z-9Z; Ea06L nr 1Z-2Z; Ea06L nr 4-13; Ea03L nr 54-67, 69, 70; WD-40L 74-78, 80-81;
 • wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych: PE-13 nr 18-30; 31-48; 19-49
 • montaż barier stalowych: km 78+900 - 0+300; km 1+900 - 2+000; 0+300 – WL II Ł5; WL II Ł1 0+850 - 1+050 P; WL II Ł1 - Ł5; km 0+480 - 1+000
 • umacnianie przepustów: nr PL4/LP3-1;
 • układanie ścieku: 68+500; 69+950 - 69+964 P i L; 69+961 - 69+984; 70+098 - 70+120 L; 72+677 - 72+757; 72+757 - 72+807; 73+027 - 73+080; WL II Ł1 0+550 - 0+790; WD40a; WD42 - WD43
 • układanie krawężnika WD40a
 • układanie krawężnika zanikającego: ED4 str LiP; WL II Ł1 0+550 - 0+790; WD42
 • sadzenie roślin: 59+900 - 60+900; 61+400 - 61+900; 77+200 - 77+700; 78+400 - 78+635;
 • prace przy wale południowo – wschodnim: : gabiony
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DW6 0+400 - 0+480

Sekcja 3: ul. Działkowa

Sekcja 4: DG4/05 0+430-0+450;

Sekcja 5: WL II Ł6 0+080 - 0+160

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1:  DS-4/01 KM 1+120 - 1+180; DO-4/01 KM 2+650 - 2+700 L; DO-4/01 KM 3+200 - 3+600

Sekcja 2: 63+800 - 64+300; DO-4/01a; ZR-15/4; DO-4/01a; DO-4/02

Sekcja 3: 69+600 - 69+650; 74+140 - 71+240; 72+300; ZRI 16/4; DG 4/04; ul. Działkowa

Sekcja 4: DG4/05 0+050-0+110

Sekcja 5: 0+800 - 0+920; DW6 0+250 - 0+400

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - prace porządkowe
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1 i P3, wykonywanie muru oporowego nr 3, deskowanie i zbrojenie gzymsu Lubin, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym WD-34 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-35 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym ED-2b na sekcji 1 - zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej nr1 i dylatacji nr 1, wykonywanie chudego betonu pod płytę przejściową
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - montaż barier energochłonnych, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory P1 i P3
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1, betonowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin, zbrojenie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica, izolacja cienka czoła ustroju nr 5, betonowanie gzymsu Legnica/Lubin etap I części skrajne
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - prace porządkowe, montaż barier na obiekcie
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - betonowanie zwieńczenia ścianek zaplecznych nr 1 i 2 w pasie rozdziału
 • obiekcie mostowym ED-3a na sekcji 2 - zbrojenie i  betonowanie płyty przejściowej podpory P2
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, montaż barier energochłonnych, demontaż podestów roboczych
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, wykonywanie asfaltu twardolanego, montaż ekranów
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i D nitki lewej, prace przy wykonywaniu krawężników i desek gzymsowych
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i E nitki lewej, spoinowanie desek gzymsowych
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory A i C, demontaż podestów roboczych kap chodnikowych
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie zasypki z gleby na ustroju nośnym, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WK-1  na sekcji 4 - prace porządkowe w obrębie torowiska, montaż barier
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C, wykonywanie zasypek stożka podpory A, stożki nasypowe i zasypka pod kostke w pasie rozdziału, wykop pod podwalinę stożków podpora C, montaż barier energochłonnych, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory P1 i P3, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - prace porządkowe na obiekcie, uzupełnienie izolacji cienkiej podpór
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 - odtworzenie wału przeciwpowodziowego

 

27.11.2017 - 03.12.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budowa kanalizacji deszczowej na zlewni DC19 km 1+200
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB13 km 74
 • budowa kanalizacji deszczowej na KH-14/4 km 68+600
 • podpięcie kanalizacji do obiektu ED-2B km 62+200
 • montażem wpustów na zlewni DB8; DB1b
 • regulacja studni i krat : za zlewni DC2, i DC5, DB8
 • montaż włazów na studnie na zlewni DB8 km 74; DC1, DC2, DC5
 • wykonywaniem wylotów: na zlewni DC14 A4 km 0+050
 • budowa kanału hydrotechnicznego: KHC 1.1 km 1+320; KHB5 km 74
 • budową drenażu: km 72+800 – 72+910; km 73+855 – 73+973,29 pas rozdziału; km 73+900 – 73+930 str. L; km 74+432 – 74+580 pas rozdziału; 74+482 - 74+580 L; km 78+728- 78+820 pas rozdziału;
 • km 78+856- 78+900 pas rozdziału;
 • budową zasilania: złącza Si-3/16; 2.05/SO9 i 2.01/So9
 • budową oświetlenia: układanie kabla na obiekcie WD-38A km 67, WLZ
 • budowa kanalizacji teletechnicznej: na D20 km 69, km 67; WLII; km 65; WS-1
 • wykonywaniem ogrodzenia: ZR 3/4, ZR 5/4; km 59+350-60+150 str. L; km 64+200 - 64+400 str P; km 65+900 - 66+200 str L; 65+860 - 66+000 str P km 69+000- 69+050 L; 70+100 - 70+500 str P; 71+300 - 71+650 str P; km 0+000 - 0+300 str P; km 1+080 - 1+460 str P; km 1+100 - 1+460 str L; A4: km 0+900 - 1+100 str L;
 • km 0+350 - 0+700 str P (Ł1)
 • rozbiórką istniejącej drogi serwisowej przy ZR-21/4
 • wykonywaniem osuszania: 69+520 - 69+560; DW6 0+300 - 0+480; DS.-4/15a; DG-4/03; WLZ Ł2; DG4/05 0+430-0+450 DG4/05 0+430-0+450;
 • wykonywaniem stabilizacji: DG4/05 0+430-0+450; DS.-4/15; DG-4/03; DG 4/04
 • wykonywaniem zagęszczania i profilacji stabilizacji cementem: 74+450 - 74+500 P
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża: DS.-4/15; 74+500-74+550 str. L
 • profilowaniem i zagęszczaniem nasypu: 73+000 - 73+140 L; WLZ Ł2;
 • wykonaniem skarpowania nasypu: DO-4/01 KM 3+100 - 3+200; DS.-4/01 KM 0+800 - 0+850; km 1+600 - 1+700;
 • wykonywaniem GWN: 69+520 - 69+560;
 • profilowanie drogi serwisowej: DS.-4/25
 • warstwa technologiczna związana cementem: 69+970 - 69+997 L; 70+145 - 70+255 przejazd awaryjny; 70+500 - WD40a - 70+600 L;  DO-4/02 0+210 - 0+325
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej: DO-4/02 0+000 - 0+075;
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: 69+970 - 69+997 L; 70+145 - 70+255 przejazd awaryjny; 70+080 - 70+100 L; 70+500 - WD40a - 70+600 L; 1+160 - 1+323, 1+323 - 1+535 P; DS.-4/15 0+000 - 0+160,29; Węzeł Legnica Północ LP-L02P 0+193 - 0+305; DO-4/02 0+210 - 0+325; DO-4/02 0+075 - 0+177;
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: 72+600-72+924,97 L; 72+560-72+925 j.L – II warstwa DO4/01 0+750-0+960, 1+000-1+174, 2+660-2+890; DO4/01 1+380-1+560, 1+890-1+940, 4+080-4+346; WLII Ł6 0+080-0+300, Ł1P 1+160-WD1A, Ł1L 1+160-WD1A; WLII Ł1P WD1A-1+370, Ł1L WD1A-1+370
 • wykonanie warstwy wiążącej: 72+540-72+925 j.L; WLII Ł6 0+080-0+300; WLII Ł1P 1+160-WD1A-1+370, Ł1L 1+160-WD1A-1+370
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej: DP1232D 0+070-0+250, WD37
 • wykonywanie poboczy: 70+600 - 70+800; 78+860 - 0+280; WL II Ł4, Ł5
 • uzupełnianiem poboczy: 69+600 - 69+860; 78+900 - 79+172;
 • profilowaniem pasa rozdziału: 72+000 - 72+200; 72+300 - 72+500; 78+730 - 78+820
 • profilowaniem przeciwskarpy: 63+800 - 64+300
 • profilowanie i umacnianie dna i skarp zbiornika: ZR-14
 • profilowaniem skarpy i rowu: 72+500 - 72+900 L;
 • profilowaniem terenów płaskich: WD-35; 65+900 P; 68+000 P przy ED-2B; 68+500 P, PE-14
 • wykonywaniem humusowania; : 64+200 - 64+400 L, 70+600 - 71+100 pas rozdziału; 79+000 - 0+100 pas rozdziału; 1+850 - 1+920 pas rozdziału
 • humusowanie terenów płaskich: WL II Ł1 0+900 - 1+100
 • humusowaniem najazdu na obiekt PE17
 • humusowaniem rowu i skarpy: 64+000 - 64+400 L;
 • przewóz humusu: km 1+600 - 1+900 ; WD41
 • wykonanie rowu o specjalnej konstrukcji: 75+600-75+660 str P
 • wykonywaniem ekrany akustycznego: Eo06L wykonanie pali nr 1-6; Eo08L nr 1-13;
 • wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych: Ekp-1 nr słupów 1-24 km 1+450; Ekp-2 nr słupów 1-4  1+450; Ekp-2 nr słupów 10-17
 • montaż barier stalowych: km 0+200 - 0+650; 0+900 - 1+200
 • układanie ścieku: 72+100 - 72+400 L; 72+420 - 72+460; 72+540 - 72+600; WL II Ł1 0+550 - 0+790;
 • sadzenie roślin: 59+900 - 60+300; 63+400 - 63+750; 78+400 - 78+635;
 • prace przy umacnianiu przepustów: PPr 4/G2-1, PPr 4/G2-2
 • prace przy wale południowo – wschodnim: : zasypanie koszy gabionowych kruszywem (fundament);
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: PE-14, DG-4/03

Sekcja 2: DO-4/02

Sekcja 3: 69+600 - 69+650; 70+270 - 70+500; 70+540 - 70+600; WD42 - WD43; 73+000 - 73+140

Sekcja 4: DG4/05 0+430-0+450

Sekcja 5: DW6 0+300 - 0+480

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1:  DS.-4/01 KM 3+800 - 3+900, DS-4/01 KM 1+120 - 1+170, DP1232D

Sekcja 2: ZR-14; 63+800 - 64+300;

Sekcja 3: DG 4/04; 69+600 - 69+700; DK94 4/02; 74+330 - 74+430 P; 72+460 - 72+540 P; 72+500 - 72+900 L

Sekcja 4: km 75+600-75+660 str P; km 74+500-74+600 str L; DG4/05 0+020-0+080

Sekcja 5: Z-1 1+291; 1+600 - 1+700; WLII Ł1 0+550 - 0+640;

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - przygotowywanie powierzchni gzymsów do układania nawierzchni, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory P1 i P4
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1, betonowanie fundamentu ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P3, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym ED-2b na sekcji 1 - montaż urządzeń dylatacyjnych podpory P1 i P4, betonowanie fundamentów schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory P1 i P4
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - montaż wpustów, układanie drenażu, układanie warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym, montaż balustrad na ustroju nośnym, montaż barier energochłonnych, betonowanie fundamentów schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory P1 i P3
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1, P5, zbrojenie i deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin, transport i składowanie materiału do zasypek
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpory P1, montaż barier energochłonnych, montaż balustrad, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory P1, demontaż podestów roboczych kap chodnikowych, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu, układanie nawierzchni z kostki betonowej na dojściach do obiektu
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - zbrojenie zwieńczenia ścianki żwirowej w pasie rozdziału
 • obiekcie mostowym ED-3a na sekcji 2 - zbrojenie i betonowanie stref dylatacyjnych podpory P1 i P2, przygotowanie do montażu kotew talerzowych, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P2, zbrojenie płyty przejściowej podpory P2
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - demontaż podestów roboczych kap chodnikowych
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - zbrojenie ustroju nośnego, montaż kabli sprężających ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego, przygotowywanie stanowisk dla pomp i betonowozów, zbrojenie i przygotowanie do betonowania ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego
 • obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - układanie krawężników jezdni w obrębie podpory A i B nitki lewej, zbrojenie kapy chodnikowej zewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, pielęgnacja betonu kapy chodnikowej zewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - pielęgnacja betonu kapy chodnikowej zewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kapy chodnikowej wewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i D nitki lewej, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - układanie krawężników jezdni w obrębie podpory A i B nitki lewej, pielęgnacja betonu kapy chodnikowej zewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kapy chodnikowej wewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, prace porządkowe na ustroju, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie kapy chodnikowej wewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i E nitki lewej, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie oporu krawężnika na skrzydle podpory E nitki lewej, przygotowanie szalunków do zdania
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - przygotowywanie powierzchni kapy chodnikowej nitki prawej do układania nawierzchni
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory A i C, zbrojenie kapy chodnikowej lewej na ustroju nośnym, betonowanie kapy chodnikowej lewej na ustroju nośnym, pielęgnacja betonu kapy chodnikowej lewej na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie zasypki z gleby na ustroju nośnym, rozdeskowywanie gzymsów na skrzydłach podpory A, prace porządkowe, przygotowywanie powierzchni gzymsów do układania nawierzchni,
 • obiekcie mostowym WK-1  na sekcji 4 - przeprowadzanie próby szczelności kolektora odwodnienia
 • obiekcie mostowym  WD- 1 na sekcji 5 - wykonywanie podsypki pod kostkę na zejściach skarp
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 - montaż barier energochłonnych
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - montaż barier energochłonnych, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory C (etap 1), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory C (etap 2), układanie krawężników jezdni w obrębie podpory C, demontaż podestów roboczych kap chodnikowych, zbrojenie kap chodnikowych i montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory A, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory C
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - montaż barier energochłonnych, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni, prace porządkowe na ustroju
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego

 

20.11.2017 - 26.11.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB8 km 73
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB13 km 74
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni OS17 km 69+500
 • montażem piaskowników na zlewniach:          DB5b, DB6b
 • podpięciem obiektu do WD40 kanalizacji deszczowej km 70+500
 • montażem przykanalika do zlewni D21 – 70+200
 • regulacją wpustów na zlewni DB8 km 73; km 1+300
 • regulacja studni i krat : km 1+300; km 69+500
 • wykonywaniem wylotów: km 67+900
 • stawianie sztyc przy obiekcie WD-1A I WS-1
 • budowa kanału hydrotechnicznego KHC 2 km 1+300
 • budową drenażu: 0+610 - 0+642 pas rozdziału; 0+560 0+632 L; 0+723,8 - 0+791,35 pas rozdziału; 0+724,8 - 0+766,75 L; km 62+415 69+611-69+640 pas rozdziału
 • budową zasilania: WLII ST-1, złącza Si-3/14 i Si-3/15 km 68; ST-2 - SO9, ZK nr 2.01.; km 68+600
 • budową przepustów oświetleniowych: Węzeł Legnica Zachód km 73+900 L
 • budowa kanalizacji teletechnicznej: WLII
 • wykonywaniem ogrodzenia: km 61+250 - 61+600 str. P; km 63+750-64+600 str. L; km 63+870-64+500 str. P; km 64+100 - 64+600 str. P; 65+860 - 66+200 str P i L ; 69+150 - 69+300 str L; km 1+000 - 1+460 str. P; 0+650 - 1+460 str. L; WLIIŁ1 km 0+300 - 0+700 str L;
 • wykonywaniem odhumusowania: DS.-4/15; DG4/05 0+430-0+450
 • frezowanie nawierzchni: 73+890 - 73+940; 74+500-74+600 str L;
 • rozbiórka masy bitumicznej: 73+890 - 73+940
 • demontaż barier energochłonnych: 74+500
 • rozbiórka podbudowy z kruszywa: S3 74+500-74+600 str L;l
 • rozbiórka stabilizacji cementowej: 73+860 - 73+940 L; 74+500-74+600 L
 • wykonywaniem tymczasowego przepustu: 73+900 L
 • wykonywaniem osuszania: DO-4/02; DS.-4/25; DS.-4/15; DG-4/03;
 • wykonywaniem osuszania warstwy nasypu: 74+450 - 74+500 P
 • wykonywaniem osuszania podłoża: DS.-4/25; 73+000 - 73+050 L
 • wykonywaniem stabilizacji cementem: DS.-4/13 i DO-4/02;
 • wykonywaniem stabilizacji podłoża: DG4/04
 • profilowaniem i zagęszczaniem stabilizacji cementem: DS.-4/25 0+000 - 0+500
 • wykonywaniem nasypu: WL II Ł1 km 1+180 - 1+360;
 • profilowaniem i zagęszczaniem nasypu: 73+100 - 73+140 L; Zjazd DG4/01 KM 2+080
 • skarpowaniem nasypu: 1+600 - 1+700; DW6 0+300 - 0+480; DS.-4/15;
 • wykonywaniem GWN: WD40A
 • wykonywaniem stabilizacji: Dojazd do urządzeń 0+000 - 0+300; 73+900 - 79+950 L
 • profilowanie drogi serwisowej: DS.-4/25
 • profilowanie terenów płaskich: ED2B; WD-38a, DS.-4/15; WD-35; ZR-15
 • warstwa technologiczna związana cementem: km 70+080 (ED4) - 70+100 strona L; DO-4/02 0+000 - 0+075
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej: DO-4/02 0+000 - 0+075
 • umocnieniem przepustu: km 0+500;
 • profilowaniem skarpy i rowu: 63+800 - 64+300; 72+500 - 72+900 L
 • profilowanie przeciwskarpy: 63+800 - 64+300
 • profilowaniem rowu: 72+740 - 72+880
 • wykonywaniem nasypu: DW6 0+300 - 0+480
 • wykonywaniem profilowania nasypu: 73+000 - 73+140 L; 73+900 - 79+950 L;
 • wykonaniem skarpowania nasypu: PE-14; 1+600 - 1+700
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: 70+080 (ED4) - 70+100 strona L; 72+700 - 72+913; 1+160 - 1+323; 1+323(WS1) - 1+535(MS2); 1+535(MS) - 1+650; DP1232D 0+212 - 0+254; DP1232D 0+080 - WD-35; ZR-20/4 – zjazd; Dojazd do urządzeń 0+000 - 0+300
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: 67+340-67+500 L ; 74+100-74+430 P; 74+100-74+180 P – II warstwa; WLZ Ł2 0+000-0+190, Ł4 0+160-0+260; WLZ 73+940-74+340 j.L, Ł4 0+000-0+260; DP1227D 0+160-0+250, DP1232D 0+070-0+250; DO4/01 2+890-3+910
 • wykonywaniem warstwy wiążącej: 67+330-67+530 L; WLZ 74+340-74+460 j.L, 74+100-74+430 j.P, Ł2 0+000-0+190; DP1227D 0+160-0+250, DP1232D 0+070-0+250
 • wykonywanie poboczy: 71+600 - 71+650 L
 • uzupełnianiem poboczy: km 69+700 - 69+950
 • profilowaniem pasa rozdziału: 71+800 - 72+000;
 • profilowaniem przeciwskarpy: 63+800 - 64+300;
 • profilowaniem skarpy i rowu: 64+000 - 64+300 L; 69+600 - 70+000;  72+500 - 72+900 L; 75+100-75+340 str L; ZR-14/4;
 • profilowaniem terenów płaskich: WD-35; Węzeł Legnica II
 • wykonywaniem humusowania; : PE17; WD-35; PE-14
 • humusowaniem terenów płaskich: S3 78+600-78+650 str P
 • humusowaniem najazdu na obiekt PE17
 • humusowaniem rowu i skarpy: 64+000 - 64+300 L; 72+740-72+880 str. Prawa; DS.-4/10; 0+260 - 0+340
 • profilowaniem humusu: Pas rozdziału km 75+450-75+700
 • przewóz humusu: WD41; km 74+100 pas drogowy str.lewa; km 78+600 str P; 0+800 - 0+920;
 • wykonywaniem ekrany akustycznego: km 59+071 Eo01pq nr 1-7; km 69+955 Ekran Eo05L nr 1-13; km 69+955 ekran Eo07 nr 1-13; km 1+500 MS-2 1- 8, 16-24; km 69+955 Eo06L nr 7-13
 • montaż barier stalowych: 64+720 - 65+100; 70+960 - 71+200;
 • układaniem ścieku trójkątnego: 67+800 - 68+000 L; 70+120 - 70+480; 71+283 - 71+313; 71+460 - 71+500
 • układanie ścieku: 67+800 - 68+000 L; 70+120 - 70+180 L; 70+270-70+350 str.lewa; 70+350 - 70+460;
 • sadzenie roślin: 59+800 - 60+500; 63+400 - 63+750;
 • prace przy wale południowo – wschodnim: : zasypanie koszy gabionowych kruszywem (fundament); wykop pod gabiony
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: PE-14, DG-4/03

Sekcja 2: DO-4/02

Sekcja 3: DS.-4/25

Sekcja 5: DW6 0+300 - 0+480;

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1:  PE-14; ED-2B

Sekcja 2: WD-38a; 63+800 - 64+300; 68+000 - 69+000; ZR-14/4

Sekcja 3: 69+600 - 70+000 L;p DG4/04

Sekcja 4: DG4/05 0+020-0+080; 74+500-74+600 str L;

Sekcja 5: Z-1 1+291; 1+600 - 1+700

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - przygotowywanie powierzchni gzymsów do układania nawierzchni
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 - montaż paneli ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym, betonowanie fundamentu skrzydła z gruntu zbrojonego podpory P1, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3, przygotowanie do montażu wpustów odwodnienia, montaż wpustów i układanie drenażu, układanie warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym, montaż balustrad na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1, zbrojenie i deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin, deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin, układanie izolacji z papy na dylatacjach segmentów ustroju nośnego
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpór, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór (etap 2), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór (etap 2), prace wykończeniowe przy deskach gzymsowych, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym, wykonywanie podwalin umocnienia stożków podpory P3, montaż barier energochłonnych, układanie drenażu, układanie warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym ED-3a na sekcji 2 - zbrojenie zwieńczenia ścianki żwirowej w pasie rozdziału, deskowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P2, wykonywanie izolacji płyty przejściowej podpory P1, wykonywanie warstwy primera papy pod kapy na ustroju nośnym, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - montaż kotew latarni i desek gzymsowych w obrębie latarni, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym (etap 4)
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - zbrojenie ustroju nośnego
 • obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - układanie krawężników jezdni w obrębie podpory A i B nitki lewej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, wykonywanie warstwy primera papy na dylatacji i płycie przejściowej podpory A nitki lewej, układanie izolacji z papy na dylatacji podpor A i B nitki lewej, pielęgnacja betonu kapy chodnikowej wewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i D nitki lewej, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kapy chodnikowej wewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, układanie izolacji z papy na dylatacji podpory A i D nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - układanie krawężników jezdni w obrębie podpory A i B nitki lewej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydle podpory A i B nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, układanie krawężników jezdni w obrębie podpory A i B nitki lewej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kapy chodnikowej wewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, układanie izolacji z papy na dylatacji podpory A i B nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - prace porządkowe, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, układanie krawężników jezdni w obrębie podpory A i E nitki lewej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, pielęgnacja betonu kapy chodnikowej zewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kapy chodnikowej wewnętrznej na ustroju nośnym nitki lewej, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 - zbrojenie kapy chodnikowej lewej na ustroju nośnym, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory A i C, prace porządkowe na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie gzymsów na skrzydłach podpory A, wykonywanie zasypki z gleby na ustroju nośnym, betonowanie gzymsów na skrzydłach podpory A (etap 4), wykonywanie drenażu na ustroju nośnym i za podporą C, pielęgnacja betonu gzymsów na skrzydłach podpory A (etap 4), wykonywanie zasypki z gleby na ustroju nośnym, prace porządkowe, wykonywanie zasypki z gleby na ustroju nośnym, rozdeskowywanie gzymsów na skrzydłach podpory A
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych na skrzydłach podpór, rozbiórka przejazdu kolejowego pod obiektem
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki A4, układanie krawężników jezdni w obrębie podpory A, montaż barier energochłonnych, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki Legnica, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory C,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i E, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpory E, montaż barier energochłonnych, demontaż podestów roboczych kap chodnikowych, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory E, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju nośnym do układania nawierzchni
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - demontaż podestów roboczych kap chodnikowych, profilowanie terenu pod obiektem

 

13.11.2017 - 19.11.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB4a km 0+080,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB6d km 62
 • budowa kanalizacji deszczowej na kanale KH11/4 km 67+500
 • budowa kanalizacji deszczowej na kanale KH12/4 km 67+700
 • budowa kanalizacji deszczowej na kanale KHB4 km 72+300
 • montażem piaskowników na zlewniach: OS8, OS10, OS12, OS13
 • podpięciem obiektu do kanalizacji deszczowej na zlewni D19
 • montażem wpustów na zlewni: D20 km 69, D7c km 62+700, przy obiekcie ED4, ZB-17/4
 • budowa kanału hydrotechnicznego KHC 2 km 1+300, KHB1 km 72+300
 • budową drenażu: WLZ LZ02-LZ04,  km 70+078 - 70+142 pas rozdziału; km 70+360 - 70+258 pas rozdziału, km 73+855-73+880 – pas rozdziału, 70+512 - 70+360 - pas rozdziału, 71+272-71+300 pas rozdziału; 70+550-70+600 pas rozdziału; 72+720-72+760 pas rozdziału
 • budową zasilania: WLII ST-1, złącza Si-3/14 i Si-3/15 km 68
 • budową oświetlenia: SO3; km 68
 • budowa kanalizacji teletechnicznej: WLII - Ł5
 • wykonywaniem ogrodzenia: 58+974 - 59+085 str. L, 61+000 - 61+800 str P; 67+970 – 68+300 str. L, 69+000-69+150 str. L, 70+100 - 70+500 str P, 70+400 – 70+430 str P, 71+300 - 71+650 str P, 78+520 - 78+630 str L, ZR 2/4, ZR 3/4, ZR 5/4, ZR 24/4, ZR 25/4, ZR 26/4, ZR 27/4, A4 0+900 - 1+460 str L, A4 1+080 - 1+150 str P, 58+974 - 59+085 str. L
 • wykonywaniem odhumusowania: Dojazd do urządzeń przy Z-1, DS.-4/15
 • wykonywaniem osuszania: DO-4/02; LP-L02P; DS.-4/25; DS.-4/15; ED4
 • wykonywaniem osuszania warstwy GWN: 72+650 - 72+920 L;
 • wykonywaniem osuszania podłoża: DS.-4/25
 • profilowaniem i zagęszczaniem nasypu: 73+100 - 73+140 L
 • skarpowaniem nasypu: 1+600 - 1+700
 • zagęszczaniem GWN: 72+650 - 72+750 L, 72+850 - 72+920 L; WLZ Ł2, Ł4
 • wykonywaniem stabilizacji: LP-L02P; Dojazd do urządzeń przy Z-1
 • prace pomiarowe i wykop pod kosze gabionowe: Wał południowo - wschodni
 • profilowanie drogi serwisowej: DS.-4/25
 • wykonywaniem warstwy technologicznej niezwiązanej: 72+700 - 72+913 DP1232D 0+212 - 0+254;
 • warstwa technologiczna związana cementem: WLZ Ł1 0+560 - WD1b, WD1b - 0+760
 • wykonywaniem profilowania skarpy: 72+500 - 72+900 L;  
 • umocnieniem skarpy zbiornika: ZR 17/4 km 72+400 L
 • profilowaniem skarpy i rowu: 72+500 - 72+900,
 • profilowanie przeciwskarpy: 63+800 - 64+300
 • mikroniwelacja terenu: S3 75+200 str P; S3 75+200 str L
 • wykonywaniem profilowania terenu: WD35
 • wykonywaniem profilowania nasypu: 73+100 - 73+140 L; LP-L02P
 • wykonaniem skarpowania nasypu: PE-15; WLZ Ł1 1+320 - 1+360; WLZ Ł1 1+440 - 1+480
 • wykonywaniem rampy zjazdowej: ZR 17/4 72+400 L
 • ułożeniem geokompozytu drenażowego wraz z geosiatką komórkową na skarpie - DO4/05 0+225-0+255 str L
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: 71+240 - 71+256(WD-41) L oraz 71+269(WD-41) - 71+280 L; 72+700 - 72+913 L; 72+800 - 72+870 L; 74+100 - 74+450 P; WLZ Ł1 1+160, WD1a - 1+360; WLZ Ł2 0+050 - 0+200; WLZ Ł6 0+080 - 0+300; 1+323 (WS1); 1+535 (MS2); DO-4/01a 0+350 - 0+584; DP1232D 0+080 - 0+164; WLZ Ł1 0+560 - WD1b; WLZ Ł1 WD1b - 0+760; WLZ km 1+200 - 1+323(WS1); DO4/05 0+910-0+970 oraz 1+120-1+190
 • profilowaniem kruszywa: 1+323(WS1) - 1+535(MS2)
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: 74+200 - 74+500 P; 74+210-74+460 L -  I warstwa; 74+100-74+460 L- II warstwa
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej ze skropieniem: 74+620 - 75+470 L ; WLZ 0+300-0+490 P, Ł4 0+000-0+110
 • uzupełnianiem poboczy: km 69+700 - 70+000 L; km 1+180 - 1+230
 • profilowaniem i humusowaniem poboczy: DK94 4/01 0+000 - 0+100, DK94 4/02 0+000 - 0+100, rondo WLZ;
 • uzupełnianiem pasa rozdziału: 78+730 - 78+780
 • profilowaniem przeciwskarpy: 63+800 - 64+300
 • profilowaniem skarpy i rowu: 72+500 - 72+900 L; 73+100 - 73+140 L
 • wykonywaniem humusowania: 65+200 L; S3 75+580-75+660; 75+700-75+900 str. P; PE17; 75+900-76+000 str ; 78+520 - 78+640; km 0+300 - 0+900 – pas rozdziału; S3 75+600 str P; 0+300 - 0+900 – pas rozdziału; DW 3 0+500 - 0+800;
 • humusowanie terenów płaskich: DW 3 0+500 - 0+920
 • humusowaniem najazdu na obiekt PE17
 • humusowaniem mikroniwelacji: S3 75+580-75+660
 • przewóz humusu: S3 75+900 str L; 1+380 - 1+480; WD-41 - WD40, ED-1, WD-46, WK-1, DW 3 0+200 - 0+500, ED4;
 • rekultywacją terenu: WK1
 • wykonywanie rowu o specjalnej konstrukcji: 69+820 - 69+940 P
 • wykonanie ekranu przeciwolśnieniowego: Ekp-2, nr 16-24, 49, 12-17; Ekp-1 nr 49, 12-15
 • wykonywaniem ekrany akustycznego: km 78+880 Ea06L nr 63-69 93-96, 98-100, 93,1; Ea06L, Wd-47; MS-2P nr 2-5, 8-26, 25-44, 47-48
 • montaż barier stalowych: DK 94  4/01 4/02
 • układaniem ścieku trójkątnego: 71+960 - 71+145 L;
 • układanie ścieku o zmiennej niwelecie: 771+145 - 71+239 L
 • układanie krawężnika: 1+220 - 1+260; WD-41
 • układanie obrzeży: DK94-4/02 0+170 - 210 ścieżka rowerowa;
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej: DK94-4/02 wyspa
 • sadzenie roślin: 59+800 - 60+500; 63+400 - 63+800
 • prace związane z wprowadzeniem org. Ruchu: WLZ Rondo 1, Rondo 2
 • prace przy wale południowo – wschodnim: roboty ziemne, prace przygotowawcze pod ławę z koszy gabionowych, profilowanie i humusowanie
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: PE-14,

Sekcja 2: DO-4/02 , DS.-4/15

Sekcja 3: 70+060 - 70+120 L; 73+000 - 73+150 L; WLZ Rondo 1, ED4

Sekcja 5: Dojazd do urządzeń przy Z-1; DW-6 0+300 - 0+400

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1:  PE-14

Sekcja 2: 63+800 - 64+300; 64+500; DO-4/02; PE-15

Sekcja 3: 70+145 - 70+255; 72+050; 72+300;

Sekcja 4: 77+960, 75+600-75+700 L rów, 75+790-75+830 str L

Sekcja 5: 1+600 - 1+700

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - zbrojenie warstwy betonu ochronnego izolacji na ustroju nośnym segment Lubin, środkowy, betonowanie warstwy betonu ochronnego izolacji na ustroju nośnym segment Lubin, przygotowywanie powierzchni gzymsów na ustroju nośnym do układania izolacji
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym, zbrojenie i deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin, betonowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin (etap 1), pielęgnacja betonu gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin (etap 1)
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem prefabrykatów ścian oporowych podpory P3, montaż rur osłonowych kolektora odwodnienia pod płytą przejściową podpory P4, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory P1 i P3, układanie krawężników jezdni w obrębie podpory P1 i P3, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym, przygotowywanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1 i P5, deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin, betonowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica (etap 1), pielęgnacja betonu gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica (etap 1
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P3 i P1, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod jezdnię, montaż desek gzymsowych, wykonywanie warstwy primera papy pod jezdnię na ustroju nośnym, układanie izolacji z papy pod jezdnią ustroju nośnego
 • obiekcie mostowym ED-3a na sekcji 2 - montaż urządzeń dylatacyjnych podpory P1 i P2, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod kapy, zbrojenie stref dylatacyjnych podpór, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni lewej i prawej na ustroju nośnym, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji 2 - zbrojenie ustroju nośnego
 • obiekcie mostowym WD-40  na sekcji 3 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory A nitki lewej, zbrojenie płyty przejściowej podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory B nitki lewej, zbrojenie płyty przejściowej podpory A nitki lewej, betonowanie strefy dylatacyjnej podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypek stożków podpory A i B nitki lewej, wykonywanie warstwy primera papy na płycie przejściowej podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory A nitki lewej, betonowanie strefy dylatacyjnej podpory A nitki lewej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpór, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową na skrzydle podpory B nitki lewej, deskowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową na skrzydle podpory A nitki lewej, wykonywanie warstwy primera papy na strefie dylatacyjnej podpory B nitki lewej, układanie izolacji z papy na płycie przejściowej podpory B nitki lewej
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, transport i składowanie materiału do zasypek, montaż desek gzymsowych
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - montaż urządzeń dylatacyjnych podpór nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie płyty przejściowej podpory B nitki lewej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie płyty przejściowej podpory A nitki lewej, betonowanie płyty przejściowej podpory B nitki lewej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpór, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory B nitki lewej, prace porządkowe, zbrojenie strefy dylatacyjnej podpory A i B nitki lewej, wykonywanie warstwy primera papy na płycie przejściowej podpory A i B nitki lewej, betonowanie strefy dylatacyjnej podpory A i B nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, deskowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, układanie izolacji z papy na płytach przejściowych podpory A i B nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpór, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie strefy dylatacyjnej podpory E nitki lewej, betonowanie strefy dylatacyjnej podpory E nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową na skrzydle podpory E nitki lewej, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, montaż desek gzymsowych, wykonywanie warstwy primera papy na strefie dylatacyjnej podpory E nitki lewej, układanie izolacji z papy w strefie dylatacyjnej podpory A i E nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych, prace porządkowe, wprowadzenie ruchu na obiekt
 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4 - przygotowywanie powierzchni gzymsów do układania nawierzchni
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory C, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, betonowanie kapy chodnikowej prawej na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie gzymsów na skrzydłach podpory A, wykonywanie drenażu ustroju nośnego przy podporze A i C, wykonywanie zasypki z gleby na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 - przeprowadzanie próbnych obciążeń dynamicznych obiektu, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni, montaż ekranów przeciwporażeniowych (przeciwolśnieniowych) na obiekcie
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 5 - przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - wykonywanie zasypki korpusu podpory C, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A, betonowanie kapy chodnikowej na skrzydle podpory A (etap 1), pielęgnacja betonu kapy chodnikowej na skrzydle podpory A (etap 1)
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i E, wykonywanie zasypki i układanie krawężników przy ściankach żwirowych w pasie rozdziału
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypki i układanie krawężników przy ściankach żwirowych w pasie rozdziału
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - demontaż podestów roboczych kap chodnikowych, profilowanie terenu pod obiektem, wykonywanie zasypki i układanie krawężników przy ściankach żwirowych w pasie rozdziału

 

06.11.2017 - 12.11.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D20 km 69,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D21 km 70,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D24 km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB8 km 73,
 • montaż żeliw na zlewni DC8, DC9, DC10
 • budowa kanału hydrotechnicznego KHC 2 km 1+300
 • budową drenażu: km 67+450-67+460 str. L, km 73+160-73+200, km 73+160 - 73+240 Pas rozdziału, km 73+920 - 74+100 Pas rozdziału, km 74+130 - 74+200 P, 74+100 – 74+139
 • 74+432-74+500,
 • budową zasilania: WLII ST-1,  
 • budową oświetlenia: WLZ PP-4/01, SO3 i SO4
 • wykonywaniem ogrodzenia: 64+125 - 64+550 str P, 65+860 - 66+200 str L, 70+100 -70+500 str P, 71+300 -71+800 str P, 76+840 - 76+900 str P, 78+560 - 78+590 str L, 2+000 - 2+100 str L, ZR 24/4, ZR 27/4, ZR 3/4, A4 1+060 - 1+360 str P,
 • wykonywaniem odhumusowania: DO-4/02, DS.-4/15, droga dojazdowa 77+120 L
 • wykonywaniem osuszania: DO-4/02, 74+450 - 74+500 P, LP-L02P, DO-4/- przygotowanie KRZ pod stabilizację: DP 1232D (wjazdy na WD-35)
 • wykonywaniem stabilizacji: 71+240 - 71+260, 71+280 - 71+300, 74+100 - 74+200 P, DS.-4/14, DS.-4/23, DP1232, dojazd ZRI-4/4, dojazd przy PE-13, zjazd przy ED-2B
 • wykonywaniem profilowania i zagęszczenie: 74+450 - 74+500 P,
 • wykonywaniem profilowania skarpy: 67+500 - 69+000, 72+500 - 72+900 L, 73+600 - 73+900 L, ZR-17/4, ZR-17/4,
 • profilowanie rowów: S3 77+800-78+020, 73+600 - 73+900 L, 77+800 - 77+900
 • profilowanie wału ziemnego: wał ziemny SW
 • mikroniwelacja terenu: S3 75+600 str. P
 • wykonywaniem profilowania terenu: 67+500 - 69+000, przy ZRI-4/4, PE14P
 • wykonanie skarpowania nasypu: Ł1 1+320 - 1+360,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: DO-4/01a 0+000 - 0+350, 73+050 - 73+100 L, 73+950 - 74+400 P, 73+950 - 74+480 L, DS.-4/02 0+000 - 0+074, Zjazdy z drogi DO-4/01 w km 1+749,30, w km 1+500,59, w km 1+142,55, w km 1+089, LZ-L04L 0+000 - 0+287, LZ-L02L 0+050 - 0+200, 3+725 - 3+950, 4+055 - 4+250, DS.-4/05 0+000 - 0+098,39; DS.-4/06 0+000 - 0+088,66, zjazd do zbiornika ZRI-1/4, zjazd do zbiornika ZRI-3/4, zjazd do zbiornika ZRI-2/4, zjazd do zbiornika ZRI-5/4, DK94-4/02 wyspa 0+160 - 0+210
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: WLZ 1/2 DK94 4/01 0+000-0+181, 4/02 0+000-0+210, Rondo 1
 • wykonywanie warstwy wiążącej: WLZ 1/2 DK94 4/01 0+000-0+181, 4/02 0+000-0+210, Rondo 2,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej ze skropieniem: WLZ 1/2 DK94 4/01 0+000-0+181, 4/02 0+000-0+210, 1/2 Rondo 2,
 • wykonywanie poboczy: 71+300 - 71+550 L, DK94-4/03 L
 • uzupełnianie poboczy: 64+600, 64+700 L, 75+500 - 75+600 L, 77+800-78+020, Ł1 1+600 - 1+750, DS.-4/10
 • uzupełnianie pasa rozdziału: 78+730 - 78+780
 • wykonywaniem humusowania: 68+000 - 69+000 L, 70+800 - 71+000, 71+300 - 71+700, DO-4/01a 1+100 - 1+500 P, L, WL2 Ł6 0+080 - 0+360, PE-13 L, WD-34 L,
 • profilowanie podłoża pod najazd: PE-14 L
 • wykonywaniem rowu: 2+000 RD4,
 • wykonanie ekranu przeciwolśnieniowego: Ekp-1 nr pali 1-11 km 1+440, Ekp-2 nr pali 1-11, Ekp-2 nr pali 18-23, MS-2P
 • wykonywaniem ekrany akustycznego: Ea04L nr pali 106-134 69+800, MS-2P słupów 27-42, 46-47, PS-2L nr 1, Ea06L 53-62, Wd-47, Ea07L nr 53-73
 • montaż barier stalowych: 62+650 - 62+700, 67+900 - 68+500, 68+250 - 68+500, 0+050 - 0+500, DK 94  4/01 4/02,
 • układaniem ścieku trójkątnego: 71+862 - 72+080L, 72+080 - 72+130 , 1+380 - 1+480, 1+580 - 1+640
 • układanie ścieku o zmiennej niwelecie: 71+774+71+814 L
 • układanie krawężnika: WLZ Rondo 1, 1+580 - 1+640
 • układanie obrzeży: DG-4/04 0+920-1+160,
 • umocnienie zbiornika: ZR-17/4 km 72+400 L
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: PE-14 SL, PE-14 L i P,

Sekcja 2: LP-L02P , DO-4/02 ,

Sekcja 3: 69+570 - 69+620, 70+255 - 70+560, 71+400 - 71+750, 73+050 - 73+150 P, 73+000 - 73+150 L

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1:  DP 1232 D 0+215 - 0+260, PE-14, DS.-4/01 rów

Sekcja 2: 67+500 - 69+000, 68+000 - 68+900 L,  DS.-4/10,

Sekcja 3: 72+050; 72+300

Sekcja 4: 77+960, 75+600-75+700 L rów,

Wykonawca realizował prace przy:

obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - przygotowania do betonowania gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica, betonowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica (etap 2), pielęgnacja betonu gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica (etap 2), zbrojenie warstwy betonu ochronnego izolacji na ustroju nośnym segment Lubin

obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 - zbrojenie i deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego

obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem prefabrykatów ścian oporowych podpory P1, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P1, przygotowywanie wnęk dylatacyjnych podpór do montażu dylatacji,

obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory P3, układanie krawężników jezdni w obrębie podpory P1 i P3,

obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - zbrojenie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica, układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory P5, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1 i P5, deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1,

obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków, montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory P1, prace porządkowe, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym,

obiekcie mostowym ED-3a na sekcji 2 - przygotowywanie wnęk dylatacyjnych podpory P1, P2 do montażu dylatacji

obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - montaż desek gzymsowych, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym (etap 3), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym (etap 3), prace wykończeniowe przy deskach gzymsowych, prace porządkowe,

 obiekcie mostowym WD-39  na sekcji - deskowanie ustroju nośnego w przęśle P1-P2, zbrojenie ustroju nośnego

obiekcie mostowym WD-40  na sekcji  - wykonywanie zasypek korpusu podpory A lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory B nitki lewej, zbrojenie płyty przejściowej podpory B nitki lewej

obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, transport i składowanie materiału do zasypek, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie cokołu pod kapę chodnikową na skrzydle podpory A i D nitki lewej, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory A nitki lewej, układanie krawężników,,

obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - montaż urządzeń dylatacyjnych podpór nitki lewej, wykonywanie zasypek korpusu i stożka podpory B nitki lewej, prace porządkowe, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory A nitki lewej, zbrojenie płyty przejściowej podpory B nitki lewej, montaż desek gzymsowych,

obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - wyciąganie technologicznej ścianki szczelnej przy podporze B, wykonywanie zasypki korpusu podpory B nitki lewej, zbrojenie płyty przejściowej podpory A nitki lewej, betonowanie płyty przejściowej podpory A nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory B nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej

obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpór

obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpory E, przygotowywanie dylatacji podpór nitki lewej do betonowania, wykonywanie umocnienia powierzchni stożka nasypowego podpory E, zbrojenie strefy dylatacyjnej podpory A nitki lewej, deskowanie cokołu pod kapę chodnikową na skrzydle podpory A nitki lewej betonowanie strefy dylatacyjnej podpory A nitki lewej, betonowanie cokołu pod kapę chodnikową na skrzydle podpory A nitki lewej, układanie krawężników, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej

obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych

obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych, układanie schodów skarpowych

obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory C

obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - betonowanie gzymsów na skrzydłach podpory A (etap 2 i 3), zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydłach podpory A, zbrojenie warstwy betonu ochronnego izolacji na ustroju nośnym, betonowanie warstwy betonu ochronnego izolacji na ustroju nośnym

obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki lewej

obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, przyłączenie kolektora odwodnienia

obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A montaż barier energochłonnych, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki Legnica, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory A

obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpór, montaż desek gzymsowych, przyłączenie kolektora odwodnienia, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego

obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 - montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych,

 

30.10.2017 - 05.11.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB6b i DB6c km 62,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D20 km 69,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D24 km 70,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB8b km 72,
 • budowa kanału hydrotechnicznego KHC 2 km 1+200
 • budową drenażu: 71+860-71+920, 72+090 - 72+267, 72+920 - 74+200, 76+900 - 77+220, 1+385 - 1+489,
 • wykonywanie poprzeczek drenarskich:
 • budową zasilania: WLII ST-1,  
 • budową oświetlenia: WLZ SO4,
 • wykonywaniem ogrodzenia: ZR - 1/4, ZR-5/4,  ZR-24/4, ZR-25/4, ZR-26/4, ZR-27/4, 59+220 - 59+450 P, 63+750-64+600 P, 65+860 -66+200 L, 66+340-66+380 L, 70+300 - 71+700 P, 78+520 - 78+640 L, Węzeł Legnica II 0+000 - 1+200 L,
 • wykonywaniem odhumusowania: przy PE-13,
 • wykonywaniem osuszania: DO-4/02, 69+600 - 69+650, 70+520 - 70+540, 73+100 - 73+140, 74+100 - 74+150 L,
 • wykonywaniem stabilizacji: DS.-4/14,
 • wykonywaniem profilowania i zagęszczenie: 68+500 - 68+900 L, 76+820 - 76+950, DK94 4/01 0+000 - 0+100, DK94 4/02 0+000 - 0+100, rondo WLZ, DG-4/04 0+920 - 1+160,  0+200 - 0+300,
 • wykonywaniem profilowania skarpy: 68+000 - 68+900 L, 73+800 - 73+900 L, DK94 4/01 0+000 - 0+100, DK94 4/02 0+000 - 0+100, rondo WLZ, 72+500 - 72+900 L, WLII Ł1, WLII Ł6,
 • wykonywaniem profilowania terenu: DO-4/02, 67+500 - 69+000 P, przy PE-14,
 • wykonywaniem GWN: 0+700 - 0+760,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej: DO-4/01a 0+350 - 0+584
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: DO-4/01, DO-4/01a, Rondo Legnica Zachód, DK94 4/02 0+000 - 0+180, 67+350 - 67+500 L,
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: WLZ 1/2 DK94 4/01 0+000-0+181, 4/02 0+000-0+210, Rondo 2,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej ze skropieniem: 79+160-79+172 P, 0+000-0+300 P, 0+120 - 0+220 PA, WLII Ł1P 0+810-1+150, WLII Ł4 0+000-0+280, WLII Ł5 0+000-0+245,
 • wykonywaniem humusowania: przy ZRI-2/4, przy PE-13, 69+700 - 69+900 pas rozdziału, 70+600 - 71+000 pas rozdziału,  71+300 - 71+700 L, 1+160 - 1+270,
 • wykonywaniem zbiornika: ZR-18/4,
 • wykonywaniem rowu: 72+050; 72+300
 • wykonywaniem ekrany akustycznego: Ea05L nr pali 1 - 46 km 73+676, Ea04L nr pali 116-159 km 69+800, Ea03L nr pali 54-70 km 69+560,
 • układaniem ścieku trójkątnego: 1+380 - 1+480,
 • układaniem nawierzchni z kostki: DK94-4/02 0+000 - 0+100 wyspa,
 • układanie krawężnika granitowego: DK94-4/02 0+000 - 0+210 P,
 • układanie ścieku trójkątnego: 1+160 - 1+270,
 • układanie obrzeży: DG-4/04 0+920-1+160,
 • rekultywacja terenu: 78+500-78+640, Węzeł Legnica II,
 • nasadzenie drzewek: 61+200 - 62+170,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: PE-14,

Sekcja 2: DO-4/02, DO-4/01a 0+000 - 0+350,

Sekcja 3: 70+500 - 70+590, 73+000 - 73+050 L, 74+100 - 74+150 P,  WD-41,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1:  DO-4/01 0+800 - 0+900

Sekcja 2: 68+500 - 68+900 rów L,

Sekcja 3: 74+100 - 74+150 L

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Legnica, wykonywanie warstwy primera i układanie izolacji z papy na ustroju nośnym strona Lubin,
 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 - przegląd i uzupełnienie zabezpieczeń BHP,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, przegląd i uzupełnienie zabezpieczeń BHP,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 (etap 1), układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółka P3, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego, wykonywanie warstwy primera i układanie izolacji z papy na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - deskowanie i przygotowanie do betonowania gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin, betonowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin (etap 1), betonowanie fundamentów ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1 strona Legnica i P5 strona Lubin, układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory P5, pielęgnacja betonu gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin (etap 1)
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, przegląd i uzupełnienie zabezpieczeń BHP,
 • obiekcie mostowym ED-3a na sekcji 2 - betonowanie płyty przejściowej podpory P1, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory P1, uzupełnienie zabezpieczeń BHP, przegląd i uzupełnienie zabezpieczeń BHP,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - montaż desek gzymsowych, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory P1, uzupełnienie zabezpieczeń BHP, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym (etap 2), przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy,
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji - deskowanie ustroju nośnego w przęśle P1-P2,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - betonowanie płyty przejściowej podpory A nitki lewej, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej, transport i składowanie materiału do zasypek, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory A nitki lewej, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, transport i składowanie materiału do zasypek, przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - montaż krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, montaż kotew talerzowych na ustroju nośnym nitki lewej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, przygotowywanie wnęk dylatacyjnych nitki lewej do montażu dylatacji, przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, przygotowywanie wnęk dylatacyjnych nitki lewej do montażu dylatacji, przygotowanie do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory A nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory A nitki lewej, przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - montaż kotew talerzowych na ustroju nośnym nitki lewej, rozdeskowywanie poprzecznic ustroju nośnego nitki lewej, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory A nitki lewej, montaż kotew talerzowych na ustroju nośnym nitki lewej, wykonywanie izolacji płyty przejściowej podpory E nitki lewej, rozdeskowywanie poprzecznic ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - układanie drenażu na ustroju nośnym nitki prawej, montaż barier energochłonnych, montaż balustrad, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4 - wykonywanie podwalin umocnienia stożków, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych, układanie schodów skarpowych,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4  - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory C, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydłach podpory A i C, betonowanie gzymsów na skrzydłach podpory C (etap 4), zbrojenie gzymsów na skrzydłach podpory A, betonowanie gzymsów na skrzydłach podpory A (etap 1),
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory A i C, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych i płytach przejściowych podpory A i C, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki A4,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - montaż kotew barier energochłonnych, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków, betonowanie końcówek kap chodnikowych przy dylatacjach, pielęgnacja betonu końcówek kap chodnikowych przy dylatacjach, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpór,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - odtwarzanie wału przy podporze D,

 

23.10.2017 - 29.10.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D3a km 60,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D17 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB7 km 72,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB8 km 73
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni WL B30 km 74,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC14 km 0 A-4,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC22 km 1 WLII Ł1
 • budową drenażu: 71+720 - 71+860, 71+920-72+020, 72+040-72+090, 74+170 - 74+432, 0+330 - 0+540, 1+160-1+248,
 • wykonywanie poprzeczek drenarskich: PP-4/01
 • budową zasilania: Węzeł Legnica II ST-1
 • budową oświetlenia: SO4, SO1, SO2 WLZ, SO9 WLII Ł5,
 • wykonywaniem ogrodzenia: 59+350 - 60+150 str L, 59+350 - 61+150 P, ZRI 1/4,  64+100 - 64+600 P, 63+750 - 64+100 str P,  65+860 - 66+200 str L, 66+300 - 66+340 str L, 70+100-70+300 P, 70+500 – 71+200 P, 76+200 - 76+700L, 76+900 - 77+220 L, 76+850--77+500 P, 77+235 - 77+835 P, WLII L,
 • wykonywaniem odhumusowania: DS.-4/14, 74+450 - 74+500 P, DW 3 1+200 - 1+250,
 • wykonywaniem rozbiórki: 74+200 - 74+300 P, ZR21/4 (droga serwisowa)
 • wykonywaniem osuszania: DS.-4/14, WLZ-L02  nad PP-4/01, 67+350 - 67+500, 69+595 - 69+640, 73+900 - 74+120 L, DS.-4/23, WLII Ł1 0+560 - 0+660, WLII Ł1 0+730 - 0+760, DK94-4/02 0+160 - 0+180, DO-4/02, DS.-4/14
 • wykonywaniem stabilizacji: DS.-4/06, DS.-4/14, DO-4/01 (zjazdy), 61+000 (zjazd awaryjny), 73+900 - 74+200 L, 67+350 - 67+450 L, DS.-4/20, DK94-4/02 0+160 - 0+180
 • wykonywaniem profilowania i zagęszczenie: zjazdy do zbiorników SD1, 68+000 - 69+000 pas rozdziału, 67+350 - 67+500, 78+900 - 79+100,
 • wykonywaniem profilowania skarpy: przy PE-13 L, 68+000 - 69+000, 72+500 - 72+600 L, DK94 4/01 0+000 - 0+100, DK94 4/02 0+000 - 0+100, DK94 4/03 L , rondo WLZ, 72+500 - 72+600 L, 0+400 - 0+550, DK94 4/01 0+000 - 0+100,DK94 4/02 0+000 - 0+100, rondo WLZ
 • wykonywaniem profilowania terenu: 67+800 - 68+000,
 • wykonywaniem GWN: DG-4/04 0+920-1+160 
 • wykonywaniem warstwy technologicznej: DO-4/01 3+725 - 3+920, DO-4/01 4+055 - 4+250, DW 3 0+180 - 0+500, 74+000 - 74+200 L,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: DO-4/01 2+650 - 3+725 DO-4/01, 72+400 - 72+700 L, 1+160 - 1+323, DO-4/01 0+750 - 0+960; 1+000 - 1+150, DK94-4/02 0+160 - 0+180; DK94-4/01 0+000 - 0+180, WLII Ł1 1+290 - 1+360
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: 72+150 - 72+560 L,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej ze skropieniem:
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej ze skropieniem: 78+530-79+160 L,
 • wykonywaniem poboczy z kruszywa: 1+700 - 2+100,
 • wykonywanie pasu rozdziału: 70+600 - 70+800, 71+300 - 71+600, 78+900 - 79+100, 0+200 - 0+300
 • wykonywaniem humusowania: przy PE-13, 60+400, 64+600 L, 65+300 P, 68+000 - 69+000 pas rozdziału, 70+760 - 71+240, 71+400 - 71+500, WLII L07 0+280 - 0+630, 1+380 - 1+480, WLII Ł7 0+040 - 0+250,
 • wykonywaniem rowu o specjalnej konstrukcji: 71+440 - 71+560,
 • wykonywaniem zbiornika: ZR-13/4,
 • wykonywaniem rowu: 72+050, 72+300, 75+720 - 75+850 P, 75+960,
 • skarpowanie: PE-14L, 64+500 L, WL II Ł1 1+320 - 1+360,
 • wykonywaniem ekrany akustycznego: Ea04L nr pali 106-159 km 69+830-69+869, Ea05L nr 70-83  km 73+288 - 73+300, Ea07L nr 101-110 km 78+955-79+100, WK-1L nr 1-6 km 78+609-78+631, PE-17 nr 20-44 km 76+750, 73+676 Ea05L nr pali 47-69, 69+830-69+869 Ea04L nr pali 141-159, 79+000 Ea06L nr pali 93-96
 • wykonywaniem ekranów przeciwolśnieniowych: obiekt PE-17 nr 20-44 km 76+750
 • układaniem ścieku trójkątnego: 71+300 - 71+350 L, 64+000
 • układaniem nawierzchni z kostki: DK94-4/02 wyspa
 • układaniem krawężnika: WLII Ł1 1+320 - 1+330, DK94-4/02 0+060 - 0+100
 • układanie krawężnika granitowego: Rondo 1
 • układanie obrzeża: DK94-4/03 ścieżka rowerowa
 • przygotowanie terenu pod nasadzenia: 61+201 - 62+168,9
 • rekultywacja terenu: S3 78+500-78+640
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: PE-14 (pod obiektem)

Sekcja 2: DS.-4/14, 73+000 - 73+140 L

Sekcja 3: 69+600 - 69+650, DG-4/04 rów, DK94-4/02,

Sekcja 4: DG-4/04 0+920-1+160,

Sekcja 5: WLII Ł1 0+560 - 0+750, 0+000 - 0+550 pobocza, DW 3 1+220 - 1+270

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1:  ZRI-1/4, ZRI-2/4, ZRI-3/4, ZRI-4/4

Sekcja 2: DS.-4/10 rów, 67+700 P rów, 72+300

Sekcja 3: ZR-17/4, DK94 4/03 ścieżka rowerowa, 72+300

Sekcja 4: 75+850-76+000 P rów, 

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - zbrojenie s. Legnica i przygotowanie do betonowania ścian gzymsów s. Lubin, betonowanie gzymsów s. Lubin, deskowanie gzymsu s. Legnica etap 2, prace porządkowe
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - wykonywanie zasypki korpusów wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1 i P4, szlifowanie linii ścieku podłużnego, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, demontaż deskowania wsporników płyty pomostowej
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1, P3, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach P3, wykonanie zasypki płyty przejściowej P1, betonowanie w-wy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na P1, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1, montaż zabezpieczeń BHP
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1 i P5, zbrojenie gzymsów, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego ustroju, deskowanie gzymsu na ustroju nośnym strona Lubin, deskowanie fundamentów ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, montaż kotew barier energochłonnych
 • obiekcie mostowym ED-3a na sekcji 2 - deskowanie płyty przejściowej podpory P1, przygotowywanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P3 (etap 3), betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym (etap 1),
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego w przęśle P2-P3, montaż rusztowań w przęśle P1-P2, deskowanie ustroju nośnego w przęśle P1-P2, zbrojenie ustroju nośnego w przęśle P2-P3, montaż łożysk podpory P1
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - wykonanie podwalin pod schody skarpowe NL, montaż kotew talerzowych na kapach, układanie papy w obrębie jezdni na ustroju nośnym, betonowanie w-wy wyrównawczej pod płytę przejściową p. A NL, zbrojenie płyty przejściowej podpory A nitki lewej, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej deskowanie płyty przejściowej podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej A NL, rozdeskowywanie ścianki zaplecznej B NL, montaż krawężników na ustroju, betonowanie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, montaż krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, wykonywanie zasypek stożka podpory B nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - rozdeskowywanie ścianki żwirowej p. A NL, zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej B NL, montaż krawężników na kapach ustroju, montaż kotew talerzowych, betonowanie ścianki żwirowej podpory B nitki lewej, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - układanie izolacji na płytach przejściowych, betonowanie podwalin pod kapy chodnikowe w obrębie skrzydeł, śrutowanie pod izolację grubą w obrębie jezdni NL, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej p. E NL, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej p. E NL, montaż kotew talerzowych na ustroju nośnym NL, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A NL i NP. oraz C NL i NP, zbrojenie, deskowanie podwalin, betonowanie podwalin, umacnianie stożków skarpowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin, pielęgnacja kap chodnikowych na skrzydłach, montaż barier na ustroju, przygotowanie betonu kap chodnikowych pod izolację, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych zewnętrznych nitki lewej, prace porządkowe, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory C nitki lewej i prawej
 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4 - wykonywanie podwalin umocnienia stożków
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 - wykonywanie zasypek za przyczółkiem podpory C
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydłach p. C, betonowanie p. A i zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydłach p. C, montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - układanie asfaltu lanego nitka Legnica, montaż barier ochronnych
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych p. A i C, betonowanie płyt przejściowych p. A i C, przygotowanie betonu architektonicznego, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki A4 i Legnica,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - zbrojenie końcówek kap ustroju przy dylatacjach, przygotowanie wjazdu na obiekt na potrzeby wykonania asfaltu lanego, układanie asfaltu lanego, zbrojenie końcówek kap chodnikowych w obrębie dylatacji, betonowanie w-wy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach na p. A i E, montaż barier energochłonnych
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - montaż schodów skarpowych na p. A, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, 

 

16.10.2017 - 22.10.2017 r.

Wykonawca w minionym okresie realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D20 km 69,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D21 km 70,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D25 km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC14 km 0 A-4,
 • budową drenażu: 74+260 - 74+432 P, Węzeł Legnica Zachód LZ LO2L,
 • budową zasilania: 78+635,
 • budową oświetlenia: WLII L7 SO11, 79+000 - 0+300
 • wykonywaniem ogrodzenia: zbiornik ZRI 1/4 km 59+600 km, 59+400 - 60+100, 60+950 - 61+900 P, 62+450 - 62+650 L, 65+000 - 65+200 P, 65+500-65+750 P, MOP Kochlice Zachód, 77+500 - 77+935 P, 77+200 - 77+450  P, 77+150 - 77+250 L, WLII 0+150 - 0+250 L, 2+000 - 2+100 L, 2+300 - 2 - 400 L, 2+020 - 2+400 P,
 • wykonywaniem odhumusowania: wjazd do zbiornika ZRI-1/4, wjazd do zbiornika ZRI-2/4,
 • wjazd do zbiornika ZRI-3/4, 74+450 - 74+500 P, droga dojazdowa do urządzeń 77+800-77+880, droga dojazdowa do urządzeń 75+600-75+670 L,
 • wykonywaniem rozbiórki: 74+200 L,
 • wykonywaniem osuszania: WLZ Ł2 i Ł4 - nad PP-4/01, 72+200 - 72+400 L, 72+700 - 72+780 L, 73+000 - 73+100 L, 73+900 - 74+120 L, WLII Ł1 0+560 - 0+780, DS.-4/14, DK94-4/02,
 • wykonywaniem stabilizacji: DS.-4/02, DS.-4/05, Dojazd do ZRI-5/4, DO-4/01a, DS.-4/14, 74+200 - 74+300 P, droga dojazdowa do urządzeń 75+780-76+080 P, droga dojazdowa do urządzeń 75+600-75+670 L, droga dojazdowa do urządzeń 75+760-76+000 L,
 • wykonywaniem profilowania KRZ: DS.-4/02, Droga dojazdowa do zbiornika ZRI-5/4, DS.-4/05, DS.-4/06,
 • wykonywaniem profilowania skarpy: 64+500 - 65+300 L, DK94 4/01, DK94 4/02, rondo WLZ, 64+500 - 65+300 L, DG-4/02, 0+400 - 0+550
 • wykonywaniem profilowania terenu: 64+500 - 65+300 L, 64+500 - 65+300 L, MOP wschód, przy ZRI-5/4, przy ZRI-2/4,
 • wykonywaniem makroniwelacji: 76+020-76+150 L,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej: DO-4/01,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej: 72+280 - 72+400 L, 74+200 - 74+450 L, WLZ-L02L 0+050 - 0+200, WLZ-L04L 0+140 - 0+287, DW 3 km 0+500 - 1+200
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: 71+900 - 72+700 L,
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: 63+920-64+400 L, 70+150-70+490 L, 70+920 - 71+210 L, 71+880 - 72+150 L,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej ze skropieniem: 63+920-64+410 L, 70+160-70+490 L,
 • wykonywaniem humusowania: przy PE-13, 68+000 - 69+000 pas rozdziału, 70+6080 - 71+250, DK94 4/01, DK94 4/02 P, WLII Ł1 1+630 - 1+830, WLII Ł7 0+060 - 0+200, WLII L06 0+060 - 0+380,
 • wykonywaniem rowu o specjalnej konstrukcji: 70+800 - 71+215 L, 70+330 - 70+350 P, 70+550 - 70+620 P
 • wykonywaniem zbiornika: ZR-18/4, napełnianie wodą zbiornika ZK-22/4, ZR-13/4,
 • wykonywaniem rowu: 72+050, 72+300, 77+960,
 • wykonywanie ekrany akustycznego: 73+288 - 73+380 Ea05L nr 3-21, 78+935 - 79+100 Ea07L
 •  nr 117-140,
 • układaniem ścieku trójkątnego: 71+350 - 71+520 L, 71+700 - 71+774 L, 71+804 - 71+864 L,  WLII Ł1 km 1+159 - 1+192, WLII Ł1 1+320 - 1+400, WLII Ł6 km 0+180 - 0+300,
 • ułożenie nawierzchni z kostki: DK94-4/01 Wyspa, DK94 4/02,
 • montażem barier energochłonnych: DS. 4/01, 66+700 - 66+900, 74+600 - 74+950,
 •  77+500 -77+700
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: DS.-4/14,

Sekcja 3: DK94 4/02, 70+565 - 70+575, 73+000 - 73+100 L, 74+450 - 74+500 L, DS.-4/20, DG-4/04 0+920-1+160, WLZ Ł2 i Ł4 - nad PP-4/01,

Sekcja 4: droga dojazdowa do urządzeń 75+760-76+080, droga dojazdowa do urządzeń 77+800-77+880, DG-4/04 0+920-1+160,

Sekcja 5: 78+550 - 78+620 pas rozdziału, DW-3 0+050 - 0+200, WLII Ł1 0+560 - 0+760, 0+000 - 0+500 pobocza,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1:  

Sekcja 2: DO-4/01a

Sekcja 3: DK94 4/03 Ścieżka rowerowa, 74+450 - 74+500 P, ZR-17/4

Sekcja 4:

Sekcja 5: WLII Ł1 1+100 - 1+200, 0+400 - 0+550 rów, DW3 km 0+500 - 1+100

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - układanie izolacji na ustroju, deskowanie i zbrojenie gzymsów, betonowanie gzymsów na ustroju nośnym: s. Legnica-etap 1, s. Lubin-etap 2, zbrojenie ścian gzymsów,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - betonowanie płyty zespalajacej ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1 i P4, pielęgnacja płyty zespalajacej ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni płyty w linii odwodnienia,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - układanie primera oraz izolacji na ustroju, układanie papy na ustroju nośnym, montaż taśm uszczelniających szczeliny dylatacyjne pomiędzy segmentami ustroju nośnego, przygotowania do odbioru betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych, izolacja płyty przejściowej nr 3, betonowanie w-wy wyrównawczej pod płytę przejściową na podporze P1, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym, zbrojenie płyty przejściowej nr 1, betonowanie płyty przejściowej P1, betonowanie w-wy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach P3,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1, przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego P1, zbrojenie gzymsów, montaż paneli ściany oporowej podpory P5,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3 etap 1, montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie  i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3, montażem desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach P1,
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji - deskowanie ustroju nośnego, przygotowanie podłoża pod rusztowanie w przęśle P1-P2, zbrojenie ustroju nośnego w przęśle P2-P3, układanie płyt pod rusztowanie,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - układanie papy w obrębie kap chodnikowych oraz na płytach przejściowych, wyciąganie ścianek szczelnych z pasa rozdziału, wykonanie podwalin pod schody skarpowe NL, montaż kotew talerzowych na kapach,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie  ścianek żwirowych, montaż kotew talerzowych, betonowanie ścianki żwirowej p. B NL,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie ścianek żwirowych, wykonywanie zasypki korpusu podpory B nitki lewej, montaż kotew talerzowych i krawężników na ustroju nośnym, betonowanie ścianki żwirowej p. A NL,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, wykonanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych nitki prawej, układanie papy na płytach przejściowych podpory A i B NL,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - przygotowania do betonowania ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego, prace wykończeniowe na kapach chodnikowych nitki prawej, pielęgnacja ustroju nośnego, zbrojenie płyty przejściowej na podporze A i E NL, wyciąganie ścianek szczelnych z pasa rozdziału, betonowanie płyty przejściowej p. A NL, śrutowanie płyty zespalającej pod izolację grubą, prace porządkowe, układanie żywicy pod kapami chodnikowymi, rozdeskowywanie poprzecznic,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie, deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C - nitka lewa, etap 1, badania pull-off papy na ustrojach nośnych, prace porządkowe na obiekcie i przygotowania do układania asfaltu lanego, montaż barier ochronnych, układanie asfaltu lanego, prace porządkowe, prace przygotowawcze do umacniania stożków, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C, zasypka stożków, wykonanie podwalin oraz rozpoczęcie umacniania stożków skarpowych, montaż desek gzymsowych i krawężników na kapach chodnikowych na podporach A i C,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 - zbrojenie  i deskowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym, wykonywanie zasypek za przyczółkiem C,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - wykonywanie muru oporowego, rozdeskowywanie gzymsów, zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydłach C, przygotowanie podłoża i wykonanie izolacji grubej na gzymsach ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie wspornika ustroju nośnego podpora A, wykonanie izolacji na wewnętrznej stronie gzymsów monolitycznych, betonowanie wspornika ustroju nośnego podpora A,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - prace porządkowe, wykonanie umocnień w pasie rozdziału, wykonanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych - nitka prawa, wykonywanie umocnień powierzchni poziomych,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A z montażem desek gzymsowych, przygotowanie podłoża do układania żywicy na kapach chodnikowych na ustroju nośnym, przygotowania do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpory A, układanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych na ustroju nośnym, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach p. A, przygotowania do układania asfaltu lanego, układania asfaltu lanego nitka A4,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C, montaż desek gzymsowych na kapach ustroju nośnego, montaż kotew do barier ochronnych na kapach ustroju nośnego, betonowanie w-w wyrównawczych na podporach A i C, przygotowywania do betonowania kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym - etap 3, zbrojenie płyt przejściowych p. A i C,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - układanie primera pod papę przy strefach dylatacji, układanie papy przy strefach dylatacji, układanie papy na ściankach zaplecznych p. A i E, montaż krawężników w strefie dylatacji,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - montaż barier ochronnych  (wklejanie kotew), montaż schodów skarpowych na p. A,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 - przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego,

 

09.10.2017 - 15.10.2017 r.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D13b km 66,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D20 km 70,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D24a km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB3 km 72,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC4a km 0,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC13 km 1,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC14 km 0 A-4,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC19 km 1,
 • budową kanału hydrotechnicznego: KHC4 km 1+400,
 • budową drenażu: WLZ  L04L 0+200-0+260, 79+160-0+098 S, 0+220-0+298 S,
 • budową kanalizacji teletechnicznej:  WLII,
 • budowa oświetlenia: km 0+450-0+650, WLZ, WLII,
 • wykonywaniem ogrodzenia: 59+350-60+000 L, 59+550-59+625 P, PE 14 P, 62+550-62+650 P, 76+800 - 77+950 P, 77+150 - 77+220 L, 2+000 - 2+400,
 • wykonywaniem odhumusowania: DO-4/02, ZR-17/4, 74+050 - 74+120 L, drogi dojazdowej do urządzeń 75+750 - 75+900 L, droga dojazdowa do zbiornika ZRI-5/4, droga dojazdowa do urządzeń 77+730-77+810, DW-3 0+050 - 0+220
 • wykonywaniem rozbiórki: ul. Działkowa, 73+950 - 74+200 L,
 • wykonywaniem osuszania: DO-4/02, DS.-4/14, DK94 4/02 0+080 - 0+180, WLZ Ł4 0+040 - 0+160, 73+900 - 74+120 L, 74+200 - 74+400, 1+180 - 1+480, WLII Ł1 1+180 - 1+210,
 • WLII Ł1 0+700 - 0+800,
 • wykonywaniem stabilizacji: DO-4/01, DS.-4/14, WLZ Ł4 0+160 - 0+260, 74+250 - 74+500 L, 74+300 - 74+400 L, WLZ Ł2,
 • wykonywaniem profilowania KRZ: DO-4/01
 • wykonywaniem profilowania skarpy: DO-4/01, 65+300 - 65+400,  71+500 - 71+600 L, 75+150-75+320, 75+720-75+790 P, DK94 4/01 0+000 - 0+100, DK94 4/02 0+000 - 0+100, rondo WLZ
 • wykonywaniem profilowania terenu: DO-4/01a, 65+300
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej: DO-4/01,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej: 1+323 - 1+535 P, WLII Ł6 0+080 - 0+280, WLII Ł1 1+290 - 1+490,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: DS.-4/14,  63+930 - 64+250 L, 68+150 - 68+775 L, 70+100 - 70+500 L, 70+960 - 71+240 L, DK94 4/01 Ł2/Ł4, WLII, Ł6 0+080 - 0+280,
 • WLII  Ł1 1+290 - 1+360,
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: 67+830 - 68+860 L, 69+230 - 69+480 L, 70+930 - 71+210 L,  
 • wykonywaniem warstwy wiążącej ze skropieniem: 67+830-68+870 L, 69+220-69+470 L, 71+320-71+880 L, 78+560 - 78+656,61 P,
 • wykonywaniem humusowania: 68+900 - 69+200 L, przy PE-13, 68+900 - 69+200 L, 69+000 - 69+500 pas rozdziału,  WLII Ł3 0+100 - 0+180,
 • wykonywaniem rowu o specjalnej konstrukcji: 70+320 - 70+550,
 • wykonywaniem zbiornika: ZR-18/4, ZR-19/4, napełnianie wodą zbiornika ZK-22/4,
 • wykonywaniem rowu: 70+350, 71+500 - 71+565 L, 71+430 - 71+457 L, 71+280 - 71+340 L, 72+300, 77+960 , DG-4/04,
 • wykonywanie ekrany akustycznego: Ea05L nr 22-68  km 73+385 - 73+676, WK1L 7-13, 47-52, WD-47L nr 74-78
 • układaniem ścieku trójkątnego: 63+930 - 64+260 L,
 •  ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej: Rondo 1,
 • montażem barier energochłonnych: 58+974 - 62+800, 65+000 - 67+500, 68+900 - 69+500 L, 74+500 - 75+000, 2+000 - 2+420,
 • nasadzeniem krzewów: 77+500 - 78+000
 • wykonaniem przepustów: PSR 4-3, PP 4/01a-1, PP 4/01a-2, PPr 4/01a-1 km 63+800 - 64+170,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS.-4/07 pobocze,

Sekcja 2: DO-4/02, DS.-4/14, DS.-4/20, 69+000 - 69+500 L pobocze,

Sekcja 3: 70+570 – 71+000 pobocze, 73+900 - 74+450 L, DK94 4/03,

Sekcja 4: 75+400 - 75+500 pas rozdziału,  77+880 - 77+940 pobocze, 78+550-78+000 pas rozdziału,

Sekcja 5: 0+000 - 0+500 pobocze, 1+160 - 1+220, WLII Ł5 0+100 - 0+120 pobocze, WLII Ł1 0+560 - 0+640

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: DO-4/01,  

Sekcja 2: 65+300 - 65+400 rów, DO-4/01a,  DS.-4/10 rów,

Sekcja 3: 71+500 - 71+600 L rów, 74+450 - 74+500 P rów, 75+150-75+250 rów, DK94 4/03 ścieżka rowerowa, zbiornik ZR-17/4,

Sekcja 4: 75+250-75+320  rów, 75+720-75+790 P rów, zbiornik PR23a/4 km 74+860,

Sekcja 5: WLII Ł1 1+100 - 1+200 rów, 1+380 - 1+480 rów,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym segmentu skrajnego Legnica i segmentu środkowego, betonowanie gzymsów, wykonanie drenażu za podporą P4, układanie izolacji na ustroju,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - wykonywanie zasypki fundamentów podpór, zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, deskowanie płyty ustroju nośnego, montaż wpustów i kotew talerzowych, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1 i P4, przygotowania do betonowania ustroju,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, układanie primera pod papę na ustroju,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie płyty przejściowej podpory P3, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, betonowanie płyty przejściowej podpory P3, montaż desek gzymsowych,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3 (etap 2), betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3 (etap 2), montaż krawężników w obrębie skrzydeł, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych w obrębie skrzydeł,
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji - deskowanie ustroju nośnego, montaż elementów tymczasowej organizacji ruchu pod obiektem,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie płyty przejściowej podpory D nitki lewej, betonowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, betonowanie płyty przejściowej podpory D nitki lewej, pielęgnacja ustroju nośnego, prace przygotowawcze do robót izolacyjnych, układanie żywicy na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory A nitki lewej, rozdeskowywanie poprzecznic ustroju nośnego nitki lewej, przygotowania podłoża do nawierzchni żywicznej na kapach NP, zbrojenie i deskowanie ścianek żwirowych,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - wykonywanie izolacji korpusu podpory B nitki lewej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej, rozdeskowywanie poprzecznic ustroju nośnego nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ścianek żwirowych, wykonywanie zasypki korpusu podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - przygotowanie do układania krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, wykonywanie warstwy primera papy na płytach przejściowych podpory A i B nitki lewej, montaż krawężników na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie dodatkowych elementów/płyt przejściowych w obrębie kap chodnikowych,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory E nitki lewej, przygotowania do betonowania ustroju nośnego, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory E nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - przygotowanie do zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach podpory A, rozdeskowywanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory C, zbrojenia i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C nitki prawej, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki prawej do układania izolacji z papy, prace wykończeniowe na kapach chodnikowych ustroju, przygotowania do montażu barier ochronnych, montaż słupków barier ochronnych, montaż balustrad,  układanie izolacji z papy na ustroju nośnym, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C, układanie papy na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 - betonowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory A i C, wykonywanie warstwy stabilizującej pod grunt zbrojony podpory A i C, montaż krawężników na kapach na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 - wykonywanie drenażu zasypki wewnątrz przejścia,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydłach podpory C, betonowanie odcinków gzymsów na skrzydłach podpory C, betonowanie gzymsu na skrzydłach podpora C, wykonywanie murów oporowych,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki lewej i prawej, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, nawierzchnie żywiczne na kapach chodnikowych - prace wykończeniowe
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - nawierzchnie żywiczne na kapach chodnikowych - prace wykończeniowe,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - wykonanie w-wy wyrównawczej pod kapy w obrębie skrzydeł - podpora A, przygotowania do zbrojenia kapach chodnikowych na skrzydłach, ustawianie krawężników i montaż zbrojanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C, betonowanie kap chodnikowych etap II, montaż desek gzymsowych na kapach ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - betonowanie strefy dylatacyjnej podpory A, zbrojenie strefy dylatacyjnej podpory E, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, zbrojenie strefy dylatacyjnej podpory E, betonowanie  strefy dylatacyjnej podpory E,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,

 

02.10.2017 - 08.10.2017 r.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D18 km 69,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D20 km 70,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D24 km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC8 km 1,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC19 km 1,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC21 km 1,
 • budową kanału hydrotechnicznego: KHC1 km 1+300,
 • budową kanału hydrotechnicznego: KHC4 km 1+400,
 • budową drenażu: 68+200 - 68+520 S, 79+154 - 0+100 S,
 • budową kanalizacji teletechnicznej:  WLII, km 72
 • budowa oświetlenia: 0+400 - 0+700 wciąganie kabla oświetleniowego, WLII, 79+000-0+500
 • wykonywaniem ogrodzenia: 59+400 - 59+950 L, 60+900 - 61+500 P, 77+350-77+900
 • wykonywaniem odhumusowania: ZR-17/4, dojazd do urządzeń 75+800, PE-13, DS. 4/20,
 • 74+450 - 74+500 P, 74+050 - 74+120 L,
 • wykonywaniem rozbiórki nawierzchni: DO-4/02, ul. Działkowa,
 • wykonywaniem osuszania: 63+900 - 64+200, 69+600  - 69+650 L, 72+220 - 72+280 L,
 •  72+720 - 72+760 L, 74+200 - 74+350 P,  1+180 - 1+220, DO-4/01a, DS.-4/14,
 • WLII Ł6 0+080 - 0+260, WLII Ł1 1+180 - 1+210,
 • wykonywaniem stabilizacji: DO-4/01,  DO-4/01a,  ZRI-1/4 (dojazd do zbiornika),
 • wykonywaniem KRZ: DO 4/01 km 3+050- 3+350,
 • wykonywaniem profilowania skarpy: DO-4/01, DO-4/02, DS.-4/14, DS.-4/23, DK94 4/01, 67+900 - 68+500 L,  68+900 - 69+560 L, 70+100 - 70+300 L, 72+220 - 72+280 L, 72+720 - 72+760 L,
 • wykonywaniem profilowania podłoża: 63+900 - 64+200, DO-4/01a,
 • wykonywaniem profilowania i zagęszczenia nasypu: DS. 4/23,  70+100 - 70+500 L, ścieżka rowerowa przy WLZ Ł2, Ł4, 72+200 - 72+400 L
 • wykonywaniem profilowania terenu: DS.-4/14, 72+100 - 72+400 P,
 • wykonywaniem rowu o specjalnej konstrukcji: 72+740 - 72+890,
 • wykonywanie warstwy mrozoochronnej: DO-4/01a
 • wykonywaniem warstwy technologicznej: 63+930 - 64+250 L, 70+100 - 70+500 L,
 • 71+900 - 72+200 L
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: DO 4/01, DS.-4/14, 68+150 - 68+775 L,
 • 70+100 - 70+500 L, 70+960 – 71+500 L, 71+900 - 72+200 L, DK94 4/01  ścieżka rowerowa,
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej ze skropieniem: WLII Ł5 180-0+245,  DG 4/05,
 • 71+680-71+890 L,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej ze skropieniem: 70+630-70+930 L, WLII Ł5 180-0+245,
 • DG-4/05,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej ze skropieniem: 78+880-0+670 L,
 • wykonywaniem humusowania: 68+900 - 69+200 L, 72+820 - 72+900 P, 74+600 - 75+000,
 • wykonywanie ekrany akustycznego: 73+200 -  73+400
 • układaniem ścieku trójkątnego: 69+200 - 69+500,
 • ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej: Rondo 1,
 • montażem barier energochłonnych: 58+974 - 59+062, 76+000 - 76+100, 77+000 - 77+920, 1+700 - 2+300
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DS.-4/07

Sekcja 2: DS.-4/14, DO-4/02

Sekcja 3: 70+550 - 70+600 L, 72+220 - 72+280 L, 72+720 - 72+760 L, 74+150 - 74+500 L, DK94 4/02,

Sekcja 4: Dojazd do urządzeń 75+800,

Sekcja 5: WLII Ł1 1+180 - 1+220, WLII Ł6 0+080 - 0+320, 0+000 - 0+300 pobocza i pas rozdziału, DW3 0+200 - 0+500

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: DO-4/01,  

Sekcja 2: 67+900 - 68+500 L rów, 68+900 - 69+560 L rów, DG-4/02 rów,

Sekcja 3: 74+450 - 74+500,  

Sekcja 4: 75+400 - 75+450 pas rozdziału, zbiornik PR23a/4,

Sekcja 5: WLII Ł5 0+100 - 0+200 rów, S3 0+540 - 0+620 rów,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P4, betonowanie gzymsów na ustroju nośnym (etap 1),
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - zbrojenie płyty ustroju nośnego, wykonywanie pali fundamentu ściany bocznej podpory P4, wykonywanie zasypki fundamentów podpór,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - montaż kotew talerzowych, zbrojenie płyty przejściowej P3
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - przygotowanie do zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P2, zbrojenie płyty przejściowej podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory P3, montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3, deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3,betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P3 (etap 1),
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji - deskowanie ustroju nośnego, deskowanie ciosów podłożyskowych podpory P3, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i D nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - pielęgnacja betonu płyty ustroju nośnego nitki lewej, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej do układania izolacji z papy, wykonywanie zasypki korpusu podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - pielęgnacja betonu płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie izolacji korpusu podpory B nitki lewej, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych nitki prawej do układania nawierzchni, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej do układania izolacji z papy, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki prawej, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki lewej, wykonywanie izolacji korpusu podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych podpory A i B nitki lewej, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych nitki prawej do układania nawierzchni, betonowanie płyt przejściowych podpory A i B nitki lewej, pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory A i B nitki lewej, przygotowanie do układania krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i E nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory A nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, układanie izolacji z papy na płytach przejściowych podpory C, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory A i C, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki prawej, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory A, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory C,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 - wykonywanie izolacji wewnętrznych powierzchni obiektu, wykonywanie drenażu zasypki wewnątrz przejścia, betonowanie warstwy ochronnej izolacji na płytach przejściowych i płycie zespalającej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, betonowanie elementów pionowych gzymsów na ustroju nośnym, pielęgnacja betonu gzymsów na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i D nitki lewej, brukowanie umocnienia wierzchu stożków nasypowych podpory D nitki prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i D nitki lewej, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - brukowanie umocnienia wierzchu stożków nasypowych podpory A i B, brukowanie umocnienia w pasie rozdziału podpory A i B,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki S3 i A4, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory E, przygotowywanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpory E, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory E,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki A4, montaż desek gzymsowych,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Lubawka, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki Legnica, zbrojenie strefy dylatacyjnej podpory A nitki Lubawka, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory E, przygotowanie do betonowania strefy dylatacyjnej podpory A i E,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - wykonywanie zasypek stożka podpory A,

 

25.09.2017 - 01.10.2017 r.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D7a km 62,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D7c km 62,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D13a km 66,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D18 km 69,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni OS30f km 69,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D21 km 70,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D24 km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC8 km 1,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC19 km 1,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC21 km 1,
 • budową kanału hydrotechnicznego: KHC1 km 1+300,
 • budową drenażu: 68+000 - 68+200 S, 68+520 - 68+900 S, 69+170 – 69+300 S, 69+770 - 69+925 S,
 • budową kanalizacji teletechnicznej:  WLZ - km 74, km 78, WLII,
 • budowa oświetlenia: wciąganie kabla oświetleniowego SO-3  WD-44, SO11 WLII, A-4,
 • wykonywaniem ogrodzenia: 60+000 – 61+000, 76+200-76+700 L, 77+000 - 77+850 L,
 • wykonywaniem odhumusowania: 74+150 - 74+250 P, 75+540 - 75+660 droga serwisowa,
 • wykonywanie rozbiórki nawierzchni: 73+950-74+200 L, 74+000 - 74+200 L,
 • rozbiórka grobli zbiornika PR23a/4 km 74+824
 • wykonywaniem osuszania: DS.-4/14, DO-4/02, DG-4/03, 67+900 - 68+000, 70+000 - 70+500 L, 70+960 - 71+250 L, 72+025 - 72+280 L, 72+720 - 72+760 L, 73+025 - 73+140 L, DK94 4/02 0+165-0+185, S3 1+180 - 1+220, S3 1+380-1+480, WLII Ł1 1+180 - 1+220, WLII Ł6 0+080 - 0+320,
 • wykonywaniem KRZ: DO-4/01 km 3+100 - 3+250, DO-4/01 km 4+060 - 4+250
 • wykonywaniem profilowania skarpy: DO-4/01a, DO-4/01 km 4+060 - 4+250, DS.-4/23, 71+500 - 71+600 L, 72+280 - 72+500 L,  72+850 - 72+900 P, DK94 4/01 0+000-0+100, WLII Ł5 km 0+100 - 0+200,
 • wykonywaniem profilowania podłoża: DO-4/01a, 63+900 - 64+200
 • wykonywaniem profilowania podstawy wału: wał NE, SE
 • wykonywaniem pasa rozdziału: 76+700 - 76+800, S3 0+550 - 0+800
 • wykonywaniem pompowania wody: 70+100 - 70+300 P,
 • wykonywaniem naprawy skarp: DS.-4/01
 • wykonywanie GWN: 68+150 - 68+775  L
 • wykonywaniem profilowania terenu: DS.-4/14
 • wykonywaniem warstwy technologicznej: DO-4/01 2+650 - 3+000, 67+850 - 67+975 L, 68+150 - 68+775 L, 69+250 - 69+564 L, 70+960-71+240 L,  71+275 - 71+500 L, 71+700-71+900 L
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa: 68+150 - 68+775 L, 69+250 - 69+564 L, 67+850 - 67+975 L, 70+960 - 71+500 L, WLII Ł5 0+190 - 0+310
 • wykonywaniem skropienia: S3 0+250 - 0+550 L, 79+130 - 0+550 L, 78+560-78+660 L, 78+720-78+830, S3 0+110-0+220 PA, S3 0+470-0+560 L,
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej: S3 0+250 - 0+550 L, 79+130-79+172,03, 0+000-0+550 L, 0+110-0+220 PA,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej: 78+560-78+660 L,  78+720-78+830, 79+130-0+470 L,              S3 0+110 - +220 PA, S3 0+470 - 0+560 L
 • wykonywaniem humusowania: DO-4/02, 68+900 - 69+200 L, 72+100 - 72+200 P, 73+100 - 73+270 , WLII Ł4 0+120 - 0+200,
 • wykonywanie ekrany akustycznego: 73+250 – 73+350
 • układaniem ścieku trójkątnego: 68+000 - 68+200, 69+200 - 69+500, S3 0+285 - 0+300,
 •  S3  0+500 - 0+528,
 • ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej: Rondo 1
 • wykonanie drenażu skarpowego: S3 0+320 - 0+500,
 • montażem barier energochłonnych: 73+200, 76+000 - 76+700, 77+600 - 78+050, 78+200 - 78+700, S3 2+200 - 2+500
 •  pracami przy przepustach: PSE 4-20, P-1A km 2+116
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DO-4/01 km 4+060 - 4+250,

Sekcja 2: DG-4/03, 68+150 - 68+800  L,

Sekcja 3:, DK94 4/01 0+000 - 0+100 L, DK94 4/02 0+165 - 0+185 L, 69+600 L, 70+300 - 70+500 L, 72+140 - 72+280 L, 72+720-72+760 L, 73+025 - 73+140 L,

Sekcja 5:  WLII Ł1 1+160 - 1+220,  WLII Ł1 1+300 - 1+360,   WLII Ł6 0+080 - 0+300    

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: 69+000 - 69+250, 69+250 - 69+560 L rów, DG-4/03, PE-15,

Sekcja 3: 69+600 - 69+900 L, 70+700 - 70+750 L rów,

Sekcja 5: WLII L05 0+000 - 0+300 rów, S3 0+540 - 0+620 rów, WLII Ł5 0+100 - 0+200 rów, S3 0+540 - 0+620 rów,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego, zbrojenie gzymsów na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - montaż kolektora odwodnieni,wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P2,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - rozdeskowywanie ścianek żwirowych podpory P1 i P4, zbrojenie płyty ustroju nośnego wykonywanie wykopu pod fundament ściany bocznej podpory P4,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P3,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - transport i składowanie materiału do zasypek podpory P1, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego, wykonywanie izolacji słupów podpory P1, P2, P3 i paneli ściany oporowej P1,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P1 i P3, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P2, wykonywanie izolacji korpusu podpory P2, układanie warstwy spadkowej z bentomaty na zasypce podpory P2,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P3, układanie obrzeży i schodów, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory P1 i P3, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory P1 i P3, montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji - montaż bramki rusztowania ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie izolacji korpusu podpory D nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory D nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, betonowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, pielęgnacja betonu płyty ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, betonowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, pielęgnacja betonu płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie izolacji korpusu podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej do układania izolacji z papy, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie płyt przejściowych podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie izolacji korpusu podpory E nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i E nitki lewej, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki lewej,
 • wale przeciwpowodziowym na sekcji 3 - wykonywanie metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, prace wykończeniowe przy dylatacjach, wykonywanie drenażu za korpusem podpory A, wykonywanie izolacji płyty przejściowej podpory A i C, układanie bloczków ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory A i C, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory A,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 - śrutowanie powierzchni płyty zespalającej, układanie izolacji z papy na płycie zespalającej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, betonowanie elementów pionowych gzymsów na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i D nitki lewej i prawej, układanie krawężników jezdni w pasie rozdziału, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i D nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A nitki lewej i prawej, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A nitki lewej i prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory A nitki lewej i prawej, układanie krawężników jezdni w pasie rozdziału, prace porządkowe przy obiekcie, brukowanie umocnienia wierzchu stożków nasypowych podpory B nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i E, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory E, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki S3 i A4,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpór A i C, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki Legnica i A4, wykonywanie zasypki korpusu,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - przygotowywanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Lubawka,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - montaż kolektora odwodnienia
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji 5 - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych

 

18.09.2017 r. - 24.09.2017 r.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D7c km 62
 • budowa kanalizacji deszczowej na zlewni DB4a WLZ
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D17 km 67
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D18 km 67, 69
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D21 km 70
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D24a km 71
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DBOS3 km 72
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D14 km 74
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D25 km 77
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC8 km 1+100
 • budową kanału hydrotechnicznego: KHC1 km 1+300
 • budową drenażu: 69+925-64+000 L, 69+090-69+050 S, km 69+050-69+170 S,                            72+280-72+360 S, 73+235 - 73+695 S
 • budową kanalizacji teletechnicznej:  Węzeł Legnica II, Węzeł Legnica Zachód, SK12-SK13 km 60
 • budowa oświetlenia: SO4// PP-4/01 km 74+400, SO7 km 0+400 - 0+600, WLII Ł4 i Ł7
 • wykonywaniem ogrodzenia: 59+630-60+100 P, 60+700-60+850 L, 60+920 - 61+320 P, 62+450-62+650 str. L, 64+550-64+900 str. P, 65+550-66+000 str P ( MOP Kochlice Zachód ), 76+200+76+700, km 77+000-77+350 str. L, 78+000-78+500 L i P, 2+000-2+370 L, 2+120-2+420 P
 • budowa zasilania: km 78+100-78+750
 • wykonywaniem odhumusowania: 74+150 - 74+250 P, 75+900
 • wykonywanie frezowania: DO-4/02, 73+920 - 74+100 L
 • wywóz frezowiny: DO-4/02,
 • wykonywaniem stabilizacji: 68+775 - 68+900 L, DO-4/01 KM 2+750 - 2+945
 • wykonywaniem osuszania nasypu: 67+900, 69+250 - 69+560, 70+960 - 71+500 L, 71+800 - 72+250 L, 1+180 - 1+220, WLII Ł6 km 0+000 - 0+260, WLII Ł1 km 1+180 - 1+360, DS.-4/14, 72+000 - 72+400 L, DG-4/03,
 • wykonanie profilowania skarpy: 69+250 - 69+560 L, 70+450 - 70+500, 71+250 - 71+500, 71+800 - 72+220 L,  DK94 4/02, DK94 4/02 P, Rondo WLZ P, km 0+000 - 0+300,
 • demontaż uszkodzonych kratek ściekowych: DO 4/02
 • wykonywanie wjazdu tymczasowego na budowę: 72+400 P
 • układanie siatek wzmacniających nasyp: 73+000 - 73+100
 • naprawa skarp: DS. 4/01
 • wykop pod zbiornik Z2
 • wykonywanie GWN: 68+150 - 68+775  L,
 • wykonywanie drenażu skarpowego: 65+400 - 65+500
 • wykonywanie rowów: 69+250 - 69+560 L
 • wykonywanie rowu o specjalnej konstrukcji: 70+100 L, 73+100 P
 • wykonywaniem profilowania terenu: 70+500 - 71+200,  77+500 - 78+000,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa
 • wykonywaniem warstwy technologicznej
 • wykonywaniem skropienia: 69+660-69+960 L, 75+330-75+420,
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej: 69+660-69+960 L, 75+330-75+420,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej: 69+680-69+940 L, 75+330-75+420
 • wykonywaniem humusowania: km 0+000 - 0+300, 70+200 L, 70+500 L, WLII Ł4 0+000 - 0+100
 • wykonywanie ekrany akustycznego: nr 69-74, 92-106, 107-131 km 78+700 L, 8-15 km 73+200
 • układaniem ścieku trójkątnego: 70+682 - 70+722 L, 70+900 - 70+960 L, 71+500 - 71+700 L
 • układaniem krawężnika kamiennego: WLZ Rondo 1/Ł2/Ł4
 • układaniem krawężnika granitowego: DK94 4/01 0+060 - 0+100
 • ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej: WLZ Rondo 1
 • ułożenie nawierzchni z kostki betonowej: DK94 4/01 0+130 - 0+160 wyspa
 • wykonanie obróbki wpustów: 70+000 - 70+500, Rondo nr 1
 • montażem barier energochłonnych : 66+050 - 66+300, A4 km 1+080 - 1+350
 •  pracami przy przepustach: PSE 4-20, PP 4/01-4, PPr 4/01-12, PPr 4/01-14, PPr 4/01-10,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DO-4/01, 67+900 L, DS.-4/01

Sekcja 2: 67+900 L, DG-4/03

Sekcja 3: 70+000 - 70+500 L, 70+700 - 71+000, 71+250 - 71+400, 72+200 - 72+300 L, 73+025 - 73+140 L, 72+140 - 72+200 L

Sekcja 5:  WLII Ł1 km 1+160 - 1+210, WLII Ł1 km 1+360 - 1+500, WLII Ł6 km 0+140 - 0+240, 0+000 - 0+800         

 

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: DO-4/01,

Sekcja 2: 69+000 - 69+250, DO-4/01a, 68+500 - 69+5600 L rów,

Sekcja 3: 70+300 - 70+750 rów,  

Sekcja 5: Z-2

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - zbrojenie gzymsów na ustroju nośnym, wykonywanie drenażu ustroju nośnego za podporą P1,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - betonowanie ścianki żwirowej podpory P1, deskowanie ścianki żwirowej podpory P4, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory P1 i P4, betonowanie ścianki żwirowej podpory P4, rozdeskowanie ścianek żwirowych podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P3, wykonywanie warstwy primera papy pod kapy na ustroju nośnym, deskowanie fundamentów ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1, betonowanie fundamentów ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, wwykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - wygrodzenie ciągu pieszego na ustroju nośnym, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory P1 i P3, układanie izolacji z papy na płytach przejściowych i w strefach zaplecznych podpory P1 i P3, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1 i P3
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - układanie nawierzchni z kostki betonowej na dojściach do obiektu, demontaż podestów roboczych na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1 i P2 strona prawa, montaż podestów roboczych na ustroju nośnym, demontaż barier ochronnych tymczasowej organizacji ruchu w rejonie usuwanej jezdni
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - betonowanie przykryć dylatacyjnych kap chodnikowych
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym, montaż kotew talerzowych, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1 i P3, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory P1
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji - przygotowania do montażu bramki rusztowania ustroju nośnego, wykonanie posadowienia bramki rusztowania ustroju nośnego, montaż rusztowań ustroju nośnego, montaż barier ochronnych tymczasowej organizacji ruchu w rejonie bramki rusztowania
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie izolacji korpusu podpory D nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, betonowanie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory D nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, rozdeskowywanie skrzydła podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie zasypek stożków nasypowych podpory A i B nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - wykonywanie izolacji korpusu podpory A i E nitki lewej, deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, rozdeskowywanie skrzydła podpory E nitki lewej, zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki lewej, brukowanie umocnienia w pasie rozdziału
 • wale przeciwpowodziowym na sekcji 3 - wykonywanie metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, zbrojenie i deskowanie stref dylatacyjnych, zbrojenie płyt przejściowych podpory A, betonowanie płyt przejściowych podpory A nitki lewej i prawej, pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory A nitki lewej i prawej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie stref dylatacyjnych, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory C nitki lewej i prawej, rozdeskowywanie stref dylatacyjnych
 • obiekcie mostowym PP-4/01 - śrutowanie powierzchni płyty zespalającej
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, betonowanie elementów pionowych gzymsów na ustroju nośnym, betonowanie warstwy wyrównawczej pod gzymsy na skrzydłach podpory C
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i D nitki lewej i prawej, montaż słupów ekranów akustycznych nitki lewej, 
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A nitki lewej i prawej, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpory A, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki S3 do układania izolacji z papy, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory A, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych podpory A, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - wkładanie izolacji z papy pod kapę zewnętrzną na ustroju nośnym nitki Legnica, wykonywanie zasypki korpusu podpory A, betonowanie stref dylatacyjnych podpory C, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki A4, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory A i C
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory E, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory E, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki Lubawka do układania izolacji z papy, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki Lubawka, przygotowywanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - montaż desek gzymsowych i zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i D nitki Lubawka i Legnica, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory D, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i D nitki Lubawka i Legnica, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych na ustroju nośnym nitki Lubawka i Legnica,

 

11.09.2017 r. - 17.09.2017 r. 

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D6a km 62
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D17 km 67
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D20 km 70
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D21 km 70
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DBOS2 km 72
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D14 km 74
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC8 km 1+100
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC13 WLII Ł1
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC1 km 1+300
 • budową drenażu  67+820 - 67+930 L, 67+820 - 67+930 S, 69+590 - 69+800 S, 69+920 -  69+980 S, 72+492 S, 72+600 - 72+720 S, 77+013 - 77+100 P, 78+550 - 78+650 S,
 • budową kanalizacji teletechnicznej  km 73, km 76, km 77, WLII,
 • budowa oświetlenia SO7 0+000 do 0+600, A-4, km 74
 • wykonywaniem ogrodzenia 60+200-60+340 P, 61+725-61+975 P, 62+300-62+550 P, 64+550-64+900 P, 76+200-76+700, 78+000-78+500, ZR-4/4
 • wykonywaniem odhumusowania 74+150 - 74+250 P, DO-4/01a,
 • wykonywaniem profilowania podłoża DO-4/01a, 75+340 - 75+440 P, DP-1227d
 • wykonywaniem profilowania i zagęszczanie ścieżki rowerowej DG4/05 0+000 - 0+300, 68+600 - 68+900
 • wykonywaniem stabilizacji DO4/01, dojazd do zbiornika ZRI-1/4, DW-3 km 0+145 - 0+500, 75+340 - 75+440 P
 • wykonywaniem profilowania i zagęszczania nasypu 68+150-68+900, 72+000 - 72+220 L,
 • wykonywaniem osuszania nasypu, WLII Ł1 km 1+160 - 1+210, WLII Ł1 km 1+300- 1+360, 67+900 - 68+900, 68+150-68+900, 70+000 - 70+500, 72+000 - 72+220 L, 72+280 - 72+400 L, 73+025 - 73+140 L,
 • wykonywaniem osuszania podłoża wykopu 0+100 - 0+220,
 • wykonanie profilowania skarpy 65+600 L, DO-4/01a, 70+000 - 70+500, 71+200 - 71+500, 72+850 - 72+900 P, wał ziemny SW,
 • wykonanie profilowania i naprawa wymyć skarp nasypu 73+000 - 73+400, DS.-4/01
 • wykonanie uzupełnienia pobocza DS4/01, DG-4/02, DP-1227d, 74+800 - 75+200 L
 • wykonywaniem profilowania pobocza 66+100 - 66+200, 66+800 - 67+200 L,
 • wykonywaniem profilowania terenu 70+500 - 71+400
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa 68+900 - 69+250 L, 78+600 - 78+645, 78+725 - 78+845, 79+150 - 79+172, 0+000 - 0+540 str. L
 • wykonywaniem warstwy technologicznej 67+975 - 68+150 L, 71+500 - 71+700 L, 79+250 - 79+272 L, 0+000 - 0+540 L,
 • wykonywaniem skropienia DP1227D 0+080-0+160, DP1227D 0+250-0+495,91, DG 4/02 0+000-0+413, DS. 4/14 0+000-0+010, DW364 wjazdy, 68+860-69+230, 73+265-73+850 L,
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej DP1227D 0+080-0+160, DP1227D 0+250-0+495,91, DG 4/02 0+000-0+413, DS. 4/14 0+000-0+010, DW364 wjazdy, 68+860-69+230, 73+265-73+850 L
 • wykonywaniem warstwy wiążącej DP1227D 0+080-0+160, DP1227D 0+250-0+495,91, DG 4/02 0+000-0+413, DS. 4/14 0+000-0+010, DW364 wjazdy, 68+860-69+220, 73+265-73+840
 • wykonywaniem humusowania 67+400 - 67+700 pas rozdziału, DS.-4/01,
 • wykonanie ekrany przeciwolśnieniowe 66+765 - 66+796, 66+835 - 66+866, 78+700 na obiekcie WK-1 nr 31-45 - nr 15-30, WD-47L nr 88-90,
 • wykonanie ekrany akustycznego km 78+700 pali nr 58-68 L,
 • wykonywanie rozbiórki części ronda i konstrukcji zgodnie z projektem TOR WLP
 • wykonywanie poboczy z kruszywa DG-4/02, DS.-4/28 0+000 - 0+942,02, DP-1227d
 • czyszczenie SMA pod malowanie 58+974 - 62+850, 64+500 - 67+500 P,
 • układaniem ścieku trójkątnego 69+800 - 69+870, 70+600 - 70+680, 70+780 - 70+900 L, 78+604 - 78+642 P, 78+603 - 78+627 L,
 • układaniem krawężnika kamiennego DK94 4/02 0+000 - 0+080 L, Rondo 1 - wyspa
 • ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej Rondo 1
 • umacnianie dna i skarp  zbiornika ZR-6/4, ZRI-2/4
 • montażem barier stalowych 62+500 - 62+750 L, 64+500 - 67+700, 65+500 - 65+800 L, 65+800 - 66+300, 66+835 - 66+866 L, 66+765 - 66+796 L, 66+700 - 66+900, 67+300 - 67+500, DP 12270, DG 04/02
 • budowę rowu melioracyjnego w km 71+340
 •  pracami przy przepustach  PSE 4-20, PP 4/01-2a, PP 4/01-5
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: DO-4/01

Sekcja 2: 68+600 - 69+500,

Sekcja 3: 70+000 - 70+500, 70+800 - 70+950, 71+300 - 71+550, 72+000 - 72+200 L, 73+025  - 73+140 L,

Sekcja 4: DG4/05 0+000 - 0+170,

Sekcja 5:  WLII Ł1 km 0+000 - 0+200 pobocze, WLII Ł1 km 1+300 - 1+360, 1+180 - 1+260, 0+000 - 0+800 pobocze, WLII Ł6 km 0+160 - 0+260,     

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: DO-4/01,

Sekcja 2: DO-4/01a

Sekcja 3: 70+000 - 70+500 rów, 71+100 L, 72+100 - 72+300 L, 73+300 - 73+400 L rów, 70+100 - 70+150

Sekcja 4: 75+100 makroniwelacja, 75+340 - 75+440 P

Sekcja 5: 78+740 - 78+820 rów, WLII Ł1 km 1+330 - 1+400 rów

 

Wykonawca realizował prace przy:

obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - układanie warstwy z bentomaty na zasypce podpory P1,

obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu,

obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego, deskowanie ścianek żwirowych podpory P1 i P4,

obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, frezowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod gzymsy,

obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P3,

obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2  - prace porządkowe,

obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - prace porządkowe, układanie izolacji z papy pod gzymsy na ustroju nośnym, deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1

obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej podpory P1, deskowanie płyty przejściowej podpory P3, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, betonowanie płyty przejściowej podpory P1 i P3, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory P1 i P3, przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych i płyt przejściowych podpory P1 i P3 do wykonania izolacji, prace porządkowe przy obiekcie, wygrodzenie ciągu pieszego na ustroju nośnym, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych podpory P1 i P3

obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - prace porządkowe, prace wykończeniowe przy deskach gzymsowych, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu nitki lewej i prawej,

obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 - profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową P1, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P1, wykonywanie wykopu pod fundament ściany bocznej podpory P2 strona prawa, wykonanie warstwy transmisyjnej posadowienia ściany bocznej podpory P2 strony prawej

obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - wykonywanie dylatacji ścian bocznych podpory P1 i P3, układanie nawierzchni z kostki betonowej na dojściach do obiektu, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu, układanie nawierzchni z kostki betonowej na dojściach do obiektu, wykonywanie dylatacji bitumicznych

obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, betonowanie strefy dylatacyjnej podpory P1 i P3, pielęgnacja betonu strefy dylatacyjnej podpory P1 i P3, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory P1 i P3, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, przygotowywanie powierzchni ścianek żwirowych podpory P1 i P3 do wykonania izolacji, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych podpory P1 i P3

obiekcie mostowym WD-39  na sekcji  - przygotowywanie podłoża do montażu bramki rusztowania ustroju nośnego,

obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie izolacji korpusu podpory D nitki lewej

obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - betonowanie skrzydła podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, pielęgnacja betonu skrzydła podpory A nitki lewej, deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej

obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - deskowanie skrzydła podpory B nitki lewej, zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory A nitki lewej, betonowanie skrzydła podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu skrzydła podpory B nitki lewej,

obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A i B nitki lewej, przygotowania do wykonywania zasypek stożków nasypowych podpory A i B nitki lewej

obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie i deskowanie skrzydła podpory E nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do montażu belek prefabrykowanych, montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego nitki lewej, betonowanie skrzydła podpory E nitki lewej, pielęgnacja betonu skrzydła podpory E nitki lewej, przygotowywanie powierzchni korpusu podpory A nitki lewej do wykonania izolacji, deskowanie płyty ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie izolacji korpusu podpory A nitki lewej

obiekcie mostowym WD-43 na sekcji - brukowanie umocnienia wierzchu stożków nasypowych podpór nitki lewej, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki lewej, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego

wale przeciwpowodziowym na sekcji 3 - wykonywanie metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych,

obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory C nitki lewej i prawej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory A, układanie warstwy z bentomaty na zasypce podpory A, montaż urządzeń dylatacyjnych, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A nitki lewej i prawej, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki prawej, zbrojenie płyt przejściowych podpory A nitki lewej i prawej,

obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - prace porządkowe, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym

obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, betonowanie elementów poziomych gzymsów na ustroju nośnym,

obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i Dnitki lewej i prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory D, układanie krawężników jezdni w obrębie podpory D nitki lewej i prawej, montaż słupów ekranów akustycznych nitki lewej,

obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory A, układanie krawężników jezdni w obrębie podpory A nitki lewej i prawej

obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego

obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - montaż barier energochłonnych, betonowanie płyt przejściowych podpory A nitki A4 i S3, pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory A nitki A4 i S3

obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - układanie krawężników jezdni i desek gzymsowych na ustroju nośnym nitki Legnica, zbrojenie i deskowanie stref dylatacyjnych podpory A, betonowanie stref dylatacyjnych podpory A, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki A4 i nitki Legnica, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki A4 i nitki Legnica

obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - przygotowanie do wykonywania umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A, wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpory E, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory E,

obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - układanie warstwy asfaltu twardolanego na jezdni ustroju nośnego nitki Lubawka, układanie obrzeży i schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory A, montaż barier energochłonnych, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A,

obiekcie mostowym WD-3 na sekcji - przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni

 

04.09.2017 r. - 10.09.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D6a i D7a km 62
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D13a km 66
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D17 km 67
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D21 km 70
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB4 km 72
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB6 km 72
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D33 km 77
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB33 km 79
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB34 km 79
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC9 km 1+450
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC21 WLII
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC4
 • budowa kanału hydrotechnicznego KHB1.2 km 72+380
 • budową drenażu  km 74+280 - 74+400 L, 75+412 - 75+685 S, km 75+312 - 75+430 L, 76+782 - 76+895 S, 77+920 - 77+960 L, 77+940 - 78+000 S, 78+500 - 78+550 S, 79+100 - 0+100 L, WLII 0+400 – 0+540,
 • budową kanalizacji teletechnicznej WLII, MOP
 • budowa oświetlenia SO9 WLII, SO7 km 0+400 do 0+600
 • wykonywaniem ogrodzenia 60+300-60+900 P, 60+650-60+900 L, 61+350-62+000 P, 62+250-62+650 P, 62+500-62+650 L, 62+950-63+250 P, 63+360-63+800 L, 64+550-64+750 P, 65+550-65+800, MOP Kochlice Zachód, 78+000-78+550 P, 78+000-78+580 L,
 • wykonywaniem profilowanie i zagęszczania nasypu DO-4/01, DO-4/01a, DS.-4/14, DG-4/02, 65+300 - 66+050 pobocze, 66+900 - 67+700 pobocze,  71+800 – 72+400 L, 66+900 - 67+700 pobocze, 73+025 - 73+100 L, 74+600 - 75+300, droga dojazdowa do zbiornika ZR-2/4,
 • wykonanie odhumusowanie DO-4/01
 • wykonanie zagęszczanie podłoża w wykopie 75+340 - 75+440, DO-4/01a
 • wykonanie profilowania i naprawa wymyć skarp nasypu 73+000 - 73+400,
 • wykonywaniem GWN
 • wykonywaniem profilowanie terenu km 76+000, km 0+900, 78+000 P, 1+100
 • wykonywaniem osuszania nasypu DS.-4/14, 1+220 - 1+280 L, 1+220 - 1+300 P, 68+000 - 69+500 L, DG-4/03, 72+000 - 72+220 L, 72+280 - 72+400 L, 73+025 - 73+100 L, 78+720 - 78+820, WLII Ł6 km 0+160-0+240
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa, 69+660 - 69+970 L, 70+ 600 - 70+960 L, 73+250 - 73+900 L, 78+600 - 78+645
 • wykonywaniem warstwy technologicznej S3 72+400 - 72+913 L, 73+250 - 73+900 L, 68+900 - 69+250 L, 78+600 - 78+845, 79+250 - 79+272 L  0+000 - 0+540 L
 • wykonywaniem skropienia 65+050-66+330 P, MOP Łącznice, 66+330-67+680 P, 66+940-67+280 L, 65+270-66+940 L + MOPy, 64+560 - 65+270 L, 66+945 - 67+055 PA
 • wykonywaniem podbudowy bitumicznej MOP Łącznica wjazdowa 0+000-0+120 L
 • wykonywaniem warstwy wiążącej MOP Łącznica wjazdowa 0+000-0+120 L
 • wykonywanie warstwy ścieralnej 65+050 - 66+330 P, MOP Łącznice, 66+330 - 67+680 P,  66+940 - 67+280 L, 65+270 - 66+940 L + MOPy, 64+560-65+270 L, 66+945-67+055 PA
 • wykonywaniem humusowania wyjazd z MOP zachodni
 • wykonywaniem skarpowania km 68+000 - 69+000, km 70+000 - 70+500, 75+100 - 75+140 L, 78+250 L, 78+640, 75+100 L, 78+640
 • wykonanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe 66+765 - 66+796 P, 66+835 - 66+866 P,
 • wykonywaniem stabilizacji DK94 4/01 0+000 - 0+070 ścieżka rowerowa, 72+420 - 72+470 L
 • wykonanie frezowania DO-4/01
 • wykonywaniem odhumusowania  74+150 - 74+250 P,
 • wykonanie ścianek szczelnych 72+740
 • wykonywanie poboczy z kruszywa 65+200 - 66+100
 • rozbiórką nawierzchni  DO-4/01
 • rozbiórka istniejącej drogi serwisowej km 72+220 - 72+280 L
 • układaniem ścieku trójkątnego 73+277 - 73+830 L
 • układaniem krawężnika betonowego 65+900 - 66+000 P, DG-4/02
 • ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej Rondo 1 - Węzeł LZ
 • umacnianie dna i skarp  zbiornika ZR-12/4, ZR-2/4, ZR-6/4
 • montażem barier stalowych DW 364, 60+700 - 60+900 L, 64+500 - 67+700,  65+000 - 65+650, 65+949 - 67+000, 78+000 - 78+600
 • budowę rowu melioracyjnego w km 70+350, 72+300, 72+030
 •  pracami przy przepustach betonowych:  PD 4/23-1, Pdr 4/z-2, PPr 4/01-2; PPr 4/01-1a, PPr 4/01-3, PPr 4/01-1
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: PE-13, DO-4/01, droga dojazdowa do zbiornika ZRI-1/4

Sekcja 2:

Sekcja 3: km 70+000 - 70+500, 72+000 - 72+150 L, km 72+280 - 72+400 L,

Sekcja 4: 75+900 P - droga do urządzeń

Sekcja 5:  78+720 - 78+820 L, 1+220 - 1+480 , WLII Ł6 km 0+140 - 0+260,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: DO-4/01a, 65+300 - 65+400 rowu

Sekcja 3: 71+900 - 72+000 L, 73+140 - 73+200 L

Sekcja 4: 75+340 - 75+440 L,

Sekcja 5: km 0+240 - 0+520 P rów,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - zbrojenie i deskowanie gzymsów,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - brukowanie umocnienia w pasie rozdziału podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - uszczelnianie dylatacji pozornych kap chodnikowych nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1  - deskowanie ścianek żwirowych podpory P1 i P4, zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, frezowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod gzymsy,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - wykonywanie zasypki korpusu, układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - przygotowanie podłoża i betonowanie fundamentów ścian oporowych podpory P3, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P3
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, układanie paneli ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5 prace porządkowe, transport i składowanie materiału do zasypek
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - przygotowywanie powierzchni ścianki żwirowej podpory P3 do wykonania izolacji, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1, P3, profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową P1, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory P1 i P3, zbrojenie płyty przejściowej podpory P3, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - montaż wpustów i układanie drenażu warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym, montaż balustrad na skrzydłach przyczółków, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, prace montażowe przy urządzeniach dylatacyjnych podpory P1 i P3, zbrojenie strefy dylatacyjnej podpory P3, zbrojenie i deskowanie strefy dylatacyjnej podpory P1, montaż kolektora odwodnienia,
 • obiekcie mostowym WD-39  na sekcji  - wyciąganie technologicznej ścianki szczelnej przy podporze P2,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie skrzydła podpory A i D nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do montażu belek prefabrykowanych, montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego nitki lewej, betonowanie skrzydła podpory A nitki lewej, układanie płytek międzybelkowych ustroju nośnego nitki lewej, pielęgnacja betonu,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie skrzydła podpory A nitki lewej, zbrojenie płyty ustroju nośnego nitki lewej, układanie płytek międzybelkowych ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie skrzydła podpory B nitki lewej, zbrojenie płyty ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie skrzydła podpory A i E nitki lewej, betonowanie skrzydła podpory A nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do montażu belek prefabrykowanych, pielęgnacja betonu skrzydła podpory A nitki lewej, mobilizacja dźwigu do montażu belek prefabrykowanych,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji - brukowanie umocnienia wierzchu stożków nasypowych podpory A i B nitki lewej,
 • wale przeciwpowodziowym na sekcji 3 - wykonywanie metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - rozdeskowywanie ścianki żwirowej podpory A nitki prawej, układanie warstwy z bentomaty na zasypce podpory C nitki lewej i prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory C nitki lewej i prawej, zbrojenie płyt przejściowych podpory C nitki lewej i prawej, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie płyt przejściowych podpory C nitki lewej i prawej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory A, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, montaż reperów geodezyjnych na obiekcie,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, rozdeskowywanie wsporników końcówek ustroju nośnego nad podporą C
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A nitki lewej i prawej
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory B nitki lewej i prawej, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A nitki lewej i prawej, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory B nitki lewej i prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory B nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż balustrad na skrzydłach przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych, montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym nitki A4, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki Legnica, układanie izolacji z papy pod kapy na ustroju nośnym nitki A4, montaż urządzeń dylatacyjnych,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpory A, montaż barier energochłonnych, układanie schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory A,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki Lubawka, wykonywanie zasypki korpusu podpory A, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory A, układanie krawężników jezdni w obrębie podpory A, wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpory A, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A, wykonanie fundamentów schodów skarpowych na stożkach nasypowych podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-3 na sekcji - przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni

 

28.08.2017 r. - 03.09.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D17 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D18 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB21 km 70,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC4 km 1+400,
 • budową kanalizacji na zlewni WLB2 km 71,
 • budową kanalizacji na zlewni DB7 km 72,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB3a, DB4 km 74,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DBOS7/DBOS8 km 76,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB33/DB34 km 79,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC9 km 1+490,
 • budową drenażu  km 66+830 - 66+880 pas rozdziału, km 67+383 - 67+420 pas rozdziału, km 71+700 - 71+862 str. L km 0+000 - 0+100 L,  km 68+100 - 68+210 L, WLZ łącznica L-02, WLZ 0+300 – 0+400 , km 0+350 - 0+540 L
 • budową kanalizacji teletechnicznej WLII,
 • montaż żeliw km 65,
 • wykonywaniem wykopu liniowego pod ogrodzenie 63+360-63+800 str L, MOP 65+800 str P
 • betonowaniem słupków ogrodzeniowych km 62+900-63+250 P, 60+650-60+800 L, 63+360-63+800 str L, 62+500-62+650 str L, 61+750-62+000, 62+750-63+050 str L
 • wykonywanie trasy kabla SN a w kierunku Kaczawy Zasilanie stacji 1 sekcja 5
 • odhumusowanie skarpy km 72+000 - 72+300,
 • oświetleniem Węzeł Legnica Północ, ED-3, 74+140 przepust,
 • wykonywaniem zagęszczania nasypu km 69+250 - 69+500, km 71+500 - 71+800, km 68+200 - 69+200, km 72+740 - 72+920 L, 78+600 - 78+650
 • wykonywaniem profilowania km 69+250 - 69+500,  km 76+000, km 68+200 - 69+200, km 73+000 - 73+140 L
 • wykonywaniem osuszania nasypu km 68+150 - 69+500, km 0+250 - 0+350, km 69+600 - 70+000, km 1+380 - 1+480, DW364 km 0+000 - 0+520, km 1+380 - 1+480, km 1+180 - 1+220, DS.-4/14 , 78+600 - 78+650
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa  DG-4/02 0+270 - 0+395, DS-4/28 km 0+000 - 0+942,02, DP1227D 0+080 - 0+178, DP1227D 0+230 - 0+495,91, DK94 4/02 0+000 - 0+080,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej  km 73+250 (WD-43) - 73+720 L, km 73+870 - 73+900 L, km 69+660 - 69+970 strona L,
 • wykonywaniem skropienia DW 364 km 0+000-0+280, km 78+840-78+940 P, km 78+850-78+910 L, WLII Ł1P 1+800-1+865, WLII Ł1P 1+630-1+800, Ł7 0+035-0+200, 79+130-79+172,03, 0+000-0+240 P
 • wykonywaniem podbudowy DW 364 km 0+000-0+050, km 0+170-0+280, WLII Ł1P 1+630-1+800, Ł7 0+035-0+200, 79+130-79+172,03, 0+000-0+240 P
 • wykonywaniem warstwy wiążącej DW 364 km 0+000-0+050, km 0+170-0+280, km 78+840-78+940 P, km 78+850-78+910 L, WLII Ł1P 1+630-1+800, Ł7 0+035-0+200
 • wykonanie warstwy ścieralnej DW 364 0+000-0+280, km 78+840-78+940 P, km 78+850-78+920 L
 • wykonywaniem humusowania WLII L-01 km 0+000 - 0+350, pas rozdziału 65+200 - 65+400, pas rozdziału 67+055 - 67+350
 • wykonywaniem skarpowania km  70+000 - 70+050, km 75+000 - 75+100 L, km 75+200 - 75+280 L, 75+300 L,
 • wykonywaniem stabilizacji km 72+400 - 72+900, km 67+975 - 68+150 L,
 • wykonywaniem odhumusowania skarpy km 72+000, - 72+300, DS.-4/14, km 71+950 - 72+920 L,
 • rozbiórki nasypu dociążającego DO-4/01,
 • rozbiórką nawierzchni stara DK3,
 • rozbiórka dróg tymczasowych km 78+600 - 78+650
 • rozbiórka przepustu DW 364 km 0+206,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 66+000 - 66+040,
 • układaniem krawężnika kamiennego Rondo 1 - Węzeł LZ,
 • układanie kostki granitowej Rondo 1 - Węzeł LZ,
 • umacnianie dna i skarp  zbiornika ZR-12/4
 • montażem barier stalowych km 66+870 - 67+170, km 75+800 - 76+830, km 64+656 – 64+734 oś, km 64+934 - 65+230 oś, 66+191 - 66+448 oś, 66+600 - 66+780 oś
 • budowę rowu melioracyjnego w km 70+350, 72+300
 • wymiany gruntu km 0+250 - 0+350,
 • ułożeniem kostki granitowej Rondo 1 - Węzeł LZ,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: PE-13,

Sekcja 2: DS-4/14,

Sekcja 3: km 70+000 - 70+500, DS4/23, km 72+280 - 72+740 L,

Sekcja 5: km 1+380 - 1+480, km 1+180 - 1+220, DW 364 0+000 - 0+280 pobocza  

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: PE-15, ZR-13/4,

Sekcja 3: km 71+000 – 71+100 rów, km 71+300 - 71+400 rów,  km 71+860 - 71+920

Sekcja 5: km 0+300 - 0+500, WLII Ł2 0+000 - 0+070 rów, DW 364 0+000 - 0+280 rów, zbiornik Z-2

 • pracami przy przepustach betonowych:

- PPr 4/G2-1,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - deskowanie gzymsów na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 1 km 60+187,83 - betonowanie ścianki żwirowej w pasie rozdziału podpory P1 i P2, brukowanie umocnienia w pasie rozdziału podpory P1 i P2,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, wykonywanie uzupełnień umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpór,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - montaż podestów roboczych ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod gzymsy,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1, przygotowanie do układania warstwy spadkowej z bentomaty za podporą P1,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod kapy, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - montaż balustrad na skrzydłach przyczółków,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5, układanie paneli ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P1, montaż podestów roboczych pod gzymsy ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - rozdeskowywanie ścianki żwirowej podpory P1, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, deskowanie ścianki żwirowej podpory P3, betonowanie ścianki żwirowej podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - deskowanie i przygotowywanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpór, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór (etap 2), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór (etap 2), montaż balustrad na skrzydłach przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P3, zbrojenie płyty przejściowej podpory P1, P3, przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych podpory P1 i P3, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory P1, P3, betonowanie płyt przejściowych podpory P1 i P3
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie poprzecznicy podpory D nitki lewej, zbrojenie skrzydła podpory A nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do montażu belek prefabrykowanych, betonowanie poprzecznicy podpory D nitki lewej, pielęgnacja betonu poprzecznicy podpory D nitki lewej, zbrojenie skrzydła podpory A i D nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - wykonywanie zasypki korpusu podpory B nitki lewej, zbrojenie skrzydła podpory A nitki lewej, wyciąganie technologicznej ścianki szczelnej przy podporze A, montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie skrzydła podpory A nitki lewej, montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego nitki lewej, zbrojenie płyty ustroju nośnego nitki lewej, pielęgnacja betonu skrzydła podpory A nitki lewej, zbrojenie skrzydła podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory A i E nitki lewej, zbrojenie skrzydła podpory A nitki lewej, betonowanie poprzecznicy podpory A nitki lewej,
 • wale przeciwpowodziowym na sekcji 3 - wykonywanie metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej podpory A, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory C, betonowanie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, rozdeskowywanie ścianki żwirowej podpory A nitki prawej, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - prace porządkowe, przygotowywanie rampy najazdowej do wykonywania zasypki korpusu podpory C, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4 - betonowanie płyty przejściowej PP2 (strona południowa),
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpór, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory B nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej do układania nawierzchni, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A nitki lewej i prawej
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zbrojenie i deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, deskowanie wsporników końcówek ustroju nośnego nad podporą C,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - montaż barier energochłonnych w obrębie przyczółków, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do układania nawierzchni,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych podpory E nitki A4 i S3, betonowanie płyt przejściowych podpory E nitki A4 i S3, pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory E nitki A4 i S3
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - betonowanie ścianki żwirowej podpory C nitki A4, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki Legnica do układania izolacji z papy, przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki A4
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - odtwarzanie wału przy podporzorze D, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki Lubawka, odtwarzanie wału przy podporze D
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki Legnica.

 

21.08.2017 r. - 27.08.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D17 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D18 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB29 km 78+800,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC4 km 1+300, km 79+100 - 0+000 str. L, km 1+400,
 • budową kanalizacji na zlewni WLB19-24 oraz DB7 km 72,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB6/WLB km 72,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DBOS7 km 76,
 • budową drenażu km 68+820 - 68+900 P, km 73+695 – poprzeczka, km 67+930 - 68+100 L, km 79+100 - 0+000 str. L/km 1+300, km 0+000 - 0+100 L, km 68+100 - 68+200, km 68+100 - 68+210 L,
 • układaniem kabla oświetleniowego SO8 Ł-NR1,
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 65, WLII,
 • wykonywaniem wykopu liniowego pod ogrodzenie km 62+550-62+570 P, km 62+800-63+000, km 63+950-64+000 str. P,
 • kabel oświetleniowy + fundamenty km 65+100 - 65+500, km 65,
 • odwiertem pod fundament betonowy słupków km 61+300- 61+800 P, km 59+350-59+750 P, km 61+800 - 62+000, km 62+200 - 62+550, km 62+800 - 62+900,
 • betonowaniem słupków ogrodzeniowych km 60+200-60+900 P, zbiornik na km 60+200 P, km 59+800- 60+160 P, km 61+300 - 61+750 P, km 62+200 - 62+550 P,
 • oświetleniem SO2 MOP Kochlice,
 • oświetleniem SO1 MOP Kochlice, str. P (WD38),
 • odwiertem pod słupki km 59+350+59+550  P/km 60+650-60+900 L, km 62+500-62+650 L,
 • montażem zlewni WLZ km 74+100,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC4 km 1+400,
 • wykonywaniem zagęszczania Ł2, Ł4, km 73+025 - 73+100 poszerzenie, km 73+200 - 73+720, DK94 4/02 km 0+165 - 0+185, km 69+600 - 70+000, km 72+750 - 72+900, Km 70+500 - 70+800, km 71+500 - 71+800,
 • wykonywaniem profilowania km 69+600 - 70+000, wał ziemny południowo wschodni, km  66+800, km 70+500 - 70+800, km 76+000, rów pomiędzy S3 i wałem SW, km 76+000, km 69+250 - 69+500, wał ziemny północno zachodni, Węzeł Legnica Zachód - Ł2,
 • wykonywaniem osuszania km 68+250 - 69+500, km 70+000 - 71+800, km 1+180 - 1+220, ciąg główny SL km 73+520 - 73+720, ciąg główny SL km 73+025 - 73+100 poszerzenie, km 69+600 - 70+000, km 1+380 - 1+480, DW364 / TG 0+300 - 0+340,
 • wykonywaniem skropienia km 76+895 - 77+005 PA, km 0+240-0+550 j. P, WLII Ł4 km 0+000-0+150,
 • wykonywaniem podbudowy km 76+895 - 77+005 PA, km 0+240-0+550 j. P, WLII Ł4 km 0+000-0+150,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa  km 79+150 - 79+172,03P, km 0+000 - 0+540 P, Węzeł Legnica II - Łącznica Ł7 w km 0+000 - 0+200, km 1+535 (MS-2) - 1+640, Węzeł Legnica II - Łącznica Ł1 w km 1+620 - 1+865, Węzeł Legnica II - Łącznica Ł4 w km 0+000 - 0+100, DK94 4/02 km 0+000 - 0+080, km 78+828 (WD-47) - 78+960,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej km 68+900 - 69+250, DW364 km 0+000 - 0+060 L, DW364 km 0+170 - 0+280 L,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej  km 1+535 (MS-2) - 1+640,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 76+895 - 77+005 PA,
 • wykonywaniem humusowania Łącznica LPL04L - Węzeł LP, DS4/08 km 0+870 - 0+970 P, DS4/08 km 0+680 - 0+730 P, km 65+200 - 65+400,
 • wykonywaniem obsiania Łącznica LPL04L - Węzeł LP, DS4/08 km 0+870 - 0+970 P, DS4/08 km 0+680 - 0+730 P,
 • wykonywaniem skarpowania km 70+700 - 71+000, km 75+200 L, km 71+400 - 71+500, wał ziemny północno zachodnim, km 75+300 L, km 69+600 - 69+635,
 • wykonywaniem stabilizacji km  68+900 - 69+250,
 • wykonywaniem odhumusowania DO-4/01a, ciąg główny SL 73+700 - 73+900,
 • rozbiórką podbudowy z kruszywa stara DK3, DW364 0+000 - 0+060 L, DW364 0+170 - 0+280 L,
 • rozbiórką drogi wojewódzkiej DW364,
 • rozbiórką nawierzchni stara DK3,
 • układaniem ścieku o zm. niwelecie km 66+600 - 66+650,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 66+000 - 66+040,
 • układaniem krawężnika kamiennego DK94 4/02 km 0+000 - 0+050, Rondo 1 - Węzeł LZ,
 • układanie kostki granitowej Rondo 1 - Węzeł LZ,
 • montażem barier stalowych  km 65+850 - 65+900 oś, A4 km 0+370 - 0+670 SP, A4 str. L 0+220 - 0+400, km 66+191 - 66+614 oś, km 64+856 - 64+934 oś, km 64+540 - 65+056 P, A4 L km 0+650 - 1+218, km 66+870 - 67+170, km 66+083 - 66+191, km 65+830 - 65+830 oś, A4 str. L 0+650 - 1+218,
 • likwidacją wypłuczek ze skarp km 58+974 - 62+850,
 • rów melioracyjny km 71+340,
 • wymiany gruntu km 0+350 - 0+400,
 • pracami rozbiórkowymi km 73+000 - 73+130 L,
 • wykonywaniem prac porządkowych km 64+500 -67+000 P,
 • ułożeniem kostki granitowej Rondo 1 - Węzeł LZ,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 1: PE-13,

Sekcja 2: km 68+200 - 69+500, km 66+800 pas rozdziału, km 66+800, ZR-12/4, DS-4/14,

Sekcja 3: km 70+300 - 70+400, ciąg główny SL km 73+600 - 73+700, km 70+800 - 71+400, DK94 4/02 km 0+165 - 0+185, km 75+000, Węzeł Legnica Zachód - Ł2, Ł4, km 72+750 - 72+900 L,

Sekcja 5: km 78+730 - 78+830, Ł6 km 0+000 - 0+240, km 0+800 - 0+950, km 1+380 - 1+480, km 1+180 - 1+220,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 1: ZR-6/4, ZR-2/4

Sekcja 2: PE-15, ZR-12/4, ZR-13/4,

Sekcja 3: km 71+500 - 71+550,

Sekcja 4: km 75+200 L,

Sekcja 5: km 0+000 - 0+500, DW364, Z1 km 1+291,

 • pracami przy przepustach betonowych:

- PP 4/L4-1,

- PPr 4/L4-4,

- PPr 4/G2-2,

- PPr 4/L4-1,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - pielęgnacja betonu oczepu podpory P2, pielęgnacja betonu poprzecznicy podpory P1 i P4, rozdeskowywanie oczepów podpory P2 i P3, rozdeskowywanie poprzecznic podpory P1 i P4, przygotowania do montażu belek prefabrykowanych ustroju nośnego, montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego (przęsło P3-P4),
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - montaż barier energochłonnych, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki lewej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki lewej, montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - betonowanie fundamentu ściany bocznej z gruntu zbrojonego podpory P1 strona prawa,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie i deskowanie ścianek żwirowych podpory P1 i P3, betonowanie ścianki żwirowej podpory P3, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory P3, betonowanie ścianki żwirowej podpory P1,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5, przygotowywanie placu technologicznego na składowanie materiału do zasypek,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - zbrojenie ścianki żwirowej podpory P3, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej podpory P1, deskowanie ścianki żwirowej podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - demontaż podestów roboczych pod gzymsy ustroju nośnego, prace porządkowe, montaż desek gzymsowych,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1, profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P1, prace porządkowe, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową podpory P1, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P3, zbrojenie płyty przejściowej podpory P1, przenoszenie zaplecza budowy,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie i deskowanie poprzecznic podpory B i C nitki lewej, deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej, deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, zbrojenie skrzydła podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej podpory D nitki lewej, betonowanie ścianki żwirowej podpory D nitki lewej, zbrojenie i deskowanie poprzecznic podpory A i B nitki lewej, betonowanie poprzecznicy podpory C nitki lewej, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory D nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do montażu belek prefabrykowanych,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - wykonywanie izolacji korpusu podpory B nitki lewej, montaż łożysk podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory B nitki lewej, zbrojenie i deskowanie poprzecznic podpory A i B nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do montażu belek prefabrykowanych, wykonywanie izolacji korpusu podpory B nitki lewej, betonowanie poprzecznicy podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory A nitki lewej, deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej, betonowanie poprzecznicy podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory B nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do montażu belek prefabrykowanych, pielęgnacja betonu poprzecznicy podpory A nitki lewej, betonowanie poprzecznicy podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory A nitki lewej, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - deskowanie poprzecznicy podpory B i D nitki lewej, betonowanie ścianki żwirowej podpory E nitki lewej, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory B i D nitki lewej, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory E nitki lewej, betonowanie poprzecznicy podpory D nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory A nitki lewej, rozdeskowywanie korpusu podpory E nitki lewej,
 • wale przeciwpowodziowym na sekcji 3 - przygotowanie do wykonywania metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych, wykonywanie metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - montaż barier energochłonnych nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej podpory C nitki lewej, montaż podestów roboczych pod wspornikami ustroju nośnego nitki prawej, betonowanie ścianki żwirowej podpory C nitki lewej, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki prawej do układania izolacji z papy, prace porządkowe, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory C nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, rozdeskowywanie ścianki żwirowej podpory C nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - prace porządkowe, śrutowanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju,
 • obiekcie mostowym PP-4/01 na sekcji 4 - zbrojenie płyty przejściowej PP2,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych nitki lewej i prawej do układania nawierzchni, układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki lewej i prawej, montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydle podpory B nitki lewej i prawej, układanie drenażu warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory B nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych i płytach przejściowych podpory D nitki lewej i prawej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i D nitki lewej i prawej, układanie drenażu warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory A nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zakańczanie prac związanych z zasypkami z gruntu zbrojonego podpory A i C, zbrojenie i deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, deskowanie wsporników końcówek ustroju nośnego nad podporą A i C,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - przygotowanie do wykonania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A nitki A4 i S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy nitki A4 i Legnica, przygotowywanie do betonowania ścianki żwirowej podpory C nitki Legnica, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki A4, betonowanie ścianki żwirowej podpory C nitki Legnica, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory C nitki Legnica, deskowanie ścianki żwirowej podpory C nitki A4,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych i płytach przejściowych podpory A nitki Legnica i Lubawka, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych nitki Legnica i Lubawka do układania nawierzchni, wykonywanie zasypki korpusu podpory A, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni na ustroju nośnym nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie zasypki korpusu podpory E,

 

14.08.2017 r. - 20.08.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni 17 km 68,
 • budową kanalizacji na zlewni DB2/WLB km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D18 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB4 km 72,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB10 km 73,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB29 km 78+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC8 km 1+200,
 • budową kanalizacji na zlewni DC13 Ł-NR1,
 • budową kanalizacji na zlewni WLB19-24 oraz DB7 km 72,
 • budową drenażu km 65+995 - 65+930 P, km 79+100-0+000 P, poprzeczki km 72+800, km 73+500, km 73+645,
 • stacją ST-2 układanie kabla YAKY 4x70 mm2 MOP,
 • wykonywaniem wykopu liniowego pod ogrodzenie km 61+300-61+820 str. P,    
 • budową kanalizacji teletechnicznej WLII, km 65,
 • układaniem kabla oświetleniowego SO8 Ł-NR1,
 • budową KHC4 WLII,
 • kabel oświetleniowy + fundamenty km 65+100 - 65+500,
 • wykonywaniem wykopu liniowego pod ogrodzenie km 61+820-62+000 P, km 62+300-62+550  P,
 • układaniem kabla oświetleniowego SO8 Ł-NR1,
 • wykonywaniem zagęszczania km 69+600 - 70+000 L, Ł2, Ł4, km 73+270 - 73+900, DK94 4/02 0+165 - 0+185, km 70+000 - 70+300 L, km 78+600 - 78+650,
 • wykonywaniem profilowania km 70+000 - 70+300 L, km 69+250 - 69+500, wał ziemny północno wschodni, km 69+600 - 70+000,
 • wykonywaniem osuszania km 69+250 - 69+500, ciąg główny SL km 73+450 - 73+550+ poprawki po wykonaniu przykanalików, km 78+600 - 78+650, Ł1 km 1+310 - 1+360, ciąg główny SL km 73+550 - 73+650, DS4/28, km 68+250 - 69+500, km 0+300 - 0+380,
 • wykonywaniem skropienia DS 4/10 km 0+000-0+703, DS 4/11 km 0+000-0+110, km 74+600-74+840 j. L, DW 364 km 0+000-0+050, km 0+170-0+280, DS 4/16 km 0+030-0+340, DS 4/17 km 0+040-0+440,
 • wykonywaniem podbudowy DS 4/10 km 0+000-0+703, DS 4/11 km 0+000-0+110, km 74+600-74+840 j. L, DW 364 km 0+000-0+050, km 0+170-0+280, DS 4/16 km 0+030-0+340, DS 4/17 km 0+040-0+440,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa  km 0+000 - 0+540 P, km 78+828 (WD-47) - 78+960, km 79+150 - 79+172,03 P, km 0+000 - 0+540 P, S3 78+828 (WD-47) - 78+960, DW364 km 0+170 - 0+280 P, DW364 km 0+000 - 0+060 P, km 73+720 - 73+860 L,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej  km 78+828 (WD-47) - 78+960, km 73+720 - 73+860 L,
 • wykonywaniem warstwy ścieralnej DS 4/10 km 0+000-0+703, DS 4/11 km 0+000-0+110, DS 4/16 km 0+030-0+340, DS 4/17 km 0+040-0+440,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 74+610-74+840 j. L, DW 364 km 0+000-0+050, km 0+170-0+280,
 • wykonywaniem humusowania km 66+750 - 66+950, km 65+500 - 65+850,
 • wykonywaniem skarpowania km 70+500 - 70+600, km 70+700 - 70+800, km 75+200 L,
 • wykonywaniem skarpowania km 75+120 - 75+180,
 • rozbiórką podbudowy z kruszywa bypass PE-15, PE-13,
 • montażem barier stalowych km 64+500 - 64+620 oś, km 65+500 - 65+850 oś,
 • wykonywaniem poboczy DG-4/01,
 • wykonywaniem poszerzenia przed przełożeniem ruchu DG-4/01,
 • hałdowaniem materiału z rozbiórki PE-14,
 • ułożeniem nawierzchni z kostki granitowej WLZ - Rondo 1 – pierścień,
 • wykonaniem ławy z kruszywa DK94 4/02 wyspa, DK94 4/02 km 0+000 - 0+100 P,
 • rów meliroacyjny w km 70+350,
 • odwozem humusu km 76+100 P, km 76+000 P,
 • kopaniem rowu km 69+250 - 69+500,
 • rów meliroacyjny w km 71+340,
 • uzupełnianiem wypłuczek km 63+900 - 65+200, WLP,
 • ułożeniem krawężnika kamiennego DK94 4/02 km 0+000 - 0+080,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: km 69+250 - 69+500,

Sekcja 3: km 70+000 - 70+500 L, km 69+600 - 70+000, ciąg główny SL km 73+500 - 73+700, ciąg główny SL km 73+025 - 73+100 (poszerzenie), km 70+000 - 70+500,

Sekcja 5: km 1+180 - 1+220, L-05 km 0+000 - 0+300, km 78+730 - 78+830, km 1+380 - 1+480,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: PE-15, ZR-12/4,

Sekcja 4: km 75+200 L, km 75+120 - 75+180,

Sekcja 5: km 0+000 - 0+500, L-07 km 0+250 - 0+500, km 1+380 - 1+480,

 • pracami przy przepustach betonowych:

- PPr 4/G2-2

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 km 62+168,90 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, montaż barier energochłonnych nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - zbrojenie oczepu podpory P2, betonowanie oczepu podpory P3, deskowanie poprzecznic podpory P1 i P4, zbrojenie i deskowanie oczepu podpory P2, pielęgnacja betonu oczepu podpory P3, zbrojenie poprzecznicy podpory P4, betonowanie oczepu podpory P2, betonowanie poprzecznicy podpory P1 i P4, pielęgnacja betonu oczepu podpory P2, pielęgnacja betonu poprzecznicy podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki lewej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpór,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  - wykonywanie wykopu pod fundament ściany bocznej podpory P1 strony prawej, wykonanie warstwy transmisyjnej posadowienia ściany bocznej podpory P1 strony prawej,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - deskowanie ścianki żwirowej podpory P3, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - prace porządkowe przy obiekcie, przygotowanie do wykonywania zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5, wykonywanie zasypki ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - montaż podestów roboczych pod gzymsy ustroju nośnego, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego, deskowanie ścianek żwirowych podpory P1 i P3, przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - deskowanie ścianki żwirowej podpory P3, usuwanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, betonowanie ścianki żwirowej podpory P3, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - betonowanie korpusu podpory D nitki lewej, zbrojenie i deskowanie poprzecznic podpory B i C nitki lewej, deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu korpusu podpory D nitki lewej, deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, deskowanie ciosów podłożyskowych podpory D nitki lewej, montaż łożysk podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - betonowanie korpusu podpory A nitki lewej, rozdeskowywanie korpusu podpory B nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A nitki lewej, wykonywanie izolacji korpusu podpory B nitki lewej, wyciąganie technologicznej ścianki szczelnej przy podporze B, montaż łożysk podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory A nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory B nitki lewej, deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - przerwa technologiczna (dojrzewanie betonu ustroju nośnego do wytrzymałości pozwalającej na rozdeskowanie i demontaż rusztowań), rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie poprzecznicy podpory C nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory C i D nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory E nitki lewej, betonowanie poprzecznicy podpory C nitki lewej,
 • wale przeciwpowodziowym na sekcji 3 - przygotowanie do wykonywania metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - prace przygotowawcze do układania warstwy asfaltu twardolanego jezdni, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie i deskowanie ścianek żwirowych podpory C nitki lewej i prawej, deskowanie ścianek żwirowych podpory C nitki lewej i prawej, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod kapy nitki prawej, betonowanie ścianki żwirowej podpory C nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - rozdeskowywanie ustroju nośnego, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-46 na sekcji 4 km 75+691,10 - przygotowywanie powierzchni i układanie nawierzchni na kapach chodnikowych nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - prace przygotowawcze do układania warstwy asfaltu twardolanego jezdni, zakańczanie prac związanych z zasypkami z gruntu zbrojonego podpory A i C, deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, układanie warstwy asfaltu twardolanego jezdni nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - deskowanie płyty przejściowej podpory D nitki prawej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A, betonowanie płyty przejściowej podpory D nitki prawej, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory D nitki prawej, betonowanie płyty przejściowej podpory D nitki lewej, prace przygotowawcze do układania warstwy asfaltu twardolanego jezdni nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - zakańczanie prac związanych z zasypkami z gruntu zbrojonego podpory A i C, deskowanie gzymsów na ustroju nośnym, zbrojenie gzymsów na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki A4 i S3, betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki A4 i S3, pielęgnacja betonu kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki A4 i S3, wykonywanie zasypki korpusu podpory D,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - betonowanie ścianki żwirowej podpory A nitki A4, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory A nitki A4, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy nitki A4, przygotowywanie do betonowania ścianki żwirowej podpory A nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki Legnica do układania izolacji z papy, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Legnica, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe na skrzydłach podpory D, montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory D,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - betonowanie płyty przejściowej podpory E nitki Legnica, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory E nitki Legnica, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory A nitki Lubawka i Legnica oraz podpory E nitki Lubawka,

07.08.2017 r. - 13.08.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D25 km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 72,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D19 km 69,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC8 km 1+100, km 1+200,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D18 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 71+790,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB29 km 78+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB28 km 78+000
 • budową drenażu km 69+150 - 69+250 L, km 0+288 - 0+200 P, km 0+100 - 0+200, km 65+900-65+980 P, km 79+100-0+100 P,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC5 km 2+000,
 • trasą główną fundamenty + kabel ośw SO7 i SO8 km 0+500 - 1+000,
 • trasą zasilania Si-2/3 i Si-2/4 MOP,      
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 63+300, WLII, km 79, Ł7, przewiert WLII,
 • wykonywaniem wykopów pod ogrodzenia km 59+900 - 60+700, km 60+650- 60+900 L, ZR-4/4 km 60+200 P,
 • wykonywaniem przepustów z zakresu zasilania Ł-NR 4 i Ł-NR3,
 • przedłużaniem i wykonywaniem przepustów z zakresu zasilania Ł-NR 4,
 • kabel oświetleniowy SO8 Ł-NR1 Ł-NR 1,
 • stacja ST-2 układanie kabla YAKY 4x240mm2 km 65,
 • stacja ST-2 układanie kabla YAKY 4x70mm2 MOP,
 • wykonywaniem zagęszczania Ł2, Ł4, km 73+230 - 73+900, km 73+500 - 73+900, km 74+600 - 74+800 strona L, km 76+895 - 77+005 (przejazd awaryjny), DG-4/05 km 0+000 - 0+335, km 79+150 - 79+172,03 P, km 0+000 - 0+540 P,
 • wykonywaniem profilowania km 70+500 - 71+300, DG-4/05 km 0+000 - 0+170, km 61+500 - 61+700, km 69+250 - 69+500, wał ziemny północno wschodni,
 • wykonywaniem osuszania DS-4/14, DG-4/03, km 69+250 - 69+500, km 78+730 - 78+830, km 1+180 - 1+240, ciąg główny SL km 73+025 - 73+100, ciąg główny SL km 73+650 - 73+700, km 78+600 - 78+650, km 0+160 - 0+240, km 69+250 - 69+500, ciąg główny SL km 73+400 - 73+450, DK94 4/02 km 0+165 - 0+185, km 78+730 - 78+830, km 78+860 - 78+900, km 1+580 - 1+640,
 • wykonywaniem skropienia km 62+150-62+730 j. L, km 63+660-63+930 j. L, km 63+820-63+930 PA, km 65+180-65+500 j. P+MOP, km 65+220-65+470 j. L+MOP,
 • wykonywanie warstwy ścieralnej km 62+150-62+730 j. L,
 • wykonywaniem podbudowy km 63+680-63+930 j. L, km 63+820-63+930 PA, km 65+180-65+490 j. P+MOP, km 65+220-65+470 j. L+MOP,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa DS-4/16 0+000 - 0+340, DS-4/10 km 0+000 - 0+702,75  wraz z zjazdami,  DG-4/05 w km 0+000 - 0+170, S3 km 79+150 - 79+172,03 P, S3 km 0+000 - 0+520 P,
 • wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego WLZ - Rondo 1 – pierścień,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej DW364 km 0+150 - 0+280 P, DW364 km 0+000 - 0+080 P
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 63+660-63+920 j. L, km 63+820-63+930 PA, km 65+180-65+500 j. P,
 • wykonywaniem skarpowania DP-1227, km 70+600 - 70+800,
 • wykonywaniem humusowania km 76+000 - 77+000, km 66+700 - 66+900,
 • wykonywaniem frezowania km 61+000 - 62+400,
 • wykonywaniem stabilizacji DW 364 km 0+000 - 0+280, km 0+200 - 0+250,
 • wykonywaniem odhumusowania DS-4/14,
 • wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego WLZ - Rondo 1 – pierścień,
 • wykonywaniem poboczy z kruszywa L-07 km 0+000 - 0+550,
 • wykonywaniem skarpowania 70+500 - 70+900, km 68+000 - 69+000,
 • dosypywaniem poboczy km 62+000 - 62+200,
 • wykonywaniem frezowania By-pass PE-13, km 61+000 - 62+200, By-pass PE-15,montażem barier stalowych km 62+900 - 63+200 pas dzielący, km 63+200 - 63+800, km 60+100 – 60+300 oś, km 61+100 – 61+300 oś, km 61+800 – 61+900 SL, DG 4/01,
 • wykonywaniem stabilizacji Ł4 0+000 - 0+100, pas dzielący,
 • kopaniem rowu DP-1227, km 68+000 - 69+000,
 • załadunkiem i wywozem humusu DS-4/14,
 • przygotowaniem podłoża w celu wykonania podbudowy z betonu cementowego WLZ - Rondo 1 – pierścień,
 • rowem melioracyjnym km 70+350, km 71+340,
 • odwozem humusu km 76+100 P,
 • dostarczeniem materiału na budowę zbiornika km 78+730 - 78+830,
 • układaniem ścieku trójkątnego km 64+300 - 64+400,
 • rozbiórką DW364,
 • wykonywaniem zjazdów na działki DS-4/10,
 • poprawkami przy ścieku o zm. niweleciekm 66+600 - 66+650,
 • ustawieniem krawężników kamiennych DK94 4/02,
 • rów meliroacyjny w km 70+350,
 • rów meliroacyjny w km 71+340,
 • profilowaniem wału wał ziemny północno wschodni,
 • rozbiórką DW364,
 • wywozem humusu z odhumusowania zbiornika Z-4 km 1+404,
 • nawierzchni z kostki kamiennej WLZ - Rondo 1 – pierścień,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: km 69+250 - 69+500,

Sekcja 3: ciąg główny SL km 73+650 - 73+700, DK94 4/02 0+165 - 0+185, ciąg główny SL km 73+300 - 73+400, km 69+600 - 70+000, ciąg główny SL km 73+450 - 73+500,

Sekcja 4: km 78+600 - 78+650, DS 4/28,

Sekcja 5: Ł1 km 1+700 - 1+860, km 1+580 - 1+640, km 1+900 - 2+050, km  78+730 - 78+830,  km 1+380 - 1+480, km 78+860 - 78+900, km 1+180 - 1+220,  

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: PE-15, ZR-12/4, ZRI-7/4,

Sekcja 3: ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900, ZRI-7/4,

Sekcja 4: km 75+200 L,

Sekcja 5: km 0+000 - 0+500, km 1+291, Ł1 km 1+700 - 1+860, L-07 km 0+250 - 0+500,       

 • pracami przy przepustach betonowych:

- PD 4/18-1,

- PD 4/21-1,

- PD 4/14-6,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - deskowanie oczepów podpory P2 i P3, przygotowywanie ciosów podłożyskowych do montażu łożysk, zbrojenie oczepów podpory P2 i P3, montaż łożysk, deskowanie poprzecznic podpory P1 i P4, zbrojenie oczepu podpory P2, deskowanie oczepu podpory P3,
 • przy obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki lewej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-3A na sekcji 2  -wykonywanie zabezpieczenia ściankami szczelnymi pod wykop podpory P1,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, zbrojenie ścianek żwirowych podpory P1 i P3,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - montaż barier energochłonnych, prace porządkowe przy obiekcie, układanie nawierzchni z kostki betonowej na dojściach do obiektu,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - prace porządkowe przy obiekcie, przenoszenie zaplecza budowy, układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory P5,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - rozdeskowywanie stref zakotwień kabli sprężających oraz poprzecznic ustroju nośnego, deskowanie ścianki żwirowej podpory P1, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod kapy,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków, montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków, deskowanie ścianki żwirowej podpory P1, zbrojenie ścianki żwirowej podpory P3, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego, montaż desek gzymsowych i zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółków, betonowanie ścianki żwirowej podpory P1, deskowanie ścianki żwirowej podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego, zbrojenie ścianek żwirowych podpór, deskowanie ścianki żwirowej podpory P1, deskowanie ścianki żwirowej podpory P3,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+926,96 - wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P3, wykonywanie izolacji korpusu podpory P3, betonowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory D nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory B i C nitki lewej, deskowanie skrzydła podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej, betonowanie korpusu podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitki lewej, zbrojenie ścianki żwirowej podpory A nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A nitki lewej, montaż łożysk podpory A nitki lewej, betonowanie korpusu podpory B nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory A nitki lewej
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki lewej, przerwa technologiczna (dojrzewanie betonu ustroju nośnego do wytrzymałości pozwalającej na rozdeskowanie i demontaż rusztowań),
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory E nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory C nitki lewej, betonowanie korpusu podpory E nitki lewej, zbrojenie poprzecznicy podpory C nitki lewej, betonowanie słupów podpory B nitki lewej (2 szt.), zbrojenie poprzecznicy podpory C nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory D nitki lewej, montaż łożysk podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - przygotowanie najazdu do układania warstwy asfaltu twardolanego na jezdni ustroju nośnego nitki lewej, prace przygotowawcze do układania warstwy asfaltu twardolanego jezdni,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie i deskowanie ścianek żwirowych podpory C nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - rozdeskowywanie ustroju nośnego, zbrojenie i deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - układanie izolacji z papy na ściankach żwirowych i płytach przejściowych podpory A i B nitki lewej i prawej, układanie krawężników jezdni, montaż desek gzymsowych i zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - montaż kolektora odwodnienia za podporą A, zbrojenie płyt przejściowych podpory D nitki lewej i prawej, deskowanie płyty przejściowej podpory D nitki prawej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A, zakańczanie prac związanych z zasypkami z gruntu zbrojonego podpory A i C,
 • wale przeciwpowodziowym (przy obiekcie WK) na sekcji 3: przygotowanie do wykonywania metalizacji powierzchni stalowych ścianek szczelnych,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74 - przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C (etap 3), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C (etap 3), wykonywanie dojazdu do obiektu,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - wykonywanie zasypki korpusu podpory A, układanie krawężników jezdni i zbrojenie przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki A4 i S3,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego nitki Legnica, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego nitki A4, deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki A4, deskowanie i przygotowywanie do betonowania ścianki żwirowej podpory A nitki A4,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - pielęgnacja betonu płyt przejściowych podpory A nitki Legnica i Lubawka, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki Lubawka do układania izolacji z papy, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki Lubawka, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki Lubawka,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - deskowanie płyty przejściowej podpory E nitki Lubawka, zbrojenie płyt przejściowych podpory E nitki Legnica i podpory A nitki Legnica i Lubawka, betonowanie płyt przejściowych podpory A i E nitki Lubawka, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych podpory A nitki Legnica, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory A nitki Legnica, zbrojenie płyty przejściowej podpory E nitki Legnica, deskowanie płyty przejściowej podpory E nitki Legnica,

 

31.07.2017 r. - 06.08.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D24 km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB22 km 75+500,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC18 km 2+000,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D17 km 68,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC1 km 0+100 WLII,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D19 km 69,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB10 km 73+500,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DC8 km 1+100 WLII,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 72,
 • trasą główną fundamenty + kabel ośw SO7 i SO8 km 0+500 - 1+000,
 • trasą zasilania Si-2/8 i Si-2/9 MOP,
 • trasą zasilania Si-2/3 i Si-2/4 MOP,        
 • budową drenażu km 74+570 - 74+680 L, km 0+000 - 0+150 P, km 75+300 - 75+380 pas rozdziału, km 0+100- WLII poprzeczka str. P, km 62+660 62+820 L, km 69+040 - 69+150 L,
 • wykonywaniem trasy zasilającej km 65+370, km 68+940 - 69+040 L,
 • wykonywaniem kanalizacji teletechnicznej km 60, km 0+700 WLII, km 1+160 WLII, km 0+300 - 0+450 WLII, km 62+600,
 • wciąganiem kabla Si-2/8 i Si-2/9 MOP,
 • wykonywaniem ogrodzenia km 59+200 - 59+600,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC5 km 2+000,
 • wykonywaniem wykopów pod ogrodzenia km 59+600 - 59+900,
 • wykonywaniem zagęszczania km 73+025 - 73+100 (poszerzenie) Ł2, Ł4, km 73+650 - 73+900, DK94 4/02 0+165 - 0+185, km 73+270 - 73+400, km 73+500 - 73+570,  km 73+650 - 73+900, DK94 4/02 0+165 - 0+185,
 • wykonywaniem profilowania km 61+500 - 61+900,
 • wykonywaniem osuszania km 78+730 - 78+830, ciąg główny SL km 73+650 - 73+720, km 68+000 - 69+000, Ł6 km 0+000 - 0+260, km 0+000 - 0+300, km 78+730 - 78+830, ciąg główny SL km 73+340 - 73+400, DK94 4/02 km 0+165 - 0+185, ciąg główny SL km 73+500 - 73+650, km 78+600 - 78+650, km 69+600 - 70+000, km 70+000 - 70+500, km 68+000 - 69+000, ciąg główny SL km 73+500 - 73+560,
 • wykonywaniem skropienia km 75+470-78+060 j. L, km 61+110-61+320, km 60+560-61+350 j. L, km 60+485-60+955 PA,
 • wykonywanie warstwy ścieralnej km 75+470-78+060 j. L, km 60+560-61+350 j. L, km 60+485-60+955 PA,
 • wykonywaniem podbudowy km 61+110-61+320,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km  61+110 - 61+310 strona L, km 62+720 - 62+930 strona L, km 65+180 - 65+390 strona P, DS-4/10 0+000 - 0+702,75, km 65+240 - 65+390 strona L, km 64+250 - 64+360 strona L, DS-4/14 km 0+900 - 1+500 (bez zjazdów), DS-4/17 km 0+000 - 0+440,17,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 61+110 - 61+240 strona L, km 65+350 - 65+390, S3 km 79+150 - 79+172,03 strona P, S3 km 0+000 - 0+500 strona P,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 61+100-61+330,
 • wykonywaniem skarpowania LP-L04L, km 71+250 - 71+350, km 71+000 - 71+200, DP-1227, km 70+000 - 70+100, km 70+500 - 70+550,
 • wykonywanie odhumusowania DS-4/14, ZR-12/4,
 • rowem melioracyjnym w km 71+340,
 • wykonywaniem humusowania i km 0+560 - 0+700, km 63+750 - 64+100, km 63+930 - 64+370 P, km 63+750 - 64+015 str. P, km 64+140 - 64+350 str. P, km 64+190 - 64+270 str. P, km 63+750 - 63+820,
 • wykonywaniem stabilizacji km 0+000 - 0+300, km 0+150 - 0+500,
 • wykonywaniem pobocza z kruszywa L-01 km 0+250 - 0+400,
 • wykonywaniem obsiania km 63+930 - 64+370 P,
 • ułożeniem ścieku skarpowego km 63+300 (przy WD36),
 • kopaniem rowu km 60+700 - 60+800, LP-L04L, DP-1227,
 • dosypywaniem poboczy km 60+700 - 60+800, km 64+600 - 65+000, km 65+500 - 65+700, km 66+700,
 • plantowaniem pomiędzy km 74+000 - DK94 4/02, km 74+700 - 74+800, km 78+000 - 78+600,
 • układaniem ścieku o zm. niwelecie km 65+350 - 65+400,
 • montażem barier stalowych km 63+700 - 64+500, km 62+000 - 62+500, km 64+000 - 64+200, km 60+500 - 60+900, km 62+600 - 62+850 pas dzielący, km 63+200 - 63+500 pas dzielący,
 • załadunkiem i wywozem humusu DS-4/14,
 • robotami porządkowymi przed wprowadzeniem TOR km 58+974 - 62+850,
 • załadunkiem piasku km 67+600,
 • umacnianiem dna i skarp zbiornika ZR-11/4, ZR-11/4,
 • robotami porządkowymi przed wprowadzeniem TOR km 58+974 - 62+850,
 • odwozem humusu 76+000 L, km 76+100 P,
 • odwozem rozkutej nawierzchni bitumicznej ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900,
 • wykonaniem ławy z kruszywa - pierścień ronda Rondo nr 1 - Węzeł LZ,
 • układaniem krawężnika Rondo 1 - Węzeł LZ, DK94 4/01 km 0+150 - 0+180 wyspa, Rondo 1 - pierścień zew.,
 • ułożeniem siatek wzmacniających nasyp TG km 73+020 - 73+120 L,
 • rowem meliroacyjnym w km 71+340, 
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: km 68+000 - 69+000, DG-4/03,

Sekcja 3: DK94 4/02 km 0+160 - 0+185, km 70+000 - 70+300, ciąg główny SL km 73+400 - 73+500, km 69+600 - 70+000, ciąg główny SL km 73+300 - 73+500, ciąg główny SL km 73+025 - 73+100 (poszerzenie),

Sekcja 4: km 78+600 - 78+650, DS4/28,

Sekcja 5: km 78+730 - 78+830, Ł6 km 0+000 - 0+260, km 1+180 - 1+240, km 1+380 - 1+480, km 78+870 - 78+900, Ł1 km 1+330 - 1+360,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 3: ZR-12/4, ciąg główny str. lewa 72+400 - 72+900,

Sekcja 3: ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900,

Sekcja 4: km 75+200 L,

Sekcja 5: Z-1 km 1+291, L-07 km 0+000 - 0+200, L-01 km 0+280 - 0+400, km 0+000 - 0+300, Ł1 km 0+100 - 0+180, Ł1 km 1+700 - 1+860, TG km 1+291,

 

 • pracami przy przepustach betonowych:

- Pmr 4/04,

- Pmr 4/06,

- PD 4/25-1,

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory P1,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - układanie warstwy asfaltu twardolanego na jezdni ustroju nośnego nitki lewej, montaż kolektora odwodnienia, montaż wpustów i układanie drenażu warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - pielęgnacja betonu słupów podpory P2 i P3, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1, montaż kolektora odwodnienia, betonowanie korpusu podpory P1, pielęgnacja betonu korpusu podpory P1, zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych podpory P1 i P4, montaż rusztowań deskowania oczepów podpory P2 i P3, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory P1 i P4,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki prawej, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki prawej, montaż kolektora odwodnienia, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod jezdnię nitki prawej i lewej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór nitki prawej, montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, montaż kolektora odwodnienia, montaż wsporników podestów i deskowania kap chodnikowych, zbrojenie i deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - montaż desek gzymsowych, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu, montaż barier energochłonnych, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpór, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór (2 etap), montaż kolektora odwodnienia, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór (2 etap), montaż balustrad, wykonywanie dylatacji bitumicznych podpory P1 i P3, demontaż podestów roboczych pod gzymsy ustroju nośnego, montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - prace porządkowe przy obiekcie, betonowanie fundamentów ściany oporowej z gruntu zbrojonego podpory P5,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, montaż kolektora odwodnienia, deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, deskowanie i przygotowanie do betonowania stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - montaż barier energochłonnych, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego pod kapy, zbrojenie ścianek żwirowych podpór,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+926,96 - przygotowywanie do wykonywania zasypki z gruntu zbrojonego korpusu podpory P3, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie korpusu podpory D nitki lewej, rozdeskowywanie korpusu podpory A nitki lewej i słupów podpory C nitki lewej, betonowanie ciosów podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu ciosów podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory D nitki lewej, deskowanie poprzecznicy podpory B i C nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej, wykonywanie platformy roboczej pod dźwig do montażu belek prefabrykowanych,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej, betonowanie korpusu podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie ścianki żwirowej i deskowanie ciosów podłożyskowych podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie korpusu podpory E nitki lewej, betonowanie korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu korpusu podpory A nitki lewej, deskowanie słupów podpory B nitki lewej, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory E nitki lewej, betonowanie słupów podpory B nitki lewej (2 szt.), betonowanie ścianki żwirowej korpusu podpory A nitki lewej (1 etap), pielęgnacja betonu słupów podpory B nitki lewej (2 szt.), pielęgnacja betonu ścianki żwirowej korpusu podpory A nitki lewej (1 etap), zbrojenie i deskowanie korpusu podpory E nitki lewej, betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie ścianek żwirowych podpory A i C, deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego nitki prawej, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory C,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - rozdeskowywanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, montaż desek gzymsowych i układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, zbrojenie dylatacji podpór, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, betonowanie dylatacji podpór,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej, układanie izolacji z papy na ściance żwirowej podpory A nitki lewej, wykonanie uszynienia obiektu, wykonywanie izolacji korpusu podpory A i D,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory C,
 • obiekcie mostowym PP-401na sekcji 4 - zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych, betonowanie płyt przejściowych PP1, pielęgnacja betonu płyt przejściowych PP1, betonowanie płyty przejściowej PP2,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - układanie izolacji z papy w strefie dylatacji na ustroju nośnym nitki S3 i A4, wykonywanie zasypki korpusu podpory E,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - usuwanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego nitki A4, zbrojenie ścianek żwirowych podpory A i C nitki Legnica, deskowanie ścianki żwirowej podpory A nitki Legnica, betonowanie ścianki żwirowej podpory A nitki Legnica, pielęgnacja betonu ścianki żwirowej podpory A nitki Legnica, rozdeskowywanie ścianki żwirowej podpory A nitki Legnica,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, zbrojenie płyt przejściowych podpory A, pielęgnacja betonu kap chodnikowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory D nitki Legnica i Lubawka, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki Lubawka do układania izolacji z papy pod jezdnię, deskowanie i przygotowanie do betonowania płyty przejściowej podpory A nitki Lubawka, montaż barier energochłonnych, betonowanie płyt przejściowych podpory A nitki Legnica i Lubawka, montaż reperów geodezyjnych na obiekcie,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - zbrojenie płyty przejściowej podpory E nitki Lubawka,

 

24.07.2017 r. - 30.07.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D24 km 70+600, km 71,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2 km 71+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB10 km 73+300, km 73,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D12/D13 km 70+600,
 • wykonywanie zasilania MOP,
 • budowa kanału hydrotechnicznego KHC5 WLII km 2+240, WLII km 2+050,
 • budowa drenażu km 64+150 - 64+035 pas rozdziału, km 61+100 - 61+240 L, km 65+350 - 65+380 L i S, km 61+980 - 62+020 L, km 74+580 - 74+840 pas rozdziału, km 0+150 - 0+300 P,
 • wykonywanie trasy zasilającej km 63+750 - 64+340, MOP Kochlice,
 • wykonywanie kanalizacji teletechnicznej km 62+650, km 72,
 • wykonywaniem zagęszczania km 73+025 - 73+100 (poszerzenie) DK94 4/02 0+160 - 0+185, km 73+700 - 73+900, Ł2, Ł4, km 73+270 - 73+400, DK 94 4/02,
 • wykonywaniem profilowania km 60+700 - 61+200, km 63+700 - 64+300, km 66+800, km 68+000-69+000 L, km 70+800 - 71+100, DS-4/08, DP-1227d, km 71+250 - 71+600, km 61+200 - 61+600, km 66+800-66+900,
 • wykonywaniem humusowania km 64+000 - 64+300 P, km 61+900 - 62+150, km 62+330 - 62+650, km 62+445 - 62+800 str. P, Ł3 km 0+000 - 0+260, km 63+300 P,
 • wykonywaniem osuszania km 68+500 L, km 78+600 - 78+650, km 1+380 - 1+480, Ł1 km 1+330 - 1+360, ciąg główny SL km 73+270 - 73+520, km 66+350 - 66+400 P, km 68+000-69+000, km 63+900 - 64+200, km 78+730 - 78+830, km 65+250 - 65+380,
 • wykonywaniem skropienia km 60+380-61+350 j. P, km 63+950-65+050 j. P, DG 4/01 km 0+000-0+137,0+190-0+255, DS4/01 km 1+730-1+927,
 • wykonywanie warstwy ścieralnej km 60+380-61+350 j. P, km 63+950-65+050 j. P, DG 4/01 km 0+000-0+137,0+190-0+255, DS4/01 km 1+730-1+927,
 • wykonywaniem podbudowy DG 4/01 km 0+000-0+137,0+190-0+255,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa km  74+600 - 74+800 L, DS-4/10 0+000 - 0+702,75, DP1232D 0+080 - 0+140, DK94 nr 4/02 w km 0+000 - 0+060, 62+720 - 62+930 strona L, km 64+250 - 64+360 strona L,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej km 63+720 - 63+930 L, DP1232D 0+080 - 0+140, km 61+110 - 61+240 strona L,
 • wykonywaniem skarpowania km 69+600 - 70+000, km 70+500 - 71+200, km 69+950 - 70+000, km 71+250 - 71+300,
 • wykonywanie stabilizacji Droga dojazdowa na MOP wschodni,
 • kruszeniem destruktu asfaltowego km 73+200,
 • wykonywaniem odhumusowania ciąg główny str. lewa km 72+700 - 72+900, przy WD-36, DS-4/14, DG-4/03,
 • ułożeniem ścieku trójkątnego km 74+762 - 74+800,
 • kopaniem rowu km 60+200 - 60+700, km 66+800-66+900,
 • dosypywaniem poboczy km 60+200 - 60+700, PE-15, km 66+800, km 64+600 - 65+000,
 • likwidacją wypłuczyn km 66+800,
 • naprawą skarp TG S-3,
 • montażem barier stalowych km 58+900 - 59+050 SL, km 60+000 - 60+600 SL, km 61+300 - 62+000 SL, km 62+000 - 62+500 SP, km 60+950 - 61+100 oś, km 62+470 - 62+800 SP, km 60+615 - 60+700 SP,
 • wykonywaniem ścieku skarpowego km 63+300 (przy WD36),
 • wykonaniem pali pod ekrany przeciwolśnieniowe Eo01L 9-13, Eo02L1-6, Eo01P 9-11 km 62+200,
 • wykonaniem montażu słupów oraz betonowania głowic  pod ekrany przeciwolśnieniowe Eo01L 9-13, Eo02L1-6, Eo01P 9-11, Eo02P 1-5 km 62+200,
 • wykonaniem robót wykończeniowych na ekranach Eo01P, Eo01L, Eo02P, Eo02L km 62+200,
 • wykonywanie plantowania km 63+300 P,
 • dosypywanie poboczy km 64+600 - 65+000,
 • ułożeniem dna zbiornika ZR-11/4,
 • obrabianie wpustów DK 94 /401,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: km 68+200 L,

Sekcja 3: ciąg główny SL km 73+650 - 73+750, km 73+700 - 73+900,

Sekcja 4: km 78+600 - 78+650, km 74+600 - 74+700,

Sekcja 5: km 78+730 - 78+840, km 1+200 - 1+240, Ł2 km 0+000 - 0+260, km 1+900 – 2+000, km 1+380 - 1+480, km 78+600-78+650, km 78+880 - 78+900, Ł1 km 0+300 - 0+500

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 2: ZR-11/4,

Sekcja 3: ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900, DK94 4/03,

Sekcja 4: km 75+200,

Sekcja 5: km 0+000 - 0+300, L-01 km 0+000 - 0+400, km 0+500 - 0+800, Ł1 km 0+300 - 0+500, L07 km 0+000 - 0+300,

 • pracami przy przepustach betonowych:

- Psr 4-4,

- PSE 4-15,

- Pd 4/8-1a

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory P1,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - prace porządkowe pod obiektem, prace wykończeniowe powierzchni betonu architektonicznego,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - montaż desek gzymsowych, montaż barier energochłonnych, przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektu nitki prawej, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, układanie warstwy asfaltu twardolanego na jezdni ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1  - zbrojenie i deskowanie słupów podpory P2 i P3, betonowanie słupów podpory P2 i P3, pielęgnacja betonu słupów podpory P2 i P3, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpór, montaż desek gzymsowych, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - prace porządkowe przy obiekcie, zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, montaż kolektora odwodnienia,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - montaż desek gzymsowych, prace porządkowe przy obiekcie, montaż wpustów i układanie drenażu warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym, prace wykończeniowe kap chodnikowych i gzymsów, montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100,00 - prace porządkowe przy obiekcie, montaż podestów roboczych pod gzymsy, prace porządkowe przy obiekcie,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - usuwanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego, prace porządkowe przy obiekcie, prace porządkowe na dojazdach obiektu, zbrojenie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, montaż kolektora odwodnienia,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - przygotowanie pomostu do układania warstwy asfaltu twardolanego jezdni, montaż barier energochłonnych, układanie warstwy asfaltu twardolanego na jezdni ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu wraz z układaniem bloczków ścian bocznych podpory P1, zbrojenie i deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+926,96 - wykonywanie zasypki fundamentu podpory P2,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - zbrojenie korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie słupów podpory C nitki lewej, zbrojenie korpusu podpory D nitki lewej, betonowanie słupów podpory C nitki lewej, betonowanie korpusu podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu słupów podpory C nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - przygotowywanie powierzchni ławy podpory A do wykonania izolacji, transport i składowanie materiału do zasypek, wykonywanie izolacji ławy podpory A nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory A, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - transport i składowanie materiału do zasypek, wykonywanie zasypki fundamentu podpory B, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitki lewej, betonowanie ustroju nośnego nitki lewej, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B i D nitki lewej, odbudowa drogi powiatowej przy obiekcie, demontaż elementów tymczasowej organizacji ruchu, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A i E nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B nitki lewej, betonowanie słupów podpory D nitki lewej, pielęgnacja betonu słupów podpory D nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory C, montaż kabli sprężających ustroju nośnego nitki prawej, prace porządkowe, wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory A, sprężanie ustroju nośnego nitki prawej, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej, zbrojenie ścianek żwirowych podpory A i C, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - montaż kabli sprężających ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego, rozdeskowywanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, montaż desek gzymsowych, regulacja urządzeń dylatacyjnych,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki lewej, wykonywanie drenażu za przyczółkami, wykonywanie izolacji płyt przejściowych podpory A nitki lewej i prawej, przygotowanie do wykonania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory D, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory D, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C, rozdeskowywanie płyty zespalającej, pielęgnacja betonu płyty zespalającej, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym PP-401na sekcji 4  - zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej, betonowanie płyty zespalającej (etap 1), zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej (etap 2), betonowanie płyty zespalającej (etap 2), profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, prace porządkowe, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74  - montaż desek gzymsowych na skrzydłach przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki A4, montaż wsporników podestów i deskowania kap chodnikowych, zbrojenie ścianek żwirowych podpory A i C, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki A4,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A nitki Legnica i Lubawka, wykonywanie zasypki korpusu podpory D, układanie krawężników jezdni, montaż desek gzymsowych i zbrojenie przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - prace porządkowe, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A,

 

17.07.2017 r. - 23.07.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB5 km 74+150,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB1 km 71+500,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB8 km 73+100,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D20 km 70, km 69+900, km 69+500,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB10 km 73+300,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D29 i D30 km 78+750 - km 79,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB30 km 79,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D7e km 63+300,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D19 km 69+300,
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 64,
 • budową drenażu km 64+360 - 64+150 S, km 65+350 - 65+425 P, km 63+725 - 63+850 str. L,
 • budową kanalizacji deszczowej km 64+360 - 64+260 pas rozdziału,
 • wykonaniem zasilania od stacji ST-2 MOP Zachód, km 62, MOP, km 63,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC6 WLII km 2+240,
 • zagęszczeniem trasa główna A4 SO10 - obwód 3 / stawianie fundamentów + kabel oświetleniowy Węzeł Legnica II,
 • kopaniem trasy zasilającej km 63,
 • regulacją studni drenarskich km 64+160 str. P, km 63+300 str. L, km 60+600 S,
 • wykonywaniem trasy zasilającej km 63,
 • wykonywanie zasilania - przewiert pod najazdem na WD37 MOP - WD37,
 • wykonywaniem zagęszczania km 60+220 - 60+250, DS-4/01, km 73+025 - 73+100 (poszerzenie) km 73+100 - 73+250, km 73+260 - 73+500, DK94 4/02 km 0+000 - 0+140, DK94 4/02 km 0+160 - 0+180, WLZ rondo, Ł2, Ł4, WLZ rondo, DK94 4/02 km 0+000 - 0+140, DK94 4/02 km 0+160 - 0+185, km 73+700 - 73+900,
 • wykonywaniem profilowania km 60+150 - 60+600, km 62+170 - 62+270, ciąg główny str. lewa km 72+600 - 72+900, Ł2, Ł4, DP-1232, km 63+700 - 64+300, km 59+500 - 59+800, km 68+500 L, km 66+800, pomiędzy Ł4 - DK94 4/02,
 • wykonywaniem humusowania km 59+300 - 59+350 str. L, DO4/01 km 1+750 - 1+900 P, km 62+250 - 62+330P+L, km 60+185 - 60+200 L, km 60+210 - 60+240 P, km 65+450 - 65+950, km 74+300 P, km 60+100 - 60+300, TG km 0+700 - 0+850, km 63+800 - 64+000 str. P,
 • wykonywaniem osuszania km 78+870 - 78+900, km 78+600 - 78+650, km 70+000 - 70+300, km 61+220 - 61+250 P, km 63+700 - 63+900 L, km 1+380 - 1+480,  km 78+870 - 78+900, WLZ rondo - północna połowa ronda, Ł4 od ronda do PP, DK94 4/02 0+160 - 0+180, km 69+600 - 69+650, km 69+400 L, km 63+700 - 63+900 L, DP-1232, DS-4/14, km 68+500 L, km 69+650 - 69+800, ciąg główny SL km 73+700 - 73+850, km 78+600 - 78+650, km 0+100 - 0+300, Ł1 km 1+320 - 1+360, TG km 1+380 - 1+480, km 74+700 - 74+800 L, Ł2 km 0+150 - 0+250, ciąg główny SL km 73+850 - 73+900, km 69+000 - 70+000, km 68+200 L, km 1+180 - 1+230, ciąg główny SL km 73+025 + 73+100, km 68+300 L, km 70+800 - 70+900,
 • wykonywaniem skropienia km 75+520  -76+870 j. P, km 1+690-2+410 j. P, km 1+700-2+400 j L, km 61+100-61+330 j. P, km 62+168-62+680 j. P,
 • wykonywanie warstwy ścieralnej km 75+520 - 76+870 j. P, km 1+690-2+410 j. P, km 1+700-2+400 j L, km 62+168-62+680 j.P,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa DS-4/01 w km 1+000 - 1+150, S3 w km 74+600 - 74+700 strona L, S3 w km 63+820 - 63+920 (przejazd awaryjny), WĘZEŁ LEGNICA ZACHÓD - RONDO WSCHÓD w km 0+000 - 0+090, DP1227D w km 0+335 - 0+495,91, DK94 nr 4/02 w km 0+000 - 0+060, LZ-L04L w km 0+000 - 0+040, WĘZEŁ LEGNICA ZACHÓD - RONDO WSCHÓD w km 0+090 - 0+180,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej S3 w km 61+210 - 61+240 strona P, S3 w km 74+350 - 74+400 strona L, Łącznica LZ-L02L w km 0+353 - 0+310, WĘZEŁ LEGNICA ZACHÓD - RONDO WSCHÓD w km 0+000 - 0+180, DK94 nr 4/02 w km 0+000 - 0+060, LZ-L04L w km 0+000 - 0+040,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej km 61+100-61+330 j. P,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej
 • wykonywaniem podbudowy km 61+115-61+320 j. P,
 • wykonywaniem skarpowania km 70+700 - 70+850,
 • wykonywaniem stabilizacji DS-4/01,
 • wykonywaniem odhumusowania km 69+000 L, DS-4/14,
 • wykonywaniem pobocza z kruszywa
 • umocnieniem skarp zbiornika ZRI 21/4,
 • kopaniem rowu km 62+660 - 62+850 P, km 63+700 - 64+300, km 61+200 - 61+400, km 69+400 L,
 • kopaniem zbiornika ZR-11/4,
 • ustawieniem krawężników betonowych DG4/05 km 0+100 - 0+200, DK94 4/01 km 0+100 - 0+160 P, DG4/05 0+200 - 0+335 P,
 • wykonywaniem poboczy km 62+450 - 62+850 P, ED-2,
 • plantowaniem terenu DK94 4/02 - L03P, L02L/L04L,
 • wał 02 fundament+montaż rur km 71+948, zasypka km 71+948,
 • kruszeniem masy bitumicznej z rozbiórki ul. Działkowa,
 • ułożenie geomembrany km 59+315 - 59+326 str. L,
 • ułożeniem ścieku trójkątnego km 73+140 - 73+230,
 • ustawianiem krawężnika DG4/05 km 0+000 - 0+005 L+P, dojazd do obiektu WD36, dojazd do obiektu WD43,
 • dosypywanie pasa rozdziału km 63+700 - 64+300,
 • montażem barier stalowych km 59+900 - 60+400 SP, km 59+900 - 60+000 oś,  km 61+990 - 62+150 SP, km 60+300 - 60+830 oś, km 61+350 - 62+640 SP, km 62+325 - 62+400 SP, km 62+400 - 62+750 SP, km 60+830 - 60+950 oś,
 • zamulaniem korytek ściekowych km 65+400, WD-38,
 • wykonywanie plantowania Ł4 - DK94 4/02,
 • kruszenie destruktu asfaltowego km 74+250 P,
 • budowanie rampy wjazdowej LP-L05P,
 • wywóz humusu ze zbiornika Z-2 km 1+157,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 2: km 68+200 L, km 68+300 L,

Sekcja 3: km 69+600 - 70+300, ciąg główny SL km 73+300 - 73+500, km 70+000 - 70+300,

Sekcja 4: km 78+600 - 78+650, km 74+700 - 74+800 L,

Sekcja 5: L-01 km 0+200 - 0+400, TG km 1+380 - 1+480, L-06 km 0+000 - 0+380,  km 78+720 - 78+830, Ł1 km 1+320 - 1+360, Ł1 km 1+320 - 1+360, L-05 km 0+000 - 0+380, 

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 3: Ł2, ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900,

Sekcja 4: km 75+100 L, km 75+200, ciąg główny str. lewa km 72+600 - 72+900,

Sekcja 5: TG km 0+500 - 0+800, TG km 0+000 - 0+300,

 • przepustach betonowych:

- PPr 4/W3-1,

- PPr 4/W1-1,

- PZ 0-4, 

 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - przygotowywanie powierzchni betonu do montażu taśmy dylatacyjnej na styku między ustrojami, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego do układania izolacji z papy pod gzymsami,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej, montaż desek gzymsowych, montaż wpustów i układanie drenażu warstwy asfaltu twardolanego na ustroju nośnym nitki prawej, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory P1, P2, P3 i P4 do wykonania izolacji, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P4, wykonywanie izolacji fundamentu podpory P1, P2, P3 i P4, betonowanie korpusu podpory P4, zbrojenie słupów podpory P3, pielęgnacja betonu korpusu podpory P4, zbrojenie słupów podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej i lewej, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - rozdeskowywanie ustroju nośnego, prace porządkowe,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpór, przygotowywanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydłach podpór, montaż desek gzymsowych, przegląd i uzupełnienie urządzeń BHP,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego, usuwanie platformy roboczej pod rusztowanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - montaż balustrad, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpór (etap 1), śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór (etap 1), wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - wykonywanie podwalin umocnienia stożków podpór, przygotowania do sprężania ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpór (etap 1), prace porządkowe przy obiekcie, rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - rozdeskowywanie korpusu podpory P3 i słupów podpory P2, przygotowywanie powierzchni fundamentu i korpusu podpory P3 do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji powierzchni fundamentu i korpusu podpory P3, wykonywanie zasypki fundamentu podpory P3, deskowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3, betonowanie fundamentów ścian bocznych z gruntu zbrojonego podpory P3,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - pielęgnacja betonu ławy podpory D nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory A, wykonywanie izolacji ławy podpory B nitki lewej, przygotowywanie powierzchni ławy podpory D do wykonania izolacji, wykonywanie zasypki fundamentu podpory B i D, wykonywanie izolacji ławy podpory D nitki lewej, zbrojenie korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie słupów podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory D, wykonywanie izolacji ławy podpory C nitki lewej, betonowanie słupów podpory B nitki lewej, zbrojenie korpusu podpory A nitki lewej, rozbiórka fundamentu (nr 4) starego obiektu w ciągu DK3 przy podporze D, pielęgnacja betonu słupów podpory B nitki lewej, zbrojenie słupów podpory C nitki lewej, transport i składowanie materiału do zasypek,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie ławy podpory A nitki lewej, przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory B do wykonania izolacji, betonowanie ławy podpory A nitki lewej, wykonywanie izolacji ławy podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory A nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory B, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie ławy podpory B nitki lewej, betonowanie ławy podpory B nitki lewej, wykonywanie izolacji ławy podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory A, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - montaż rusztowań ustroju nośnego, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - pielęgnacja betonu ławy podpory B nitki lewej, zbrojenie i deskowanie słupów podpory C nitki lewej, przygotowywanie powierzchni ławy podpory E do wykonania izolacji, wykonywanie izolacji ławy podpory E nitki lewej, przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory B do wykonania izolacji, wykonywanie zasypki fundamentu podpory E, wykonywanie izolacji ławy podpory B nitki lewej, zbrojenie korpusu podpory A nitki lewej, betonowanie słupów podpory C nitki lewej (2 szt.), zbrojenie korpusu podpory A nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentu podpory B, przygotowania do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, pielęgnacja betonu słupów podpory C nitki lewej (2 szt.), zbrojenie i deskowanie korpusu podpory A nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B i D nitki lewej, rozbiórka fundamentu (nr 2) starego obiektu w ciągu DK3 przy podporze B, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową na skrzydle podpory B nitki lewej, prace porządkowe, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków A i B nitki lewej, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki lewej, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i B nitki lewej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki lewej, montaż kabli sprężających ustroju nośnego nitki prawej, wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory C, przygotowywanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej do układania izolacji z papy,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - zbrojenie płyt przejściowych podpory A i B nitki lewej i prawej, przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych podpory A i B, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory A i B, przygotowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej i prawej do układania izolacji z papy, betonowanie płyt przejściowych podpory A nitki lewej i prawej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej, montaż desek gzymsowych,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory D, wykonywanie zasypek stożków podpory A i D, układanie izolacji na ściankach żwirowych i płytach przejściowych podpory A nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,
 • obiekcie mostowym PP-401na sekcji 4 - zbrojenie i deskowanie gzymsów, zbrojenie płyty zespalającej, betonowanie gzymsów,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74  - układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków, montaż desek gzymsowych, montaż barier energochłonnych, wykonywanie warstwy primera papy na ustroju nośnym nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5  - rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki A4, wykonywanie zasypki korpusu podpory A i C
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie dylatacji podpory A, przygotowanie do betonowania dylatacji podpory B, betonowanie dylatacji podpory D, betonowanie płyty przejściowej podpory D nitki Lubawka, układanie krawężników jezdni i montaż desek gzymsowych przy dylatacjach na ustroju nośnym nitki Legnica i Lubawka, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory D nitki Lubawka, wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A, przygotowania do wykonywania podwalin umocnienia stożków nasypowych podpór, wykonywanie zasypki korpusu podpory E, betonowanie warstw wyrównawczych pod płyty przejściowe podpory E,
 • przepustach stalowych:

            - PSE 4/15,

            - PZ 04,

 

10.07.2017 r. - 16.07.2017 r.

Wykonawca realizował następujące prace związane z:

 • bieżącym monitoringiem i utrzymaniem terenu budowy,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB4a DK94 nr 4/02, Łącznica LZ-L04L,
 • budową  kanalizacji deszczowej na zlewni DC18 km 1+950,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB29 km 78+750, km 78+800,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB15 km 74+300, km 74+250,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB6a DK94 nr 4/02; Łącznica LZ-L04L,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB1 km 71+500,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB2a/DB5a km 74+150,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB10 km 73+300,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni D20 km 70,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB5km 74+150,
 • budową kanalizacji teletechnicznej km 64+200 - 64+500, MOP Kochlice,
 • budową kanalizacji deszczowej na zlewni DB8a DK94 nr 4/02; Łącznica LZ-L04L,
 • budową drenażu km 65+120 - 65+250 (pas rozdziału), km 62+400 - 62+470 P,km 62+409 - 62+480 L, pas rozdziału, km 62+660 - 62+820 P, km 61+190 - 61+300 P,
 • budową kanału hydrotechnicznego KHC6 WLII km 2+240,
 • wykonywaniem SO10 - obwód 3, stawianiem fundamentów + kabel oświetleniowy WL II - A4,
 • przepustem oświetleniowym km 74+260 Węzeł Legnica Zachód,
 • montażem żeliw przy WD37,
 • trasą zasilania od stacji ST-2 MOP ST-2,
 • wyłączeniem - montaż rozłącznika i powiązanie słupa nr 176 ze stacją ST-2 MOP ST-1,
 • stawianiem fundamentów SO10 - obwód 4 Węzeł Legnica II/ TG A4,
 • wykonywaniem zagęszczania km 73+025 - 73+100 (poszerzenie), km 73+100 - 73+250, km 73+260 - 73+900, km 73+950 - 74+050 (istn. rów), DK94 4/02 km 0+160 - 0+180, WLZ rondo, DP-1227d, km 69+600 - 70+000, DK94 4/02 km 0+000 - 0+140, km 74+200 - 74+320, km 73+260 - 73+500,
 • wykonywaniem profilowania DS-4/08, ciąg główny s. lewa km 74+150 - 74+500, Ł2, Ł4, ciąg główny str. lewa km 72+600 - 72+900, km 63+700 - 64+300, ciąg główny SL km 73+260 - 73+500, Ł4 ciąg główny SL km 74+150 - 74+500, DS-4/01, km 60+220 - 60+250, PE-14, ciąg główny str. lewa km 72+600 - 72+900, ciąg główny SL km 74+150 - 74+500,
 • wykonywaniem humusowania km 62+700 - 63+750, km 63+300 - 63+700 str. L,
 • wykonywaniem osuszania km 69+600 - 69+900, ciąg główny str. lewa - poszerzenie km 73+900 - 74+050, WLZ - Ł2, Ł4 DK94 4/02 km 0+000 - 0+110, TG km 78+730 - 78+820, ciąg główny SL 74+200 - 74+320, DK94 4/02 0+160 - 0+180, km 78+600 - 78+635, TG km 78+870 - 78+900, TG km 1+380 - 1+480, km 64+300 L, km 64+300 L, km 69+400 L, ciąg główny SL km 73+100 - 73+250,  
 • wykonywaniem skropienia km 66+826-66+950 P+L, ED-3 - 66+960 j. L, ED-3 - 66+930 j. P, km 66+945 - 67+050 PA, km 75+000-75+350 j. L, km 66+640-ED3 j. L, km 66+660-ED j. P, TG km 74+830-75+340 j. L , km 74+840-74+870 j. P, trzecie pasy WD 46, TG km 76+870-78+540 j. P,
 • wykonywanie warstwy ścieralnej TG km 76+870-78+540 j. P,
 • wykonywaniem podbudowy z kruszywa DK94 nr 4/01 km 0+070 - 0+181, DS-4/24 km 0+000- 0+680,41, km 76+895 - 77+005 (przejazd awaryjny), WJAZD MOP WZHÓD, WYJAZD MOP ZACHÓD, DS-4/14 w km 0+000 - 0+443, DS-4/11 w km 0+000 - 0+110 (wraz ze zjazdem na MOP ZCHÓD), DG-4/05 w km 0+170 - 0+335,
 • wykonywaniem warstwy technologicznej DP1227D w km 0+335 - 0+495,91, S3 w km 74+500 - 74+400 strona L, S3 w km 74+500 - 74+400 strona L, S3 w km 74+600 - 74+700 strona L, S3 w km 64+260 - 64+360 strona L,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej  ED3 - 66+960 j. L, ED3 - 66+930 j. P, km 66+945 - 67+050 PA, km 66+640-ED3 j. L, km 66+660-ED j. P,
 • wykonywaniem warstwy mrozoochronnej
 • wykonywaniem podbudowy km 66+826-66+950 P+L, km 75+000-75+350 j. L,TG km 74+830-75+340 j. L , km 74+840-74+870 j.P, trzecie pasy WD46
 • wykonywaniem skarpowania km 70+500 - 70+700,
 • wykonywaniem stabilizacji DP-1227d, ciąg główny s. lewa km 74+320 - 74+460,
 • wykonywaniem odhumusowania DS-4/14, km 69+000 - 69+550, ciąg główny SL km 73+025 - 73+100,
 • wykonywaniem pobocza z kruszywa DS-4/01, DS-4/24 0+000- 0+680,41, DS-4/01, km 76+895 - 77+005 (przejazd awaryjny), DG-4/05 w km 0+000 - 0+170, DS-4/14 w km 0+000 - 0+443, km 65+180 - 65+350 strona P, km 65+240 - 65+350 strona L,
 • rozbiórką i odwozem warstwy z kruszywa km 71+250 - 71+600,
 • dosypywaniem poboczy z gruntu DS-4/01,
 • kopaniem rowu km 63+800 - 64+100, PE-14, km 63+700 - 64+300, km 69+000 - 69+550, km 69+400 L,
 • uzupełnianie pasa rozdziału km 63+800 - 64+100, TG km 1+900 - 2+000,
 • załadunkiem i wywozem stabilizacji km 67+700 - 69+000,
 • umocnieniem dna zbiornika ZRI 21/4 km 74+300 P,
 • umocnienia skarp wykopów km 65+740 - 65+795 str. L,
 • ustawieniem krawężników betonowych DG 4/05, DK94 4/01,
 • obróbką wpustów deszczowych km 76+000 - 77+000 P,
 • montażem barier stalowych km 61+640 - 62+000 oś, km 59+100 - 69+310 oś,
 • odwozem humusu Ł1 km 0+100 - 0+500,
 • dosypywaniem pobocza z gruntu DS-4/01,
 • dostarczeniem piasku na zbiornik Z-3 km 1+400,
 • dosypywaniem pasa rozdziału km 63+700 - 64+300,
 • rozpychanie humusu DS-4/14,
 • układaniem ścieku trójkątnego DG-4/02,
 • wykonaniem nasypu:

Sekcja 3: km 71+100 - 70+800, Ł2, Ł4, DK94 4/02 km 0+160 - 0+180, ciąg główny str. lewa – poszerzenie km 73+900 - 74+050, DS4/23, ciąg główny str. L km 73+100 - 73+250, km 70+000 - 70+300, DS 4/25,

Sekcja 4: km 78+600, km 74+700 - 74+760 L, km 74+500 - 74+700, km 78+630,

Sekcja 5: TG km 78+730 - 78+900, TG km 1+380 - 1+480, L-07 km 0+000 - 0+500,

 • wykonaniem wykopu:

Sekcja 3: ciąg główny str. lewa km 72+400 - 72+900,

Sekcja 4: km 75+200 L,

Sekcja 5: km 0+000 - 0+300, km 0+500 - 0+800, km 78+900 - 79+120,

 • pracami przy przepustach betonowych:

- PPr 4/L7-1,

- PPr 4/L7-2,

- PP 4/L6-1,

- PD 4/16-1,

- PSr 4-4,

- Plr 4/L1-1,

- Plr 4/L1-2,

- PPr 4/W3-1,

- PPr 4/W1-1, 

Wykonawca realizował prace przy:

 • obiekcie mostowym PE-13 na sekcji 1 km 59+151,00 - wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego podpory P1 i P4, przygotowywanie powierzchni betonu do montażu taśmy dylatacyjnej na styku między ustrojami,
 • obiekcie mostowym PE-14 na sekcji 1 km 61+201,00 - przygotowania do iniekcji kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu Legnica, rozdeskowywanie ustroju nośnego segmentu skrajnego Legnica, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu Legnica,
 • obiekcie mostowym ED-2 na sekcji 1 - montaż kotew barier, układanie krawężników jezdni na ustroju nośnym nitki lewej, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory P1 i P4 nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym ED-2B na sekcji 1 - rozdeskowywanie fundamentów podpór P2 i P3, deskowanie korpusu podpory P4, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P4, przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory P1, P2, P3 i P4 do wykonania izolacji,
 • obiekcie mostowym ED-3 na sekcji 2  - montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki prawej i lewej,
 • obiekcie mostowym WD-34 na sekcji 2 km 60+187,83 - montaż barier energochłonnych,
 • obiekcie mostowym WD-35 na sekcji 2 km 62+681,74 - sprężanie ustroju nośnego, rozdeskowywanie ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym PE-15 na sekcji 2 km 64+100 - wykonywanie izolacji fundamentu podpory P1 i P5, przygotowywanie powierzchni fundamentu podpory P1 i P5 do wykonania izolacji, prace porządkowe, iniektowanie kanałów kablowych sprężenia ustroju nośnego segmentu zewnętrznego Lubin, wykonywanie izolacji słupów podpory P3 i P4,
 • obiekcie mostowym WD-36 na sekcji 2 km 63+293,86 - montaż balustrad na ustroju nośnym, układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-37 na sekcji 2 km 65+375,74 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego, prace porządkowe, sprężanie ustroju nośnego, rozdeskowywanie i demontaż rusztowań ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38 na sekcji 2 - zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym, pielęgnacja betonu kap chodnikowych na ustroju nośnym, przygotowywanie do śrutowania powierzchni pomostu ustroju nośnego, prace porządkowe, śrutowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego,
 • obiekcie mostowym WD-38A na sekcji 2 km 67+436,28 - pielęgnacja betonu ustroju nośnego, prace porządkowe, rozdeskowywanie stref dylatacyjnych i stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego, przygotowanie do wykonywania podwalin umocnienia stożków podpór,
 • obiekcie mostowym WD-39 na sekcji 2 km 68+929,96 - pielęgnacja betonu korpusu podpory P3 i słupów podpory P2, rozdeskowywanie korpusu podpory P3 i słupów podpory P2,
 • obiekcie mostowym ED-4 na sekcji 3 km 69+981,8 - betonowanie ławy podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ławy podpory C i D nitki lewej, betonowanie ławy podpory C nitki lewej, betonowanie ławy podpory D nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory C nitki lewej, zbrojenie słupów podpory B nitki lewej, wykonywanie izolacji ławy podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40 na sekcji 3 km 69+559,95 - zbrojenie i deskowanie ławy podpory A i B nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory B nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-40A na sekcji 3 km 70+497,14 - zbrojenie i deskowanie ławy podpory A nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ławy podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-41 na sekcji 3 km 71+250,72 - rozdeskowywanie skrzydła korpusu podpory A nitki lewej, pielęgnacja betonu skrzydła korpusu podpory B nitki lewej, montaż rusztowań ustroju nośnego, przygotowywanie do wykonywania zasypki gruntu zbrojonego podpory A, rozdeskowywanie skrzydła korpusu podpory B nitki lewej, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-42 na sekcji 3 km 72+912,58 - pielęgnacja betonu ławy podpory A nitki lewej, zbrojenie ławy podpory B nitki lewej, rozdeskowywanie ławy podpory C i D nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ławy podpory E nitki lewej, zbrojenie ławy podpory B nitki lewej, rozdeskowywanie ławy podpory A, C i D nitki lewej, zbrojenie i deskowanie ławy podpory E nitki lewej, przygotowywanie powierzchni ławy podpory C i D do wykonania izolacji, betonowanie ławy podpory E nitki lewej, wykonywanie izolacji ławy podpory C i D nitki lewej, przygotowywanie powierzchni ławy podpory A do wykonania izolacji, zbrojenie ławy podpory B nitki lewej, pielęgnacja betonu ławy podpory E nitki lewej, wykonywanie izolacji ławy podpory A, wykonywanie zasypki fundamentów podpory A, C i D, betonowanie ławy podpory B nitki lewej, wykonywanie zasypki fundamentów podpory A i C, zbrojenie słupów podpory C nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-43 na sekcji 4 km 73+243,36 - prace przygotowawcze do wykonywania podwalin i umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpór, wykonywanie podwalin umocnienia stożków nasypowych podpory A i B nitki lewej, wykonywanie umocnienia powierzchni stożków nasypowych podpory A i B nitki lewej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapę chodnikową na skrzydle podpory A nitki lewej,
 • obiekcie mostowym WD-44 na sekcji 4 km 74+151,33 - przygotowanie do betonownia ustroju nośnego nitki prawej, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki lewej, betonowanie ustroju nośnego nitki prawej, pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitki prawej,
 • obiekcie mostowym WD-45 na sekcji 4 km 75+401,47 - przygotowanie do betonownia ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu ustroju nośnego, wykonywanie podestów technologicznych za przyczółkami A i C,
 • obiekcie mostowym WD-47 na sekcji 4 78+822,44 - betonowanie płyt przejściowych podpory B nitki lewej i prawej, wykonywanie podwalin umocnienia stożków podpory A i B nitki lewej, profilowanie podłoża do wykonania warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A nitki lewej i prawej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe podpory A nitki lewej i prawej, zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitki lewej i prawej,
 • obiekcie mostowym WK-1 na sekcji 4 km 78+635,35 - betonowanie płyty przejściowej podpory A nitki prawej, frezowanie powierzchni pomostu ustroju nośnego nitki lewej, pielęgnacja betonu płyty przejściowej podpory A nitki prawej, deskowanie płyty przejściowej podpory A nitki lewej, montaż barier energochłonnych, wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego podpory D, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym nitki prawej, wykonanie uszylnienia obiektu,
 • obiekcie mostowym PE-17 na sekcji 4 km 76+752,93 - układanie paneli ściany z gruntu zbrojonego podpory A i C,
 • obiekcie mostowym WD-1 na sekcji 5 km 0+294,74  - betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C (etap 2), pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydłach podpory A i C (etap 2), układanie krawężników jezdni w obrębie przyczółków,
 • obiekcie mostowym WD-1A na sekcji 5  - przygotowanie dylatacji podpory A i E do betonowania, betonowanie dylatacji podpory A i E,
 • obiekcie mostowym WD-1B na sekcji 5 - montaż kabli sprężających ustroju nośnego, wykonywanie zasypki korpusu podpory A, przygotowania do sprężania ustroju nośnego nitki A4, sprężanie ustroju nośnego nitki A4, deskowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego nitki Legnica i A4, betonowanie stref zakotwień kabli sprężających ustroju nośnego nitki Legnica i A4, rozdeskowywanie ustroju nośnego nitki A4,
 • obiekcie mostowym MS-2 na sekcji 5 km 1+496,62 - betonowanie płyty przejściowej podpory D nitki Legnica, demontaż podestów roboczych kap chodnikowych, montaż urządzeń dylatacyjnych podpory A i D, przygotowanie do betonowania dylatacji podpory A,
 • obiekcie mostowym WS-1 na sekcji 5 km 1+235,45 - wykonywanie zasypki korpusu podpory A,
 • pracami przy przepustach stalowych:

- PSE 4/15,

          

 

 

22.01.2018 - 28.01.2018 r.